Bibliografia românească modernă

Autori - Litera R
  191) RARINCESCU, G. I.
 • Opera
 • Imagini
RARINCESCU, G. I.
50143. ~ Poesii, fabule şi anecdote pentru cl. II, III şi IV primară, culese după mai mulţi autori, de G. I. Rarincescu, Institutor Focşani, Edit. Librăriei. Al. Codreanu, 1893. (16 x 11,5). 68 p. 50 bani. (I 77090)

Nu exista imagini
  192) RARINKA, V.
 • Opera
 • Imagini
RARINKA, V.
50144. ~ Studiu asupra reeducaţiei invalizilor din rasboi în scopul de a îmbrăţişa diverse cariere profesionale, de V. Rarinka. Iaşi (Tipografia Naţională), 1918. (23,5 x 16). 8 p. (II 51334)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  193) RASIDESCU, IOAN ST. (1865-1916)
 • Opera
 • Imagini
RASIDESCU, IOAN ST. (1865-1916)
50145. ~ Legea meseriilor şi Dificultăţile provenite din greşita interpretare în aplicaţia ei. [De] Ioan St. Rasidescu. Bucuresci (Tip. Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1903. (20,5 x 13). 45 p. (II 123331).

Nu exista imagini
  194) RASPAIL, FRANÇOIS-VINCENT
 • Opera
 • Imagini
RASPAIL, FRANÇOIS-VINCENT
50146. ~ Cursu elementaru de agricultură şi de economia rurală, [de Raspail şi] tradus [în româneşce] de Ioan Brezoianu. I. Plugăria. [IL Gradinaria. III. Arburi şi Arbuşti. IV. Orticultura. V. Economia rurală]. Bucureşti (în Tip. lui.G. A. Rosetti şi Vinterhalder), 1850. (18,5 x 12). 655 p., 5 pl. (I 123488)
Cu alfabet de tranziţie. Descriere completată cu date de pe copertă.
50147. ~ Manualulu sănetăţii sau Medicina şi Farmacia domestice, de V. Raspail, tradusă în limba romîna de J. B[rezoianu] şi tipărit cu voia onor. comitet al sănătăţii. Bucuresci, Editoru Ioan Penescu (Tip. Santei Mitropolii), 1852. (20 x 12,5). 1 f., 392 p. (I 104135)
50148. ~ Noua medicina sau metoda de vindecare a celebrului savant şi practician F. V. Raspail. Traducere şi prelucrare pentru prima oară în Limba Română din Franţuzeşte după a 41-a ediţiune a cărţei lui Raspail de: Silviu. Metoda de vindecare a herniilor şi boalelor cronice (vechi). Metodă particulară a d-rului Choffé Vechiu medic al Marinei Franceze, membru în mai multe societăţi medicale. Trad. din Franţuzeşte după a 21-a ed. Brăila (Tipo-litrogr. G. Bălăşescu), 1888. (19 x 12). 144 p., XXXII p., 177-192. 5 lei. (I 123390)
Descriere după copertă.
50149. ~ Siguranţa femeii însărcinate. Metodă sigură şi uşoară de a înlătura boalele care însoţesc sarcina, precum şi pe acele care vin după facere. Moartea nu mai e de temut nici pentru mamă, nici pentru copil. Traducere şi prelucrare după F. V. Raspail, V-va Pasquier şi alţi autori, de D-na A. Sophie. Ed. I-a ilustrată cu figuri intercalate în text. Bucureşti Tipo. Litografia Dor. P. Cucu, 1888. (24 x 16). 31 p. cu il. 1 franc. (BCU-ClN 192951)
Cu menţiunea: "Medicamentele recomandate aici fac parte din celebrul sistem de medicină al lui F. V. Raspail un savant distins, căruia ştiinţa şi omenirea datoreşte multă recunoştinţă". Ed II a apărut cu titlul "Boalele femeeşti cunoaşterea şi vindecarea lor" (1888).

Nu exista imagini
  195) RASTI, ANICA
 • Opera
 • Imagini
RASTI, ANICA
Traducere:
KOTZBUE, A. de. Don Ranudo de Colibrados. Trad. de ~. Bucureşti, 1847.

Nu exista imagini
  196) RASTIC, C.
 • Opera
 • Imagini
RASTIC, C.
Traduceri:
MOLIÈRE. Vicleniile lui Scapin. Trad. de ~. Bucureşti, 1836.

Nu exista imagini
  197) RAŞCU, IOAN (1857-?)
 • Opera
 • Imagini
RAŞCU, IOAN (1857-?)
50150. ~ Nomenclatura, descripţia şi întrebuinţarea materialului de echipagiu al pontonierilor, cu un atlas cuprindend 14 foi, de Locot. Colonel Raşcu din geniu. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1897. (16,5 x 11). 48 p., 14 pl. (Ministerul de Răsboiu. Direcţia Geniului) (I 123567).

