Bibliografia românească modernă

Autori - Litera R
  201) RATISBONNE, L.
 • Opera
 • Imagini
RATISBONNE, L.
Vezi:
ŢINCU, N. Monologuri în versuri. Bucureşti, 1891 ; 1898.

Nu exista imagini
  202) RATKÓCZI, JOHANN
 • Opera
 • Imagini
RATKÓCZI, JOHANN
50165. ~ Bulgarien-Ungarn, [de] Dr. Johann Ratkóczi. (Als Manuskript). Bucarest (Ţăranu & Co.), 1918. (21 x 14,5). 24 p. (II 265165)

În colaborare:
50166. ~ Pagini de sânge (amintiri de pc front 1916-1917), [de] Raţiu Alexandru, căpitan activ, [şi] Carol Spigler, Plutonier T. R. Ambii din Regimentul 40 Infanterie. Iaşi, Edit. ziarului Acţiunea Română, 1917. (24,5 x 17). 116 p. 4 lei. (II 59577).
Prefaţa de Cornel Stan Poetas.
50167. ~ Idem. Ed. II. Iaşi (Inst. de Arte grafice Versuri şi proză), 1918. (20,5 x 12,5). 111 p. 5 lei. (II 490538)
Prefaţă de Cornel Stan Poetas. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  203) RAŢIU, BASILIU (1783-1870)
 • Opera
 • Imagini
RAŢIU, BASILIU (1783-1870)
50168. ~ Istoria Besereceasca Pentru folosolu tenerimei romane teologico-scolastice, pre scurtu întocmita de Basiliu Raţiu Canonicu Lectoriu şi Asesoriu Consistoriale, în Archi-diecesea Albei-Iulie. Blasiu (Cu tipariulu Seminariului diecesanu), 1854. (21 X 14). 3 f., 322 p. 2 fl. (II 123235)

Nu exista imagini
  204) RAŢIU, BASILIU (1837-1902)
 • Opera
 • Imagini
RAŢIU, BASILIU (1837-1902)
50169. ~ *Catechism mic pentru şcolile poporale, I. Raţiu. Blaj, 1878. (Comşa, p. 95)
50170. ~ *Manual catechetic pentru primii ani scolastici, ca îndreptariu pentru catecheţi, înveţători şi părinţi etc. Prelucrat după J. A. Fritz, inspector scolastic cercual şi paroch în Rammingen din decesa Rattehburg de Basiliu Raţiu fost profesor de s. scriptură, catechetică şi metodică în seminariul Archidiecesan din Blasiu. Cu aprobarea prea venerabilului ordinariat mitropolitan gr.-cat. de Alba Iulia şi Făgăraş. Gherla, 1888. 1 fl. (FD, 3 (1888), 4/16 dec, nr. 49) ; FB&S, 3 (1889), nr. 2, p. 24 ; RP, (1889), nr. 1, ian. 1, p. 16 ; Comşa, p. 95; Uni, 3 (1893), nr. 38, sept. 23, p. 312 şi 12 (1902), nr. 9, martie 1, p. 85)

Nu exista imagini
  205) RAŢIU, FELICIA
 • Opera
 • Imagini
RAŢIU, FELICIA
50171. ~ Vandalismul de la Turda. Memoriile domnişoarei Felicia Raţiu. Ed. Ligei Culturale, Secţiunea Olt. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1893. (23,5 x 16). VI-48 p., 2 f. pl. 1,50 lei. (II 75367)

Nu exista imagini
  206) RAŢIU, IOAN de NAGYLAK (1828-1902)
 • Opera
 • Imagini
RAŢIU, IOAN de NAGYLAK (1828-1902)
Vezi şi:
BARIŢIU, G. şi ~. Petiţiune... în 30 Decembrie 1866. Braşov, 1867 ; Viena, 1867.
• Memorandul Românilor din Transilvania şi Ungaria. Sibiiu, 1892.

