Bibliografia românească modernă

Autori - Litera P
  1481) POPA-RADU, CORNELIU
 • Opera
 • Imagini
POPA-RADU, CORNELIU
47003. ~ Demenţa precoce (Formele clinice cu observaţiuni). Teza pentru doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Iunie 1908 de Corneliu Popa-Radu. Fost intern prin concurs al azilului de boli mintale Socola, al Clinicei 1-a Chirurgicale şi al biroului de consultaţiuni chirurgicale din Spitalul Sf. Spiridon. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1908. (23,5 x 16). 41 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, no. 305) (BCU-ClN 217677)
47004. ~ Deux cas typique de démence katatonique, par M. le Dr. Popa Radu, Médecin à l'asile d'aliénés de Socola ; Médecin légiste de l'Université de Paris. Jassy (Impr. H. Goldner), 1914. (23 x 16). 1 f., 11 p. cu il. (Extrait des "Bulletins et Mémoires de la Société des Médecins et Naturalistes de Jassy", 1914) (II 41500)

Nu exista imagini
  1482) POPA-ROMANESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
POPA-ROMANESCU, IOAN
47005. ~ Un capitol din monografia Săliştei (1 August 1914-1 Iulie 1915). De Ioan Popa (Romanescu), preot. Sibiiu (Tiparul Tip. arhidiecezane), 1915. (16,5 x 11,5). 37 p. (I 458398)

Nu exista imagini
  1483) POPAN, VASILE
 • Opera
 • Imagini
POPAN, VASILE
47006. ~ Cântarea pruncilor după, ai lor duşi în răsboiu. De mai multe şcolăriţe din Lipău (Szamoslippó), comunicate prin Vasile Popan, Preot învăţător. Nagykomlós, Edit. redacţiei Calea Vieţii (Arad, Tip. Concordia), 1917. (13 x 10). 15 p. (Cărţile poporului, 17) (I 164749)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  1484) POPASU, IOAN (1808-1889)
 • Opera
 • Imagini
POPASU, IOAN (1808-1889)
47007. ~ Cuventarea rostita cu ocasiunea jubileului de 25 ani [ai archipastoriei Escelentiei Sele Présântitului Archiespiscopu sî Metropolitu Andreiu Bar. de Siagun'a] de Presânti'a Sea P. Ioanu Popasu Episcopulu gr. or. alu Eparchiei Caransebesiului. Sabiiu (in tipografi'a archidiecesana), 1871. (18 x 11,5). 14 p. (BCU-ClN 288941)

Vezi de asemenea:
• Cererile Romanilor din Monarhia Austriacă. Viena, 1849.

47008. • Ioan Popasu 1808-1889. Caransebeş, Editura şi tiparul Tip. Librăriei diecesane, 1899. (15 x 10). 74 p. cu 1 portr. 10 cr. (I 159672)
Lipsă coperta. Pe coperta exemplarului din Bibl. Inst. Iorga (I 12669 G): "Bibliografia primului Episcop al reinfiinţatei diecese gr. or. române a Caransebeşului Ioan Popasu".

Nu exista imagini
  1485) POPASU, LOUIS
 • Opera
 • Imagini
POPASU, LOUIS
47009. ~ Garanţia de evicţiune în dreptul roman si modern. Teza pentru licenţă, de Louis Popasu. Bucuresci (Tip. Curţii regale, F. Göbl fii), 1893. (23,5 x 16,5). 2 f., 11, 48 p., III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 75449)

