Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1081) SOCIETATEA FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA FARMACIŞTILOR DIN ROMÂNIA
(fondată 1880)
63891. ~ Comunicări ştiinţifice făcute Adunărei jubiliare a Societăţei farmaciştilor din România (25, 26, 27 Septembre 1906). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1906. (25 x 16,5). 42 p. (II 5583)
Cuprinde: "Comitetul Societăţei Farmaciştilor: Precuvântare; Dr. Alex. Ludwig, farm. Ploeşti: Derivaţi ai Triphenylcarbinolului; Dr. I. Vintilescu, farm. Bucureşti: Câteva cercetări asupra glucozilor ; Gabriel Dimitriu, farm. Câmpulung: Flora Muscelului; Dr. E. Ludwig, farm. Ploeşti: Apa din Ploeşti şi împrejurimi; Dr. A. Uabeanu Bucureşti: Convorbiri economice şi industriale; Constantin Kolo, licenţiat în farmacie: Asupra solutiunilor volumetrice, acidinutrice şimalcalimetrice; Dr. G. Scarlat şi Emil Petrini: Studiu sumar asupra terenului agricol şi judeţean Vaslui".
63892. ~ Desbaterile Congresului Farmaciştilor urmate la 15 şi 16 Noembre 1903 Asupra modificărilor ce trebuesc aduse legei sanitare. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1903. (23 x 16). 56 p. (Societatea Farmaciştilor din România fondată la 1880) (II 6578)
63893. ~ Idem, urmate la 16, 17 şi 18 Februarie 1909 asupra modificărilor ce trebuesc aduse legei sanitare. Bucureşti Speranţa Inst. de Arte Grafice), 1909. (23,5 x 16). 86 p., 4 pl. (Societatea Farmaciştilor din România fondată la 1880) (II 412525)
63894. ~ Memoriul Societăţei farmaciştilor din România adresat Onor. Senat asupra Proiectului de lege modificator al legei sanitare. Bucureşti (Tip. Lupta Al. Lefteriu), 1893. (23 x 15.5). 16 p. (II 393785)
Lipsă copertă.
63895. ~ Memoriu întocmit de comitetul Societăţei Farmaciştilor din România arătînd cum treime modificat noul proect de lege sanitară în ceea ce priveşte farmacia. Bucureşti (Speranţa Inst. de Arte Grafice), 1909. (23 x 16). 46 p. (II 16526)
63896. ~ Idem. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1910. (23 x 16). 46 p. (II 19276)
63897. ~ Statutele Societăţei farmaciştilor din România. Bucuresci (Tipo- Lit. Soc. Tiparul), 1900. (18,5 x 12). 15 p. (I 392273)
63898. ~ Idem. [Bucureşti], 1904. (22,5 x 15,5). 8 p. (Extras din Monitorul Oficial nr. 15, 17/30 Aprilie 1904) (II 523370)
La p. l: "Lege [prin care] se recunoaşte calitatea de persoană morală Societăţei farmaciştilor din România cu sediul în Capitală şi cu dreptul de a funcţiona după statutele ce nu se vor modifica decît cu autorisarea consiliului de miniştri şi prin decret regal".

Nu exista imagini
  1082) SOCIETATEA GENERALĂ A ARTIŞTILOR DIN ROMÂNIA
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA GENERALĂ A ARTIŞTILOR DIN ROMÂNIA
(fondată 1908)
63899. ~ Statute. Ediţia definitivă. Bucureşti (Tip. Moderna Grigorie Luis), 1908. (18 x 11,5). 39 p. (Societatea Generală a artiştilor din România. Pictori, Sculptori, Gravori şi Arhitecţi). (I 380221)
63900. ~ Idem. Ed. II. revăzută. Bucureşti (Tip. Modernă Grigorie Luis), 1908. (18 x 12). 21 p. (Societatea Generală a artiştilor din România Pictori, Sculptori, Gravori şi Arhitecţi). (I 380220)

Nu exista imagini
  1083) SOCIETATEA GEOGRAFICĂ ROMÂNĂ
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA GEOGRAFICĂ ROMÂNĂ
Vezi: SOCIETATEA REGALĂ ROMÂNĂ DE GEOGRAFIE

