Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1121) SOCOR, GABRIEL (1848-1928)
 • Opera
 • Imagini
SOCOR, GABRIEL (1848-1928)
63968. ~ Contribution à l'étude de la tension intraoculaire, par M. le Dr. Socor (Jassy), Paris, Masson et Cie, Editeurs Libraires de l'Académie de Médecine, 1905. (22,5 x 16,5). p. 234-244 cu il. (Journal de Physiologie et de Pathologie générale nr. 2 Mars. 1905. Extrait). (II 72683)
Descriere după copertă.
63969. ~ Contribuţiuni la injecţiile intraoculare de Profesor Dr. Socor. Comunicare făcută în şedinţa din 12 Octombre 1900 a Societăţei de Medici şi Nautralişti din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (24 x 16). 3 p. (II 72708)
Descriere după copertă.
63970. ~ Expériences sur les injections intraoculaires par le Dr. Socor, Professeur à la Faculté de médecine de Jassy. Jassy (Impr. Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (24 x 16). 3 p. (Annales Scientifiques de l'Université de Jassy) (II 72696)
Descriere după copertă.
63971. ~ Le galvanophore neuromusculaire, par M.G. Socor (de Jassy). Paris, Masson et C-ie, Editeurs Libraires de l'Académie de Médecine, 1902 (25 x 16,5). p. 1128- 1129 cu il. (Journal de Physiologie et de Pathologie générale nr. 6 Novembre 1902) (II 72682)
Descriere după copertă.
63972. ~ Hémoglobinurie paroxystique à la suite de marches fatigantes par G. Socor, Professeur de Physiologie à la Faculté de Médecine de Jassy. Jassy (Tipo- Litographie H. Goldner), 1888. (17 x 12). 8 p. (Extr. du Bulletin de la Société des Médecins et Naturalistes de Jassy) (I 392090)
63973. ~ Raport sciinţific relativ la activitatea ambulanţei rurale din judeţul Vaslui. Seria III (1887) de Dr. Socor. Iaşi (Tip. Curţei Regale, Pr. Th. Balassan), 1887. (18,5 x 12,5). 60 p., 1 pl.(I 467668)
63974. ~ Statistica pe anul 1889 a serviciului de ophtalmologie însoţită de observaţiuni clinice de Dr. Socor cu figuri intercalate în text. Iaşi (Tipografia Naţională), 1890. (20,5 x 14). 132 p. cu il. ( Ospitalul Sf. Spiridon) (II 393029)
63975. ~ Sur un cas d'adénome de la glande lacrymale gauche. Extirpation. Guérison avec conservation de l'oeil et de la vue par Le Dr. G. Socor, Professeur à la Faculté de Médecine de Jassy, Médecin-adjoiut à l'hôpital Sf. Spiridon. Jassy (Imprimerie Nationale), 1889. (17,5 x 12). 16 p. cu il., 1 f. pl. (Publications du Bulletin de la Société des Médecins et Naturalistes de Jassy) (I 72944)
63976. ~ Tratamentul conjunctivitei granuloase cu radium, [de] Dr. G. Socor. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Co.), 1907. (24 x 16). 5 p. (Extr. din Buletinul Societăţii de medici şi naturalişti din Iaşi nr. 11, 12) (II 9162)
Comunicare făcută la Congresul al V-lea al Asociaţiunei Române pentru înaintarea şi respăndirea ştiinţelor, ţinut în 1906 la Bucureşti 15 Septembrie.

În colaborare:
63977. ~ Angiome caverneux de l’orbite par Mr. le Prof. Dr. Socor et M-me le docent Dr. Hélène Puşcariu. Iaşi (Tip. Dacia P. & D. Iliescu), 1910. (24 x 16,5). 7 p. cu il. (Extras din Buletinul Medicilor şi Naturaliştilor din Iaşi) (BCU-CIN 185559)
Descriere după titlul de la începutul textului şi copertă.
63978. ~ Cîteva cercetări asupra oboselei musculare la om de Dr. G. Socor, Profesor de Fisiologie a Facultăţei de Medicină din Iaşi şi C. Brăileanu, Asistentul laboratorului. Jassy (Tip. Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1902. (23,5 x 16,5). 26 p. cu il. (II 72694)

Vezi şi:
OTREMBA, G. ş.a. Sur la conjoctivitate. Iassy, 1888.

