Bibliografia românească modernă

Autori - Litera N
  621) NICULESCU, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, THEODOR
41763. ~ *Generalităţi asupra ferului. Memoriu presentat la concursul de pharmacist de regiment cl. II-a, [de] Theodor Niculescu. Iaşi, Goldner, 1874. 8°. 62 p. (BR, 2(1880), nr. 7, iul., p. 204)

Nu exista imagini
  622) NICULESCU, THEODOR G.
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, THEODOR G.
41764. ~ Despre donaţiuni între soţi în timpul căsători[ei] în dreptul roman şi civil. Tesă pentru licenţă. Presentată şi susţinută în ziua de... 189... de Theodor G. Niculescu din Ploesci. Bucuresci (Tip. Isac Binder), 1897. (20,5 x 14,5). 63 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 423723)

Nu exista imagini
  623) NICULESCU, V.
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, V.
În colaborare:
SPULBEREANU, S. şi ~. Geografia jud. Vlaşca cu România, cl. II prim. urb. şi div. II rur. anul I şi II. Bucureşti, 1911-1912.

Nu exista imagini
  624) NICULESCU, VASILE S.
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, VASILE S.
41765. ~ Separaţiunea Patrimoniilor. Teză pentru licenţă, susţinută de Vasile S. Niculescu. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1903. (23 x 16). 42 p. (Şcoala Superioară de Sciinţe de Stat) (II 409112)

Nu exista imagini
  625) NICULESCU, VASILE Z.
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU, VASILE Z.
41766. ~ Cercetări asupra Fenolului Camforat şi a Întrebuinţărei sale în câte-va maladii infecţioase. Teza pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută în ziua de... Mai 1907, de Niculescu Z. Vasile. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1907. (22,5 x 15,5). 155[-157]p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 926) (II 6352)
41767. ~ Cum ne nutrim. Arthritismul şi tratamentul său prin D'Arsonvalisaţiune. Electroterapie, Radioterapie, Hydroelectrotherapie, Radioscopie şi Masaj Vibrator. [De] D-rul Niculescu Z. V. Ploeşti (Tip. Democratul), 1908. (23,5 x 16,5). XV, 87 p. cu il. (II 11893)

Nu exista imagini
  626) NICULESCU-BIDEANU, N.
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU-BIDEANU, N.
Vezi: NICULESCU, N.

Nu exista imagini
  627) NICULESCU-BRAŢU, AUREL
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU-BRAŢU, AUREL
41768. ~ Mandatul. Teză de licenţă, de A. Niculescu-Braţu. Bucuresci (Tipografia Modernă, Gr. Luis), 1898. (24 x 16,5). 20 p. (II 422863)

