Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1001) Slujba frontului. Artilerii pedestre
 • Opera
 • Imagini
Slujba frontului. Artilerii pedestre
63746. • Slujba frontului. Artilerii pedestre. Tradusă din ruseşte de Căpitanul de artilerieI. Macovei. Bucureşti (Tip. Colegiului Naţionalu), 1852. (21 x 13,5). 35 p., p. 97-252, 39 f. pl., 10 f. tab. (II 55339)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta. Pe v. p. de titlu, menţiunea: "Corectat de Colonelul şi cavaler I. Paznauscki".

Nu exista imagini
  1002) Slujba învierii carea să centă întru prea Sfînta Duminecă a Paştelor
 • Opera
 • Imagini
Slujba învierii carea să centă întru prea Sfînta Duminecă a Paştelor
63747. • Slujba învierii carea să centă întru prea Sfînta Duminecă a Paştelor, şi întru toată Săptămîna cea Luminată. Acum iarăş tipărită întru aceslaş chip, În zilele prea Înălţatului nostru Domn Mihail Grigoriu Sturza VVD. Cu Blagosloveniia Înalt Preosfintitului Arhiepiscop şi Mitropolit Sucevii şi Moldaviei Chyrio Chyr Meletie, Cavaler Ordinului Sfntei Annei, şi e. 1. Iaşii (Typ. Sfntei Mitropolii), 1846. (24,5 x 17,5). 2, 72 f. (II 409340)
Cu caractere chirilice. Cu menţiunea: "S-a tipărit Prin osteneala şi cheltuiala supusului înalt Preosfinţii sale, Antonie Gheorghiu Iconom şi Protoereu Ţinutului Iaşii".

Nu exista imagini
  1003) Slujba Sf. Învieri din Dumineca Paştiloru şi preste toată săptămâna cea luminată...
 • Opera
 • Imagini
Slujba Sf. Învieri din Dumineca Paştiloru şi preste toată săptămâna cea luminată...
63748. • Slujba Sf. Învieri din Dumineca Paştiloru şi preste toată săptămâna cea luminată până la Dumineca Tomei. Lângă care sau adăogat cum trebue să se face Sfinţirea Apei cea mică şi Pogrebania în Săptămâna cea Luminată. Tipărită în zilele bine credinciosului nostru Domnu al Principatelor- Unite Alecsandru Ioan I-iu. Cu bine cuvântarea Prea Sfinţii Sale Părintelui Episcopu al Râmnicului noului Severin, D. D. Callinicu. Râmnicu Vâlcii (Tip. Callinicu Râmnicu), 1861 (24,5 x 18). 3 f., 135 p. (II 409328)

Nu exista imagini
  1004) Slujba Învierei în Prea Sfînta Duminecă a Paştilor...
 • Opera
 • Imagini
Slujba Învierei în Prea Sfînta Duminecă a Paştilor...
63749. • Slujba Învierei în Prea Sfînta Duminecă a Paştilor şi în totă Sepemâna cea Luminată tipărită Cu aprobarea şi binecuvîntarea Sfîntului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române în dilele iubitorului de Christos Carol I, Regele României. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1900. (24 x 18,5). 136 p. (II 409350)

Nu exista imagini
  1005) Slujba rugăciunilor de toate zilele şi cei 12 psalmi
 • Opera
 • Imagini
Slujba rugăciunilor de toate zilele şi cei 12 psalmi
63750. • Slujba rugăciunilor de toate zilele şi cei 12 psalmi. După cum se obicinueşte în Sfântul Munte Athos de Monahi în călătorie şi când sunt la lucru afară din Monastire. Imprimată de Monastirea Românească Prodromul din Sfântul Munte Athos în folosul Sfintei Monastiri. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1913. (17 x 13). 515 p. (I 34552)
Prefaţa, p. 3-5, de "Arhimandrit Antipa Dinescu al Monastirii Româneşti Prodromul din Sfântul Munte Athos Superioare".

