Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  101) SAMFIRESCU, ELVIRA
 • Opera
 • Imagini
SAMFIRESCU, ELVIRA
61747. ~ Ménage. Polémiste, Philologue, Poète. Thèse pour le Doctorat d'Université présentée à la Faculté des Lettres de l'Université de Paris [par] Mademoiselle Elvire Samfiresco, Ancienne élève de la Faculté des Lettres de Paris, Professeur de Français au Lycée de Jeunes Filles de Bucarest (Roumanie). Paris (L'Emancipatrice, Imprimerie Communiste), 1902. (24,5 x 16,5). XXX, 559 p., 1 portr., 1 tab. (II 126597)

Traduceri:
WOODWORTH, R. S. Le mouvement. Trad. de ~. Paris, 1903.

Vezi de asemenea:
• Essai sur V. Conrart, grammairien par ~, în Mélanges de philologie offerts à Ferdinand Brunot. Paris, 1904.

Nu exista imagini
  102) SAMFIRESCU, Z. (?-1905)
 • Opera
 • Imagini
SAMFIRESCU, Z. (?-1905)
61748. ~ Amputaţiile osteoplastice aplicate în continuitatea oaselor lungi ale extremităţilor. Lucrare de laborator, făcută de Prof. Dr. L. Samfirescu. Director Laboratorului de Chirurgie operatoare de la Facultatea de Medicină din Iaşi. Amputations ostéoplastique appliquées dans la continuité des os longs des extrémités par le Prof. Z. Samfirescu. Directeur du Laboratoire de Chirurgie opératoire à la Faculté de Médecine de Jassy (Travail du Laboratoire). Iassy (Tipografia Naţională), 1901. (22 x 15,5). 58 p., 1 pl. (II 126951)
Text paralele în limbile română şi franceză. Apare sub o copertă comună: Amputations ostéoplastiques expérimentales faites par Le Prof. Dr. Z. Samfirescu Directeur du Laboratoire de chirurgie opératoire à la Faculté de Médecine de Jassy. Iassy (Imprimerie Nationale), 1901.
61719. ~ Amputations ostéoplastiqucs appliquees dans la continuité des os longs des extrémités par Le prof. Z. Samfirescu. Directeur du Laboratoire de Chirurgie opératoire à la Faculté de Médecine de Jassy (Travail du Laboratoire). Paris, Félix Alcan, Editeur (Coulommiers-Impr. Paul Brodar), 1900, (25 x 16,5) p. 168-183[-185] cu il. (Revue de Chirurgie. Vingtième année N. 8-10 Aout 1900. Extrait) (II 126611)
61750. ~ Amputations Ostéoplastiqucs expérimentales faites par Le Prof. Dr. Z. Samfirescu, Directeur du Laboratoire de Chirurgie opératoire à la Faculté de Médecine de Jassy. Jassy (Imprimerie Nationale), 1901. (22 x 15,5). 1 f., 40 p., 17 p., 26 p., 58 p. cu 1 pl., 84 p. cu il. (II 126951)
Coperta comună cuprinde următoarele lucrări ale aceluiaşi autor: "Osteoplastii experimentale şi o nouă operaţiune osteoplastică, în colaborare cu Dr. H. Solomovici O nouă operaţiune osteoplastică în regiunea tibia-tarsiană (Modificarea operaţiunei lui I. L. Faure); Amputaţiile osteoplastice şi Costotomia provizorie".
61751. ~ Costotomia provizorie în ecsudat pleuretic acut de Dr. Z. Samfirescu. La costotomie provisoire dans l'exudé pleurétique aigu, par le Dr. Z. Samfirescu. Bucuresci (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1893. (22 x 15). 90 p. (II 74198)
Text paralele în limbile română şi franceză.
61752. ~ Idem. Iassy (Tipografia Naţională), 1896. (22 x 15,5). 1 f., II, p. 5-84 (II 126951)
Text paralel în l. română şi franceză. Apare sub o copertă comună: "Amputations ostéoplastiques expérimentales faites par Le Prof. Dr. Z. Samfirescu, Directeur du Laboratoire de chirurgie opératoire à la Faculté de Médecine de Iassy. Iassy (Imprimerie Nationale), 1901".
61753. ~ Dare de seamă despre al XI-lea Congres Internaţional de Medicină ce a avut loc la Roma in dilele de la 29 Martie până la 5 Aprilie st.n. 1894 de Dr. Z. Samfirescu profesor de chirurgia operatore şi anatomia topografică la Facultatea de Medicină din Iaşi. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1894. (23 x 16). 39 p. (II 393677)
