Bibliografia românească modernă

Autori - Litera O
  1) Oamenii în cinste, fiind impuşi n'au priceput chemarea lor...
 • Opera
 • Imagini
Oamenii în cinste, fiind impuşi n'au priceput chemarea lor...
42197. • Oamenii în cinste, fiind impuşi n'au priceput chemarea lor, şi prin conrupţiunea[!] dobitoacelor celor fără de minte cu care s'au aliat şi s'au asemănat lor. [Dsspre cele petrecute de la anul 1871 şi până astă-di în conducerea intereselor Comunei oraşului Galaţi şi cum s'a apărat interesele oraşului şi drepturile sale de către dişii inteligenţi care a găsit oraşul plin de viaţă şi pe orăşeni, prosperând veniturile lor prospere şi toţi aveau resursele spre a putea trăi]. Galaţi (Tipo-Lit. G. Bălăsescu), 1888. (22.5 x 14,5). 31 p. (II 423326)
Descriere completată cu titlul de la începutul textului. Cu cerneală, pe exemplarul din BAR: "pentru întocmai G. Demetrescu".

Nu exista imagini
  2) Oamenii zilei
 • Opera
 • Imagini
Oamenii zilei
• Oamenii zilei, de C. Dem.
Vezi: DEMETRESCU, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  3) OANĂ, VASILE
 • Opera
 • Imagini
OANĂ, VASILE
Traduceri:
EGGER, A. Clerul şi chestiunea alcoolismului. Trad. de ~. Sibiiu, 1912.

Nu exista imagini
  4) OANCEA, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
OANCEA, NICOLAE
42198 ~ Mănunchiu de flori. Colecţie de poezii şi cântece vechi, culese şi puse în rând, de Nicolae Oancea sen., înveţ. penz. in Braşov. Braşov, Editura Librăriei H. Zeidner (Tip. A. Mureşianu), 1906. (14 x 10,5). 96 p. 20 fil. (I 10464)
La p. 91-96: Catalogul Librăriei H. Zeidner, Braşov. Tipografia, pe v. p. de titlu.

Nu exista imagini
  5) OANCIA, NICOLAE D. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
OANCIA, NICOLAE D. (1882-?)
42199. ~ Rachianestezia generală. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în ziua de... Martie 1901 de Nicolae D. Oancia, Fost Intern al spitalelor civile, pre parator la Institutul de chirurgie şi anatomie topografică. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1911. (23,5 x 16,5). 288 p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1181). (II 22825)

În colaborare:
GOMOIU, V. şi ~. Tuberculoza herniară... Bucureşti, 1908.
IACOBOVICI, I. M. ş.a. Misiunea sanitară romană la Stara-Zagora (Bulgaria). Bucureşti, 1913.
POENARU-CĂPLESCU, C. şi ~. Asupra unui caz de fistulă salivară a canalului lui Stenon... Bucureşti, 1906.

Nu exista imagini
  6) OARDĂ, CESAR P. (1880-?)
 • Opera
 • Imagini
OARDĂ, CESAR P. (1880-?)
42200. ~ Eră nouă, [de] Cesar P. Oardă. Bucureşti, 1907. (20,5 x 13,5). 38 p. 75 bani. (II 7998)
Cuprinde: "Un cuvînt înainte" şi trei articole politice: "Eră nouă", "Apel...", "Realitate idealizată".
42201. ~ Idem. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1912. (18 x 12). 165 p. 2 lei. (I 23845)
42202. ~ Însemnări şi Observaţii Din tragerile executate de Şcoala de tragere din Spandau (Berlin) şi Regimentul Ducele Ferindinand de Braunschweig (al 8-lea vestfalic) No. 57.1.10.03-1.10.06. [Galaţi] (Tipo-Lito Schenk-Burbea), 1908. (20,5 x 15). 101 p. 1,75 lei. (II 9708)
Localitate şi tipografie, pe v. p. de titlu.

Nu exista imagini
  7) OARDĂ, MIRCEA P. (1884-?)
 • Opera
 • Imagini
OARDĂ, MIRCEA P. (1884-?)
42203. ~ Leucoplazia Vulvară. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută la... 1908 de Mircea P. Oardă. Bucureşti (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1908. (23 x 15). 51 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 998). (II 10817)

Vezi de asemenea:
CLINICA Oftalmologică a Universităţei din Bucureşti. Memoriile medicilor militari. Bucureşti, 1911.

