Bibliografia românească modernă

Autori - Litera N
  1) NACCO, ALEXIE (1832-1915)
 • Opera
 • Imagini
NACCO, ALEXIE (1832-1915)
40135. ~ *Antichităţile Basarabiei, de Alexie Nacco. 1884. (Cugetarea, p. 583)
40136. ~ *Исторія Бессарабіи съ Аревнђйтихъ временъ. [Istoria Basarabiei din timpurile cele mai vechi], [ot] Alecsei Nacco. [4 vol.]. Odessa (Typ. Ulrich et Schultze), 1873-1876. 8°. 901, 433 p. (BR, 1(1879), nr.7, iul., p. 77 ; Ciobanu, p. 216, nota 3 şi p. 218 şi 322, nota 3 ; Cugetarea, p. 583)

Nu exista imagini
  2) NACCO, OLGA
 • Opera
 • Imagini
NACCO, OLGA
40137. ~ *ПовѢсти и расказы из Бессарабскй жизни, [ot] Olga Nakko. Odessa, 1900. (Ciobanu, p. 233, nota 3)

Nu exista imagini
  3) NACHT, ALBERT
 • Opera
 • Imagini
NACHT, ALBERT
40138. ~ Einst und jetzt in der judischen Wissenschaft, [von] Albert Nacht. Stud. jur. Jassy (Druck H. Goldner), 1899. (24 x 16). 84 p. (II 422910)

Nu exista imagini
  4) NACHT, I.
 • Opera
 • Imagini
NACHT, I.
40139. ~ * Euphémismes sur la femme dans la littérature rabbinique, [par] I. Nacht. Paris, 1910. 8°. 8 p. (Extras din "Revue des études juives din Paris") (Eg, 21(1910), nr. 7, febr. 12, p. 58)
40140. ~ Poporul cărţii, de Rabb. Dr. I. Nacht. Moinesti, Edit. Poale-Zion (Libr. şi Tip. Speranţa, Isac Gartenberg), 1906. (16,5 x 10,5). 35 p. 15 bani. (Biblioteca Poale-Zion Moineşti, nr. 2) (I 7703)

Prefeţe:
JEHUDA, B. O stare de lucruri. Pref. de ~. Galaţi, 1909.
KLAUSNER, I. Noile curente în literatura ebraică modernă... Pref. de ~. Focşani, 1909.
REISEN, A. Nuvele. Pref. de ~. Focşani, 1915.
SCHECHTER, S. Chassidimii. Pref. de ~. Focşani, 1910.

Nu exista imagini
  5) NACHTIGAL, ALFONS (1895?-1962)
 • Opera
 • Imagini
NACHTIGAL, ALFONS (1895?-1962)
Vezi:
• In memoriam [În anul morţii lui Cornel Veron ,1915-1916]. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  6) NACHTIGAL, WILLY I.
 • Opera
 • Imagini
NACHTIGAL, WILLY I.
40141. ~ Suprema jertfă, [de] Willy I. Nachtigal. Dramă într-un act. Bucureşti (Tip. Breslelor), [191?] (18 x 11,5). 46 p. 1,50 lei. (I 54650)