Nu exista imagini
  628) NICULESCU-BRĂILIŢEANU, ŞTEFAN (1860-1944)
 • Opera
 • Imagini
41774. ~ Curs elementar de mineralogie, pentru clasa VI-a secundară, de S. Niculescu-Brăiliţeanu, Licenţiat în sciinţele fisice, profesor la Liceul Lazăr. Ed. I. În conformitate cu programa analitică. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1902. (22 x 14,5). 1 f., 108 p. cu il. 2 lei. (II 2103)
41775. ~ Idem. Ed. II revăzută. Cu 121 figuri în text. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1904. (20,5 x 13,5). 1 f., 100 p. cu il. 2,20 lei. (II 172472)
41776. ~ Curs metodic de fizică, pentru clasa VI-a reală şi modernă, de S. Niculescu-Brăiliţeanu, Profesor la Liceul Lazăr. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1914. (20 x 13,5). 74 p. cu il. 1,50 lei. (II 97044)
41777. ~ Curs metodic de fizică experimentală. Ed. II. [De] S. Niculescu-Brăiliţeanu. Bucureşti. 1914. (19,5x 12,5). 222 p. (ASE I 3019 D)
41778. ~ Curs metodic de Fizică experimentală, pentru clasa V-a reală şi modernă, de S. Niculescu-Brăiliţeanu, Profesor la liceul Lazăr. Carte aprobată de Ministerul Instrucţiei Publice. Ed. III revăzută. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1918. (19,5 x 12,5). 176 p. cu il. 5,50 lei. (II 552692)
Pe copertă: "S. N. Brăiliţeanu. Fizica. Căldura. Clasa V-a secundară".
41779. ~ Doui omeni de sciinţe, de S. Niculescu-Brăiliţenu, profesor la Liceul Lazăr. Bucuresci (Inst.de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1903. (20,5 x 13,5). 17 p. (II 423734)
Cuprinde: "1. Activitatea d-lui G. C. Atanasiu pe terenul publicităţei (indicarea unui plagiat) II. Sciinţa d-lui Sava Stefănescu (Critică)".
41780. ~ Fisica, coprindend un mare numer de aplicaţiuni numerice, pentru Şcolele secundare inferiore şi superiore, de S. Niculescu-Brăiliţeanu. Licenţiat în sciinţele fisice, profesor. Ed. II revedută şi adausă. Cu 637 figuri şi o planşă în text. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (24 x 17). X, 394 p. cu il. 5 lei. (II 75408)
41781. ~ Idem. Ed. III. Cu 637 figuri şi o planşă în text. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl [pe copertă şi: S-sor Ion St. Rasidescu]), 1898. (22,5 x 14,5). X, 394 p. cu il., 1 f. erata. 4,75 lei. (II 630724)
41782. ~ Fizica, pentru clasa V-a reală şi modernă, de S. Niculescu-Brăiliţeanu. Profesor la Liceul Lazăr. Ed. I. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1910. (20,5 x 13). 164 p. cu il. 3,50 lei. (II 21462)
41783. ~ Fizica, pentru clasa Vl-a reală şi modernă, de S. Niculescu-Brăiliţeanu, Profesor la Liceul Lazăr. Ed. I. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1910. (20 x 13). 77 p. cu il. 1,50 lei. (I 20313)
41784. ~ Fizica, pentru clasa VII-a reală şi modernă, de S. Niculescu-Brăiliţeanu, Profesor la Liceul Lazăr. Carte aprobată prin ord. No. 369 din 1 Maiu 1910. Ed. I. Tipărită în 1000 exemplare. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1910. (19 x 12,5). 77 p. cu il. (BCU-Iaşi II 7158)
Lipsă coperta.
41785. ~ Geologia, pentru clasele secundare inferiore, de S. Niculescu-Brăiliţenu. Licenţiat în Sciinţele fisice, profesor. Ed. I cu 129 figuri în text. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (20,5 x 14). VIII, 149 p. cu il. 2,50 lei. (II 423807)
41786. ~ Introducere în ştiinţele naturale, pentru clasa I-a secundară de Stef. Niculescu-Brăilitzianu, Licenţiat în sciinţele fisice, profesor la Gimnasiul Cantemir-Vodă. Bucureşti (Tipografia Ziarului Lupta), 1891. (21 x 13). 2 f., 112 p. cu il. 2 lei. (II 423642)
41787. ~ *Idem. [Ed. II]. [1896?]. 3 lei. (Brăiliţeanu. Limbile clasice, cop. 4)
41788. ~ Introducere în ştiinţele naturale şi fizice, pentru clasa întâia secundară de ambe-sexe, de S. Niculescu-Brăiliţenu. Ed. III. Cu 148 figuri în text. Bucuresci (Inst. de arte grafice Carol Göbl), 1898. (19 x 13). VIII, 192 p. cu il. (Fiziografie) (I 254111)
Lipsă coperta. Ed. I, 1891. Ed. II a apărut prin 1896 (vezi: Brăiliţeanu. Limbile clasice, cop. 4).