Nu exista imagini
  1006) Slujba sfintelor şi dumnezeeştilor patimi ale Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Isus Hristos
 • Opera
 • Imagini
Slujba sfintelor şi dumnezeeştilor patimi ale Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Isus Hristos
63751. • Slujba sfintelor şi dumnezeeştilor patimi ale Domnului Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Isus Hristos. Acum adoa- oară tipărită. În zilele Prea Luminatului şi prea Înălţatului nostru Domn Barbu Dimitrie Ştirbei. Cu binecuvîntarea şi toată cheltuiala iubitorului de Dumnezeu Episcop a Sfintei Episcopii Buzăul D: D: Filothei. Buzău (Tip. sfintei Episcopii Buzăul), Anul 1853, August 14. (27 x 19). 1 f., 285 p. (II 377248)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1007) Slujba şi acatistul Preasfintei născătorei de Dumnezeu
 • Opera
 • Imagini
Slujba şi acatistul Preasfintei născătorei de Dumnezeu
63752. • Slujba şi acatistul Preasfintei născătorei de Dumnezeu. În cinstea şi aducerea aminte de arătarea icoanei Ei, cea făcătoare de minuni, ce se numeşte Ibersca. Sau tălmăcit de pe limba slavonească pre limba moldovenească de prot. Iustin Ignatovici la anul 1902, de pe cărticica tipărită cu blagosloveniea prea sfîntului Sinod în Kiev, în tipografia Lavrei, la anul 188. Chişinău (Tip. Eparhială), 1908. (26 x 19,5). 72 p. cu il. (BCU -Iaşi IV 8201)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1008) Slujba praznicului sfintei şi de minuni făcetorei Icone a Maicii Domnului
 • Opera
 • Imagini
Slujba praznicului sfintei şi de minuni făcetorei Icone a Maicii Domnului
63753. • Slujba praznicului sfintei şi de minuni făcetorei Icone a Maicii Domnului pronumită Prodromiţă care se află în Chinoviul român din Sf. Munte al Athonului alcătuită fiind mai de mult şi tipărită aşa precum se vede acum pentru prima oră, prin orârdia şi stăruinţa prea cuviosului Ieromonah Dometie Ionescu cu cheltuiala şi ajutorul bine credinciosului şi evlaviosului creştin român; domnul Iorgu Dimitrescu, din Comuna Podu- Bărbierului, gara Ghergani, Jud. Dâmboviţa. Spre a împărţi gratuit la toţi părinţii români din Sf. Munte din România. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), 1900. (32,5 x 24). 1 f., II, 57 p., 1 f., 80 p. cu il. (III 520721)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1009) Slujba şi minunile Stintei Icone a Maicei Domnului numită Prodromiţa
 • Opera
 • Imagini
Slujba şi minunile Stintei Icone a Maicei Domnului numită Prodromiţa
63754. • Slujba şi minunile Stintei Icone a Maicei Domnului numită Prodromiţa. Traduse din grecesce de Arhimandritul Calinic Botenu, Fost în monastirea Nemţu, şi în urmă retras în sf. munte şi Tipărite a doua oră, cu cheltuiala Unui pios creştin, spre a se împărţi gratuit, drept credincioşilor şi evlavioşilor creştini, 1903. Cărticica I. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), [1903]. (15,5 x 11,5). 1 f., II p., p. 3-68 cu il. (I 409693)
63755. • Idem. Cărticica II. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), [1903]. (15,5 x 11,5). 1 f., II p., p. 69-166. (I 409693)
63756. • Idem. [Cărticica III]. Slujba şi viaţa prea cuvioşilor părinţi din Sf. Munte Athos. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), [1903]. (15,5 x 11,5), 1. f., II p., p. 167-322. (I 409693)
63757. • Idem. Cărticica IV. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Gobl), [1903]. (15,5 x 11,5). 1 f., II p., p. 323-408. (I 409693)

Nu exista imagini
  1010) Slujba santilor ale căror moaşte se află la Santa Monostire Curtea de Argesiu
 • Opera
 • Imagini
Slujba santilor ale căror moaşte se află la Santa Monostire Curtea de Argesiu
63758. • Slujba santilor ale căror moaşte se află la Santa Monostire Curtea de Argesiu împreună cu descrierea vieţei lor precum şi acatistul Santei muceniţe Filofteia pe lângă care s'a mai adăogat şi descoperirea Santei liturghii. Tipărită cu binecuvântarea pre- sântitului mitropolitu primatu al României D. D. Nifon şi cu cheltuiala a mai multor evlavioşi ploesceni. Ploesci (Noua Tipografie Ioan G. Costescu), 1873. (22,5 x 15,5). VI, 210 p. (II 156669)
La p. 231-240: Lista abonaţilor.

