Bibliografia românească modernă

Autori - Litera M
  241) MANOLESCU, G.
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, G.
34274. ~ Poesii, de G. Manolescu, Mirosloveşti-Suceava. Cuza-Vodă (Tip. G. Crăinicianu), 1907. (20 x 14). 1 f., 8 p. (II 6287)
34275. ~ Visul Românilor. Visul de viacuri[!] al popoarelor. Supremul vis. [Versuri de] G. Manolescu. Roman (Tip. Beram), 1917. (20,5 x 13,5). 53 p. 3,50 lei. (I 50301)

Nu exista imagini
  242) MANOLESCU, G. G.
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, G. G.
34276. ~ Germania învinsă? [De] G. G. Manolescu Sumar: Două cuvinte. Acte oficiale privitoare la declararea războiului. Austria. Cauze Etnice. O generositate egoistă. Învingătorul. Acţiunea României. Germania învinsă? Către Cititori. Călăraşi (Tip. Ioniţă Christescu), 1914. (22 x 15). 37 p. (II 40686)

Nu exista imagini
  243) MANOLESCU, G. Gr.
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, G. Gr.
34277. ~ Lege pentru înfiinţarea gardei[!] oraşeneşci, [de G. Gr. Manolescu]. Bucuresci (Tip. Stephan Rasidescu), 1866. (14 x 10). 253 p., 8 pl. 3 sfanţi. (I 12095)
Pe copertă: "Manualul Guardului Oraşenescu coprindîndu: Legea pentru formarea guardii. Scola soldatului şi de Pluton, Instrucţii pentru tragerea în ţintă. Instrucţii pentru întreţinerea armii şi consemnulu generalu alu serviciului guardeloru. Prelucrată de G. Gr. Manolescu, Locot. în stat-majoru de geniu".
34278. ~ *Manualul guardului orăşenesc, coprindend: Legea guardei, cu modificările ei, regulamentul seu, şi decisiunea ministerială pentru salut, de G. Gr. Manolescu. Jassy, 1878. 13°. 96, V p. 50 b. (BR, 2 (1880), nr. 1, ian., p. 142)

Nu exista imagini
  244) MANOLESCU, GEORGES (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, GEORGES (1871-?)
34279. ~ Ein Fürst der Diebe. Memoiren, [von] Georges Manolescu (Fürst Lahovary). Mit Bildnis des Verfassers und Anhang. Berlin, Gross-Lichterfelde-Ost Verlegt bei Dr. P. Langenscheidt, [1904]. (19,5 x 13). 270[-272] p. (I 560353)
Datat după anul menţionat la portret. Cu o prefaţă de Dr. Paul Langenscheidt.
34280. ~ Gescheitert. Aus dem Seelenleben eines Verbrechers. Nach dem im Besitz des Verlags befindlichen Original übersetzt von Dr. Paul Langenscheidt. Mit Bild des Verfassers vom Juli 1905. Berlin, Gross-Lichterfelde-Ost Verlegt bei Dr. P. Langenscheidt (Leipzig, (Druck von Hesse & Becker), [1905]. (18,5 x 12,5). 2 f., 274 p., 1 f. portr., 3 f. reclame. (Dr. P. Langenscheidt's Bibliothek der Zeit, IV) (BCU-ClN 164991)
Prefaţa editorului (Dr. Paul Langenscheidt), datată: "Gross-Lichterfelde-Ost, Oktober 1905".
34281. ~ *A tolvajok kiralya. Lahovary herceg emlekiratai. [Irta] Manolescu György. Forditotta Milton Oszkar, 8r. Budapest, Urania kvny., 1906. IV,191, 1 p. [Bibliogr. Hung. 1901-1910, II, p. 125)

Nu exista imagini
  245) MANOLESCU, GEORGICĂ
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, GEORGICĂ
34282. ~ *Sah la rege de Georgică Manolescu. Bucureşti, 1916. 50 bani. (NRR, 18 (1916), no. 1, febr. 21-28, p. 19: Săptămâna tiparului, Cărţi & cărticele)

