Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1101) SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ISTORIE
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE ISTORIE
63942. ~ Hommage et salut fratternel à notre glorieuse armée et a nos braves alliés entrant à Bucarest le 18 Novembre (1 Décembre) 1918. Bucarest (Impr. I. St. Rassidescu), 1918. (17,5 x 11). 30[-32] p. 2 fr. (Société roumaine d'histoire) (I 54219)
Cuprinde: "Pages d'histoire par Alex. Théodore Démétresco, Membre de la Société roumaine d'histoire. Poésies roumaines: Toast de Michel-le-Brave par Bolintineanu traduit par J. A. Vaillant; Le chant de la race latine, poésie roumaine par Basile Alecsandri, couronnée au concours de Montpellier (1878), traduite en vers par Frédéric Damé (în 1. franceză) şi Gaetano Carlo Mezzacapo (în 1. italiană). La p. 4 cop. menţiunea: Se vend au profit des orphelins de a guerre".

Nu exista imagini
  1102) SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU INDUSTRIA ŞI COMERŢUL DE PETROL
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA ROMÂNĂ PENTRU INDUSTRIA ŞI COMERŢUL DE PETROL
63943. ~ Respuns la al II-lea memoriu Afacerea Glodenii. II. Chestiunea Theiler. Afacerea Moinesci [Consiliul de Administraţie al Societăţii Române pentru Industria şi Comerciul de Petrol [Bucureşti, 1892]. (22,5 x 19,5). 16 p. (II 82826)
Descriere completată cu date de la p. 16.

Nu exista imagini
  1103) SOCIETATEA STUDENŢILOR ÎN FARMACIE
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA STUDENŢILOR ÎN FARMACIE
63944. ~ Memoriul privitor la reorganisarea Şcoalei Superioare de Farmacie presintat Onor. Camere a Deputaţilor de către Societatea Studenţilor în Farmacie, Ianuarie 1898. Bucuresci (Tip Dreptatea), 1898. (26x21). 3 f. (II 51503)
63945. ~ Sumarul şedinţei aniversare dela 11 Maiu 1908. Bucureşti (Tip. Viitorul N. N. Voicu), 1908. (22 x 15). 42 p. (Societatea Studenţilor în Farmacie) (BCU Iaşi III B 22052)

Nu exista imagini
  1104) SOCIETATEA STUDENŢILOR ÎN MEDICINĂ. Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA STUDENŢILOR ÎN MEDICINĂ. Bucureşti
63946. ~ *Statutele şi regulamentul Societăţii studenţilor în medicină. Bucuresci, 1878. 12°. 16 p. (BR, 1 (1879), nr. 7, iulie, p. 90 ; Popescu. Siese ani, p. 62)
63947. ~ A patra aniversare a societăţii. 1. Descrierea serbărei Societăţei. 2. Dare de semă a Comitetului societăţei pe anulu 1878. 3. Superioritatea vieţei sociale asupra celei individuale. Disertaţiune ţinute în acestă şedinţă de D-l Alexandru Spiroiu, Bucuresci (Tip. Românul Carol Gobl), 1879. (20 x 13). 51 p. (Societatea studenţilor în medicină din Bucureşti) (I 52231)

Nu exista imagini
  1105) SOCIETATEA STUDENŢILOR ROMÂNI
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA STUDENŢILOR ROMÂNI
63948. ~ Societatea studenţilor români sub patronajul domnului de Lamartine. Paris (Typ. Plon Frères), [1846]. (21 x 13). 15 p. (II 344036)
La p. 7, "Apelul Societăţii semnat de: Madularile Comitetulus Jon Ghica Président, Scarlat Varnav casier, C. A. Rosetti secretar". Paginile 9-15: "Regulamentul şi Statutele Societăţii studenţilor români".

