Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1061) SOCIETATEA AMICILOR INSTRUCŢIUNEI
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA AMICILOR INSTRUCŢIUNEI
(fondată 1866)
Vezi: SOCIETATEA pentru Învăţătura Poporului Român

Nu exista imagini
  1062) SOCIETATEA ARHITECŢILOR ROMÂNI
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA ARHITECŢILOR ROMÂNI
(fondată 1891)
63858. ~ Memoriu asupra situaţiunei corpului architecţilor romîni şi a necesităţei unei legi de organisare a acestui corp. Votat de adunarea plenară a Societăţii în şedinţa din 23 Decembrie anul 1903. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Edit., 1904. (22 x 16). 16 p. (Societatea Architecţilor Români fondată în 23 Februarie 1891) (II 148846)
La p. 16 semnează: "Preşedinte I. Mincu, Secretar D. Giurgea".
63859. ~ Idem. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Edit., 1906. (22 x 16). 16 p. (Societatea Architecţilor Români Persoana morală şi juridică) (II 16467)
Reeditarea textului publicat în 1903.
63860. ~ Statutele Societăţei Architecţilor români. Fondată în anul 1891 -26 Februarie. Bucureşti (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), [1891]. (17 X 11). 16 p. (I 391961)
63861. ~ Idem. Ediţia ultimă Conform decisiei societăţii din Decembrie 1900. Bucuresci (Tipo- Litogr. Soc. Tiparul), 1901. (16,5 x 11). 16 p. (I 391960)
63862. ~ Idem. Bucuresci (Tipo- Litogr. Soc. Tiparul), 1901.(20 x 13,5). 32 p. (II 262442)

Nu exista imagini
  1063) SOCIETATEA CLERULUI ROMÂN - Moldova şi Suceava
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA CLERULUI ROMÂN - Moldova şi Suceava
63863. ~ Statutele Societăţii clerului român Mântuitorul Hristos din Eparhia Sfintei Mitropolia Moldovei şi Sucevei şi lista membrilor fondatori. Bucureşti (Albert Baer), 1909. (15 x 10). 68 p. (BSS I 12230)

Nu exista imagini
  1064) SOCIETATEA CLERULUI ROMÂN - Oltenia
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA CLERULUI ROMÂN - Oltenia
Vezi:
• Lege pentru recunoaşterea ca persoană morală şi instituţie publică a Soc. Clerului Rom. din Oltenia Visteria Ajutorul. Statutele Soc. Clerului Rom. din Oltenia Visteria Ajutorul. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  1065) SOCIETATEA COLONIEI MONAHILOR ROMÂNI din Sfîntul Munte Athos
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA COLONIEI MONAHILOR ROMÂNI din Sfîntul Munte Athos
63864. ~ Apel către prea bunul şi prea blagocestivul Popor şi guvernelor româneşti. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala), 1907. (23 x 16). 20[-22] p. (Societatea Coloniei Monahilor Români din Sfintul Munte Athos) (Bj-TM 26133)