Nu exista imagini
  8) OARDĂ CHEBAC, COSTIN
 • Opera
 • Imagini
OARDĂ CHEBAC, COSTIN
Vezi: CHEBAC-OARDĂ, COSTIN

Nu exista imagini
  9) OARDIN, NOIA
 • Opera
 • Imagini
OARDIN, NOIA
Vezi: RODINA, IOAN

Nu exista imagini
  10) Oaspete blestemat
 • Opera
 • Imagini
Oaspete blestemat
42204. • *Oaspetele blestemat. Trad. de Dim. I. Cornilescu. Bucureşti, 1911. 30 bani. (Biblioteca educativă, nr. 4). (Milaş, cop. 4 ; Dennert, cop. 2 ; Thomas, cop. 4)

Nu exista imagini
  11) Oaspete misterios
 • Opera
 • Imagini
Oaspete misterios
42205. • Un Ospe Misterios. Bucuresci, Editura Librăriei A. Davidescu, [188?]. (16 x 11,5). 32 p. 15 bani. (Mica bibliotecă Ilustrată, nr. 13). (I 453375)
Anul, aproximat după ortografie.

Nu exista imagini
  12) OBEDEANU, CONSTANTIN V. (1875-1931)
 • Opera
 • Imagini
OBEDEANU, CONSTANTIN V. (1875-1931)
42206. ~ Aga Constantin Bălăcianu in politica Terei Româneşti cu împărăţia Germanică [veacul al XVII-lea) [imprimat greşit: VII], de Constantin V. Obedeanu, Procuror şi membru al Societăţei istorice române. Cu o ilustraţiune şi o planşă. O conferinţă ţinută la Societatea Istorică Română. Bucuresci (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1904. (25 x 19,5). 34 p., 2 f. pl. (II 1604)
42207. ~ Consideraţiuni asupra evoluţiunei Dreptului penal in raport cu regimul nostru penitenciar. De Constantin V. Obedeanu, Procuror la Tribunalul Ilfov. Bucuresci (Tip. Clemenţa), 1903. (23,5 x 16). 50 p. (II 100528)
42208. ~ Din campania româno-bulgară 1913. Lucruri văzute. Cu o hartă a armatei de operaţiuni. De Locot. de reservă din Reg. 10 Art. Const. V. Obedeanu. Bucureşti (Tip. Petre Lambru), 1914. (19,5 x 12,5). 51 p., 1 h. (I 510830)
Lipsă coperta.
42209. ~ Grecii in Ţara Românească. Cu o privire generală asupra stărei culturale până la 1717, de Constantin V. Obedeanu, Licenţiat în Drept, Magistrat. Cu o scrisóre a D-lui Gr. G. Tocilescu, Profesor la Universitate. Membru al Academiei Române, etc. Bucureşti (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1900. (24,5 x 16,5). 1 f., XII, 1060 p. (II 100352)
42210. ~ Iarăşi Grecii şi Românii, de Const. V. Obedeanu. Cu o scrisoare a d-lui C. G. Dissescu, Fost Ministru. Bucureşti (Tip. M. M. Antonescu), 1905. (24 x 16). 8 p. (II 11767)
42211. ~ Originele Ministerului Public şi Rolul seu in Dreptul Român. Teza pentru Licenţă susţinută la... 1898 de Constantin V. Obedeanu. Bucureşti (Tipografia Modernă, Gr. Luis), 1898. (22,5 x 15,5). 116 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti). (II 100640)
42212. ~ O pagină asupra evoluţiunii politice şi sociale în România. Partidul Conservator-Demo-crat, de C. V. Obedeanu. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala, I. Ionescu), 1910. (18,5 x 12). 28 p. (I 17903)
42213. ~ Partidele politice în Ţara Românească, pană la 1848, de Constantin V. Obedeanu, magistrat. Conferinţă ţinută la Atheneu în seara de 20 Decembrie 1907. Bucureşti (Tip. La Franklin), 1908. (20,5 x 19,5). 36[-38]p. (Din istoria dreptului public român). (II 9012)
Bibliografie, la p. 37-38.
42214. ~ Portretele lui Mihai-Vileazu. Conferinţă ţinută la Atheneu în ziua de 27 Fevruarie 1906, de Const. V. Obedeanu, Magistrat. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (32 x 22,5), 1 f., VI-16 p., 11 f. pl. (Societatea Femeilor Române). (III 5318)
42215. ~ Rusia şi Austria faţă de ţările române şi Conştiinţa noastră naţională, de Const. V. Obedeanu. Conferinţă ţinută la cercul de studii al partidului conservator din Bucureşti în ziua de 5 Martie 1915. Bucureşti (Tip. Poporul), 1915. (19,5 x 12,5). 19 p. (I 48796)
Bibliografie, la p. 17-19.
42216. ~ Take Ionescu, de Constantin V. Obedeanu. Bucureşti, 1908. (20,5 x 13). 32 p., 1 f. portr. (II 363099)

