Bibliografia românească modernă

Autori - Litera Q
  1) QUAST, OTTO
 • Opera
 • Imagini
QUAST, OTTO
49723. ~ Teoria lui Haeckel despre lume. [De] Dr. Otto Quast. Traducere de Dim. I. Cornilescu, cu o prefaţă de I. Mihălcescu, Profesor Universitar. Craiova (Tip. Ramuri), [1914]. (19 x 12). 95 p. 50 bani. (Biblioteca Vremii, nr. 1-2) (I 37815)
Datat după anul depozitului legal în BAR şi după alte numere ale colecţiei.

Nu exista imagini
  2) QUATUOR
 • Opera
 • Imagini
QUATUOR
49724. ~ Judeţul Dolj şi Oraşul Craiova. [De] Quatuor. Monografi[!] complete. Partea I. Judeţul Dolj. Craiova, Edit. Librăriei şi Tipografiei David J. Benvenisti, 1896. (20,5 x 10,5). 48 p. 15 bani. (Biblioteca Nouă (literară şi ştiinţifică), nr. 9, 1896) (II 520934)

Nu exista imagini
  3) Quelques
 • Opera
 • Imagini
Quelques
• Quelques mots sur la sécularisation..., par Un députe roumain, 1864. Vezi: FLORESCU, AL. E.
• Quelques mots sur la Valachie. Vezi: GĂNESCU, GR. Quelques mots sur la Valachie. Paris, 1856-1857.
• Quelques Reflexions sur la situation financière en Roumanie, [par Cosmopolitain]. 1877. Vezi: LANG, L.
49725. • Quelques mots sur la politique des Roumains de Hongrie. Bucarest (Imprimerie de L'Independance Roumaine), 1909. (18 x l2). 28 p. (I 16606)
49726. • Quelques observations timides sur la Banque d'escompte et de circulation. Projet de loi présenté à la Chambre, décembre 1876, par I. A. Dédiées à son vieil ami I. B. Bucarest (Imprimerie Thiel & Weiss), 1876. (23 x 15,5). 35 p. (II 102684)