Nu exista imagini
  1066) SOCIETATEA COMUNALĂ pentru CONSTRUIREA de LOCUINŢE IEFTINE. Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA COMUNALĂ pentru CONSTRUIREA de LOCUINŢE IEFTINE. Bucureşti
63865. ~ Lege relativa la locuinţele eftine şi sănătoase. Lege Relativă la înfiinţarea unei Societăţi Comunale pentru construirea de locuinţe în Bucureşti. Statute. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1911. (18 x 12). 67 p. (Societatea Comunală pentru construirea de locuinţe eftine din Bucureşti) (I 23823)
63866. ~ Lege relativă la locuinţe eftine şi sănătoase (Monitorul Oficial No. 254 din 13 Februarie 1910). Lege relativă la înfiinţarea unei Societăţi Comunale pentru construirea de locuinţe în Bucureşti (Monitorul Oficial No. 35 din 10 Mai 1910 şi No. 16 din 21 Aprilie 1913). Statute. Bucureşti (Clemenţa Stab. Grafic Ţăranu & Co.), 1913. (18 x 11,5). 31 p. (Societatea comunală pentru construirea de locuinţe eftine din Bucureşti) (I 557796)
63867. ~ Lămuriri pentru Doritorii de a avea în Capitală o locuinţă individuală, higienică comodă şi eftină. Sediul Societăţei Strada Paris nr. 27. Bucureşti (Tip. Nicolae Stroilă), 1915. (15 x 10). 24 p. (Societatea comunală pentru construirea de locuinţe eftine din Capitală) (I 268991)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1067) SOCIETATEA COMUNALĂ A TRAMVAIELOR - Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA COMUNALĂ A TRAMVAIELOR - Bucureşti
63868. ~ Procesul intentat de Societatea Comunală a Tramvaielor Bucureşti contra Primăriei Comunei Bucureşti pentru refuzul de a plăti vărsămintele datorate pentru 3000 acţiuni S.T.B., în valoare de lei 1.500.000, subscrise la emisiunea III-a din Mai 1911-20 Iulie 1911-1 Aprilie 1913. Acţiune, conclusiuni, sentinţe şi decisiuni. Bucureşti, 1914. (28,5 x 20). 1 f., 232, II p. (Societatea Comunală a Tramvaielor Bucureşti) (II 42136)
63869. ~ Procesul intentat de Societatea Comunală a Tramvaielor Bucureşti contra Ministerului de Interne pentru împiedicarea funcţionării Societăţii prin oprirea lucrărilor pe străzile Capitalei. Acţiune, concluziuni, sentinţe, deciziuni. De la 21 Iulie 1911-28 Iunie 1912. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1914. (29x20). VII, 216 p. (Societatea Comunală a Tramvaielor Bucureşti) (III 98526)

Nu exista imagini
  1068) SOCIETATEA CONCORDIA ROMÂNĂ
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA CONCORDIA ROMÂNĂ
63870. ~ Societatea Concordia Română 1876- 1891. Foaie festivă literară. Bucuresci (Tip. Th. Basilescu), 1891. (24 x 16). 15 p. (II 394320)
Cuprinde versuri şi proză de: Z. Miron, Grigore Holban-Lear, Alexandru Odobescu, Th. M. Stoenescu.

Nu exista imagini
  1069) SOCIETATEA CONDUCTORILOR de LUCRĂRI PUBLICE
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA CONDUCTORILOR de LUCRĂRI PUBLICE
83871. ~ Cererea prezintată d-lui ministru al Lucrărilor Publice de preşedintele Societăţii Conductorilor de lucrări publice. Decembrie 1908. [Bucureşti], 1908. (23,5 x 16). 7 p. (II 12752)
Cerere pentru îmbunătăţirea vieţii morale şi materiale a funcţionarilor din Corpul de Conductori. La p. 7 semnează: "Preşedintele, I. Vlad Ştefu; membri în comitet, V. Haragea, G. Rusu, C. Altinovici, Ilie Ştefănescu, Al. Boşturescu".

Nu exista imagini
  1070) SOCIETATEA CORPULUI DIDACTIC. Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA CORPULUI DIDACTIC. Bucureşti
(fondată 1878)
63872. ~ I. Apel către membrii şi convocare pentru congresul de la Constanţa. II. Modificările aduse statutului societăţii şi regulamentului congresului. III. Desbaterile congresului de la Focşani din anul 1896. Bucuresci (Tip. Al. Lefteriu & C. Ispăşescu), 1897. (22 x 15,5). 31 p. (Societatea Corpului didactic din România-fondată în anul 1878.) (BCU-CIN 219352)
63873. ~ Memoriu privitor la legea organisării înveţămentului primar propusă Corpurilor Legiuitoare. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1893. (19,5 x 12,5). 27 p. (Societatea Corpului Didactic din România-Secţiunea Bucureşti) (I 77223)
La p. 27 semnează, în numele Societăţii Corpului Didactic: "Preşedinte Al. Orăscu şi Secretar Al. Grăpeanu".