Nu exista imagini
  207) RAŢIU, IOAN (1841-1900)
 • Opera
 • Imagini
RAŢIU, IOAN (1841-1900)
50172. ~ *Catehism, pentru şcoalele poporale greco-catolice, [de] Dr. Ioan Raţiu. Blaj (Tip. seminarială), 1899. 8°. 88 p. 0,23 fl. (Tr. 30 (1899), nr. VII, iul. aug., p. 227)
50173. ~ Etica creştină. Pentru Seminaria de clericali şi alte institute, de Dr. Joane Raţiu, professoriu de ss. teologia în seminariulu Arhidiecesanu din Blaşiu, şi de religiune în gimnasiulu superioru de acoló. Cu aprobarea Veneratului Ordinariatu Metropolitanu. Blaşiu (Cu tipariulu arhidiecesanu), 1873. (22 x 14,5). XVIII 572 p. (BCU-ClN 208416)
Lipsă coperta.
50174. ~ *Idem. Blasiu (Typ. Seminariului), 1875. 8 (Tr. 7 (1875) nr. 3, febr., p. 36 nr. 12, iunie 15, p. 148 ; BR, 1 (1875), nr. 7, iul. p. 85)
50175. ~ Instituţiunile dreptului bisericescu (Eclesiasticu). Cu respectu la disciplin'a vigente în provinci'a Metropolitana greco-catolica de Alb'a Julia -Făgăraşu. Pentru alumnii de teologia şi usul clerului. De Dr. Joane Batiu, Profesor. Cu aprobarea Veneratului Ordinariu Metropolitanu, Blaşiu (Cu tipariulu seminariului arhidiecesanu). 1877. (23 x 15). 8f., 767 p., 5 f. (BCU-ClN 64533)
Lipsă coperta.
50176. ~ Prelecţiuni teologice despre Matrimoniu, Impedimente, Procedura cu respectu la Teoria e prax'a vigente in provinci'a metropolitana greco-catolica de Alb'a-Julia. Pentru alumnii de teologia şi usulu clerului. Cu una colecţiune de formularea. De Dr. Joane Raţiu, profesora de dreptulu canonicu in seminariulu arhidiecesanu din Blasiu, assesoru la tribunalulu matrimoniale archiepiscopescu etc. Cu aprobaţiunea veneratului ordinariatu metropolitanu de Alb'a Julia. Blasiu, 1875. (23 x 15,5). XVI, 472 p. (BCU-ClN 64539)
50177. ~ *Principiile generale ale regiunei creştine. Pentru şcól'a de preparandia, de I. Ratiu. Blasiu 1872 (Tip. Sem.). 12°. 119 p. 80 cr. (Pentru cl.V gimn. şi pentru şcólele preparandiali) (Tr, 8 (1875), nr. 3; febr. 1, p. 36; nr. 12, iun. 15, p. 148; BR, 2 (1880), nr. 11, nov. p. 261; Comşa, p. 100)
50178. ~ *Idem. Ed. II. Blaş (Tip. seminariului archidiecesan), 1891. 1,20 cor. broş. (Uni 2 (1892), nr. 2, p. 14. Lit. bis. şi scolastică sub guvernulu E. S. Mitrop. Vancea: 12 (1902), nr. 8, p. 76; Comşa, p. 100).
50179. ~ *Principia-le speciali seu dogmatice ale religune creştine, pentru gimn. sup. de Dr. Ioanu Raţiu, Blassiu, Tip. Sem., 1872. 12°, 202 p. 3 1. (Pentru cl.VI gimn. şi preparandia) (Tr. 8 (1875), nr. 3, febr. 1, p. 36, nr. 12, iun. 15, p. 148; BB, 2 (1880), nr. 11, nov. p. 261; Uni, 2 (1892), nr. 2, p. 14)
50180. ~ Principiile speciale sau dogmatice ale Religiunii creştine pentru Gimnasiile superióre greco-catolice şi pentru alte institute medii de Dr. Ioan Raţiu, canonic mitropolitan. Ed. II. Cu Aprobarea Veneratului Ordinat. Mitropolitan, Blaş, (Cu tiparulu Seminarului Archidiceşanu, 1895. (20 x 14). VIII, 166 p. Broşurat 80 cr. v.a. (I 172219)
50181. ~ Theses ex universa theologia, quos in caesareoregia antiquissima ac celeberrima scientiarum Universitate Vindobonensi pro obtinendo doctoris in ss. theologia gradu academico publice defendas suscepit Joannes Ratiu, Archidiocesis Alba Juliensis presbytcr Gr. Catholicus. Die XXII Julii MDCCCLXVIII. Vindobonae (Typis Congregationis Mechitharisticae), 1868. (20,5 x 14). 14 p. (II 17027)
La tip. se menţionează Sumptibus auctoris. Cuprinde numai subiectele tezelor: "E. Theologia Fundamentali; Ex Archaeologia Biblica ; Ex Introductione în LL. SS.N.F.; E Theologia Dogmatica; E. Theologia Morali; Ex Historia Eclesiástica; Ex Jure Canonice: E Theologia Pastorali".

În colaborare:
50182. ~ *Catechismu, pentru scolele poporali de Dr. I. Raţiu şi Rabin Basilio. Blassiu, Tip. Sem. 1878. 12°, 130 p. 11. 20 b. (BR, 2 (1880), nr. 11, nov. p. 260)

Nu exista imagini
  208) RAŢIU, IOAN (1869-1916)
 • Opera
 • Imagini
RAŢIU, IOAN (1869-1916)
50183. ~ Blajul. Scurte notiţe informative [de] Dr. Ioan Raţiu. Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1911. (22 x 14,5). 91 p. cu il. 80 bani. (II 251119)
Lipsă coperta.
50184. ~ Dascălii noştri. Scurte notiţe din viaţa şi activitatea lor literară. 1754-1848. De Dr. Ioan Raţiu, profesor gimnazial. Balâzsfabra-Blaj (Tip. Seminarului teologic gr.-cat.), 1908. (23 x 15,5). 108 p. 1 coroană. (II 64776)
50185. ~ *Din trecutul meseriilor şi negoţului din oraşul Blaj. Conferinţă ţinută la Societatea meseriaşilor români din Blaj la 17 Martie 1912, de Dr. Ioan Raţiu. Blaj, 1912, 40 p. (IL, p. (1912), nr. 10, p. 91; Uni, 25 (1915), nr. 107, p. 2; Cult C, 2 (1912), nr. 18, p. 575)
50186. ~ Ioan Rusu 1811-1843. Notiţă biografică de Dr. Ioan Raţiu, profesor. Blaj (Tip. Semin. Arhidiecezan), 1907. (18 x 12). 48 p. 50 fileri. (I 64429)
50187. ~ *Mureşán András élete és költészete. Tanulmá ny a román irodalom történet köréböl, de Dr. Ioan Ratiu. Kolozsvár, 1900. 8º mare. 100 p. 1 cor. (Teză de doctorat) (Raţiu, p. 4 cop.; Luc, 25 (1915), nr. 197, p. 2; Todor. p. 23)
50188. ~ Poesia idilică. Studiu, de Dr. Ioan Ratiu, Profesor ordinar la Gimnasiul superior gr.-cat. din Blaş. Blaş (Tip. Seminarului Archidiecesan), 1901. (23 x 16,5). 78[-80] p. 1 coronă. (II 108519)
50189. ~ Studii şi Biografii, de Dr. Ioan Raţiu, profesor ordinar la gimn. sup.-gr.-cat. din Blaş. Blaş (Tip. Seminarului Archidiecesan), 1904. (21 x 13,5). 2 f., 207[-209] p. 2 cor. (II 2999)
50190. ~ Timoteiu Cipariu. Viaţa şi activitatea lui. Studiu istoric-literar, de Dr. Ioan Raţiu, profesor. Blaj (Tip. Seminarului Archidiecezan), 1905. (23 x 14,5). 109 p., 1 f. portr. 1 cor. (II 2977)
50191. ~ Vasile Cârlova 1809-1831. Studiu istoric literar, de Dr. Ioan Raţiu, profesor. Blaj (Tip. Semin. Arhidiecesan), 1905. (18,5 x 12). 75 p. cu portr. 1 cor. (I 3015)
50192~ Vasile Fabian Bob (1795-1836). Studiu, de Dr. Ioan Raţiu, profesor gimn. Blaj (Tip. Semin. Arhidicezan), 1907. (20,5 x 13,5). 1 f., 69 p. (II 64606)
50193. ~ Viata şi operile lui Andreiu Mureşanu. Studiu istoric-literar, de Ioan Raţiu, prof. ord. la preparandie şi şcóla superióră de fete din Balş. Blaş (Tip. Seminariului Archidiecesan), 1900. (18 x 12). 2 f., 183 p. 1 fl. (I 107920)
Bibliografie, la p. 177-182. La menţiunea preţului se adaugă: "Venitul curat va fi o contribuire la formarea unui fond pentru Internatul preparandial din Blaş".
50194. ~ *Idem. [1902?]. 2 fl. (De vînzare la libr. W. Krafft. Sibiiu) (Trib., 6 (1902), nr. 145, p. 8)

