Bibliografia românească modernă

Autori - Litera P
  801) PESTRIŢU, ALEX.
 • Opera
 • Imagini
PESTRIŢU, ALEX.
44884. ~ Metode practice pentru măsurarea şi aprecierea distanţelor. [pe cop.: Curs făcut la şcoala de tragere a infanteriei] de Locotenent A. [pe copertă]: Alex. Pestriţu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu, 1907. (17 x 10, 5). 100 p., 8 f. pl. (I 7735)

Nu exista imagini
  802) Peştii şi pescuitul
 • Opera
 • Imagini
Peştii şi pescuitul
• Peştii şi pescuitul, de F. R. Atila. Vezi: FRĂŢILĂ, T.

Nu exista imagini
  803) PETALA, M.
 • Opera
 • Imagini
PETALA, M.
44885. ~ Stihuri de Primăvară, [de] Sublocotenent M. Petala. Botoşani (Tip. Concurenţa), 1918. (22,5 x 15). 32 p. 1,50 lei. (II 49656)

Nu exista imagini
  804) PETALA, NICOLAE (1869-1947)
 • Opera
 • Imagini
PETALA, NICOLAE (1869-1947)
44886. ~ Duşmanii armatei, studiu militaro social de Locotenentul N. Petala. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1895. (23,5 x 16). 37 p. (Din publicaţiile Revistei Armatei) (II 423391)
44887. ~ Păreri asupra reorganizării infanteriei, de Maior N. Petala. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1908. (23 x 14). 24 p. (II 9629)

Nu exista imagini
  805) PETCU, DAMIAN (1866-1931)
 • Opera
 • Imagini
PETCU, DAMIAN (1866-1931)
44888. ~ Fortificaţia improvizată (de câmp) în raport cu armamentul modern. Convorbiri aplicative, aplicaţiuni practice şi experienţe făcute la Şcoala de tragere a infanteriei, de Căpitan Damian Petcu, Profesor de fortificaţie la şcoala militară de infanterie. Bucureşti (Tip. Universala, I. Ionescu), 1909. (23,5 x 15,5). VII p., p. 5-169, 1 f. erata. 5 lei. (Lucrările de campanie ale trupelor de infanterie) (II 15852)
44889. ~ Fortificaţia de câmp (Improvizată) în raport cu armamentul modern. Convorbiri aplicative, aplicaţiuni practice şi experienţe făcute la Şcoala de Tragere a Infanteriei. De Maiorul Damian Petcu, Fost profesor de fortificaţie la şcoalele militare de infanterie, la şcoalele de artilerie, geniu şi marină şi la şcoala de tragere a infanteriei, Absolvent al şcoalei de răsboiu şi al cursului complimentar de statmajor. Scriere aprobată de Marele Stat-major. Ed. II. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1914. (23,5 x 16,5). IX, 170 p., 1 pl. 5 lei. (II 36599)

Nu exista imagini
  806) PETCU, TRAJAN I.
 • Opera
 • Imagini
PETCU, TRAJAN I.
44890. ~ Despre compensaţiune în Dreptul Roman şi Dreptul Român. Teză pentru licenţă susţinută la... 1896 de Trajan I. Petcu. Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1896. (23 x 15,5). 79 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 423383)

Nu exista imagini
  807) PETCULESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
PETCULESCU, IOAN
44891. ~ Carte de rugăciune însoţita cu sistema numeraţiei de tabelele aritmetice şi cele patru operaţiuni simple pentru clasa I şi a II-a primară. Tipărită cu binecuventarea Prea Sfinţitului Episcop Argesiu D. D. Ghenadie al II. Membru Sf. Sinod, de Preotul Ioan Petculescu, Institutor. Ed. VI. Pitesci, Editura Librăriei Ioan Raicoviceanu, 1886. (18 x 12). 48 p. 40 bani. (I 119774)
44892. ~ Călăuza stupăritului sau Cultura Albinelor, de Preotul Ion Petculescu, Institutor în Pitesci. Pitesci (Tip. Gheorghe Popescu), 1898. (23 x 15,5), 112 p. cu il. (II 62484)
Lipsă coperta.
44893. ~ Despre martirii creştinismului din Dacia Traiană şi Aureliană, de Preot Ioan Petculescu. Pitesci (Typ. Gheorghe Poppescu), 1875, (19,5 x 12,5). 104 p. 1 leu nou. (I 72376)
44894. ~ *Istoria Sacră a Vechiului şi Noului Testamentu pentru usulu şcoleloru Primare, de Pr. I. Petculescu. Pitesci, Edit. libr. Raicoviceanu, [188?]. (Apărută înainte de 1884). 30 bani. (Andreian, cop. 4)
44895. ~ Istoria sacra. Prescurtare din Vechiulu Testamentu. Partea I pentru clasa II primaria de ambele-sexe. (Lucrată conformii programei oficiale şi tablouriloru de intuiţiune, trimise scoleloru de onor. Ministeru alu Instrucţiunei pentru studiulu Istoriei-Sacre), de Preotu Ion Petculescu, Institutore. Ed. V. Piteşti (Tip. Gheorghe Popescu), 1886. (18x 12,5). 33 p. 30 bani. (I 119769)
44896. ~ Idem. Partea II pentru clasa III primara de ambele-sexe. Ed. V. Pitesci (Tip. Gheorghe Popescu), 1886. (18 x 12,5). 30 p. 30 bani. (I 119769)