Nu exista imagini
  7) NACIAN, I. I.
 • Opera
 • Imagini
40142. ~ *Le Bimétallisme en Roumanie, [188?]. (Apărută înainte de 1885) (Nacian. Dobr., p. 2 ; Nacian, p. IV ; Nacian. Note, p. 4)
40143. ~ Cestiunea populaţiei în România, de I. I. Nacian, membru al Societăţei de Statistică din París şi al Societăţei Regale de Statistică din Londra. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1891. (24 x 15,5). 19 p. (Extras din "Buletinul Societăţei geografice") (II 393981)
40144. ~ *Considérations sur l'état, présent et l'avenir probable de la Roumanie économique et sociale, [de] I. I. Nacian. [188?]. (Apărută înainte de 1885) (Nacian. Dobr., p. 2 ; Nacian, p. IV ; Nacian. Chest., p. 2 ; Nacian. Import., cop. 4 ; Nacian. Forţele, p. 2)
40145. ~ *Consideraţiuni asupra regimului nostru comercial, [de] I. I. Nacian, [189?]. (Apărută înainte de 1899) (Nacian, Note, p. 4)
40146. ~ De l’immixtion de la politique allemande en Roumanie et des derniers échecs de la France, par I. I. Nacian. Paris, Librairie Guillaumin et Cie, Éditeurs de la Collection des principaux Économistes du Journal des Économistes, du Dictionnaire de l'Économie politique, du Dictionnaire universel du Commerce et de la Navigation, etc. (Corbeil, Typ. et stér. Crété), 1886. (23 x 15). XIII-32 p. (II 258336)
40147. ~ *Diviziunea muncei şi consecinţele sale economice şi sociale, [de] I. I. Nacian, [188?]. (Apărută înainte de 1886) (Nacian. Dobr., p. 2 ; Nacian, p. IV ; Nacian. Chest., p. 2 ; Nacian. Import., cop. 4 ; Nacian. Forţele, p. 2)
40148. ~ Dobrogea. Reformele economice şi sociale ce ea reclamă, de I. I. Nacian, Membru al Societăţei de statistică din Paris. Bucureşti, Edit. revistei Generaţia nouă [pe copertă: Ig. Haiman, Librar-editor], (Tip. Ioan Weiss), 1892 [pe copertă: 1891]. (24 x 16,5). 1 f., IV p., p. 3-32. (II 48719)
40149. ~ Dobrogea. Reformele economice şi sociale ce ea reclamă, de I. I. Nacian, Membru al Societăţei de Statistică din Paris. Bucuresci, Edit. revistei Generaţia Nouă (Tip. Ioan Weiss), 1892. (24,5 x 16,5). 32 p. 2 lei. (II 46654)
40150. ~ La Dobroudja économique et sociale. Son passé, son present et son avenir. Par I. I. Nacian. Paris, Librairie Guillaumin et C-ie Éditeurs de la Collection des principaux Économistes du journal des Économistes, du Dictionnaire de l'Économie politique, du Dictionnaire universel du Commerce et de la Navigation, etc, (Corbeil, Typ. et Stér. Crété), 1886. (17,5 x 12). 191 p. (I 48825)
Tip., la p. 2.
40151.~ *Educaţia nostră naţională, defectele şi remediele sele, de I. I. Nacian, [188?]. (Apărută înainte de 1885) (Nacian. Dobr., p. 2 ; Nacian, p. IV ; Nacian. Chest., p. 2 ; Nacian. Import., cop. 4 ; Nacian. Forţele, p. 2)
40152. ~ Forţele productive ale României. Conferinţă făcută la Societatea Geografică Română la 9 martie 1892, de I. I. Nacian, Profesor de economie politică la Şcoala de Architectură din Bucuresci, membru al Societăţei de economie politică şi al Societăţei de Statistică din Paris. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1893. (23 x 16). 67 p. (Extras din "Buletinul Societăţei geografice". Trim. I şi II, 1893) (II 75445)