În colaborare:
50195. ~ * Istoria literaturii române (în colaborare cu V. Oniţiu). (Comşa, p. 130)
50196. ~ Poetică şi legendar poetic. Pentru şcolile medii şi institutele pedagogice, de Dr. Ioan Raţiu şi Alexandru Ciurea profesori gimnaziali. Balàzsfalva (Tip. Semin. teol. gr. cat.), 1911. (22 x 15,5). 294 p., III p. (cuprinsul), 1 f. errata. 3 cor. (BCU-ClN 145360)

Vezi şi:
• Întru amintirea profesorului Aurel P. Bota. Blaj, 1905.

Nu exista imagini
  209) RAŢIU, PETRU (1805-1876)
 • Opera
 • Imagini
RAŢIU, PETRU (1805-1876)
50197. ~ *Vallàsi pàrhuzamok, unio es mèg valami. (Paralele religioase, unire şi încă ceva), de Petru Raţiu, preot din Sămbătsag. Nagyvàrad. Nagyvàrad, [1842]. (Cult C, 8 (1919), nr. 13-20, p. 284)

Nu exista imagini
  210) RAŢIU, VICTOR
 • Opera
 • Imagini
RAŢIU, VICTOR
50198. ~ Studiu asupra condiţiunei imposibile contrară legilor şi bunelor moravuri în materie de testamente. Lucrare presentată ca teză de licenţă, de Victor Raţiu. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1904. ( 23 x l5). 46, III p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3984)
Pe copertă, titlul: "O controversă".

În colaborare:
50199. ~ Răsboiul după dreptul ginţilor, de V. Raţiu, C. Tunescu. Bucureşti, Edit. Uniunii Studenţilor Romani (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (25 x 19,5). 62 p. 2,50 lei. (II 1605)
Tipografia, pe v. p. de titlu.

Vezi şi:
BĂDULESCU, Dem. C. ş.a. Colecţiunea generală a legilor României... anul 1905. Bucureşti, 1907.
KIVU, At. C, ş.a. Colecţiunea generală a legilor României... anul 1906. Bucureşti, 1908.
URSIANU, V. Drept internaţional public. Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  211) RAUL, ALECU
 • Opera
 • Imagini
RAUL, ALECU
Vezi: RAULESCU, ALECU

Nu exista imagini
  212) RAUL, I.
 • Opera
 • Imagini
RAUL, I.
Prefeţe:
GRIGORIU, P. V. Poezii. Pref. de ~. Piatra-N., 1904.

Nu exista imagini
  213) RAULESCU, ALECU
 • Opera
 • Imagini
RAULESCU, ALECU
50200. ~ Şugubeţe, [de] Al. Raulescu. Cu o prefaţă de D-l. Petru Vulcan [pe copertă şi: Ed. I]. Constanţa (Tip. Dimitrie Nicolaescu) 1905. (17 x 9,5). 60[-63] p. 1 leu. (I 2729)

Vezi şi:
SAROGLU, C. şi ~. Ioan N. Beţivan şi Vasile Idiotu. Versuri sărate. Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  214) RAUPACH
 • Opera
 • Imagini
RAUPACH
Vezi:
PĂCĂŢIANU, T. V. Sâmbăta morţilor. După ~. Sibiu, 1906.

Nu exista imagini
  215) RAUX, T.
 • Opera
 • Imagini
RAUX, T.
În colaborare:
MAXIM, Al. şi ~. Memoriu relativ speculatoarei exploatări a pădurilor de răşinoase. Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  216) RAYMOND
 • Opera
 • Imagini
RAYMOND
50201. ~ Tractat elementar despre Moral şi Fericire. Dupe Raimond. Traducere sloboda [de Gr. Oteleşeanu]. Tomul I-II. Craiova, în Tipografia lui Constantin Leca), 1842. (19,5 x 12,5). 1 f., 150 p. (I); 139[-142] p. (II). Preţul unui ecsemplar este trei sfanţihi. (I 376464)
Cu alfabet de tranziţie. Traducătorul stabilit după: Iarcu, p. 46. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  217) RAYMOND, C. de
 • Opera
 • Imagini
RAYMOND, C. de
Vezi:
TORKOMIAN, K. ş.a. Cum se cat bubele. Salonique, 1907.

Nu exista imagini
  218) RAYMUND, X.
 • Opera
 • Imagini
RAYMUND, X.
Vezi: NETZHAMER, RAYMUND