Nu exista imagini
  1122) SOCOR, GETTA
 • Opera
 • Imagini
SOCOR, GETTA
63979. ~ Litanies, [de] Getta Socor. Paris, Libraire Alphonse Lemerse (Impr. A. Lemerse), 1913. (19,5 x 13). 2 f., 120 p. (I 229633)

Nu exista imagini
  1123) SOCRATE SCOLASTICUL
 • Opera
 • Imagini
SOCRATE SCOLASTICUL
63980. ~ Istoria bisericească, de Socrate Scolasticul. Traducere de Iosif Gheorghian Mitropolit Primat. Bucuresci (Tip. cărţilor bisericesci), 1899. (24 x 17). XII, 368 p. (II 120951)

Nu exista imagini
  1124) SOFER. J.
 • Opera
 • Imagini
SOFER. J.
63981. ~ Biografia Majestăţii Sale Carol I Regele României. Conţinută în Portretu Scriptic de J. Sofer din Viena, II, Castel lezgasse 6. Viena. Edit. J. Sofer (Tip. T. v. Waldheim). 1887. (17 X 12). 32 p. (I 63058)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1125) SOFIANU, DINU
 • Opera
 • Imagini
SOFIANU, DINU
63982. ~ Scrisori... de Dinu Sofian. Bucuresci, Edit. ziarului Apărarea Naţională, 1901. (17 X 10,5). 142 p.70 bani (Biblioteca nr. 5, 6, 7şi 8) (II 409632)

Nu exista imagini
  1126) SOFIANU, DEMETRIE (1853-?)
 • Opera
 • Imagini
SOFIANU, DEMETRIE (1853-?)
63983. ~ [Despre divorţiu]. Tesa pentru licenţia susţienuta de Demetrie Sofianu. Iaşi (Tipo-Litogr. Aurora Propr. Offenberg), 1878.(22,5 x 14). 40 p. (Facultatea juridică din Iaşi). (II 154286)
Titlul, menţionat în text.

Nu exista imagini
  1127) SOFOCLE
 • Opera
 • Imagini
SOFOCLE
63984. ~ Antigona (Tragedie), [de] Sofocles. Traducere liberă de Mihail Dragomirescu Bucureşti, Ediţia Convorbiri Literare (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1896. (24 x 16,5). 64 p. 1 leu. (II 117575)
63985. ~ Idem. Traducere din greceşte de Mihail Dragomirescu. Bucureşti, Ed. Librăriei Socec & Co., 1908. (16 x 10,5). XV, 77 p. [30 bani]. (Biblioteca românească enciclopedică Socec no. 6) (I 13450)
63986. ~ Electra. Tragedie în cinci acte [de Sofocle]. Traducere de George Murnu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Edit., 1910. (17 x 10,5). 93 p. 35 bani. (Biblioteca Teatrului Naţional, no. 9) (I 18404)
Coperta ilustrată de Şirato.
63987. ~ *Filoctete. Tragedie in 5 acte după Sofocle tradusă în versuri de I. P. Simonu. Gherla (Tip. Aurora A. Todoranu), 1888. 72 p. 50 cr. (Lumin 9 (1888), nr. 16, mart. 10/27 febr. p. 2 ; Tr 19 (1888), nr. 23-24, dec. 1-15, p. 202)
63988. ~ Oedipus la Kolonos, [de] Sofocles. Traducţiune completă şi o precuventare de Michail Stăncescu. Ediţiune unică de 100 exemplare. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1903. (20 x 12,5). 91 p. (I 409580)
63989. ~ Idem. Traducere din greceşte de Mihail Iorgulescu. Cu o prefaţă de N. Iorga. Vălenii
de Munte, Edit. Tip. Neamul Românesc, 1911. (17 x 11). 1 f., II p., 3- 99. 50 bani. (I 32730)
63990. ~ Oedip rege, [de] Sofocle. Traducere în versuri de Edgar Th. Aslan. Cu o introducere literară şi note filosofice de Alexandru A. Sturdza. Bucuresci (Stabilimentul Grafic I. V. Socecu), 1894. (21,5 x 16,5). 2 f., 200[-205] p. (II 85901)
63991. ~ Idem. Tragedie în 4 acte cu un Prologu şi Exodiu de Sofocle. Traducerea în versuri de S. P. Simonu. Bistriţa (Tip. Carolu Csallner), 1896. (17,5 x 12,5). 66 p. (I 409634)
63992. ~ Idem. Tragedie în 5 acte. Traducere în versuri româneşti de Edgar Th. Aslan. Bucureşti. Edit. Librăriei Leon Alcalay (Stabiliment de Arte Grafice Albert Baer), 1907. (15 x 10,5). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 289) (I 12218)
63993. ~ Tragediile lui Sofocle traduse în versuri de Eugeniu Dinescu, Profesor. Câmplung (Tip. Legătoria şi Librăria Gh. N. Vlădescu), 1909. (21,5 x 14,5). 585[-587] p. 2 lei. (II 21503)
Cuprinde: Electra, Filoctet, Idip Rege, Idip în Colonos, Antigona, Ajace, Trahinienele. Sînt legate împreună şi: Note explicative pe lângă tragediile lui Sofocle (traduse în versuri) de Eug. Dinescu. Vol. I. Electra, Filoctet; Vol. II Idip rege, Idip în Colonos, Antigona; Vol. III Ajace, Trahinienele. Câmpulung, 1910.
63994. ~ Idem. Traduse în versuri de Eugeniu Dinescu. Profesor. Volumul I. Electra, Filoctet. Câmpulung (Tip. Legătoria de Cărţi şi Librăria Gheorghe N. Vlădescu), 1910. (21 x 14). 190 p. 2,50 lei. (II 696154)
Descriere după copertă.