40153. ~ Importanţa geografică a României. Studiu privitor la suprafaţă, densitatea populaţiei, etc. Conferinţă făcută la Societatea Geografică Română la 3 martie 1891, de I. I. Nacian, membru al Societăţei de Statistică din Paris şi al Societăţei Regale de Statistică din Londra, membru al Academiei de Şciinţe Politice şi sociale din Philadelphia. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1892. (23 x 15,5). 35 p. (Extras din "Buletinul Societăţei geografice", Trim. II, 1891) (II 393859)
40154. ~ *Impozitul pe venit, [de] I. I. Nacian, [189?]. (Apărută înainte de 1899) (Nacian. Note, p. 4)
40155. ~ Industria indigenă şi comerciul exterior. Urmare la Forţele productive ale României. Conferinţă făcută la Societatea Geografică Română la 15 martie 1893, de I. I. Nacian, Profesor de economie politică la Şcoala de arhitectură din Bucuresci, Membru al Societăţei de economie politică şi al Societăţei de Statistică din Paris. Bucuresci, Librăria Socecu şi C-ie (Stab. grafic I. V. Socecu), 1893. (23,5 x 16). 41 p. (Extras din "Buletinul Societăţei geografice". Trim. I şi II-1893) (II 75348)
Tip., la p. 2.
40156. ~ *Istoria economică şi socială a României şi a Moldaviei în secolele al XVII, XVIII şi XIX, de I. I. Nacian, [188?]. (Apărută înainte de 1886) (Nacian. Dobr., p. 2 ; Nacian, p. IV; Nacian. Chest., p. 2 ; Nacian. Import., cop. 4 ; Nacian. Forţele, p. 2)
40157. ~ *Lesseps. Geniul şi opera sa, [de] I. I. Nacian, [189?]. (Apărută înainte de 1899) (Nacian. Note, p. 4)
40158. ~ *Marile crise comerciale din aceşti ani din urmă; cause şi remedii, de I. I. Nacian, [188?].(Apărută înainte de 1885) (Nacian. Dobr., p. 2 ; Nacian, p. IV ; Nacian. Chest., p. 2 ; Nacian. Import., cop. 4 ; Nacian. Forţele, p. 2)
40159. ~ Note complementare la Dobrogea economică şi socială. Studiu istoric, geographic, economic, social, intelectual, moral, religios şi administrativ, de I. I. Nacian, Membru al Societăţei de economie politică şi al Societăţei de statistică din Paris. Bucuresci, Emil Storck, Librar-Editor (Stab. Grafic Albert Baer), 1899. (24 x 16). VI-34 p. (Extras din "Enciclopedia Română", vol. II. Fasc. 12, 1898) (II 48720)
Tip., pe v. p. de titlu falsă.
40160. ~ *România agricolă si D-nu Grandeau, [de] I. I. Nacian, [189?]. (Apărută înainte de 1899) (Nacian. Note, p. 4)
40161. ~ *Scrisori asupra Normandiei (moravuri, proprietăţi, cultură, etc.), [de] I. I. Nacian, [188?]. (Apărută înainte de 1885) (Nacian. Dobr., p. 2 ; Nacian, p. IV ; Nacian. Chest., p. 2 ; Nacian. Import., cop. 4 ; Nacian. Forţele, p. 2)
40162. ~*Statul. Atribuţiile şi limitele sale, [de] I. I. Nacian, [189?]. (Apărută înainte de 1899) (Nacian. Note, p. 4)
40163. ~ Studii economice şi critice asupra protecţionismului şi liberului schimb. România faţă cu liberul-schimb, de I. I. Nacian, Elev al Scolei Superiore de Comerciu şi de sciinţe politice din Paris. Ploiesci (Typ. Progresul), 1881. (22 x 15). 160 p. 2,50 lei. (II 258331)