Nu exista imagini
  219) RAZU, ARISTIDE (1868-?)
 • Opera
 • Imagini
RAZU, ARISTIDE (1868-?)
50202. ~ Conferinţe de fortificaţiune pasageră ţinute de Căpitanul A. Razu gradelor inferioare de infanterie care au urmat şcoala practică de lucrări de campanie, la Regimentul 1 Genii, în anii 1900 şi 1901. Ed. II. revăzută. Bucuresci (Tip. Regimentului 1 Geniu), 1901. (23 x 15,5). 115 p., II, II, 12 pl. (Regimentul 1 Geniu - Şcoala regimentara) (II 533847)
Lipsă cop. 3-4.
50203. ~ Conferinţe de semnalisare, ţinute de Căpitanul A Razu oficerilor şi gradelor inferioare cari au urmat şcoala practică de lucrări de campanie în tabăra de la Schitul-Goleşti, în vara anului 1900, sub direcţiunea superioară a Colonelului Ioan Culcer, Comandantul Regimentului 1 Geniu. Ed. II revăzută. Bucuresci (Tip. Regimentului 1 Geniu), 1901. (23 x 15,5). 25[-27] p., 2 pl. (Regimentul 1 Geniu. Şcoala regimentară) (II 158755)
50204. ~ Cursul de fortificaţiune. Vol. I. Părţile III-IV. Organizarea forturilor şi Constituirea şi organizarea cetăţilor permanente, întocmit şi predat de Căpitanul de Geniu Aristide Razu, Profesor ajutor sub Direcţiunea Maiorului Sc. Panaitescu, Profesor. [Bucureşti] (Autografia Şcoalelor militare de Artilerie şi Geniu), 1903. (26 x 21). 4 f., 189 p. (Şcoalele militare de Artilerie şi Geniu) (II 566483)
Curs litografiat. Cu menţiunea: "Aceste părţi au fost revedute de General [Gr.]. Crăiniceanu fost profesor de fortificaţiune la şcoalele noastre militare".
50205. ~ Manual de telegrafie şi telefonie (Aprobat în basa Procesului-Verbal Nr. 76, din 1 octombrie 1898, al Comitetului Geniului) pentru campaniile de telegrafie. Cu un atlas cuprindend 20 foi, lucrat de Căpitanul A. Razu din Geniu. Bucuresci (Institutul de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (16,5 x 11). 1 f., 323 p., 20 pl. (Ministerul de Resboiu. Direcţia Geniului) (I 54732)
50206. ~ Anexa la Manualul de telegrafie şi telefonie. (Aprobat în basa Procesului-Verbal No. 101, încheiat de Comitetul Geniului în şedinţa de la 23 Noembrie 1902). Lucrat (Bucuresci, 1903]. (15,5 x 10). 15 p., 2 pl. (I 54732)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  220) RAZU, ARISTIDE F. (1842-1918)
 • Opera
 • Imagini
RAZU, ARISTIDE F. (1842-1918)
50207. ~ [Degli aneurismi spontanei] Dissertazione inaugurale sul tema estratto a sorte e osservazione di pratica chirurgica, presentata e sostenuta nel pubblico esame generale, di Laurea da Aristide F. Razu da Bukarest (Distretto Ilfov). Romania. Gia Allievo interno nel R. Ospizio di Maternità per essere dichiarato dattore in Medicina, Chirurgia ed Ostetricia nel Regno d'Italia Addi 13 luglio 1867, ore 4 pomeridiane. Torino (Tip. della Bandiera dello Studente), [1867]. (26 x 18). 32 p. (Regio Ateneo Torinese) (Il 508501)
Lipsă coperta. Titlul tezei, la p. 9.

Nu exista imagini
  221) RECEANU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
RECEANU, CONSTANTIN
50208. ~ [Jus Romanum Ad Senatus Consultum Tertyllianum et Orphitiarum. Droit français. Des divers ordres de succession. Procédure civile. De la signification des jugements et des délais d'appel]. Thèse pour la licence. L'acte public sur les matières ci-après sera sontenu le Mardi 22 Août 1865, à 1 heure, par Constantin Receano, Licencié-ès-Lettres de la Faculté de Paris, Né à Câmpulung (Roumanie). Paris. (Imprimerie de Moquet), 1865. (21 x 13). 45 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 17067).
Descrierea completată după titlurile de la p. 5, 17 şi 37.

Nu exista imagini
  222) RECEANU, VASILE
 • Opera
 • Imagini
RECEANU, VASILE
50209. ~ Nomenclatura zoologică şi botanică cuprindend numele a 642 de animale şi 605 plante ce se găsesc reprezentate în figuri colorate după natură, în 90 planşete din Zoologie şi 53 din Botanică, prelucrate după uvrajul Dr. G. H. de Schubert şi Moritz Willkomm, profesor la Universitatea din Dorpat, întocmită în limba română şi latină de Vasile Receanu, fost institutor la Scóla No. 1 de băeţi din Trei-Ierarhi (Iaşi), de la 1864-1894. Iaşi (Tipografia Naţională), 1896. (21 x 13,5). 92 p. (II 123224)
50210. ~ Observaţiuni asupra Metodelor cărţilor de scriere şi cetire [pe copertă şi: Memoriu prezentat în Congresul Didactic], de Vasile Receanu, Institutor în Iaşi. Iaşi (Tipografia Naţională), 1891. (20,5 x 14). 96 p. (II 539055)

În colaborare:
50211. ~ Geografia judeţului Iaşii, pentru clasa II-a primară urbană şi pentru clasa III-a primară rurală de ambele secse, de Institutorii: V. Receanu, Gh. Ienăchescu şi I. Creangă. Iaşii (Tip. D. Ghcorghiu), 1879. (22,5 x 15). 56 p., 9 h. (II 104571)
Pe copertă menţiunea: "Cu planul oraşului Iaşii, contururile plăşilor şi Conturul judeţului".
50212. ~ Idem, pentru clasa a II-a primară, urbană, de băeţi, pentru clasa a III-a primară, de fete şi pentru clasa a III-a primară, rurală de băeţi şi de fete de Institutorii: V. Receanu, Gh. Ienachescu şi I. Creangă. Ed. III. Iaşi (Tipografia Naţională), 1884.(22,5 x 15). 44[-48] p., 8 h. (II 296454)
50213. ~ Idem. Ed. IV. Iaşi (Tipografia Naţională), 1886. (21 x 14). 44[-48] p., VIII h. (II 104565)
50214. ~ Idem. Ed. V. Îndreptată şi îmbunătăţită. Iaşi (Tipografia Naţională), 1892. (22,5 x 15). 36 p., l h. 0,50 lei (II 158890)
Pe cop. 4, menţiunea: "Preţul unui ecsemplariu, fără planul oraşului, este 50 de bani. Planul oraşului se vinde aparte, cu preţul de 50 bani ecsemplariul".
50215. ~ O întrebare D-lui A. Gorjan, autorulu mai multor cărti de Geografie, de Institutorii: V. Receanu, Gh. Ienăchescu şi I. Creangă. Iaşi (Tipografia Naţională), 1886. (22 x 14,5). 9 p. (II 123298)
50216. ~ O ochire asupra Abecedariului d-lor Meissner şi Dogar, intitulat: "Prima carte de cetire şi scriere, după metoda cuvintelor normale", de V. Receanu, G. Ienăchescu şi C. Grigorescu, institutori în Iaşi. Iasi (Tipografia Naţionala), 1890. (22 x 14,5). 32 p. (II 123233)
50217. ~ Respuns la Criticele nedrepte şi calomniile înverşunate, îndreptate Contra cărţilor noastre de şcoală de cătră Domnul Ioan Pop Florantin Proifesor de filosofie la Liceul Naţional din Iaşi, de Institutorii: V. Receanu, Gh. Ienăchescuţ C. Grigorescu şi Ion Creangă. Iaş, (Tipografia Naţională), 1888. (20,5 x 14). 56 p. (II 123255)