61754. ~ *Evacuarea umorului apos în maladiile profunde ale ocilor de Dr. Z. Samfirescu. Torino, 1866. (Crăinicianu, p. 84 ; Cugetarea, p. 754)
61755. ~ Fracturile circonscrise ale oaselor craniului sînt mai grave decît comoţiunile meningo-cerebrale (în limba italiană) de Dr. Z. Samfirescu. Torino, 1875. 45 p. (Crăinicianu,
p. 85! Cugetarea, p. 756).
61756. ~ *Legile şi regulamentele sanitare. Culegere de Dr. Z. Samfirescu: Piatra-N. 1881. 8°. 232 p. (Crăinicianu, p. 85 : Cugetarea, p. 754)
61757. ~ Manual de obstetrică teoretică şi practică pentru elevele şcoalelor de moşit culese după mai mulţi autori de Dr. Z. Samfirescu, Vechiu Intern la Institute de Maternitate, din ţeară şi streinătate; actual medic la Institutul Gregorian din Iaşi; membru al Societăţei de medici naturalişti din Iaşi şi cavaler al Ordinului Steaua Romăniei. Iassi, Editor: Th. Codrescu (Tipo-Litografia Buciumului Român), 1883. (22 x 15). 1 f., 188 p. 3 lei noi (II 126981)
Lipsă coperta.
61758. ~ Metrita cronică a colului. Teză pentru concurs de Medic primar al ospiciului Galata de Dr. Z. Samfirescu, Iassi (Tipografia Lucrătorilor Români Asociaţi), 1888. (20x 13). 25 p. (II 127129)
Lipsă coperta.
61759. ~ O nouă operaţiune osteoplastică în regiunea tibio-tarsiană (Modificarea operaţiunei lui I. L. Faure) de Prof. Dr. Samfirescu Directorul Laboratorului de Chirurgie operatorie şi Anatomie topografică de la Facultatea de Medicină din Iaşi, (Lucrare de laborator). Nouvelle opération ostéo-plastique dans la région tibio-tarsienne. (Modification de l'opération J.-L. Faure). Par Le Prof. Dr. Samfirescu. Directeur de laboratoire de chirurgie opératoire et d'anatomie topographique de la Faculté de Médecine de Jassy) (Travail de laboratoire). Jassy (Tipografia Naţională), 1898. (22 x 15,5). 25 p.cu il. (II 126951)
Text paralel în l. română şi franceză. Apare sub o copertă comună: "Amputations ostéo-plastiques expérimentales faites par Le Prof. Dr Z. Samfirescu, Directeur du Laboratoire de chirurgie opératoire à la Faculté de Médecine de Jassy. Iassy (Imprimerie Nationale), 1901".
61760. ~ *Nouvelles opérations ostéo plastiques dans la région tibio-tarsienne [par] Z. Samfirescu. Paris, 1897. (Cugetarea, p. 754)
61761. ~ Osteoplastii experimentale de Dr. Z. Samfirescu. Profesor de chirurgie operatoare la Facultatea de Medicină din Iaşi. Amputaţia Osteoplastieă Brachio-olecranienă. şi Amputaţia Osteoplastică metacarpo-radio-cubitală. Ostéoplasties expérimentales par Le Dr. Z. Samfirescu. Professeur de chirurgie opératoire à la Faculté de médecine de Jassy. Amputation ostéoplastique brachio-olécranienne et Amputation ostéo plastiques métacarpo-radio-cubitaee. Iaşi (Tipografia Naţională), 1897. (22 x 15,5). 2 f., 40 p. cu il. (II 126951)
Text paralel în l. română şi franceză. Apare sub o copertă comună: "Amputations ostéoplastiques expérimentales faites par Le prof. Dr. Z. Samfirescu. Directeur de Laboratoire de chirurgie opératoire à La Faculté du Médecine de Iassy. Iassy (Imprimerie Nationale), 1901".
61762. ~ Quadricepsul crural. Memoriu pentru concursul la facultatea de medicină, făcut conform regulamentului concursului pentru şef de lucrări anatomice (Monitorul oficial no. 280 din 1882) de dr. Z. Samfirescu Iaşi (Tipografia Naţiobală), 1889. (21 x 14). 24 p. (BCU-CIN 188048)
61763. ~ Rupturile colului uterin în timpul facerei. Teză de concurs pentru postul de Medic primar la Institutul Gregorian şi profesor al şcoalei de moşit din Iaşi de Doctorul Z. Samfirescu medic asistent la acelaş institut. Jassi (Tip. D. Gheorghiu), 1882. (18 x 12,5). 18 p. (BCU-CIN 192269)
61764. ~ *Se poate considera sinucis un om de cîte ori se găseşte mort în camera sa cu uşa încuiată şi revolverul în mînă? de Dr. Z. Samfirescu. (în limba italiană). 1871. 65 p. (Crăiniceanu, p. 84 ; Cugetarea, p. 754)