Nu exista imagini
  1071) SOCIETATEA CREDITULUI FUNCIAR URBAN. Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA CREDITULUI FUNCIAR URBAN. Bucureşti
63874. ~ Cuvântările rostite la înmormântarea lui Alexandru G. Băicoianu, Directorul Societăţei şi membru în consiliul de administraţie-9 Ianuarie 1916. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1916. (23,5 x 15,5). 16 p., 1 f. portr. (Societatea Creditului Funciar urban Bucureşti) (II 46935)
Pe p. de titlu falsă: "Cuvântările Rostite de d-nii C. Nacu şi C. Xeni la înmormântarea lui Alex. G. Băicoianu, 9 Ianuarie 1916".
63875. ~ Legea şi statutele promulgate prin decretul Domnesc No. 827 din 5/17 Aprilie 1873, publicat în Monitorul Oficial No. 78 din 6/18 Aprilie 1873 şi regulamentul consiliului de administraţie. Loi et statuts promulgués par le Décret Princier No. 827 du 5/17 Avril 1873, publié au Moniteur Officiel No. 78 du 6/18 Avril 1873 et les règlements du Conseil d'administration. Bucuresci (Stab. Litho-Typ. Socecu, Sander & Teclu), 1875. (17 x 12) 228 p. 2 lei nuoi. (Societatea Creditului Funciar Urban din Bucuresci. La Société du Crédit Foncier Urbain de Bucarest. (I 114007)
Text paralel în l. română şi franceză.
63876. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Românulu, Vintilă C. A. Rosetti), 1886. (19 x 14). 74 p. (I 380181)

Nu exista imagini
  1072) SOCIETATEA DE CRUCE ROŞIE
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA DE CRUCE ROŞIE
63877. ~ *Dare de seamă despre organisarea acestei societăţi şi de serviciile ce a făcut în timpul resbelelor din 1876-1878. Bucuresci (Typ. Grecescu), 1879. 8°. 51 p. 2 I. (Societatea Crucea Roşie din România) (BR, 1 (1879), nr. 8, aug., p. 102)
63878. ~ Lege pentru recunoaşterea,Societăţii Nationale de Crucea Roşie a României ca persoană morală. Statutele Societăţii publicate în Monitorul Oficial No. 277 din 15 Martie 1915. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1915. (23,5 x 15,5). 16 p. (Societatea Naţională de Cruce Roşie a României) (II 44587)
63879. ~ Regulamentul filialelor întocmit pe baza legii şi statutului Societăţii, Art. 2 publicate în Monitorul Oficial No. 277 din 15 Maiu-1916. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1916. (23 x 16). 11 p. (Societatea Naţională de Cruce Roşie a României. Comitetul de Direcţiune A.) (II 72566)
63880. ~ [Statute]. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Comp.), 1911. (16,5 x 10,5). 23 p. (Societatea Crucea Roşie a Doamnelor din România) (I 50730)

Nu exista imagini
  1073) SOCIETATEA DE CULTURĂ MACEDO-ROMÂNĂ
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA DE CULTURĂ MACEDO-ROMÂNĂ
63881. ~ Macedonia Macedonenilor. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1912. (22,5 x 15,5). 23 p. (Societatea de Cultură Macedo- Română) (II 59423)
La p. 23, Comitetul Societăţii: Dr. A Leonte; C. F. Robescu; D. Valaori; G. Murnu şi Dr. V. Dudumi.
63882. ~ La Macédoine aux Macédoniens. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Eminescu), 1912. (22,5 x 15,5). 23 p. (Société Macédo-Roumaine de Culture intellectuelle) (II 37179)
Le Comité de la Société: dr. A. Leonte, C. F. Robescu, J. Valaori, G. Murnu, dr. V. Dudumi. Adamescu III, p. 336 atribuie memoriul lui Nicolae Papahagi.
63883. ~ Statut şi Regulament. Bucureşti (Tip. Viitorul Nicolae N. Voicu), 1899. (18,5 x 11,5). 23 p. (Societatea de cultură Macedo- Română) (I 392471)
La p. 21: "Preşedinte V. A. Urechiă, Secretar C. I. Naum".

Nu exista imagini
  1074) SOCIETATEA DE LECTURĂ "ANDREI ŞAGUNA"
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA DE LECTURĂ "ANDREI ŞAGUNA"
(fondată 1868)
63884. ~ Almanach. Suvenire dela primul jubileu al Societăţii, serbat la 25 ani de esistenţă în 12/24 iuniu 1893. 1868-1893. Sibiiu (Tiparul Tip. archidiecesane), 1894. (24 x 17). XII 91 p(Societatea de lectură Andrei Şaguna a teologilor şi pedagogilor rom. gr. or. din Sibiiu) (BCU-CIN 222137)

Nu exista imagini
  1075) SOCIETATEA DE MEDICI ŞI NATURALIŞTI. Iaşi
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA DE MEDICI ŞI NATURALIŞTI. Iaşi
63885. ~ Statutele Societăţii de Medici şi Naturalişti din Iaşi. Iaşi (Tipografia Naţională), 1900. (24,5 x 16,5). 15 p. (II 385085)

Nu exista imagini
  1076) SOCIETATEA DE ŞTIINŢE. Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA DE ŞTIINŢE. Bucureşti
63886. ~ Deschiderea Primului Congres al societăţii de ştiinţe [din Bucureşti] ţinut la Iaşi în zilele de 2, 3, 4 şi 5 Iunie 1902. Iaşi (Tip. M. P. Popovici), 1902. (25 x 17). 25 p. 1 leu. (II 465019)
Cuprinde discursurile ţinute de: "C. B. Pennescu primarul Iaşului; C. Climescu, rectorul Universităţei din Iaşi; prof. Dr. Botez, L. Mrazec preşedintele Societăţei de Ştiinţe din Bucureşti prof. Dr. Hurmuzescu; prof. A. D. Xenopol preşedintele Soc. ştiinţifice-literare Arhiva şi prof. Dr. Istrati".

Nu exista imagini
  1077) SOCIETATEA DE ŞTIINŢE NATURALE. Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA DE ŞTIINŢE NATURALE. Bucureşti
63887. ~ [Statutele]. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1864. (19 x 12,5). 15 p. (Ministerul Justiţiei Cultelor şi Instrucţiunei Publice. Societatea de Sciinţe Naturale din Bucuresci). (I 392593)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1078) SOCIETATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE. Bucureşti
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA DE ŞTIINŢE SOCIALE. Bucureşti
63888. ~ Raport-program al Comisiunii Societăţii de ştiinţe sociale din Bucureşti. Cetit în şedinţa Adunării Generale dela 7 Iunie 1907. Bucureşti (Stab. Grafic Albert Baer), 1907. (16 x 10). 27 p. 0,10 lei. (Supliment la Vulturul nr. 78) (I 177028)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1079) SOCIETATEA ENCICLOPEDICA ROMANĂ
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA ENCICLOPEDICA ROMANĂ
(fondată 1882)
63889. ~ Societatea Encyclopedică Română constituită în 7 Februariu 1882. [Cuprinde: Comitetul Societăţii Encyclopedice Române, Statutele Societăţii, Numele membrilor fondatori ai Societăţii]. Bucuresci (Tip. Enciclopedică Română Alexandru A. Grecescu), 1882. (18,5 x 11,5). 21 p. (I 234262)
Comitetul Soc. Encyclopedice Române format din: B. P. Haşdeu Preşedinte. Dimitrie V. Butculescu şi Teodor Aman Vice- Preşedinte, Frederic Dame, Ştefan Sihleanu, Alexandru Macedonski Secretari, Constantin Troteanu Casier, Pantazi Ghica, Constantin Polysu, Niculae St. Cucu, Constantin Olanescu, Colonel C. Barozzi, Doctor Severin, Nicu Cerkez, Constantin Nacescu membri.

Nu exista imagini
  1080) SOCIETATEA "ERZA BETZAROTH"
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA "ERZA BETZAROTH"
63890. ~ Raport succint a 40 ani de existenţă a Societăţii "Ezra Betzoroth". Bucureşti (Tip. Universală I. Ionescu), 1911. (17 x 10,5). 16. p. (I 23806)

Nu exista imagini