Vezi şi:
CREANGĂ, I. ş.a. Metodă nouă de scriere şi cetire, cl. I prim. Iassy, ed. I, 1868 ; ed II, 1868 ; ed. IV, 1870 ; ed. VI, 1872 ; ed. VIII, 1874 ; ed. IX, 1874 ; ed. X, 1876 ; ed. XI, 1878 ; ed. XII, 1878 ; ed. XVI, 1882 ; ed. XIX, 1886 ; ed. XX, 1887 ; ed. XXI, 1889 ; ed. XXII, 1891 ; ed. XXIII, 1893.
GRIGORESCU, C. I. Creangă-Învăţătorulu copiilor... Iassy, ed. I, 1871 ; ed. II, [187?] ; ed. III, 1874 ; ed. IV, 1875 ; ed. V, 1878 ; ed. VI, 1880 ; ed. VIII, 1886 ; ed. IX, 1889-1890 ; ed. X. 1893.

Nu exista imagini
  223) RECEANUL, VAIDA
 • Opera
 • Imagini
RECEANUL, VAIDA
Vezi:
• La vatră, pilde şi glume ţărăneşti. Cluj, 1912.

Nu exista imagini
  224) RĂCHITĂ, AUGUSTIN
 • Opera
 • Imagini
RĂCHITĂ, AUGUSTIN
Traduceri:
HATTLER, S. I. ş.a. Floricele din Raiu. Trad. de ~. Blaj, 1912.

Nu exista imagini
  225) RĂCHIŢEANU, OCTAV I.
 • Opera
 • Imagini
RĂCHIŢEANU, OCTAV I.
50218. ~ Salvarsanul (66) în tratamentul sifilisului. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Iunie 1911, de Octav I. Răchiţeanu, Fost extern cu concurs al Spitalului Sf. Spiridon, Intern al Spitalului de Copii Caritatea. Fost Preparator al Lab. de chimie Medicală. Iaşi (Institutul de arte grafice N. V. Stefăniu & Co.), 1911. (24 x 16). 1 f., 88. (Facultatea de Medicină din Iaşi nr. 350) (II 26128)

Nu exista imagini
  226) RĂDESCU, locotenent
 • Opera
 • Imagini
RĂDESCU, locotenent
50219. ~ Puterea morală a soldatului şi patriotismul, [de Locot. Radescu]. Bucureşti (Tip. Universitară), 1906. (19,5 x 13). 45[-47) p. 70 bani. (I 5114)
Tipografia, pe v. p. de titlu false. Descriere după copertă.
50220. ~ Idem [de] Locot. Rădescu. Bucureşti (Roman (Tip. Viitorul, Leon Grünberg), 1906. (19 x 12). 40 p. 70 bani. (I 383630)
Descriere după copertă. Tipografia, la p. 40.

Nu exista imagini
  227) RĂDESCU, CONSTANTIN D.
 • Opera
 • Imagini
RĂDESCU, CONSTANTIN D.
50221. ~ Inviolabilitatea secretului Corespondenţelor, în dreptul public şi în dreptul criminal. [De] Constantin D. Rădescu Amploiat telegrafo-postal, Licenţiat în Sciinţe-Administrative. Bucuresci (Tip, Fabrica de Pungi de Hârtie Thoma Basilescu). 1900. (24 x 16,5). 103 X II p. (II 122903)

Nu exista imagini
  228) RĂDESCU, M. D.
 • Opera
 • Imagini
RĂDESCU, M. D.
50222. ~ Câte-va Lacune din Învăţămîntul nostru. Activitatea învăţătorului la sat. Observaţiuni asupra Învăţămîntului artistic în Şcoalele secundare şi Seminarii. De M. D. Rădescu, Profesor definitiv în învăţămintul secundar. Iaşi (Tip. Staierman et Steinfeld), 1918. (23,5 x 16). 15 p. (II 51336)

Nu exista imagini
  229) RĂDIANU, VASILE
 • Opera
 • Imagini
RĂDIANU, VASILE
50223. ~ Primatul papal. Teză pentru licenţă, de Vasile Rădianu. Susţinută la... Maiu 1893. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti) 1893. (23,5 x 16). 1 f., 119 p. (Universitatea din Bucureşti. Facultatea de Teologie) (II 123006)

Nu exista imagini
  230) RĂDOESCU, GRIGORE
 • Opera
 • Imagini
RĂDOESCU, GRIGORE
50224. ~ Spicuiri din problema educaţiei în seminariile clericale. Priviri asupra unui anuar Seminarial, [de] Diaconul Grigore Rădoescu, Deservent la Catedrala Sfintei Episcopii din Râmnicu-Vâlcea. Râmnicu-Vâlcea (Tip. Societ. Cooperative Matei Basarab), 1912. (23 x 15,5). 23 p. cu il. (II 30914)

