Bibliografia românească modernă

Autori - Litera P
  2501) PURSCH, O.
 • Opera
 • Imagini
PURSCH, O.
49562. ~ Maeştrii-Muzicanţi, [de] O. Pursch. Biografii. Bucureşti Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (14,5 x 10). 127 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 31) (I 13770)

Traduceri:
PAIVARINTA, Pietari. Nuvele finlandeze. Trad. de ~. Bucureşti, 1912.
• Violonişti celebri. Trad. de ~. Bucureşti, 1899.

Nu exista imagini
  2502) Purtarea de bună cuviinţă între oameni
 • Opera
 • Imagini
Purtarea de bună cuviinţă între oameni
49563. • Portarea de buna cuvenentia intre omeni. Tradusa de Tim. Cipariu. Blasiu (In Tipografi'a Seminariului), 1855. (16 x 9,5). 35 p. (Biblioteca de mana, Partea I, Vol. I) (I 842)
Colecţia, pe v. p. de titlu.
49564. • Idem. Ed. II revediuta sî înmuletta. Sabiniu (Tipariulu si proviedetur'a lui S. Filtsch), 1863. (16,5 x 10,5). 48 p. (Bibl. de mana, Partea I. Vol. 1) (I 54045)

Nu exista imagini
  2503) Pustnicul din Carmel
 • Opera
 • Imagini
Pustnicul din Carmel
49565. • Pustnicul din Carmel. O istorisire edificatoare pentru tinerimea creştină, de Dr. V. B. [ = Wilhelm Bauberger?]. Traducere de Arhiereul Antim Petrescu-Botoşeneanu, Vicarul Sf. Mitropolii a Moldovei şi Sucevei, Egumenul Bisericei şi Casei Sf. Spiridon. Iaşi (Tip. Naţională I. I. Ionescu & M. M. Bogdan). 1916. (21 x 14). 192 p., 2 f. pl. 1,40 lei. (II 46682)
Pref. de traducător.

Nu exista imagini
  2504) Puşca noastră model 1892 şi 1893
 • Opera
 • Imagini
Puşca noastră model 1892 şi 1893
49566. • Puşca noastră model 1892 şi 1893. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1896. (20,5 x 13,5). 30 p. ( II 409016)

Nu exista imagini
  2505) PUŞCARIU, ELENA (1875-1965)
 • Opera
 • Imagini
PUŞCARIU, ELENA (1875-1965)
(Un specialist ; născ. Densuşianu)
49567. ~ Consideraţiuni asupra Neoplasmelor Sînului cu deosebire din punct de vedere al histologiei patologice. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie susţinută în Octomvre 1898 de Elena Densuşianu. Iaşi (Tipografia Naţională), 1898. (24,5 x 16). IV, 37[-39] p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 96) (II 413310)
49568. ~ Câteva instrucţiuni pentru campania contra conjuctivitei granuloase de Docent Dr. Elena Puşcariu, Asistent al Clinicei oftalmologice (Bucureşti). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), 1913. (23 x 15,5). 6 p. (II 33486)
49569. ~ Dr. L. Dor. Le traitement de la syphilis oculaire. [De] Docent Dr. Elena Puşcariu, Şef de clinică. [Recenzie]. Bucureşti (Tip. Cultura),1914. (23 x 16). 9 p. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", No. 7-8, Iulie-August, 1914) (II 38854)
49570. ~ Expunere de titluri şi lucrări. [De] Dr. Elena Densuşianu-Puşcariu, Docent al facultăţei de medicină din Bucureşti, Şef de clinică al clinicei oftalmologice. Bucureşti (Tip. Cultura), 1914. (23 x 16). 18 p. ( II 38856)
49571. ~ Idem. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1916. (23,5 x 16). 31 p. (II 46880)
49572. ~ In preajma concursului de clinică oftalmologică din Iaşi, [de] Un specialist [Dr. Puşcariu]. Iaşi (Tip. H. Goldner). 1915. (23 x 15,5). 15 p. (II 49278)
Cuprinde o analiză critică a lucrărilor dr. Dim. N. Manolescu, care a concurat la catedra de clinică oftalmologică de la Iaşi. Pe exemplarul din BAR, cu cerneală, menţiunea: "În chitanţa tipografiei de la 16 Ian. 1916, e arătat ca autor Dr. Puşcariu".
49573. ~ Operaţiuni şi metode noi în chirurgia ochiului. Trepanaţia sclero-corneană în glaucom. Extracţia intra-capsulară a cataractei. Avansament şi lambou conjunctival în operaţia cataractei. [De] Docent Dr. Elena Puşcariu, Şef de clinică. Bucureşti (Tip. Cultura), 1914. (23,5 x 16). 35 p. cu il. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", No. 7-8, Iulie-August, 1914) (II 38855)
49574. ~ Le trachome (La conjonctivite granuleuse) au point de vue clinique et avec des considerations sur son etat en Roumanie. [Par] Le Docent Docteur Elena Puşcariu, Chef de la Clinique Ophtalmologique de Bucarest. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura, Societate Colectivă), 1914. (23 X 15.5). 37 p. cu il., 1 f. pl. (II 37252)
Cu menţiunea: "Offert par l'auteur".
49575. ~ Tratamentul chirurgical al symblefaronului prin procedeele clasice modificate şi prin un procedeu personal. Bucureşti (Tip. Cultura), 1915. (23.5 x 16). 11 p. cu il. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale") (II 42033)
49576. ~ Un caz de tromboză a venei nasale superioare a retinei de natură syphilitică. [De] Dr. Elena Puşcariu. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1909. (24 x 16,5). 3 p. (Extras din "Buletinul Medicilor şi Naturalişti din Iaşi") (II 29138)
Descriere după copertă.