Nu exista imagini
  808) PETCULESCU, NICOLAE I.
 • Opera
 • Imagini
PETCULESCU, NICOLAE I.
44897. ~ Statutul real şi statutul personal (Art. 2 C. Civil Român), [de] Nicolae I. Petculescu. Tesă de licenţă în drept, susţinută la... 1903. Târgu-Jiu (Tipo-Litografia N. D. Miloşescu), 1903. (24,5 x 16,5). 64 p. (II 409258)

Nu exista imagini
  809) PETEANU, AUREL A. (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
PETEANU, AUREL A. (1887-?)
44898. ~ *A krais oszdrenk varmegyei roman nepkolteszet [Poezia populară română din judeţul Caraş Severin]. Budapesta (Tip. rom. a lui D. Birăuţiu), 1918. 150 p. (Petrică, p. 82)

Nu exista imagini
  810) PETELENZ, RUDOLPH de
 • Opera
 • Imagini
PETELENZ, RUDOLPH de
44899. ~ Tumorile piciorului (Studiu clinic). Tesă pentru doctorat în medicină şi chirurgie presentată şi susţinută în Martie 1894 de Rudolph de Petelenz, Bacalaureat în Ştiinţele Naturale, Licenţiat în Farmacie, Fost prosector-preparator la Sala de disecţie şi Muzeul de Anatomie şi actualminte preparator la Laboratorul de Medicină operatorie şi Anatomie topografică pe lîngă Facultatea de Medicină din Iaşi. Iaşi (Stab. Grafic Miron Costin), 1894. (23 x 15). VIII, 96 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi nr. 37) (II 393881)

Nu exista imagini
  811) PETERDI, SANDOR
 • Opera
 • Imagini
PETERDI, SANDOR
44900. ~ Nasul [de] S. Peterdi. Monolog comic. Traducere de Seb. Bornemisa. Orăştie, Edit. Librăriei Naţionale, S. Bornemisa (Tip. Nouă, I. Moţa), [1911]. (17,5 x 11,5). 12 p. 20 fileri. (BCU-ClN 141567)
Tip., pe v. p. de titlu. Datat după:Catalogul BCU Cluj.

Nu exista imagini
  812) PETERFFY, IOSIF
 • Opera
 • Imagini
PETERFFY, IOSIF
44901. ~ Introducere la intreprinderea raţionale a fragarilor şi culturei matasei. Lucrata pe temeiul celor mai de frunte opuri a altora autori, si dupa propria esperientia, cu deosebita privire la cercustarile din patrie. Edatu prin Iosifu Peterffy, nobilu de Jagoci şi Ibasfalau. În limba romana tradusa din originalu. Sibiiu (Tip. lui S. Filtsch), 1856. (17,5 x 11). 64 p., 3 f. pl. (I 159549)
Lipsa coperta.

Nu exista imagini
  813) PETERS, LEO
 • Opera
 • Imagini
PETERS, LEO
În colaborare:
44902. ~ Maladii şi vătămări cauzate tutunului, [de] Leo Peters şi Martin Schawrtz. Traducere de Wilhelm K. Knechtel. Cu 92 figuri în text. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (23 x 17). 171[-173] p. cu il. (Supliment la Buletinul Regiei Monopolurilor Statului) (II 47057)
44903. ~ Boalele şi Insectele vătămătoare Tutunului, [de] Leo Peters şi Martin Schwartz. Traducere de Wilhelm K. Knechtel, Şef de circumscripţie în Serviciul culturei Tutunului şi Depozitelor de Fermentare. Cu 92 figuri în text. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice, C. Sfetea), 1916. (22 x 16). 171[-173] p. cu il. (Regia Monopolurilor Statului. Serviciul Culturei Tutunului şi a Depozitelor de Fermentare) (II 48763).
Acelaşi text ca în precedenta.

