Bibliografia românească modernă

Autori - Litera O
  101) OLLIVIER, MARIE-JOSEPH-HENRI
 • Opera
 • Imagini
OLLIVIER, MARIE-JOSEPH-HENRI
42502. ~ [L'histoire de la Roumanie. L'esprit catholique et français dans les écoles catholiques de Roumanie]. Conférence au profit des écoles catholiques du Roumanie, par Le T. R. P. Marie- Joseph-Henri Ollivier des Frères-Prêcheurs, Chanoine d'honneur de Bucarest. 16 Juillet 1889. Paris (Impr. J. Dessin), 1889. (24 x 16). 32 p. (II 158470)

Nu exista imagini
  102) OLMAZU, MIHNEA (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
OLMAZU, MIHNEA (1889-?)
42503. ~ Poveşti rimate, [de] Mihnea Olmazu. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Romînesc), 1909. (14,5 x 10,5). 97 p. 35 bani. (I 14768)

Nu exista imagini
  103) OLTEAN, AURELIU
 • Opera
 • Imagini
OLTEAN, AURELIU
42504. ~ *Legea comercială a Ungariei. Adnotată cu jurisprudenţa maghiară, de Dr. Aureliu Olteanu, advocat în Vêrşet. S.l., [1904]. 7 coroane. (Până acum a apărut broşura primă). (Drap, 4(1904), nr. 51, mai 1/14; p. 3: Bibliografie)

Nu exista imagini
  104) OLTEANU, ADELINA
 • Opera
 • Imagini
OLTEANU, ADELINA
(A.O.)
Traduceri:
• Iulia şi Leontina sau Înţelepciunea şi vanitatea. Trad. de ~. Craiova, 1862.
SAUVAN, dra. Cursu normalu pentru institórele primare... Trad. de ~. Craiova, 1873

Nu exista imagini
  105) OLTEANU, ATANASIE
 • Opera
 • Imagini
OLTEANU, ATANASIE
42505. ~ Raportul in dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă susţinută de Atanasie Olteanu. Buzeu (Impr. Alesandru Georgescu), 1900. (20,5 x 13). 96 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 423711)

Nu exista imagini
  106) OLTEANU, MARCEL (1872-1943)
 • Opera
 • Imagini
OLTEANU, MARCEL (1872-1943)
42506. ~ Deprinderi tactice pentru tinerii ofiţeri din toate armele, de Căpitan Marcel Olteanu. Bucureşti (Inst. Grafic Universala, Iancu Ionescu), 1910. (24 x 16). 20 p., 1 h. 0,75 bani. (Din publicaţiile Revistei Infanteriei). (Extras din "Revista Infanteriei", Nr. 160, April 1910). (II 16890)
42507. ~ Huzarul negru, [de] Lt.-Colonel Marcel Olteanu. Carte ostăşească, ostaşilor români. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (19,5 x 12,5). 225 p. 2,50 lei. (I 45267)

Nu exista imagini
  107) OLTEANU, S.
 • Opera
 • Imagini
OLTEANU, S.
42508. ~ Carte de rugăciuni, pentru clasele elementare. Adunate de S. Olteanu. Craiova, Editura Librăriei S. Samitca (Tip. Philip Lasar), 1887. (17 x 10,5). 32 p. 15 bani. (I 392075)
Tipografia, pe v. p. de titlu. La finalul textului menţiunea: Ed. III.
42509. ~ Idem. Craiova (Tipo-Litografia Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1890. (16,5 x 10,5). 32 p. 15 bani. (I 391932)
42510. ~ Carte de rugăciuni pentru elevii claselor primare. Adunate de S. Olteanu. Craiova, Inst. de editură S. Samitca, 1893. (16 x 10,5). 32 p. 15 bani. (I 149369)
Descriere după copertă.
42511. ~ Micu tratatu de agricultură şi horticultura. Conferinţe agricole şi horticole. Carte prelucrată pentru usul scoalelor rurale, de S. Olteanu. Craiova, Editura Librăriei Samitca (Tipo- Litografia Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), 1890. (18 x 12). 128 p. (I 392164)
Tipografia, pe v. p. de titlu.
42512. ~ Micu tratatu de agricultură şi horticultura. (Cu un adaos de noţiuni de crescerea vitelor). Conferinţe agricole şi horticole. Carte prelucrată pentru usul scoalelor rurale. de S. Olteanu. Craiova, Editura de Cărţi Române, S. Samitca (Tip. David I. Benvenisti), 1893. (20,5 x 13). 128 p. cu il. (II 72440)
Tipografia, pe v. p. de titlu.