41789. ~ Idem. Ed. IV. Întocmită după noua programă analitică. (Cu 140 figuri în text). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (21 x 14). VIII, 121 p. 2 lei. (II 384937)
41790. ~ Lecţiuni de fisică, pentru licee, gimnasii scole pedagogice, şcole comerciale, seminarii, etc. De S. Niculescu-Brăiliţianu, Licenţiat în sciinţele fisice, profesor la Gimnasiul Cantemir-Vodă. Cu 380 figuri în text. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (23 x 16,5). VIII, 264 p. cu il. (II 75351)
41791. ~ Limbile clasice trebuiesc şterse din programul înveţămîntului secundar, [de] S. Niculescu-Brăiliţenu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (20,5 x 13). 27 p. (I 423870)
41792. ~ Mineralogia precedată de noţiuni fundamentale de chimie, pentru clasele secundare inferiore, de S. Niculescu-Brăiliţenu. Ed. I. Cu 106 figuri în text. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (20 x 14). VII, 156 p. cu il. 2,50 lei. (II 218490)
41793. ~ Noţiuni de chimie, pentru clasa III-a şi IV-a secundară, de S. Niculescu-Brăiliţeanu, Licenţiat în sciinţele fisice, profesor la Liceul Lazăr. Ed. I. În conformitate cu programa analitică. Cu 118 figuri în text. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1901. (21 x 13,5). 1 f., 264 p. cu il. 2,50 lei. (II 2104)
41794. ~ Noţiuni de chimie şi mineralogie, pentru şcoalele secundare inferioare, de S. Niculescu-Brăiliţeanu, Profesor la Liceul Lazăr. [Pe copertă în continuare: Ed. II cu 125 figuri în text]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1905. (20 x 13). 166 p. cu il. 2,50 lei. (I 2340)
41795. ~ Noţiuni de Chimie şi Mineralogie, pentru clasa IV-a secundară, de S. Niculescu Brăiliţeanu, Profesor la liceul Lazăr. Ed. V. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1918. (20 x 13). 144 p. 4 lei. (I 466761)
Pe copertă numele autorului apare astfel: "S. N. Brăiliţeanu".
41796. ~ Noţiuni de fisică, pentru clasa III-a secundară, de S. Niculescu-Brăiliţenu, Licenţiat în sciinţele fisice, profesor la Liceul Lazăr. Ed. I. În conformitate cu programa analitică. Cu 296 figuri şi o planşă în text. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1901. (21 x 13,5). 1 f., 279 p. cu il., 1 f. pl. 2,50 lei. (II 2105)
41797. ~ Idem. Ed. II. Cu 321 figuri şi o planşă în text. Bucuresci (Inst. de arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (20 x 13). 267 p. cu il., 1 f. pl. 3,50 lei. (I 2304)
41798. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (19,5 x 13). 2 f., 267 p. cu il. 3,50 lei. (I 510613)
41799. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1911. (20,5 x 13). 219 p.cu il. 3 lei. (II 25362)
Pe copertă: "S. N. Brăiliţeanu. Fizica. Clasa III-a secundară. Ed. V, 1911".
41800. ~ Idem. Ed. VI. Bucureşti (Inst de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1913. (20 x 13). 239 p. cu il. 3 lei. (II 41015)
41801. ~ Idem. Ed. VII. Bucureşti (Inst de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1914. (20 x 13). 239 p. 3 lei. (BCU-ClN 328379)
Cu scurte aprecieri referitoare la manual: pentru ed. III (datată 1907), ed. IV, ed. VI (datată 1913).
41802. ~ Idem. Ed. VIII. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasdescu), 1916. (20 x 13). 237 p. cu il. 3,75 lei. (II 494000)
41803. ~ Observări relative la programa de fizică pentru clasa III-a secundară, de S. Niculescu-Brăiliţeanu, profesor la Liceul Lazăr. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (20,5 x 13). 11 p. (I 7035)
41804. ~ Observări relative la proiectul de program pentru Fizică şi Chimie, de S. Niculescu-Brăiliţeanu, profesor la liceul Lazăr. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1908. (20 x 13). 22 p. (II 9707)
41805. ~ Religia în licee şi gimnazii trebuie predată numai în clasa I şi II-a, [de] S. Niculescu-Brăiliţeanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1906. (21,5 x 14). 8 p. (II 2252)