Nu exista imagini
  1084) SOCIETATEA "GHEORGHE ASACHI"
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA "GHEORGHE ASACHI"
63901. ~ Conferinţe ţinute de membrii Societăţii sub direcţiunea domnului V. Teodoreanu profesor. Iaşi (Tip. Editoare Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (27X21). 16 p. 50 bani. (Societatea Gheorghe Asachi a Liceului Naţional, secţia reală. Seria 1) (BCU-CIN 248292)

Nu exista imagini
  1085) SOCIETATEA "GHEORGHE LAZĂR"
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA "GHEORGHE LAZĂR"
(fondată 1891)
639G2. ~ Statute şi Regulamente. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr-Luis), 1894. (16 x 10,5). 30 p. (Societatea Gheorghe Lazăr Litere şi Sciinţe [pe cop.: Fondată în anul 1891) (I 391707)

Nu exista imagini
  1086) SOCIETATEA INSTITUTORILOR ŞI INSTITUTOARELOR DIN ROMÂNIA
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA INSTITUTORILOR ŞI INSTITUTOARELOR DIN ROMÂNIA
(fondată 1887)
63903. ~ Memoriul Societăţei Institutorilor şi Institutoarelor din România prezentat Domnului Ministru al Cultelor şi Instrucţiunii Publice relativ la starea materială a şcoalelor primare urbane de către Delegaţiunea Ad-hoc a Societăţii. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1914. (23 x 15,5). 9 p. (II 36486)
63904. ~ Monumentul Comemorativ al lui Tudor Vladimirescu la Cerneţi, Turnu-Severin. Bucureşti (Tip. Universala Iancu Ionescu), 1913. (20 x 13). 12 p. cu il. (Societatea Institutorilor şi Institutoarelor din România) (II 33896)
63905. ~ Statutele Societăţii institutorilor şi institutorelor din Bucuresci. Astfel cum s'au modificat în anul societar 1889-90. Bucuresci (Tip. Diarului Scola Primară), 1890. (17,5 x 12) 1 f., 17 p. (I 392161)
63906. ~ Idem (fondată la 15 Martie 1887). Bucureşti (Tip. Corpului Didactic, Ispăsescu & Brătănescu), 1898. (16 x 10). 20 p. (I 391659)
63907. ~ Idem. Bucurescl (Tip. Corpului Didactic C. Ispăsescu & G. Brătănescu), 1899. (23 x 15,5). 16 p. (II 393480) Descriere după copertă.
63908. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic C. Ispăsescu & C. Brătănescu), 1900. (19 x 12). 24 p. (I 392607)
63909. ~ *Idem. Bucureşti (Tip. Minerva), 1903. 8°. 19 p. ( RB,1(1903), nr. 6, nov-dec, p. 156)

Nu exista imagini
  1087) SOCIETATEA ISTORICĂ ŞI ARHEOLOGICĂ. Comitatul Hunedoara
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA ISTORICĂ ŞI ARHEOLOGICĂ. Comitatul Hunedoara
63910. ~ Antichităţile romane din comitetul de Hunyad în regatul Ungariei. Scurtă descriere oferită excursioniştilor din Bucuresci drept, manuscript de Societatea istorică şi archeologică Hunyadmegyei törtenelmi és régészeti társulat. Deva (Tip. lui Hirsch Adolf), 1902. (15 x 11). 20 p. cu il. (I 572657)
Precedată de "Programa escursioniştilor".

Nu exista imagini
  1088) SOCIETATEA JUNIMEA STUDIOASĂ MEDICALĂ
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA JUNIMEA STUDIOASĂ MEDICALĂ
(fondată 1880)
63911. ~ Jubileul de XXV ani 1880-1905. 19 Iunie 1905. Bucureşti (Stab. grafic Taranu & Co.), 1905. (23 x 15). 90 p. cu 2 pl. foto. (Societatea studenţilor evrei din facultatea de medicină) (BCU-CIN 186759)

Nu exista imagini
  1089) SOCIETATEA "MIRON COSTIN"
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA "MIRON COSTIN"
63912. ~ Statutul. Bucureşti (Tip. Aurora propr. Theodor D. Popescu), 1907. (16 x 10). 7 p. (Societatea Miron Costin Pentru răspândirea literaturii, artelor si ştiinţelor) (I 294282)
La p. 3 Comitetul: Prezident Chr. N. Dimitrescu; Vice- Prezidenţi Traian G. Stoenescu, Al. Georgescu; Secretar general C. Ghiţeanu; Casier V. I. Stanculescu; Bibliotecar Th. Castrişanu; Membri Subl. D. Ionescu, Const. Râuleţ.