Nu exista imagini
  1106) SOCIETATEA ŞTIINŢIFICĂ LITERARĂ TINERIMEA ROMÂNĂ
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA ŞTIINŢIFICĂ LITERARĂ TINERIMEA ROMÂNĂ
(fondată 1877)
63949. ~ Regulamentul concursului de educaţie fisică (gimnastică) pentru elevii şcoalelor primare şi secundare. Bucuresci (Tipo- Litogr. Societăţii Tiparul), 1901. (16,5 x 10). 10 p. (Societatea Sciinţifică Literară Tinerimea Română) (A 11797/33)
63950. ~ Statutele şi regulamentul Societăţei ştiinţifico-literara Tinerimea Română Fondată în anul 1877. Bucuresci. (Tip. G. A. Lazareanu), 1892. (20,5 x 13). 22 p. (II 393044)
La p. 22: Comisia care a elaborat Statutele şi regulamentul: P. Popovici, N. S. Demetrescu, Lt. V. Nanu şi C. Manolescu.
63951. ~ Statutele şi regulamentul general al Societăţii sciinţifică literară Tinerimea Română fondată în anul 1877. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1896. (16,5 x 19,5). 32 p. (I 409644)

Nu exista imagini
  1107) SOCIETATEA TRANSILVANIA
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA TRANSILVANIA
63952. ~ Statutele Societăţii Transilvania pentru ajutoriul Studenţiloru romani din Transilvania şi părţile ei. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi), 1867. (23 x 17). 8 p. 1/2 sfanţiu. (BCU-Iaşi III 185598)
63953. ~ Idem. Bucureşti (Atel. grafice Flacăra), 1914. (22 x 17). 13[-15] p. (II 664512)

Nu exista imagini
  1108) SOCIETATEA UNIREA EDUCATOARELOR ROMÂNE DIN IAŞI
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA UNIREA EDUCATOARELOR ROMÂNE DIN IAŞI
63954. ~ Statutele. Societăţii Unirea Educatoarelor române din Iaşi. Iaşi (Tip. Naţională (Ioan I. Ionescu), 1910. (16,5 x 10). 15 p. (BCU-Iaşi I 34534)

Nu exista imagini
  1109) SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CRÉDIT AGRICOLE DES PRINCIPAUTÉS UNIES MOLDO-VALAQUES
 • Opera
 • Imagini
SOCIÉTÉ GÉNÉRALE DE CRÉDIT AGRICOLE DES PRINCIPAUTÉS UNIES MOLDO-VALAQUES
63955. ~ Statuts. Paris (Impr. Administrative de Paul Dupont), 1863. (22,5 x 15). 36 p. (Société Générale de Crédit Agricole des Principautés Unies Moldo-Valaque) (II 409512)

Nu exista imagini
  1110) SOCIETATE
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATE
Vezi şi: • Act ; • Conferinţă ; • Regulament ; • Statut

Nu exista imagini
  1111) SOCOLEANU, DIMITRIE
 • Opera
 • Imagini
SOCOLEANU, DIMITRIE
63956. ~ *Despre factorii cei mai însemnaţi la educaţiunea intelectuală. Broşură de Dim. Socoleanu. Cernăuţ, 1884. (Morariu. Skizzen, p. 316)

Vezi de asemenea :
• Prelegeri publice poporale ţinute de către membrii Soc. pt. cultura şi lit. rom. în Bucovina. Cernăuţi, 1884.

Nu exista imagini
  1112) SOCOLESCU, GRIGORE (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
SOCOLESCU, GRIGORE (1870-?)
Traduceri:
• Vrăjitorul alb sau Contele Ion de Palizeul. Trad. de ~. R.-Sărat, 1901.

Nu exista imagini
  1113) SOCOLESCU, ION N. (1856-1924)
 • Opera
 • Imagini
SOCOLESCU, ION N. (1856-1924)
63957. ~ Scrisoare deschisă D-lui Lecomte du Nouy [de I. N. Socolescu], Arhitect. Respuns cumpărătorilor de calomnii. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1891. (22 x 15). 20 p. (II 62879)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1114) SOCOLESCU, NICOLAE (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
SOCOLESCU, NICOLAE (1868-?)
63958. ~ Idroterapia contra tifusului exantematic. Tesa pentru doctorat în medicină şi Chirurgie de Nicolae Socolescu, Bacalaureat în litere şi sciinţe. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1894. (24 x 16). 2 f., II p., p. 7-83[-87]) (Facultatea de Medicină din Bucuresci nr. 356) (II 409338)