În colaborare:
61765. ~ O nouă operaţiune osteoplastică în regiunea tibio-tarsiană (Modificaţiunea operaţiunei Pasquier-Le Fort) de Prof. Dr. Z. Samfirescu Directorul Laboratorului şi H. Solomovici, Asistenul aceluiaşi Laborator. Nouvelle opération ostéoplastique dans la région tibio-tarsienne (Modification de l'opératian Pasquier-Le Fort) par Le Prof. Dr. Z. Samfirescu Directeur du Laboratoire et Le Dr. H. Solomovici, Assistant au même Laboratoire. Iaşi (Tipografia Naţională), 1897. (22 x 15,5). 17 p.cu il. (II 126951)
Text paralel în l. română şi franceză. Apare sub o copertă comună: "Amputations ostéoplastiques expérimentales faites par Le prof. Dr. Z Samfirescu, Directeur du Laboratoire de chirurgie opératoire à la Faculté de Médecine de Jassy. Jassy (Imprimerie Nationale), 1901".

Nu exista imagini
  103) SAMFIROPOL-KRETZALIS, ARISTIDE
 • Opera
 • Imagini
SAMFIROPOL-KRETZALIS, ARISTIDE
61766. ~ Noţiuni despre calendar. I. Istorie. Calendare Antice şi Moderne. Calendarul Iulian şi Reforma Gregoriană a calendarului. II. Computul eclesiastic. Elementele Computului şi Tabel, [de] Aristide Samfiropol-Kretzalis, Membru al Societăţilor Astronomice din Paris, Bruxelles şi Bucureşti. Bucureşti (Tipografia Cercurilor Comercial şi Industriale), 1911. (23,5 x 16,5). 1 f., 16 p. 50 bani. (II 142915)
61767. ~ Tabele pentru Transformarea datelor calendarului Iulian în Gregorian şi viceversa [de Aristide Samfiropol-Kretzalis Membru al Societăţilor Astronomice din Paris, Bruxelles şi Bucureşti. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1909. (24 x 16). 1 tab. (II 13704)

Nu exista imagini
  104) SAMITCA, EMANUEL
 • Opera
 • Imagini
SAMITCA, EMANUEL
61768. ~ Cuventarea rostită de Emanuel Samitca Cu ocasiunea confirmaţiunei selle la 5 Martie 1888 (5 Nissan 5648). Craiova (Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), 1888. (20 x 13). 13 p. (II 127150)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  105) SAMITCA, EM. R.
 • Opera
 • Imagini
SAMITCA, EM. R.
61769. ~ Note asupra conservărei traverselor de fag prin injectare economică şi în special prin procedeul Ruping de Inginer Em. E. Samitca, Şef de atelier la Căile Ferate Române. Cu 42 figuri în text şi 25 planşe în afară de text. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1910. (22,5 x 15,5). 2 f., 63 p. cu il., 25 f. pl. (II 65247)
61770. ~ Notes sur la conservation des traverses en hetre par le procédé Ruping extrait dun rapport adressé à la Direction Générale des chemins de Fer de l'État Roumain par Em. R. Samitca ingénieur des arts et manufactures, chef de section aux chemins de Fer de l'État Roumain [Pe cop. şi: Avec 45 figures dans le texte et 32 planches hors, texte]. Paris, H. Dunod et E. Pinat, Editeurs, 1911. (23,5 x 16,5). 2 f., 77 p, cu il., 32 pl. (II 204983)

Traduceri:
ROESSLER, G. Électromoteurs. [Vol.] I-II. Trad. de ~. Paris, 1902-1903.

Nu exista imagini
  106) SAMITCA, IOSIF I
 • Opera
 • Imagini
SAMITCA, IOSIF I
61771. ~ Concepţia frumosului. Conferinţă, [de] Iosif I. Samitca.Craiova (Stab. Industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1905. (18,5 x 12). 24 p. (I 2761).
Cu menţiunea: "Conferinţa a fost ţinută în seara deJoi 27 Octombrie 1905, la Societatea Mizmor din Craiova" (p.3).

