Bibliografia românească modernă

Autori - Litera R
  1) RABELAIS, FRANÇOIS
 • Opera
 • Imagini
RABELAIS, FRANÇOIS
Vezi: FLORESCU, B. Ritmuri şi rime. Bucureşti, 1892.

Nu exista imagini
  2) RABINOVICI, Haïé (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
RABINOVICI, Haïé (1887-?)
49776. ~ *Du neuro-fibrome des paupières (Neuro-fibrome; Neuro-plexiforme; Eléphanliasis congénital nèvrimaloïde et fibrometoide; Molluscum fibrosum, etc.), [par] M-me Rabinovici. (Thèse pour le Doctorat d'Université). Nancy, A. Barbier, 1911. 8°. 132 p. (Catalogue des Thèses Nancy, Th. méd. (Univ.), 1910-1911, Nr. 11) (Rally I, p. 259)

Nu exista imagini
  3) RABINOVICI, B.
 • Opera
 • Imagini
RABINOVICI, B.
49777. ~ Chestiunea Cărnei Cuşer şi a Jurămîntului More-Judaico la Iaşi. Apelul contra sentinţei Trib. Iaşi secţia II-a, făcut de Rabinul B. Rabinovici în procesul intentat de Hahamii Abatorului numiţi de Comună funcţionarii Primăriei. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1905. (20 x 13). 37 p. (I 22030)

Nu exista imagini
  4) RABINOVICI, BERNARD
 • Opera
 • Imagini
RABINOVICI, BERNARD
49778. ~ Heredo-ataxia, cerebeloasă. Teză pentru Doctorat in Medicină şi Chirurgie. Susţinută în Ianuarie 1901 de Rabinovici Bernard. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (23 x 16). 55 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, Nr. 137) (II 412498)

Nu exista imagini
  5) RABINOVICI, CHARLOTTE
 • Opera
 • Imagini
RABINOVICI, CHARLOTTE
49779. ~ *Fiilor lui Iacob. Cuprinde versuri sioniste, istorico-religioase şi diferite, de d-şoara Charlotta Rabinovici. Găeşti, 1901. 16°. 72 p. (Eg, 12(1901), nr. 14, apr. 13, p. 109)

Nu exista imagini
  6) RABINOVICI, LEON (1881-?)
 • Opera
 • Imagini
RABINOVICI, LEON (1881-?)
49780. ~ *Étude de la gastro-èlectrothérapie au point de vue physiologique, expérimental et thérapeutique, [par] Léon Rabinovici. (Thèse). Paris 1907. 8°, 150 p. (Cataloque des Thèses. Paris, Th. méd., 1906-1907, Nr. 183) (Raily I, p. 259)

Nu exista imagini
  7) RABINOVICI, M.
 • Opera
 • Imagini
RABINOVICI, M.
(Ben-Ami)
49781. ~ Povestea unei perechi de cismuliţe, de Ben-Ami [= M. Rabinovici]. Traducere de Dr. Sigmand. Bucureşti (Tip. Haşdeu), [1918]. (16,5 x 12,5). V-32 p. 50 bani. (Societatea culturală Saron Bucureşti). (I 51805)

Nu exista imagini
  8) RABINOVICI, S.
 • Opera
 • Imagini
RABINOVICI, S.
Vezi: SALOM ALECHEM

Nu exista imagini
  9) RABINOVICI, TEODORA
 • Opera
 • Imagini
RABINOVICI, TEODORA
Traduceri:
CARRAUD, Z. Ecaterina cea sgârcită. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.
CARRAUD, Z. Minciunile. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.
SCHREINER, Ernest. Credincios până la moarte. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  10) RABISCHON, ARMAND
 • Opera
 • Imagini
RABISCHON, ARMAND
49782. ~ Contribution à l'étude du sous-sol du district de Dambovitza (Roumaine). Détermination des plans de contact (zones pétrolifères) de la région Pucioasa-Vàrfuri-Valea Rea, par Armand Rabischon, ingénieur. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Eminescu), [1908]. (28 x 19,5). 1 f., 11 p. cu il. (Extrait du “Moniteur du Pétrole Roumain”, Nr. 33 de 1908, p. 1221-1229) (II 12933)
Text paralel in l. română şi franceză.

