Bibliografia românească modernă

Autori - Litera M
  161) MANCAŞ, NICOLAI
 • Opera
 • Imagini
MANCAŞ, NICOLAI
33915. ~ Congresul internaţional de petrol din Bucureşti în 1902. Expunere a tuturor chestiunilor în legătură cu acest Congres de Nicolai Mancaş. Bucureşti, Editura Monitorului intereselor petrolifere romîne (Inst. de arte Grafice Eminescu), 1901. (23,5 x 16,5). 15 p. (II 82588)
Descriere după copertă.
33916. ~ Production mondiale du pétrole, [par] N. Mancaş. Directeur du Moniteur du Pétrole Roumain Bucarest. Communication faite au III-ème Congrès International du Pétrole. Tenu à Bucarest, 5-15 Septembre 1907. Bucarest (Inst. d'Arts Graphiques Eminescu), 1907. (28,5 x 20). 8 p. (III 22970)

Nu exista imagini
  162) MANCAŞ V. (1844-1896)
 • Opera
 • Imagini
MANCAŞ V. (1844-1896)
33917. ~ *Quelques considérations pratiques sur le pronostic et le traitement des fractures compliquées de la jambe, par Dr. V. Mancash. Paris, 1874. 8°. 91 p. (Crăinicianu, p. 69 ; în Rally, I, p. 185, citată teza cu acelaşi titlu)
33918. ~ Studiu asupra populaţiunei Urbei Bacău, de Doctor V. Mancash. Medicul Urbei. Bacâu[!] (Tip. Tâutu), 1885. (22,5 x 15,5). IV, 15 p. (II 423488)

Nu exista imagini
  163) MANDELBAUM, ANDRÉ H.
 • Opera
 • Imagini
MANDELBAUM, ANDRÉ H.
33919. ~ *Un discurs. Brăila, 1912. 16°. 16 p. 15 bani. (Eg, 23 (1912), nr. 5, febr. 3, p. 39)
Se ocupă, în special, de situaţia meseriaşului şi a muncitorului evreu, în urma proiectelor propuse şi votate.
33920. ~ *Soluţiunea chestiei evreeşti, de André H. Mandelbaum. Brăila (Tipo-lit. Artistică Arthur Orghidan), 1911. 16°. 16 p. 15 bani. (Eg, 22(1911), nr. 32, aug. 19, p.. 256)

Nu exista imagini
  164) MANDELBAUM, BERNARDO
 • Opera
 • Imagini
MANDELBAUM, BERNARDO
(Amandier)
33921. ~ *A Boneca de Fanny ou Deus e a Caridade. Comedia em 2 actos para creanças e adultos de Bernardo Mandelbaum Amandier. S. Paulo (Brazilia). 1906. 8°. 40 p. (Eg, 17 (1906), nr. 15, apr. 21, p. 122: Bibliografie)
Autorul acestei scrieri, d. Mandelbaum, e originar din Bucureşti. A mai publicat şi: "O viayante feliz e Os Emigrantes Grecos en Sao-Paulo".

Nu exista imagini
  165) MANDINESCU, BASIL
 • Opera
 • Imagini
MANDINESCU, BASIL
(Vasile Mandinescul)
Traduceri:
• Istoria sfinţită a Vechiului şi Noului Aşezământu.... Trad. din limba ellină de ~. Iaşii, 1857.