Nu exista imagini
  1090) SOCIETATEA MUNCITORILOR DIN IAŞI
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA MUNCITORILOR DIN IAŞI
(fondată 1893)
63913. ~ Statutul Societăţii Muncitorilor din Iaşi înfiinţată în ianuarie 1893. Jassy (Tip. Pentru C. Popovici), 1893. (17 x 13,5). 12 p. 10 bani. (BCU-Iaşi (I 69117)
La p. 12 menţiunea: "Prezentul statul s-a votat în întrunirea din 13 Februarie 1893".

Nu exista imagini
  1091) SOCIETATEA PENTRU CULTURA ŞI LITERATURA POPORULUI ROMÂN - Iaşi
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA PENTRU CULTURA ŞI LITERATURA POPORULUI ROMÂN - Iaşi
63914. ~ Statutele Societăţei pentru Cultura şi Literatura Poporului Român. Secţiunea Iaşi. Sediul: Casa de cetire N. Iorga la Biserica Băriboi. Iaşi (Tipografia Naţională I. S. Ionescu & M. M. Bogdan), 1916. (15 x 11). 35 p. (Biblioteca Iubirei de Neam nr. 14-16) (II 644759)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1092) SOCIETATEA PENTRU CULTURĂ ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN BUCOVINA
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA PENTRU CULTURĂ ŞI LITERATURA ROMÂNĂ ÎN BUCOVINA
(fondată 1865)
63915. ~ Statutele Soţietaeţii pentru cultura şi literatura romînae în Bucovina. Cernaeuţi (Cu tipăriul lui Rodolf Eckhard), 1869. (22 x 14,5). 10 p. (II 393310)
63916. ~ Idem. Ed. II. Cernaeuţi (Cu tipariul lui Rudolf Erkhardt), 1878. (22,5 x 14,5). 10 p.(II 393613)

Nu exista imagini
  1093) SOCIETATEA PENTRU EDUCAŢIUNEA CETĂŢENEASCĂ
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA PENTRU EDUCAŢIUNEA CETĂŢENEASCĂ
63917. ~ Statutele Societăţii pentru educaţiunea cetăţenească. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1916. (18 x 12). 16 p. (BCU- Iaşi (I 47777)

Nu exista imagini
  1094) SOCIETATEA OFIŢERILOR PENSIONARI NEVETERANI
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA OFIŢERILOR PENSIONARI NEVETERANI
63918. ~ Statutele votate de Comitetul iniţial în ziua de 30 Aprilie 1913. Proces-verbal no. 4. Votate de Adunarea generală în şedinţele dela 25- 26 Maiu 1913 la Bucureşti. Proces-verbal no. 6. Bucureşti (Top. Jockey- Club Ion C. Văcărescu & Comp.), 1913. (16 x 10). 19 p. (BCU-CIN 219352)