Nu exista imagini
  1486) POPASSU, PANTELIU
 • Opera
 • Imagini
POPASSU, PANTELIU
47010. ~ Discursulu ţinut în siedintia din 13/25 Decembre 1871, a Cammerei Legislative române, de Panteliu Popassu, Deputatulu Collegiului alu III-lea de Galaţi, assupra chestiunei drumuriloru de feru române, concedate D-rului Strusberg & Consortium. Galatz (Typ. Frederic Thiel), 1872. (22 x 14). 22 p. (II 520872)
47011. ~ Memorialul Deputatului de Galaţi [Panteliu Popasu] presentat în ziua de 29 Noem. 1873 Măriei Sale Domnitorului României Carol I. Cu ocazia retragerii din viaţa politică presintă Regelui şi alegătorilor memorialul (sit. ţară, guvernul...). Traducţiune din limba germană. Ediţiune manuscrisă. Bucureşti (Typ. Naţională, Antr. C. N. Rădulescu), 1875. (22,5 x 14,5).2 f., XXIX p., 1 f., 38 p. (II 423468)
Autorul, menţionat la finalul textului.
47012. ~ *Ovreii şi relele loru, 3 broşuri de Popasu. Bucureşti, 1873. (Iarcu, p. 111)
47013. ~ Studii fugitive de drepţii aplicate la codicele şi procedura civilă a României, de P. Poppassu, Advocatu publicu. Licenţiatu în drepturi şi în sciinţiele politice. Bucuresci (Tip. Collegiului Naţionalu St. Sava), 1860. (21,5 x 14,5). 1 f., 69 p. (II 75314)
47014. ~ Sunt sau nu folositori Ovreii Principatelor Române? De Panteliu Popassu, Advocatu. Absolvitu in drepturi şi în sciinţele politice, membru alu Societăţei Orientale din Halle etc. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Associaţi), [1865]. (20 x 13). 68 p. (II 104417)
Anul, dedus din text (p. 6).
47015. ~ Idem. Ed. II. Bucuresci (Tip. Lucrătoriloru Associaţi), [1869]. (20,5 x 13,5). 68 p. (II 140504)
Datat după: Iarcu, p. 160.

Nu exista imagini
  1487) POPASSU, S.
 • Opera
 • Imagini
POPASSU, S.
47016. ~ *Sinucidul seu Consecinţele corupţiunei Secolului de S. Popasso. Bucuresci (Typographia Natională), 1875. 12°. 144 p. 1,50 lei. (BR, 1878, nr. 7, iul., p. 82 ; Popescu, Siese ani, p 52)

Nu exista imagini
  1488) POPAZOGLU, D.
 • Opera
 • Imagini
POPAZOGLU, D.
Vezi: PAPAZOGLU, DIMITRIE

