Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1041) SMOLLE, LEO
 • Opera
 • Imagini
SMOLLE, LEO
63825. ~ Împăratul Carol I. O icoană a vieţii sale pentru tineret şi pentru popor de Leo Smolle. Cu ilustraţiuni. Traducere liberă din limba germană de Leonida Bodnarescul. Viena, Edit. i.r.a. cărţilor şcolare (Tipărită la Carol Gorischek), 1918. (22,5 x 15,5). 122 p. cu ilustr (II 184357)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1042) SMOLSKY, M.
 • Opera
 • Imagini
SMOLSKY, M.
Vezi: SORBUL, MIHAIL

Nu exista imagini
  1043) SNAGOVEANU, IOSAPHAT
 • Opera
 • Imagini
SNAGOVEANU, IOSAPHAT
Vezi: IOSAPHAT SNAGOVEANU

Nu exista imagini
  1044) SNELL, FRIDERICH
 • Opera
 • Imagini
SNELL, FRIDERICH
63826. ~ Elemente de filosofie morale după Friderich Snell, Profesore de filosofie dein Germania de Emanoil Quinezu, Advocat. Craiova (Typographia Naţionale T. Macinca şi I. Samitca) 1868. (18,5 x 12). 114 p. (I 295386)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1045) SOARE, C. V.
 • Opera
 • Imagini
SOARE, C. V.
63827. ~ Inocularea, [de] C. V. Soare. Nuvelă reală. Din viaţa prizonierilor dela Fabrica J. Hang. Bucureşti, 1917-18. Bucureşti, Edit. Librăria Moşilor Solomon Stern (Tip. Gutenberg), (1918]. (19,5 x 12,5). p. 33-64. 3 lei. (Icoane vii, nr. 2) (I 68131)
63828. ~ Rolul şi importanţa Limbei Esperanto. Conferinţă de C. V. Soare. Bucureşti (Tip. modernă Cultura Soc. Colectivă), 1913. (16,5 x 12). 14[-16] p. 10 bani. (Biblioteca Cercului Esperantist Dr. G. Robin nr. 1) (I 34461)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1046) SOBERNHEIN, I. F.
 • Opera
 • Imagini
SOBERNHEIN, I. F.
63829. ~ Macroviotica seau Regule pentru păstrarea sănătăţei şi prelungirea vieţei. Alcătuită în limba Germană de I. F. Sobernhein, Doctor mediţinei şi a hirurgiei. Iar pe cea Romănească tradusă de Ioan I. Albineţ. Sipleant- Profesor de Retorică şi Istorie la Academia Mihăileană. Esii (Tip. Albinei), 1838. (18,5 x 11,5). 8 f., 239 p. (I 65492)
Cu alfabet de tranziţie. La p. 231-239: "Numele cinstiţilor prenumeranţi".

Nu exista imagini
  1047) SOBIESKY, LUCA
 • Opera
 • Imagini
SOBIESKY, LUCA
63830. ~ Dota în dreptul roman şi român. Tesa pentru licenţă de Luca Sobiesky. Susţinută la... Bucuresci (Tipo- Litogr. Universala), 1899. (23,5 x 16). 50 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409432)

Nu exista imagini
  1048) SOBRU, C.
 • Opera
 • Imagini
SOBRU, C.
63831. ~ Curiozităţi Ştiinţifice. Culese şi traduse de Dr. C. Sorbu. Supravieţuirea corpului. Plante Carnivore. Ce este Telepatia? Soarele ca isvor de energie. Fabricarea Diamantului. Transformarea vegetalelor. Idiosinerazia. Boala somnului. Pentru ce e cerul albastru. Bucureşti, Edit., Lumen, [1911]. (16,5 x 12,5). 32 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen nr. 82) (I 23245)

Nu exista imagini
  1049) SOCACIU, IOAN (1845-1917)
 • Opera
 • Imagini
SOCACIU, IOAN (1845-1917)
63832. ~ Din cursul de economie naţională şi politică. III. Analiza specială a celor trei elemente constitutive în fiinţa economiei de Ioan Socaciu, Profesor. Brasso (Tip. Ciurcu & Comp) 1913. (24,5 X17). LXXXIII p. (BCU-CIN 275612)
63833. ~ Forme tipice de organizaţie economică-socială de Ioan Socaciu, profesor. Brasso (Braşov), (Tip. Ciurcu & Comp.), 1912. (24 x 16,5). 48 p. ( BCU-CIN 275737)
La p. 3 menţiunea: Din Cursul de economie naţională şi politică.
63834. ~ Idei fundamentale în economia politică şi o nouă teorie sociologică, de Ioan Socaciu, Profesor. Braşov, Edit. proprie a autorului (Tip. A. Mureşianu). 1899. (18 x 13). 21, 94[-96] p. 65 cr. (I 487932)
63835. ~ Manual de Dreptul cambial, lucrat de Ioan Socaciu, profesor la Şcola comercială rom.gr. or. din Braşov. Tipărit cu spesele Institutului de credit şi economii Albina. Sibiiu (Tip. archidiecesană), 1894. (23,5 x 16). 2 f., 248[-251] p. 2 fl. (4 corone) (II 409332)