Vezi:
• Poesie şi Prosă. Culegere din Convorbiri literare. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  1128) SOFRONIE, patriarhul Ierusalimului
 • Opera
 • Imagini
SOFRONIE, patriarhul Ierusalimului
63995. ~ Viaţa prea cuvioasei Maicii noastre Măariei Egyptencii. Scrisă de prea Sfinţitul Sofronie Patriarhul Ierusalimului. Acum întru acest chip tipărită. În zilele prea Luminatului şi prea Înălţatului nostru Domn a toată ţara Rumânească, Alecsandru Dimitrie Ghica Voevod. Cu Blagoslovenia şi cu toată osîrdia iubitorului de Dumnezeu Episcop al sfintei Episcopii Buzăul, Kyriu Kyr Chesarie. În Tip. Sfintei Episcopii Buzăul. La Anul Mântuirii 1837. Octomvrie 28. Supt. Direcsia D. Vasile Manole. (15 x 11). 1f., 54 p. cu il. (I 74305)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
63996. ~ Idem. Tipărită a doua oară în timpul Guvernărei Principatelor- Unite de cătră Locotenenţii Domnesci General Nicolai Golescu, Lascar Catargiu şi Colonel Nicolai Haralamb. La anul mânturiei 1866. Sub Direcţia D-lor Ştefan Corciovă, Chiriac Camburu, Ioan Ionescu şi Dimitrie Ionescu. Galaţi (Tip. Fridericu Tilu), 1866. (19,5 x 12,5). 43 p., 1 pl. (I 74253)
Cu alfabet de tranziţie.
63997. ~ Idem. Acum întru acest chip tipărită, în dilele prea luminatului şi înălţatului nostru rege a totă ţera românească. Carol I-iu. Revedută şi corectată de G. Theodorescu. Bucuresci (Tip. Laboratorii Români), 1889. (15,5 x 11,5). 48 p. 1 franc. (I 74307)
63998. ~ Idem. Acum întru acest chip tipărită, în zilele prea luminatului şi înălţatului nostru rege a toată ţara Românească Ferdinand I-iu. Revăzută şi corectată de G. Teodorescu. Bucureşti, Edit. Librăriei (Tip. Providenţa), 1915. (16 x 11,5). 47 p. 1 leu. (I 42846)
63999. ~ Idem. Braşov, Editura Librăriei N. I. Ciurcu (Tiparul Tip. Ciurcu &. Comp.), 1897.(16 X 10). 47 p. (BCU-CIN 72570)

Nu exista imagini
  1129) SOFRONIE, GEORGE (1901-?)
 • Opera
 • Imagini
SOFRONIE, GEORGE (1901-?)
64000. ~ Contribuţiuni la studiul Aminoazoturiei. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie presentată şi susţinută la... Iunie 1914 de George Sofronie. Bucureşti. (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1914. (23 x 15,5). 68 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, no. 1353) (II 37301)

Nu exista imagini
  1130) SOFRONIE MICLESCU, mitropolit
 • Opera
 • Imagini
SOFRONIE MICLESCU, mitropolit
Vezi: MICLESCU, SOFRONIE mitropolit