Nu exista imagini
  1011) Slujba sfinţirii besericii
 • Opera
 • Imagini
Slujba sfinţirii besericii
63759. • Slujba sfinţirii besericii. Tipărită cu Blagoslovenia Preasfinţitului Episcop al sfintei Episcopii Buzăul D: D: Chesarie. Prin osîrdiia şi cheltuiala sfinţii sale Părintelui Theofilact Eclisiarhul Sfintei Episcopii Buzăul. Buzăul (Tip. sfintei Episcopii), La anul 1839 Noembroe (22,5 x 17). 1 f., 66 p. cu il. (II 522229)
Cu caractere chirilice.
63760. • Idem. Tipărită acum a doa oară în zilele Prea Luminatului şi Prea Înălţatului nostru Domn a toată, Ţara Românească Barbu Dimitrie Ştirbei V.V. Cu Bine-cuvântarea, şi cu toată osîrdiia iubitorului de Dumnezeu Episcop al sfintei Episcopii Buzăul D: D: Filothei. Cu cheltuiala sf: sale Părintelui Petru Dicheofilacs Protopopul de Scaun. Buzău (Tip. sf. Episcopii), Anul 1853 Ianuarie 22, (22 x 16,5). 1 f., 59 p. cu il. (II 522244)
Cu caractere chirilice.
63761. • Idem. Tipărit pentru a doua oară, cu Blagoslovenia Prea- sfintii Sale Părintelui Mitropolit, D. D. Nifon. Prin osîrdia şi cheltueala sfinţii sale [Părintelui] Ierodiaconul Ghenadie. Bucureşti (Tipografia Statului, numită Nifon), 1862. (25 x 16,5). 60 p. (II 409335)
Cu alfabet de tranziţie.
63762. • Idem. Tipărită acum A treia oară. În zilele bine credinciosului Domn, Alecsandru Ioan I, Cu bine cuvîntarea prea sfinţitului Locotenent de Mitropol: Mold: şi Sucev: D: D. Chesarie, Răsmeriţă, Episcop Sinadon, Îndreptată de însuşi prea osfinţia sa. Prin zelul prea Cuvioşiei sale Chir Timotheiu Arhimandrit şi Stareţii Sf: Monastiri Neamţul şi Secul. În Tipografiia Sfintei Monastiri Neamţul, Anul 1863 Ianuarie 11, Buşilă Tipograf, (23 x 16). 2, 34 f. (II 520823)
Cu caractere chirilice.
63763. • Idem, adunată din diferite cărţi de rîndueli bisericeşti, atingetoare de sfinţirea Bisericei în toate casurile prevăzute şi regulamentate de Sfînta Biserică Ortodoxă de Răsărit. Tipărită acum înteia oară în modul acesta, Cu bine cuvîntarea şi autorisarea Sf. Sinod al Sfintei nostre Biserici Autocefale Ortodoxe Române. În al 32 an al Domniei Majestăţei Sale Carol I-iu Regele României. Bucuresci (Tipo- Lit. Cărţilor Bisericesc!), 1897. (22,5 x 15). 156 p. (II 251840)
Lipsă coperta.