Nu exista imagini
  1489) POPAZOLU, CONSTANTIN Z. (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
POPAZOLU, CONSTANTIN Z. (1874-?)
(C. Papazoglu)
47017. ~ Asigurarea animalelor în România. Studiu critic de Const. Popasolu, Medic veterinar, şef de birou Serviciul Sanitar Veterinar. Bucureşti (Tip. Munca), 1906. (19 x 12,5). 24 p. (I 5173)
47018. ~ [Asigurarea animalelor în România. Raport de Constantin Z. Popazolu, sub şefu serviciului veterinar]. [Bucureşti, 1913]. (23,5 x 16). 11 p. (Al III-lea Congres Naţional de Medicină Veterinară, 15 mai 1911) (II 29982)
Descriere după titlul de la începutul textului.
47019. ~ Cestiuni[!] Economice. Comunicare făcută la secţiunea zootehnică dela congresul pentru înaintarea ştiinţelor, în ziua de 22 septembrie 1906, de C .Popazolu, Medic veterinar, şef de biurou Serviciul sanitar-veterinar. Bucureşti (Tip. Munca), 1906. (19,5 x 12,5). 29[-31] p. (I 5042)
47020. ~ Chestiuni profesionale de Const. Popazolu, Medic veterinar, şef de biurou în Serviciul Veterinar Central. Bucureşti (Tip.Munca), 1905. (24 x 16). 7 p. (Extras din "Revista de Medicină Veterinară") (II 3179)
47021. ~ Convallamarina şi derivaţii sei. Acţiunea lor asupra circulaţiunei. Teza susţinută în ziua de... 1900 de Constantin Z. Popazolu. Bucuresci (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1900. (23x 16). 51[-56] p. cu il. (Scoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 123) (II 423223)
47022. ~ Corpul veterinar şi Oligarhia politică! De C. Popasolu. Bucureşti (Universala, Inst. de Arte Grafice Iancu Ionescu), 1914. (24 x 16). 8 p. (II 37396)
47023. ~ Educaţiune şi Instrucţiune, [de] C. Papazolu, Medic veterinar. Conferinţă ţinută la Prietenii Ştiinţei în ziua de 5 Aprilie 1915. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1915. (17,5 x 11). 100 p. 50 bani. (I 42495)
47024. ~ Ereditatea din punct de vedere biologic, psihologic şi social. Conferinţă ţinută la Prietenii Ştiinţei în ziua de 18 Ianuarie 1915, de C. Popazolu, Medic-veterinar. Bucureşti (Tip. ziarului Universul), 1915. (15,5 x 11,5) (Extras din "Ziarul Ştiinţelor populare şi al Călătoriilor", no. 6 şi 7 din Februarie 10, 1915) (I 48843)
47025. ~ La glycérine comme aliment, [par] C. Popazolu, Médecin vétérinaire, chef de bureau au service vétérinaire central. Bucarest (Impr. Munca), 1905. (23,5 x 15,5). 6 p. (Extrait de la "Revista de medicină veterinară") (II 1646)
47026. ~ Reproducţiunea la animalele domestice, de G. Z. Popazolu, Medic-Veterinar. Bucuresci (Tip. Viitorul, Nicolae N. Voicu), 1904. (20,5 x 13). 60[-63] p. cu il. 1 leu. (I 2783)
47027. ~ Rolul alimentar al zahărului, [de] C. Popazol, Medic Veterinar. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (24 x 16). 16 p. (Extras din Jurn. Soc. Centr. Agricole) (II 3212)

Vezi de asemenea:
• Al III-lea Congres Naţional de Medicină veterinară. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  1490) POPÂRLAN, TEODOR N.
 • Opera
 • Imagini
POPÂRLAN, TEODOR N.
47028. ~ Despre obligaţiunile vîndetorului în dreptul român. Tesă pentru licenţă, de Teodor N. Popârlan. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1900. (24,5 x 16,5). 26 p., 1 f., III p. (Şcoala Superioară de Sciinţe de Stat. Palatul Universităţei) (II 422608)
47029. ~ Geografia Judeţului Braila. Intocmita conformu nouei programe pentru scolele primare rurale, de T. N. Popârlan, Inveţătoru. Aprobată de onor. Ministeru alu Culteloru şi Instrucţiunei publice cu ordinulu no. 15341 din anulu 1885. Noembrie 19. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1886. (19 x 13). 36 p., 2 h. (I 392723)

Nu exista imagini
  1491) POPEA, AUREL
 • Opera
 • Imagini
POPEA, AUREL
47030. ~ Seroreacţia Abderhalden (Metoda Dializei) în psychiatrie. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută la... Mai 1914 de Aurel Popea, Preparator al Clinicei Mintale. Bucureşti (Tip. Cultura), 1914. (23 x 15,5). 68 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1340) (II 37297)

În colaborare:
PARHON, C. ş.a. Note sur la lipoidhémie chez les aliénés. Gand, 1913.