Nu exista imagini
  4) Question
 • Opera
 • Imagini
Question
• La question dinastique en Roumanie, par Un paysan du Danube, 1889. Vezi: BENGESCU, G.
• Question de l'Instruction publique en Moldavie... par un ex-deputé du Divan Ad-hoe, 1858 Vezi: ASACHI, GH.
49727. • *La Question Israélite en Roumanie. [Paris?]. Editura Cahars & Alençon (Impr. I. Constant.), [1914]. 8°. 82 p. (Eg, 25(1914), nr. 37, sept. 19, p. 292 : Bibliografie)
Conţine o introducere şi o reproducere în franceză a dispoziţiilor tuturor legilor, regulamentelor, măsurilor, etc. privitoare la evrei, aranjate în mod sistematic şi sugestiv.
49728. • La Question juive dans les Chambres roumains. Compte rendu des séances de la Chambre des députés et du Sénat du mois de mars 1879. Publié par l'Alliance israélité universelle. Paris (Typographie Ch. Maréchal), 1879. (20 x 13). XXII, 74 p. (II 72483)
Desbaterile din Camera deputaţilor (p. 1-74), prezentate prin pasaje din discuţiile deputaţilor, intercalate cu scurte rezumate.
49729. • La question d'Orient el la nation roumaine. Paris, Librairie du Luxembourg (Typ. Rouge Frères. Dunon et Fresné), 1867. (24 x 16). 32 p. (II 375626)
49730. • Question d'Orient. Premier mémoire. La Roumanie et la politique allemande en Orient. Paris (Imprimerie Centrale des Chemins de Fer A. Chaix et Cie), 1875. (21 x 13,5). VI-48 p. (I 106332)
Lipsă coperta.
49731. • La Question d'Orient et le Congrès de Berlin. Paris, Librairie de Charles Douniol et C-ie, Éditeurs (E. de Soye et Fils, Imprimeur), 1878. (23,5 x 16,5). 40 p. (Extrait du "Correspondant") (II 22796)
Tip., pe cop. 4.
49732. • Question de l'Episcopat roumain en Macédoine. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (27,5 x 21). 125 p. (II 4597)
49733. • La question de la rétrocession. Conseils aux Roumains, par Un impartial. Berlin, Mars 1878 (Reproduction). Bucarest (Imprimerie de la Cour, Ouvriers Associés), 1878. (22 x 14). 11 p. (II 261905)
La finalul textului, menţiunea: "X. Berlin, 26 Mars 1878".
49734. • La question des propriétés immobilières dans la Dobroudja. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1907. (33,5 x 21,5). 18 p. (III 11628)
Lipsă coperta.
49735. • La question des roubles. Une solution après coup. Bucharest (Imprimerie de Grégoire Luis [pe copertă Graeve & Cie, Libraires-Editeurs]), 1880. (20 x 16). 32 p. 50 bani. (II 12766)
Despre reglementarea situaţiei monetare.
49736. • La question des trois nationalités en Hongrie. Compte rendu du meeting tenu le 11 Juillet, 1896, à la salle Wagram, à Paris, sous la présidence de M. Emile Flourens, député, ancien ministre des Affaires étrangères, etc. Discours prononcés, télégrammes, lettres d'adhésion et articles de journaux concernant le meeting. Paris, Édition du Comité des Trois Nationalités (Imprimerie de la Cour d'Appel, L. Maretheux), 1896. (23,5 x 16). 2 f., 104 p. (II 57300)
Printre discursuri, este şi al reprezentantului Comitetului român: M. G. Ocasian. La p. 5, semnează: "Le Comité des Trois Nationalités".
49737. • Idem. Brochure explicative du meeting tenu le 11 juillet 1896 à la Salle Wagram, sous la présidence de M. E. Flourens, député, ancien ministre des Affaires étrangères, etc., etc. Paris, Edition du Comité des trois nationalités (Imprimerie de la Cour d'Appel L. Maretheux), 1896. (21 x 13,5). 31 p. (II 57300)