63764. • Idem. Tipărită cu aprobarea şi binecuvântarea Sfântului Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române. În I-iul an al Domniei Maiestăţii Sale Ferdinand I. Regele României, Ed. II. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1915. (23 x 15). 148 p. (II 71597)

Nu exista imagini
  1012) Slujba sfîntului Alexandru arhiepiscopul Constantinopolii
 • Opera
 • Imagini
Slujba sfîntului Alexandru arhiepiscopul Constantinopolii
63765. • Slujba sfîntului Alexandru arhiepiscopul Constantinopolii. Tipărită în zilele prea
Înăltatului nostru Domn Alexandru Dimitrie Ghica. Cu blagosloveniia Iubitorului de Dumnezeu Episcop al Sfintei Episcopii Buzăul D. D. Chesarie. Prin osîrdiia şi cheltuiala Dumnealui marelui Dvornic D. Alexandru Scarlat Ghica (Tălmăcirea în rumeaneşte Ef. Poteca Arhim. Motrean]. Spre a să împărţi în daru. [Buzău] (Tip. Sfintei Episcopii Buzăul), La anul 1839 August (23,5 x 18). 2 f., 38 p. (II 70010)
Cu caractere chirilice. Traducătorul, semnat pe f. 2.

Nu exista imagini
  1013) Slujba paraclisului şi a acatistului Celui întru sfinţi Părintelui...
 • Opera
 • Imagini
Slujba paraclisului şi a acatistului Celui întru sfinţi Părintelui...
63766. • Slujba paraclisului şi a acatistului Celui întru sfinţi Părintelui nostru Alecsandru patriarhul Constantinopoliei. Ce se sărbează în 30 zile ale lui Avgust, carea acum din nou alcătuindu să sau tipărit într acest chip, În zilele prea Înnălţatului nostru Domn Alecsandru Dimitrie Ghica. Cu blagosloveniia Iubitorului de Dumnezeu Episcop al Sfintei Episcopii Buzăul D. D. Chesarie. Prin osârdia, osteneala şi cheltuiala meritului între Preoţi Alecsandru Popescu, de carele sau şi întocmit cu Podobii potrivite după cele greceşti şi tonisite în stihuri, având intrajutoriu la tonisire şi pe D. Antonie Pan, Cîntăreţul de Musichiia Românească. Buzăul (Tip. sfintei Episcopii), la anul 1839 avgust în 25. (23,5 x 18). 4 f., 37 p. (II 70011)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1014) Întru Slava lui Dumnezeu Celui în Treime slăvit
 • Opera
 • Imagini
Întru Slava lui Dumnezeu Celui în Treime slăvit
63767. • Întru Slava lui Dumnezeu Celui în Treime slăvit. S-au Tipărit această Slujba a Sfîntului Mucenic Callinic, Cu Blagoslovenia Înalt Preosfinţitulul Arhiepiscop şi Mitropolit al Moldavii Chirio Chir Sofronie Miclescu Cavaler a mai multor Ordine. Prin sîrguinţa prea cuviosului Arhimandrit şi Stareţ Sfintelor Monastiri Neamţului şi Secului Chir Gherasim. [Tg. Neamţ] (Tip. sfintei Monastiri Neamţul), 1858. (24 x 19,5). [17] f. (II 266967)
Cu caractere chirilice. Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1015) Slujba cuviosului Dimitrie Celui Nou
 • Opera
 • Imagini
Slujba cuviosului Dimitrie Celui Nou