Nu exista imagini
  1115) SOCOLIU, I.
 • Opera
 • Imagini
SOCOLIU, I.
63959. ~ Calculatorul Fenix dând capacităţile vaselor (butoae, putini, cilindre) gata calculate în cele două sisteme legale Sistemul Bucurescu şi Sistemul Calludi pentru usul podgorenilor şi comercianţilor de băuturi spirtoase spre a putea controla Cotitul oficial al Agenţilor fiscali şi al Cotarilor. Alcătuit şi calculat de Dr. I. Socoliu, Profesor. Bucureşti (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1908. (23 x 15,5). XVI p., 1 f., 146 p. (II 13665)

Nu exista imagini
  1116) SOCOLIU, I.
 • Opera
 • Imagini
SOCOLIU, I.
63960. ~ Cei cu Dublă naţionalitate de I. Socoliu, Doctor în litere şi filosofic Ploeşti (Tip. Bercovici), 1912. (17 x 10,5). 8 p. (I 143178)
63961. ~ Mimeopedia sau Cum se poate învăţa o limbă străină la fel cum se învaţă limba maternă. Studiu de psihologie aplicată de I. Socoliu Doctor în litere şi filozofie. I. Starea actuală a învăţământului limbilor străine. II. Principiile Mimeopediei. Ploeşti (Tip. Modernă), 1913.(16,5 x 12). 88 p. 75 bani [pe cop.: 45 bani]. (I 143190)

Nu exista imagini
  1117) SOCOLOFF, M. I.
 • Opera
 • Imagini
SOCOLOFF, M. I.
În colaborare:
63962. ~ Prepararea legumelor şi fructelor în scopul de a fi păstrate în timpul iernei. Lucrare efectuată în urma însărcinării Directorului de Agricultură de: M. I. Socoloff, A. V. Pelzelt,L. V. Cehovici, Sub redacţia generală a D-lui M. I. Socoloff. Traducerea română de M. P. Ciobanu sub redacţia D-lui R. C. Stere. Chişinău (Tipo-Litogr. T-va Bessarabskoe Knigoidatelstvo), 1918. (22 x 17,5). 15 p., 4 f. pl. 1 leu (Editura Directoriatului de Agricultră din Basarabia) (II 545247)
Descriere după copertă. Text paralel în l. română şi rusă.

Nu exista imagini
  1118) SOCOR, EL.
 • Opera
 • Imagini
SOCOR, EL.
Traduceri:
KOROLENKO, W. Muzicantul orb. Trad. de ~. Bucureşti, 1908.

Nu exista imagini
  1119) SOCOR, EMANUEL (1881-1951)
 • Opera
 • Imagini
SOCOR, EMANUEL (1881-1951)
63963. ~ Din economia socială. Despre populaţie de Emanuel Socor. Iaşi, Edit. Librăriei Socec & Co. (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefaniu & Co.), 1913. (23 x 16). XVIII, 512 p. 4,50 lei (II 234640)
63964. ~ O ruşine universitară. Plagiatul D-lui A. C. Cuza de Emanuel Socor. Bucureşti, Edit. Rev. Facla (Tip. Cooperativă Poporul), 1911 (24,5 x 16,5). 115 p. 1 leu. (II 23429)
Autorul se referă la vol. Despre Poporaţie de A. C. Cuza.

Nu exista imagini
  1120) SOCOR, EMIL G. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
SOCOR, EMIL G. (1884-?)
63965. ~ Acţiunea a câtorva gaze toxice, asupra excitabilităţei şi conductibilităţei nervului cu mielină, [de] Dr. Emil G. Socor, Şef de lucrări al laboratorului de Fiziologie. Iaşi (Tipografia Naţională Ioan S. Ionescu), 1911. (23,5 x 16,5). 13 p., 4 pl. (Il 23563)
63966. ~ Acţiunea Slovainei, în soluţiuni de concentrări diferite, asupra conductibilităţei şi excitabilităţei nervului cu mielină, [de] Dr. Emil G. Socor, Şef de lucrări al laboratorului de Fiziologie al Facultăţei de Medicină. Iaşi (Tip. Dacia P. & D. Iliescu), 1911. (23 x 16). 14 p., 7 pl. (II 25983)
63967. ~ Rigiditatea cadaverică. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută în Ianuarie 1909 de Emil G. Socor Asistent Laboratorului de Fiziologie, Iaşi (Tip. Dacia Iliescu, Grossu & Comp.), 1909. (22,5 x 15,5). X, 27[-30] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi no. 319) (BCU-Iaşi III B-34769)

Nu exista imagini