Bibliografia românească modernă

Autori - Litera S
  1) SAADI, SEITH MOSLICHEDDIN
 • Opera
 • Imagini
SAADI, SEITH MOSLICHEDDIN
61548. ~ Ghiulistan adică Grădina Trandafirilor, de şeicul Moslih-Eddin Sadi din Şiraz. Traducere liberă, din limba Persană, făcută de Gheorghe Popescu-Ciocănel, Licenţiat în litere, diplomat al Şcoalei de limbi orientale, elev titular al Şcoalei de Hautes Études şi membru al Societăţii asiatice din Paris, etc. Ploeşti, Stab. de arte grafice Progresul, 1905 [pe cop.: 1906]. (20,5 x 13,5). XX-203 p. 1,50 lei. (II 22325)

Nu exista imagini
  2) S'a apropiat sfârşitul
 • Opera
 • Imagini
S'a apropiat sfârşitul
61549. • S'a apropiat sfârşitul? [Hamburg], Tipografia şi Editura Societăţei Internaţionale de scrieri creştine în Hamburg, [1916]. (18,5 x 12,5). 12 p. (I 47846)
Datele bibliografice, la p. 12. Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  3) SABARU, ALEX. (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
SABARU, ALEX. (1885-?)
61550. ~ Cealaltă lege. Dramă în trei acte, [de] Al. Sabaru. Bucureşti (Tip. şi Stab. de Arte Grafice George Ionescu), 1915. (19,5 x 13). 180. p. 1,50 lei. (I 45271)

Nu exista imagini
  4) SABATIÉ, A.
 • Opera
 • Imagini
SABATIÉ, A.
Îu colaborare:
61551. ~ Consultation pour la compagnie du gaz de Bucarest, par A. Sabatié, Avocat an Conseil d'État et à la Cour de Cassation, Ancien Président de l'Ordre, et H. Damloza, Docteur en droit Avocat au Conseil d'état à la Cour de Cassation. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1898. (24 x 16,5). 20 p. (II 126658)

Nu exista imagini
  5) Sabatul studiat la lumina cuvântului lui Dumnezeu
 • Opera
 • Imagini
Sabatul studiat la lumina cuvântului lui Dumnezeu
61552. • Sabatul studiat la lumina cuvântului lui Dumnezeu. Bucureşti, Editura Buna-Vestire (Tip. Concurenţa), 1909. (16 x 12). 32 p. (I 14817)
61553. • Sabatul şi Dumineca. O sută de fapte biblice asupra acestor dile. Hamburg, Societatea internaţională de tratate (Leipzig, Gressner & Schramm), 1903. (18 x 11). 8 p. (BSS I 8448)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  6) SABIN, GEORGE C. (1853-?)
 • Opera
 • Imagini
SABIN, GEORGE C. (1853-?)
61654. ~ Amintiri din Războiul Independenţei, [de] Dr. Gh. Sabin, Prefectul judeţului Vâlcea. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1912. (20 x 13,5). XII, 189 p. cu il. 2 lei. (1 27994)
Prefaţă de Barbu Delavrancea. Cu portretul autorului.
61555. ~ Darea de seamă a Monumentului Independenţii din România Râmnicu-Vâlcea., [de] Doctor G. Sabin. [Râmnicu-Vâlcea] (Tip. O. Thüringer), 1915. (20 x 13,5). 22 p. (II 41765)
61556. ~ Variaţiunea globulelor sângelui în im-paludismu. Tesa pentru doctorat în medicină, prezintată şi susţinută în ziua de 26 Martie 1881, de George C. Sabin, Bacalauriat în litere şi ştiinţe, Intern al spitalului Brâncovenesc, Membru în comitetul de redacţie al revistei medicale Spitalul, Membru al Societăţii Studenţilor în Medicină. Bucuresci (Typ. Ştefan Mihalescu), 1881. (23,5 x 16,5). 77 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 80) (II 17712)
Pentru nume, vezi: Albumul Partidului conservator din România. Publicat sub îngrijirea lui George G. Eremia. Bucureşti, 1912, p. Judeţ Vâlcea.

Nu exista imagini
  7) SABINU MIR. NICORIŢĂ
 • Opera
 • Imagini
SABINU MIR. NICORIŢĂ
Vezi: SĂRULEANU, N. C.

Nu exista imagini
  8) SABIN, MONY
 • Opera
 • Imagini
SABIN, MONY
Prefeţe:
DRAGU, T. La politique roumaine apres les troubles agraires de 1907. Préf. de ~. Paris, 1908.

Nu exista imagini
  9) SABIN, V.
 • Opera
 • Imagini
SABIN, V.
61557. ~ *Fragmente din versurile unui poet albanez. Traducţie liberă după un text german, [de] V. Sabin. Bucuresci (Tip. Georgescu), 1889. (22 x 14). 16 p. 0,50 lei. (BR, 11 şi 12 (1889 şi 1900) nr. 7 şi 8, iul. şi aug., p. 23)

Nu exista imagini
  10) SABOVICI-BARANGA, AL.
 • Opera
 • Imagini
SABOVICI-BARANGA, AL.
61558. ~ *Şi acum pe lucru domnilor! De A. S. B. [1913?] (PS, 3 (1914), nr. 2, ian. 17, p. 16)
Broşura cuprinde impresii de pe timpul mobilizării.