63768. • Slujba cuviosului Dimitrie Celui Nou. A le căruia Sfinte Moaşte întregi să află în Sfânta Mitropolie a Bucureştilor, care să prăznueşte în 27 zile a le lui Octovrie. A treia oară în tipar, pă lângă care sau adaos, Paraclisul şi Acathistul, şi oun cuvânt şi nişte Stihuri spre lauda Sfântlui. În zilele prea Blagocestivului singur Stăpânitoriului Marelui Domn Împărat a toată Russia Nicolae Pavlovici. Cu blagoslovenia Prea sfn. Episcop Râmnicu Chim Chir Neofit Ocârmuitorul Sfn. Mitropolii. Prin osârdiia şi cheltuiala Cuviosului Arhimandrit Chir Bonifatie Dumoviciu. Bucureşti (Tip. lui I. Illiiad), la anul 1832, Iunie 16. (22,5 x 18). 1 f., 73 p. (II 59534)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1016) Slujba Sfintei Filothiei Fecioarei
 • Opera
 • Imagini
Slujba Sfintei Filothiei Fecioarei
63769. • Slujba Sfintei Filothiei Fecioarei. Ale căriia sfinte Moaşte, să află întregi în Ţara Rumînească, în Biserica Domnească din Oraşul Argeşului. Acum întîia oară dată în tipariu. Cu Blagosloveniia Prea- Sfinţitului iubitoriului de Dumnezeu Episcopul Argeşului Ilarion. Prin oserdiia şi cheltuiala Smeritului Dionisie N.M: Ierodiaconul Preaosfinţii Sale Părintelui Epis: Argeşului. Bucureşti (În Priveligiata Tipografie), 1831. (23 x 18). 40 p. (II 195704)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
63770. • Idem. A doă oară tipărită. În zilele Prea- Sfinţitului Mitropolit a toată Ţara Romînească D. D. Neofit. Aflînduse cîrmuitor Sf. Epis. Argeşului Prea- Sfinţia Sa Păr. Samuil Sinadon. Prin osîrdia şi cheltuiala Sfinţii Sale Păr. Protopopoul Constandin Sachelarie Brădeanul, din Piteşti. Bucureşti (Tip. lui Anton Pan), 1848. (24 x 18). 42 p. (II 394242)
Cu caractere chirilice.
63771. • Idem. Ed. III. În zilele Înalt Prea Sfinţitului Arhiepiscop şi Mitropolit al Ungro-Vlahiei şi Primat al Romîniei D. D. Nifon. Editori Preotul Radu Peridaftis fost Protopop şi Dimitrie Ioan din Dobroteasa. Bucureşti (Tip. Toma Teodorescu), 1868. (23 x 16). 1868. (23 x 16). 44 p. (II 393678)
Cu alfabet de tranziţie.
63772. • Idem Ce se Sărbeadă în şapte dile ale Lunii lui Decemvrie, ale căria Sfinte Moaşte se află întregi, în ţara Românească în Biserica Domnească din Oraşulu Curtea de Argeşu, cea didită de Radulu Negru Vodă. Acumu mai în dreptîndu se şi adăogîndu se Acatistutulu, iarăşi sau retipăritu, În dilele prea Înălţatului Domnu al României Carol I. Cu binecuvântarea Prea- Sfinţitului Episcopu alu Eparhii Buzeu D. D. Dionisie. Buzeu (Tip. Sf. Episcopii), 1868. (24,5 x 18,5). 2 f., 52 p. (II 74826)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie; titlul cu caractere latine. Din prefaţă reiese că lucrarea a fost editată de Ic. P. Bărbulescu, care semnează şi prefaţa.
63773. • Întru slava Lui Dumnezeu, Celui în Treime Sfânt, Sau Tipărit această Slujbă a Sfenţitului Mucenic Haralampie. În zilele Preablogocestivului Singur Stăpînitoriului marelui Domnului nostru şi împăratului Nicolae Pavlovici a toată Russiia ş.c.l. ş.e.l. Cu Blagosloveniia Înalt Preaosfinţit Arhiepiscop şi Mitropolit al Moldaviei, Chirio Chir Sofronie, Prin Sîrguinţa prea Cuviosului Arhimandrit şi Stareţ Sfintelor Ms: Neamţului şi Secului, Chir Nathanail. [ Neamţ], (Tip. Sfintei Ms: Neamţul), 1853. (21 x 15). 1 f., 43 f. (II 374760)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  1017) Slujba cea dumnezeicscă, sfinţită şi mucenicească a sfinţilor şi întru tot slăviţilor ai lui Hristos...