Nu exista imagini
  108) OLTEO
 • Opera
 • Imagini
OLTEO
Vezi: TEODORU-OLTEO, OLIMPIA

Nu exista imagini
  109) Omagiu lui V. Alecsandri, iubire şi admiraţiune
 • Opera
 • Imagini
Omagiu lui V. Alecsandri, iubire şi admiraţiune
42513. • [Omagiu] Lui V. Alecsandri, iubire şi admiraţiune. Direcţia Monitorului Oficial şi Imprimeriei Statului. Personalul lucrător. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1890. (23,5 x 16,5). 159 p., 1 portr. (II 101401)
Cuprinde: "Extrase din operile sale", "Extrase din diare", "La ştirea morţii lui", Discursurile... (ţinute de Al. Lahovari, Dim. Sturdza, I. Ionescu-Gion, Mircea C. Dimitriadi, Gr. Manolescu, C. Nottara, St. Velescu).

Nu exista imagini
  110) Omagiu lui Ion Bianu.
 • Opera
 • Imagini
Omagiu lui Ion Bianu.
42514. • [Omagiu] Lui Ion Bianu. Amintire din partea foştilor şi actualilor funcţionari ai Academiei Române la împlinirea a şasezeci de ani. [Bucuresci] (Tipo-lit. Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1916. (24,5 x 17). 1 f., 331 p., 1 portr., 1 tab., 2 pl. (II 59855)
Descriere după copertă. Cuprinde: S. Albini: "Direcţia nouă în Ardeal. Constatări şi amintiri"; N. A. Constantinescu: "Câteva inscripţii inedite din Prahova şi Vlaşca"; G. Murnu: "Un document despre românii din Epir în Evul Mediu"; N. Cartojan: "Pribegia lui M. Kogălniceanu în Bucovina la 1848"; N. Zaharia: "Entuziasmul răsboinic al lui Vasile Alecsandri"; Victor Lazăr: "Baronul David Urs din Mărgineni"; O. Lugoşianu: "Hărţile colonelului Carol Begenau"; Iuliu Tudicescu: Păhărnicelul Ioniţă Cocris, boier mazâl moldovan din sec. XVIII"; D. Marmeliuc: "Contribuţii ardeleneşti la cultura românească din Bucovina"; Alex. Lăpădatu: "Politica lui Radul cel Mare"; A1. T. Dumitrescu: "Contribuţiuni la istoriografia românească veche"; Ion D. Arginteanu: "Familia Muşat"; Al. Sadi-Ionescu: "Tovarăşi de muncă dispăruţi. Note biografice şi bibliografice"; Const. Moisil: "Avut-au Dacii monete proprii?". Coperta ilustrată de D. Pecurariu. În prefaţa datată "Ianuarie 1921", se arată că tipărirea lucrării a început în 1916, dar izbucnirea războiului a întrerupt lucrările de tipărire timp de 4 ani.

