Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1141) SOL, ISER
 • Opera
 • Imagini
SOL, ISER
Vezi: ISER SOL

Nu exista imagini
  1142) SOLACOLU, A. G.
 • Opera
 • Imagini
SOLACOLU, A. G.
64011. ~ Descoperirea, întrebuinţarea şi formele poliţelor obicinuite în negoţ, sau: prescurtare a pravililor care trebue să se păzească la darea şi primirea acestor hîrtii. Alcătuit şi tipărit cu cheltueala lui A. G. Solakoglu. Bucureşti (Tip. lui Ios. Copaining), 1815. (19 x 11,5). 1 f., 17 p., 12 f. (I 392647)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1143) SOLACOLU, ION C.
 • Opera
 • Imagini
SOLACOLU, ION C.
64012. ~ Tutela în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţă susţinută la... 1898 de Ion C. Solacolu. Bucuresci (Tip. lui G. A. Lazareanu),. 1898. (23 x 16). 68 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409478)

Nu exista imagini
  1144) SOLACOLU, TEODOR (1876-1940)
 • Opera
 • Imagini
SOLACOLU, TEODOR (1876-1940)
64013. ~ *Etude clinique sur un sel soluble de Théobromine. Teză de Doctorat în Medicină, [Susţinută de Théodor Solacolu]. Paris, Naud. 1902. 8°, 61 p. cu il. (Solacolu, Th., p. 13 ; Rally I, p. 285)
64014. ~ Influence de quelques aliments minéraux sur les fonctions et la structure des végétaux (1re thèse) Propositions données par la faculté (2e thèse). Thèses présentées à la faculté des sciences de Paris pour obtenir le grade de docteur ès sciences naturelles par Théodore Solacolu docteur en médecine le... Juin 1905. Paris, Ed. Crété. (Impr. Typographique, Corbeil (S.-e-O.), 1905. (25 x 16,5). 72[-74] p., 4 pl. (II 550215)
64015. ~ Studiu asupra Structurei fructelor parthenocarpice. Memoriu prezentat la Facultatea de Medicină pentru docenţa în Botanică, [de] Doctorul T. Solacolu. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1904. (22 x 15,5). 64 p. cu il. (II 6562)

Traduceri:
HERVIER, P. L. Kaizerul. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1145) SOLAKOGLU, A. G.
 • Opera
 • Imagini
SOLAKOGLU, A. G.
Vezi: SOLACOLU, A. G.

Nu exista imagini
  1146) SOLCANESCU, ERNEST G.
 • Opera
 • Imagini
SOLCANESCU, ERNEST G.
64016. ~ Studii geografice militare pe Valea Trotuşului. Conferinţă cu proecţiuni ţinută la adunarea generală a Societăţii geografice romane, în seara de 28 Martie 1910 de Maiorul Ernest G. Solcanescu din Stat majorul General al Armatei, Profesor la Şcoala superioară de Răsboiu. Bucureşti. (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I. St. Rasidescu), 1910. (22 x 14,5). 1 f., 32 p. cu il. (II 21391)
64017. ~ Studii militare asupra manevrelor libere după note luate de la manevrele imperiale austro-ungare şi germane din toamna anului 1909 de Maiorul Ernest G. Solcanescu. Din Stat majorul General al Armatei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (23,5 x 14,5). 72 p., 6 pl., 2 h., 10 schiţe. (II 21278)

Nu exista imagini
  1147) Soldatul orfan
 • Opera
 • Imagini
Cu caractere chirilice.

Soldatul orfan
64018 ~ Soldatul orfan. Melodramă militară în trei acte. Tradusă de V. Boerescu. Bucureşti (Tiparit la Pitarul Z. Carcalechi), 1850 (18 x 12). 83 p. (II 111178)
Nu exista imagini
  1148) SOLERA, TEMISTOKLE
 • Opera
 • Imagini
SOLERA, TEMISTOKLE
64019. ~ Nabucodonosoru, [de] Temistokle Solera. Operă lirică în patru acte. Tradusă de N. Filimon şi I. G. Valentineanu. Musica de Verdi. Bucureşti (Impr. lui K.- Kopoinig), 1859. (18,5 x 13). 31 p. (I 103103)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1149) Solidaritate latină
 • Opera
 • Imagini
Solidaritate latină
64020. • Solidaritatea latină. Ediţiunea Ligei [Culturale]. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Gobl), 1895. (27X 20,5). 19 p. (III 65138)
Cu o prezentare de V. A. Urechia.
64021. • *Solidaritatea. Legea de asigurare. Sibiiu, Edit. autor (Tip. arhidiecezană), 1910. 8°. 23 p. 50 bani. (Tr 24 (1911), nr. 3, mai-iunie, p. 302)

