Bibliografia românească modernă

Autori - Litera P
  1) PAAPA, VASILE
 • Opera
 • Imagini
PAAPA, VASILE
Vezi:
PENCOVICI, A. Testamentul lui Vasile Paapa şi Cuventul de la Înmormentare... Bucureşti, 1844.

Nu exista imagini
  2) PAASCHE, HANS
 • Opera
 • Imagini
PAASCHE, HANS
43081. ~ Legionarul Kirsch. O călătorie aventuroasă din Camerun până în tranşeele germane, în anii de răsboi 1914/15, de Hans Paasche. Bucureşti, Edit. Regele Carol (Staatsdruckerei), 1917. (19 x 12,5). 198 p. cu il. şi portr. 1 leu. (I 48817)
Tip., pe cop. 4. Preţul, ştampilat pe copertă.

Nu exista imagini
  3) PACCARD, J. E.
 • Opera
 • Imagini
PACCARD, J. E.
43082. ~ Iudita Franţeză sau Clotilda şi Edmond. Romanţ istoric din al 6-lea veac. De J. E. Paccard. Tradus de I. D. Negulici. Tom. I. Bucureşti (Tipografia lui Fr. Valbaum), 1844. (20 x 13). 3 f., IV, 141[-144] p. (I 57034)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta. Pe v. p. de titlu false menţiunea: "Gratis pentru toţi abonaţii la Educaţia mumelor de familie".
43082a. ~ Idem. Tom. II. Bucureşti (Tipografia lui I. Eliade), 1846. (20 x 13). 142[-144] p. (I 57034)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  4) Pace şi neutralitate
 • Opera
 • Imagini
Pace şi neutralitate
43083. • Pace şi neutralitate. Consecinţele unui război pentru România. Cuvîntările tov. I. C. Frimu, D. Marinescu, G. Cristescu şi Dr. C. Racovski, la Marele Meeting din Sala Dacia, ţinut la 11 ianuarie 1915. Bucureşti (Tip. Poporul), 1915. (15,5 x 11). 30 p. 5 bani. (Biblioteca antirăzboinică, nr. 5) (I 42836)

Nu exista imagini
  5) Pacea...
 • Opera
 • Imagini
Pacea...
• Pacea..., de N. N. Vezi: BRĂILEANU, C

.PACHE, ALEX.
43084. ~ *Die literar-historische Stellung von Heines Natursymbolik. [Aus Naturgefühl und Natursymbolik bei Heinrich Heine]. [Diss Bonn 1904. Philos. Fak. Univ.]. Hamburg u. Leipzig, L. Voss, 1904. 8 p. 50 bani. (Păduraru, p. 39)

Nu exista imagini
  6) PACINI, GIOVANNI
 • Opera
 • Imagini
PACINI, GIOVANNI
Vezi:
CAMMARANO, S. Saffo. Muzica de ~. Bucureşti, 1871

Nu exista imagini
  7) PACIUREA, G. L.
 • Opera
 • Imagini
PACIUREA, G. L.
43085. ~ Despre apel în materie civilă şi penală, de C. L. Paciurea. Tesa pentru licenţă. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1894. (24,5 x 16,5). 56 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 394255)
43086. ~ Notiţe de drept penal, de C. Paciurea. S.l., [189?]. (23,5 x 16). 32 p. (II 393734)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  8) PACU, MOISE N. (1853-1941)
 • Opera
 • Imagini
PACU, MOISE N. (1853-1941)
(Agricola)
43087.~ Biserica română. Cuventare rostită în Camera deputaţilor în diua de 8 Decembre 1888, cu ocasia discuţiunei respunsului la Mesagiul Tronului, de Moise N. Pacu, Deputat al Colegiului al II de Covurlui, fost deputat al Colegiului al III din acelaşi judeţ. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1888. (24,5 x 16,5). 20 p. (II 119086)
43088.~ Cartea judeţului Covurluiu. Note geografice, istorice şi în deosebi statistice. Partea I şi II, de Moise N. Pacu, Profesor la Seminariul din Galaţi şi fost deputat al jud. Covurluiu. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1891. (23,5 x 16). VIII, 416 p., 1 h. (II 77561)
Lipsă coperta.
43088a. ~ Idem. Partea III. Comunele rurale. De Moise N. Pacu, Profesor la Seminariul din Galaţi şi fost deputat al jud. Covurluiu. Galaţi (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1891. (23,5 x 16). 1 f., 162[-166] p., 1 h. (II 77561)
Lipsă coperta.
43089. ~ *Cotitatea disponibilă şi rezervă, în Dreptul Roman, Civil şi Internaţional, [de] Moise N. Pacu, teză susţinută în Decembrie 1896, înaintea Facultăţei juridice din Bucureşti, pentru recunoaşterea diplomei de Doctor în Drept. (Pacu. Elem. cop. 4 ; Pacu. Cuv., p. 4 cop; Dupin, cop. 4)
Lucrarea este consemnată ca inedită în: AnB, p. 38.
43090. ~ Cuvântări diverse cu Conţinut religioso-moral, didactic şi social-naţional, de Moise N. Pacu, doctor în drept, advocat, profesor pensionar, fost deputat şi senator. Galaţi (Tip. Buciumul Român, Petru P. Stănescu), 1908. (24 x 17). 210, VI p. 3 lei. (II 11805)
43091. ~ Idem, [pe cop.: 1874-1911], de Moise N. Pacu, doctor în drept, advocat, profesor onorar, fost deputat şi actual senator. Ed. II. Galaţi (Tip. Buciumul Român, Petru P. Stănescu), 1912. (24 x 17). 238, III 3,50 lei. (II 48716)
43092. ~ *Despre lux, conferinţă publică ţinută la Ateneul din Galaţi la 14 Martie 1893, [de] M. N. Pacu. Galaţi, 1893. 1 leu. (Pacu, Elem., cop. 4)
43093. ~ Desordinea sufletescă (morală) ce bântue societatea nostră. Cuventare rostită în şedinţa senatului României din 16 Decembre 1899, cu ocasia desvoltărei unei interpelări asupra acestei materii, de Moise N. Pacu, senator al Colegiului II de Covurlui, profesor şi advocat în Galaţi, fost deputat, etc. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (25 x 17). 16 p. (II 62603)
43094. ~ Dicţionar geografic şi statistic al judeţului Covurluiu, de Moise N. Pacu, Profesor la Seminariul din Galaţi. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa adunărei generale din 8 Martie 1892. Galaţi (Tip-Lit. I. Schenk), 1892 [pe cop.: 1893]. (24 x 16). 168 p. 2 lei. (Societatea Geografică Română) (II 67847)
43095. ~ Discurs rostit cu ocazia solemnităţei distribuirei premiilor în annulu 1874 Iuniu 29 la scoalele de băeţi din urbea Ismail, de Ms. N. Pacu, professor la Seminariul din Ismail. Ismail (Tip. Dunărei de jos), 1874. (19,5 x 13). 11 p. (I 119633)
43096. ~ Discurs rostit în localul Episcopiei Dunărei de Jos din Galaţi în ziua de 20 Maiu 1890 cu ocasia serbarei jubileului de 25 ani al acestei episcopii şi al Seminarului eparhial, de Moise N. Pacu, Profesor la acest Seminar şi deputat. Bucureşci (Tip. C. C. Săvoiu & Comp.), 1890. (20 x 13,5). 24 p. (I 64266)
43097. ~ Elemente de instrucţie civică, drept şi economie politică. Lucrare după programa în vigoare, pentru clasa a IV secondară, de M. N. Pacu, Doctor în Drept, profesor, advocat. Galaţi (Tip. Buciumul Român), 1903. (22 x 14). 200, II p. 2,50 lei. (II 2106)
43098. ~ Idem, pentru clasa IV-a secundară, de Moise N. Pacu, Doctor în drept, advocat, profesor onorar, fost deputat şi senator. Ed. II. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Comp. (Tip. Cultura), 1914. (20,5 x 13). 135 p. 2 lei. (II 84982)
43099. ~ Elemente de morală creştină, alcătuire după programa în vigoare pentru usul şcoalelor secondare, de Moise N. Pacu, Profesor la liceul din Galaţi şi advocat. Galaţi (Tip. Buciumul Român), 1901. (21 x 14). 127 p., XII p. 2 lei. (II 2202)
43100. ~ Idem, de Moise N. Pacu, Profesor, doctor în drept, advocat. Ed. II. Galaţi (Tip. Buciumul Român, P. P. Stănescu), 1906. (20 x 13). 111 p. 1,75 lei. (I 3447)
43101. ~ Idem, de Moise N. Pacu. Profesor pensionar şi advocat în Galaţi. Ed. III. Carte aprobată de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei, pentru clasa III secundară cu ord. No. 473 din 28 August 1909. Galaţi, Edit. Librăria Nouă Negoescu & Maniţiu (Bucureşti, Tiparul Inst. de Arte Grafice Minerva), 1909. (20 x 13). 94 p. 1,50 lei. (I 15727)
43102. ~ Idem. Ed. IV. Galaţi, Edit. Librăria Nouă Negoescu & Maniţiu (Bucureşti, Tiparul Inst. de Arte Grafice Minerva), 1910. (19,5 x 13). 89 p. 1,50 lei. (I 20283)
43103. ~ Idem, de Moise N. Pacu, Profesor onorar, Advocat în Galaţi şi Senator. Ed. V. Galaţi, Edit. Librăria Nouă Negoescu & Maniţiu, 1911. (20 x 13,5). 89 p. 1,50 lei. (I 23902)
43104. ~ Idem. Ed. VI. Galaţi, Edit. Librăria Nouă, Negoescu & Maniţiu, 1912. (19,5 x 13). 89 p. 1,50 lei. (I 29760)
43105. ~ Idem. Ed. VII. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1913. (20 x 13,5). 89 p. 1,50 lei. (II 31945)
43106. ~ Manual de explicarea evangheliilor. Conform programei în vigoare, pentru cl. II-a liceală şi gimnazială, de Moise N. Pacu, Profesor pensionar şi advocat în Galaţi. Galaţi, Edit. Librăriei Nouă, Negoescu & Maniţiu (Bucureşti, Tiparul Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva), 1909. (20 x 13). 55 p. 1 leu. (I 15726)
Tip., pe cop. 4.
43107. ~ Idem. [pe cop.: Ed. II]. Galaţi (Tip. Buciumul Român, Petru P. Stănescu),1910. (19,5 x 13). 60 p. 1 leu. (I 18350)
43108. ~ Idem, de Moise N. Pacu, Profesor onorar, advocat în Galaţi şi senator. Bucureşti, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva,1911. (19,5 x 13,5). 60 p. 1 leu. (I 23903)
43109. ~ Manual de esplicarea inveţăturilor moralo-evangelice. Prelucrat de Ms. N. Pacu, Profesor la Seminarul din Galaţi (fost Ismail). Carte aprobată de Sfintul Sinod al Bisericii auto- cefale ortodoxe Române. Galatz (Tip. Romană), 1878 [pe cop.: 1879]. (20,5 x 14). VIII-227 p. 3 lei. (II 119585)
La p. 220-227: lista abonaţilor. Ed. II cu titlul schimbat.
43110. ~ Manual de morala evangelică sau Scurtă explicare a textelor cu conţinut moral din cele 4 Evanghelii, pentru usul şcoalelor secundare, de Moise N. Pacu, Profesor la liceu şi membru al baroului din Galaţi. (Carte aprobată de Sf. Sinod al Sfintei Biserici Autocefale Ortodoxe Române). Ed. II revedută. Galaţi (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1897. (24 x 16,5). VIII-247 p. 3 lei. (II 119351)
Ed. III cu titlul schimbat.
43111. ~ Manual de Înveţătură Evangelică sau Scurtă explicare a textelor, cu conţinut moral mai ales din cele pentru Evangelii. Precedată de câteva noţiuni elementare privitoare la intemeerea Bisericei Creştine şi activitatea primilor apostoli. Pentru usul scoalelor secundare şi pentru lectura pioasă în genere, de M. N. Pacu, Profesor, doctor în Drept şi advocat. (Carte aprobată de Sf. Sinod şi de Ministerul Cultelor şi Instrucţiunei). Ed. III, revedută şi adăugată. Galaţi (Tip. Buciumul Român, P. P. Stănescu), 1902. (23,5 x 16,5). 4 f., XII, 180, IV p. 2,50 lei. (II 119092)
43112. ~ Manual de învăţătura lui Iisus Christos. Conform programei în vigoare pentru clasa II gimnazială şi secondară de fete gradul I. De Moise N. Pacu, Profesor, doctor în drept, advocat. Ed. I. Galaţi (Tip. Buciumul Român, P. P. Stănescu), 1906. (20 x 13). 62 p. 1 leu. (I 3446)
43113. ~ Un prigonit sub colectivitate şi dreptatea triumfătoare, [de] Agricola. (Peripeţiile vieţei publice a profesorului Moise N. Pacu din Galaţi în 1887 şi 1888). Galaţi (Tipo-Lit. G. Bălăşescu), 1888. (19 x 13,5). 56 p. (I 119696)
Autorul, identificat după: Pacu. Manual, cop. 4, la rubrica: De acelaşi autor.
43114. ~ Sacrificiul cu condiţie neapărată de a se produce ceva eficace. Discurs rostit în ziua de 30 Noembrie anul 1877, cu ocazia Tedeum-ului săvârşit în Biserica [pe cop.: Bisserica] catedrală din Ismail (Soborul) pentru luarea Plevnei de către armata aliată Ruso-Română (la 28 Noembrie acelaş an), de Ms. N. Pacu, Profesor în Ismail. Ismail (Tip. Dunărea de jos), 1877. (21,5 x 14,5). 14 p. (II 119561)
Cu menţiunea: "Se vinde în folosul ostaşilor Români răniţi în resboiu".
43115. ~ Sentimentul naţional şi rolul femeei întru cultivarea lui. Conferinţă ţinută la Institutul de fete Notre Dame de Sion, din Galaţi, cu ocazia festivalului de 10 Mai 1913, de Moise N. Pacu. Profesor onorar, advocat şi fost senator. Galaţi (Tipo-Lit. Modernă Antoniady), 1913. (20 x 14). 18 p. 25 bani. (I 49325)
Descriere după copertă.

Traduceri, prefeţe:
• Basarabia. Precuvîntare de ~. Bucureşti, 1912.
DUPIN, M. Regule de Drept şi de Morală. Trad. de ~. Galaţi, 1916/1923.

Nu exista imagini
  9) PAFNUTIE
 • Opera
 • Imagini
PAFNUTIE
Traduceri:
• Slujba cea dumnezeiască... Trad. de ~. Iasii, 1836.

Nu exista imagini
  10) PAGANINI, LOUIS F.
 • Opera
 • Imagini
PAGANINI, LOUIS F.
43116. ~ Duelul, [de] L. F. Paganini. Încercări de luptă în contra lui. Prima ediţiune. Bucuresci (Typ. Alcsandru A. Grecescu), 1875. (15,5 x 10,5). 58[-61] p. 70 bani. (I 424327)
43117. ~ *Femeile urîte, romanu comicu-sentimentalu, prelucratu din italienesce, de Louis F. Paganini. Partea I. Bucuresci, [1871]. 1 leu nou. (Se pote procura la librari'a H. C. Wartha) (F, 7(1871), nr. 45, nov. 7/19, p. 537: Literatura şi arte)
43118. ~ Manual metodic de analisa logica pentru limba şi literatura italiana urmat de reguli şi de modele pentru construcţiunea drepta alcătuit dupe scrierile celor mai distinşi profesori, de L. F. Paganini. Carticica utila pentru cursul inferior şi superior de ambe-sexe. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1884. (19,5 x 13). 50[-52] p. 1 leu. (I 878)

Traduceri:
CARMEN SYLVA. L'Apice del Dolor. Trad. de ~. Bucureşti, [1879?].
• Călugăriţa din Cracovia... Trad. de ~. Bucuresci, 1869 ; ed. II, 1872.
STEFANONI. Infernul. Trad. de ~. Vol. I-IV Bucureşti, 1871-1872.
STEFANONI. Purgatoriul. Trad. de ~. Vol. I-II. Bucureşti, 1972.

Nu exista imagini
  11) PAGANO, EMANOIL (1859?-1910)
 • Opera
 • Imagini
PAGANO, EMANOIL (1859?-1910)
Traduceri:
POE, E. Îndoitul asasinat din Strada Morgue. Trad. de ~. Bucuresci, 1892.

Nu exista imagini
  12) PAGE, HENRI
 • Opera
 • Imagini
PAGE, HENRI
Vezi:
WARTHA, H. Tractatu de correspondenţa commerciala. După ~ ş.a. Bucuresci, 1879.

Nu exista imagini
  13) Pagina istorică a Prinţului convenţiei de Balta-Liman
 • Opera
 • Imagini
Cu alfabet de tranziţie. Descriere după p. de titlu falsă şi după titlul de la începutul textului

Pagina istorică a Prinţului convenţiei de Balta-Liman
43119. • Pagina istorică a Prinţului convenţiei de Balta-Liman, Grigori Ghica Domnul Moldaviei. Partea I-ia. [Jaloba Vrăncenilor dată la 20 Iulie 1855, înălţimei Sale Domnului Moldovei Grigorie Ghica. Iscăliţi lăcuitorii satelor Vrancea]. Editată de Maiorul Costachi Cristea. [Iaşi?], 1855. (21 x 13). 16 p. (I 112231)
Nu exista imagini
  14) O pagină de moravuri politice în România
 • Opera
 • Imagini
O pagină de moravuri politice în România
• O pagină de moravuri politice în România. Vezi: FURCULESCU, N. C. O pagină... Bucureşti, 1891.

Nu exista imagini
  15) O pagină din Istoria Războiului Românilor din anul 1877
 • Opera
 • Imagini
O pagină din Istoria Războiului Românilor din anul 1877
43120. • *O pagină din Istoria Resboiului Românilor din anul 1877, de Un martor ocular. Broşură. Craiova, Edit. Benvenisti, [1878]. 50 bani. (RoL, 2(1878), nr. 470, dec. 21, p. [3]: A eşit de sub tipar)

Nu exista imagini
  16) O pagină din istoria tipografiei române contemporane
 • Opera
 • Imagini
O pagină din istoria tipografiei române contemporane
• O pagină din istoria tipografiei române contimporane. Vezi: IONESCU, G. O pagină din istoria tipografiei... Bucureşti, 1901.

Nu exista imagini
  17) O pagină din socialismul român
 • Opera
 • Imagini
O pagină din socialismul român
• O pagină din socialismul român. Vezi: ARBURE, Z. Viaţa şi activitatea lui Nicolae Zubcu Codreanu. S.l., 1879.

Nu exista imagini
  18) O pagină din viaţa lui Arsenie Vlaicu
 • Opera
 • Imagini
O pagină din viaţa lui Arsenie Vlaicu
43121. • O pagină din viaţa lui Arsenie Vlaicu, de Un amic al moralei publice. Bucuresci (Stab. Grafic Albert Baer), 1903. (17 x 12,5). 24 p. (I 162455)
Vezi şi răspunsul lui A. Vlaicu, "Un atentat nereuşit!".

Nu exista imagini
  19) O pagină din viaţa partidului conservator
 • Opera
 • Imagini
O pagină din viaţa partidului conservator
• O pagină din viaţa partidului conservator. Vezi: PARTIDUL Conservator

Nu exista imagini
  20) O pagină luminoasă din istoria Zarandului
 • Opera
 • Imagini
O pagină luminoasă din istoria Zarandului
• O pagină luminoasă din istoria Zarandului. Vezi: OPRIŞA, PAVEL

Nu exista imagini