În colaborare:
49577. ~ Sfaturi pentru prevenirea orbirei. Întocmite de D-na Dr. E. Puşcariu, Docentă Universitară, şi Drd. Adela Leonida, Secretara Societăţei Amicii orbilor. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1914. (23 x 16). 8 p. (II 41472)

Vezi şi:
BABEŞ, V. şi ~. Sur la néphrite hématogène... Paris, 1902.

Nu exista imagini
  2506) PUŞCARIU, EMIL (1859-1928)
 • Opera
 • Imagini
PUŞCARIU, EMIL (1859-1928)
49578. ~ Com[m]unication préalable sur l'agent pathogène de la rage, par le Dr. E. Puşcariu, professeur d'histologie, directeur de l'Institut antirabique. Avec une planche en couleurs. Iassy (Imp. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu). 1899\ (23 x 15,5). 12[-14] p., 1 pl. (Travail du Laboratoire d'Histologie de Iassy) (II 422731)
49579. ~ Expunere de titluri şi lucrări. [De] Dr. Emil Puşcariu, Profesor de Histologie şi Embriologie la Facultatea de Medicină din Iaşi. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1912. (23 x 15,5). 9 p. (II 30896)

În colaborare:
49580. ~ Bericht über die im Antirabischen Institut zu Iassy vom I. August 1891 bis 31. December 1913 gegen Lyssa angewandte Präventivbehandlung. Von Professor Dr. E. Puşcariu und Dr. J. Lebeil. [Berlin?, 1914]. (24 x 15,5). P. 1149-1154. (Separat-Abdruck aus der "Hygienischen Rundschau", 1914, No. 22) (II 41528)
Descriere după titlul de la începutul textului.
49581. ~ Compte rendu sur le traitement antirabique 1-er Août 1891 - 1-er Août 1899. Par le professeur Dr. E. Puşcariu et le docteur J. Lebel. Travail de l'Institut antirabique de Iassy. Paris, Masson et C-ie, Éditeurs, Libraires de l'Académie de Médecine (Corbeil, Impr. Ed. Crété), 1900. (25 x 16,5). P. 147-162. ("Arch. des Sciences médic.", No. 3-4, Mai- Juill, 1900. Extrait) (II 394378)
49582. ~ Dare de seamă despre tratamentul contra turbărei aplicat în Institutul antirabic din Iaşi de la 1 august 1891 pînă la 31 Decembrie 1913 le Profesor Dr. E. Puşcariu şi Dr. L. Lebell. Bucureşti (Noile Ateliere de Arte Grafice D. P. C. Dr. Aurel Athanasiu Vergu), 1914. (23 x 16,5). 7 p. (Extras din: "Buletinul Direcţiunei Generale a Serviciului Sanitar", No. 15 din 15 August 1914) (II 38817)
Descriere după copertă.
49583. ~ Încercări de vaccinaţiune antirabică. [De] E. Puşcariu şi Vesescu, 1904. (Crăinicianu, p. 240)

Vezi şi:
BABEŞ, V. şi ~. Versuche über Tetanus... Jena, 1890.

Editări de texte:
BABEŞ, V. Curs de patologie experimentală. Ed. de ~ ş.a. Bucureşti, 1892.

Vezi de asemenea:
INSTITUTUL Vaccinogen al Statului. Bucureşti,1906.
LEBELL, I. Manual de hygienă. Iaşi, 1892.