Descriere după copertă. Volumul conţine o introducere (p. 4); "Les Roumains" (p. 15), de Marin Dimitrescu; "Les Serbes" (p. 23), de G. Iakchitch; "Les Slovaques" (p. 31), de Schmidt-Beauchez & Hora; "Conclusion". Numele autorilor, cu cerneală, la finalul articolelor.
49738. • La Question du Monopole des Tabacs de Roumanie et Les prétentions de la Régie. Bacău (Impr. Junimea), 1878. (20 x 13). 24 p. (I 467641)
Vezi şi ediţia în l. română: "Questiunea Monopolului Tutunurilor din România. Bacău, 1877" (Vol. I, nr. 12131).
49739. • Question Israelite. Notices. Constantinople (Typ. et Lithographie Centrales), 1872. (23,5 x 16). 22 p. (II 125060)
Ed. următoare a apărut în acelaşi an, fără să se menţioneze localitatea. Din text reiese că autorul este un român, care prezintă situaţia din diferite ţări europene, prin comparaţie cu cea de la noi.
49740. • Idem. II-e édition. S.l., 1872. (22,5 x 15). 17 p. (II 453869)
Text identic cu cel al primei ediţii, apărută în acelaşi an, la Constantinopol.
49741. • La Question Israélite en Roumanie, par Un ancien député. Genève, 1879. (23 x 14,5). 30 p. (II 15003)
49742. • Question of The Danubian Principauties. Jersey (Printed for the author by C. de Feuvre), 1857. (20,5 x 13,5). 148 p. (II 195604)
Autorul prezintă Tratatul de la Paris din 30 Martie 1856, împreună cu un istoric al relaţiilor dintre Principate şi Imperiul Otoman. Pe p. de titlu, cu cerneală: "Published by E. Wilson".
49743. • Question des Roumains du Royaume Magyar, présentée au Congrès de paix et d'arbitrage de Berne par les étudiants universitaires roumains. 20 Août 1892. Berne (Imprimerie Gebhardt, Rösch & Schatzmann), 1892. (22,5 x 15,5). 15 p. (II 425646)
49744. • La question roumaine en Transylvanie et en Hongrie. Réplique de la jeunesse roumaine universitaire de la Transylvanie et de la Hongrie à la Reponse faite par la jeunesse magyare des académies hongroises au memoire des étudiants universitaires de Roumanie. Avec une carte ethnographique de l'Autriche-Hongrie et de la Roumanie. Vienne, Budapesth, Graz, Cluj, Propriété des auteurs (Imprimerie de l'Institut Tipografia à Sibiiu), 1892. (24,5 x 17,5). VII, 151 p., 1 h. (Il 67888)
49745. • La questione romena nella Transilvania ed Ungheria. Replica della gioventù accademica romena din Transilvania ed Ungheria alla Risposta data dalla gioventù accademica magiara al Memoriale degli studenti universitari di Romenia. Con una carta etnografica dell'Austro-Ungheria e Romenia. Vienna, Budapesta, Gratz e Klausenburg, Proprietà letteraria degli autori (Bucuresci, Lito-tipografia Carol Göbl), 1892. (25 x 17,5). VII, 141 p., 1 h. (II 65028)
49746. • Idem. Vienna, Budapest, Graz et Klausenburg, Proprietà letteraria degli autori (Parma, Tip. Ferrari e Pellegrini), 1893. (24 x 17.5). VII, 139 p., 1 h. (II 394317)
La p. 137-139: "Bibliografia della questione romena". Vezi şi ediţiile în limba română: "Cestiunea română în Transilvania şi Ungaria". Sibiiu, 1892 ; ed. II. Viena, Budapesta, Graz, Cluj, 1892 (Vol. I, nr. 12138, 12139).