Nu exista imagini
  1050) SOCACIU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SOCACIU, IOAN
63836. ~ Condiţiunea Juridică a copiilor naturali în dreptul roman, francez şi român. Teză pentru licenţă de Ioan Socaciu. Susţinută în ziua de... 1900. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (24 x 16). 75 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 401333)

Nu exista imagini
  1051) SOCACIU, NICOLAE N.
 • Opera
 • Imagini
SOCACIU, NICOLAE N.
63837. ~ Despre impositele directe către stat, judeţ şi comună. Tesă pentru licenţă Susţinută la... 1895 de Nicolae N. Socaciu. Bucuresci (Tip. Al. Valescu), 1895. (23 x 15,5). 31 p. (Şcoala Superioară de Sciinţe de Stat) (II 394019)

Nu exista imagini
  1052) SOCEC, ALEXANDRU I. V. (1859-1928)
 • Opera
 • Imagini
SOCEC, ALEXANDRU I. V. (1859-1928)
63838. ~ Calul. Principii asupra organizaţiei, exteriorului, hygienei, potcovitului şi boalelor calului cu 91 figuri în text şi 5 planşe colorate, aretand exteriorul şi dispoziţiunile interioare ale organelor de Alexandru V. I. Socec Căpitan de cavalerie. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (28,5 x 19,5). 2 f., 228 p. cu il., 1 pl. (III 507245)
Lipsă coperta.
63839. ~ Dictionnaire des guerres. La guerre Franco-Allemande. Recueil par ordre alphabétique des événements de 1870-71 par Alexandre Socec, Capitaine de la Cavalerie roumaine. Bucarest (Établissement Graphique J. V. Socecu), 1893. (21 x 13,5). IV, 1f, 73 p. (II 74212)
63840. ~ Idem. Ed. II. Bruxelles, Librairie Militaire Spineaux & C-ie, 1895. (21 x 13,5). IV-103 p. (II 194243)
63841. ~ Gramatica germană, prelucrată după cele mai bune metode de Alex. Socecu. Bucureşti, Edit. Socecu, 1881. (21 x 13). 134 p. 1, 50 b. (BR, 3 (1881), nr. 10, oct., p. 327)
63842. ~ Gramatica Germană, prelucrată după cele mai bune metode de Alexandru Socecu. Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1884. (21 x 13). 142[-144] p. 1,50 lei. (III 393173)
63843. ~ Die Rumänische Armee, ihre Organisation, Einteilung, Stärke und Uniformierung. Bearbeitet von Alexander I. V. Socecu Rittmesiter im Königl. Rumänische I. roten Jusaren-Regiment, Ritter der Krone von Rumänien etc. II Deutsche Verlagsdruckerei Albert Müller) [189?]. (22 x 14,5). 54[-56] p. (II 532175)
Autorul a fost căpitan între 1893-1898.

Editări de texte:
• Obolul Materna. Serbare populară... Ed. de ~. Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  1053) SOCEC, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SOCEC, IOAN
63844. ~ Cultura nutreţurilor şi păstrarea nutreţurilor verdi în gropi (ensillage) de Ioan Socec, agricultor. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Gobl), 1900. (18,5 x 12). 36 p. (I 116292)

Nu exista imagini
  1054) Socialismul înaintea justiţiei
 • Opera
 • Imagini
Socialismul înaintea justiţiei
63845. • Socialismul înaintea justiţiei. Procesul fraţilor Nădejde înnaintea juriului universitar. Compus din D-nii Miltziade Tzony, Culiano, Stravdea, Quintescu şi Urechie. În zilele de 2 şi 5 Iunie. Jassy (Tipo-Litogr. Buciumului Roman), 1881. (21 x 14,5). 23 p. (II 350121)
63846. • Socialismul român. Observaţii critice. Cuvînt înainte. Cum trebue înţeles socialismul. Menirea lui în ţara noastră. Înrîurirea vechii mişcări. Mişcarea de azi, corporatismul ei. Pericolul conlucrării cu Adevărul. Efectele conlucrării cu Adeverul. Criza ziarului România Muncitoare şi Adevărul. Ce se impune. Prevenire Iaşi (Tip. Progresul), 1910. (20 x 15). 32 p. 25 bani. (Pamflete Socialiste nr. 1) (I 20321)

