Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1021) Slujba celui între sfinţi părintelui nostru Nifon, Patriarhul Constantinopolului
 • Opera
 • Imagini
Slujba celui între sfinţi părintelui nostru Nifon, Patriarhul Constantinopolului
63778. • Slujba celui între sfinţi părintelui nostru Nifon, Patriarhul Constantinopolii. Tipărită cu porunca şi blagoslovenia Prea Sfinţitului Episcop al sf. Episcopii Argeşul D. D. Ilarion. Buzău (Tip. sf. Episcopii), anul 1841 Martie 18. (24 x 18). 2 f., 83 p. (II 14369)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1022) Slujba sf. sfinţitului mucenic Modest, Arhiepiscopul Ierusalimului
 • Opera
 • Imagini
Slujba sf. sfinţitului mucenic Modest, Arhiepiscopul Ierusalimului
63779. • Slujba sf. sfinţitului mucenic Modest, Arhiepiscopul Ierusalimului. S'au tipărit în zilele Bine Credinciosului Domnului nostru Alexandru Ioan I. Cu Voea şi Binecuvântarea Iubitorului de Dumnezeu Episcopul nostru Kesarie L: D: M: Prin sârguinţa Prea cuviosului Arhimandrit şi Stareţ al Sf. Mon. Neamţului şi Secului Kir Timoteiu şi a comitetului compus de Sfinţia lor P. Anastasie Iero. Ieremia Ico. şi Sofronie Varnov în Tipografia Sf. M. Neamţul, anul 1861, martie 16. Bucureşti (Tip. Gutenberg, J. Göbl S-sori). 1917. (15 x 11). 84 p. (BCU-Iaşi I B- 8396)

Nu exista imagini
  1023) Întru Slava lui Dumnezeu Celui în Treime Slăvit...
 • Opera
 • Imagini
Întru Slava lui Dumnezeu Celui în Treime Slăvit...
63780. • Întru Slava lui Dumnezeu Celui în Treime Slăvit sau tipărit aciastă Slujbă acelui dintru Sfinţi Părin. nostru Sofronie Patriarhul Ierusalimului cu blagos. Înalt Preasfin. Arhiepis. şi Mitropolit Moldaviei Chirio Chir Sofronie Miclescu. Prin sârguinţa prea cuvios. Arhim şi Stareţ Sfin. M. Neamţul şi Secul chir Gherasim. [Neamţ] (Typ. Sfin. M. Neamţul), anul 1858 de Ieromonahul Teofilact Tipograf (23,5 x 19). 24 f. (II 523297)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1024) Slujba Cuviosului Părintelui Nostru Steliano cel din Panflagonia
 • Opera
 • Imagini
Slujba Cuviosului Părintelui Nostru Steliano cel din Panflagonia
63781. • Slujba Cuviosului Părintelui Nostru Steliano cel din Panflagonia. Carele sau typărit într-acest chip, cu Blagoslovenia iubitoriului de Dumnezeu Episcop al sfintei Episcopii Buzău D. D. Chesarie. Tîlmăcită din limba Ellinească de D. D. Serdar Ioann Vernescu şi typărită cu a Dumisale cheltuială. Buzău (Typ. sfintei Episcopii) la anul 1840 Septebre 18. (23 x 17,5). 2 f., 24 p. (II 409470)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1025) Slujba Cuviosului şi purtătorului de Dumnezeu Părintele nostru Steliano
 • Opera
 • Imagini
Slujba Cuviosului şi purtătorului de Dumnezeu Părintele nostru Steliano
63782. • Slujba Cuviosului şi purtătorului de Dumnezeu Părintele nostru Steliano. Tipărită întîia oară în zilele prea înălţatului domn Nicolae Mavrogheni, Tălmăcită în limba romînească, de prea Sfinţia sa Părintele Filaret Episcopul Rîmnicului. Iar acum tipărită a doa oară de D-ei D. Maria Eliad. Cu bine cuvîntarea Prea Sfinţitului Mitropolit D. D. Nifon. Bucureşti (Tip. Nifon Mitropolitul), 1860. (23 x 15). 35 p. cu un desen. (II 1792)