Nu exista imagini
  107) SAMITCA, I. R.
 • Opera
 • Imagini
SAMITCA, I. R.
Traduceri:
LIEGEL, T. A. Maximilian I. Memorii. Trad. de ~. Craiova, 1870 ; Ed. II, 1870.

Nu exista imagini
  108) SAMITCA, RALIAN (1846-1911)
 • Opera
 • Imagini
SAMITCA, RALIAN (1846-1911)
În colaborare:
61772. ~ Specimen [de cîteva biografii pentru întocmirea publicaţiei]. Parlamentul nostru (1895-1899) [de Ralian şi Ignat Samitca, Editori din Craiova]. Craiova (Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca), 1896. (10,5x8). 29 p. cu il. (I 81699)
Descriere după copertă.

SAMITCA, RALIAN (1846-1911), despre
61773. • *Ralian Samitca 1846-1911. Note biografice. Discursuri rostite la înmormântarea sa. Necrologie. Craiova (Inst. de arte grafice Samitca), 1912. 4°. 31 p. ediţie velină. (Eg, 23 /1912), nr. 22, iunie 8, p. 175)

Nu exista imagini
  109) SAMITCA, S.
 • Opera
 • Imagini
SAMITCA, S.
61774. ~ Andrei sau Micul cultivator. Prelucrat din franţuzeşte de S. Samitca [după Theodore A. Barrau]. Craiova, Editura Librăriei S. Samitca (Tip. Filip Lazăr), 1883. (17 x 11). 80 p. (1 162657)
Lipsă coperta. La p. 78-80, "Cîntarea Dimineţei" de I. Heliade-Rădulescu. La p. 77, menţiunea: "Cap. II este lucrat de D-nu N.P.R.". Autorul originalului, identificat după: BR., 10 1888), nr. 1, ian., p. 8.
61775. ~ *Idem. Craiova, Samitca, 1885. (17 x 11). 80 p. 50 bani. (Din Mica bibliotecă a istoriorelor interesante nr. 12) (BR, 10 (1888), nr. 1, ian., p. 8)

Nu exista imagini
  110) Sammlung geistlicher Lieder zum Gebrauche bei den öffentlichen...
 • Opera
 • Imagini
Sammlung geistlicher Lieder zum Gebrauche bei den öffentlichen...
61776. • Sammlung geistlicher Lieder zum Gebrauche bei den öffentlichen und häuslichen Gottesverehrungen der Christen. Kronstadt, Druck und Verlag von Johann Gott, 1843. (15,5 x 10). XVI, 501[-510] p. (I 63004)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  111) Sammlung von Bekanntmachungen
 • Opera
 • Imagini
Sammlung von Bekanntmachungen
61777. • Sammlung von Bekanntmachungen, die vom Kaiserlichen Gouvernement der Festung Bukarest bis zum 31. März 1917 erlassen worden sind. Bukarest (Staatsdruckerei), [1917]. (25 x 18,5). 73 p. (II 94385)
Pe copertă, titlul: "Kaiserliches Gouvernement der Festung Bukarest. Sammlung von Bekanntmachungen, die 1. rom. Kaiserlichen Gouvernement 2. von der Kommandatur 3. von nicht militärischen Stilen mit Genehmigung des Gouvernements bus zum 31. März 1917 erlassen worden sind".

Nu exista imagini
  112) SAMOVICI, M.
 • Opera
 • Imagini
SAMOVICI, M.
61778. ~ Studiu comparativ între Histerectomia abdominală totală şi subtotală în ceeace priveşte degenerescenţa neoplazică a conlului uterin. Teză pentru Doctorat în medicină şi chirurgie. Prezenată şi susţinută la 15 Februarie 1907 de M. Samovici. Bucureşti (Tip. Munca), 1907. (23,5 x 16). 50 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 906) (II 5840)

Nu exista imagini
  113) SAMSONOV, PAVEL
 • Opera
 • Imagini
SAMSONOV, PAVEL
61779. ~ Holboca şi Ţuţora, Procesu din timpurile reglementare de Pavel Samsonov. Publicatu de Prinţul Gheorghie Cantacuzin pe respunderea sa. Iassii (Tipografia Buciumului Român), 1863. (19 x 13). 96 p., 1 f. pl. (I 119732) Cu alfabet de tranziţie.
Lipsă coperta.
61780. ~ Memoar asupra unei epitropii nerăfuite prelucratu de Aga Pavel Samsonov, şi publicatu de Ioan Georgie Beker. Pe a sa răspundere. Iassi (Tipografia Minervei), 1861. (20,5 x 12,5). 2 f., 83 p. (II 119545)
Cu alfabet de tranziţie. La începutul textului: "Memoaru în care se resumă: a) Epitropia Logofătului Constantin Catargiu şi a fiiului sau Logofătu Ştefan Catargiu. b) Giudecat dintre cel din urmă cu fraţii orfani Ioan şi Mihail Gheorghi pronumiţi şi Beker c) Combaterea în toate şi în totul".