Nu exista imagini
  13) OBEDEANU, EDUARD V. (1870-1944)
 • Opera
 • Imagini
OBEDEANU, EDUARD V. (1870-1944)
42217. ~ Căuşele răsboiului European. Conferinţă ţinută la Cercul Militar din Slatina, de Maiorul Eduard V. Obedeanu, din Artilerie. Bârlad (Tip. şi Leg. de Cărţi Const. D. Lupaşcu), 1916. (21 x 14). 16 p. (II 46672)

Nu exista imagini
  14) OBEDEANU, OSCAR V. (1867-1915)
 • Opera
 • Imagini

OBEDEANU, OSCAR V. (1867-1915)
42218. ~ Textul relativ la epopeea picturală a lui Ştefan cel Mare, de Pictorul O. V. Obedeanu. Bucureşti (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1904. (16 x 12). 19 p. (I 5252)
Diferă de următoarea prin numărul de pagini.
42219. ~ Idem. Bucuresci (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1904. (19 x 12,5). 16 p. 25 bani. (I 9308)

Vezi de asemenea:
LECCA, O.-G. În amintirea Resboiului pentru Independenţă... Il. de ~. Bucureşti, 1902.
Nu exista imagini
  15) OBEDEANU, VASILE PETRE (1835-1902)
 • Opera
 • Imagini
OBEDEANU, VASILE PETRE (1835-1902)
42220. ~ Conferinţa asupra originei şi epocelor principale ale cavaleriei şi puterei armate in vechime la Romani, ţinută de Colonel V. Obedeanu, în reservă, în seara de 16 Aprilie la Clubul Oficerilor în reservă. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond. de Litere Dor. P. Cucu), 1892. (22 x 14). 17 p. (Cercul Publicatiunilor Militare. A 45-a publicaţiune). (II 72500)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  16) OBEDEANARU, ALEXANDRU (1865-1943?)
 • Opera
 • Imagini
OBEDEANARU, ALEXANDRU (1865-1943?)
(Alex. Georgiade)
42221. ~ Rondele, [de] Alexandru Obedenaru. Bucuresci (Tip. Euf. N. Miulescu), 1892. (18 x 12). 23 p. 1 leu. (I 349016)
Tipografia, pe cop. 4.
42222. ~ Sonete 1888-1916, [de] Alexandru Obedenaru. Bucureşti (Tip. Bucovina). 1916. (21 x 17,5). 102[-104] p. cu portr. 3 lei. (II 46500)
42223. ~ *Spleen, de Alexandru Obedenaru. Bucureşti, 1891. (Obedenaru, cop. 4 ; Adamescu, II, p. 297 ; CL, 1972, nr. 23(47), dec. 15, p. 11 ; Gh. Cătană. Dicţionar de pseudonime. Citată şi în: Dicţ. lit. rom.-Iaşi, p. 635)