Nu exista imagini
  1026) Slujbele sfinţilor Veniamin
 • Opera
 • Imagini
Slujbele sfinţilor Veniamin
63783. • Slujbele sfinţilor Veniamin. Din carii Diaconul prin Mucenic sau preaslăvit, iar Cuviosul în Pustnicie au strălucit. Acum întâiaş dată la lumină dată cu blagoslovenia şi toată chieltuiala la Prea sfinţiei Sale Veniamin Costache Mitropolitul Moldovei. Îndreptândusă de D. Ghermano V: Arhim: Inspectorul Tipograf. Iaşi (Tip. Sf : Mitropoliei Eşului), 1839. (21 x 15). 1 f., 42 p., 1 f., 30 p. (11 430054)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1027) SLUŞANSCHI, EMILIAN
 • Opera
 • Imagini
SLUŞANSCHI, EMILIAN
63784. ~ Bucovina în zilele ruşilor. Fragmente din carnetul meu, [de] Emilian Sluşanschi. Bucureşti (Tip. Lupta), 1915. (19 x 12,5); 87 p. (I 42541)
63785. ~ Elementele politicei agrare în Europa Centrală de Emilian Sluşanschi doctor în Drept, avocat, fost magistrat. Bucureşti (Tip. N. Stroilă), 1915. (21 x 14). 36 p. (II 44418)
Cu Prefaţa autorului.

Vezi de asemenea :
• Românii din Bucovina. Cernăuţi, 1906.

Nu exista imagini
  1028) SMADU, NICOLAE N.
 • Opera
 • Imagini
SMADU, NICOLAE N.
63786. ~ Spirecheta Pallida în raport cu alteraţiunile din sifilisul congenital. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută la 22 Decembrie 1906 de Nicolae N. Smadu. Bucureşti (Tip. A. Grossmann), 1906. (22,5 x 15,5). 63 p. (Facultatea de medicină din Bucureşti no. 900) (II 262609)