Nu exista imagini
  1150) Solidarité sociale, ses formes, son principe, ses limites
 • Opera
 • Imagini
Solidarité sociale, ses formes, son principe, ses limites
64022. • *La Solidarité sociale, ses formes, son principe, ses limites. Travaux et paroles de René Worms, A. D. Xenopol, J. Novicow, Ludwig, Stein, H. Couturas, J. K. Kochanowski, Alessandro Chiapelli etc.... Paris, Giard et Brière, 1911. 8°, VIII-326 p. (Rally I, p. 342)

Nu exista imagini
  1151) SOLOMON, rege al iudeilor
 • Opera
 • Imagini
SOLOMON, rege al iudeilor
64023. ~ Proverbele lui Solomon. Traducţie de Arhimandrit Dionisie Luna Ianuarie şi Februarie. Anul 1852. Monastirea Sadova. Bucureşti (Tip. Sântei Mitropolii), 1852. (19 x 12). VIII p., 103 p. cu il. 2 sf. (Biblioteca religioasă morală) (I 73827)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.
64024. ~ Idem. Traducere şi explicare făcută după textul masoretic de Prof. Dr. Emilian Voiutschi. Cernăuţi, Edit. autorului (Societ. tipografică bucovineană), 1901. (27,5 x 18). VIII, 161 p. 4 cor. (II 465861)
64025. ~ Idem. [Publicate de Economu Ioan P. Tzincoca]. Vălenii-de- Munte, Neamul Românesc Tipografie şi Editură de Cărţi, 1910. (19,5 x 12,5). IV- 98 p. 25 bani. (Din cărţile sfinte) (I 20234)
Cu o prefaţă de Econom Ioan P. Tzincoca. Titlul menţionat la începutul textului. Pe p. de titlu se menţionează numai colecţia.
64026. ~ Idem. Traduse în spiritul Românesc, fără a se altera înţelesul originalului de I. Rosenzweig. Odobeşti (Tip. Artistică Nathan Beck), 1914. (20 x 13). 15 p. 25 bani. (I 60636)

Nu exista imagini
  1152) SOLOMON, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
SOLOMON, CONSTANTIN
64027. ~ *Geografia locală (comuna şi plasa) de C. Solomon. Bârlad, (Tip. Gh. Caţafany), 1894.(Antonovici-Creţu, p. 69)
64028. ~ Monografia Comunei rurale Avramesci din plasa şi judeţul Tutova de Constantin Solomon, Îveţător. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1904. (23 x 15,5). 42 p. (Ministerul de Interne) (II 121429)

Nu exista imagini
  1153) SOLOMON, CONSTANTIN N.
 • Opera
 • Imagini
SOLOMON, CONSTANTIN N.
64029. ~ Arderea păcurei în cazanele de calorifer de Constantin N. Solomon, Inginer de mine, inspectorul cazanelor şi maşinilor din Ministerul de Industrie şi Comerţ. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion Şt. Hasidescu), 1916. (23,5 x 16). 37 p. (II 446216)

Nu exista imagini
  1154) SOLOMON, GH. E.
 • Opera
 • Imagini
SOLOMON, GH. E.
64030. ~ Farmecul vieţei. Poezii, [de] Gh. E. Solomon. Huşi (Tip. C. S. Leţcae), 1916. (19 X 12,5). 20 p. 50 bani. (1 48994)
Pe copertă titlul: "Gh. E. Solomon Farmecul vieţei, 1916".

Nu exista imagini
  1155) SOLOMON, I., medic
 • Opera
 • Imagini
SOLOMON, I., medic
64031. ~ Contribuţiuni la studiul clinic al agurinei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 15 Martie 1903 de I. Solomon. Bucuresci (Stab. de Arte Grafice Albert Baer), 1903. (23 x 16). 43[-47] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci nr. 671) (II 409493)

Nu exista imagini
  1156) SOLOMON, I., doctor
 • Opera
 • Imagini
SOLOMON, I., doctor
64032. ~ Contribuţiuni la studiul uretrotomiei interne. Teză pentru Doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută la 28 Iunie 1904 de J. Solomon. Bucureşti, Stabilimentul grafic Ţăranu & Comp., 1904. (23 x 16). 44[-47] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 740). (II 593372)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1157) SOLOMON, IACOB
 • Opera
 • Imagini
SOLOMON, IACOB
64033. ~ Studiu asupra staticei grafice de Culmann de Iacob Solomon, Inginer la Direcţiunea Generală a Căilor Ferate Române. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1894. (32 x 23,5). 1 f., 32 p., 1 f. erata 4 3 pl. (Extras din Buletinul Societăţii Politecnice) (III 299146)