NACIAN, I. I.
Nu exista imagini
  8) NACIAN, OCTAVIAN I.
 • Opera
 • Imagini
NACIAN, OCTAVIAN I.
40164. ~ Despre adopţiune în Dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă. Susţinută la... 1887, de Octavian I. Nacianu. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1887. (23 x 15). 98, II p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 393580)

Nu exista imagini
  9) NACIAN, TRAIAN
 • Opera
 • Imagini
NACIAN, TRAIAN
40165. ~ Mandatul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă, de Traian Nacian. Bucureşti (Tip. Lupta, Al. Lefteriu), 1893. (22,5 x 16). 55 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 75331)

Nu exista imagini
  10) NACIO, N. N.
 • Opera
 • Imagini
NACIO, N. N.
40166. ~ Intrigile streine în contra neamului Albanez, de N. N. Nacio, Preşedintele societăţii albaneze Drita (Lumina). Bucureşti (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1907. (22 x 15,5). 28 p. (II 6297)
40167. ~ O scrisoare deschisă şi Demascarea unei Bande de Trădători, de N. N. Nacio. Bucureşti (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1907. (22 x 15). 23 p. (II 6356)
Titlul de la începutul textului: "Scrisoare deschisă adresată D-lui Dr. Leonte Anastasievici, Preşedintele Societăţii intelectuale de cultură macedo-română din Bucureşti".
40168. ~ Viitorul românismului în Balcani. Scrisoare deschisă, de N. N. Nacio, Preşedintele societăţei albaneze Drita (Lumina). Bucureşti (Tip. G. A. Lazareanu), 1905. (21 x 13,5). 80 p. (I 4217)

Nu exista imagini
  11) NACU, CONSTANTIN (1844-1920)
 • Opera
 • Imagini
NACU, CONSTANTIN (1844-1920)
40169. ~ Apărarea Comisiunei Olimpicelor in procesul cu moştenitorii Zappa rostită... înaintea Curţei de Apel, [de] C. Nacu. Bucureşti, sect. 3. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1906. (24,5 x 16,5). 59 p. (II 465318)
40170. ~ *Commentariulu dreptului civilu, [de] C. Nacu, deputat şi prim preşedinte allu Trib. de Ilfov, [1873]. (Drept, 4(1874), nr. 1. ian. 1, p. 8)
40171. ~ Comparaţiune între codul civil român şi codul Napoleon, [de] C. Nacu, Profesor la Universitatea din Bucuresci. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (21,5 x 14,5). 1008 p. (II 115969)
Tip., pe v. p. de titlu.
40171a. ~ Idem. Partea II. Explicaţiuni, de C. Nacu, Profesor la Universitatea din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (24 x 16). 2 f., 146 p., 1 f. 2,50 lei. (II 115969)
40172. ~ *De certains effets de l'insolvabilité en droit romain. Des effets du jugement déclaratif de faillite en droit français, [par] C. Nacou, (Thèse). Paris, Cusset et C-ie, 1870. 8°. 191 p. (Rally, I, p. 210)
40173. ~ Discurs relativ la legea pentru învoieli agricole rostit in şedinţa Senatului de la 21 Decemvrie 1907, de C. Nacu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1908. (16 x 10,5). 48 p. (I 8832)
40174. ~ Dreptul Civil Român, de C. Nacu, Profesor la Universitatea din Bucuresci. Vol. I. Bucuresci (I. V. Socecu), 1901. (23,5 x 16). 942 p. (II 100463)
Lipsă coperta.
40174a. ~Idem. Vol. II-III. Bucuresci (I. V. Socecu), 1902-1903. (23,5 x 16). 909 p. (II) ; 1117 p. (III)
Lipsă coperta.
40175. ~ Explicaţiunea titlului-preliminar a Codului civil, de C. Nacu, Avocat, Profesor Universitar. Bucureşti, Edit. Tip. Ziarului Curierul Judiciar S. Grigorescu, 1900. (23 x 15,5). 95 p. 2 lei. (Extras din ziarul "Curierul Judiciar") (II 115666)
40176. ~ Principii elementare de Dreptulu privatu românu, predate la Şcoala de administraţiune din Bucuresci, de C. Nacu, Doctoru în Dreptu. [Vol. I]. Bucuresci, Librari-Editori G. Ioanid & A. Spirescu ([Tip. Antoniu Mănescu]), 1873 [pe copertă: 1874]. (24 x 16,5). 283, IV p. Preciul ambelor volume: 10 franci. (II 34000)
Numărul de volum, menţionat numai pe copertă.
40176a. ~ Idem. [Vol. II]. Bucuresci, Librari-Editori G. Ioanid & A. Spirescu (Tip. Dacia, P. -Conduratu & D. Aug. Laurian), 1873 [pe copertă: 1874]. (24 x 16,5). 198 p., p. V-VII. Preciul ambelor Volume: 10 franci.
Numărul de volum, menţionat numai pe copertă.Tip., pe v. f. de titlu.
40177. ~ Privire generală asupra Dreptului Civil. Curs făcut de D-nul Profesor C. Nacu. Anul I-iu, 1906-1907. [Bucureşti, 1907]. (20,5 x 16,5). 1 f., 270 p. (Bj-Bv 56)
Curs litografiat.
40178. ~ Procesele intentate Societăţii Comunale a Tramvaielor Bucureşti de vechile societăţi de tramvaie. Pledoaria D-lui avocat C. Nacu în procesele înfăţişate în faţa Tribunalului Ilfov, Secţia Comercială, în zilele de 6, 11, 14 şi 16 iunie 1911. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1911. (34 x 20,5). 19 p. (Societatea Comunală a Tramvaielor Bucureşti) (III 465050)
40179. ~ [Jus Romanum. Qui potiores in pignore vel hypotheca habeantur. Droit civil français. Paiement avec subrogation]. Thèse pour la licence. L'acte public sur les mathières ci-après sera soutenu le 19 août 1867, par Constantin Nacou, Né à Bucuresci (Roumanie). Paris, Gustav Retaux, Libraire-Editeur (Abbeville, Impr. P. Briez), 1867. (20 x 12,5). 51 p. (Faculté de Droit de Paris) (BCU-ClN 218143)
40180. ~ Reforma judecătorească, [de] C. Nacu. Discurs rostit la şedinţa Senatului dela 16 Martie 1909. Bucureşti (Tip. Cultura), 1909. (23,5 x 16,5) 29 p. (II 11953)