Nu exista imagini
  1029) SMARA, pseudonim (1857-1944)
 • Opera
 • Imagini
SMARA, pseudonim (1857-1944)
(Smaranda Gheorghiu ; n. Andronescu)
63787. ~ *A.B.C. ilustrat, prelucrat de Smara, cu peste 50 de aquarele şi gravuri negre. Bucureşti, Librăria Haimann, Apărut înainte de 1890, 4° mare, legat frumos 5 lei. (Arion. Bogaţi, p. 4 cop.; Smara. Novele, cop. 4 ; Smara. Conferinţe, cop. 4)
63788. ~ *Anicuţa, istorioară pentru copii. Apărută înainte de 1892. 2 lei. (Smara. Conferinţe, cop. 4 Smara. Veronica, cop. 4)
63789. ~ Calvar, [de] Smara. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1901. (20 x 13,5). 2 f., 184[-188], III p., 1 f. portr. 3 lei. (II 108128)
Cu portretul autorului.
63790. ~ Conferinţe şi Discursuri de Smara. Bucureşti (Tip. ziarului Universul), 1905. (20 x 15). 1 f., 385[-387] p., 5 f. pl. (I 5041)
Cu un portret.
63791. ~ Corbul cu pene de aur. Prîslea al taichii. Fata măturăresei. Artanarsi Piperuş Fet-Frumos. Frumosa cu perul alb. Poveşti de Smara. Bucuresci (Typ. Universul, Luigi Cazzavillan), 1897. (23 x 15,5). 60 p. 1 leu (11 108370)
63792. ~ Despre copiii orfani [de Smara]. Conferinţă ţinută la Atheneul Roman în seara de 17 Ianuarie 1893. Bucuresci (Tip. Fraţii Davidescu), 1893. (17,5 x 12,5). 34 p. 1 leu. (I 506222)
63793. ~ Din pana suferinţei. Versuri de Smara. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1888. (18,5 x 13). 2 f., 94 p. (I 107946)
63794. ~ Dorul de ţară, [de] Smara. Meseriaşii. La 24 Ianuarie. Ispăşire. Teatru popular. Ploeşti (Stab. de Arte Grafice Progresul), 1904. (20,5 x 13,5). 52 p. 1 leu. (II 1911)
63795. ~ Fata tatii. Roman de moravuri de Smara. Bucureşti (Tip. M. M. Antonescu), 1912. (18,5 x 12). 238 p. 2,50 lei. (I 26910)
63796. ~ Feciorii şi fiicele noastre, [de] Smara. Conferinţă ţinută la Atheneu în seara de 31 Martie 1894. Bucuresci (Typ. Universul, Luigi Cazzavillan), 1896. (17,5 x 12,5). 27 p. 50 bani. (I 107914)
63797. ~ Inteligenţa femeei, [de] Smara. Conferinţă ţinută la Atheneul Român în seara de 14 Aprilie 1896. Bucuresci (Tip. Universul, Luigi Cazzavillan), 1896. (17,5 x 12). 35 p. 50 bani. (I 439813)
63798. ~ La Columna lui Traian. Versuri improvisate cu ocasia depunerii coronei de bronz din partea Romanilor în Forul Traian la Roma, [de] Smara. s.l., [1899]. (33 x 23). 1 f. (BCU- Iaşi- V 19659)
La sfârşitul textului semnează Smara. Roma, 12/30 sept. 1899.
63799. ~ Mirza, [de] Smara. Poemă Dramatică, Trei Acte şi Două Tablouri. Bucureşti (Tip. Universitară A. G. Brătănescu), 1904. (21 x 14). 87 p. (II 747)
63800. ~ *Mironosiţa. Comedie în două acte de Smara. Apărută înainte de 1912. 1 leu. (Smara. Fata, cop. 4 ; Smara. Spada., cop. 4)
63801. ~ Mosaicuri. Nuvele. Din carnetul meu. Schiţe şi tipuri cu creionul. Aquarele. Inseilături din gând de Smara. Bucuresci (Typ. Uninversul, Luigi Cazzavillan), 1897. (27,5 x 15,5). 260[-263] p. (II 108396)
63802. ~ *Nebunie şi uitare. Versuri de Smara. Apărut înainte de 1912. 3 lei. (Smara, Fata, cop. 4 ; Smara. Spade, cop. 4)
63803. ~ Novele de Smara. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp., 1890. (19 x 13). 1 f., 131[-133] p. 2 lei. (I 107970)
63804. ~ Patru conferinţe ţinute la Atheneul Român de Smara. Bucuresci, 1896. (16,5 x 11,5). p. 3-29 cu portr., p. 3-34, p. 3-27, p. 3- 35, 1 f. portr. 2 lei. (I 107887)
Descriere după copertă. Cuprinde: Veronica Micle şi operile sale; Despre copiii orfani Conferinţă ţinută la Atheneul Român în seara de 17 Ianuarie; Feciorii şi fiicele noastre Conferinţă ţinută la Atheneu în seara de 31 Martie 1894; Inteligenţa femeei.
63805. ~ Poesii, [de] Smara. Ed. II. Bucuresci (Tip. Curţii Regale F. Göbl Fii), 1890. (18 x 13). 3 f., 132 p. (I 531620)
Lipsă coperta.
63806. ~ Schiţe şi amintiri din Italia, [de] Smara. Conferinţă ţinută la Ateneul din Bucuresci în seara de 18 Martie, la Târgovişte în ziua de 25 Martie şi la R.-Sărat în ziua de 7 Maiu. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (18 x 12). 62 p. (I 107930)
63807. ~ Schiţe din Târgovişte, [de] Smara. Conferinţă ţinută la Ateneul Român. 17 Decembre 1898. Bucuresci (Tip. Gazetei Săteanului),1899. (19,5 x 13,5). 38 p., 4 f. pl. 1 leu. (I 107966)
Anul, pe copertă.
63808. ~ Spade Strămoşeşti, [de] Smara. Proză şi poezii patriotice. Bucureşti (Atel. Adeverul), [1915]. (19,5 x 13). 160 p., 1f. pl. (I 45256)
Pentru an, vezi şi: A-B, 18 (1915), nr. 51, p. 1879.
63809. ~ Stâlpi de pază, [de] Smara. Poem istoric jubiliar. Bucureşti (Tip. Lazareanu), 1906. (27 X 15). 23 p. cu il. 50 bani (II 7619)
Descriere după copertă.
63810. ~ Ţara mea, [de] Smara. Poezii şi proze patriotice. Ploeşti (Stab. de Arte Grafice Progresul), 1905. (21 x 13,5). 104 p., 1f. pl. 1 leu. (II 1987)
63811. ~ Veronica Micle. Vieţa şi operile sale, [de] Smara. Conferinţă ţinută la Ateneul Român în sera de 13 Decembre 1891 Cu ocasiunea inaugurărei bustului poetei. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1892. (17 X 12,5). 29 p. 1 leu (I 69830)