Nu exista imagini
  111) Omagiu lui C. Dimitrescu-Iaşi din partea elevilor şi a prietenilor săi...
 • Opera
 • Imagini
Omagiu lui C. Dimitrescu-Iaşi din partea elevilor şi a prietenilor săi...
42515. • Omagiu. Lui C. Dimitrescu-Iaşi din partea elevilor şi a prietenilor săi, la împlinirea unui pătrar de veac de activitate universitară XXV Februar MCMIV. Bucuresci (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1904. (24,5 x 17). 1 f., III, 576[-578] p., 1 f., 1 f. portr. (II 117358)
Cuprinde: T. Alesseanu: "Din metodica limbilor moderne"; Ilie El. Angelescu: "Domnia lui Mihnea cel rău"; Em. A. Antonescu: "Noţiunea obligaţiei in dreptul civil"; Dr. C. Sava Atanasiu: "Geologia şi mineralogia în şcoală"; Prof. V. Babeş: "Despre unele anomalii congenitale ale feţei determinînd o transformare simetrică a exemităţilor"; Ilie Bărbulescu: "Un defect în modelul de practizare a învâţămîntului nostru universitar"; Luca de Benedetto: "Cugetări"; G. Bogdan-Duică: "Grigore Pleşoianu (Notiţe despre un dascăl vechiu)"; Gr. V. Borgovan: "O schiţare a Pedagogiei lui Herbart"; S. D. Boroianu: "Educaţia creştină"; Valentin Bude: "Logica şi limba poporană"; Ion F. Buricescu: "Creştinismul lui Tolstoi"; Economul St. Călinescu: "Caracterul (Rolul frumosului în viaţă)"; I. G. Chelaru: "Din metodica limbii române"; Ana Conta-Kernbach: "Filosofii noştri"; Const. M. Cordoneanu: "Priviri asupra învăţămîntului musical"; Gh. N. Costescu: "Gramatica în şcoala primară"; Gr. I. Dianu: "Oropsiţii"; Toma Dicescu: "Adolf Diesterweg"; Marin Dimitrescu: "Nevoile învăţămîntului istoric în şcolile secundare"; D. Drăghicescu: "Ştiinţa şi practica socială (Concluzii actuale şi intelectuale)"; Mihail Dragomirescu: "O lecţie de metodologie literară"; C. G. Dragu: "O problemă de rezolvit"; P. Dulfu: "Sufletului meu"; Pompiliu Eliade: "Pro marte"; E. Escouffier: "L'Automatisme morale et intelectuel"; N. Florescu: "Fenomenele observate după resecţiunea parţială a rinichiului"; Matei M. Fotino: "Importanţa educativă şi practică a studiului istoriei"; P. Gîrboviceanu: "Un fragment din viaţa şcoalelor normale"; P. V. Haneş: "Curentul istoric în dezvoltarea limbii literare române"; Haret: "Cugetare"; Dr. N. Hasnaş: "Cancerul primitiv al uretrei"; C. St. Ioan: "Cui datorim progresul cultural de astăzi?"; Bogdan Ionescu: "Observări asupra matematicelor ca obiect de studiu în şcoală"; Const. G. Ionescu: "Sociologia şi importanţa culturii sociologice la noi"; D. Ionescu: "Gimnastica ca artă şi mijloc de educaţiune fizică"; Enache Ionescu: "Teoria organicistă a emoţiilor"; Ionescu-Gion: "Din vremurile bătrîne ale filosofiei în România"; Const. Kiriţescu: "Învăţămîntul elementar al ştiinţelor naturale în şcoalele noastre secundare"; C. Litzica: "Didactica limbii latine"; Dr. G. Marinescu: "Amusia"; Dr. Nicolae Minovici: "Sistemul dactyloscopic ca mijloc de stabilire a identităţii"; Prof. M. Minovici: "Responsabilitatea medicală"; Dr. Ştefan Minovici: "Din aplicaţiunile ştiinţei în serviciul Justiţiei"; Dr. M. G. Murgoci: "Introducere la cursul de mineralogie şi petrografie aplicată"; A. Myller: "Demonstraţia matematică riguroasă în liceu"; C. D. Nădejde: "Dintr-o campanie pedagogică (I. Formă şi fond). Dintr-o campanie pedagogică. (II Programe. III. Cărţi didactice)"; Dr. Obregia: "Optimismul şi pesimismul la alienaţi"; A. Popovici-Bâznoşanu: "Studiul pămîntului, studiul organismelor în învăţămîntul secundar"; C. Rădulescu-Motru: "Cultura şi importanţa ei în viaţa popoarelor"; Dr. Konrad Richter: "Din istoria literaturii germane"; H. Saneilevici: "Travaliul masticaţiunii este cauza brahicefaliei"; C. Sărăţeanu: "Din trecutul Teatrului Naţional"; T h. D. Speranţia: "Amintiri"; D. A. Teodoru: "Lectură extra-şcolară"; Elena Tetoianu: "Diviziunea activităţii sociale şi idealul"; Al. Tzigara-Samurcaş: "Fragment din Ustavul sau Erminia Zugrăvei". Uniun. Stud. "Români: Idealul studenţesc"; Dr. Urechiă: "Din fructele învăţămîntului particular"; I. Valaori: "Caracterul limbii greceşti şi ideile străine culturii helenice din noul testament; N. Velichi: "Un document relativ la introducerea limbii romîne în biserică".