Prefeţe:
OTETELIŞANU, A. Dreptul la succesiune al soţului... Pref. de ~. Bucureşti, 1912.

Vezi de asemenea:
• Despreţuirea proprietăţei rurale. Chestiuni desbătute de d-nii avocaţi ~ ş.a. Bucureşti, 1902.
• Grigore G. PEUCESCU. [Discursuri rostite Ia înmormîntarea lui]. Bucureşti, 1897.
PARTIDUL Naţional-Liberal. Discursurile rostite [de ~ ş.a.] la întrunirea publică... Bucureşti, 1896.
• Partidul naţional-liberal la cârma Statului. Trei discursuri de ~ ş.a. Bucureşti, 1888.
SOCIETATEA Creditului Funciar Urban, Bucureşti. Cuvîntările rostite la înmormîntarea lui Alexandru G. Băicoianu. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  12) NACU, ION (1830-1892)
 • Opera
 • Imagini
NACU, ION (1830-1892)
Traduceri:
DUMAS, Al. Pascal Bruno. Trad. de ~. Bucureşti, 1856.
MEURICE, P. Şamil. Trad. de ~. Bucureşti, 1855.

Nu exista imagini
  13) NADEL, CAROL
 • Opera
 • Imagini
NADEL, CAROL
40181. ~ Contribuţiuni la studiul Polinevritei sifilitice. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Presentată şi susţinută la 22 iunie 1902, de Carol Nadel. Bucureşti (Stab. Grafic I. A. Ţaranu & Co.), 1902. (23 x 15,5). 60 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 639) (II 423138)

Nu exista imagini
  14) NAEGELE, F. K.
 • Opera
 • Imagini
NAEGELE, F. K.
Vezi:
CAPŞA, Şt. Arta moşitului. După ~. Bucureşti, 1859 ; ed. II, 1866.

NAFIR, ALEXIE
40182. ~ Istoria sfintei Mănăstiri Valea Călugărului 1859, de Alexie Nafir, compusă după acte. Oraviţa-montană (Tip. şi edit. Josef Kaden), 1912. (15,5 x 9,5). 27 p. cu il. (I 134700)

Nu exista imagini
  15) NAFTANAILĂ, hagiu
 • Opera
 • Imagini
NAFTANAILĂ, hagiu
40183. ~ Călătoria la Ierusalim a Hagiului Naftanailă din comuna Voineşti Judeţul Muscel 1912. Piteşti (Tip. Mihail Lazăr Fiu), 1913. (16,5 x 12,5). 36 p. (I 31396)
40184. ~ Din călătoria mea la Ierusalim, a Hagiului Naftanailă din comuna Voineşti, Judeţul Muscel pe 1912. Cîmpulung (Tip. Gheorghe N. Vlădescu), 1913. (15,5 x 11,5). 32 p. (I 34509)
Pe copertă, titlul: "Călătoria la Ierusalim a Hagiului Naftanailă din comuna Voineşti, judeţul Muscel 1912".