Traduceri:
COOPER, J. F. Ciorap de piele. Trad. de ~. Bucureşti, 1889.

Vezi de asemenea :
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. Bucureşti, 1896.
• Rumänische Erzählungen.2 Bd. Bukarest, 1908.

Nu exista imagini
  1030) SMĂRĂNDESCU, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
SMĂRĂNDESCU, MIHAIL
63812. ~ Contribuţiuni la studiul kystelor ovariene cu conţinut sanguin. Kysturi hemoragice ale ovarului. Teză pentru doctorat în Medicină şi Chirurgie Prezentată şi susţinută la... Noemvrie 1907 de Mihail Smărăndescu. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1907. (23 x 16). 59 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 962) (II 10853)
63813. ~ Medicina pentru toţi, [de] Mihail Smărăndescu, Absolvent Facultatea de Medicină.Bucureşti (Imprimeria Statului), 1906. (23,5 x 16,5). 2 f., 192 p., p. III-VIII cu il. 3 lei. (II 4282)

Nu exista imagini
  1031) SMÂNTÂNESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
SMÂNTÂNESCU, CONSTANTIN
63814. ~ Compensaţiunea în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă susţinută de Constantin Smântânescu, Diplomat în Sciinţele Financiare, la... 1898. Tergu-Jiu (Tipo-Lit. Nicu D. Miloşescu), 1898. (23 x 15,5). 103 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409490)
63815. ~ Monografia Comunei Romaneşti (Judeţul Gorj). Bucureşti (Imprimeria Statului), 1904. (23 x 16). 73 p. cu il., 2 tab., 1 h. (II 121428)
63816. ~ Numele comunelor rurale, satelor şi cătunelor, [de] C. Smântânescu, Sub- Directorul poliţiei şi siguranţei generale. Studiu critic. Bucureşti, Edit. Revistei Curierul Administrativ, 1910. (18 x 12). 42 p. 25 bani. (Extr. din revista Curierul Administrativ nr. 8, an IV) (I 21699)
63817. ~ Călăuza sumară a candidatului la examenul de administrator de plasă, [de] C. Smântânescu şi I. Gănesсu. După programa oficială. Bucureşti (Tip. Universala I. Ionescu), 1908. (24,5 x 16,5). 1 f., 97 p. (II 10784)

Nu exista imagini
  1032) SMEREA, V.
 • Opera
 • Imagini
SMEREA, V.
În colaborare:
ENESCU, I. şi ~. Geografia jud. Râmnicu-Sărat, cl. II. prim. urb. şi div. II. rur., an II. Ed. IV. Craiova, 1909.

Nu exista imagini
  1033) SMEUREANU, D. POP
 • Opera
 • Imagini
SMEUREANU, D. POP
Vezi: POP-ZMEUREANU, D.