Nu exista imagini
  198) RAŞCU, I. M. (1890-1971)
 • Opera
 • Imagini
RAŞCU, I. M. (1890-1971)
50151. ~ Oraşele desamăgite, [de] I. M. Raşcu. Cu un portret de Iser. Iaşi, Edit. Versuri şi Proză (Tip. Progresul, A. Grünberg), 1914, (19,5 x 14). 16 p. 0.50 lei. (I 35649)
Tipografia, pe cop. 4.
50152. ~ Sub cupole de vis. Clape sensitive. Eros cîntă. Prin binoclu întors [pe copertă: Poeme]. [De] I. M. Raşcu. Iaşi, Edit. Versuri şi proză (Tip. Progresul), 1913. (21 x 15,5). 145[-150] p. 2 lei. (II 32569)
Tip., cu cerneală, pe exemplarul din BAR.

Traduceri:
SARMAIN, A. Polyphen. Trad. de ~. Iaşi, 1911.
SCHWOB, M. Cruciada copiilor. Trad. de ~. S.l., 1912

Nu exista imagini
  199) RAŢIU, ALEXANDRU (1890-1940)
 • Opera
 • Imagini
RAŢIU, ALEXANDRU (1890-1940)
Prefeţe:
STOIANOVICI, M. Consideraţiuni fiziologice şi economice asupra hranei de pace şi război a soldatului nostru, Pref. de ~. 1906.

Nu exista imagini
  200) RAŞIANU, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
RAŞIANU, ŞTEFAN
50153. ~ Abecedariu complectu franceso-românu, întocmiţi pe unu planu cu totulu nou şi foarte metodicu pentru învăţătura tutoru reguliloru pronunciei limbei francese. De Şt. Raşianu. Aprobatu de On. Eforia a şcoaleloru. Bucureşti (Imprimeria Naţională a lui I. Romanov şi Companie), 1857. (19 x 12,5). 2 f., 122 p. 3 lei par. (I 123500).
50154. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Imprimeria Naţională a lui Stephan Rassidescu), 1862. (17,5 x 11,5). 2 f. 122 p. (I 123469)
Lipsă coperta.
50155. ~ Idem. Ed. III. Bucuresci (Imprimeria Naţionale, Antreprenor C. N. Rădulescu), 1869. (18 x 12,5). 2 f., 122 p. 1,25 lei sau lei vechi 3 şi 15 parale (I 123476)
50156. ~ Abecedaru sau manualu de Sillabismu şi de rugăciuni urmaţii de alfabetulu chirilicu de Şt. Rasianu. Ed. III. Editori: Russu & Petriu. Bucuresci (Tip. lui Stephan Rassidescu), 1863. (14,5 x 11,5). 48 p. cu il. (I 344574)
50157. ~ Idem. Partea I. [pe copertă şi: Autorisatu de Consiliu Superioru de instrucţiune publică], de Stephan Raşianu. Ed. I. Bucuresci (Typ. Cesar Bolliac), 1864. (14,5 x 11). 50 p. (I 340844)
50158. ~ Idem, [pe copertă: Stephan Raşianu. Ed. II. Autorisatu de Consiliulu superioru de Instrucţiune publică]. Bucuresci (Typ. Lucrătorilor Asociaţi), 1866. (16 x 12). 50 p. 18 parale. (I 72207)
50159. ~ *Eserciţii de lectură de Şt. Raşianu. Ed. II. Bucureşti, Naţionala, 1867. 16°, 80 p. (Iarcu, IL, p. 120)
50160. ~ *Idem, Ed. III. Bucureşti. (Iarcu II, p. 134)
50161. ~ *Idem, Ed. IV. Bucureşti, Naţionala, 1873. 16°. 87 p. (Iarcu, II, p. 174)
50162. ~ Manual methodic de a citi şi scrie cu înlesnire. Elaborat de Stephan Raşianu. Ed. II. Bucuresci (Noua Typographiă a Laboratorilor Români), 1883. (17 x 11,5). 48 p. 25 bani. (I 510800)
50163. ~ *Idem, Ed. III. Bucuresci, Fraţii Ioaniţiu et comp., 1874, 48 p. 25 bani. (BR, 1 (1879), nr. 7, iulie, p. 85).
50164. ~ Prima etate sau Abecedaru pentru copii de ambele sese înavuţitu cu istorióre interesante; ornatu cu figuri frumoase şi urmatu de rugăciunile dimineţii şi serii, de Şt. Raşianu. Ed. I. Bucuresci (Tip. Bisericească), 1855. (13,5 x 10). 119 p., 6 pl. (I 123645)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta. Pagina de titlu şi ultima p., manuscrise.

Nu exista imagini