Nu exista imagini
  112) Omagiu lui Mihail Eminescu cu prilejul a 20 ani dela moartea sa
 • Opera
 • Imagini
Omagiu lui Mihail Eminescu cu prilejul a 20 ani dela moartea sa
42516. • Omagiu lui Mihail Eminescu cu prilejul a 20 ani dela moartea sa. 15 Ianuarie 1850 - 16 Iunie 1889 - 16 Iunie 1909 [apărut sub îngrijirea d-lui Corneliu Botez, preşedinte de Tribunal-Galaţi, cu o prefaţă de A. D. Xenopol]. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1909. (25 x 16,5). IV, 214 p. cu il., 13 f. pl. 3 lei. (Se vinde pentru monumentul poetului Eminescu). (Comitetul Comemorării - Galaţi). (II 14883)
Cuprinde articole şi versuri închinate lui M. Eminescu de: Ioan Slavici, Corneliu Botez, I. L. Caragiale, A. Vlahuţă, Sofia Nădejde, N. A. Bogdan, G. Păucescu, Grigore şi Teodor Goilav, G. Panu, Titu Maiorescu, I. Gherea, Calypso Corneliu Botez, Traian Demetrescu, Riria, Al. I. Hodoş, G. Angelescu, I. Păun-Pincio, Cincinat Pavelescu, Gr. Forţu; "Singurătate" şi "Departe sunt de tine", poezii autografie de M. Eminescu; "Lui Eminescu" şi "Lui", versuri de Veronica Micle. La p. 212-214: "lista cu operele poetului M. Eminescu întocmită de Corneliu Botez".