Nu exista imagini
  5) QUETELET
 • Opera
 • Imagini
QUETELET
49747. ~ Elemente de Astronomie, de Quetelet, Director Observatorului Astronomic din Bruxele, tradusu de Spiru C. Haretu. Iaşi, Editiunea Societăţii Junimea (Tipografia Naţională), 1873. (22,5 x 15). 3 f., 220 p., 3 tab. (II 296107)

Nu exista imagini
  6) QUIASNAZOITZ
 • Opera
 • Imagini
QUIASNAZOITZ
49748. ~ Maniele lui Drăghicenu, studiu psico-fisiologie, de Doctorul Quiasnazoitz. Bucuresci (Tip. Gutenberg. Joseph Göbl), 1895. (23 x 15,5). 29 p., 1 f. (II 409146)
Referire la cartea lui M. Drăghiceanu: "Coup d'oeil sommaire sur l'hydrologie souterraine de la plaine roumaine, au point de vue de l'alimentation" de Bucarest apărută în 1895.

Nu exista imagini
  7) QUIDAM
 • Opera
 • Imagini
QUIDAM
Vezi: STREITMAN, HENRI ST.

Nu exista imagini
  8) QUINET, EDGAR
 • Opera
 • Imagini
QUINET, EDGAR
49749. ~ Istorila Romanilor, de Edgar Quinci. Tradusa de Vincentiu Pop, advocat in Jebeliu. Timisióra (Tipărit în Tipografia Diecesana), 1886. (15,5 x 11). 161 p. (Retipărit din "Luminatoriul", cu correctur'a si revisiunea traducătorului) (I 13391)
49750. ~ Românii Principatelor Dunerene, de Edgar Quinet. I. Tradus de pe limba Franceză [de Neculai Istrati]. Iassi (Tip. Institutui Albinei), 1856. (20,5 x 13). 1 f., II p., 58 p., 1 h., 1 f. portr. (II 67354)
Cu alfabet de tranziţie. Cuprinde şi: "Memoriei lui Gregorie Moruz, Născut la Iassi în 18 August 1839. Reposat la Brucsela în 2/14 Martie 1856". Traducătorul, identificat după: Istrati N. p. 15, nota 3.