Nu exista imagini
  1034) SMICHELSKI, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
SMICHELSKI, VICTOR
Vezi: SZMICHELSCHI, VICTOR

Nu exista imagini
  1035) SMILES, SAMUELE
 • Opera
 • Imagini
SMILES, SAMUELE
63818. ~ Adjutăte şi Dumnezeu te va adjuta. Retrăducţiune dupe Samuele Smiles [de Dr. Сoculescu ]. Dedicată poporului roman de toate clasele Pentru Anul Nou 1869. Broşura I. Bucuresci (Tipographia Natională Antrep. C. N. Rădulescu), 1868. (21,5 x 11,5) 36 р. (II 439731)
Numele traducătorului, în dedicaţia de pe p. de titlu a exemplarului din BAR. La p. 36, nota 2: "Opera întregă va eşi în 12 broşuri. Se primescu şi abonamente; preciulu este de 6 sfanţi pentru opera complectă".
63819. ~ Self-help sau caracter, purtare şi statornicire, [de] Samuel Smiles. Tradus de D-na Maria Negulescu. Bucureşti (Tip. Lumea Nouă), 1899. (19,5 x 15). 385 р. (I 409598)
63820. ~ Idem. Tradus de d-na Maria Negulescu. Operă absolut necesară să fie citată de către tineritul român. Piatra-N. (Tip. Mathilde C. Gheorghiu), 1906. (16,5 x 11). 134 p. 3 lei. (Autori celebri-Literatură şi ştiinţă popularistă. Colecţiunea Gheorghiu Piatra N.) (BCU-CIN 184458)

Vezi şi:
PĂCĂŢIAN, T. V. Buna chiverniseală. După ~. Sibiu, 1900.
PETRESCU, P. R. Carctere tari. După ~. Călăraşi, 1913.
STRAJANU, M. Însemnătatea şi influenţa morala a caracterului. După ~. Craiova, 1909.

Nu exista imagini
  1036) SMILOVICI, IOSIF
 • Opera
 • Imagini
SMILOVICI, IOSIF
83821. ~ Prostituţia în Iaşi. (Contribuţiuni la studiul Prostituţiei în România). [Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi Susţinută în Iunie 1913 de Doctor Iosif Smilovici]. Iaşi (Inst. de Arte Grafice N. V. Ştefăniu & Co.), 1913. (24 x 16,5). 1 f., II, 144 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 404) (II 34870)
Descriere completată cu date de pe copertă.

Nu exista imagini
  1037) SMIT-KLEINE, F.
 • Opera
 • Imagini
SMIT-KLEINE, F.
Vezi:
CARMEN SYLVA. Een Gebed. Amsterdam, 1891.

Nu exista imagini
  1038) SMITH THEYRE, S.
 • Opera
 • Imagini
SMITH THEYRE, S.
63822. ~ *Care-i din amândouă. Comedie într-un act de S. Theyre Smith tradusă din englezeşte de N. Mihăescu-Nigrim şi reprezentată la Teatrul Naţional. Bucureşti, Socec. Apărută înainte de 1908: (Nigrim. Ce zice, p. 4 ; Nigrim, p. 4)

Nu exista imagini
  1039) SMOLENSKY, R.
 • Opera
 • Imagini
SMOLENSKY, R.
63823. ~ *Ură şi Răzbunare de P. Smolensky. Traducere de M. Benmoses- Focşani Bucureşti, Edit. Asociaţiei tineretului intelectual evreesc din România, 1910. 16°. 95 p.( Eg, 21 (1910), nr. 3, 15 ian., p. 25)

Nu exista imagini
  1040) SMOLINSKI, IOAN W.
 • Opera
 • Imagini
SMOLINSKI, IOAN W.
63824. ~ File răzleţe şi amintiri de călătorie, [de] Ioan W. Smolinski. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1914. (20 x 12,5). 133 p. 1 leu. (II 44172)

Nu exista imagini