NICULESCU-BRĂILIŢEANU, ŞTEFAN (1860-1944)
41769. ~ Autor didactic şi autor didactic, [de] S. Niculescu-Brăiliţeanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1912. (20 x 13). 20 p. (II 28899)
Niculescu-Brăiliţeanu a făcut în 1911 o critică a cărţii de Fizică a lui Dem. Scrădeanu. Prezenta lucrare este un răspuns la broşura pe care a publicat-o Scrădeanu în urma criticii.
41770. ~ Conferinţe didactice ţinute cu profesorii şi profesorele de ştiinţele fizico-chimice din tótă ţara, de S. Niculescu-Brăiliţenu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (20,5 x 13,5). 60 p. (II 423762)
41771. ~ *Un critic [G. A. Dima]. [De] S. Niculescu-Brăiliţeanu. Bucureşti, 1915. 22 p. (Dima. Un pedagog, p. III ; Brăiliţeanu, cop. 4)
41772. ~ Curs elementar de chimie, pentru clasele superiore de liceu, de S. Niculescu-Brăiliţeanu, Licenţiat în şciinţele fisice, Profesor la Liceul Lazăr. Ed. I. În conformitate cu programa analitică. Cu 204 figuri în text. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1901. (20 x 13). 1 f., 425 p. cu il. 3,75 lei. (I 2403)
41773. ~ Idem. Ed. II Revedută. Cu 204 figuri în text. Bucuresci (Inst de arte grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu). 1901. (19,5 x 12,5). 1 f., 424 p. cu il. 3,75 lei. (I 294148)
Nu exista imagini
  629) NICULESCU-BUZEŞTI, CONSTANTIN (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU-BUZEŞTI, CONSTANTIN (1878-?)
41806. ~ Condiţiunea juridică a bunurilor femeei, dobîndite în timpul căsătoriei, [de] Const. Niculescu-Buzeşti. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1902. (24,5 x 16,5). 64 p. (II422826).