Nu exista imagini
  246) MANOLESCU, GH.
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, GH.
În colaborare:
34283. ~ Monografia Domeniului Gherghiţa din judeţul Prahova, de Gh. Manolescu, Absolvent al Şcoalei Centrale de Agricultură dela Herăstrău, Girantul regiei şi Gh. Codrescu, Diplomat al Şcoalei speciale de Silvicultură dela Brăneşti, Silvicultor. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (23 x 15,5) 101 p. cu il., 1 h. (Biblioteca Populară a Administraţiei Domeniului Coroanei, Cărticica XXXVI) (II 64832)

Nu exista imagini
  247) MANOLESCU, GHEORGHE N. (1877-?)
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, GHEORGHE N. (1877-?)
34284. ~ Contribuţiuni la studiul clinic al broncho-pneumoniei calului. Teză de George N. Manolescu. Bucuresci (Tip. Nicolae N. Voicu), 1897. (23,5 x 16). 41, II[-IV] p. (Şcoala Superioară de Medicină Veterinară, nr. 107) (II 423083)
34285. ~ Febra aftoasă la bovidele de rassă străină din ţară. Evaluarea pagubelor produse de această epizootie, de Gh. Manolescu, Medic veterinar, Laureat al Academiei Române. [Bucureşti, 1914]. (23 x 16). 12 p. cuj il. (II 36483)
34286. ~ Injections intra-peritoneales de Chloral Hydrate aux animaux, [de] M. G. Manolesco. Bucarest (Impr. Munca), 1905. (24 x 16,5). 8 p. (II 6551)
Descrierea după copertă.
34287. ~ Statistica animalelor domestice în România (la începutul anului 1908), de Gh. Manolescu, Medic veterinar, şeful biuroului statistic din Serviciul veterinar al Direcţiunii generale a Serviciului Sanitar. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1910. (24 x 16). 32 p. (Extras din "Arhiva veterinară", No. 2 şi 3 din 1910) (II 20522)
34288. ~ Statistica animalelor tăiate pentru consumaţiunea publică în România în anul 1908, [de] Gh. Manolescu, Medic veterinar, şeful biuroului statisticei din serv. veter. al Direct. gen. a Serviciului sanitar. Bucureşti (Atel. Socec), [1909]. (24 x 16,5). 20 p. (Extras din Arhiva Veterinară, no. 6, 1909) (II 17758)
34289. ~ Viermele de Mătase, [de] Gh. Manolescu, Medic veterinar, Diplomat al Şcoalei de Sericultură din Padova (Italia), Fost elev al Staţiunii sericicole din Montpellier (Franţa). Bucureşti (Tip. Cooperativa), [1910]. (20,5 x 13,5). VII, 187 p. cu il., III p. 3 lei. (Sericicultura practică) (II 19834)

În colaborare:
FILIP, N. şi ~. Studiu despre animalele domestice. Bucureşti, 1912.