Nu exista imagini
  231) RĂDOI, ION
 • Opera
 • Imagini
RĂDOI, ION
50225. ~ Afacerea Tramvaielor Comunale Bucureşti. Ce este şi ce trebuie să fie în Societatea Comunală a Tramvaielor Bucureşti (S. T. B.), de Ion Rădoi, Fost President al Tribunalului Comercial din Bucureşti, Avocat. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1911. (26 x 20). 51 p. (II 25752)
50226. ~ Idem. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1911. (25 x 19). 47 p. (II 25753)
50227. ~ Căleuza Cetăţianului în Materié .Judiciară. Manual teoretico-practic coprindend şi formulare de cererile, actele şi contractele cele mai usitate în materie civilă, penală şi de impozite fiscale, de Ioan Rădoi, Advocat, Fost Preşedinte al Tribunalului de Argeş şi al Tribunalului Comercial din Bucuresci. [Ed. II completată]. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tiparul Institutului de Arte Grafice şi Edit. Minerva), 1900. (24.5 x 17). VIII, 1 448 p. (II 50249)
Ediţia I a apărut cu titlul: "Manualul seu căleusa cetăţenului în materie juridică", Bucureşti, 1882. Textul precedat de prefeţele la ed. I şi II.
50228. ~ Chestiunea agrară în România, de Ioan Rădoi, Fostul preşedinte al Tribunalului comercial din Bucuresci, Advocat. Bucuresci (Tip. Curţii regale - F. Göbl fii), 1895. (24,5 x 17). 246 p. 3 lei. (II 50229).
50229. ~ Compte rendu succinct sur les principales ínnovations introduites par le nouveau code de commerce du royaume de Roumanie, par Jean Rădoi, prèsident du Tribunal commercia de Bucarest. Bucarest (Imprimerie moderne Gr. Luis), 1888. (21 x 13). IV-95 p. (II 123239).
50230. ~ Despre probe. Tesa pentru licenţa, susţinută la... 1876, de Ion Radoi, Născut în satul Broscari din judeţul Mehedinţi. Bucuresci (Tip. Petrescu-Conduradu), 1876. (22,5 x 14,5). 130 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 17103)
50231. ~ Îmbunătăţiri în legi şi în administraţiunea justiţiei, de Ioan Radoi Preşedintele Tribunalului comercial din Bucuresci (Raport adresat Ministerului Justiţiei şi publicat în Monitorul Oficial No. 64 din 1(13) Iunie 1883). Bucuresci (Tip. N. Miulescu), 1883 [pe copertă: 1884]. (22 x 12). 43 p. (II 123209)
50232. ~ Îmbunătăţirea organizaţiunei noastre judecătoreşti. Ed. II. Bucuresci, Edit. Societăţei Revistei Literare (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1886. (22 x 15). 23 p. 50 bani. (II 123218).
50233. ~ Legile pentru Autentificarea Actelor şi pentru Autentificarea şi Legalizarea Actelor relative la împrumuturile Creditelor agricole urmate de circulările ministeriale precum şi de formulare trebuitóre Tribunalelor Judecătoriilor de Ocoale, Comisarilor politienesci şi Primarilor din Comunele rurale, pentru buna înţelegere şi aplicare a acestor legi, de Ioan Rădoi, Preşedintele Tribunalului comercial din Bucuresci. Bucureşti (Tip. Revista Literară), 1886. (23 x 15,5). 124 p. 3 lei. (II 123110)
Lipsă coperta.
50234. ~ Manualul seu caleusa cetătenului în materie judiciară. Coprindend şi formulare de cererile, actele şi contractele cele mai usitate în materie civilă comercială, penală şi de imposite, de Ioan Radoi, presidentul Trib. de Argeş. Bucuresci (Tip. Românul, Carol Göbl), 1882. (23 x 16). 1 f., 874 p. (II 122944)
50235. ~ Noua lege a timbrului şi înregistrărei în vigoare de la 1 Septembrie 1881, aranjată în mod alfabetic, de Ioan Radoi. Pitesci (Noua Typographia Niţă Rădulescu), 1881. (16 x 9,5). 56 p. 50 bani. (I 466209)
50236. ~ Noul codice de Cornerciu al Regatului României. Adnotat cu articolele corespundetóre din legile Române şi din codicele de comerciu Italian şi Frances; însoţit de un indicator alfabetico-analitic precum şi de o scurtă dar substanţială dare de seamă asupra fie-cariu titlu relativ la inovaţiunile introduse şi complectat cu legile si regulamentele importante pentru Comerciu şi comercianţi, de Ioan Rădoi, Preşedintele Tribunalului Comercial din Bucuresci. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stabilimentul Socec &Teclu), 1887. (16,5 x 11). 632 p. (I 100051)
Tipografia, la p. 2.
50237. ~ Idem. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu. & Comp. (Stabilimentul Socec & Teclu), 1887. (16 x ll). 619 p. (I 294275)
Lipsă coperta. Tipografia, pe v. p. de titlu false.
50238. ~ Idem. Adnotat cu doctrină, jurisprudenţă şi articolele corespundetoare din legile Române şi din Codicele de comerciu Italian şi Frances; însoţit de un indicator alfabetico-analitic: precum şi de o scurtă dar substanţială dare de seamă asupra fiecărui titlu relativ la inovaţiunile introduse şi completat cu legile şi regulamentele importante pentru Comerciu şi comercianţi, de Ioan Radoi Fostul Preşedinte al Tribunalului Comercial din Bucuresci-Advocat, Ed. II. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stabilimentul Grafic I. V. Socecu), 1892. (17,5 x 11). 844 p. (I 123529)
50239. ~ Observaţiuni asupra proectului de lege pentru tocmelile de lucrări agricole şi asupra celui pentru venderea beuturilor spirtóse în comunele rurale, de Ioan Rădoi. Bucuresci (Tip. Romanul, Carol Göbl), 1882. (17 x 12,5). 34 p. (1 123539)
50240. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Tip. Govora), 1882. (19 x 13). 24 p. 30 bani. (1 127266)
50241. ~ Observaţiuni asupra proectului de lege pentru codicele de Comerţ de Ioan Rădoi Preşedintele Tribunalului Comercial din Bucuresci. Bucuresci, Edit. Tipografiei Revista literară, Proprietar Th. M. Stoenescu, 1886. (23,5 x 15,5). 103 p. 1 leu. (II 80018)
50242. ~ Idem, pentru reforma judecătorească, de Ioan Radoi Preşedintele Tribunalului Comercial din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Modernă, Gregorie Luis), 1888. (18 x 12,5). V-48 p. (1 123507)
50243. ~ Idem, pentru desfiinţarea tribunalelor comerciale şi înlăturarea membrilor comercianţi de la judecata afacerilor comerciale, de Ioan Radoi Fostul Preşedinte al Tribunalului comercial din Bucuresci şi actualmente Preşedinte la Secţiune la Trib. Ilfov. Bucureşti (Tip. Carol Göbl), 1889. (18,5 x 12). 25 p. (I 123455)
50244. ~ Idem pentru judecătoriile de pace de Ioan Rădoi, Fost Preşedinte al Tribunalului Comercial din Bucuresci-Advocat. Bucuresci (Tip. Românul), [1893]. (14 x 9,5). 29 p. (I 64575)
Anul dedus din text, p. 5.
50245. ~ Reforme legislative pentru ţărani. (Profesie de credinţă către alegătorii şi delegaţii Colegiului III de Mehedinţi convocaţi la 14 Ianuarie 1903), de Ion Rădoi, Fost Preşedinte al Trib. de Argeş şi al Trib. Comercial din Bucuresci, Advocat. Bucuresci, 1903. (23 x 15,5). 8 p. (II 113620)
Descrierea după copertă.
50246. ~ Tarif autonom şi tarif convenţional. [De] Ioan Radoi. Bucuresci, Edit. Societatea Revistei Literare, 1886. (23,5 x 15,5). 15 p. 50 bani. (II 393680)
Descrierea după copertă.
50247. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci, Edit. Societăţii Revistei Literare, 1886. (23 x 15,5). 15 p. 50 bani. (II 22471)
Descrierea după copertă.

