Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1161) SOLOMON, THEODOR N.
 • Opera
 • Imagini
SOLOMON, THEODOR N.
64047. ~ Acţiunea cinamatului de Sodiu în Tuberculoza Pulmonară Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presintată şi susţinută la 23 Martie 1901 de Theodor N. Solomon. Bucuresci (Inst. Grafic Eminescu), 1901. (24,5 x 16,5). IX-93 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti no. 583) (II 409359)

Nu exista imagini
  1162) SOLOMONESCU, GEORGE C.
 • Opera
 • Imagini
SOLOMONESCU, GEORGE C.
64048. ~ Cekul. Studiu de drept comercial de George Const. Solomonescu. Bucuresci (Stabilimentu de Arte Grafice Universala), 1903. (23 X 15,5). 47 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409510)

Nu exista imagini
  1163) SOLOMONESCU, MARIA I.
 • Opera
 • Imagini
SOLOMONESCU, MARIA I.
64049. ~ Teoria probelor. Teză pentru licenţă de Maria I. Solomonescu. Bucuresci (Tip. Griviţa, Mihail M. Antonescu), 1903. (23,5 x 15,5). 30 p. (Universitatea din Bucuresci. Facultatea de Drept) (II 409416)

Nu exista imagini
  1164) SOLOMOVICI, HERMAN
 • Opera
 • Imagini
SOLOMOVICI, HERMAN
64050. ~ Contribuţiuni la studiul Amputaţiunilor osteoplastice cu o privire generală asupra osteoplastielor în genere de D-rul Herman Solomovici, Fost preparator, actualmente asistent al laboratorului de chirurgie operatoare şi anatomie topografică. Iaşi (Tipografia Naţională), 1896. (23,5 x 15,5). 2 f., IV, 112 p., 1 pl. (Laboratorul de chirurgie operatoare şi anatomie topografică de la Facultatea de Medicină din Iaşi, sub direcţia d-lui prof. dr. Z. Samfirescu) (II 409406)
64051. ~ Higiena sărutării de D-rul Hermann Solomovici (Iaşi). Iaşi (Stabilimentul Grafic Miron Costin), 1899. (15,5 x 11,5). IX-53[- 55] p. 60 bani. (I 256412)

În colaborare:
ZAMFIRESCU, Z. şi ~. O nouă operaţiune osteoplastică. Iaşi, 1897.

Nu exista imagini
  1165) SOLOVEANU, VASILE
 • Opera
 • Imagini
SOLOVEANU, VASILE
64052. ~ Carte de muzică cuprinzînd solfegii progresive însoţite de: parte teoretică şi de cânturi pe o voce şi pe două voci pentru clasa 1 secundară de Vasile Soloveanu, Maestru de muzică la liceele Sf. Sava şi Matei Basarab. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1912. (23 x 15). 50 p. 1,75 Iei. (II 29198)
64053. ~ Idem. pentru clasa II secundară de Vasile Soloveanu, Maestru de muzică la liceele Sf. Sava şi Matei Basarab. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1912. (23 x 15). 46 p. 1,75 lei. (II 29199)

În colaborare:
TĂNĂSESCU, M. şi ~. Carte de muzică, cl. I. sec. Bucureşti, 1914 ; 1915
TĂNĂSESCU, M. şi ~. Carte de muzică, cl. II sec. Bucureşti, 1914.
TĂNĂSESCU, M. şi ~. Carte de muzică, cl. III sec. Bucureşti, 1913.
TĂNĂSESCU, M. şi ~. Carte de muzică, cl. IV sec. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  1166) SOLOVIEV, căpitan
 • Opera
 • Imagini
SOLOVIEV, căpitan
64054. ~ Lupta infanteriei în războiul ruso-japonez de către căpitanul Soloviev. Buzău (Impr. Alessandru Georgescu), 1906. (23,5 x 16). 44 p. (II 3290)

Nu exista imagini
  1167) SOLOVIU, I.
 • Opera
 • Imagini
SOLOVIU, I.
64055. ~ Caet de muzică însoţit de noţiuni de teoria muzicală. Resumat după lecţiunile predate de D-l I. Soloviu, maestru de muzică la Liceul Carol I, Craiova. Craiova (Stabiliment Industrial de Arte Grafice Ralian Ignat Samitca), 1906. (25 x 15). 8 p., 36 f. 1 leu. (1 34594)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1168) SOMMER, E.
 • Opera
 • Imagini
SOMMER, E.
Vezi:
ESOP. Fabule. Bârlad, 1884.
POMPILIAN, Dem. I. Principie de stilu şi composiţiune. După ~. Craiova, 1879 ; 1890.

Nu exista imagini
  1169) SOMMER, G.
 • Opera
 • Imagini
SOMMER, G.
64056. ~ Splenectomie pentru Splenomegalie leucemică. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la... Iunie 1907 de G. Sommer. Bucureşti (Tip. Munca), 1907. (23 x 16). 1 f., 76 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti no. 936) (II 242632)

Nu exista imagini
  1170) SOMMERFELD, ADOLF
 • Opera
 • Imagini
SOMMERFELD, ADOLF
64057. ~ Sfârşitul Franţei în anul 19..? (împărţirea Franţei). O icoană a viitorului de A. Somenfeld [pe cop., corect: Sommerfeld]. Traducere de colonel în rezervă, N. Boerescu, Bucureşti, Inst. de Edit. şi Arte Grafice Flacăra (Atelierele Grafice Flacăra), 1913. (23,5 x 15,5). 64 p. 1,65 lei. (II 33494)
Pe copertă, şi titlul în limba germană: "Frankreichs Ende im Jahre 19..? Ein Zukunftsbild".