Nu exista imagini
  248) MANOLESCU, I.
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, I.
34290. ~ Inimă şi minte [de] I. Manolescu. Conferinţă ţinută în amfiteatrul Liceului real din Brăila. Brăila (Tipo-Lit. Universala Const. P. Nicolau), 1896. (18 x 12). 1 f., 70 p. (BCU-Iaşi II 41200)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  249) MANOLESCU, ION (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, ION (1869-?)
34291. ~ Armata în faţa noului curent de cultură. Educaţie morală [pe cop.: Educaţie. Morală], [de] Căpitan I. Manolescu din Statul Major General [pe cop., în continuare: al Armatei]. Bucureşti, Minerva, Inst. de arte Grafice şi Editură, 1909. (21,5 x 14). 292 p. 2,50 lei. (Biblioteca militară) (II 12567)
34292. ~ Idem. Educaţie-morală. Ed. II. Complect revăzută şi adăogită. Bucureşti, Edit. Librăriei Naţionale, 1912. (21,5 x 14,5). 244 p. 2 lei. (II 27933)
34293. ~ Armata şi Revizuirea Constituţiei. Urmare la seria de articole Dela Una la Alta publicate în Revista Infanteriei, [de] Maior I. Manolescu. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1914. (24 x 16). 25 p. (II 36563)
34294. ~ Bunul patriot. Caracterul moral şi datoriile morale, [de] Căpitanul I. Manolescu, Profesor de Pedagogie la Şcoalele Speciale de Infanterie şi Artilerie. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1912. (21 x 14). 2 f., 63 p. (II 27533)
34295. ~ Cauza cauzelor. Studiu critic asupra nestatornicii[!] legilor militare, [de] Căpitanul I. Manolescu, din Infanterie şi Statul Major General. Bucureşti (Tip. Universală), 1909. (24 x 16). 30 p. 50 bani. (II 15865)
34296. ~ *Curente contra trebuinţelor militare, de căpitan I. Manolescu. S.l, 1910. (Activitatea, p. 95)
34297. ~ Metodele vechi, metodele nouă şi armata. Conferinţă ţinută la şcoalele militare de infanterie, [de] Maiorul I. Manolescu. [Bucureşti] (Stab. grafic Universala, Iancu Ionescu), 1913. (23 x 16). 22 p. (II 33566)
34298. ~ Noţiuni de psihologie şi pedagogie cu aplicaţiuni la educaţiunea în armată, [de] Căpitanul I. Manolescu din infanterie, Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala), 1911. (23,5 x 16,5). 287, IV p. 3,50 lei. (Biblioteca Militară) (II 24844)
34299. ~ *Războiul Austro-German din 1870 cu planşe, de Lt. Colonel I. Manolescu. S.l, [191?]. (Activitatea, p. 95)
Autorul a devenit locotenent-colonel în 1916.
34300. ~ Răsboiul din 1866, [de] Maiorul I. Manolescu. Studiu sumar al tuturor operaţiunilor. Însoţit de 23 crochiuri şi schiţe. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1913. (21 x 13.5). 153 p., 11 pl. (II 44201)
34301. ~ Răsboiul franco-german din 1870-1871, [de] Maiorul I. Manolescu. Studiu sumar al tuturor operaţiunilor. Însoţit de 31 crochiuri şi schiţe. Bucureşti (Tip. Universala, Iancu Ionescu), 1913. (21,5 x 14). 191 p. cu il., 1 f., 8 h. 3 lei. (II 31493)
Bibliografie, pe v. p. de titlu.
34302. ~ Războiul Ruso-Japonez din 1904-1905, [de] Maiorul I. Manolescu, din Infanterie. Profesor de Istorie şi Pedagogie. [Pe cop. şi: Ed. II. Revăzută şi complectată]. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1912. (22 x 14,5). 207 p. cu il., 8 h. 3,50 lei. (II 27938)
34303. ~ *Tablou grafic al Istoriei Neamului românesc, de maior I. Manolescu. S.l, [191?].
Autorul a primit gradul de maior în 1912.

În colaborare:
GĂVĂNESCU, C. şi ~. Răsboiul cel mare. Vol. I-III. Bucureşti, 1915-1916.
MANOLESCU, M. ş.a. Rezumatul convorbirilor aplicative de Tactică generală. Bucuresci, 1909.

Nu exista imagini
  250) MANOLESCU, I. C.
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, I. C.
34304. ~ *Contribution à l’étude des lésions péritoneales dans l’alcoolisme. Paris, 1879. 8°. 94 p. (Crăinicianu, p. 199)

Nu exista imagini
  251) MANOLESCU, ION D.
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, ION D.
34305. ~ Conference Faite à la Chambre de Commerce de Nancy (France) le 2 juin sur-le Mouvement Economique, Commercial et Industriel de la Roumanie, par Jean D. Manolesco, Ingénieur commercial, Licencie des Hautes Etudes Commerciales. Craiova (Impr. Samitca), 1913. (22 x 15,5). 31 p., 1 f. portr. (II 269418)