Nu exista imagini
  1095) SOCIETATEA PENTRU ÎNVĂŢAŢURA POPORULUI ROMÂN
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA PENTRU ÎNVĂŢAŢURA POPORULUI ROMÂN
(fondată 1866)
63919. ~ Codicele Societăţii pentru invetiatura poporului român. Bucuresci (Typ. Alcssandru A. Grecescu). 1877. (17,5 x 12). 50 p. (I 51022)
Cuprinde: Statutele Societăţei pentru învetiatura poporului romanu (Secţiunea centrală): Statutele Şcoalei Normale a Societăţii şi Regulamentul Scoalei. Semnează: Vice- Preşedinte D. Careagdi; Secretar-genera l Dr. Al. Racoviceanu.
63920. ~ Idem. Bucureşti (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români), 1885. (17,5 x 11,5). 66 p. (1 63381)
Paginile 59-66: "Membrii Societăţii la 1 Ianuarie 1885".
63921. ~ Donaţiunea G. Missail [Catalog]. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1912 [pe cop.: 1913]. (22,5 x 15,5). 154 p. (Societatea pentru învăţătura poporului român. Biblioteca) (II 31556)
63922. ~ Înmormântarea [Mariei Stîrcea]. Donaţiunea Maria Stîrcea şi cuvântarea rostită de D-l Doctor St. Possa. Iaşi (Tip. Dacia P. & D. Iliescu), 1911. (20 x 13). 15 p. (Societatea pentru Învăţătura Poporului Romîn) (II 25936)
Descriere după copertă. Cuprinde şi: "Câteva Notiţe biografice ale Colonelului Ioan Stîrcea şi Textul testamentului Mariei Stîrcea".
63923. ~ Lucrările delegaţiunilor Societăţii (8 Noemvrie 1885-7 Octombrie 1886). Lucrările Adunărei Generale (5 Octomvrie-14 Noemvrie 1886). Anexe şi Raporturi, Iaşi (Tipografia Naţională), 1887. (21,5 x 15). 48 p. (Societatea Pentru Învăţătura Poporului Român din oraşul şi judeţul Iaşii) (II 171678)
63924. ~ Memoriu în favoarea Scoalei Normale ( Dela Sfânta Ecaterina) a Societăţii pentru înveţetura poporului român. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români), 1886. (22 x 15). 13 p. (II 161906)
La p. 13 semnat: "Comitetul Societăţei".
63925. ~ Regulament interioru. Iassi (Tip. Societăţii Junimea) 1867. (20 x 13,5). 15 p. (II 392883)
63926. ~ Statute şi regulament interior. Ed. II. Iassi (Imp. D. Gheorghiu), 1871. (18 x 12). 21 p. (I 116325)
Lipsă coperta.
63927. ~ Serbarea de la 21 Septembrie 1897 pentru punerea actului de fundaţiune în temelia palatului scoalelor normală şi primară de la Sfânta Ecaterina. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1897. (23,5 x 16). 29[-31] p. (Societatea pentru Înveţătura Poporului Român). (II 165125)

Nu exista imagini
  1096) SOCIETATEA POLITEHNICĂ DIN ROMÂNIA
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA POLITEHNICĂ DIN ROMÂNIA
63928. ~ Catalogul Bibliotecei la finele anului 1896. Bucuresci (Tip. nouă, Gr. Panaitescu), 1896. (23 X 16,5). 21 p. (Societatea politecnică) (II 409451)
63929. ~ Desideratele Societăţei asupra Proiectului de Organisaţie a Corpului tehnic. Bucuresci (Tip. Curţei Regale, F. Göbl Fii), 1893. (29 X 19,5). 25 p. (Societatea Politecnică). (III 596686)
Diferă de următoarea prin paginaţie şi conţinut.
63930. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Curţei Regale, F. Göbl Fii), 1893. (33 x 22,5). 19 p. (Societatea Politecnică) (III 429344)
63931. ~ Statutele Societăţei Politecnice din România (Modificate de adunarea extraordinară în şedinţele de la 7/19 oct. şi 21/2 Noembre 1888). Bucuresci (Tipo- Lit. Eduard Wiegand), 1888. (24 X 14,5). 8 p. (II 391022)
63932. ~ Idem. Votate de Adunarea generală în Şedinţa din 14/26 Noembrie 1892. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1892. (25 x 17). 12 p. (II 394279)
63933. ~ Idem. Votate de Adunarea generală în Şedinţa din 14/26 Noembrie 1892. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1894. (22,5 x 15,5). 12 p. (III 393519)

Nu exista imagini
  1097) SOCIETATEA PROFESORILOR SECUNDARI DIN ROMÂNIA
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA PROFESORILOR SECUNDARI DIN ROMÂNIA
63934. ~ Actele Societăţii Profesorilor Secundari din România pe anul 1897. Partea I. Planul reorganisării scolelor secundare. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic C. Ispasescu & G. Bratanescu), 18971. (24 x 16,5). 144 p. 1,50 lei în folosul Societăţii. (II 122747)
Membrii comisiei de studii: "S. Popescu, D. Mirescu, Ion G. Georgian, N. Bărcănescu, Vasile Dumitriu, Th. D. Speranţia".
63935. ~ Statutul Societăţii profesorilor secundari din România. Bucuresci. (Tip. C. Ispăsescu & G. Brătănescu), 1897. (15,5 x 10) 8 p. (I 391451)

Nu exista imagini
  1098) SOCIETATEA PROGRESUL SILVIC
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA PROGRESUL SILVIC
(fondată 1886)
63936. ~ Patru conferinţe [ I. M. Tănăsescu. Valea Lotrului din punct de vedere silvic. 2. Petre Antonescu. Convenţiunile comerciale şi influenţa lor asupra desvoltarei industriei şi comerciului lemnelor in România. 3. I. Guguianu. Protecţia pădurilor de cîmp contra vătămărilor de către insecte; 4. Grigore Popescu. Ridicarea planurilor în Ministerul Domenilor] ţinute în 1903 la Sediul Societăţei din Localul Administraţiei Domeniului Coroanei. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (24 x 17) 169 p. cu il., 7 pl. 1,50 lei. (Extrase din Revista Pădurilor) (Societatea Progresul Silvic) (II 1253)
Este şi în BRM vol. III, la "Patru...".
63937. ~ Trei conferinţe [Ing. Gr. Popescu. Regularea proprietăţii în Dobrogea; Dimitrie T.Gheorghiu. Tranzitul de lemne prin România în raport cu producţia pădurilor noastre şi desfacerea lemnului nostru; George Crăciunescu. Studiu asupra împăduririi nisipurilor sburătoare de pe proprietăţile Statului Piscu-Tunari şi Ciuperceni din jud. Dolj] ţinute în 1904 la sediul societăţei din localul administraţiei Domeniului Coroanei. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (24 x 16). VIII, 108 p. cu il. (Extrase din Revista Pădurilor), (Societatea Progresul Silvic fondată în 1886. Recunoscută persoană morală prin decretul regal No. 1630 din 1904) (II 414137)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1099) SOCIETATEA REGALĂ ROMÂNĂ DE GEOGRAFIE
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA REGALĂ ROMÂNĂ DE GEOGRAFIE
(fondată 1875)
63938. ~ Statute. Bucuresci (Tip. Romanul Carol Göbl), 1885. (23 x 16). 7 p. (Societatea Geografică Română fondată la 15 Iunie 1875) (II 393950)
63939. ~ Idem. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.) 1912. (23 x 16). 7 p. (Societatea Regală Română de Geografie Fondată la 15 Iunie 1875), (II 111996)
Descriere după copertă.
63940. ~ Statute [Societatea Regală Română de Geografie subt augusta preşedenţia a majestăţii sale regelui. Înfiinţată la 15/27 Iunie 1875 Recunoscută ca persoană morală şi juridică şi de Instituţiune de utilitate publică prin Legea promulgată la 20 Fevruarie/4 Martie 1897, votate la 23 Ianuarie / 4 Februarie 1882 şi aprobate prin decretul regal no. 436 din 19 Februarie/3 Martie 1882, cu modificările făcute de adunările generale dela 23 Aprilie/6 Maiu 1912, la 8/21 Iunie 1914 şi la 7/20 Decembrie 1914. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1915. (23 x 16). 23 p. (Societatea Regală Română de Geografie) (II 111975)

Nu exista imagini
  1100) SOCIETATEA ROMÂNĂ DE AGRICULTURĂ
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA ROMÂNĂ DE AGRICULTURĂ
63941. ~ Delegaţia Societăţii Române de Agricultură şi a Societăţii Agronomice. Ante proect pentru constituirea corpului agronomic. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1916. (23,5 X16). 12 p. (II 46891)
Delegaţia Societăţii agronomice a absolvenţilor Scoalelor de agricultură: Mihail Vasilescu, N. Budişteanu, Ioan Gherman, I. Bârcoveanu. Delegaţia Societăţii Române de Agricultură: G. Ionescu- Sişeşti, D. Busuiocescu, G. Cipariu, C. Băluţ Cruceru, P. I. Gr. Morcovescu. Secretar de şedinţă Anton Oprescu.

Nu exista imagini