Nu exista imagini
  9) QUINET, m-me
 • Opera
 • Imagini
QUINET, m-me
Vezi: ASACHI, ERMIONA

Nu exista imagini
  10) QUINEZ, N.
 • Opera
 • Imagini
QUINEZ, N.
49751. ~ Tratamentul gono-tuberculozei prin arthrectomie sau synovectomie. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie susţinută de N. Quinez, fost intern al secţiei de Clinică chirurgicală. Iaşî (Tip. H. Goldner)', 1899. (24,5 x 16,5). 45[-48]p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 123) (II 40929S)

Nu exista imagini
  11) QUINEZU, EMANOIL
 • Opera
 • Imagini
QUINEZU, EMANOIL
(M. Q. ; E. Q.)
49752. ~ Constituţiunea României, reintegrala. Sau Skitză[!] pentru o constituţiune în Romania, de Emanoil Kinezu. Bruxelles (Imprimerie de E. Glyot & Statflaux fils), 1857. (19,5 x 13). 119[-123] p. (I 70506)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
49753. ~ Epistola quôtre redactorii Gazetei din Bucuresci. Desbaterile. D.D. N. Blaremberg, I. A. Cantacuzin, P. Carp, Pantazi Ghica, A. Lahovari, sau Studii politice asupra României, de Emanoil Quinezu. Bucurescï (Imprimeria Naţională), 1866. (20 x 12,5). 244 p. (I 879)
Pe copertă titlul: "Studii politice asupra României de Emanoil Quinezu. Broş. I. Articole de ziare şi pamflete". Tabla de materii, pe cop. 3.
49754. ~ Instrucţiunea publica şi politic'a nostra de astadi. Respuns la discursu-lu D-lui Titu Liviu Maiorescu pentru suprimarea celor patru cathedre de la Iasiu. (Articolu scrisu pentru diurnalele dein Oltenia), de Emanoil Quinezu. Craiova (Typ. Nationalem Theodor Macinca şi Iosif Samitca), 1871. (19,5 x 13). 15 p. (I 119698)
Lipsă coperta.
49755. ~ Pamfletu No. 1. Cum se se dea România pe mana romanilor. Sese epistole către Gazet'a Transilvaniei asupra isgonirei fanariotismului dein guvernementulu terrei prin singura inriurirea Domnului sau Ministerulu Liberale dein Români'a, după 11 Februarie de E.Q. [Em. Quinezu]. Craiova (Typographia nationale, Theodor Macinca şi Iosif Samitca), 1869. (18 x 11,5). 103 p. (I 73811)
Autorul, la p. 94: "Em. Quinezu. Advocatu şi ex-deputatu".
49756. ~ Pamfletu No. 2. Adeverulu asupra caderei ministerului Bratianu, sau Liberalismulu si istori'a lui in Români'a, de Emanuel Quinezu. Bucuresci (Imprimeria Naţionala, antreprenor: C. N. Radulescu), 1871. (22,5 x 16). 511 p. (II 112074)
Lipsă coperta. Prefaţa datată: "Craiova, 1868 Decembrie 16".
49757. ~ *Idem, 1873. 8°. 527 p. (Iarcu, p. 148)
49758. ~ Pledoaria d-lui Emanoil Quinezu, advocat în Craiova, în procesul de succesiune al repausatului Nectarie Egumenul dela Cosia. Questiunea I-ia. Români călugăriţi incetesă de a fi cetăţeni! Questiunea II-a. Quine sunt succesorii călugărilor? Craiova (Typ. Naţionale a lui Theodor Macinca & Comp.), 1864. (24 x 27). 1 f., 55 p. (II 29121)
49759. ~ Les Principautés danubiennes devant le droit public européen, par M. Q. [= Emanoil Quinezu]. Crajova (Imprimerie de Josef Samitca et I. Moïse), 1862. (19 x 11,5). IX, 15 p. (I 75232)
Pentru autor, vezi: Adamescu-Candrea, p. 1827.
49760. ~ Question bessarabienne. Lettre d'un paysan du Danube à un russe. Réponse à la lettre de M. Alecsandri, publiée dans le journal de Bruxelles "Le Nord", par Emanuel Quinezu. Paris, E. Dentu, Libraire-Éditeur (Imprimerie de E. Dounaud), 1878. (24 x 15,5). 2 f., VII-156 p. (II 8584)
49761. ~ Revoluţiunea din anul 1848 a Romanilor de la Dunăre, sau Misterele politicei in Principate. De Emanoil Kinezu. Bucuresci (Impr. Naţionala a lui Iosif Romanov et C-nie), 1859. (21 x 14,5). 297 p. (II 261215)
Cu alfabet de tranziţie.
În colaborare:
49762. ~ Domnului redactoru al jurnalului Secolulu. [Polemică politică cu Bossueceanu]. S.l., [1857]. (21 x 14). 8 p. (II 105570)
Cu alfabet de tranziţie. Descriere după titlul de la începutul textului. La p. 8 semnează: "Emanoil Chinezu, Dimitrie Nenciu". Răspuns jurnalului "Secolulu" referitor la programul prezentat de unii oameni politici din Craiova.
Traduceri:
MONTESQUIEU. Spiritul legilor. Trad. de ~. Bucureşti, 1858.
SNELL, Fr. Elemente de filosofie morali. Trad. de ~. Craiova, 1868.
Vezi de asemenea:
• Lettre d'Un paysan du Danube, adressée au rédacteur du Journal Tablettes d'un spectateur... Bucarest, 1876.
GARNIER, P. *Constituţiune de ~. 1862.