 • Opera
 • Imagini
Slujba cea dumnezeicscă, sfinţită şi mucenicească a sfinţilor şi întru tot slăviţilor ai lui Hristos...
63774. • Slujba cea dumnezeicscă, sfinţită şi mucenicească a sfinţilor şi întru tot slăviţilor ai lui Hristos prea marelor purtători de bunuri şi buni fraţi, Manuil, Savel şi Ismail adunată şi alcătuită mai întâi în limba Ellinească de Manuil Manu Vizantiul. Acum adăogândusă acum de al doilea sau dat în tipariu în limba Ellinească sau tălmăcit în limba Moldovenească întâi de Kir Pafnutie, şi iarăşi tălmăcită de al doilea împreună cu toate adăugerile de Kir Isaac, în sfârşit iarăşi de iznoavă tălmăcită de Kir Iosif. Care această doaă din urmă tălmăciri alăturândusă cu cea Ellinească sau dat în tipariu acum întâi cu sârguinţa, păcătosului Manuil Manu, Hatman. Iaşii (Tip. S. Mitropolii) la 1836 dela naşterea Domnului nostru Iisus Hristos iară dela zidirea lumii 7344, (23,5 x 18). 3, 324[-327] p., 1 f. pl. (II 6086) Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1018) Slujba Preacuvioşilor Părinţilor noştri şi întocma cu Apostolii Metodie şi Cyrill
 • Opera
 • Imagini
Slujba Preacuvioşilor Părinţilor noştri şi întocma cu Apostolii Metodie şi Cyrill
63775. • Slujba Preacuvioşilor Părinţilor noştri şi întocma cu Apostolii Metodie şi Cyrill. Chişinău (Tip. Casii Arhiereşti), 1865. (25 x 20). 1 f., 20 p. (II 44761)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  1019) Slujba prea-cuviosului şi dreptului părintelui nostru Filaret cel Milostiv...
 • Opera
 • Imagini
Slujba prea-cuviosului şi dreptului părintelui nostru Filaret cel Milostiv...
63776. • Slujba prea-cuviosului şi dreptului părintelui nostru Filaret cel Milostiv a căruia pomenire se prăznueşte în luna dechembrie în zioa dintîi care este alcătuită de răposatul Filaret al Ungro-Vlahiei Mitropolit. Cu blagoslovenia înalt prea-sfinţitului Mitropolit Moldavei şi Cavaler D. D. Veniamin Costachi. Tipărită acum cu cheltuiala preasfinţiei sale Kir Filaret Apamias Beldiman. Iaşii. (În Tip. Sfintei Mitropolii), 1841. (22 x 18). 23 p. (BCU-Iaşi III 49946)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  1020) Slujba şi paraclisulu Sfîntului prea cuviosului părintelui nostru Nicodim...
 • Opera
 • Imagini
Slujba şi paraclisulu Sfîntului prea cuviosului părintelui nostru Nicodim...
63777. • Slujba şi paraclisulu Sfîntului prea cuviosului părintelui nostru Nicodim sfinţitulu, cel din lavra sfintei monastiri a Tismanei, tradusă din slavenesce şi tipărită de prea sfinţitul Episcop D. Partenie al sfintei Episcopii Rîmnic la anul 1767, în Sfînta Episcopie Rîmnic. Iar acum tipărită a doa oară. Cu binecuvîntarea Prea Sfinţii sale Părintelui Episcop al Rîmnicului, D. D. Callinic. Bucuresci (Impr. Nifon Mitropolitulu), 1857. (20,5 x 16,5). 68 p., 1 f. pl. (II 71823)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă copertă.

Nu exista imagini