Nu exista imagini
  113) Omagiu lui Spiru C. Haret
 • Opera
 • Imagini
Omagiu lui Spiru C. Haret
42517. • [Omagiu]. Lui Spiru C. Haret. Ale tale dintr'ale tale. [La împlinirea celor şeasezeci ani]. Bucureşti (Tiparul şi editura institutului de arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1911. (24 x 16). 3 f., 1228 p., 1 pl. portr. (II 27000)
Volum omagial cuprinzînd articole de: Toma A. Săvescu, C. Banu, Traian Lalescu, I. Bianu, Petru Marinescu, C. S . Popescu, C. I. Coculescu, Vasile I. Botez, C. Armaşu, Sp. Popescu, N. Ghenadie, N. Săveanu, Preotul Teodor Bălăşel, C. Stan, Dr. N. Lupu, C. Stere, Gheorghe Adamescu, T. G. Gheorghiu, N. Nicolaescu, Fl. Cristescu, Leon Mrejeriu, Ion Ciorănescu, Gh. N. Costescu, G. P. Salvinu, Toma C. Tăbuş, G. Dianu, Ana Manoil, G. Stoicescu, Pr. N. Gr. Aramă, Constantin Diaconescu, Ion Pralea, Radu Dobrescu, V. Păunescu, I. N. Ciocan, B. C. Pascu, Şt. Popescu, C. V. Ficşinescu, Petre I. Radulescu, Vasile Niculescu, C. C. Văleanu, G. Simionescu, Gheorghe I. Popovici, G. Arghirescu, I. Mitru, C. Nazarie, Aurel Mircea, Ilarian Velculescu, G. Constantinescu-Râmniceanu, G. Oprescu, Marin Dimitrescu, G. V. Stănescu, George D. Neştian, C. I. Şonţu, G. Popa-Lisseanu, Şt. Pop, Const. Kiriţescu, Eugen Ludwig, Petru Bogdan, Dr. V. Sion, Ioan I. Roman, Mihail Tănăsescu, D. Ionescu, G. Gorciu, G. I. Chelaru, Eliodor Constantinescu, I. Banciu, G. C. Iuga, Ion S. Floru, Gr. Tăuşan, I. Valaori, Ştefan C. Ioan, Scarlat S. Demetrescu, Const. Al. Holban, Constantin Damianovici, Constantin G. Ionescu, Adela Dr. Proca, M. Brătilă,G. Hazu, Dr. N. I. Popovici-Lupa, V. S. Moga, St. Sihleanu, Ip. Strâmbulescu, Izabela Sadoveanu, I. Bogdan, A. Myller, I. Simionescu, Victor Anastasiu, A. Lupu Antonescu, Petru Gârboviceanu, Nifon Episcopul Dunărei de Jos, N. Odobescu, Pr. I. Constantinescu Lucaci, Economul Ioan Antonovici, I. Mihălcescu, G. Vântu, Alex. Lăpedatu, Virg. Drăghiceanu, I. Popescu-Pasărea, Mihail Popescu, I. Botez, Ioan I. Teodoru, Grig Teodossiu, A. Bujilă-Dăeni, A. B, Sinişteanu, Ion Ghiaţă, P. Dulfu, Ioan Baboiu, D. Sachelarescu, Const. C. Popovici-Taşca, Ilie Lupu, V. Costăchescu, Gheorghe Nicolaescu, R. Grigorcea, Gh. N. Pârcălabii, George T. Ionescu, N. Stănescu, Ion C. Luncanu, G. Tomescu, Alexandru Gheorghiu, Mihail Sadoveanu, D. Constantinescu, Preotul Iconom C. Ionescu, Pompiliu Eliade, Ion Florescu, V. Alexa, G. C. Dragu, T. C. Ionescu-Paşcani, Gh. Beiu-Paladi, St. Morarescu, Dum. Brezulescu, C. Alessandrescu, Florea Dumitrescu, I. C. Atanasiu, Nic. Brânzeu, Const. Moisil, G. Bogdan-Duică, O. Lugoşianu, Dr. Em. Grigorovitza, Al. Demetrescu-(Aldem), G. Murnu, Dem. C. Bungeţianu. Dr. Boţescu, Lazăr Bădescu, Gh. Cherciu, G. C. Ionescu, I. Panaitescu, Ion Ciocârlan, N. Bănescu, D. I. Pomponiu, G. Ţiteica.
42518. • [Omagiu] Lui Ştefan C. Hepites. Manifestaţiune cu ocasiunea Jumătatei de veac a vîrstel sale 5/17 Februarie 1851 - 5/18 Februarie 1901. [Omagiu tipărit sub îngrijirea D-lor I. C. Corbu, G. D. Elefteriu şi I. St. Murat]. Bucuresci (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1901. (30,5 x 24). 60 p., 1 f. portr. (III 50790)
Numele celor care au publicat volumul, la p. 60.