Nu exista imagini
  630) NICULESCU-CÂŢĂ, CONSTANTIN (?-1899)
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU-CÂŢĂ, CONSTANTIN (?-1899)
(C. N. ; C. N. Aţâk ; C. Nicol. ; C. Nicol. (de) L'Escaut ; Cajus Manlius Publicola ; K. N. ; Luciliu Ramidaviensis)
41807. ~ Apocalipsu în faţa stărei actuale a Europei precedat de Infruntarea apostolilor de la Deşteptarea, [de Constantin K. Nicolesco, Vechiu student în Theologie şi Filosofie al Universităţii din Berlin]. Bucuresci (Tip. N. Miulescu), 1882. (19,5 x 14,5). 39 p. 50 bani. (I 72371)
Autorul, meţionat la p. 23 şi 25.
41808. ~ Câteva cuvinte asupra aşa disului proiect de imbunătăţirea soartei clerului mirean. Dedicată Senatului Român, [de Constantin K. Nicolesco, vechiu student în theologie, filosofie şi litere, al universităţei din Berlin]. Bucuresci (Tip. N. Miulescu), 1893. (20,5 x 14,5). 13 p. (I 149793)
Descriere după copertă. Autorul, la p. 13.
41809. ~ O datorie sacră împlinită de C. N. [= Câţă Niculescu]. [Bucureşti, 1885]. (20 x 13). 16 f. (I 8956)
Mai cuprinde: "Necrolog sau homagiu postum respectabilii şi adoratei memorii a d-nei E. B." şi "Cuvent pentru Serbarea Sfinţilor slăviţilor şi întru tot prea lăudaţilor Apostoli Verhovnici Petru şi Pavel. Rostit în Sfânta monastire Căldăruşani, Iunie 1885".
41810. ~ Demagogia demascată seu Actualitate politica, [de Constantin K. Niculesco]. Bucuresci (Tip. Thiel & Weiss), 1877. (22,5 x 15,5). 1 f., II p., p. 5-16. 1 leu nou. În profitul răniţilor români. (II 75320)
Autorul, la p. 16.
41811. ~ Descrierea administraţiei Judeţului Romnicu-Sarat şi starea municipalităţii residentei sale, de Constantin Câţă Nicolesco, Vechiu Prefectu, fost representante al naţiunei. Bucuresci (Tip. C. A. Rosetti), 1872. (24 x 15,5). 37 p. 1 leu nou. (II 12859)
41812. ~ Doă oraţiuni funebre, de C. N. [Bucureşti, 1887]. (19 x 13,5). 24 p. (I 392515)
Cuprinde "oraţiuni funebre" pentru: Vladimir G. Nicolescu, vărul autorului, şi "Thoma A. Bagdat, mare proprietar, fost representant al Naţiunii".
41813. ~ Episcopatul şi clerul român faţă cu biserica ortodocsă sau Răspuns Luminăţii Sale Prinţului G. Bibescu la broşura sa intitulată Ortodocsia şi catholicismul în Orient. [De Constantin K. Nicolescu]. Bucuresci (Tipo-Lit. Ştef. Mihălescu), 1885. (25 x 16). 26 p. (II 181185)
La finalul textului e menţionat autorul: "Constantin K. Nicolesco, Vechiu student în Theologie, Filosofie şi Filologie al Universităţei din Berlin".
41814. ~ Flori de Doliu, sau Modeste încercări de literatură religioasă. Op conceput, [de Constantin K. Nicolesco, Proprietar, Canditat în Theologie şi filozofie al Universităţii din Berlin]. Dedicat memoriei nemuritorului I. Heliade-Rădulescu, Părintele literaturei Române. Bucuresci (Tipo-Lit. şi Fond. de Litere, Dor. P. Cucu), 1897. (20 x 13). 62 p. 1 leu. Pentru seminarişti şi studenţi în theologie preţul redus la 60 bani. (I 66972 )
Autorul, menţionat la p. 4.
41815. ~ Historicul deficitului de 200.000 franci alu fostului casieru de Romniculu-Săratu Pavel F. Robescu. Ordonanţele de descarcari ale fostului prefectu C. Robescu faţă cu investigaţiile şi constatările Prefectului actual N. Popescu. Conceputu şi naratu de Constantin Câţă Nicolesco, Proprietaru în districtulu Râmnicu-Săratu, fostu Prefectu, vechiu representantu alu Naţiunei Bucuresci (Typ. Alesandru A. Grecescu), 1873. (22,5 x 14,5). 20 p. (II 379410)
41816. ~ Jidovi la Congresul din Berlin... De C. N. Aţâk, Vechi student al universităţi[i] din Berlin. Vechi Prefect. Fost representant al Naţiunei. Bucuresci (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1878. (23,5 x 15). 29 p. 50 bani. (II 102044)
Autorul, identificat şi în: Popescu G. Siese ani, p. 46, unde este citată ed. în l. franceză.
41817. ~ *Les Juifs au congres de Berlin..., [par] C. Nicol. Bucarest (Typ. Al. Grecescu), 1878. 8°. 34 p. (Popescu G. Siese ani, p. 46)
41818. ~ O lacrimă piosă asupra prigonirei şi desghinărei Bisericei Ortodoxe Române, de C.[onstantin] N.[icolesco]. Bucuresci (Tipografia Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1886. (22 x 15,5). 2 f., IV, 20 p. (II 258339)
La p. IV, la finalul „Precuvîntării”, se menţionează autorul: "Constantin K. Nicolesco. Vechiu student în Theologie, Filosofie şi Filologie al Universităţi[i] din Berlin".
41819. ~ Ministeru Lascar Katargi sau Cinci ani de dictatură vizirială. Dedicaţie Senatului României de Cajus Manlius Publicola. Dusseldorf (Buchdruckerei des Ludwig Zepherin Eidbrecher), 1876. (15 x 11). 39 p. (I 118038)
Descriere după copertă.
41820. ~ Monahismul faţă cu difamaţiunile diarului Desceptarea sau Restabilirea Adeverului historic şi Tradiţiunei Bisericei, de Constantin C. Nicolescu. Rîmnicu-Sărat (Tip. Petru Th. Pecetescu), 1882. (18 x 12) 13 p. 15 bani. (I 149273)
41821. ~ Necrolog dedicat memoriei repausatului Imperat Wilhelm, de C[onstantin] N[iculescu], Vechiu student al Universităţi[i] din Berlin. Bucuresci (Tip. Thiel &Weiss), 1888. (27,5 x 21). 3 f., 1 f. portr. (II 51499)