Vezi de asemenea:
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  17) OBEDENARU, MIHAIL GHEORGHIADE (1839-1885)
 • Opera
 • Imagini
OBEDENARU, MIHAIL GHEORGHIADE (1839-1885)
42224. ~ L'article dans la langue roumaine (dialecte du Danube), par M. G. Obédénare, Ancien professeur à l'Université de Bucarest, Membre correspondant de l'Académie roumaine, Membre de la Société pour l'étude des langues romanes de Montepellier, Membre de la Société d'antropologie de Paris, etc. Montpellier (Imprimerie Centrale du Midi, Hamelin Frères), 1884. (24,5 x 16,5). 25 p. (Extrait de la Revue des Langues romanes, Mars, 1884). (II 108636)
42225. ~ *Les celles de l'Europe orientale, [par] Dr. G. Obedenaru, [188?] (Crăiniceanu, p. 71)
42226. ~ Cecetări asupra intoxicaţiunii palustre, de Georgiade Obedenaru, Fost Intern în medicina al spitalelor. Doctor laureat (medallia de argint) al Facultăţii de Medicină din Paris, Membru al Societăţii anatomice, Medic primar al Spitalului de copii, Profesor la Facultarea de Medicină din Bucuresci, membru al Societăţii Academice Române. Resumat de clinica medicale. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1873. (22 x 15,5). 79 p., 1 tab. (II 93423)
42227. ~ Corses et Albanais, par M. Obédénare. Paris (Typ. A. Hennuyer), 1877. (23,5 x 15). 11 p. (Extrait des Bulletins de la Société d'Antropologie de Paris. Séance du 1-er mars 1877). (II 108284)
Descriere după copertă.
42228. ~ Danubienne (région). [Article sur la région du Bas-Danube, c'est à dire la Roumanie, la Serbie et la Bulgarie]. [Par Le Dr. M. G. Obédénare]. Paris, G. Masson Libraire de l'Académie de Médecine (Impr. A. Lahure), [1883]. (23 x 16). P. 536-628. (Extrait du Dictionnaire Encyclopédique des Sciences Médicales, publié sous la direction du Dr. A. Dechambre. I-ère série, tome XXV, Paris. 1S83). (II 108557)
Descriere după copertă, completată cu date din text. Autorul, la p. 628.
42229. ~ De la trachéotomie dans l'oedème de la glotte et de la laryngite nécrosique. Thèse pour le doctorat en médecine présentée et soutenue la 10 août 1866 par Michel Georgiade Obédénare né à Bucarest (Roumanie), Docteur en médecine, Interne en médecine et en chirurgie des hôpitaux et hospices civils de Paris, Membre de la Société anatomique, Médaille de bronze des hôpitaux. Paris (A. Parent, imprimeur de la Facultéde Médecine), 1866.. (25 x 20). 2 f., 82 p. (II 269589)
Lipsă copertă
42230. ~ Des fièvres des marais (fièvres intermittentes). Petit guide à l'usage des gens du monde pour les localités où il n'y a pas de médecin par Georgiade Obédénare, Ancien interne des hôpitaux de Paris, Docteur lauréat (Médaille d'argent) de la faculté de médecine de Paris, Professeur à la faculté de médecine de Bucarest, Médecin en chef de l'hôpital des Enfants, Membre de la société anatomique de Paris. Bucarest (Imprimerie de la Cour (Ouvriers associés)), 1871. (22,5 x 15). V, 28 p. (II 13279)
42231. ~ Despre friguri. Mic tractat potrivit pe înţelegerea poporului român pentru a servi în localităţile unde nu sunt medici, de Georgiade Obedenaru, Fost intern în medicină al spitalelor din Paris, Doctor laureat (medalia de argint) al facultăţii, Membru al Societăţii anatomice din Paris, Profesor la facultatea de medicină din Bucuresci, Medic primar al spitalului de copii Membru al societăţii academice Române. A patra editiune. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1873. (22 x 15). 41 p. (II 108229)
42232. ~ Idem. A cincea ediţiune. Bucuresci (Tipografia Statului), 1883. (22 x 15,5). 36 p. (II 158893)
La p. 2 menţiunea: "I-a ediţiune a acestui opuscul s'a publicat în 1. francesă în 1871 ; [a] Il-a ediţiune s'a publicat în jurnalul Românul din 1872 (Iulie 20-Aug. 6); IV-a ediţiune s'a imprimat, de tipografia Statului gratis pentru a se împărţi earăşi gratis la tóte autorităţile din ţeră".
42233. ~ Despre phenomenele spinali în febrile eruptive. Memoriu presentat şi susţinut la concursul pentru postul de medic primar, de Georgiade Obedenaru Fost intern în medicină în spitalele din Paris, Doctor laureat de la Facultate (medallia de argint), Medalliă de bronz de la spitale, Membru de la Societatea Anatomică din Paris, Membru de la Societatea Medico-chirurgicală din Bucureşti, Profesor supleant la Şcola de Medicină din Bucuresci. Bucuresci (Tipografia Lucrătorilor Associaţî), 1868. (22 x 15). 24 p. (Ephoria Spitalelor Civili din Bucuresci. Concurs din 1868). (II 2940)
Lispă coperta.
42234. ~ *Une forme de l'article roumain qui se met devant les substantifs et les adjectifs. Florenţa, 1885. (Adamescu, II, p. 166)
42235. ~ *Relaţiuni despre cercetări istorice privitoare la Români făcute la Roma, [de] Dr. G. Obedenaru, [1884?]. (Analele Acad. Seria II, 1884-85. Tom VI, p. 35-39). (Crăiniceanu, p. 71)
42236. ~ [La religion chez les peuples latins. La religiosité des Roumains]. [Par Obédénare, Ancien professeur à l'Université de Bucarest]. [Montpellier (Typ. Boehm et Fils), 1879]. (23 x 16). 6 p. ([Extrait de l'Alliance Latine, Septembre 1878]). (II 106653)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, locul şi menţiunea de extras, la p. 6. Datat după Rally, I, p. 230.
42237. ~ [Roumains par Obédénare]. [Paris, G. Masson Libraire de l'Académie de Médecine (Typ. Lahure), 1877]. (24,5 x 15,5). P. 477-500. (Extrait du Dictionnaire Encyclopédique des sciences médicales, 15 avril 1877). (II 108553)
Descriere după titlul de la începutul textului. Menţiunea de extras, pe copertă. Tip. şi an, pe cop. 4. Autorul, la p. 500.
42237. ~ La Roumanie économique d'après les données les plus récente,s par M. '-G. Obédénare, Ancien interne en médecine des hôpitaux et docteur lauréat (Médaille d'argent) de la Faculté de Paris, professeur à l'Université de Bucarest, médecin en chef de l'Hôpital des Enfants, membre de la Société Académique Roumaine. Géographie, état économique, anthropologie. Avec une carte de la Roumanie. Paris, Ernest Leroux, Editeur, libraire de la Société Asiatique, de l'Ecole des langues orientales vivante, etc. (Boulogne (Seine), (Imprimerie Jules Boyer), 1876. (24,5 x 16). XI, 435 p., 1 h. (II 108591)
42237. ~ Texte macedo-române. Basme şi poesiï populare de la Cruşova culese de Dr. M. G. Obedenaru, publicate după manuscrisele originale cu un glosar complet de Prof. I. Bianu Membru corespondent şi Bibliotecarul Academiei Române. Editiunea Academiei Române, (Bucuresci, Lito, Tip. Carol Göbl), 1891. (23,5 x 16,5). IX, 380 p. (II 108502)