Nu exista imagini
  16) NAGY, ALEXANDRU K.
 • Opera
 • Imagini
NAGY, ALEXANDRU K.
40185. ~ Cartea de legi a lucrătorilor economici. Legea cea mai nouă despre regularea raporturilor dintre dătătorii de lucru şi dintre lucrători. Esplicată de Alesandru K. Nagy. Budapest, Nyomatja és Kiadja Rózsa K. és nege, 1898. (17 x 11). 64 p. (BCU-ClN 84440)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  17) NAGY, LASZLO
 • Opera
 • Imagini
NAGY, LASZLO
(VASILIU)
Vezi:
ROSICESCU, Toma. Instrucţiune la propunerea exercitieloru verbali. Dupa ~. Bud'a, 1870.
~. Manualu de conducere în instrucţiunea limbei materne... După ~. Bud'a, 1872.
~. Manualu de eserciţie gramaticali, cl. II. După ~. Bud'a, 1872 ; Budapest, 1903 ; 1904.

Nu exista imagini
  18) NAGY, MICHAIL
 • Opera
 • Imagini
NAGY, MICHAIL
40186. ~ Cuventari bisericesci. Compuse si edate de Michaile Nagy, Canonicu lectore alu Diocesei gr. cat. rom. a Lugosiului. Tom I. Pre Dominecele Postului mare şi cateva Serbatori mai insemnate. Lugosiu (Tip. Traunfellner-Wentzely), 1868. (17,5 x 11,5). 1 f., VI p., 219[-223] p. (I 13101)
40186a. ~ Idem. Tom. II. Pre Dominecele anului, si Serbatorile S.S. Apost. Petru si Pavelu, si a S. Nicolae. Lugosiu (Tip. Ioane Wenczely), 1873. (20 x 12). 345[-351] p. (I 13101)

Nu exista imagini
  19) NAHMIAS, MICHAIL EL.
 • Opera
 • Imagini
NAHMIAS, MICHAIL EL.
40187. ~ *Câteva cuvinte asupra celui mai nimerit mijloc spre a crea un fond de lei 12 milioane pentru înfiinţarea unui Munte de pietate, elaborat de Michail El. Nahmias, directorul ziarului Mercurul român, [1905]. (Eg, 16 (1905), nr. 12, martie 25, p. 93)
40188. ~ Doue proecte. Fundaţiunea Ferdinand-Maria şi Crearea unui Munte de Pietate. Memoriu asupra celui mai nimerit mijloc pentru crearea unui fond de ajutoare în favorul celor atinşi de puterile elementare ale naturei (incendiuri, inundaţii etc). Elaborat de Michail El. Nahmias, Diplomat în sciinţele comerciale. Director-proprietar al Casei de schimb şi al Revistei financiare Mercurul Roman. Bucuresci (Tipo-Lit. Universala), 1897. (20,5 x 13,5). 13-[15] p. (II 256140)
40189. ~ Memoriu asupra celui mai nimerit mijloc spre a se crea un fond de lei 3.000.000 pentru ridicarea unei Sfinte catedrale ortodoxe în Bucuresci, elaborat de Michail El. Nahmias, director al ziarului Mercurul Român. Bucuresci, [1900]. (20,5 x 13,5). 1 f., 6 p. (II 62300)
Anul, la finalul textului.

Vezi de asemenea:
• În memoria lui Solomon I. Halfon. Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  20) NAIART, UIVLIS
 • Opera
 • Imagini
NAIART, UIVLIS
Vezi:TRAIAN, SILVIU

Nu exista imagini