Descriere după copertă. Numele întreg al autorului, la finalul Programului.
41822. ~ Necrolog pentru Glorificarea şi perpetuarea memoriei nemuritorului şi de la Biserica Binemeritatului Prea Venerabilului şi Prea Sfinţitului Arhiereu Melhisedek decedat Episcop de Roman, [de Constantin Nicolescu, vechiu student în Theologie, filosofie şi Filologie al Universităţii din Berlin]. [Bucureşti] (Tipo-Lit. şi Fond. de litere Dor. P. Cucu), [1892]. (20 x 13). 15 p. 50 bani. (I 17937)
41823. ~ Necrolog pentru înmormenterea[!] reposatului Episcopu Dionisie Buzeu, ţinutu de Constantin K. Nicolesco, Vechiu studinte în Theologie alu Universităţii din Berlin. Bucuresci (Typ. C. A. Rosetti), 1873. (24 x 16). 15p. (II 409292)
41824. ~ Les oeuf de Pâques ou Pot-pourri politique, par C. Nicol (de) L'Escaut [= C. Nicolescu-Câţă]. Bucarest, 1877. (23 x 14,5). 34 p. 1 franc. (II 12677)
Autorul, identificat după alte lucrări ale sale.
41825. ~ Oraţiune funebră rostită în sf. monastire Caldarusani la îmormîntarea[!] iubitului meu frate Ştefan Andreevski încetat din vieaţa la anul 1885, mai 22, opt ore seara, [de Câţă Niculescu]. Bucuresci (Tip. C. P.-Conduratu), 1885. (18 x 11,5). 1 f., 5 p. (I 7749)
Descriere după copertă. La finalul textului, iniţialele C. N. [Câţă Niculescu]. Cuprinde două texte: un panegiric la moartea generalului Ion Em. Florescu şi un necrolog la înmormîntarea lui Al. C. Nicolesco.
41826. ~ Un panigiric şi Un necrolog sau Memento Mortis, [de K. Nicolesco]. Bucuresci (Tip. Miulescu), 1893. (20 x 15). 20 p. 50 bani. (II 77371)
Autorul, menţionat la finalul textului. "Panegiric pentru generalul Ioan Emanoil Florescu mort la Paris" (p. 1-8); "Necrolog rostit în Sfânta Mănăstire Cernica la înmormîntarea prea iubitului meu ver Al. C. Nicolesco, mare proprietar, fost senator" (p. 9-20). Descriere după copertă.
41827. ~ Păşune duhovnicească pentru mangâierea credincioşilor ortodoxi, [de C. N.]. Bucuresci (Tip. Miulescu), 1891. (22 x 15,5). 1 f., 41[-45] p. cu il. (II 460223)
Lipsă coperta.
41828. ~ Predice şi oraţiuni funebre, ţinute la diferite ocasii, de Constantin Kâţă [pe copertă: K.] Nicolescu. Vechiu studinte în Theologie şi Filosofie al Universităţi[i] din Berlin. Bucuresc (Typ. Al. A. Grecescu), 1874. (21 x 13,5). VI, 131 p. (I 106047)
Cuprinde: o ”Precuvîntare”, o dedicaţie către sora sa Ecatherina Andreefski, oraţiuni funebre pentru Episcopul Dionisie, Arhiereul Ghenadie, Gheorghiţă Nicolesco, Constantin Giuloglu, Ilenuţa Diamandescu, Junii seminarişti Oprişanu Iorgulescu, Toma Tîmpeanu, Episcopul Dionisie Buzău, Predicaţiune în Vinerea cea mare, şi Telegrama D-lui Constantin Câţă Nicolescu.
41829. ~ Propoveduirea cuvantului lui Dumnezeu sau Predicatorul modern. Op dedicat înalt Pré Sfintiei Sale Parintelui Iosif II, Mitropolitul Moldovei şi Sucevei, de Constantin Kâţa Nicolesco, vechiu student în teologie şi filosofie al Universităţi din Berlin. Bucuresci (Tipografi'a Curţii, Proprietaru F. Göbl), 1879. (25 x 17,5). IX-124, II p., 1 f. (II 422596)
Cuprinde o serie de predici şi necroloage, iar la final două epistole: "Apologia Bisericei Ortodoxe Române şi a clerului român sub formă de epistolă adresată Domnului Al. Sichleanu (Publicată în diarul Timpul, la 24 Februarie 1877, reprodusă de mai multe diare)" şi "Scrisoare deschisă adresată I.P.S.S. Părintelui Iosif II Mitropolitulu Moldovei şi Sucevei (Publicată în diarulu Resboiulu)".
41830. ~ Quodlibet sau Schertzo Umoristico pe anul al X-lea de la salvarea patrii iar de la salute a lumei 1886. Op conceput de Lucilius Ramidaviensis [=C. Niculescu-Câţă]. Bucuresti (Tipografia Modernă, Gregore Luis), 1885. (21 x 14,5). 64 p., 1 pl. 1,25 lei. (II 52866)
Descriere după copertă. Datele tipografice, la p. 64. Autorul, identificat după: Straje, p. 490.
41831. ~ Razele adevărului faţă cu negura minciunei sau Surparea defăimărilor aduse Cărţei Pastorale a Pré sfinţii salle Mitropolitului Iosif al Moldovei, de către sycophanţi de la Deşteptarea (din Iaşi), [de Constantin K. Nicolescu, Vechiu Student din Theologie şi Filosofie al Universităţei din Berlin]. Rîmnicu-Sărat (Tip. P. Th. Pecetescu), 1883. (17,5 x 12), 27 p (I 179012)
Anul, pe copertă. Autorul, menţionat la finalul textului.
41832. ~ Un respuns Orthodoxului (Diar oficios al Metropoliei), de Constantin K. Niculescu. Rîmnicu-Sărat (Tip. P. Th. Pecetescu), 1883. (20,5 x 13). X, 1 f., 15 p. (II 409018)
Numele autorului, lipseşte pe copertă, iar tipografia este ortografiată: "Typographia".
41833. ~ Reflecţii asupra Primei Circulări a d-lui Ministru de Interne sau Scrisoare divulgată d-lui M. Cogălniceanu, [de Constantin K. Nicolescu]. Focşani (Tip. D. Samolada), 1879. (17 x 12,5). 18 p. 25 bani. (I 408922)
Autorul, menţionat la finalul textului: "Constantin K. Nicolesco, 1879 Avgust 14. Rîmnicu-Sărat".