Nu exista imagini
  11) RACHTIVAN, M. A.
 • Opera
 • Imagini
RACHTIVAN, M. A.
49783. ~ Consideraţiuni generale asupra răsboiului mondial, de M. A. Rachtivan, Preşedintele consiliului de administraţie al Casei centrale a meseriilor. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Energia), 1915. (24,5 x 16,5). 32 p. (II 44661)

Vezi de asemenea:
• România şi Războiul european... Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  12) RACINE, JEAN (1639-1699)
 • Opera
 • Imagini
RACINE, JEAN (1639-1699)
49784. ~ Andromaca, de Jean Racine. Tragedie in 5 acte. Traducere în versuri de D. Nanu. Bucureşti, Edit. Libr. Leon Alcalay (Albert Baer), [1909]. (15,5 x 11). 91 p., 2 p., l f. catalog. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 471) (II 15339)
Datat după: Drap, 9(1909), nr. 46, apr. 30/13 mai, p. 3.
49785. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Libr. Socec & Co., 1909. (15,5 x 11). 114 p. 30 bani. (Revistă periodică, Biblioteca Românească Enciclopedică: Socec Bibl. cult. (autori străini clasici), nr. 57) (I 20346)
49786. ~ Athalia, [de] Racine. Tragedia în cinci acte (1691). Traducţiune de G. Sion, Membru Societăţii Academice Romane. Bucuresci (Typ. Laboratoriloru Romani), 1875. (22 x 14,5). 1 f., XIV[-XVI], 133 p. (II 100721)
Lipsă coperta
49787. ~ Idem, de Ricine. Sărutarea de Banville. Ambele trădase în versuri de Haralamb G. Lecca. Bucureşti, Edit. Libr. Leon Alcalay (Inst. grafic Ralian şi Ignat Samitca, Craiova), 1907. (14,5 x 10). 91 p., 2 f. cat. bibl. (Biblioteca pentru toţi, Nr. 276) (I 127438)
49788. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale, Leon Alcalay, (Alcalay & Co.), 1916.(15 x 10,5). 91 p., 2 f. Cat. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi. 276) (I 294288)
49789. ~ Britannicu, [de] Racine, tragedie în cinci acte, tradusă de I. Vacarescul. 1827. Bucuresci, (Typ. Heliade şi associaţi) 1861. (20,5 x 13,5). IV-80 p. (Din operele lui Racine) (I 99778)
49790. ~ *Idem. Trad. de Alfred Moşoiu. Bucureşti, [191?]. (Bibl. Universală nr. 124-129) (RER, Buc, VI1(1940), nr. 2, febr. 1, p. 335)
49791. ~ Împricinaţii [Les Plaideurs]. [De] Jean Racine. Comedie in 3 acte, tradusă în versuri de Edgar Th.Aslan. Bucureşti, 1901. (12,5 x 14,5). 80 p. 2 lei. (II 112098)
P. de titlu, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
49792. ~ Phedra, [de] Racine. Tragedie în cinci acte (1677). Traducţiune nouă de G. Sion. (Cu o Epistolă a Domnului V. Alexandri[!]). Bucureşti (Typ. Laboratoriloru Români), 1875. (21 x 13,5). IV[-VI], 90 p. 2 lei noi. (II 93297)

Nu exista imagini
  13) RACLISU, ROMULUS AL.
 • Opera
 • Imagini
RACLISU, ROMULUS AL.
49793. ~ Colecţiune de toate legile şi regulamentele vechi şi noi de pensiuni, din ambele Principate. Adunate şi coordonate de Romulus Al. Raclisu, Funcţionar în administraţia centrală a Casei Pensiilor. Bucuresci (Typ. Curţii Lucrători Asociaţi), 1874. (19 x 13,5). 32. p. (I 104269)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  14) RACOTTA, C. N.
 • Opera
 • Imagini
RACOTTA, C. N.
49794. ~ Manual despre crescerea vermilor de mătase. Dupe cum se urmeză la Scola Naţionala de Agricultura de la St. Pantelimon, de C. N. Racotta, Directorulu Scólei Naţ. de Agricultură de la St. Pantelimon, Membru alu Societătei Imperiale şi Centrale de Orticultură şi a mai multoru Societăţi de Agricultura în Paris, Alu Societăţii Universale pentru încuragiarea arteloru şi industriei în Londra si la Bucuresci, (Tip. jurnalului Naţionalulu), 1858. (17,5 x 11,5). 49 p. (I 123553)
Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  15) RACOVEANU, NICOLAE EM. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
RACOVEANU, NICOLAE EM. (1879-?)
49795. ~ Dificultăţile dc diagnostic ale Pneumoniei Infantile la început (Valoarea diagnostică a semnelor biologice). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de 27 Ianuarie 1905, de Nicolae Em. Racoveanu. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1905. (25 x 17). 64[-67] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 768) (II 3573)