În colaborare:
50247a. ~ Scrisoare deschisă către învăţătorii sătesci din Romania, [de Ioan Rădoi şi C. Dobreseu-Argeş]. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1895. (18,5 x 12). 20 p. (I 123456)
Numele autorilor, la finalul textului.

Nu exista imagini
  232) RĂDUCAN-POPESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
RĂDUCAN-POPESCU, N.
50248. ~ În interesul Comerţului şi Industriei Române, [de] N. Răducan-Popescu, licenţiat de gradul superior în ştiinţele comerciale şi consulare. Craiova (Tip. Sache Pavlovici), 1909. (19,5 x 13,5). 56 p. (1 12948)
50249. ~ Siria şi Palestina din punctul de vedere economic faţă cu interesele noastre comerciale în orient, [de] N. Răducanu Popescu, Ataşat comercial al României. Craiova (Tip. Sache Pavlovici), [1914]. (21,5 x 14,5). 64 p. 1,50 lei. (BCU-Iaşi) III B 37986)
Datat după anul depozitului legal în BCU-Iaşi şi ultimul an din text (1913).

Nu exista imagini
  233) RĂDUCANU, ION (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
RĂDUCANU, ION (1884-?)
50250. ~ Le crèdit Populaire en Roumanie (Rapport présenté à la Commission du Crédit), par Dr. I. Raducanu, Professeur d'Economie politique à l'Université de Bucarest. Gand (Imprimerie Plantyn), 1912. (23,5 x 16). 83[-85] p. cu 1 tab. (Bibliothèque de l'Institut international pour l'Étude du Problème des Classes Moyennes) (II 261771)
50251. ~ Consideraţiuni privitoare la scumpirea traiului, de I. Răducanu, Docent la Universitatea din Bucureşti. Bucureşti (Atel. Grafice Socec&Co.), 1912. (24,5 x 17). 17 p. 50 bani (Extras din "Revista Tara-Nouă", nr. 9 şi 10 din 1912) (II 29160)
50252. ~ Cooperatismul şi Socialismul faţă de chestiunea agrară în România. [De] I. Răducanu, Docent universitar şi Conferenţiar la Şcoala Centrală de Agricultură. Bucureşti (Inst, de Arte Grafice Eminescu), 1911. (23 x 16). 24 p. 50 bani. (II 22602)
50253. ~ Cooperaţia şi Sistemele Cooperative, [de] Ion Răducanu, Vălenii-de-Munte, Edit. Tipografiei Neamul Românesc, 1909. (14,5 x 10,5). 124[-126] p. 60 bani. (I 14814)
50254. ~ *Die deutsch-rumänischen Handelsbeziehungen. Von Ion Răducanu. Berlin, 1904. (Răducanu. Reforma, cop. I ; Răducanu, p. 4)
50255. ~ Două chestiuni privitoare la mişcarea noastră cooperativă, de Dr. Ion Răducanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1906. (23,5 x 16). 36 p. 60 bani. (II 3642)
50256. ~ Fapte şi idei în Cooperaţia Românească, de Ion Răducanu, Profesor Ia Academia de Înalte Studii comerciale şi industriale, Docent la Universitatea din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Lupta, N. Stroilă), 1916. (21,5 x 14). 127 p. 2 lei. (II 46743)
50257. ~ Interesele noastre comerciale în pieţele oraşului, [de I. Răducanu, Docent Universitar]. [Bucureşli, 1911]. (24 x 16,5). 7 p. (II 22753)
Descriere după titlul dc la începutul textului.
50258. ~ *În preajma Marilor Reforme. De I. Răducanu. Bucureşti, 1914. (Răducanu, Reforma, cop. 4 ; Ec. nat. 38 (1914), nr. 7-8, p. 443 ; Răducanu, p. 4)
50259. ~ La mutualité roumaine. [De] I. Răducanu. Bucarest (Impr. Minerva), 1911. (19 x 12,5). 11 p. 0,30 lei. (I 254495)
50260. ~ Prezentul şi viitorul cooperaţiei săteşti în România. [De] I. Răducanu. Conferinţă ţinută la Cercul de studii economice şi financiare. Bucureşti, Edit. Institutului de Arte Grafice Flacăra, 1914. (19 x 13). 39 p. 60 bani. (Biblioteca politică, nr. 14) (I 35760)
50261. ~ Reforma Băncei Naţionale de Dr. I. Răducanu, Profesor la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale, Docent la Universitatea din Bucureşti. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu) 1918. (20,5 x 14). 87 p. 31. (II 50222)
50262. ~ Die Rumänischen Staatsschulden. (Abschnitt v: Die Gegenwärtige Lage der Staatsschulden). Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde genehmigt von der philosophischen Fakultät der Friederich-Wilhelms-Universität zu Berlin. Von Ion Răducanu aus Bukarest. Tag der Promotion: 5 August, 1905. Berlin (Universitäts-Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Franke), [1905]. (22,5 x 15,5). 47 p. (II 7363)
Localitate şi tipografie, pe v. p. de titlu. La p. 47: Lebenslauf.
50263. ~ Ştiinţa şi legislaţia financiară. [De] I. Răducanu. Cursul de la Academia de Înalte Studii Comerciale şi Industriale [Partea I]. Bucureşti. (Tip Profesională, Dim. C. Ionescu), 1915 (24,5 x 17). 2 p., 120[-121] p. (II 44725)
Bibliografia, la p. 121.
50264. ~ Idem. Partea II. Rezumatul cursului de la Academia de Înalte studii comerciale şi industriale. Problema creditului public Creditul public în România. Din politica noastră financiară în vremuri de război. Finanţele locale în România [de] I. Răducanu. Bucureşti (Tip Profesională, Dim. C. Ionescu), 1916. (24 x 16,5). 60 p. (II 377169)
50265. ~ *Die virtschafilichen Beziehungen Österreich-Ungarn zu Rumänien. Von I. Răducanu. Wien, 1914. (Răducanu, Reforma, cop. 4 ; Răducanu, p. 4)