Nu exista imagini
  252) MANOLESCU, ION N. (1889-?)
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, ION N. (1889-?)
(I. Manolescu-Strunga)
34306. ~ Câteva rezultate ale experienţelor cu îngrăşăminte chimice la vii effectuate în anul 1912/1913. Rezultatele unei experienţe cu îngrăşăminte la vie. Communicate de către d. dr. I. Manolescu-Iaşi. [Bucureşti, 1914]. (21,5 x 14,5). XI p. cu il. (Biuroul de Informaţiuni agricole pentru îngrăşăminte chimice. Bucureşti Bulevardul Elisabeta 18. Publicaţia X-a. Ed. II) (II 35124)
Datat după anul depozitului legal în BAR.
34307. ~ Das landwirtschaftliche Pachtwesen Rumaniens. Inaugural-Dissertation der Hohen philosophischen Fakultät der Universität Jena zur Erlangung der Doktorwürde vorgelegt von J. N. Manolescu, aus Bukarest. Jena (Druck von Ant. Kämpfe), 1911. (22,5 x 15,5). 89 p. (II 161778)
La p. 89: Lebenslauf. Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  253) MANOLESCU, IOAN P.
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, IOAN P.
34308. ~ Fiori de primăvară. Nuvele, [de] Ioan P. Manolescu. Bucuresci, Libr. Leon Alcalay (Tip. Marinescu & Şerban), 1902. (14 x 8,5). 184 p. 2 lei. (I 17780)
Librăria menţionată pe copertă.

Nu exista imagini
  254) MANOLESCU, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, MIHAIL
34309. ~ Curs practic de navigaţie cu drepte de înălţime, de Mihail Manolescu, Căpitan de marină comercială. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1916. (20 x 13). 65 p., II p., 1 pl. (I 48605)

Nu exista imagini
  255) MANOLESCU, MIHAIL AL. (1848-1914)
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, MIHAIL AL. (1848-1914)
34310. ~ *Du bénéfice de cession d'actions en droit romain. De la subrogation légale résultant de l'article 1251 (3°) en droit français. (Thèse) par Michel Manolesco. Paris (Impr. Moquet), 1882. 8°, 264 p. (Drept, 11 (1882), nr. 34, apr. 11, p. 273 ; Rally, I, p. 187)

Nu exista imagini
  256) MANOLESCU, NICOLAE (1850-1910)
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, NICOLAE (1850-1910)
34311. ~ Aniridie et aphakie traumatiques à gauche iridochoroidite sympatique à l'état chronique à droite. Nouveau procédé d'irido-ectomie, par le Dr. M. Manolescu, Médecin des hôpitaux Chargé du Cours d'opthalomologie à la Faculté de Bucarest. [Paris, 1885]. (22,5 x 15,5). 19 p. cu il. (Extrait des Archives d'opthalmologie, mai-juin, 1885, page 227, Paris) (II 115874)
Descriere după copertă.
34312. ~ Apărătorul sănătăţei coprinzător de cunoştinţe de igienă şi de medicină populară, de Prof. Dr. N. Manolescu, laureat al Academiei Române pentru scrierea Igiena ţăranului. Bucureşti, Editura Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu, 1904. (21,5 x 14). 140, XII p. cu il. 4 lei. Pentru agenţi sanitari şi moaşe 2 lei. (II 116019)
34313. ~ Boalele transmisibile. Expunere de profilaxie, de Dr. N. Manolescu, profesor de boalele de ochi la Universitatea din Bucuresci, medic primar în Capitală de boalele de ochi şi urechi, laureat al Academiei Române (Higiena ţăranului) Bene-merenti cl. I. Bucuresci (Institutul de Arte Grafice Carol Göbl), 1896. (23,5 x 16). 46 p. cu il. (II 115671)
Descriere după copertă.
34314. ~ Cascadele Niagara. Conferinţă ţinută la Societatea Geografică Română în şedinţa de la 28 Februarie 1888, [de] Dr. N. Manolescu. Bucuresci (Stabilimentul Grafic Socecu & Teclu), 1889. (23 x 15,5). 10 p. (Extras din Buletinul Societăţii Geografice) (II 115877)
34315. ~ Causele cari presidează la reul traiu al ţeranului şi midloacele prin cari se poate ameliora această stare. Interpelare adresată în Senat D-lui Ministru Preşedinte şi Ministru al Domeniilor, de Dr. N. Manolescu, profesor universitar în diua de 31 Ianuarie 1897. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1897. (26,5 x 18,5). 20 p. (II 115410)
34316. ~ Chestiunea ţărănească. Partea I-II, de Dr. N. Manolescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1906. (22 x 15,5). 64 p. (II 13165)
34317. ~ Cate-va cuvinte asupra chloroformizaţiunei copiilor. Theza pentru doctorat în medicină. Prezentată şi susţinută în Ianuarie 1878 de Nicolae Manolescu. Născut în Sarauga Distr. Buzeu, Fost profesore şi directore al scolei I. Crăciunescu din Mizil, Intern al Spitalelor civili din Bucuresci. Membru fondator şi fost-preşedinte al societăţii studenţilor în Medicină. Bucuresci (Typographia Curţii (Lucrători Associati), F. Göbl)), 1878. (22 x 14,5). 2 f., II, 46 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 44) (II 21368)
34318. ~ Cate-va cuvinte despre conjunctivita granuloasa, de Dr. N. Manolescu, Profesor de maladii de ochi la Universitatea din Bucureşti, Medic primar în Spitale pentru maladiele de ochi şi urechi. Bucuresci (Tipografia Epoca), 1889. (15,5 x 11). 55 p. (I 116371)
34319. ~ Conjunctivita granulosă în armată şi în populaţia civilă, de Dr. N. Manolescu, Profesor de oftalmologie la Universitatea din Bucuresci. Medic primar în spitale pentru bolele de ochi. [Bucureşti, 1894]. (32 x 24). 9 p. ([Extr. din "Apărătorul sănătăţii"]) (III 115362)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, la finalul textului. Anul dedus din text, p. 7 (vezi şi: Crăinicianu, p. 201).
34320. ~ Cuvîntarea D-lui Profesor Dr. N. Manolescu ţinută cu ocasiunea discuţiunii legii pentru înfiinţarea catedrei şi Institutului de Ginecologie în şedinţa Senatului de la 29 Ianuarie 1898. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (23 x 16). 18 p. (Extras din "Monitorul Oficial") (II 115745)
34321. ~ De l'emploi de la sclerotomie pour la cure du glaucome chronique simple, par le Dr. N. Manolescu de Bucarest. [Amsterdam, 1879]. (23 x 15,5). 8 p. (Extrait du Compte-rendu des travaux du Congrès périodique international des sciences médicales d'Amsterdam, sept. 1879, T. II, p. 278) (II 115875)
Descrierea după copertă.
34322. ~ De la sclerotomie dans les affections glaucomateuses, par le Dr. N. Monolescu[!] (de Bucharest). Gand (Imprimerie I.-S. Van Doosselaere), 1880. (23 x 14,5). 1 f., 22 p. (Extrait des Annales d'Oculistique, livraison Mars-Avril 1880) (II 115876)
34323. ~ Du brossage des granulations conjunctivales, combiné aux parasiticides, par le Dr. N. Manolescu, Professeur d'ophtalmologie à l'Université de Bukarest. Constantinople (Imprimerie Zareh), 1891. (20,5 x 14,5). 1 f., 36 p. (Extrait de la "Revue médico-pharmaceutique", n-os. de Janvier, Février et Mars 1891) (I 175206).
Lipsă coperta.
34324. ~ Fragmente medicale publicate în cursul anului 1884-1885, de N. Manolescu, Doctor în medicină de la Facultatea din Bucuresci, profesor suplinitor de oftalmologie la Facultate, medic primar de maladiile de ochi şi urechi în Spitalul Coltza, medic-oculist al Spitalului Brâncovenescu. Bucureşti (Tipografia Alexandru A. Grecescu), 1885. (24 x 16). 2 f., 98 p. cu il. (II 115619)
34325. ~ Fragmente-medicale, de Dr. N. Manolescu, Profesor de oftalmologie la Universitatea din Bucuresci. Bucuresci, 1891. (22,5 x 15,5). 230 p. cu il. (II 444110)
Descriere după copertă. "Adaogă-la cele 6 articole publicate şi în 1885 - şi altele mai noi".
34326. ~ Igiena-ţeranului. Locuinţa, iluminatul şi încălditul ei. Îmbrăcămintea, încălţămintea alimentaţiunea ţeranului în deosebitele epoce ale anului şi în deosebitele regiuni ale ţerii, de Dr. N. Manolescu, Profesor de oftalmologie la Universitatea din Bucuresci, Benemerenti clasa I, Scriere premiată şi tipărită de Academia Română. Bucuresci (Lito-Tipografia Carol Göbl), 1895. (24 x 16,5). 363 p. cu il., 4 f. pl., 2 tab. (II 115642)
Lipsă coperta.
34327. ~ L'iodoforme dans la chirurgie oculaire. Par M. le D-r Manolescu, Médecin oculiste de l'hôpital Brancovano et de l'hôpital des Enfants à Bucarest. Paris (Typ. de A. Parent, A. Davy S-r), [1882]. (24 x 15,5). 16 p. (Extrait des "Archives d'ophtalmologie", nov.-déc. 1882) (II 640794)
Descriere după titlul de la începutul textului. Tipografia, la p. 16.
34328. ~ Idem. Bucarest (Imprimerie Romanul, Carol Göbl), 1885. (23,5 x 16). 16 p. (Extrait des "Archives d'ophtalmologie", nov.-déc. 1882, p. 517 Paris) (II 115744)
Descriere după copertă.
34329. ~ Lecţiuni clinice, de Prof. Dr. N. Manolescu. [Bucuresci, 1891]. (24 x 17). 26 p. cu il. (II 115534)
Descriere după copertă. Anul la p. 22. Cuprinde: "Generalităţi asupra maladiilor inflamatorii ale corneei ; Tipurile inflamatorii în cornee ; Despre keratite ; Parul corneei".
34330. ~ *Maladiile conjunctivitei. Broşură. 1890. (Istrati. Chimie, cop. 4)
34331. ~ *Massage du nerf optique dans certains cas de son atrophie. Brochure, 1891. (Istrati. Chimie, cop. 4 ; Dragomir, p. 52)
34332. ~ Medicul de judeţ. Raport citit la al XI Congres al Associaţiunei generale a medicilor din ţară, de Prof. Dr. N. Manolescu. Bucureşti (Tipo-Lit. şi Fonderia de Litere Dor. P. Cucu), 1907. (23 x 16). 14 p. (II 6923)
34333. ~ Neputinţa organizaţiunei actuale sanitare în apărarea populaţiunei rurale contra boalelor, de Prof. Dr. N. Manolescu. Bucuresci (Tip. Dreptatea), 1897. (24,5 x 16,5). 9 p. (II 115670)
34334. ~ Note relative la conjunctivita granulosă, de Dr. N. Manolescu, capu alu Serviciului oculisticu din spitalele Colţea şi Brâncovesnescu. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1891. (23 x 18,5). 14 p. (Estrasu din "Analele Academiei Române". Tom XIII. Desbaterile pe 1890-91) (II 115435)
Lipsă coperta.
34335. ~ Nouveau procédé d'iritomie. Par le Dr. N. Manolescu, Professeur d'ophtalmologie à la Faculté de Bucharest. Coulommiers (Impr. P. Brodard et Gallois), [1885]. (22 x 15). 6 p. cu il. (II 172545)
Localitate şi tipografie, la finalul textului. Descriere după titlul de la începutul textului. Datat după: Crăiniceanu, p. 200.
34336. ~ Oftalmologie practică. Diagnosticul şi tratamentul boalelor conjunctivei, de Dr. N. Manolescu, Profesor de Oftalmologie la Universitate, Medic primar în Spitale de boalele de Ochi şi Urechi, Membru al Societăţei Francese de Oftalmologie din Paris. Bucuresci (Tipo-Lit. Dor. P. Cucu), 1887. (22 x 15). 1 f., 81[-84] p. cu il. (II 115902)
34337. ~ I. L'opération de la cataracte secondaire. II. De l’iritomie. III. Sur l'action de l'eau chaude appliquée directement sur la cornée dans les infiltrations cornéennes, [par] M. Manolesco. Saint-Dizier (Haut Marne, Imp. F. Thevenot), [1904]. (23 x 15). 10 p. cu il. ("Annales d'Oculistique", 67-e année, T. CXXXI, 3-e-5-e Livraisons, Mars-Mai 1904. Extrait) (II 240085)
Descriere după copertă.
34338. ~ Propuneri de amelioraţiuni în Serviciul Sanitar. Referat presentat D-lui Ministru de interne, de Dr. N. Manolescu, Director General al Serviciului Sanitar. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1903. (16,5 x 10,5). 79 p. (II 116341)
34339. ~ Rapoartele adresate D-lui Ministru de Interne de către Dr. N. Manolescu, Director general al Serviciului Sanitar despre resultatele inspecţiunii făcute în dilele de 5, 6, 7, 8 Iulie în oraşele: Galaţi, Sulina, Tulcea, Babadag şi Constanţa de 26, 27 şi 28 în comunele: Predeal, Sinaia şi Câmpina, de 28 şi 29 în comunele: Tîrgovişte, Puciosa, Vulcana, în Comuna rurală Vulcana-Pandele şi Răculeţe, de 6-12 în Turnu-Măgurele, Roşiorii-de-Vede, Bechet şi mai multe comune rurale din Teleorman şi Dolj, Craiova şi T.-Severin. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1903. (16,5 x 10,5). 87 p. (I 264874)
34340. ~ Raport asupra Lucrărilor Congresului al XIII-lea Internaţional de Igiena şi Demografie ţinut la Bruxel în Septembrie 1903 prezentat d-lui Ministru de Interne de Prof. Dr. N. Manolescu, Directorul General al Serviciului Sanitar, Delegat la acel Congres. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (23,5 x 16). 29 p. (II 64833)
34341. ~ Raport către Domnul Ministru de Interne asupra Serviciului sanitar rural. presintat de Doctor N. Manolescu, Director general al Serviciului Sanitar. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1904. (23 x 15,5). 18 p. (Ministerul de Interne. Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar) (II 115858)
34342. ~ Raport sciinţific către D. Ministru de Resbel: Relativ la maladia de ochi (granulaţiuni) a soldaţilor din spitalul provisoriu din calea Rahovei, [de Dr. N. Manolescu, profesor de oftalmologie la Facultatea de Medicină din Bucuresci]. Bucuresci (Tipo-Lit. Ed. Wiegand), 1888. (22 x 15). P. 91-98 (Extras) (II 172540)
Descriere după copertă. Autorul, la finalul textului.
34343. ~ Raportul Dlui Dr. N. Manolescu, Director general al Serviciului Sanitar către Dnu ministru de interne despre resultatele inspecţiunei sanitare în oraşul Iaşi şi în Ungheni. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1903. (16,5 x 10,5). 17 p. (I 116349)
34344. ~ Recherches relatives à l’étude de l’acuité visuelle. Conditions de la visibilité des lignes et des points. Par N. Manolescu, Docteur en Médecine de Faculté de Bucarest. Paris (Imprimerie administrative Edmon Rousset et C-ie), 1880. (22 x 14). 7 p. (II 41636)
Descriere după copertă. Cu o menţiune suplimentară: "Note communiquée à la Société de Biologie, séance du 7 février 1880, Paris, p. 1".
34345. ~ Rolul aglutinativ al lamboului conjunctival în extracţiunea cataractei senile. Memoriu presentat şi susţinut la concursul pentru postul de medic primar de maladiile de ochi şi urechi din Spitalele Eforiei din Bucuresci, de N. Manolescu, Doctor în medicină de la Facultatea din Bucuresci, Profesor suplinitor de Oftalmologie la Facultate. Medic, primar provizoriu la maladiile de ochi şi urechi în Spitalul Coltza. Bucuresci (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1884. (24 x 16,5). 76 p. (II 115618)
34346. ~ Studiu asupra miopiei cu examenul a 2991 elevi din şcoalele din Bucuresci, de Dr. N. Manolescu, Oculist al spitalelor Colţea şi Brâncovenesc. Bucuresci (Tipografia Curţii Regale, Prop. F. Göbl Fii), 1883. (24 x 16,5). VIII, 175[-177] p. cu il. (II 51421)
34347. ~ *Sur la cataracte secondaire: cause et interventions. (Rapport officiel XV. Congrès inter. médecine Lisbonne, 1906. (Stănculescu, p. 26)
34348. ~ Sur la conjonctivite granuleuse commençante, par Le Professeur Dr. Manolescu (de Bucarest). Clermont (Oise) (Impr. Daix Frères), [1895]. (22 x 13,5). 19 p. (Extrait de la Clinique Ophtalmologique, Juin 1895) (BCU-ClN 187335)
Descriere după titlul de la începutul textului. Tipografia, la p. 19.

În colaborare:
KALENDERU, G. ~. Serviciul nostru sanitar. Modificarea legei sanitare... Bucureşti, 1885.

Nu exista imagini
  257) MANOLESCU, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, NICOLAE
34349. ~ Zig-zag-uri forestiere, de N. Manolescu, Sub-Inspector Silvic. Piteşti (Tipografia George Poppescu), 1899. (22,5 x 15,5). 80 p. 2 lei. (II 423370)
La finalul textului menţiunea: "Publicat în Constituţionalul No. 2476 din 9 ianuarie 1898". Tabla de materii, pe cop. 3.

Traduceri :
FIGNIER, L. Geografia botanica. Trad. de ~. Bucureşti, 1883/1884.

Nu exista imagini
  258) MANOLESCU, NICOLAE GH.
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, NICOLAE GH.
În colaborare:
ŢONEA, I. şi ~. Manualul provizoriu de distrugeri al trupelor de pionieri. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  259) MANOLESCU, SERGIU
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, SERGIU
În colaborare:
34350. ~ Interdépendance des facteurs sociaux, par Serge Manolesco et N. Porsenna. Tome premier. Methode, interdépendance ou circuit social, Promoteurs sociaux, Evolution Social, Interdépendance universelle, Types sociaux, Les classes sociales et leur permanence, Fatalisme et fin social. Bucarest (Etablissement d'Arts Graphiques Georges Ionesco), 1913. (18,5 x 12,5). 266 p., 1 f. Errata. 3 francs. (Etudes de philosophie sociale) (I 109806)

Nu exista imagini
  260) MANOLESCU, ST.
 • Opera
 • Imagini
MANOLESCU, ST.
34351. ~ Sur le pliocène de la rive droite de Danube dans la Dobrogea de S. V., par St. Manolescu, Assistant de géologie et de minéralogie de l'Ecole des Ponts et Chaussées de Bucarest. Bucarest (Institut d’Arts graphiques Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1915. (23,5 x 16). P. 35-42. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumaine, IV-ème année 1915/16, nr. 1, 15 juin 1915, p. 35-42. Extrait) (II 44624)
Descriere după copertă. Tipografia, pe cop. 4.

Nu exista imagini