Nu exista imagini
  166) MANDINESCU IOAN (1833-1868)
 • Opera
 • Imagini
MANDINESCU IOAN (1833-1868)
33922. ~ Elemente de Istoria Universale, de Ioanu Mandinescu, Fostu profesoru de Istoria Universale şi Eclesiastica, Cursul superioru în Seminariulu din Socol'a. Vol. I. Istoria Vechia, Iassy (Imprimeri’a D. Gheorghiu), 1870. (20,5 x l4). VII, 343 p. (II 177417)
Lipsă coperta.
33923. ~ Idem. Ed. II. Vol. I. Istoria vechia. Peatra (Imprimeria Judeţiului Neamţiu), 1874. (20,5 x 13,5). VIII, 347 p. (BCU-Iaşi III 10231) (II 177522)
Cu o notiţă bibliografică de Em. Leonescu, din care reiese că el a editat volumele. Lipsă coperta.
33924. ~ Idem. Ed. III. Vol. I. Istoria vechia. Editor: Nicolae Ioan Iaşi (Tipografia Naţională), 1879. (24,5 x 14). VIII, 348 p. 4 lei noi. (II 148601)
Editorul, menţionat pe copertă. Notiţă bibliografică de Em. Leonescu, la p. V-VIII.
33925. ~ Idem. Vol. II. Istoria evului mediu. Iassy (Impr. D. Gheorghiu), 1871. (20,5 x 14). 2 f., 297 p. (II 177417)
Lipsă coperta.
33926. ~ Idem. Ed. II. Publicată şi Adnotată de Em. Leonescu. Vol. II. Istoria evului mediu. Peatra (Impr. Jud. Neamţu), 1875. (22 x 14,5). 315 p. (II 177522)
33927. ~ Idem. Vol. III. Istori'a moderna. Tiparitu cu ajutoriulu Societatii pentru Invetietura Poporului Românu din Judeciulu si Comun'a Iassi. Iassy (Impr. D. Gheorghiu), 1872. (20 x 13,5). 2f., 305[-307] p. (II 177417)
Lipsă coperta.
33928. ~ Idem. Ed. II. Publicata şi adnotata de Em. Leonescu. Vol. III. Istoria Modernă. Peatra (Impr. Jud. Neamţu), 1876. (22 x 14,5). 3 f., 319 p. (II 177522)
33929. ~ Idem. Publicată şi adnotată de Emanuel Leonescu, Profesoru de limba şi literatura elină la liceul din Botoşani. Ed. IV. Vol. III. Istoria modernă. Botoşani (Tip. Concurenţa), 1891. (21,5 x 14). 2f., 319 p. (II 550661)
Lipsă cop. 3-4.

Nu exista imagini
  167) MANDINESCUL, VASILE
 • Opera
 • Imagini
MANDINESCUL, VASILE
Vezi: MANDINESCU, BASIL

Nu exista imagini
  168) MANDLER, MIHAIL
 • Opera
 • Imagini
MANDLER, MIHAIL
33930. ~ Patologenia Dextrocardiei fără heterotaxie. Studiu clinic anatomo-patologic şi experimental. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută la 9 Aprilie 1907 de Mihail Mandler, Intern al Spitalului Filantropic din Craiova. Craiova (Stab. industrial de Arte Grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1907. (22 x 16). 2 f., 194 p. cu il., 4 pl. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 914) (II 6344)

Nu exista imagini
  169) MANDREA, ALEXANDRU ST. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
MANDREA, ALEXANDRU ST. (1876-?)
33931. ~ Curatela în dreptul roman. Interdicţiunea în dreptul civil român. Teza pentru licenţă, susţinută de Alexandru Mandrea. Iaşi (Tipografia Naţională), 1900. (23 x 15). 2 f., 42 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 423323)
33932. ~ Idealul nostru. Conferinţă ţinută în sala Teatrului 9 Februarie 1913, de Alexandru St. Mandrea Preşedintele Trib. Fălciu. Huşi (Tip. C. S. Leţcae), [1913]. (20 x 13,5). 16 p. 1 leu. (I 533925)
Pe v. p. de titlu: "Imprimat în 500 exemplare în folosul Crucei Roşii a Doamnelor Române, Filiala Fălciu".

Nu exista imagini
  170) MANDREA, GEORGE (1854?-1916)
 • Opera
 • Imagini
MANDREA, GEORGE (1854?-1916)
33933. ~ L'art Roumain, par Georges Mandrea, Architecte. Bucarest (Impr. Minerva), 1902. (16,5 x 10,5). 16 p. (I 116348)
33934. ~ Biserica Domnească din Curtea de Argeş, de George Mandrea, Architect. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1905. (24 x l6,5). 16 p. cu il. (II 15891)
33935. ~ Biserica din Fundenii-Doamnei, de George Mandrea, Arhitect. Bucuresci (Tip. Ziarului Cronica, Toma Basilescu), 1904. (23,5 x 16). 22 p. cu il. (II 1570)
33936. ~ Cetăţile Neamţu şi Suceava. Conferinţă ţinută la Societatea Arhitecţilor Români, de G. Mandrea, Arhitect. Bucuresci (Tipo-Lit. Societăţei Tiparul), 1901. (16 x 11). 23 p. (Societatea Arhitecţilor Români) (I 116368)
33937. ~ Mănăstirea Brebu, de George Mandrea, Arhitect. Bucuresci (Atelierele Grafice I. V. Socecu), 1902. (23,5 x 16,5). 20 p. cu il. (II 113499)
33938. ~ Mănăstirea Snagov, de George Mandrea, Architect. Bucuresci (Tipo-Lit. Societăţei Tiparul), 1900. (22,5 x 16). 11 p., 4 pl. 2 lei. (II 115860)

Vezi de asemenea:
MINISTERUL Instrucţiunii Publice şi al Cultelor. Monumente naţionali.... II. [Raportul d-lor I. Slavici şi ~]. Bucureşti, 1881/1882.