Nu exista imagini
  1055) Socialiştii români în slujba Germaniei
 • Opera
 • Imagini
Socialiştii români în slujba Germaniei
63847. • Socialiştii români în slujba Germaniei. Bucureşti (Atel. Soc. Anonime Adeverul), 1914. (16 x 10,5). 29 p. 10 bani. (I 42840)
63848. • Socialiştii sau un gen de corupţie de Un Monarchist. Rîmnicu- Sărat (Tip. Gazetei Şatenului), 1885. (23 x 14,5). VI-94 p. (II 447464)

Nu exista imagini
  1056) SOCIANU, M.
 • Opera
 • Imagini
SOCIANU, M.
63849. ~ În giarele Nemţilor!..., [de] M. Socianu. Bucureşti (Atel. Tipogr. Poporul), 1918. (24 x 16,5). 59[-61] p., 5 f. pl. (II 51431)

Nu exista imagini
  1057) SOCIETATEA ACADEMICĂ JUNIMEA. Cernăuţi
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA ACADEMICĂ JUNIMEA. Cernăuţi
63850. ~ Regulamentul. Societăţii academice Junimea în Cernăuţi. Cernăuţii, Edit. societăţii (Tip archiepiscopală), 1885. (20 x 14). 16 p. (II 35504)
Lipsă coperta.
63851. ~ Statutele Societăţii academice.Junimea în Cernăuţi. Cernăuţi (Tip. lui J. Piotrowski (K. Lewicki), 1879. (22 x 14,5). 8 p. (II 393384)
63852. ~ Idem. Cernăuţi (Tip. Isidor Wiegler), 1903. (21,5 x 15,5). 18 p. (II 340431)

Nu exista imagini
  1058) SOCIETATEA ACADEMICĂ PETRU MAIOR
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA ACADEMICĂ PETRU MAIOR
63853. ~ Carmen saeculare... (1862- 1912). Memorialul jubilar al Societăţii academice Petru Maior. Budapesta (Tip. Doina în Beiuş), 1912. (23 x 15). 103 p. cu il., 16 p. (II 393427)
Supliment intitulat: Acţiunea pentru internat studenţesc în Budapesta. Au colaborat: N. Iorga, Horia P. Petrescu, Dr. Al. Bogdan, Vasile Stroescu, Alex. Ciurea, Cerdac, Dr. C. Pavel, Vasile Stoica.

Nu exista imagini
  1059) SOCIETATEA ACADEMICĂ ROMÂNĂ din Berlin
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA ACADEMICĂ ROMÂNĂ din Berlin
63854. ~ Istoricul, membrii, Conferinţele, statutele, regulamentul etc. etc. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1906. (23,5 x 16,5). 48 p. (Societatea Academică Română din Berlin). (II 3110)
63855. ~ Statutele şi regulamentul Societăţii academice române din Berlin. S.l., [1902?]. (22 x 14,5). 7 p. (II 635991)
Lipsă coperta. Statutele şi regulamentul, votate în şedinţa de la 30 dec. 1901, semnate: "Secretar Budeanu, st. tehn.; Preşedinte Prof. Simion C. Mândrescu".

Nu exista imagini
  1060) SOCIETATEA ACADEMICĂ ROMÂNIA JUNĂ
 • Opera
 • Imagini
SOCIETATEA ACADEMICĂ ROMÂNIA JUNĂ
63856. ~ Regulamentul cabinetului de lectură al Societăţii Academice România-Jună. Viena (Cu tipariul mechitaristilor Proprietatea Societăţii), 1893. (20,5 x 13). 6 p. (BCU-CIN 218085)
Lipsă coperta.
63857. ~ Statutele Societăţii Academice sociale- literare România Jună. Tipărite pe spesele Stimatului Domn B. G. Popoviciu, protectoru alu fondului societăţii etc. etc. Vien'a (În Tip. Mechitharistiloru), 1871. (19 x 12) 10 p. (I 380195)

Nu exista imagini