Traduceri:
• Despre biserică. Trad. de ~. Bucureşti, 1885.

Nu exista imagini
  631) NICULESCU-CHIC, I.
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU-CHIC, I.
Vezi: NICOLESCU-CHIC, I.

Nu exista imagini
  632) NICULESCU-CODREANU, ANA (1883-1936)
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU-CODREANU, ANA (1883-1936)
41834. ~ Floarea Paştelui. Povestiri, [de] Ana Codreanu. Bucureşti, Editura Librăriei Universale, Leon Alcalay Alcalay & Co., 1916. (15,5 x 11). 93[-96] p. (Biblioteca pentru toţi, 991) (I 51771)
A apărut înaintea n-relor 971-990 (vezi: BR(2), 2(1916), ian.-iun., p. 2).
41835. ~ Suflete de copii. Istorioare, de Ana Codreanu. Craiova (Libr. şi Tip. Sache Pavlovici instalaţie cu electricitate), [1908]. (22 x 14,5). 97 p. 80 bani. (II 10914)

Nu exista imagini
  633) NICULESCU-DACIANU, I.
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU-DACIANU, I.
Vezi: NICOLESCU-DACIANU, IOAN

Nu exista imagini
  634) NICULESCU-NOVACI, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU-NOVACI, CONSTANTIN
41836. ~ Copiii Mureşului [Pe copertă şi: Versuri]. [De] Constantin Niculescu-Novaci. Bucureşti (Tip. Cultura). 1915. (15,5 x 11,5). 40 p. cu il. 1 leu. (I 42848)

Nu exista imagini
  635) NICULESCU-OTIN
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU-OTIN
Vezi: NICOLESCU-OTIN

Nu exista imagini
  636) NICULESCU-RIZEA, CONSTANTIN (1870[1874?]-?)
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU-RIZEA, CONSTANTIN (1870[1874?]-?)
În colaborare:
41837. ~ Curs de manevre şi tactică navală. Partea I-a. Manualul gabierului de Căpitan Constantin Niculescu, Profesor de manevre, şi Locot.-Comandor Constant Bălescu, Comandant al Şcoalelor marinei. Constanţa (Tip. Aurora, Fraţi Grigoriu), 1901 [pe copertă: 1902]. (18,5 x 14,5). 302 p., 66 pl. (Şcoalele Marinei. Şcoala de aplicaţiune a sublocotenenţilor) (I 295387)

Nu exista imagini
  637) NICULESCU-TELEGA, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU-TELEGA, CONSTANTIN
41838. ~ Chestiea agrară în România. Studiu juridico-economic precedat de chestiea agrară la Români. [De] ConstantinNiculescu[-Telega]. Teză de licenţă. Tipărită de Fondaţiunea Universitară Carol I. Bucuresci (Tip. şi Fond. de Litere Thoma Basilescu), 1897. (23,5 x 16,5). 112 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 82652)
41839. ~ Die Wirtschaftspolitik Rumäniens. I Teil. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde von der philosophischen Facultat der Königl. Friedrich-Wilhelms-Universitat zu Berlin genehmigt und nebst den beigefügten Thesen öffentlich zu verteidigen am 3. Juli 1902, von Constantin Niculescu-Telega aus Rumänien. Berlin (Druck von E. Ebering), [1902]. (23 x 15,5). 55 p., 1 lab. (II 161684)
Datat după: EcN, 26(1902), nr. 8, aug., p. 432.