Nu exista imagini
  114) SAMUEL, ARION
 • Opera
 • Imagini
SAMUEL, ARION
61781. ~ Pictura în secolul al XIX-lea. Conferinţă Ţinută în amfiteatrul Societăţei Progresul Cultural în ziua de Marţi 22/5 Decembrie 1911, cu ocaziunea deschiderei cursului superior de pictură, [de] Arion Samuel. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1911. (19,5 x 13). 13 p., 1 f. (I 26938)
61782. ~ Viaţa şi Opera lui Rubens de Arion Samuel, Desenator. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1909. (24 x 15,5). 28 p., 4 f. pl. (II 14963)

Nu exista imagini
  115) SAMUIL, RAVVI
 • Opera
 • Imagini
SAMUIL, RAVVI
(Jidovul)
61783. ~ Alcătuire aurită Alui Samuil Ravvi jidovului mustrătoare rătăcirii jidoveşti, care mai întîiu în Moldova din Elineşte în Romîneşte tîlmăcindusă sau şi tipărit acolo în Iaşi La anul 1771, Şi acum mai nu să mai află. Iar în zilele prea înălţatulul nostru Domn Alecsandru Dimirie Ghica. Cu blagosloveniia iubitoriului de Dumnezeu Chir Chesarie Episcopul Buzăului. Din rîvna D[u]mnezeiască invitat fiind Dumnealui logofătul Nicolae al sf[i]ntei Mitropolii Bîţcoveanul, cu a Dumisale cheltuială iarăşi o au Tipărit spre obştescul folos în Tipografiia sf[i]ntei Episcopii Buzăul. La anul 1836. Noemvrie 16. Supt direcsia D. Vasilie Manole. (19 x 14,5). 1 f., 124 p. (I 11398)
Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
61784. ~ Idem. Şi acum pentru a treia oară din nou s'a tipăritu spre obştesculu folosu cu cheltuiala D. marelui logofătu Alecu Sturza din Iaşi. Bucureşti (Tip. Nifon Mitropolitu), 1857. (20x 13). 123 p. (II 52896)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  116) SAMUIL ROMÂNUL, episcop
 • Opera
 • Imagini
SAMUIL ROMÂNUL, episcop
61785. ~ Rânduiala la sfinţirea Antimiselor. [de Samuil Românul], [Piteşti, 1841]. (32 x 24). p. 33-37. (III 57653)
Cu caractere chirilice. Paginaţia în continuarea "Rânduielii pentru târnosirea Sfintei Besearici". Cu menţiunea: "Această rânduială a sfinţirel Antimiselor, s'a tradus din limba Elinească în cea Românească de Prea sfinţitul Arhiereu Samuil Sinadon precum însuşi arată... Semnează: Samuil Românul Episcop al Sinadelor... 1841 Fevruarie. În Piteşti. Copie ms.".

Nu exista imagini
  117) SAMURCAŞ, C.
 • Opera
 • Imagini
SAMURCAŞ, C.
Vezi:
BLARAMBERG, N. ş.a. Regulament al Tribunalelor. Bucureşti, 1861.

Nu exista imagini
  118) SAMURCAŞ, IOAN
 • Opera
 • Imagini
SAMURCAŞ, IOAN
Traduceri:
BRAT, A. Biblioteca romanţa istorică. Trad. de ~. Bucureşti,. 1839.

Nu exista imagini
  119) SAMURCAŞ, CONSTANTIN IORDACHI
 • Opera
 • Imagini
SAMURCAŞ, CONSTANTIN IORDACHI
Traduceri:
HUFELAND, H. F. Spaţierea casnică sau de drum. Trad. de ~. Iaşi, 1848.

Nu exista imagini
  120) SAN-CERBU, E.
 • Opera
 • Imagini
SAN-CERBU, E.
(HERMANN HIRSCH)
61786. ~ *Sunt patrioţi Evreii din România? de E. Jan-Cerbu, [Bucureşti, 1892]. 22 p. (Eg, 3 (1892), nr. 32, aug. 14, p. 259).
Răspuns broşurii "Democratismul şi patriotismul evreilor din România", de C. A. Filitis.

Nu exista imagini