Traduceri:
MANZONI, A. Le Cinq Mai. Trad. de ~. Montepellier, 1885.

Nu exista imagini
  18) OBEDENARU, PANTELIE G.
 • Opera
 • Imagini
OBEDENARU, PANTELIE G.
42240. ~ [Jus Piomanum. De auctoritate et con- sensu lutorum et curatorum. Droit civil français. De l'administration du tuteur]. Thèse pour la licence. L'acte public sur les matières ci après sera soutenu le 16 mai 1877 par Pantéli G. Obédénare. Paris (F. Pichon, Imprimeur-Libraire, Imprimerie spéciale des thèses). [1877]. (21 x 13). 102 p. (Faculté de Droit de Paris). (BCU-ClN 187961)
Descriere completată după titlurile de la p. 5 şi 21.

Nu exista imagini
  19) OBERCAMP, V.
 • Opera
 • Imagini
OBERCAMP, V.
Vezi:
OHNET, G. I. Hoaţa. II. Diem perdidi, (nuveletă) de ~. Bucuresci, 1903.

Nu exista imagini
  20) Oberon sau Cornul minunat
 • Opera
 • Imagini
Oberon sau Cornul minunat
42241. • Oberon sau Cornul minunat. Basmu. Pe limba românescă, de Demas. Ilustrat cu şase gravuri în culori după aquarelele originale ale Pictorului C. Offterdinger. Bucuresci, Ig. Haimann, Librar-Editor, [1885]. (27 x 20). 8 p. [Exemplarul cartonat 1,50 lei]. (Noua bibliotecă ilustrată pentru copii (Colecţiunea Haimann)). (II 394404)
Datată după: RoL, 10(1886), nr. 2534, ian. 12(24), p. [3].

Nu exista imagini