Nu exista imagini
  814) PETERS, RUDOLF (1851-?)
 • Opera
 • Imagini
PETERS, RUDOLF (1851-?)
44904. ~ Mic Tratat de Instrumentaţiune pentru Orchestre cu consideraţiuni speciale asupra Orchestrelor mici şi muzicelor militare de Rudolf Peters, profesor la Conservatorul de muzică din Bucuresci. Bucuresci, Proprietatea Editorilor Storck & Muller (Leipzig, Oscar Brondstetter), 1898. (23 x 15,5). 81 p., 1 f. (II 121337)

Nu exista imagini
  815) Peticariul de Paris
 • Opera
 • Imagini
Peticariul de Paris
• Peticariul de Paris. Vezi: PIAT, F. Peticariul. Iaşi 1854.

Nu exista imagini
  816) PETICĂ, ŞTEFAN (1877-1904)
 • Opera
 • Imagini
PETICĂ, ŞTEFAN (1877-1904)
(Ywann)
44905. ~ Cântecul Toamnei. Serenade Demonice. Poeme, de Ştefan Petică. Bucureşti, Edit. Gr. A. Tabacaru (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1909. (21 x 14). 40 p. 1 leu. (II 15038)
Cu un portret al autorului. Editura, pe v. p. de titlu.
44906. ~ Cronici, [de] Ywann[= Ştefan Petică]. Fără prefaţă, Iaşi (Tip. Editoare Dacia), 1897. (21,5 x 14). 86 p. 3 lei. (II 410177)
Pseudonimul, identificat după: Straje, p. 799.
44907. ~ Fecioara în alb. Cînd vioarele tăcură. Moartea visurilor. Poeme de Ştefan Petică. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1902. (21 x 13,5). 83 p. 2 lei. (II 106315)
44908. ~ Fraţii. Dramă în patru acte. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (20,5 x 13,5). 80 p. 2 lei. (II 85006)
44909. ~ Morfologia socială. Bucureşti, 1903. (Petică, II, p. 629)
44910. ~ Sociologia veche şi Sociologia nouă. Conferinţă ţinută la Congresul ştiinţific, de Şt. Petică, Secretarul Secţiunei Ştiinţelor sociale Bucuresci (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1903. (23x 16). 16 p. (II 67653)
44911. ~ *Solii păcii, tragedie în versuri. Apărută înainte de 1909. (Petică, Cînt., cop. 4)

Nu exista imagini
  817) PETIT, EUGEN (1880-1959)
 • Opera
 • Imagini
PETIT, EUGEN (1880-1959)
44912. ~ Campania din 1913. Sub cort în Bulgaria. Notele unui voluntar. De Eugen Petit Judecător Tribunalul Fălciu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1913. (16 x 10,5). 87 p. (I 34304)

Traduceri:
PRASIN, S. Myriam de Magdala. Trad. de ~. Iassy, 1904.

Nu exista imagini
  818) PETIT, HENRI
 • Opera
 • Imagini
PETIT, HENRI
44913. ~ Motoare cu Explozie, [de] H. Petit, Inginer din Paris. Traducere de Ştefan Ştefănescu, Şeful Instalaţiilor Mecanice ale Navigaţiunei Fluviale Române din Giurgiu. [Broş. I]-VI. Giurgiu (Tip. şi Legătoria de Cărţi N. Pandelescu), 1915. (18,5 x 12). 336 p. cu il., 1 tab. 1,25 lei (I); 2,25 lei (II) 2,50 lei (III şi IV); 2,50 lei (V şi VI). (I 42394)

Nu exista imagini
  819) PETIT, JOSEPH
 • Opera
 • Imagini
PETIT, JOSEPH
În colaborare:
44914. ~ Essai de restitution des plus anciens mémoriaux de la Chambre des comptes de Paris, par MM. Joseph Petit, Archiviste aux Archives nationales, et Gavrilovitch, Mauryet Teodoru avec une préface de Ch. V. Langlois, Chargé de cours à la Faculté des Lettres de l'Université de Paris. Paris, Ancienne Librairie Garnier Baillière et C-ie, Felix Alcan, Editeur (Macon, Protat Frères, Imprimeurs), 1899. (25 x 17). 2 f., XXII p., 264 p., 1 f. pl. (Université de Paris. Bibliothèque de la Faculté des Lettres, VII) (II 97859)

Nu exista imagini
  820) Petiţia evreilor pămînteni adresată Corpurilor Legiuitoare
 • Opera
 • Imagini
Petiţia evreilor pămînteni adresată Corpurilor Legiuitoare
44915. • Petiţia evreilor pămînteni adresată Corpurilor Legiuitoare. Bucureşti, (1910]. (31 x 23,5). 8, 12, 26 p. (III 22983)
Cuprinde şi: "Legi, regulamente şi măsuri administrative îndreptate împotriva străinilor şi aplicate Evreilor pămînteni" (p. 1-12) ; "Cuvântul Evreilor-Pămînteni" (p. 1-26). Datat după anul depozitului legal în BAR şi după nota de la p. 4. Nesemnată.

Nu exista imagini