Nu exista imagini
  16) RACOVICEANU, A. I. (1851-1896)
 • Opera
 • Imagini
RACOVICEANU, A. I. (1851-1896)
49796. ~ Despre gommele siphilitice în creeri. Thesa pentru doctorat în medicina, presentata şi susţinuta in diua de 28 Noembre 1875, de A. I. Racovicenu (Născut în Bucuresci). Doctor în Medicină şi Chirurgie, Profesor de sciinţele naturale şi physice la Lyceul St. Sava şi la scola Normală, etc. etc. Bucuresci (Tip. D. Aug. Laurian), 1875. (22 x 14,5). 56 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 20) (II 509534)

Nu exista imagini
  17) RACOVICEANU, CONSTANŢA C. (1885-?)
 • Opera
 • Imagini
RACOVICEANU, CONSTANŢA C. (1885-?)
49797. ~ Emoragiile retroplacentare, Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentata şi susţinută la... Decembrie 1915, de Constanţa C. Racoviceanu. Bucureşti (Tip şi Stab. de Arte Grafice George Ionescu), 1915. (24 x 16,5). 45 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1451) (II 46874)

Nu exista imagini
  18) RACOVICEANU, NICOLAE AL. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
RACOVICEANU, NICOLAE AL. (1879-?)
49798. ~ Despre responsabilitate în materie penală. Teză pentru licenţă, de Nicolae Al. Racoviceanu. Bucuresci (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1902. (23,5 x 16). 51 p. (Universitatea din Bucureşti Facultatea de Drept) (II 123042)

Nu exista imagini
  19) RACOVICEANU-PITEŞTI, NICOLAE GR. (1860-1942)
 • Opera
 • Imagini
49799. ~ Despre cystocelul inguinal. Memoriu presentat pentru Examenul de abilitare ca docent în specialitatea de chirurgie, de Dr. Racoviceanu, n. Piteşti, Chirurg primar al Spitalului Colentina.. Bucuresci (Tip. l'Indépendance roumaine), 1902. (23 x 15,5). 73 p. (BCU-ClN 186776 ; II 122959)
49800. ~ Diferitele procedee de cură opratóre a herniilor inguinale, de Doctorul N. Gr. Racoviceanu-Piteşti, Laureat al Facultăţei de medicină din Paris, Medic primar la Spitalul Colentina. Bucuresci, (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (23,5 x 17). 61 p. (II 122833)
49801. ~ Des indications et des ressources opératoires dans les Rétrodéviations chroniques de l'utérus. Par N. Gr. Racoviceanu, Docteur en médecine de la Faculté de Paris, Ancien externe des hôpitaux. Paris (Imprimerie des Êcoles, Henri Jouve), 1899. (24 x 16). 144 p. cu tabele. (BCU-ClN 184540)
Retipărirea tezei de doctorat. Vezi: Rally. p. 259.
49802. ~ Memoriu asupra accidentelor determinate de întrebuinţarea sublimatului ca antiseptic mai ales în gynécologie, de Dr. N. Gr. Racoviceanu-Piteşti, Laureat al Facultăţei de Medicină din Paris, Vechiu medic secundar al Onorab. Eforii, Fost şef de clinică a I-ei clinici chirurgicale, Medic primar la spitalul Colentina. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), (23 x 16). 46 p. (II 123121)
49803. ~ Memoriu asupra sarcomului primitiv al ovarului, de Doctorul N. Gr. Racoviceanu-Piteşti, Medic secundar. Bucureşti (Lito-tip. Carol Göbl), 1893. (26 x 17,5). 66 p. (II 74068)

În colaborare:
49804. ~ Contribution à l'étude des hernies inguinales, par Le Dr. N. Gr. Racoviceanu-Piteşti, chef du service, et N. Minulesco, interne. Bucarest (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (26 x 17). 27 p. cu il. (II 122850)

RACOVICEANU-PITEŞTI, NICOLAE GR. (1860-1942)
Nu exista imagini
  20) RACOVITZA
 • Opera
 • Imagini
RACOVITZA
Vezi: RACOVIŢĂ

Nu exista imagini