Nu exista imagini
  171) MANDREA, MIHAIL TH. (?-1919)
 • Opera
 • Imagini
MANDREA, MIHAIL TH. (?-1919)
33939. ~ Încălţămintea soldatului român. Memoriu de M. Th. Mandrea. Bucuresci (Tip. G.A. Lazareanu), 1902. (17 x 12). 47 p. (BCU-Iaşi I B 8665)

Vezi de asemenea:
• Convenţia comercială cu Austro-Ungaria. Propuneri de tarife vamale. [Raportul Comisiei, întocmit de ~]. Bucureşti, 1875.

Nu exista imagini
  172) MANDREA, NICOLAE (1842-1910)
 • Opera
 • Imagini
MANDREA, NICOLAE (1842-1910)
(Junius)
33940. ~ Competenţa consulilor în România în afaceri de regulare de moştenire şi de tutelă, de N. Mandrea, Preşedinte la Înalta Curte de casaţie şi justiţie. Bucureşti, Edit. Tip. Ziarului Curierul Judiciar, 1901. (23 x 15,5). 30 p. 1 leu. (Extras din Ziarul "Curierul Judiciar", nr. 43 din 7 Iunie 1901) (II 115865)
33941. ~ La Crise orientale. Compensations par Junius, Bucarest (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1908. (24 x 16,5). 32 p. (II 11935)
33942. ~ Despre condiţia israeliţilor pămenteni de Junius. Bucureşti (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1903. (23 x 16). 30 p. (Extras din Ziarul "Curierul Judiciar", nr. 39 din 1903) (II 115784)
Autorul, identificat după: CJ, 19(1910), p. 332.
33943. ~ Idem. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1903. (31,5 x 23). 8 p. (Extras din "Curierul Judiciar", nr. 39 din 25 Maiu 1903) (III 115352)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului. Localitate şi tipografie, la p. 8. Autorul, în notă, la p. 1.
33944. ~ De usufructu quasi parte dominii. Dissertatio inauguralis quam consensu et auctoritate illustris iureconsultorum ordinis in alma litterarum universitate Friderica Guilelma ad summos in utroque iure honores rite Capessendos die XII M. Julii A. MDCCCLXIV. H. XII. publice defendet auctor Nicolaus Mandrea romanus. Berolini (Typis expressit Gustavus Lange), [1864]. (21 x 13,5). 2 f., 81 p. (II 159423)
Lipsă coperta.
33945. ~ Modificarea legii Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie. Raport asupra ante-projectulu Ministerului de Justiţia în cât priveşte introducerea recursului la Curtea de Casaţie contra actelor administrative. Presentat Ministerului de Justiţie, de N. Mandrea, Preşedinte la Înalta Curte de Casaţie. Bucureşti (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1905. (23,5 x 16). 18 p. (Extras din Ziarul "Curierul Judiciar", No. 33 din 1905) (II 115672)
33946. ~ Necesitatea modificărei legei organice a Curţii de Casaţie. Respuns la cuventarea ţinută de D. Procuror în diua de 1 Septembre 1903 cu ocasia deschiderei anului judecătoresc 1903-1904, de N. Mandrea, Preşedintele Secţiunei a II a Curţii de Casaţie şi de Justiţie. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1903. (23,5 x 15,5). 18 p. (II 115743)
33947. ~ Reduceri şi economii în administraţia Stalului, [de] Junius [Nicolae Mandrea]. Bucureşti (Tip. Ziarului Curierul Judiciar, Sterie Grigorescu), 1900. (24 x 16,5). 15 p. (II 115481)
Descriere după copertă. Loc, tipografie, an, pe cop. 4.
33948. ~ Reforma judiciară şi magistratura română, de N. Mandrea Judecător la Curtea de Casaţie şi de Justiţie. Bucureşti, Ign. Haiman Librar-Editor (Tip. C. C. Savoiu & Comp.), 1890. (22,5 x 15,5). 134 p. (II 82587)
33949. ~ Reforma judiciară, de N. Mandrea, Preşedinte la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie. Ed. II. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1909. (23 x 15,5). VII, 157 p. 2 lei. (II 13161)

În colaborare:
CARP, P. ş.a. Procesul Maiorescu cu actele autentice. Iassi, 1865.