Prefeţe:
SADOVEANU, V. Monografìa băncii populare Ştefan Vodă. Pref. de ~. Bucureşti, 1911.
VASILIU, Pascal. Odihna duminicală. Pref. de ~. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  234) RĂDUCANU, GRIGORE N. (1846-?)
 • Opera
 • Imagini
RĂDUCANU, GRIGORE N. (1846-?)
(Gr. Răducanu-Putzuriano)
50266. ~ Contribution à l'étude de l'action du colodion sur le temperature. Thèse pour le doctorat en médecine. Présentée et soutenue le 30 mai 1879, à ... heure. Par Grégoire (Poutzuriano) N. Raducan, Né à Craïova (Roumanie), le 8 novembre 1846, Ancien interne des hôpitaux de Bukarest, Exmédecin de l'hôpital de Roumanie, etc..., etc. Paris (A. Parent, Imprimeur de la Faculté de Médecine), 1879. (27 x 21). 46 p. (Faculté de Médecine de Paris. Année 1879 nr. 253) (II 11659)

Nu exista imagini
  235) RĂDUCANU, ŞERBAN I.
 • Opera
 • Imagini
RĂDUCANU, ŞERBAN I.
50267. ~ Condiţiunea juridică a Femeii în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru licenţa de Şerban I. Răducanu. Bucuresci (Int. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (23,5 x 16). 72 p. (II 122901)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  236) RĂDUCĂNESCU, IOANE
 • Opera
 • Imagini
RĂDUCĂNESCU, IOANE
50268. ~ Căsătoria Excelenţei Sale Comptelui Frideric de Hohenzoellern, Fiulu Altessei Sale Conradin VII. Dramă în cinci Acte sau noue tablouri. Compusă de Ioane Răducănescu, din Le nid de Cigognes. Ed. nouă. Jassv (Tip. H. Goldner), 1870. (20,5 x 13,5). 96 p, 4 f. pl. (1 99921)

Nu exista imagini
  237) RĂDULESCU, ALEC (1816-1864)
 • Opera
 • Imagini
RĂDULESCU, ALEC (1816-1864)
50269. ~ *Destin. Roman, de Alec Rădulescu. Paris, 1848. (Cr-I, 11 (1976), nr. 2 (519), ian. 9, p. 6)
50270. ~ *Le mai du pays. [Poezii], de Alec Rădulescu. Paris, 1849. (Cr-I, 11 (1976), nr. 2. (519), ian. 9, p. 6)
50271. ~ *La nostalgie. [Poezii], de Alec Rădulescu. Paris, 1849. (Cr-I, 11 (1976), nr. 2 (519), ian. 9, p. 6)
50272. ~ *Ţara păcatelor, de Alec Rădulescu. Paris, Limoges, 1850. (în limba franceză) (Cr-I, 11 (1970), nr. 2 (519), ian. 9, p. 6)
50273. ~ *Viaţa lui Napoleon Bonaparte, de Alec Rădulesco. Trad. în limba engleză de Robert Browning. Londra, edit. Bessemer, 1850. (Cr-J, 11 (1976), nr. 2 (519), ian. 9, p. 6)
50274. ~ *Viaţa lui Napoleon Bonaparte, de Alec Rădulescu. Trad. în limba franceză de contesa Eveline Hanski (soţia lui Balzac). Paris, 1847. (Cr-I, 11 (1976), nr. 2 (519), ian. 9, p. 6)

Nu exista imagini
  238) RĂDULESCU, ALEXANDRU D. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
RĂDULESCU, ALEXANDRU D. (1886-?)
50275. ~ Un procedeu simplu de gastro-Enterostomie şi Entero Anastomoza. Fără incizie prealabilă a organelor respective. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la Ianuarie 1914, de Al. D. Rădulescu. Preş. Societ. studenţilor în Medicină, Intern al Spitalelor Civile şi al Maternităţii. Bucureşti (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1914. (23 x 16). 37 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1322) (II 35068)
50276. ~ Gastro-entérostomie et entéroanastomose sans ouverture préalable de la muqueuse des organes respectifs. (Résultats opératoires et expérimentaux). Bucureşti (Atel. Socec & Co.), 1914. (24 x 16). 15 p. cu il. ("Journal de Chirurgie de Bucarest", nr. 4-6, Avril 1914) (II 36547)

Nu exista imagini
  239) RĂDULESCU, ALEXANDRU I.
 • Opera
 • Imagini
RĂDULESCU, ALEXANDRU I.
50277. ~ Raportul sucesoral în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru Licenţă, susţinută de Alexandru I. Rădulescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1904. (24,5 x 16,5). 61 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3619)

Nu exista imagini
  240) RĂDULESCU, ALEX. M.
 • Opera
 • Imagini
RĂDULESCU, ALEX. M.
Traduceri:
CHATEAUBRIAND. Aventurile celui din urmă Abencerage. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini