Bibliografia românească modernă

Autori - Litera M
  701) MAUPASSANT, GUY DÈ
 • Opera
 • Imagini
MAUPASSANT, GUY DÈ
35318. ~ Bel-Ami. Roman, [de] Guy de Maupassant. [Bel-Ami]. Traducere de C. Vrajă [Garabet Ibrăileanu]. Craiova, Institutul de Editură Ralian şi Ignat Samitca, [1896]. (18 x 12). VIII-372 p. (Biblioteca Romanelor Celebre-Colecţia Samitca) (I 127264)
Pentru an, vezi: Drept, 25 (1896), nr. 82, dec. 15, p. 700: Bibliografie.
35319. ~ Idem. Traducere de I. Gr. Perieţeanu. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, [1911]. (16 x 11). IV-423 p. cu il. 1,20 lei. (Biblioteca pentru toţi) (I 24745)
35320. ~ Idem. Trad. de I. Gr. Perieţeanu. Bucureşti (Tip. Cultura), [1916]. (20 x 13) 504 p. cu il. (I 71458)
35321. ~ Câte-va povestiri, de Guy de Maupassant. (Traduceri [de]) A. C. Calotescu-Neicu. Bucureşti (Tipografia Vocea Poporului), [1911]. (15 x 11,5). 1 f., 85 p. 50 bani. (Biblioteca revistei Viaţa Agricolă) (I 481939)
35322. ~ Cei dintâi fulgi, [de] Guy de Maupassant. Traducere de N. N. Beldiceanu. Bucureşti, Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1909. (15 x 10,5). 92[-95] p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 34) (I 14776)
35323. ~ Copila din Flori (Mademoiselle Perle). O vendetta, [de] Guy de Maupassant. În româneşte de N. I. Porfiriu. Bucureşti, Edit. Luceafărul, [1911?]. (11 x 8). 1 f., 32 p. 20 bani. (Biblioteca Luceafărul, nr 43) (BCU-ClN 191807)
Pe cop. 2-3: Bibl. Luceafărul 1-42.
35324. ~ De demult... [Histoire du vieux temps]. Comedie într-un act, de Guy de Maupassant, şi Steaua. Dramă într-un act de André Gill şi Jean Richepin. Traducere în versuri de Radu D. Rosetti. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1908. (15,5 x 10,5). 80 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 402) (I 15308)
35325. ~ Dolofana, [de] Guy de Maupassant. [Boule de suif]. Traducere de A. Mândru. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1910. (15 x 10). 80 p. 30 bani. (Biblioteca Populară Socec, Revistă periodică, nr. 104) (I 21606)
35326. ~ Domnişoara Fifi [de] Guy de Maupassant. [Mademoiselle Fifi]. Traducere de Al. Gh. Doinaru şi Al. Anestin. Bucureşti (Librăria Nouă), [1909]. (19,5 x 12,5). 123[-127] p. 75 bani. (Biblioteca Nouă, II) (I 12965)
35327. ~ Idem. Traducere de Haralamb G. Lecca. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tipografia Fortuna), 1909. (14,5 x 10). 107 p. cu il., V p. (Biblioteca pentru toţi, 519) (I 20015)
Tipografia, pe v. p. de titlu. La p. I-V: Catalogul Bibliotecii pentru toţi.
35328. ~ Duminicile unui Burghez din Paris, [de] Guy de Maupassant [Les Dimanches d'un bourgeois de Paris]. Traducere de Vasile Savel. Bucureşti, Editura librăriei Leon Alcalay (Tip. Nicolaevici), [1908]. (14,5 x 10). 127 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 400) (I 12266)
35329. ~ Farmec de lună şi alte nuvele, [de] Guy de Maupassant. [Clair de lune...]. Traducere de Pavel Dima. Bucureşti, Minerva, Institutul de Arte grafice şi Editură, 1915. (14 x 10,5). 104 p. 30 bani. (Biblioteca Minerva nr. 202) (I 48672)
35330. ~ Fata lui Simon. Traducere din Guy de Maupassant de S. Bodiu. Profesor la liceul de T.-Severin. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1903. (18,5 x 12). 19 p. 15 bani. (Biblioteca Şcóla Secundară, nr. 1) (I 138356)
35331. ~ Un fiu criminal. Protectorul, [de] Guy de Maupassant. Bucureşti, Lumen (Tipografia Isac Binder), [1908]. (16 x 12). 16 p. 15 bani. (Colecţiunea Lumen, nr. 7) (I 11509)
35332. ~ Frânturi de viaţă. Nuvele, de Guy de Maupassant. [Traducere de] René Pop. Ed. I. Bucureşti (Tipografia Bukarester Tagblatt) 1916. (18,5 x 13). 157[-159] p., 1 f. portr. 2 lei. (I 48617)
35333. ~ Gogoloiu de său. Mademoiselle Fifi. Doi prieteni, [de] Guy de Maupassant. Nuvele traduse din franţuzeşte şi o prefaţă de Em. S. Craiova, Institutul de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo- Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), [1895?]. (17 x 11). 115 p. cu portr. 30 bani. (Biblioteca de popularizare pentru literatură, ştiinţă, artă) (I 294235)
La p. 6, portretul autorului; la p. 114-115: reclame.
35334. ~ Horla. Nuvelă, [de] Guy de Maupassant [Le Horla]. Traducere de V. Demetrius. Bucureşti, Editura Bibliotecei Luceafărul, [1914]. (19,5 x 12). 32 p. 0,20 lei. (Biblioteca Luceafărul, nr. 70) (I 187704)
Anul, dedus după reclama de pe cop. 4.
35335. ~ Inima Noastră. Roman, [de] Guy de Maupassant. [Notre coeur]. Traducere de I. C. Apostol. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1911. (19,5 x 13). 1 f., 260 p. 2,50 lei. (I 28675)
35336. ~ Istoria unei fete de la ţară, de Guy de Maupassant. [Histoire d'une fille de ferme]. Bucuresci, Edit. Tip. Universul, Luigi Cazzavillan, [1901]. (18,5 x 13). 55 p. 20 bani. (Biblioteca Economică a diarului Universul, [nr 55]) (I 424075)
Mai cuprinde: "Oglinda. O întîmplare din Franţa; Pudra de orez. O istorioară adevărată din spanioleşte tradusă de Filon".
35337. ~ Iubire de artistă, [de] Guy de Maupassant. Traducere de Julie Romain. Bucureşti, Edit. Luceafărul, [1912]. (11 x 8). 1 f., 31 p. 20 bani. (Biblioteca Luceafărul, nr. 55) (BCU-ClN 191807)
35338. ~ În dragoste şi Chin, [de] Guy de Maupassant. Piatra-N. (Tip Mathilde C. Gheorghiu), 1905 [pe cop.: 1906]. (21 x 13,5). 105 p., 1 f. 60 bani. (Autorii celebri. Literatură şi Ştiinţă popularisată. Colecţiunea Mathilde & C. D. Gheorghiu) (II 482052)
35339. ~ Mica Roc, [de] Guy de Maupassant. [La petite Roque]. Traducere de Corneliu Moldovanu. Ilustraţii de Francisc Şirato. Bucureşti, N. Droc, Editor (Tipografia Românească), [1912]. (19 x 12,5). 62 p. cu il. 50 bani. (Biblioteca Ilustrată Patria) (I 28013)
35340. ~ Mont-Oriol, [de] Guy de Maupassant. [Mont-Oriol]. Traducere de George B. Rareş. Bucureşti, Librăria Universală Leon Alcalay Alcalay & Co. (Tip. Cultura), [1918?] (14,5 x 10). 495 p. cu il. 3 lei. (Biblioteca pentru toţi, 1060-1069) (I 415194)
Datat cu aproximaţie după preţ.
35341. ~ Moştenirea, [de] Guy de Maupassant. [L'Héritage]. Traducere de P. Lişteveanu. Bucureşti, Minerva Institut de Arte Grafice şi Editură, 1915. (16 x 11). 96 p. 30 bani. (Biblioteca Minerva, nr. 177) (I 42901)
35342. ~ Necuratul, [de] Guy de Maupassant. Traducere de Aurel Athanasescu. Ilustraţiuni de Le Marcheux. Bucureşti (Tip. Bucovina I. E. Torouţiu), [1918]. (16 x 12). 16 p. cu il. 20 bani. (Bibl. Ilustrată Eminescu, fostă Încercări Literare) (I 49306)
Tipografia, pe v. p. de titlu.
35343. ~ Nuvele. Surorile Rondoli. EL? Zăvorul. Traducere de S. Dinu. Bucureşti, Editura Biroului Universal, Ath. I. Niţeanu (Stabiliment de Arte Grafice Universala), [1907]. (17,5 x 11). 64 p. 25 bani. (Biblioteca Universala, nr. 7) (I 7726)
Cu portretul autorului. Biografia autorului, semnată de Grim.
35344. ~ Nuvele, [de] Guy de Maupassant. Bucureşti, Editura Biroului Universal, Ath. I. Niţeanu, 1908. (16 x 10,5). 71 p. 25 bani. (Biblioteca Universală, nr. 14) (I 12312)
Pe copertă, cuprinsul: Muntele Sfântului Mihaiu-Juvaerurile-Văduva-Noaptea (Vis reu)-Pe lună-Grădina cu măslini.
35345. ~ Nuvele [de] Guy de Maupassant. Bucureşti, Edit. Biuroului Universal At. I. Niţeanu, 1909. (15,5 x 10). 61[-63] p. (I 595205)
Cuprinde: "Ideile Colonelului; Călare; Cine ştie?, Petrică; Coco; Sforicica; O răzbunare". Lipsă coperta.
35346. ~ Nuvele Alese, [de] Guy de Maupassant. Traducere de A. Nora. Bucureşti, Editura Traian (Tipografia Munca), [1907]. (16 x 11). 77[-80] p. 20 bani. (Biblioteca scriitorilor celebri, nr. 1) (I 6278)
Tipografia, la p. 80. Datat după reclama de pe p. 2 şi cop. 4.
35347. ~ Nuvele alese, [de] Guy de Maupassant. Traducere liberă de Ioan Adam. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay, 1908. (15,5 x 11). 90 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 314) (I 15303)
Cu portretul autorului
35348. ~ Nuvele din războiu, [de] Guy de Maupassant. Traducere de A. Mândru. Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Co., 1909. (15,5 x 10,5). 96 p. 30 bani. (Biblioteca Românească Enciclopedică Socec, nr. 72) (I 13885)
35349. ~ *Patul Nr. 29, [de] Guy de Maupassant. Trad. de Al. Dumbravă. Iaşi (Tip. Progresul), 1913. 40 bani. (Luc, 13 (1914), nr. 5, mart. 1, p. 156: Bibliografie)
35350. ~ Pe apă, [de] Guy de Maupassant. [Sur l'eau]. Cu portretul autorului, traducere de I. Hussar. Craiova, Institutul de Editură Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Litografia Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), [1895]. (17 x 11). 122 p. 30 bani. (Biblioteca de popularizare pentru literatură, ştiinţă, artă, nr. 8) (I 294242)
Cu un portret.
35351. ~ Idem. Traducere de Aurel Savela. Bucureşti, Editura Biroului Universal, Atanasie I. Niţeanu (Tipografia Universală, I. Ionescu), 1910. (17 x 11). 204 p. 75 bani. (Biblioteca Universală, nr. 35, 36 şi 37) (I 21690)
Pe v. p. de titlu, portretul autorului.
35352. ~ Pe coastele Africei. Dela Alger la Tunis. Descriere de călătorie, [de] Guy de Maupassant. Traducere de A. Mândru. Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Co., 1909. (15 x 10,5). 121[-123) p., 1 f. portr. 30 bani. (Biblioteca populară Socec, nr. 79) (I 14793)
Cu portretul autorului.
35353. ~ Pe coastele Italiei (În pribegie), [de] Guy de Maupassant Traducere de A. Mândru. Bucureşti (Editura Librăriei Socec & Co.), 1909. (15 x 10). 62 p. 30 bani. (Biblioteca Populară Socec, nr. 77) (I 16828)
35354. ~ Petru şi Ivan. [Pierre et Jean]. Roman, [de] Guy de Maupassant. Tradus de N. N. Beldiceanu. Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Co., 1909. (15,5 x 10). 244 p. 1 leu. (Revistă periodică Biblioteca Românească Enciclopedică Socec, nr. 64-67) (Bibl. Cult. Autorii străini moderni) (I 13778)
Cu o notiţă critică la p. 3-4.
35355. ~ Povestea unei fete de ţară, [de] Guy de Maupassant [Histoire d'une fiile de ferme] Traducere de C. Stejărel. [Bucureşti], Alcalay & Co. (Tip. Grossmann), [1918]. (19,5 x 12,5). 32 p. 50 [modificat: 75] bani. (Biblioteca Luceafărul, nr. 6) (I 51565)
Pe cop. 4: "Tip. Tipoglob".
35356. ~ Povestiri alese, [de] Guy de Maupassant. Traduceri de Mihail Sadoveanu. Bucureşti, Minerva, Institut de arte grafice şi Editură, 1907. (19,5 x 13,5). VII-255 p. 2 lei. (I 7801)
35357. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti, Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1915. (19,5 x 13). 257 [-259] p. 2 lei. (I 45286)
35358. ~ Poveştile zilei şi ale nopţei. [Contes du jour et de la nuit]. Nuvele, de Guy de Maupassant. Bucureşti (Tipografia ziarului Universul), 1908. (21,5 x 14). 110 p. (II 9883)
35359. ~ Puştiul, [de] Guy de Maupassant. Traducere de N. N. Beldiceanu. Bucureşti, Librăria Nouă (Tip Energiea), [1915]. (16,5 x 12,5). 110 p., 1 f. 30 bani. (Biblioteca Lumina, nr. 38) (I 45113)
35360. ~ Răzbunare, [de] Guy de Maupassant. [Une vendetta]. Traducere de A. Mândru. Bucureşti, Editura Lumen (Tip. Fortuna), [1911]. (16,5 x 12,5). IV-32 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 85) (I 23248)
Cuprinde şi: "Un duel".
35361. ~ Răzbunarea. Episod din timpul războiului franco-german, dela 1870, [de] Guy de Maupassant. Traducere de V. Demetrius. Bucureşti, Editura librăriei H. Steinberg & Fiu (Tip. Providenţa H. Steinberg & Fiu), [1916]. (15 x 10). 90 p. 30 bani. (Căminul, Biblioteca literară şi ştiinţifică, nr. 25) (I 54749)
35362. ~ Sicilia Messina [pe cop. şi: Descriere de călătorie]. [De] Guy de Maupassant. Traducere de A. Mândru. Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Co., 1909 (15,5 x 10,5). 86 p. 30 bani. (Biblioteca românească enciclopedică Socec, nr. 36. Bibl. cult. (autorii moderni străini) Revistă periodică) (I 13469)
35363. ~ Strigăt de alarmă, [de] Guy de Maupassant. Traducere de G. T. N. Varone. Bucureşti, Editura Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1914. (14,5 x 10). 117[-120] p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 156) (I 36053)
35364. ~ Şoapte de dragoste. Milogul. Parricidul, [de] Guy de Maupassant. Traducere de C. Stejărel. Bucureşti, Edit. Luceafărul, [1911]. (19 x 11,5). 31 p. 20 bani. (Biblioteca Luceafărul, nr. 30) (BCU-ClN 392238)
Anul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR. Pe cop. 2-3: Catalogul Bibl. Luceafărul, n-rele 1-29.
35365. ~ Tare ca moartea. Roman, [de] Guy de Maupassant. [Fort comme la mort]. Traducere de I. C. P. [pe cop.: Popescu] Policlet cu numeroase ilustraţii. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Cultura), 1909. (15,5 x 11). 348 p. cu il. 1,20 lei. (Biblioteca pentru toţi, 606-609) (I 24717)
35366. ~ Ulcica, (Boule de suif). Nuvelă, [de] Guy de Maupassant. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Cultura), 1909. (15,5 x 10,5). 69 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 488) (I 15353)
35367. ~ O viaţă. Roman, [de] Guy de Maupassant. [Une vie]. Cu un studiu de Émile Faguet. Traducere de Em. Gârleanu. Bucureşti, Minerva, Institut de Arte Grafice şi Editură, 1908. (19,5 x 13). 435 p., 1 f. portr. 2 lei (I 10512)
35368. ~ *Idem. Trad. de Emil Gârleanu. Bucureşti, Socec, 1911.(Adamescu, I, p. 170)
35369. ~ Idem. Traducere de Haralamb G. Lecca. Bucureşti, Editura Librăriei Leon Alcalay (Tip. Fortuna), 1909. (15,5 x 10,5). 350 p. cu il., 1 f. 1,20 lei. (Biblioteca pentru toţi, 523-526) (I 20019)
35370. ~ Yvetta, [de] Guy de Maupassant. [Yvette]. Traducere de D. Nanu. Bucureşti, Librăria Nouă (Tip. Horia Carp & Marinescu), [1911]. (19,5 x 13). IX-134 p. 75 bani. (Biblioteca Nouă, V.) (I 21808)

Vezi de asemenea:
• Biblioteca Răsboiul *No. 1. [Lumina de Lună şi Orbul de Guy de Maupassant]. Roman, 1918.
• Nuvele. Trad. de B. Marian. Craiova, 1898.
• Nuvele alese. Ploesci, 1902.
SLOWACKI, I. Ioan Belechi sau Résbunarea trădătorului... Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  702) MAUR, EMIL (1886 [1884?]-1963)
 • Opera
 • Imagini
MAUR, EMIL (1886 [1884?]-1963)
35371. ~ Satira iubirei. Scrisoare către o bogată. Versuri de Emil Maur. Galaţi (Tipo-Litografia Schenk, Burbea), 1908. (18,5 x 13,5). 29 p., sf. 60 bani. (I 9316)

Nu exista imagini
  703) MAURER, J.
 • Opera
 • Imagini
MAURER, J.
35372. ~ *Carte de citire şi de traducere franceză, însoţită de un vocabular care conţine toate vorbele întrebuinţate într'ensa şi precedată de un abecedar frances. Ploeşti, Editura Librărei G. Cârjan, 1886. (21 x 12). 1,25 l. (BR, 7-8-9 (1885-1886-1887), p. 32 ; RoL, 11 (1887), nr. 2991, aug. 14/24, p. [3]: Bibliografie)
35373. ~ Cursu elementaru de Limba germană, dupe metoda intuitivă, precedatu de unu abecedaru germanu (Fibel), de J. Maurer, profesoru. Partea I. Ploesci, George Carjean, Libraru-editoru (Tip. Progresul), 1885. (21 x 13). 143, II p. 1,50 lei. (II 393292)
Tipografia, v. p. de titlu. Cu menţiunea: "În prelucrarea acestei cărţi m'amu servitu de Fibel oder Schreib-Lese-Unterricht für die Unterklassen der Volkschule von Albert Haesters, precum şi de Cours de Langue Française d'après la Méthode Intuitive par le Dr. J. Lehmann".
35374. ~ Cursu teoreticu şi practicu de limba francesă, de J. Maurer, Profesor. Partea I. (Etimologie şi elemente de sintaxă). Ploesci, Editura Librăriei Zacharia Nicolau (Tip. Democratul), 1887. (21 x 14). 1 f., IV, 311 p. 3,50 lei. (II 393248)
Cu menţiunea: "În elaborarea acestei cărţi m'am servitu de Französische Schulgrammatik de Albin Kemnitz".
35375. ~ *Etimologia Limbei franceze, basată pe limba latină, pentru şcoalele secundare, de profesor J. Maurer. Bucureşti, Librăria scoalelor, 1888. (20 x 13). 102, 11 p. 1 leu. (RoL, 12 (1888), nr. 3287, 23 aug. / 6 sept., p. 3: Bibliografii ; RP, 3 (1888), nr. 17, sept. 15, p. 12: Bibliografie ; BR, 10 (1888), nr. 6-11, iun.-oct., p. 68)
35376. ~ Livre de lectures françaises en prose et en vers à l’usage de la jeunesse roumaine contenant des sujets tirés de l'histoire roumaine, des morceaux extraits des classiques français, un vocabulaire français-roumain, par J. Maurer, Professeur. Ploesci, Libraire Zacharie Nicolau, 1889. (22 x 14). VIII, 116 p. 1,25 lei. (II 2260)
Descriere după copertă.
35377. ~ Sistemulu verbalu. O metodă nouă pentru a înveţa limba francesă într'un mod practic şi conform cu natura în 15 lecţiuni septemânale. Prelucratu dupe Dr. R. S. Rosenthal de J. Maurer, Profesoru. Partea I: Lecţiunea I-IX; Partea II: Lecţiunea IX-XV. Ploesci David Lazăr, Libraru-Editoru (Noua Tipografia Naţională, David Lazăr), 1885. (21 x 13,5). 227 p. 2,50 lei (I); 162 p. 2,50 lei (II) (II 393684)
35378. ~ Idem. Ed. II. Revedută şi Corésă. Partea I. Lecţiunea I-IX. Ploesci, Edit. Librăriei George Carjan (Stab. Progresul), 1886. (21 x 13). 237[-240] p. (II 393129)
Tipografia, pe v. p. titlu.

Nu exista imagini
  704) MAURER, M.
 • Opera
 • Imagini
MAURER, M.
35379. ~ Autoritatea Maritală (Dreptul Roman şi Român). Teză pentru licenţa în drept [de] M. Maurer. Bucureşti (Inst. de arte grafice Emineseu), 1904. (24 x 16). 70 p. (Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Drept) (II 3535)

Nu exista imagini
  705) MAURER, MARIA
 • Opera
 • Imagini
MAURER, MARIA
35380. ~ *Carte de bucate (190 recete) alese şi încercate de uă amică a tuturor femeilor casnice [Maria Maurer]. Bucuresci, 1846. (Iarcu, p. 61)
35381. ~ Carte de bucate. Coprinde 190 răţete de bucate, prăjituri, creme, spume, jalatine, îngheţate şi cum se păstrează lucruri pentru iarnă. Toate alese şi încercate de O Prietină a tutulor femeilor celor casnice [Maria Maurer]. Ed. II. Tipărită cu cheltuiala D. G. Ioanid. Bucureşti (Tipărită în Tipografia lui Iosef Copainig), 1849. (20,5 x 13). 90 p. 3 sfanţihi. (II 119601)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul, în prefaţă. Ed. I a apărut în 1847.
35382. ~ *Carte de bucate (190 feluri), [de Maria Maurer]. Ed. IV. 12°. 80 p. Bucureşti (Rasidescu), 1851. (Iarcu, p. 61 şi 100)
35383. ~ *Idem, ed. Gh. Ioanid. Bucuresci (Rasidescu), 1863. (Iarcu, p. 61 şi 100)
35384. ~ Carte de bucate. Coprinde 190 răţete de bucate, prăjituri, creme, spume, jalatine, îng[h]eţate, şi cum se păstrésă lucruri de iarnă, toate alese şi încercate de O prietenă a tuturor femeilor celor casnice [Maria Maurer]. Ed. V. Bucuresci, Librariu Editoriu G. Ioanid & A. Spirescu (Tip. Naţională, Antreprenor C. N. Rădulescu), 1870. (18,5 x 12,5). 80 p. (I 120212)
Textul cu alfabet de tranziţie; p. de titlu cu caractere latine. Autorul, în prefaţă. Tipografia, pe v. p. de titlu.

Nu exista imagini
  706) MAUREY, GABRIEL
 • Opera
 • Imagini
MAUREY, GABRIEL
35385. ~ Cele două doamne Delauze. Piesă inedită în 3 acte, de Doamna Gabriel Maurey, tradusă de Alexandru C. Pretorianu. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1912. (18 x 12). 99 p. 1,50 lei. (I 28635)

Nu exista imagini
  707) MAUREY, MAX
 • Opera
 • Imagini
MAUREY, MAX
Vezi:
ŞCHIOPUL, I. I. ş.a. Farmacistul. După ~. Braşov, 1911.

Nu exista imagini
  708) MAURICE, L.
 • Opera
 • Imagini
MAURICE, L.
Vezi:
LILLA, F. Comunardul. Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  709) Mausoleul înălţat în Mănastirea Frumoasa
 • Opera
 • Imagini
Mausoleul înălţat în Mănastirea Frumoasa
35386. • Mausoleul înălţat în Monastirea Frumoasa întru fericita aducereaminte[!] a răposatului M. Logof. şi Cavaler Grigorie Sturza. Iaşii (Inst. Albinei), [1843]. (25 x 20,5). 5 p., 1 f., 1 f. pl. (II 422595)
Cu caractere chirilice. Cuprinde: "O ilustraţie reprezentînd monumentul, Odă elegiacă. La zioa aniversală de 13 Martie", scrisă de I. Poni, elev al Academiei, şi o descriere a mausoleului. Datat după: AR, 15 (1843), p. 108: Bibliogr. Rom. ; FPM, 6(1843), p. 136: Bibliogr. Rom. (după BAPR, I, p. 22, nr. 416).

Nu exista imagini
  710) MAVRICHI, CONSTANTIN ST.
 • Opera
 • Imagini
MAVRICHI, CONSTANTIN ST.
35387. ~ Despre pedepse. Teză de licenţă susţinută de Constantin St. Mavrichi. Bucureşti (Tip. şi legătoria de cărţi Vocea poporului, Al. Agapie), 1910. (23 x 15,5). 55 p. (Şcoala superioară de ştiinţe de stat din Bucureşti) (II 22464)

Nu exista imagini
  711) MAVRICHIE, ŞTEFAN
 • Opera
 • Imagini
MAVRICHIE, ŞTEFAN
35388. ~ Discursul rostit la solemnitatea sfinţirei drapelului făcut cu ocazia îmbrăcămintei elevilor săraci de la Şcoala No. 2 din Roman, de Directorele şcoalei Ştefan Mavrichie, 1879. Roman (Impr. Gheorghie V. Sandu), 1879. (23 x 15). 10 p. (II 1793)
35389. ~ Memoriu asupra şcoalei Grădina copiilor. Susţinut în Congresul Corpului didactic din 1885 Martie 18, 19 şi 20 în Iaşi, de Ştefan Mavrichie. Directorele Şcoalei publice primare No. II de băeţi din Roman şi membru Comitetului iniţiator Grădinei Copiilor. Iaşi (Tipografia Naţională), 1885. (21 x 13). 14 p. (II 393299)

Nu exista imagini
  712) MAVROCORDAT, LEON (1858-1939)
 • Opera
 • Imagini
MAVROCORDAT, LEON (1858-1939)
35390. ~ Cursul serviciului de stat-major. Loc.-Colonel Mavrocordat. Anul 1899. Bucuresci, [1899]. (25 x 20,5). 1 f., 362 p., 6 p. (tabla de materii), 5 hărţi. (Şcoala Superioară de Resboiu) (II 465792)
Litografiat.
35391. ~ Idem. Supliment 2. Despre disciplină. Despre scrisori, ordine, rapoarte de Locot.-Colonel Mavrocordat. [Bucureşti], 1898. (25 x 20,5). 1 f., 67 p.
Curs litografiat.

Nu exista imagini
  713) MAVROCORDATO, EMIL
 • Opera
 • Imagini
MAVROCORDATO, EMIL
35392. ~ Legea pentru organisarea judecătorească. Discursul rostit în şedinţa de la 3 Maiu 1890, de d-nu Emil Mavrocordato, deputat al coleg. I de Iaşi. Bucuresci (Tip. C. C. Săvoiu & Comp.), 1890. (16 x 10). 29 p. (Camera Deputaţilor) (I 424274)

Nu exista imagini
  714) MAVRODI, ECATERINA ALECU C.
 • Opera
 • Imagini
MAVRODI, ECATERINA ALECU C.
35393. ~ Respunsul Ecaterinei Alecu C. Mavrodi la Memuarul Omului Negru Neculai Delimarcu. Jassy (Tipo-Litografia H. Goldner), 1883. (22 x 15). 35 p. (II 158894)

Nu exista imagini
  715) MAVRODI, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
MAVRODI, MIHAIL
Vezi:
MARMONTEL. Istorisire moralnică intitulată Tripodul Elenei. Eşii, 1838.

Nu exista imagini
  716) MAVRODIN, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
MAVRODIN, CONSTANTIN
35394. ~ Une grande figure roumaine. Le général Iliesco, l'organisateur de l'armée roumaine, le capitaine de la campagne de Roumanie, le propagandiste du roumanisme, par Constantin Mavrodin. [Paris] (Impr.de Vaugirard H. L. Motti), [1918]. (22,5 x 12). 16 p., 1 f. portr. 0,50 fr. (II 82557)
Descriere după copertă. Localitate şi tipografie, pe cop. 4. În notă, menţiunea: "Étude publiée dans la revue La Vie, No. d'octobre [1917]". Anul, la p. 14.
35395. ~ La Roumanie contemporaine. Son importance dans le concert balkanique et pour la guerre présente, [par] Constantin-D. Mavrodin, Licencié en Droit de l'Université de Paris. Ancien élève de l'Ecole libre des sciences politiques et de l'Université d'Oxford. Préface de M. Georges Lacour-Gayet, Membre de l'Institut. Avec 9 cartes et photogravures hors texte. Paris, Librairie Plon, Plon-Nourrit et Cie. Imprimeurs-éditeurs, 1915. (30,5 x 21). XIV p., 65[-67] p., 9 f. pl., 2 h. (III 46046)

Nu exista imagini
  717) MAVRODIN, ELISEU GEORGE (1870-1940)
 • Opera
 • Imagini
MAVRODIN, ELISEU GEORGE (1870-1940)
35396. ~ Despre areopag şi vechile instituţiuni judiciare la Atena, de Eliseu George Mavrodin. Tesa pentru licenţă în ştiinţele istorico-filologice. Bucuresci (Tip. Modernă, Gr. Luis), 1892. (23 x 16). 106 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucuresci) (II 69552)

Nu exista imagini
  718) MAVRODIN, ION D. (1860-?)
 • Opera
 • Imagini
MAVRODIN, ION D. (1860-?)
35397. ~ Studiu asupra obligaţiunilor divisibile şi indivisibile în dreptul roman şi român. Thesa pentru a obţine titlul de licenţă susţinută la 22 Aprilie 1885 de Ioan D. Mavrodin (Născut în Bucuresci). Bucuresci (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1885. (23,5 x 16). 61 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 82609)

Nu exista imagini
  719) MAVRODIN, MARIA (?-1906)
 • Opera
 • Imagini
MAVRODIN, MARIA (?-1906)
35398. ~ Din hîrtiile unei moarte. Poesii de Maria Mavrodin. Cu o prefaţă de N. Iorga. Vălenii-de-Munte, Editura Societăţii Neamul Românesc, 1908 [pe cop.: 1909]. (18,5 x 12). II f., 96 p. 60 bani. (I 12426)

Nu exista imagini
  720) MAVRODIN, M. V.
 • Opera
 • Imagini
MAVRODIN, M. V.
35399. ~ Obligaţiuni divizibile şi indivizibile. Tesa pentru licenţă de M. V. Mavrodin, susţinută la... Iunie 1900. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (24,5 x 16,5), 57 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 422744)

Nu exista imagini