Traduceri, prefeţe:
PEDERZANI, J. Femeiele. Trad. de ~. Barladu, 1873.
ZEUCIANU, A. Legea generală de pensiuni... Pref. de ~. Bucureşti, 1905.

Nu exista imagini
  173) MANDREA, RADU N. (1879-?)
 • Opera
 • Imagini
MANDREA, RADU N. (1879-?)
33950. ~ Étude sur la magistrature roumaine. Thèse pour le doctorat. L'Acte public sur les matières ci-après sera présenté et soutenu le 21 Février 1903, par Radu N. Mandrea. Paris, Libr. Marescq Ainé A. Chevalier-Marescq & Cie Éditeurs (Laval-Impr. Parisienne, L. Marnéoud & C-ie), 1903. (25,5 x 17). 2 f., 194 p. (Université de Paris. Faculté de Droit) (II 7533)
Tipografia, la p. 194.
33951. ~ Încercare asupra Noului Tarif Vamal, de Radu N. Mandrea, Doctor în Drept de la Facultatea din Paris. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1904. (23,5 x 16,5). 48 p. (Extras din Revista de Drept, Sociologie şi Economie Politică, nr. 2 şi 3 din 1904) (II 1494)
33952. ~ Încercări economice asupra Rumaniei. Cîte-va observaţiuni asupra agriculturei, de Radu N. Mandrea, Doctor în drept. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (24 x 16,5). 18 p. (Extras din "Revista de Drept şi Sociologie", Anul V, vol. II, nr. 3-4) (II 115611)
Fără copertă.
33953. ~ Idem. Bucuresci (Tip. Ziarului Curierul Judiciar), 1903. (23 x 15,5). 24 p. (Extras din ziarul "Curierul Judiciar", nr. 50, din 13 Iulie 1903) (II 115783)
33954. ~ Politica agrară conservatore. Discurs rostit cu ocasiunea respunsului la Mesagiu, [de] R. Mandrea, Deputat. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1906. (23,5 x 16). 17 p. (II 6621)
33955. ~ Politica naţional-economică a României în timpul războiului mondial, de Radu N. Mandrea. Conferinţă rostită la Clubul Conservator Joi 14 Ianuarie 1916. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1916. (18 x 12). 39 p. (I 48629)
33956. ~ Situaţia economică în România, [de] Radu N. Mandrea, Doctor în Drept din Paris. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. (24,5 x 16,5). 47 p. (Extras din "Revista de Drept şi Sociologie", Anul V, Vol. I, nr. 3 şi 4) (II 115516)
Lipsă coperta.
33957. ~ Idem. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1903. (23 x 15,5). 53 p. (Extras din ziarul "Curierul Judiciar", nr. 33 din 1903) (II 115862)

Nu exista imagini
  174) MANDREA, ŞTEFAN T.
 • Opera
 • Imagini
MANDREA, ŞTEFAN T.
33958. ~ Despre căsătoria. Tesa pentru licenţia. Sustienuta de Ştefanu T. Mandrea. Iassi (Tip. Societatii Junimea), 1870. (22,5 x 14). 75, III p. (Facultatea Juridica de Iassi) (II 423318)
Titlul, numai pe copertă.

Nu exista imagini
  175) MANDREA, THEODOR ST.
 • Opera
 • Imagini
MANDREA, THEODOR ST.
33959. ~ Despre in integrum restitutio şi acţiunea în anulare sau rescisiune. Teză pentru licenţă susţinută de Theodor St. Mandrea. Iaşi (Tiparul Scolei de Imprimerie), 1903. (22,5 x 15,5). 58 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 3825)

Nu exista imagini
  176) MANDRIN, GHEORGHE I.
 • Opera
 • Imagini
MANDRIN, GHEORGHE I.
33960. ~ Contribuţiuni la studiul cancerului primitiv al vesiculei biliare. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie [pe cop. şi: presentată şi susţinută în ziua de 22 Martie 1903] de Gheorghe I. Mandrin. Bucureşti (Inst. de arte grafice Eminescu), 1903. (24,5 x 16,5). 64 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 673) (II 409246)

Nu exista imagini
  177) Mandrinu, capitanul bandiţilor
 • Opera
 • Imagini
Mandrinu, capitanul bandiţilor
33961. • *Mandrinu, capitanulu banditiloru. Novela 14 cole, [1879?]. Trimisa franco 75 cr. v.a. (Ec, 8 (1880), nr. 3, martiu 1/13, p. 24)

Nu exista imagini
  178) MANDY, GEORGE-ALEXANDRU (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
MANDY, GEORGE-ALEXANDRU (1871-?)
33962. ~ *La Cautio judicatum solvi en droi international privé. (Thèse). Paris, Chevalier-Marescq, 1897. 8°. 184 p. (Rally, I, p. 186)
33963. ~ În chestia podgorenilor. Despre contractele embaticare ale viilor distruse de filoxeră (Codul Caragea, P. III-a C. V.§5), de G. A. Mandy Doctor în drept din Paris, advocat al Ministerului de Finance. Bucureşti (Tip. ziarului Curierul Judiciar), 1909. (23 x 15,5). 31 p. 1,50 lei. (Extras din "Curierul Judiciar", nr. 15 şi 18 din 1909) (II 13185)
33964. ~ Lege asupra taxelor de timbru şi înregistrare din 24 Februarie 1906. Adnotată şi comentată de G. A. Mandy, Doctor în drept de la Facultatea din Paris, Advocat al Ministerului de Finance. Bucuresci, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Stab. de Arte Grafice Universala), 1906. (21 x 14,5). 252 p. 3,50 lei. (II 2898)
Pe copertă: "G. A. Mandy. Taxele de Timbru şi Înregistrare. Textul Legilor din 1900-1906. Desbat. Parlamentare. Instrucţiunile. Ordonanţele. Circulările. Controversele. Jurisprudenţa. Sumar alfabetic".
33965. ~ N'aude N'a-vede. Revistă Satirică în 3 Acte, [de] G. A. Mandy. Bucuresci (Tipo-Lit. Tiparul), 1902. (21 x 14). 72 p. (II 116045)
33966. ~ Suites de poursuites. Comédie en un acte, par Georges A. Mandy. Bucarest, Edit. de l'Inst. des Arts Graphiques Minerva, Filip, Moroiano, Popovici et Talaşesco, 1899. (20,5 x 13,5). 40 p. (Collection Minerva) (II 116112)

Traduceri:
ASSAN, B. G. Du rôle de la Roumanie... Trad. de ~. Bucarest, 1897.
CARMEN SYLVA. Le hêtre rouge. Trad. de ~. Paris, [189?] ; 1898.
CARMEN SYLVA. La Légende de la Bonne Reine. Trad. de ~. Bucarest, 1899.
CARMEN SYLVA. Néréide. Trad. par ~. Bucarest, 1901.
CARMEN SYLVA. Por la loi. Trad. par ~. Paris, 1899.
CARMEN SYLVA. Povestea reginei binefăcătore. Trad. de ~. Bucureşti, 1899.

Nu exista imagini
  179) MANDY, LOUIS
 • Opera
 • Imagini
MANDY, LOUIS
33967. ~ *Traitement des paralysies diphtériques par les injections de sérum antidiphtérique, [par Le] Dr. Louis Mandy. Lyon (Imprimeurs réunis), 1918. 8°. 58 p. (Rally I, p. 186)

Nu exista imagini
  180) MANEA, ANDREI (1878-?)
 • Opera
 • Imagini
MANEA, ANDREI (1878-?)
33968. ~ Méthode pour le dosage de l’acide tanique dans les matières premières, par Dr. A. Manea. Bucarest (Imprimerie de l'État), 1905. (26 x 18). P. 471-474. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie. An. XIV, nr. 5) (II 11166)
Descriere după copertă.
33969. ~ Une réaction colorée de l’acide oléique. Méthode rapide de distinguer les fils de provénience végétale d'avec les fils de provénience animale, par Dr. A. Manea. Bucarest (Imprimerie de l'État), 1908. (26,5 x 18). P. 256-257. (Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest Roumanie. An. XVII, nr. 3 et 4) (II 11146)
Descriere după copertă.
33970. ~ Sur les acides gallotannique et digallique. Méthode permettant le dosage de l'acide digallique en présence de l'acide gallotannique. Critique des dosages de l'acide gallotannique. La fermentation gallique. Thèse présentée à la Faculté des Sciences de Genève pour obtenir le grade de docteur ès sciences par André Manea. Genève (Impr. Taponnier & Soldini), 1904. (24,5 x 16,5). 47 p., 2 tab. (II 1690)

Nu exista imagini