Nu exista imagini
  11) SABTCHEFF, TOMA
 • Opera
 • Imagini
SABTCHEFF, TOMA
61559. ~ Despre impositele directe. Teză pentru licenţă în secţiunea economică financiară susţinută de Toma Sabtcheff. Bucuresci (Tip. E. Miulescu), 1899. (22, x 15,5). 48 p. (II 126873)

Nu exista imagini
  12) SACARĂ, D. (1857-?)
 • Opera
 • Imagini
SACARĂ, D. (1857-?)
61560. ~ Manifestul socialiştilor mehedinţeni. Turnu-Severin 1887 Octomre 1 stil nou. [Din partea socialiştilor, D. Sacară]. Turnu-Severin (Tipo-Litografia Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1887. (23 x 16). 16 p. 20 bani. (II 126764)
Cuprinde şi: "Manifestul Socialiştilor Severineni" (p. 11-16). Autorul, manţionat la p. 10.
61561. ~ Servituţi necontinue şi neaparente în Dreptul Roman şi Român (vechiu şi nou). Teză de licenţă, susţinută de D. Sacara. Lucrare tipărită în parte din fundaţiunea Universitară Carol I. Iaşi (Tipografia Editoare Dacia, P. Iliescu &D. Grossu), 1902. (23,5 x 16). 96 p. 2 lei (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 126659)

Nu exista imagini
  13) SACARĂ-TULBURE, OLGA
 • Opera
 • Imagini
SACARĂ-TULBURE, OLGA
61562. ~ Studiu clinic asupra paraliziei pseudo-ipertrofice. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie, cu 9 planşe în text. Susţinută la... Martie 1893, de Olga Scara-Tulbure, Vechiu Intern al Spitalelor Civile. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1893. (23 x 16). 4 f., V, 318 p., 9 f. pl. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 314) (I 74153)

Nu exista imagini
  14) SACCHELETTI, C.
 • Opera
 • Imagini
SACCHELETTI, C.
61563. ~ Comentariu pe articole a Legei pentru Judecătoriile de pace. Coprindênd esplicarea în parte a fiecărui articol, diferenţa între textu de lege în vigoare şi articolu corespundător, din legea veche a judecătoriilor de ocoale şi urmată de circulările ministeriale cu ocasiunea punerei în aplicaţia a legei noi. De C. Saccheletti, Licenţiat în drept, judecător de pace. Dorohoiu (Tip. şi Libr. N. Fainar), 1894 [pe cop.: 1895]. (20,5 x 13,5). 192 p. 2,50 lei. (I 127095)

Nu exista imagini
  15) SACCHETTI, CAROL C.
 • Opera
 • Imagini
SACCHETTI, CAROL C.
61564. ~ Despre Pignus şi Antichresa în dreptul roman şi român. Tesa de licenţa. Susţinută la... de Carol C. Sacchetti. Iasi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1892. (22,5 x 15,5). 2 f., 47[-50] p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 69971)

Nu exista imagini
  16) SACCHETTI, I.
 • Opera
 • Imagini
SACCHETTI, I.
61565. ~ Privire asupra Maşinilor de bătut grîul asupra întrebuinţărei şi folosurilor ce proprietarii pot căpăta. De D. I. Sacchetti, Directorul gerant al fabricei de instrumentele Agriculturii. Considérations sur Les Machines à battre les blés sur leur emploi et les avantages que les propriétaires peuvent en retirer. Par Mr. J. Sacchetti, Directeur gérant de la Fabrique d'Instruments d'agriculture. Iaşii (La Cantora Foaiei Săteşti), 1842. (21,5 x 14). 19 p., 2 pl. (II 127000)
Pag. de titlu separată în l. română şi franceză. Text paralel român-francez. Textul românesc, cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  17) SACELLARIU, I. I.
 • Opera
 • Imagini
SACELLARIU, I. I.
Vezi: SACHELLARIU, I. I.

Nu exista imagini
  18) SACHELARESCU, CONSTANTIN TH.
 • Opera
 • Imagini
SACHELARESCU, CONSTANTIN TH.
61566. ~ Hereditatis aditio în dreptul roman şi sesina ereditară în dreptul frances şi romîn. Teză de licenţă susţinută de Constantin Th. Sachelarescu. Lucrare tipărită prin mijloacele Fundaţiunei universitare Carol I. Iaşi, Editura Librăriei Noua P. Iliescu & D. Grossu, 1900. (23 x 15,5). 1 f., 80 p. (Facultatea de Drept din Iaşi) (II 126890)

Nu exista imagini
  19) SACHELARIDE, ST. D.
 • Opera
 • Imagini
SACHELARIDE, ST. D.
61567. ~ Câteva cuvinte asupra crizei financiare şi mijloacelor de combatere. Apel către cetăţenii judeţului Dâmboviţa, [de] St. D. Sachelaride. Târgovişte (Tip. şi Leg. de cărţi Viitorul, Elie Angelescu), 1900. (16 x 10). 19 p. (I 127355)

Nu exista imagini
  20) SACHELARIE, D.
 • Opera
 • Imagini
SACHELARIE, D.
61568. ~ Morala şi educaţiunea militară de Căpitan Sachelarie D. de la Şcoala de subofiţeri a C. III A. Bucureşti (Tipografia Aurora), 1909. (16 x 11,5). 158 p. (III 3370)
61569. ~ Idem. Focşani (Tip. Vrancea R. Cristescu şi N. Gheorghiu), 1909. (15 x 11,5). 146 p. 90 bani. (I 14763)

Nu exista imagini