Nu exista imagini
  1171) Somnambula din Berlin
 • Opera
 • Imagini
Somnambula din Berlin
64058. • Somnambula din Berlin. [Bucureşti], Edit. Adeverul, [1908]. (31 x 21). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Aventurilor Celebre, no. 10) (III 8776)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1172) SOMNEA, O. NEC.
 • Opera
 • Imagini
SOMNEA, O. NEC.
64059. ~ Purpura emoragică palustră. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 16 Martie 1905 de O. Nec. Somnea. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (24 x 16). 80 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 779) (II 3472)

Nu exista imagini
  1173) SÖNDERMANN, ADOLF
 • Opera
 • Imagini
SÖNDERMANN, ADOLF
64060. ~ Copilul nebunei. Roman senzaţional de Adolph Söndermann Tradus de Is... Co.. n. Volumul I-III, Bucuresci, Librar- Editor. Ignat Hertz [1878..?]. (23 x 16). 1852 p. (II 165469)
Lipsă coperta.
64061. ~ Idem. Ed. III. Primul volum. Bucuresci, Librar- Editor Ignat Hertz [1880]. (23 x 15,5). 696 p. (II 182924)
64062. ~ Exilaţii în Siberia sau Roaba cea frumoasă roman de sensaţie de A. Söndermann vol. I-X. [Bucureşti], Edit. Tip. Universul. [189..?]. (26,5 x 19). 1682 p. 2,50 lei vol. (II 394438)
Paginaţia volumelor în continuare. Romanul a apărut în 212 fascicule a 5 bani fasc.

Nu exista imagini
  1174) SONEA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SONEA, IOAN
Traduceri:
Campe, J. H. Cuvinte de auru... Tradusu în limb'a romana de ~. Gherla, 1892.

Nu exista imagini
  1175) SONEA-BOGDAN, IRINA
 • Opera
 • Imagini
SONEA-BOGDAN, IRINA
64063. ~ *Prin morte la victoriă. Comedie într-un act de A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea- Bogdan. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran), [1893..?]. 10 cr. (Uni, 3 (1893), nr. 38, sept. 23, p. 312 ; 12 (1902), nr. 9, mart. 1, p. 88)
64064. ~ *Proba de joc. Comedie într-un act de A. Kotzebue, localisată de Irina Sonea- Bogdan. Gherla (Tip. Aurora A. Todoran) [1893..?]. 10 cr. (Uni, 3 (1893), nr. 38, sept. 23, p. 312 ; 12 (1902), nr. 9, mart. 1, p. 88)

Nu exista imagini
  1176) Sonet pentru ziua de 1 Ianuarie
 • Opera
 • Imagini
Sonet pentru ziua de 1 Ianuarie
• Sonet pentru ziua de 1 Ianuarie...
Vezi: HALEPLIU, C. Z. Sonet... în onorul M. S. Împăratului Nicolae I. S.l. 1854.

Nu exista imagini
  1177) Sonete zîmbitoare
 • Opera
 • Imagini
Sonete zîmbitoare
64065. • Sonete zîmbitoare, de Uz. Iaşi (Tip. Răsăritul N. Ioanniţiu & Co.), 1918. (19 x 12). 28 f. numerotate. 3 lei. (I 54576)
Ar putea fi: Al. Vîjiianu (vezi: Straje, p. 756).

Nu exista imagini
  1178) SONNET, HIPPOLYTE
 • Opera
 • Imagini
SONNET, HIPPOLYTE
64066. ~ Întîile elemente de Algebra a lui Sonnet. Traduse din Franţozeşte de D. Pavel. Cu un adaos din ale sale lucrări. Bucureşti (În Tip. Colegiului Naţional), 1852. (23 x 15). 239 p., 1 f. erata 5 sf. (II 393399)
Cu alfabet de tranziţie. Traducătorul, identificat după: Iarcu, p. 64.

Nu exista imagini
  1179) SOPHIE, A.
 • Opera
 • Imagini
SOPHIE, A.
64067. ~ Boalele femeeşti. Cunoaşterea şi vindecarea lor. Alcătuire dupe cei mai buni autori de D-na A. Sophie. Cuprinsul: Organele femeei. -Boalele Vulvo-Vaginale sau felurite secreţiuni, inflamaţiuni, etc. -Tulburările menstruaţiunei: suprimarea adică încetarea sau întîrzierea periodului, period înainte de vreme sau după, period cu dureri şi orice neregularitate a acestei funcţiuni. -Metroragia sau pierderi de sînge. -Leucoreea sau poala albă. -Boalele mitrei: umflarea mitrei, căderea ei etc. etc. -Cleroza şi Anemia. Sfaturi femeilor care nu fac copii, pentru a şti cum să se caute. -Medicina domestică sau arătarea cum se prepară şi se iea leacurile recomandate la fiecare boală. Bucuresci (Tipo-Litogr. Dor P. Cucu), 1888. (24 x 17). 32 p. 50 bani. (II 265593)

Traduceri:
RASPAIL, Fr. Siguranţa femeii însărcinate. Trad. de ~. Bucureşti, 1888.

Nu exista imagini
  1180) SÖPKEZ, RICHARD
 • Opera
 • Imagini
SÖPKEZ, RICHARD
64068. ~ Die wirtschaftliche Entwicklung Rumäniens. Vortrag gehalten im Niederösterreichichen Gewerbeverein in Wien am 17 April 1912 von Bankdirektor Richard Söpkez aus Bucarest. Bucarest (Tipo-Litogr. E. Grassiany), 1912. (23 X 15,5). 28 p. (II 29042)

Nu exista imagini