Nu exista imagini
  12) QUINTESCU. CH. P.
 • Opera
 • Imagini
QUINTESCU. CH. P.
49763. ~ Divorţul în dreptul roman şi român. Teza pentru licenţă susţinută de Ch. P. Quintescu. Bucurescï (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1903. (22,5 x 15,5). 59 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 409057)

Nu exista imagini
  13) QUINTESCU, NICOLAE CHIRIAC (1841-1913)
 • Opera
 • Imagini
QUINTESCU, NICOLAE CHIRIAC (1841-1913)
(Victor Motreanu)
49764. ~ Ancheta la Institutulu Alexandri alu D-lui St. Vellescu dupe însărcinare oficială, de N. Ch. Quintescu. Bucuresci (Tipografia Curţei Regale, F. Göbl Fiî), 1891. (25 x 17). 47 p. (II 409300)
Raport în chestiunea certificatelor de absolvenţă liceală ale Institutului privat "Alecsandri".
49765. ~ Gestiunea lui U mut (latent), impropriu dis scurt dinaintea Academiei Române. Discurs rostit de D-l N. Ch. Quintescu în şedinţa solemnă de la 11 Martie 1895. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (27 x 21). 1 f., 40 p. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XVII. Partea administrativă şi Desbaterile) (II 394475)
49766. ~ Cum se face recomandarea de profesori la facultatea de Litere din Bucureşti, decan fiind ilustrul I. Bogdan, [de Prof. N. Ch. Quintescu]. [Bucureşti, 1901]. (24,5 x 16,5). 21 p. (Extras din ziarul "Secolul XX", numerile 625, 626, 627, 628 şi 629, din Iunie 1901) (II 423785)
Autorul, anul şi menţiunea de extras, la p. 21. Descriere după fişa catalogului vechi din BAR (A. 23320).
49767. ~ De deminutivis linquae rumanicae vulgo Walachicae nominalae. Dissertatio inauguralis philologica qua consensu et auctoritate amplissimi philosophorum ordinis in alma litterarum universitate Frederica Guilelma ad summos in philosophia honores rite capessendos die XXIII. M. Februarii A. MDCCCLXVII H.L.Q. S. publice defendet auctor Nicolaus Ch. Quintescu Rumanus. Berolini (Typis expresserunt Fratres Fickert), [1867]. (20 x 13). 2 f., 57 p. (II 453051)
La p. 55, scurtă biografie.
49768. ~ De la Bonn la Coblenz pe apa şi pe jos, cu o scrisoare D. Vas. A. Urechiă. [De] N. Ch. Quintescu. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1881. (23 x 15). VII, 48 p. (II 410138)
49769. ~ O formaţiune adverbială introdusă fuiorul popei în limba română, de N. Ch. Quintescu, Membru al Academiei Române. Bucuresci (Lito Tip. Carol Göbl), 1895. (26,5 x 20,5). 13 p. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XVII. Partea administrativă şi Desbaterile) (II 394406)
49770. ~ Negriada apreţiată de Academia Romană. Raportu înaintatu de D-lu Nicolae Quintescu. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1880. (26 x 20). 18 p. (Academia Română). (Extras din Analele Academiei Române pe 1880) (II 158039)
Descriere după copertă.
49771. ~ Noulu Proiectu de Lege alu Invetiamentiului publicu, [pe copertă: de Victor Motreanu]. Iassi (Typariulu Tribunei Române), 1875. (18 x 12). 154 p. 1,50 lei. (Extrasu din "Cugetulu Tierrei") (I 392154)
49772. ~ Propuneri pentru revisuirea ortografiei, de N. Ch. Quintescu, Membru al Academiei Române. Contrapuneri la propunerile de regulare definitivă a ortografiei Academiei, făcute de maioritatea Comisiunei ortografice şi a Secţiunei literare. [Bucureşti, 1904]. (26,5 x 20,5). 7 p. (Academia Română. Sesiunea generală din anul 1904) (II 110310)
49773. ~ Pygmalion, Fata de la Cozia şi Lăpuşneanu. Studiu criticii comparativu, de N. Ch. Quintescu, Membru alu Academiei Române. Cetitu sub formă de raportu în şedinţa Academiei Române din 20 Martie, 1887. Bucuresci (Tip. Academiei Române), 1887. (26,5 x 20). 109 p. (Academia Română) (Extras din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. IX. Secţia I. Partea administrativă şi Desbaterile) (II 394426)
49774. ~ U ameninţatu cu decapitarea. Discursu rostitu în Academia Română la 23 Martie 1884, de N. Ch. Quintescu, Membru Academiei. Bucuresci (Tip. Academiei Române (Laboratorii Români)), 1884. (24 x 16,5). 32 p. (Academia Română) (Estras din Analele Academiei Române, Seria II, Tom. VI, Secţiunea I. Partea Administrativă şi Desbaterile) (II 385090)
Traduceri:
GOETHE. Egmond. Trad. de ~. Iaşi, 1876.
Vezi şi:
SCHILLER, Fr. Omagiulu arteloru. Bucuresci, 1882.

Nu exista imagini
  14) QUINTUS
 • Opera
 • Imagini
QUINTUS
Vezi: IONESCU-QUINTUS, I. O.

Nu exista imagini
  15) Quinze
 • Opera
 • Imagini
Quinze
49775. • Quinze années d'administration en Moldavie. Paris (Imprimerie Jules Voisvenel), 1856. (22 x 14). 63 p. (II 105569)
Autorul prezintă domnia lui Mihail Sturdza în Moldova între anii 1834-1849 şi modul în care a aplicat Regulamentul Organic.

Nu exista imagini
  16) Quodlibert
 • Opera
 • Imagini
Quodlibert
• Quodlibert sau Schertze umoristice... de Lucilius Ramidaviensis. Vezi: NICULESCU-CÂŢĂ, CONSTANTIN
Nu exista imagini