Nu exista imagini
  638) NICULESCU-VARONE, G. T. (1884?-1984)
 • Opera
 • Imagini
NICULESCU-VARONE, G. T. (1884?-1984)
(G. T. N.-Varone)
41840. ~ Cartea inimei. Scrisori către femei, [de] G. T. N.-Varone. Bucureşti, Editura Institutului Grafic Minerva, 1916. (14,5 x 10,5). 90[-93] p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 212) (I 49062)
41841. ~ De închiriat o cameră mobilată. Nuvele, schiţe şi însemnări despre artă, [de] G. T. N.-Varone. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (15,5 x 10). 109-[111] p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 172) (I 42801)
41842. ~ Elogiul Frumuseţei, [de] G. T. N.-Varone. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915. (16,5 x 10,5). 116[-120] p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 192) (I 45068)
41843. ~ Idem. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice si Editură, 1915. (16 x 11). 117 p. (I 49063)
41844. ~ Existenţa, munca, plictiseala şi minciuna. Câteva reflexii, [de] G. T. N.-Varone. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1915. (18,5 x 12,5). 92[-95] p. (I 42623)
41845. ~ În preajma artei, [de] G. T. N.-Varone. Bucureşti Minerva, 1914. (19 x 12,5). 164[-167] p. (I 35744)
41846. ~ *Note despre artă, [de] G. T. Niculescu-Varone, 1916. (Husar, p. 8)
41847. ~ Printre străini, [de] G. T. N.-Varone. Bucureşti, 1913. (14,5 x 10,5). 93[-95] p. (I 34603)
41848. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Minerva, Institutul de Arte grafice şi Editură, 1914. (15 x 10). 111[-116] p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 162) (I 633382)
41849. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1914. (14,5 x 10,5). 111[-115] p. (I 49068)
41850. ~ Singur. Schiţe şi impresii, [de] G. T. N. Varone. Bucureşti, Minerva. Inst. de Arte grafice şi Editură, 1915. (15,5 x 10). 93[-95] p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 182) (I 42805)
41851. ~ Idem. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1915. (14,5 x 10). 93[-96] p. (I 49070)
Ediţie de lux.
41852. ~ Spovedania unui singuratic, de G. T. Niculescu-Varone. Bucureşti (Imprimeriile Independenţa), 1917. (19,5 x 13,5). 131 p. 1,50 lei. (I 48990)
Pe copertă şi Cuprinsul: "Spovedania unui singuratic. Taina scrisului. Despre critică şi critici. Un alter ego. Farmecul scrisorilor. Despre Patrie. Printre nebuni. Gânduri despre viaţa solitară. Scrisori dela o necunoscută".

Traduceri:
MAUPASSANT, Guy de. Strigăt de alarmă: Trad. de ~. Bucureşti, 1914.

Nu exista imagini
  639) NICULIŢĂ, GH.
 • Opera
 • Imagini
NICULIŢĂ, GH.
Vezi: NECULIŢĂ. GHEORGHE

Nu exista imagini
  640) NICULIŢĂ VORONCA, ELENA (1862-1939)
 • Opera
 • Imagini
NICULIŢĂ VORONCA, ELENA (1862-1939)
41853. ~ Casa naţională. Conferinţă ţinută în 9 Decemvrie 1894 în folosul fondului pentru clădirea unui palat naţional, de Elena Neculiţă[!] Voronca. Cernăuţi, Editura autoarei (Tip. şi Lit. conc. Arch. Silvestru Morariu-Andrievici), 1894. (19 x 12,5) 13 p. (I 467219)
41854. ~ Datinile şi credinţele poporului Român adunate şi aşezate în ordine mitologică, de Elena Niculiţă-Voronca. Vol. 1. Partea I şi II. [Facerea lumei. Pămîntul]; Partea III. [Aerul]; Partea IV. [Apa]; Partea V. [Focul]. Editura proprie Mihalcea lîngă Cernăuţi (Cernăuţi, Tip. Isidor Wiegler, 1903. (23 x 17). XV[-XVIII] p., p. 51295. (II 409101)
41855. ~ Sărbătoarea Moşilor în Bucureşti. Studiu comparativ, de Elena Niculiţă-Voronca. Bucureşti (Tip. Nicolae Stroilă), 19 15. (24,5 x 17). 109 p. 2 lei. (II 44727)
41856. ~ Studii în folclor, de Elena Niculiţă-Voronca. Vol. I. Bucuresci (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1908. (24,5 x 16,5), 303 p. (II 11723)
Descriere după copertă.
41856a. ~ Idem. Vol II. Cernăuţi (Tip. Gutenberg), 1912 [pe copertă: 1912-1913]. (24 x 16). 2 f., XV p., p. 5-464. 5 cor. (II 11723)
La p. 451-461: "Indice de nume"; la p. 462-464: "greşelile de tipar şi de sens".
41857. ~ *Zece poveşti scoase din cartea: Datinile şi credinţele poporului romîn, de Elena Niculiţă-Voronca. Editura autoarei Mihalcea lîngă Cernăuţ, 1905. 75 p. 30 bani. (JL, 2(1905), nr. 2, febr., p. 32)

Nu exista imagini