Nu exista imagini
  114) Omagiu lui Iancu Kalinderu...
 • Opera
 • Imagini
Omagiu lui Iancu Kalinderu...
42519. • [Omagiu Lui Iancu Kalinderu, cu prilejul împlinirii a 25 de ani de activitate ca administrator al Domeniilor Coroanei]. Bucureşti (Tip. Gutenberg S-sori), [1909]. (32 x 23,5). [4] f., 1 f . portr. (III 17470)
La finalul textului urmează semnăturile în facsimil.
42520. • Omagiu lui Ion Kalinderu din partea admiratorilor săi. Bucureşti, Biuroul universal Ath. I. Niţeanu-Editor (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1905. (23 x 16). 115 p. (Culegeri de literatură, artă şi ştiinţă, Volumul I). (II 30908)
Pe copertă: Culegeri de Literatură, Artă şi de Ştiinţă. Volumul I. Acest volum este închinat D-lui Ion Kalinderu. Au colaborat: A. D. Xenopol, din Academia Română, Riria, Ion Tanoviceanu, prof. universitar, deputat, Gius. Gramegna, directorul Revistei franco-italiane, X.[enophon] Ghiorghiu, profesor, V. D. Păun, profesor, M. G. Holban, directorul Revistei Idealiste, Niculescu-Dacian, profesor, Caion, om de litere, D. Karr, D. Danielopolu, doctor în drept, Nicolae A. Ionescu, Dr. B. Grunberg, medic în Royan, N. I. Apostolescu, profesor, O. Tafrali. Pe v. p. de titlu menţiunea: Aceste culegeri au apărut sub îngrijirea d-lui Caion.