Nu exista imagini
  2507) PUŞCARIU, ILARION (1842-1922)
 • Opera
 • Imagini
PUŞCARIU, ILARION (1842-1922)
49584. ~ Documente pentru limbă şi istoriă. Culese şi publicate de Dr. Ilarion Puşcariu, Archimandrit, deputat congresual şi sinodal, asesor consistorial referent, membru reprezentanţei comitatului Sibiiu, membru reprezentanţei cetăţii Sibiiu, membru) pe Viaţă al Asociaţiunei transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român, membru comitetului central şi directorul despărțementului I al aceleiaşi Asociaţiuni etc. Tomul I. Sibiiu (Tiparul Tip. Archidiecesane), 1889. (21 x 14.5). XVI, 399 p. cu il., 5 f. pl. (II 121655)
Lipsă cop. 3-4.
49585. ~ *Idem. Tomul II, broş. 1. Rugătoriu în limba daco-macedo-românescă. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1894. (Tr, 26(1895), nr. 5, mai 15, p. 151)
49586. ~ Idem. Tomul II. Sibiiu (tiparul Tip. Archidiecesane), 1897. (21 x 15). VII, 384 p. 1 fl. 50 cr. (II 121655)
49587. ~ Isagogiă adecă Introducere în cunoscinţa cărţilor săntei scripturi de Dr. Ilarion Puşcariu, Protosingel archiepiscopesc, asesor consistorial şi profesor seminarial. Sibiiu (Tiparul tip. archidiecesane), 1878. (23,5 x 15,5). 4 f., 238 p. (I 121396)
Lipsă coperta.
49588. ~ *Isagogia. [De] Dr. II. Puşcariu. Sibiiu (Tip. archid.), 1904. 8°. 112 p. 3 cor. (Tr, 36(1905), nr. III, mai-iun., p. 147)
49589. ~ Istoria biblică. [I. Testamentul vechiu] în folosul scolelor poporale. [De Ilarion Puşcariu]. Cu dece ilustraţiuni reproduse în format mic după biblie, ilustrată de G. Dore din editura Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart. Sibiiu, Edit. şi tiparul tip. archidiecesane. 1893. (19 x 12). 126 p. 9 pl. [legat 30,-broşat 25 cr.]. (Biblioteca cărţilor şcolare pentru studiul religiunii) (BCU-ClN 113703)
La începutul textului, titlul: "Partea I. Testamentul vechiu. Autorul identificat ulterior după menţiunea din prefaţa ed. I, p. III, din Istoria biblică pentru Şcolele medii inferiore şi şcolele civile", semnată: "Dr. Ilarion Puşcariu m. p. archimandrit, datată Sibiiu, în 1 August 1893" (descrisă la titlu în BRM, vol. II, p. 797).
49590. ~ *Idem. Sibiiu (Tip. archid.), [1898]. 8°. 140 p. 0,30 fl. (Tr, 29(1898), nr. VI, aug., p. 119: Prod. noastră lit. 1897-1898).
49591. ~ Idem. Sibiiu, Edit. şi tiparul tip. archidiecesane, 1900. (19 x 12,5). 139 p. cu il. legat 60 fil.-broşat 50 fil. (Biblioteca cărţilor şcolare pentru studiul religiunii) (I 444471)
49592. ~ *Idem. Sibiiu (Tip. archid.), 1905. 8°. 140 p. 60 fil. (cu il.). (Tr, 37(1906), nr. III, mai-iun., p. 81: Prod. lit. pe 1905)
49593. ~ Idem. Nagyszeben (Sibiiu), Edit. şi tiparul Tip. Archidiecezane, 1908. (19 x 12,5). 139 p. cu il. Legat 60 fil., broşat 50 fil. (Biblioteca cărţilor şcolare pentru studiul religiunii) (I 155914)
49594. ~ *Idem. Sibiiu (Tip. archid.), 1910. 8°. 139 p. 60 bani. (Tr, 42(1911), nr. III, mai-iun., p. 299)
49595. ~ *Idem. Sibiiu, 1914. 60 cor. (Cd-S, 1913, p. 1)
49596. ~ Istoria biblică pentru scolele medii inferiore şi şcolele civile. [De Ilarion Puşcariu]. Cu douedeci ilustraţiuni reproduse în format mic după biblia ilustrată de G. Dore din editura Deutsche Verlags-Anstalt in Stuttgart. Sibiiu, Edit. şi Tiparul Tip. Archidiecesane, 1893. (20 x 14,5). X, 184 p., 20 pl. 55 cr. v.a. broşat. (Biblioteca cărţilor şcolare pentru studiul religiunii) (I 82022)
Autorul, identificat după menţiunea din prefaţa ed. I (p. III), din "Istoria biblică pentru scolele inferiore şi scolele civile", semnată: "Dr. Ilarion Puşcariu m.p. archimandrit".
49597. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, Edit. şi Tiparul Tip. Archiediecesane, 1901. (20 x 14,5). XII, 184 p. cu il., 1 h. (Biblioteca cărţilor şcolare pentru Studiul religiunii) (I 82032)
În prefaţa ed. II, autorul menţionează că această carte, împreună cu "Istoria biblică pentru scolele poporale", a primit aprobarea sinodului archidiecesan prin conclusul din 15/27 Apr. 1895, Nr. protoc. 91.
49598. ~ Istoria bisericescă pentru şcolele poporale, [de Ilarion Puşcariu]. Sibiiu, Edit. şi tiparul tip. archidiecesane, 1893. (19,5 x 12). 2 f., 88 p. 35 cr. v.a. (Biblioteca cărţilor şcolare pentru studiul religiunii) (BCU-ClN 113701)