Nu exista imagini
  1492) POPEA, IOAN (1839-1903)
 • Opera
 • Imagini
POPEA, IOAN (1839-1903)
47031. ~ Carte de cetire pentru gimnasií, scole reale, comerciale, pedagogice (normale) şi pentru scole de adulţi, de Ioan Popea, profesor la Gimnasiul român din Braşov. Tom. I. Sibiiu, Edit. auctorului (Tiparul Inst. tipografic Societate pe acţii), 1885. (22,5 x 15). X, 235 p. (II 374643)
47032. ~ *Carte de cetire pentru gimnasii, scole reale, comerciale, pedagogice şi pentru scole de adulţi, de Ioanu Popea, profesoru la gimnasiulu romanu din Brasiovu. Ed. II. Tom. I. Brasiov, Editur'a Librăriei Nicolae I. Ciurcu, [1889 sau 1890]. 235 p. 1 fl. 20 cr. (Tr, 20(1889), nr. 19-20, oct. 1-15, p. 160: Bibliografie ; Lumin, 10 (1889), nr. 82, nov. 9 (oct. 28), p. 3: Bibliografie ; 11 (1890), nr. 32, mai 10(apr. 28), p. 3: Cărţi aprobate ; RP, 4 (1889), nr. 21, nov. 1, p. 14: Bibliografie)
47033. ~ Carte de cetire pentru clasa I şi II gimnasială şi reală, seminare pedagogice şi scole superiore de fete, de Ioan Popea, Profesor la Gimnasiul Român din Braşov. Ed. III. Din nou prelucrată. Braşov, Edit. Librăriei Nicolae I. Ciurcu (Tip. A. Muresianu), 1893. (22,5 x 15,5). 2 f., 254[-256] p. (II 177507)
Lipsă coperta. Între anii 1885 şi 1897, au apărut patru ediţii (vezi Tr. 29 (1898), nr. VI, aug., p. 199: Producţia noastră lit. 1897-98 ; 34(1903), nr. II, mart./apr., p. 92: Necrolog)
47034. ~ Idem. Ed. V. Revidată de Dr. Constantin Lacea, Profesor. Brasso (Braşov), Edit. Librăriei H. Zeidner (Tip. A. Muresianu), 1905. (22 x 15). 5 f. cu portr., 255[-258] p. (II 16502)
47035. ~ Caractere morale, exemple şi sentinţe culese din istoriile şi literaturile poporelor vechi şi moderne. De Ioan Popea, profesor. Braşov (Tip. A. Muresianu), 1899. (20 x 14). XIX, 385[ -388] p. cor. 2,50 sau 3 franci. (II 258793)
Lipsă coperta.
47036. ~ Casa părintească, crescătoarea individilor şi popoarelor. Un cuvent cătră părinţi, ilustrat cu exemple, de Ioan Popea, fost profesor la gimnasiul român din Braşov. Sibiiu (Tiparul tip. archidiecezane), 1903. (17,5 x 12,5). 59 p. 20 fii. (Biblioteca Poporală a Asociaţiunii, nr. 5) (I 149284)
47037. ~ *Idealul studentului romenu. Cuventu pronuntiatu la serbatori'a S. Sofii, patronei gimnasiului rom. din Brasiovu, de Ioan Popea, prof. gimnasialu. Sibiiu (Tipografia Archidiecesană), 1877. 12°. 25 p. (BR, 1(1879), nr. 7, iul., p. 82)
47038. ~ *Religiunea creştina cuprindiendu invetiaturi despre credinti'a si faptele bune crestinesci pentru scólele elementare de ambe secse, de Ioan Popea, prof. la gimn. rom. gr. or. din Brasiovu. Brasiovu (Tiparitu la Romer & Kamner), [1877 sau 1878]. 16°. 30 cr. (Tr, 11(1878), nr. 4, febr. 15, p. 48: Bibliografie; B & Sc 2(1878), nr. 9, febr. 26/mart. 10, p. 71: Diverse ; BR, 1(1879), nr. 7, iul., p. 82)
47039. ~ *Idem. Ed. III. [Braşov, Librăria Nicolae I. Ciurcu, 1882?]. (NBR, 1(1882), tom. I, nr. 9, p. 214: Literatură)
47040. ~ *Idem. Ed. IV. Braşov, Edit. N. Ciurcu, [1889]. (FD, 4(1889), nr. 35, sept. 3/15, p. 6: Bibliografie ; Lumin, 10(1889), nr. 82, nov. 9 (oct, 28), p. 3: Bibliografie)
47041. ~ *Idem. Ed. VI. Braşov (Tip. Librăriei N. I..Ciurcu), [1890 sau 1891]. 12 cr. (FD, 7(1891), nr. 36, sept. 8/20, p. 8 ; RP, 4(1889), nr. 21, nov. 1, p. 14: Bibliografie)
47042. ~ Religiunea creştină cuprindend înveţături despre credinţa şi faptele bune creştineşti pentru şcolele elementare de ambe secse de Ioan Popea, Profesor la Gimnasiul român gr. or. din Braşov. Ed. VII. Brasso, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1903. (20 x 13). 40 p. 20 bani. (I 159472)

În colaborare:
TEUTSCH, M. şi ~. Lehrbuch der rumänischen Sprache. 1897.

Nu exista imagini
  1493) POPEA, NEAGOE
 • Opera
 • Imagini
POPEA, NEAGOE
Traduceri:
KEMENY, J. Memoriile... Trad. de ~. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  1494) POPEA, NICOLAU (1826-1908)
 • Opera
 • Imagini
POPEA, NICOLAU (1826-1908)
(Neagoe)
47043. ~ Archiepiscopul şi mitropolitul Andreiu baron de Şaguna. De Nicolau Popea, Archimandrit şi vicariu archiepiscopesc. Op premiat de consistoriul respective sinodul archidiecesei ortodocse române a Transilvaniei. Sibiiu (Tiparul tip. archidiecesane), 1879. (23,5 x 15). 2 f., 378 p., 1 portr. (II 119253)
Cu menţiunea: "Lichtdruck von Rommler & Jonas, Dresden".
47044. ~ Archiepiscopul şi Mitropolitul Andreiu Baron de Şaguna. Discurs rostit la 13/26 martie 1900 în şedinţa solemnă sub preşedinţia M.S. Regelui de Nicolae Popea, Episcopul Caransebeşului cu Respuns de Dimitrie A. Sturdza, Secretar general al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1900. (26,5 x 21). 42 p., 1 f. portr. 0,50 lei. (Academia Română. Discursuri de receptiune, XXI) (II 119057)
47045. ~ Contr'a critica la Critic'a d-lui J. M. Moldovanu (Vechi'a Metropolia de N. Pop'a), de Nicolau Pope'a Archimandritu şi Vicariu archiepiscopescu. Sabiiu (in tip. archidiecesana), 1873. (24x 15,5). IV, 69 p. 40 cr. v.a. (II 119353)
47046. ~ Nicolae din îndurarea lui Dumnedeu Episcopul bisericei drept credinciose reseritene în Eparhia română a Caransebesiului [Disposiţia privind alegerea deputatilor la proximul Congres] Nr. 2436. Pl. ex. 1893. [Caransebeş, 1893]. (33,5 x 21). 2 f. (BCU-ClN 242004)
Descrierea după titlul de la începutul textului, completată cu date din text. La fianlul textului, semnează: "Nicolae Popea, m.p. Episcop".
47047. ~ Escelenti'a Sea Archiepiscopulu sî Metropolitulu Andreiu Baronu de Siagun'a de Nicolau Pope'a Archimandritu sî Vicariu archiepiscopescu. Sibiiu (in tip. archidiecesana), 1873. (19 x 13). 34 p. (I 119704)
Lipsă coperta.
47048. ~ Memorialul Archiepiscopului şi Metropolitului Andreiu baron de Şaguna sau Luptele naţionale-politice ale Românilor. 1846-1873, de Nicolae Popea, Archimandrit-vicar archiepiscopesc. Tom. I. Sibiiu (Institutul tipografic), 1889. (23,5 x 16). XIV, 408 p. (II 119254)
47049. ~ Vechi'a metropolia ortodoxa romana a Transilvaniei, suprimarea şi restaurarea ei de Nicolau Pope'a, Protosincelu archid. Asesoru cons., Profesoru de teolog., Membru fund. alu Asociat. Transilv. pentru literat, rom. etc. Sabiniu (Cu tipariulu tip. lui S. Filtsch (W. Krafft), 1870. (23 x 15). XIV, 353 p. (II 119419)

Editări de texte:
ŞAGUNA, A. Compendiu de dreptulu canonicu al unei sântei soborniceşti şi apostolesci biserici. Ed. II. Ed. de ~. Sibiiu, 1885.

Nu exista imagini
  1495) POPEANU, ION
 • Opera
 • Imagini
POPEANU, ION
Traduceri:
VOLTAIRE. Philosoful şi natura. Trad. de ~. Turnu Severin, 1901.

Nu exista imagini
  1496) POPESCU, A.
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, A.
47050. ~ Vegetarismul şi fiinţarea lui în alte ţări şi la noi, [de] A. Popescu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1908. (24 x 16,5). 14 p. (Extras din "România Medicală", nr. 8-9. (II 10654)
Lipsă coperta.

În colaborare:
DANIELOPOLU, D. ş.a. Le constante ureo-secretoire chez les cardiaques asystoliques. Paris, 1913.

Nu exista imagini
  1497) POPESCU, ADRIAN STROE
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, ADRIAN STROE
47051. ~ Studii asupra societăţilor civile. Thesă pentru a obţine titlu de licenţă susţinută la (13 Decembrie] 187[8] de Adrian Stroe Popescu. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1878. (21 x 14,5). 110 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 268565)

Nu exista imagini
  1498) POPESCU, AL., poet
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, AL., poet
47052. ~ Mirt şi lăcrămioare. Versuri morale. Bucureşti, Sfetea, [1893]. 8°. 64 p. (BCU-Iaşi IB 4035)

Nu exista imagini
  1499) POPESCU, AL., revizor şcolar
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, AL., revizor şcolar
47053. ~ Carte de aritmetică, pentru clasa I primară urbană, de Al. Popescu, Directorul Şcolei de băeţi No. 2 din T.-Severin. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1900. (20 x 13). 80 p. (I 2372)
47054. ~ Idem, de Al. Popescu, Directorul Scoale No. 2 de băeţi din T.-Severin, Revizor şcolar. Ed. I. Turnu-Severin (Inst. grafic Samitca), 1913. (20 x 13). 80 p. cu il. 50 bani. (I 35542)
Pe copertă, titlul: "Carte de Aritmetică pentru clasa I primară urbană şi divizia I rurală cu 2 sau mai mulţi învăţători".

În colaborare:
47055. ~ Prima carte de cetire. Abecedar pentru clasa I-a primară, de Al. Popescu, I. Haiducescu Institutori în T.-Severin. Ed. I. Partea I. Craiova, Inst. de Editură Ralian şi Ignat Samitca, 1898. (20 x 13,5). 74 p. cu il., 1 f. 50 bani. (I 123978)

Vezi şi:
HAIDUCESCU, I. şi ~. Prima carte de cetire, cl. I prim. Ed. I. Partea II. Craiova, 1898.

Nu exista imagini
  1500) POPESCU, ALEXANDRU (1860?-?)
 • Opera
 • Imagini
POPESCU, ALEXANDRU (1860?-?)
47056. ~ Contribuţiuni la studiul etiologiei şi anatomiei pathologice a gangrenei pulmonare. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Alexandru Popescu, Intern al Spitalului Brâncovenesc, membru redactor al revistei medicale Spitalul. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (23,5 x 15,5). VIII, 111 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 378) (II 423164)
47057. ~ *Despre flebite şi alteraţiunile nervose consecutive. [189?]. (Apărută înainte de 1895) (Popescu Al., cop. 4)
47058. ~ Reaua stare sanitară a judeţului Romanaţi din punct de vedere higienic şi salubru, de Dr. Al. Popescu, Medic primar al Spitalului Caracal. [Bucureşti] (Universala, Inst. de Arte grafice), 1913. (23 x 16). 8 p. (Extras din "Spitalul", No. 9 din 1913) (II 33745)

Nu exista imagini