Nu exista imagini
  115) Omagiu lui Titu Maiorescu
 • Opera
 • Imagini
Omagiu lui Titu Maiorescu
42521. • Lui Titu Maiorescu Omagiu. XV Fevruarie MCM. Bucureşti (Stabilimentul grafic J. V. Socecu), 1900. (24 x 17). 2 f., 663 p., 1 f. portr. (II 100359)
Cuprinde: "Amintiri din Junimea" de Iacob Negruzzi ; "Fragment" [Versuri] de Duiliu Zamfirescu ; "Cercului Convorbirilor Literare" (scrisoare şi Cugetări asupra istoriei) de N. Gane ; "Une intellectuelle du Théâtre français : Pauline" de Pompiliu Eliade ; "Spionul", schiţă, trad. din armeneşte, de Gr. M. Buiucliu ; "Sonet şi Unde-i Tinereţea...", poezii de A. C. Cuza; "De cine a fost ucis Dan?" de C. Litzica; "Andromache şi Hector", trad. din Iliada, de G. Murnu ; "Coştiinţa socială?" de C. Leonardescu ; "O reflexie" de Ana Conta-Kernbach ; "Despre viaţa omenească" de Em. Hagi-Moscu ; "În Neantul..." şi "Zadarnic", poezii de N. Volenţi ; "Specialistul român" de A. Philipide ; "Pe drezină" nuvelă de I. A. Bassarabescu ; "Epigrame" de Samson Bodnărescu ; "Educaţiunea" după Rabelais şi Montaigne, de Xenophon C. Gheorghiu ; "Un pretendent la tronul muntean: Dumitrascu-Vodă Cercel" de N. Iorga ; "Povestea Vulpei" (Chilul al XIII) de A. Naum ; "Un veac de cercetări archeologice" de Teohari Antonescu ; "Traducătorii români ai lui August" de Kotzebue de G. Bogdan-Duică ; "Poveste nesfîrşită" de Florian I. Becescu ; "Tăria adevărului" de Gr. Tauşan ; "Psaltirea", poveste de I. Pop Reteganul ; "Asupra unui cas de morfologie geografică" de S. Mehedinţi ; "Pedagogie ţărănească" de I. Paul ; "Naturalismul stă în contrazicere cu arta" de Ghiţă Pop ; "Crăiasa Codrului", poezie de Maria Cioban ; "Scrisoare din Italia" de I. T. Mera ; "Coada Dracului", legendă de I. D. Manolache ; "Jocul Păuşilor şi raporturile sale cu farsa Karagoz" de Lazăr Şăineanu ; "Lîngă tine", melodie de A. Buiucliu (poezia de N. Volenţi) ; "Politica la noi" de N. N. Săveanu ; "Lumea imaginară" de Const. Tomulescu ; "Cîntece populare" culese de Const. Mateescu ; "Din pricina unui cîine", schiţă de Mar. Stroescu ; "Influenţa mediului în producţia operei de artă" şi poezia "E mult de-atunci" de N. I. Basilescu ; "Lui Titu Maiorescu", poezie de Th. Şerbănescu ; "Punerea unei probleme" de N. Mihăescu ; "Doue vorbe despre memorie" de G. C. Dragu ; "Religiune şi Filosofie", aforisme de M. Strajanu ; "Scrisoarea unui Samoan" de St. D. Popescu ; "Nevoia de ideal" de C. Dimitrescu-Iaşi ; "Fenomenul social" de P. Missir ; "În aula", poezie de Cesar I. Vergolici ; "Prosa lui C. Negruzzi" de D. Evoiceanu ; "Importanţa şi metoda Istoriei economice a Românilor" de A. V. Gîdeiu ; "Parfum d'April", poezie de D. Nanu ; "Rolul ideilor în progresul social" (fragment) de P. P. Negulescu ; "O jalbă", proză D. R. Rosetti ; "Scrisoare din Germania" de I. A. Radulescu ; "Sori, pulbere de aur", poesie după Leconte de Lisle, de D. Nanu ; "Stărostia sepinicensă" de George Popovici ; "Despre turburările limbagiului şi în special, despre scrierea speculară" de Dr. G. Marinescu ; "Toro nupţiale", poezie de Cesar I. Vergolici ; "Priviri asupra religiunii şi libertăţii de conştiinţă la Greci" de D. N. Burileanu ; "Beţia de cuvinte şi reclama" de D. C. Nădejde ; "Ifigenia în Aulida" de Euripide, fragment trad. de P. Dulfu ; Căutarea minelor de fer în România" de D. Negreanu ; "Soveja" de Const. Calmuschi ; "Povestea privighetorii" I. Manliu ; "Statistica" de Biron; "Critica ştiinţifică" de Ştefan Orăşanu ; "Dela cine şi cînd au împrumutat Românii alfabetul chirilic" de I. Bogdan ; "Din viaţa religioasă a Românilor" de I. S. Floru ; "Pe mare", poezie de O. Carp ; "Popa Formosus în tradiţia noastră istorică" de D. Onciul ; "Pe Tîmpa", poezie de G. Coşbuc ; "Din filosofia lui Spinoza" de Mihail Dragomirescu.

Nu exista imagini
  116) Omagiu lui C. Meissner
 • Opera
 • Imagini
Omagiu lui C. Meissner
42522. • Lui C. Meissner. Omagiu. Cu prilejul retragerei sale din învăţămînt, 1913. Iaşi (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1913 [pe copertă: Maiu 1913]. (24,5 x 17). 472 p., 1 f. pl. 4 lei. (II 32197)
Cuprinde: Partea I. "Fragmente din piblicaţiunile pedagogice ale d-lui C. Meissner" (p. 1-173) ; Partea II. "Omagiul foştilor elevi, colegi şi colaboratori precum şi cel al prietenilor şi admiratorilor" : C. C. Arion, C. Andriescu, Lt. Colonel I. Anastasiu, N. Apostol, C. Apostoliu, V. Acsente, Const. G. Baltă, I. A. Bassarabescu, I. Borcea, V. Gr. Borgovanu, Caşlipso Corneliu Botez, Dr. Tr. Bratu, Ilie Burghele, I. F. Buricescu, D. M. Cădere, Smaranda P. Celarian, G. A. Cosmovici, C. Diaconescu, Ioan Dragan, I. Gavănescul, Gh. Ghibănescu, I. Ghibănescu, Lt. Colonel Gorsky, Petre V. Haneş, D. Ionescu, Dr. C. N. Ionescu, Serafim Ionescu, T. C. Ionescu-Paşcani, N. Iorga, Nifon G. Ioan, Dr. N. Leon, Gh. Lohan, M. Lupescu, Radu Manoliu, Eug. Mitru, L. S. Mătăsariu, M. Mihăileanu, Vasile Mitru, L. Mrejeriu, I. Mitru, Nataila I. Mitru, C. I. Negrei, St. Negulescu, D. Onciul, I. Paul, V. Petroveanu, P. Popovici, Dr. A. Popovici, Anton Popescu, T. Popovici, I. A. Rădulescu-Pogoneanu, Econ. Stavr. P. Savin, I. Siuionescu, C. Şonţu, I. Suchianu, Mihail Stănescu, Şt. Stănescu, N. Stoleriu, I. Teodorescu, Alex. Vasiliu, G. A. Antonescu (p. 175-472).