Atribuită greşit lui Iosif Aron (vezi BRM, vol. I, p. 163). Autorul identificat ulterior după citarea ediţiilor din 1903 în Tr, nr. III, mai-iun., p. 160, şi din 1911 în Tr, nr. III, mai-iun., p. 299 la rubrica: Producţia literară.
49599. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu, Edit. şi tipariul Tip. Archidiecesane, 1896. (19 x 12,5). 86 p. 30 cr.v.a. (Biblioteca cărţilor şcolare pentru studiul religiunii) (I 155892)
49600. ~ Idem. Ed. III. Sibiiu, Edit. şi tipariul tip. archidiecesane, 1900. (19,5 x 12). 87 p. Legat 60 fileri. (Biblioteca cărţilor şcolare pentru studiul religiunii) (I 444475)
49601. ~ *Istoria bisericească. [De Ilarion Puşcariu]. Ed. I. si II. Sibiiu (Tip. archid.), 1902. 8°. 156 p. 1 cor. (Tr, 34(1903) nr. III, mai-iun., p. 160)
49602. ~ Idem. Ed. V (prelucrată). Nagyszeben, Edit. şi tiparul Tip. Archidicesane, 1908. (19 x 12). 55 p. 50 fileri broşat. (Biblioteca cărţilor pentru studiul religiunii) (BCU-ClN 144529)
49603. ~ *Idem. [Ed. VI]. Sibiiu, Edit. libr. arhidiecezane (Tip. Arhidiec.), 1910. 8°. 56 p. 50 bani. (Tr, 42(1911), nr. III, mai-iun., p. 299: Public, rom. pe 1910).
49604. ~ Idem. Ed. VII (prelucrată) admisă prin rescriptul ministerial din 28 Nov. 1911, Nr. 143612 pentru şcoalele poporale române. Negyszeben, Edit. şi tiparul Tip. Arhidiecezane, 1911. (19,5 x 12,5). 55 p. 50 fileri. (Biblioteca cărţilor şcolare pentru studiul religiunii) (I 155863)
49605. ~ Limb'a materna in institutele pedagog. si clasele poporale romane. De Dr. Ilarion Puşcariu, Protosincelu archip. si prof. alu Institutului archid. teologicu si pedagogicu. Sibiiu (In tipografia Archidiecesană Greco-Or.), 1875. (19 x 12). VII p., 4 f., 178 p. (I 510829)
49606. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu (Tiparul tip. archidiecesane), 1894. (19 x 12,5). 149[-152] p. 40 cr. (I 121904)
49607. ~ *Idem. [Ed. III?]. Sibiiu (Tip. arhid.), 1904. 8°. 96 p. 80 fil. (Tr, 36(1905), nr. III, mai-iun., p. 147)
49608. ~ *Idem. Ed. IV. Sibiiu, 1906, 80 cor. (Cd-S, p. II)
49609. ~ *Idem. Sibiiu (Tipografia arhidicesană), 1909. 8°. 155 p. 80 bani. (Tr, 41(1910), nr. III, mai-iun, p. 126)
49610. ~ Manual de istoria bisericescă pentru tinerimea de confesiunea Greco-orientală din Şcolele medii şi comerciale de Dr. Ilarion Puşcariu, Archimandrit, vicar archiepiscopesc, vicepreşedintele asociaţiunii transilvane pentru literatura română şi cultura poporului român. Sibiiu (Tipografia Archidiecesană), 1893. (20,5 x 13). VII, 100[-115] p. 2 corone (1 fl.). (Biblioteca Cărţilor şcolare pentru Studiul religiunii) (II 82398)
49611. ~ Idem. Ed. II. Sibiiu (Tipografia Archidiecesană), 1901. (19,5 x 13). 127[-131] p. (Biblioteca cărţilor şcolare pentru studiul religiunii) (I 82369)
49612. ~ Idem. Ed. III. Nagyszeben (Sibiu) (Tipografia Archidiecesană), 1907. (20 x 13). 241[ -248] p. (Biblioteca cărţilor şcolare pentru studiul religiunii) (I 159359)
Lipsă coperta.
49613. ~ Metropolia Românilor ortodocşi din Ungaria şi Transilvania. Studiu istoric despre reînfiinţarea Metropoliei, dimpreună cu o colecţiune de acte. Din însărcinarea Consistoriului metropolitan, de Dr. Ilarion Puşcariu, Archimandrit, Vicariu arhiepiscopesc, vice-preşedinte al Asociaţiunii pentru lit. română şi cultura poporului român. [Partea 1]. Colecţiunea actelor [Partea II]. Sibiiu (Tiparul Tip. Archidiecesane 1900. (27 x 22). Vp., l f., 179 p. (I) ; 11, 434 p. (II). (II 121194)
49614. ~ Principii din pedagogia generală, de Dr. Ilarion Puşcariu, Protosincel archiepiescopesc si asesor consistorial. Sibiiu (Tipariul tip. archidiecesane), 1880. (20,5 x 13). XVI, 144 p. 1 fl. Jumătate din venite destinat pentru reuniunile înveţătoresci din Metropolia română gr. or. a Ungariei şi Transilvaniei. (II 121755)
49615. ~ Respuns la Observările critice ale d-lui Dr. P. Ionescu la Opul Metropolia Românilor ortodoxi din Ungaria şi Transilvania (Dr. Ilarion Puşcariu, archimandrit, vicariu- archiepiscopesc. Sibiiu (Tipariul tip. archidiecesane), 1901. (26 x 21). 33 p. (II 121193)
Descriere după copertă.

În colaborare:
49616. ~ Biserica catedrală dela Mitropolia Ortodoxă Română în Sibiiu. Istoricul zidirii 1857-1906, de Dr. Ilarion Puşcariu, Dr. E. Miro Cristea şi Mateiu Voileanu. Cu 2 ilustraţiuni şi 3 facsimile. Sibiiu (Tipariul Tip. Arhidiecezane), 1908. (28,5 x 21). 2 f., 195 cu il., 6 f. pl. (III 158031)
49617. ~ Contribuţiuni istorice privitoare la trecutul Românilor de pe pământul crăiesc. Carte edată la iniţiativa şi sub îngrijirea d-lor: Dr. Ilarion Puşcariu, Ioan de Preda, Dr. Lucian Borcia, Dr. Ioan Lupaş, Dr. Ion Mateiu şi Dr. Silviu Dragomir. Sibiiu (Tiparul Tip. arhidiecezane), 1913. (24 x 16). CIV, 347[-350] p. 13 lei. (II 367719)
Cuprinde: "Prefaţa de Dr. Ilarion Puşcariu; Dr. Silviu Dragomir: Studiu critic în legătură cu cartea d-lui G. Muller, arhivarul universităţii săseşti; Părerile d-lui Muller privitoare la incorporarea celor două scaune filiale, Tălmăciu şi Sălişte, la pămîntul crăiesc ; Românii din Valea Rodnei şi Saşii din Bistriţa. Acte şi Documente".

Vezi şi:
LUPAŞ, I. ş.a. Mitropolitul Andrei Şaguna. Sibiu, 1909.

Traduceri, prefeţe:
GOETHE. Ifigenia în Taurida. Trad. de ~. Bucureşti, 1862.
PUSCARIU, I. Notiţe despre întîmplările contemporane. Pref. de ~. Sibiu, 1913.
VONIGA, D. Cuventări bisericeşti. Pref. de ~. Timişoara, 1903.

Nu exista imagini
  2508) PUŞCARIU, IOAN (1824-1911)
 • Opera
 • Imagini
PUŞCARIU, IOAN (1824-1911)
(Ioan de la Buceci ; Non quis-Sed quid ; Mai mulţi ortodoxi ; I.c.d.P ; Un contemporan)
49618. ~ Alfabetul Secuilor şi slovelor cirilice, de Ioan Puşcariu. Membru al Academiei Române. (Cu o stampă). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (26,5 x 20). 13 p. 20 bani. (Academia Română. Extras din Analele A.R.-Tom. XXVII. Mem. Secţ. Literare, No. 3, p. 53-65) (II 121192)
49619. ~ Caus'a romana la 1872 ca espunere de principie, [de I. Cav. de Puscariu], date publicului românu spre a le folosi sî a se orienta la statorirea unei programe nationali, de Comitetulu conferintiei nationale Sabiane din 5-6 Maiu. 1872. Sibiiu (Tip. archidiecesana), [1872]. (18,5 x 12). 52[-54] p. (I 63355)
Autorul, identificat după: Cugetarea, p. 700.
49620. ~ Cetatea Neamţului dela Podul Dâmboviţei în Muscel, de I. Puscariu, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (28x 22). 5 p. cu il. 20 bani. (Academia Română) (Extras din "Analele Academiei Române". Seria II. Tom. XXX. Memoriile Secţiunii istorice, No. 2, p. 111-115) (II 7626)
Descriere după copertă.
49621. ~ Comentariu la Pre înalta Patentă din 21 Iuniu 1854 pentru Ardealu lucratu pentrupoporul românu de Ioane Puscariu c.r. Pretore. Cuprinsul. Făşiora I. Partea materiale, adecă: Sepciunea I. II. III. IV şi V.-Făsiora II. Partea formale, adecă: Sepciunea VI. VII. VIII. IX. a patentei şi partea a X. cu unu adaosu. Sibiiu (Cu tipariul Diecesanu), 1858. (20 x 13). 6 f., 180 p. (I) ; 182[-184] p. (II). (II 121771)
Cu alfabet de tranziţie.
49622. ~ Un comentariu la § 96 al Statului organic bisericesc gr. or. român după 30 de ani de I. Cav. de Puşcariu. Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1899. (26 x 21). 39 p. (II 121210)
Lipsă coperta.
49623. ~ Consideraţiuni asupra timpului şi spaciului, de J. Cav. de Puşcariu. Budapesta (Cu Literile lui Alexandru Kocsi), 1878. (16 x 12,5). LX, 2 f., 71 p. (I 74337)
49624. ~ Date istorice privitorie la Familiele Nobile Române. Culesse de I. Cav. de Puscariu. Publicate sub auspiciele Associatiunei transilvane pentru literatur'a română şi cultur'a poporului român. Partea I. Sibiiu (Tipariulu tip. archidiecesane), 1892. (25,5 x 20,5). XVIII p.,1 f., 184 p. 2 f. v.a. sau 4 lei. (II 69440)
Cuprinde: "A. Conscripţiuni din anul 1862; B. Estractele din mai multe Collecţiuni; C. Supplementele".
49624a. ~ Idem. Partea II. Sibiiu (Tiparulu tip. archidiecesane), 1895. (26 x 21). IX p., 1 f., 416 p. (II 69440)
Cuprinde: "Familiile nobile în ordine alfabetică".
49625. ~ Dintre imitaţiunile lui Ioan de la Buceci. [Pe copertă şi: Partea 1]. Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1900. (20,5 x 13). 229 p. 2 corone. (I 17957)
Autorul, menţionat cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
49626. ~ Disertaţiune despre impartirea [pe cop.: impartîrea] politica a Ardealului, ca manuscritu data de I. S. Puscariu, Cavaleriu ordinului austriacu alu coronei de feru Cl. III. Administratoriu alu Comitatului Cetatea de Balta, membru alu sinodului bisericei greco-orientale din Ardealu, membru alu reuniunei transilvane pentru literatura romana si cultura poporului, ablegatu la dieta transilvana si la senatuluu[!] imperiale si referinte alu comitetului dietale pentru împartirea polititica a Transilvaniei etc. Sabiiu (Cu literele lui G. Filtsch), 1864. (21,5 x 15). 64 p. (II 73898)
49627. ~ Două documente privitoare la Revolta boierilor din Ţara Făgăraşului în favoarea lui Mihnea Vodă numit Cel Rău 1508-1510 de Ioan Puşcariu, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1910. (26,5 x 20,5). 10 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din "Analele Academiei Române". Seria II. Tom. XXXIII. Memoriile Secţiunii Istorice, No. 3, p. 61-70) (II 20403)
Descriere după copertă.
49628. ~ Două Zamfire domniţe române din secolul XVI trecute în Transilvania de Ioan Puşcariu, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (23,5 x 21,5). 26 p. 30 bani. (Academia Română) (Extras din "Analele Academiei Române". Seria II. Tom. XXIX. Memoriile Secţiunii Istorice, No. 13, p. 587-612) (II 6391)
Descriere după copertă.
49629. ~ Formularie de documente, osebite si espeditiuni private si oficioase in caus'e politice judiciarie, comunali etc. Compuse şi comitate cu respectu la legile positive, de I. S. Puşcariu, concipistu aulicu, vice-capitanulu Fogarasiului, membru alu Reuniunei transilvane pentru literatur'a romana etc. Fasior'a I. Viena (cu literele Mechitaristi-loru), 1862. (24 x 15). VIII, 80 p. (II 644897)
Fascicula, menţionată numai pe copertă. Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 81 şi urm.).
49630. ~ Un fragment despre scrierea română. De Non quis - Sed quid [=Cavaler Ioan Puşcariu]. Braşov (Tip. A. Mureşianu), [1880]. (19,5 x 12). 12 p. (I 103202)
Datat după: Ort. l.r., p. 171. Autorul identificat după: Cugetarea, p. 700, şi după menţiunea din vol. IV al operei: "Fragmente istorice despre boierii din ţara Făgăraşului" (Sibiu, 1907), la care primele trei volume au apărut sub acelaşi pseudonim.
49631. ~ Fragmente din Istoria bisericescă a Românilor de Nonquis, sed quid [=Dr. Ioan Cav. de Puşcariu]. Sibiiu (Tiparul Tip. archidiecesane), 1903. (19,5 x 12). 35 p. (I 121863)
Autorul, menţionat cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
49632. ~ Fragmente istorice despre boerii din tera Făgăraşului De Non quis, sed quid [= Cav. Ioan de Puşcariu]. [Vol.] I-III. Sibiiu (Tipariul tip. archidiecesane), 1904. (21 x 13,5). 23 p. 40 fileri (I) ; 51 p. 60 fileri (II); 122 p. 80 fileri (III) (II 121748)
Autorul, identificat în vol. IV, apărut în 1907.
49632a. ~ Idem. [Vol.] IV. Sibiiu (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1907. (21 x 15). X p., 1 f., 836[-852] p. 5 coroane 20 fileri. (II 121748)
49633. ~ Ioan Circa de Gambutz ca episcop al Marmaţiei Dositeiu Circa 1660-1730, de Ioan Puşcariu, Membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (26x 30). 11 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din "Analele Academiei Române". Seria II. Tom. XXIII. Memoriile Secţiunii Istorice, p. 177-187) (III 121191)
Descriere după copertă.
49634. ~ La Ierarchia Românilor din Ardeal şi Ungaria de Mai mulţi ortodoxi [= Ioan Puşcariu]. Sibiiu (Tiparul tip. archidiecesane), 1905. (20,5 x 12,5). 86 p. (Retipărire din "Telegraful Român") (II 1905)
Autorul, identificat după: Bunea, p. 108. Este un răspuns la lucrarea "Ierarchia Românilor din Ardeal şi Ungaria", apărută la Blaj în 1904 a Dr. Augustin Bunea, şi la alte lucrări privind Istoria bisericească şi a mitropoliei ortodoxe române din Transilvania şi Ungaria.
49635. ~ Merulu, de J. Cav. de Puscariu. Budapesta (Cu literele lui Alessandru Kocsi), 1883. (13 x 10,5). 24 p. (I 114108)
49636. ~ A mélyen tisztelt képviselőházhoz intézett Emlékirat, melylyel a Királyföldhöz tartozó Szelistye és Talmács fiókszékekbeli községek közjogi viszonyaiknak rendezését. Kérelmezik. Beadja Puscariu János, országgyűlési képviselő. Budán, (a magyar kir. tudom, egyeteni nyom-dábóle), 1861 [corectat de mînă: 1868]. (25,5 x 16,5). 1 f., 55 p. (II 121215)
La finalul textului este menţionată data: "6 iulie 1868".
49637. ~ Munţii Tămaş şi Tămăşel, de Ioan Puşcariu, Membru al Academiei Române. Bucureşti, Libr. Socec & Comp., C. Sfetea şi Libr. Naţională (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (27,5 x 21). 10 p. 20 bani. (Academia Română) (Extras din "Analele Academiei Române". Seria II. Tom. XXXIII Memoriile Secţiunii Istorice, No. 14, p. 787-796) (II 23670)
Descriere după copertă. Tip., pe cop. 4.
49638. ~ Negru-Vodă, de I. Cav. de Puşcariu. Sibiiu (Tipariul Tip. Archidiecesane), 1898. (26 x 21). 17 p. (II 121209)
Lipsă coperta.
49639. ~ Notiţe despre întâmplările contemporane. Scrise de Ioan Cavaler de Puşcariu. Sibiiu (Tiparul Tip. Arhidiecezane), 1913. (24 x 16,5). 221 p., 2 f. pl. 3 cor. (II 32007)
Pref. de Dr. Il. Puşcariu. Cu un Adaus din partea Editorului: "Despre anii din urmă ai vieţii lui Ioan Cav. de Puşcariu pînă la moartea lui", de Dr. I. Lupaş. (p. 171-220)
49640. ~ Orele libere, de I. c. d. P. Sabiiu (în tipografi'a archidiecesana), 1867. (20 x 13) 48 p. (I 121839)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul identificat după semnătura de pe ex-libris. Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 39 şi urm.).