Nu exista imagini
  1158) SOLOMON, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SOLOMON, IOAN
64034. ~ Amintirile Colonelului Ioan Solomon. După ediţia din 1862 (Biografia Polcovnicului Ioan Solomon, istorisită de sine însuşi şi scrisă de P. Georgescu; Craiova 1862, Iunie). [Editor:
N. Iorga]. Vălenii-de- Munte (Tip. Neamul Românesc), 1910. (16 x 12,5). VII, 63 p. (Din vremea lui Tudor Vladimirescu 1821) (I 20158)
Pentru editor, vezi: Theodorescu, p. 133.
64035. ~ Biografia Vieţii polcomnicului [!] Ioan Solomon. Istorisită de sine însuşi, şi scrisă de P. Georgescu. Craiova. (Tip. lui Iosif Samitca şi I. Moise), 1862. (19,5 x 12). 2 f., 50 p. 1/2 sfanţ. (I 171811)
Cu alfabet de tranziţie.
64036. ~ Idem. Istorisită de sine însuşi şi scrisă de P. Georgescu, Institutore. Craiova (Tip. Filip Lazăr), 1891. (19 x 12,5). 52 p. (I 180441)

Nu exista imagini
  1159) SOLOMON, PETRU (1841- 1891)
 • Opera
 • Imagini
SOLOMON, PETRU (1841- 1891)
În colaborare:
64037. ~ *Abecedariu pentru şcolele poporali de Solomon- Munteanu. Ed. IX. Blaşiu, 1890. Legatu 20 cr. v.a. (FB & S, 3 (1890), nr. 7, ian. I, p. 112 ; Uni, 1 (1891), nr. 44, p. 349)
64038. ~ Elementariu pentru clasea antaâia [!] a scoleloru poporali de Solomon- Munteanu. Aprobatu de comisiunea scolasteca Archi-diecesana. Ed. V. Blasiu (Tip. Seminariului gr.-cat.), 1878. (18,5 x 12). 79 p. (I 719699)
64039. ~ Idem. Ed. VII. Blasiu, Proprietatea tipografiei (Tip. Seminariului gr. cat.), 1883. (18,5 x 11,5). 79 p. 20 cr. v. a. (I 380208)
64040. ~ *Legendariu pentru clasea elementaria de Solomon- Munteanu [Ed. I] aprobatu de comisiunea scolastică archidiecesana. Blasiu (Cu tipariulu seminariului archidiecesan), 1871. 8°. 93 p. 25 cr. v.a. (Tr, 5 (1872), nr. 2, ian. 15, p. 24 ; Receanu. p. 55)
64041. ~ Lecţiunariu pentru Clasea elementaria de Solomon- Munteanu aprobată de comisiunea scolasteca archi-diecesana. Ed. II. Blasiu (Cu Tipariulu Seminarului Archidiecesanu),. 1872. (18,5 x 12). 94 p. 25 cr.v.a. (I 294218)
Lipsă coperta.

Vezi:
MUNTEAN şi ~. Abecedar... Ed. XIV. Balozsfalva, 1905 ; ed. XV, Blaj, 1908.
MUNTEAN şi ~. Computulu... Partea I-II. Blasiu, 1878. Partea III, Blaşiu, 1878.
MUNTEAN şi ~. Educaţiunea şi instrucţiunea generale. Blaşiu, 1874; 1876
MUNTEAN şi ~. Educaţiunea elementară pentru clasa I. Ed. V Blaşiu, 1878.

Nu exista imagini
  1160) SOLOMON, PIERRE
 • Opera
 • Imagini
SOLOMON, PIERRE
64042. ~ Legea contra trustului de petrol, [de] Pierre Solomon. Bucureşti (Stab. Grafic Eufrosina N. Miulescu), 1908. (17 x 11). 8 p. (Extras din ziarul Secolul no. 2582) (I 10469)
Lipsă coperta. La sfârşitul textului, semnătura: vechiu petrolist.
64043. ~ Pericolul american, [de] Pierre Solomon. Două articole, publicate în Voinţa Naţională, 1907. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1907. (32 x 24). 9 p.(III 6836)
Text paralel în l. română şi franceză.
64044. ~ Idem. Căderea micilor industriali de petrol. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1908. (19 x 12). 8 p. (Extras din Voinţa Naţională nr 6814) (I 22051)
64045. ~ Idem şi Mijlocul nostru de apărare. Bucureşti (Stab. grafic Eufrosina N. Miulescu), 1908. (17 x 11). 8 p. (I 10468)
La sfârşitul textului, semnat: "Vechiu petrolist".
64046. ~ România românilor şi petrolul românesc românilor, [de] Pierre Solomon, Fost Director Societăţilor Credit Petrolifer Vega şi Concordia, Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1918. (23,5 x 16). 34 p. (II 53059)

Nu exista imagini