Nu exista imagini
  117) Omagiu Profesorului Ştefan Minovici
 • Opera
 • Imagini
Omagiu Profesorului Ştefan Minovici
42523. • Omagiu Profesorului Ştefan Minovici. Amicii şi elevii recunoscători. Bucureşti, 30 Noembrie 1913. Bucureşti (Atel. Socec & Co.), 1913. (26 x 20,5). 32 p., 2 f. pl. 3 lei. (II 36746)
Cuprinde: "Cuvintările la banchet" (de Aurel Scurtu, prof. dr. I. Vintilescu, dr. Şt. Bogdan, Gabriei Dimitriu, Teodor Vasiliu, Demetrie Murgescu, Theodosie Zenovici, C. Kolo, Victor Benţe, Z. Voiculescu, I. Durând), scrisori şi telegrame şi discursul prof. Minovici.

Nu exista imagini
  118) Omagiu Profesorului Petru Poni
 • Opera
 • Imagini
Omagiu Profesorului Petru Poni
42524. • Profesorului Petru Poni. Omagiu din partea foştilor sei elevi. 4 Ianuarie 1906. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1906. (32 x 24,5). 2 f., 237 p. cu il., 1 f, portr. (III 2026)
Cuprinde articole semnate de: Dr. Sava Athanasiu, Dr. Petru Bogdan. I. Borcea, V. C. Buţureann, D. M. Cădere, N. Costăchescu, Artur Gorovei, Dr. C. I. Istrati, G. C. Longinescu, G. Macavei, I. A. Scriban, C. Meissner, Const. Mille, D. Negreanu, Dr. T. Nicolau, C. Popovici, Al. Popovici, Prof. Dr. E. Riegler, E. Severin, Dragomir Hurmuzescu, Prof. Dr. I. Simionescu, Prof. Lascăr Veniamin, St. C. Hepites, Xenophon C. Gheorghiu.

Nu exista imagini
  119) Omagiu lui Grig. G. Tocilescu...
 • Opera
 • Imagini
Omagiu lui Grig. G. Tocilescu...
42525. • [Omagiu] Lui Grig. G. Tocilescu cu ocasiunea jumătăţii de veac a verstei sale (26 Octombrie 1900). Omagiu din partea amicilor şi stimatorilor lui. Bucuresci (Tip. Corpului Didactic, C. Ispăşescu & C. Brătănescu), 1900. (39 x 27). 10 p. cu il. (III 49080)
Descriere după copertă. Pe ultima pagină se menţionează că acest omagiu s-a tipărit sub îngrijirea lui Const. Al. Ionescn, Cu versuri şi proză de Hasdeu, Ionescu-Gion, Radu D. Rosetti, Const. Banu, Caion, D. Nanu, Ilie Gherghel, Lazăr Şăineanu s.a.

Nu exista imagini
  120) OMEGA
 • Opera
 • Imagini
OMEGA
Vezi: MACRI, PANAIT

Nu exista imagini