49641. ~ Proiect de regulament pentru afacerile consistoriului metropolitan, elaborat de Ioan Cav. de Puşcariu, deputat congresual. Sibiiu (Tiparul tip. archidiecesane), 1882. (26 x 18). 38 p. (II 121212)
49642. ~ Reminiscentie din anul 1860, de Un contemporan [= Ioan cav. de Puşcariu]. Sibiiu (Tiparul tip. archidiecesane), 1897. (17 x 11). 37 p. (I 121982)
Autorul, menţionat cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
49643. ~ Die romanische Amtssprache. Ein Compendium der romanischen Sprachlehre, mit einer Sammlung der im ämtlichen Verkehre am häufigsten vorkommenden Ausdrücke von I. Puscariu. Bezirks Vorsteher, Hermannstadt (Gedruckt in der Orözesan Druckerei) mit Vorbehalt des Übersezungerechtes). 1860, (21 5 x l4,5). 180 p. (BCU-ClN 119996)
Lipsă coperta. Cu caractere gotice.
49644. ~ Die romanische Amtssprache. Ein Compendium der romanischen Sprachlehre mit einer deutsch-romanischen und romanisch-deutschen Sammlung der im ämtlichen Verkehre häufig vorkommenden Ausdrücke, von J. S. Puscariu, Administrator des Kokelburger Comitates, Landtags- und Reichsrats-Abgeordneter, Mitglied der griechischorient, Kirchensynode in Siebenbürgen. Mitglied der siebenb. Vereins für romanische Litteratur. II. verbesserte und vermehrte Auflage. Hermannstadt, Druck und Verlag von S. Filtsch, 1864. (22 x 15). IX[-XIII], 176 p. (II 121626)
Lipsă coperta.
49645. ~ Strugurii, de I. Cav. de Puşcariu. Sibiiu (Tiparul Tip. Archidiecesane), 1898. (15 x 11). 19 p. (I 122029)
În "Prolog", datat: "Bran, 10 August 1898", autorul mărturiseşte că apariţia acestor versuri întîi în "Telegraful român" apoi în această broşură se datoreşte unor "momente trecătoare de inspiraţie trecătoare".
49646. . ~ Ugrinus - 1291. Discurs rostit la 9(22) Martie 1901 în şedinţă solemnă de Ioan Puşcariu, Membru al Academiei Române cu Respuns de B. Petriceicu-Haşdeu, Membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (26,5 x 20). 17 p., 1 f. pl. (Academia Română. Discursuri de recepţiune, XXIII) (II 119059)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  2509) PUŞCARIU, IOAN I. (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
PUŞCARIU, IOAN I. (1852-?)
49647. ~ Curs elementar despre electricitate cu aplicaţiune la aparatele C.F.R. şi despre instalațiunile de centralisare a acelor şi semnalelor predat de Ion I. Puşcariu, Inginer Şef, sub-şeful Serviciului L. Bucuresci (Tip. Căilor Ferate Române), 1897. (23,5 x 16). 113[-117] p. cu il., 3 pl. (Direcţiunea generală a Căilor Ferate Române, Scoala, specială de întreţinere) (II 121424)
49648. ~ Descrierea uneltelor de cale. Curs predat de Ion I. Puşcariu, Inginer-şef, sub-şef de serviciu la Căile Ferate Române. Bucuresci, Edit. Direcţiune Generale C.F.R. (Tip. Căilor Ferate Române), 1896. (23 x 16). 43 p. cu il. (Direcţiunea Generală a Căilor Ferate Române. Şcoala Specială de întreţinere) (II 121585)
49649. ~ Istoria şi geografia C.F.R. Curs predat de Ion I. Puşcariu, Inginer Şef, Sub şef Serviciului L. Bucuresci, 1897. (33,5 x 21,5). 1 f., 245 p. cu il., 1 h. (Direcţiunea Generală a Căilor Ferate Române. Scola specială de întreţinere) (III 121140)
Curs litografiat.
49650. ~ Das Stereometer privilegirtes Korper-Messinstrument von Johann Ritter, von Puscariu, Ingenieur. Mit 8 in den Text gedruckten Holzschnitten. Budapest (Gedruckt bei Kocsi Sandor), 1877. (23 x 15,5). V, 33 p. cu il. 1 fl. 50 Kr. (II 121599)
49651. ~ Stereometrul. Instrument brevetat şi premiat pentru mesurătoarea corpurilor, de Ion Joe Puşcariu, Inginer. Cu 14 figuri şi 2 tabele. Bucuresci (Tipo-Lit. Eduard Wiegand, Succesorul firmei Stefan Mihalescu), 1877. (22 x 15,5). 23 p. cu il. (II 121598)
Lipsă p. 2 a copertei.
49652. ~ Idem. [Craiova, 1879]. (23 x 14,5). 2 f., 35 p. (II 121553)
Curs litografiat. Loc şi an, în prefaţă.
49653. ~ Suprastructuri de cale metalică cu studiul unui nou sistem. De Jon Joe Puşcariu, Inginer. Bucuresci (Tipo-Lit. St. Mihăilescu), 1885. (23,5 x 15,5). 54 p. 6 pl. (II 121597)

Nu exista imagini
  2510) PUŞCARIU, IOSIF (1835-1923)
 • Opera
 • Imagini
PUŞCARIU, IOSIF (1835-1923)
49654. ~ Povestiri de ale lui Moş Barbă-Albă, de Iosif Puşcariu. [Vol. I-II ]. Braşov (Tip. A Mureşianu), 1909. (15 x 11,5). 1 f., 596 p. (I) ; 75 p. (II). 1 coroană. (I 14798)
Autorul, în prefaţa la vol. I şi pe p. de titlu a vol. II.

Nu exista imagini