Nu exista imagini
  1131) SOFRONIE VULPESCU, episcop de Râmnic
 • Opera
 • Imagini
SOFRONIE VULPESCU, episcop de Râmnic
Vezi: VULPESCU, SOFRONIE episcop de Râmnic

Nu exista imagini
  1132) SOFRONIM şi HARITI
 • Opera
 • Imagini
SOFRONIM şi HARITI
Vezi: AARON, VASILE

Nu exista imagini
  1133) SOFTA, GHEORGHE PETRU (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
SOFTA, GHEORGHE PETRU (1852-?)
64001. ~ Practica constituţionala sau Timofte Fruntaşeanu. Delegat colegiului al III. Cânticel comic într-un act de Gheorghe Softa. Fălticeni (Tip. Asociaţilor), 1887. (17 x 11,5). 22 p. (I 392163)
64002. ~ Testamentul politic al lui Ştefan cel Mare, 1504 şi Actualitatea 1877. Poem istoric, [de] Gheorghe Petru Softa. Folticeni (Tip. A. Goldner), 1879. (21 x 14). 13 f. (II 409561)
Pe copertă: "Gheorghie Petru Softa. Poem istoric. Dedicată fratelui meu Ioan Petru Softa sublocotenent".

Nu exista imagini
  1134) SOFTA, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SOFTA, IOAN
64003. ~ Circumcisiunea din punct de vedere ştiinţific, [de] Ioan Softa. Ed. II. Botoşani (Tip. Segall &Marcu), 1903. (23 x 15,5). 16 p. (II 22562)
64004. ~ Reforme pentru înavuţirea României de Ioan Softa. Botoşani (Impr. Adrian), 1878. (21,5 X14,5). 87 p. (II 409553)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1135) SOHORCA, IUSTIN
 • Opera
 • Imagini
SOHORCA, IUSTIN
64005. ~ Pomăritul (Sfaturi în formă de dialog) de Iustin Sohorca învăţător [pe cop.: ed. II]. Sibiiu (Tip. Henric Meltzer), 1908 (15 x 11,5). 56 p. 20 fil. (Biblioteca Foii Poporului nr. 4) (I 153832)

Nu exista imagini
  1136) SOIU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
SOIU, GEORGE
64006. ~ Kyst hydatic al creerului. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 21 Iunie 1901 de George Soiu. Bucuresci(Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1901. (23,5 x 15,5). 90[-92] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 594) (II 422085)

Nu exista imagini
  1137) SOIU, ION (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
SOIU, ION (1863-?)
64007. ~ Versiunea în strîmptorările basinului. Tesă pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la... Iunie 1890 de Ion Soiu. Bacalaureat în litere şi şciinţe. Fost intern al Spitalului Brancovenesc. Bucuresci (Tipo- Lit. şi Fonderia de litere Dor. P. Cucu), 1890. (23 x 15,5). 53[-56] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, no. 242) (II 379358)

Nu exista imagini
  1138) SOIU, NICOLAE (1851-?)
 • Opera
 • Imagini
SOIU, NICOLAE (1851-?)
64008. ~ Valoarea perimetriei toracice în examenul recrutărei. Tesa pentru doctorat în medicină. Presentată şi susţinută la... 1889 de Nicolae Soiu medic militar. Bucuresci (Tip. Românulu Vintilă C. A. Rosetti), 1889. (22,5 x 15,5). 60, IV p.(Facultatea de medicină din Bucureşti, no. 210) (II 379308)

Nu exista imagini
  1139) SOKOLOW, NAHUM
 • Opera
 • Imagini
SOKOLOW, NAHUM
64009. ~ Ce vrem, [de] Nahum Sokolow. Textul discursiului rostit la Conferinţa Populară Sionistă din Londra. Galaţi, Edit. Federaţiei Sioniştilor din România (Bucureşti, Tip. Progresul), 1916. (16,5 x 12). 31 p. 10 bani. (I 49027)

Nu exista imagini
  1140) SOKOLOWSKI, N.
 • Opera
 • Imagini
SOKOLOWSKI, N.
64010. ~ Les tubes de sonde de haute résistance Par N. Sokolowski Ingénieur des mines. Bakon. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (23 x 16). p. 471-478 cu il. (Congrès International du Pétrole. Troisième session. Bucarest, 8-13 septembre 1907) (Tirage à part du 2-ème volume de Compte-Rendu du Congrès) (II 22656)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini