Bibliografia românească modernă

Autori - Litera O
  181) OPRESCU, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
OPRESCU, CONSTANTIN
42706. ~ Excursiunea elevilor clasei VI şi VII, de Constantin Oprescu, clasa VIII. Bucureşti (Stab. Grafic Universala), 1912. (18 x 12). 29 p. (Seminarul Nifon Mitropolitul). (I 27338)

Nu exista imagini
  182) OPRESCU, CONSTANTIN M. (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
OPRESCU, CONSTANTIN M. (1873-?)
42707. ~ Despre atenuarea culpabilităţii. Teză pentru licenţă de Constantin M. Oprescu. Bucuresci (Tipografia Moderna, Gregoriu Luis), 1895. (20,5 x 13). 78 p. (Facultatea Juridică din Bucuresci). (II 423712)

Nu exista imagini
  183) OPRESCU, DUMITRU
 • Opera
 • Imagini
OPRESCU, DUMITRU
42708. ~ Contribuţiuni la studiul etiologic al Keratitei parenchimatoase şi tratamentul ei cu Ehrlich-Hata 606. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi susţinută la... de Dumitru Oprescu din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1910. (23 x 15,5). 54 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1171). (II 21289)

Nu exista imagini
  184) OPRESCU, DIMITRIE D.
 • Opera
 • Imagini
OPRESCU, DIMITRIE D.
42709. ~ Valoarea examenului Lichidului Cefalo-Rachidian in diagnosticul Absceselor Cerebrale. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie prezentată şi suţinută la Decembre 1907 de Dimitrie D. Oprescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1907. (24,5 x 17). 52 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 967). (II 8554)

Nu exista imagini
  185) OPRESCU, FLORIAN
 • Opera
 • Imagini
OPRESCU, FLORIAN
În colaborare:
SAFIR, A. R. şi ~. Marele Răsboiu European... Ploeşti, 1914.

Nu exista imagini
  186) OPRESCU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
OPRESCU, GEORGE
42710. ~ Descartes. Erkenntnisslehre. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwurde der hohen philosophischen Facultät der Universität Leipzig vorgelegt von Georg Oprescu aus R. Vâlcea (Rumänien). Göttingen (Druck der Dieterichschen Univ. Buchdruckerei (W. Fr. Kaestner)), 1889. (20 x 13,5). 53 p. (I 64276)
Lipsă coperta.

Traduceri:
SCHILLER, Fr. Ce-va assupra primei societăţi a oameniloru... Trad. de ~. Craiova, 1880.

Nu exista imagini
  187) OPRESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
OPRESCU, I.
42711. ~ Chestiunea Oficierilor de Cavalerie sau Trecerea oficerilor de Stat-major din o armă in in alta, de Căpitan Oprescu din Cavalerie, brevetat de Stat-major. Bucureşti (Tip. N. Miulescu), 1896. (23 x 16). 23 p. (II 423311)
Descriere după copertă.
42712. ~ Procedeul in execuţiunea manevrelor, de Căpitan I. Oprescu din Cavalerie, brevetat de Stat-Major. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1898. (22 x 15). XI, 157 p., 1 h. (Din publicaţiunile României militare). (II 532871)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  188) OPRESCU, ILIE
 • Opera
 • Imagini
OPRESCU, ILIE
42713. ~ Despre tutela testamentara şi a supravieţuitorului din cei duni[!] [pe copertă: doi] soţi. Tesa pentru licenţia susţinută la... 1886 de Ilie Oprescu. Bucureşti (Tipografia Modernă, Gr. Luis), 1886. (24 x 16). 75 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 393971)

Nu exista imagini
  189) OPRESCU, ION
 • Opera
 • Imagini
OPRESCU, ION
42714. ~ Despre obligaţiuni indivisibile in dreptul roman şi dreptul civil. Teză pentru licenţă susţinută de Ion Oprescu. Bucuresci (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1895. (23 x 15,5). 83, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 423399)

Nu exista imagini
  190) OPRESCU, IOAN D.
 • Opera
 • Imagini
OPRESCU, IOAN D.
42715. ~ Privilegiile in dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Ioan D. Oprescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1897. (23 x 16). 48 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 423005)

Nu exista imagini
  191) OPRESCU, MIHAI L
 • Opera
 • Imagini
OPRESCU, MIHAI L
42716. ~ Hipoteci. Caracterele generale şi bunuri susceptibile de hipoteci. Teza pentru licenţă susţinută de Mihail Oprescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (23,5 x 16). 62 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 422997)

Nu exista imagini
  192) OPRESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
OPRESCU, NICOLAE
42717. ~ Consideraţiuni asupra Turburărilor produse de afecţiuniunile organelor genitale ale femeei asupra aparatului urinar. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută la... Februarie 1915 de Nicolae Oprescu, din Institutul Medico Militar. Bucureşti (Tip. şi Stab. de Arte Grafice George Ionescu), 1915. (23 x 15,5). 51 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1393). (II 41883)

Nu exista imagini
  193) OPRESCU, STELIAN
 • Opera
 • Imagini
OPRESCU, STELIAN
42718. ~ Legatele în Dreptul Roman şi Român. Teză pentru Licenţă de Stelian Oprescu. Bucuresci (Tip. Concurenţa, Fraţi Osias M. Klein), 1904. (22,5 x 11,5). 88 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 3665)

Nu exista imagini
  194) OPRESCU, VICTOR (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
OPRESCU, VICTOR (1867-?)
42719. ~ Câteva consideraţiuni asupra viitorului culturei, de Dr. V. Oprescu, Membru corespondent al Societăţei internaţionale pentru profilaxia tuberculozei, Profesor de igienă la Şcoala Normală a Societ. pentru învăţătura poporului român şi la Seminarul Central. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1911. (24 x 16). 19 p. (Extras din Revista Generală a Învăţămîntului). (II 24879)
42720. ~ Contribuţiune la Studiul cretinismului endemic în România, [de] Dr. V. Oprescu. (Cu două hărţi). [Bucuresci] (Tip. Eminescu), [1903]. (23,5 x 16). 39 p., 2 h. (II 269471)
42721. ~ Contribuţiuni la etiologia şi istogenesa cancerului. [Teză]. Bucureşti, 1894. 8°. 140 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 353). (Crăinicianu, p. 223; Teze Fac. Med-B, p. 132)
42722. ~ Contribuţiuni la etiologia şi islogenesa cancerului, de Doctorul Victor Oprescu. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1894. (24 x 17). 2 f., 133 p. (Institutul de Pathologie şi Bacteriologie din Bucuresci). (II 394145)
42723. ~ Expunere de titluri şi lucrări, [de] Dr. V. Oprescu. [Bucureşti] (Tip. Eminescu), [1902]. (24 x 16,5). 1 f., 20 p. (II 422794)

În colaborare:
BABEŞ, V. şi ~. Sur un bacille... Sceaux, 1896.

Editări de texte:
BABEŞ, V. Curs de Bacttriologie. Ed. de ~ ş.a. Bucureşti, 1900.

Nu exista imagini
  195) OPRESCU ARGEŞ, COSTIN
 • Opera
 • Imagini
OPRESCU ARGEŞ, COSTIN
42724. ~ Din sfaturile şi poveţile lui Moş Savu, de Costin Oprescu Argeş, funcţionar la Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar din Ministerul de Interne. Ploeşti (Stab. de Arte Grafice Progresul), 1906. (20,5 x 14). 106 p. cu il. 1 leu. (Higiena rurală şi economia domestică în formă de istorioare). (II 3427)
Pe copertă: "Higiena şi Economia populară povestită de Moş Savu. Sfaturi de mare preţ de C. Oprescu Argeş".
42725. ~ Idem. Noţiuni elementare de Higiena şi Economie Domestică. Cunoştinţe de cel mai mare folos pentru săteni, mulţimea mărginaşe de pe la oraşe şi'n general pentru copii. Ed. II în totul revăzută şi adăogită cu text şi numeroase gravuri. Bucureşti (Tip. Coop. Poporul), 1912. (20,5 x 14). 159 p. cu il. 1 leu. (II 50602)
La p. 143-155, reclame.
42726. ~ Vindecarea Blenoragiei (Sculamentului) la Bărbaţi şi Femei de orice vârstă cu Leacuri eftine şi la îndemâna oricărui suferind. Cu numeroase gravuri în text explicative tratamentului, la ambele sexe. [Pe copertă şi: Scrisă în grai popular pe înţelesul tuturor], de Costin Oprescu-Argeş, Funcţionar la Direcţiunea generală a Serviciului Sanitar. Avînd şi numeroase gravuri în text, explicative tratamentului atât la bărbaţi cât şi la femei. Această scriere a fost mai întâi publicată în vechea revistă de medicină populară Sănătatea, în numerile dela 1 Decembrie 1909, până la 15 Februarie 1910, cu concursul şi sub controlul comitetului de redacţie al acestei reviste. Revăzută şi îmbunătăţită cu multe adăogiri. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1911. (16,5 x 12,5). 66 p. cu il. 60 bani. (I 23250)
Cu două scrisori semnate de dr. Kaslinski şi dr. Sigmand.

Nu exista imagini
  196) OPRIŞ, O. H.
 • Opera
 • Imagini
OPRIŞ, O. H.
42727. ~ Darea de seamă asupra formaţiunei geologice al jud. Rimnicu-Sărat din punct de vedere a avuţiilor subsolului, [de] Inginer O. H. Opriş. Rîmnicu-Sărat (Tip. A. Posmantir), 1906. (20,5 x 13). 26 p. (Expoziţia română 1906). (Prefectura judeţui Rîmnicu Sărat). (BCU-ClN 201470)
Descriere după copertă, mai completă (cu autor, inst. editoare şi menţionarea prilejului tipăririi)

Nu exista imagini
  197) OPRIŞA, PAVEL
 • Opera
 • Imagini
OPRIŞA, PAVEL
42728. ~ Andrei Şaguna. Cuvânt ocasional rostit în sala de cântări dela gimnasiul public român gr.-or. din Brad, cu ocasiunea serbării memoriei archiepiscopului şi metropolitului Andreiu baron de Şaguna, la 30 Novembre (13 Decembre) 1904, de Dr. Pavel Oprişa, directorul gimn. Sibiiu (Tipariul tipografiei archidiecesane), 1905. (19,5 x 12,5). 36 p. (I 159449)
Lipsă coperta.
42729. ~ Beniamin Franclin. Conferenţă scrisă pentru sărbarea arangeată de corpul profesoral dela gimnaziul din Brad în presară Sftului Andrei 1906, de Dr. Pavel Oprişa, Directorul gimnaziului din Brad. Orăştie (Tipografia Nouă), 1907. (19,5 x 13). 32 p. (Din viaţa bărbaţilor mari). (I 177170)
42730. ~ Costin Miron. Tanulmány a román irodalomtörténet Köréböl. Irta Oprisa Pál. Budapest (Rózsa K. és neje könyvnyomd.), 1892. (23 x 16). 32 p. (II 72545)
Tipografia, pe v. p. de titlu. "Disertaţie la promovarea scriitorului ca doctor în filosofie".
42731. ~ Gimnaziul din Brad şi teatrul român. Conferenţă ţinută la adunarea generală a Societăţii pentru fond de teatru român, din Brad. De Dr. Pavel Oprişa, director gimn. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1905. (23 x 15,5). 26 p. (Retipărire din Anuarul VIII, al Societ. ptr. fond. de teatru rom.). (BCU-ClN 90729)
42732. ~ Viaţa şi faptele lui Ioan Pipoş fostul comite suprem (fişpan) al Zarandului, principalul factor la înfiinţarea gimnaziului din Brad. O pagină luminoasă din istoria Zarandului. Scrisă pe baza documentelor autentice [pe copertă şi: de Un profesor (Pavel Oprişa)]. Orăştie (Tipografia Nouă), [1907]. (17,5 x 11,5). 43 p. (I 7778)
Anul, pe copertă. Autorul, identificat după: Omagiu Lic A.I., p. 76.

Nu exista imagini
  198) OPRIŞAN, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
OPRIŞAN, CONSTANTIN
42733. ~ Contribuţiuni la studiul diagnosticului comparativ al morvei prin metodele: Maleinisarea subcutanată, oftalmoreacţiunea, seroaglutinarea şi fixarea complementului (Lucrare făcută în Laboratorul de Microbiologie şi Anatomie Patologică). Teză pentru obţinerea titlului de medic veterinar de Oprişan Constantin din Institutul Medico-Militar. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1911. (22,5 x 15,5). 58[-60]p. (Şcoala superioară de Medicină Veterinară, nr. 214). (II 467129)

Nu exista imagini
  199) OPRIŞANU, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
OPRIŞANU, GEORGE
42734. ~ Casa Obştiei din Bârlad, de George Oprişanu, Fost Director General al Domeniilor şi Pădurilor Statului, Fost Senator, Avocat. Bârlad (Tipografia Nouă, Toricelli Slobozeanu), [1914]. (20,5 x 13). 100 p. (II 36423)
42735. ~ Studiu asupra Casei Obştiei din Bârlad, [de] George Oprişanu. Bârlad (Tipografia Nouă, Toricelli Slobozeanu), 1912. (20,5 x 13,5). 96 p. (II 27948)

Nu exista imagini
  200) OPRIŞANU, GEORGE I.
 • Opera
 • Imagini
OPRIŞANU, GEORGE I.
42736. ~ Despre neretroactivitatea legilor. Tesă pentru licenţă în drept susţinută în sesiunea din Octombrie 1889 de George I. Oprişanu. Bucuresci (Tipografia Curtei Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1889. (24,5 x 17). 108, III p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 394213)

Nu exista imagini