Bibliografia românească modernă

Autori - Litera M
  1) MABLY, GABRIEL BONNOT de
 • Opera
 • Imagini
MABLY, GABRIEL BONNOT de
Vezi:
PHOCION. Dialogurile... Trad. din elineşte de Părintele Mabli... în cea rumânească slobod de Paharnicul Simeon Marcovici. Bucureşti, 1844.

Nu exista imagini
  2) MACARIE, ieromonach (cca 1784-1836)
 • Opera
 • Imagini
MACARIE, ieromonach (cca 1784-1836)
Prefeţe:
• Oglinda omului celui din lăuntru... [Cu o Înainte Cuvîntare cătră Cetitori, de Macarie Ieromonahul]. Sibiiu, 1839 (2 ed.).
TZIGARA-SAMURCAŞ, A. Fragment din „Ustavul sau Erminia Zugrăviei”... [Introd. de părintele Macarie, traducăt. Erminiei lui Dionisie]. Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  3) MACARIE, GRIGORIE
 • Opera
 • Imagini
MACARIE, GRIGORIE
Vezi: MAKARIE, GR.

Nu exista imagini
  4) MACARIE, mitropolit
 • Opera
 • Imagini
MACARIE, mitropolit
Vezi: BULGAKOV, MACARIE

Nu exista imagini
  5) MACAROVICI
 • Opera
 • Imagini
MACAROVICI
Vezi şi: MAKAROVICI

Nu exista imagini
  6) MACAROVICI, ASPASIE (1874-?)
 • Opera
 • Imagini
MACAROVICI, ASPASIE (1874-?)
33595. ~ Cercetări asupra Etiologiei şi Seroterapiei Tusei convulsive (Lucrare făcută în Laboratorul şi la Clinica infantilă). Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută în Iunie 1901, de Aspasie Macarovici. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (24,5 x 16,5). 2 f., 125[-130] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 146) (II 422735)

Nu exista imagini
  7) MACAROVICI-IAŞI, PAVEL
 • Opera
 • Imagini
MACAROVICI-IAŞI, PAVEL
33596. ~ Apărarea Vieţei Copiilor. Conţinând părţi de embriologie, anatomie, physiologie şi pathologie dentară, de Prof. Dr. dent. Pavel Macarovici-Iaşi, Directorul şi Fondatorul Primei Şcoli Superioare Dentare din România 1909, Dela Facultatea de medicină din Constantinopol 1876, Membru de onoare al Societăţei Odontologice din Franţa, 1910, Fost Dentist al Casei Spitalelor Sf. Spiridon şi al Garnizoanei Iaşi 1883-1890, Fondatorul Ex-Preşedintele primei Societăţi ai[!] dentiştilor din România, 1890, Vice-Preşedinte onorific al Congresului Dentar Internaţional din Chicago (USA) 1893, Colaborator al Transactions of the World's Columbian Dental Congress Chicago 1894, Membru şi Colaborator al Congresului Dentar Internaţional din Madrid 1898 etc. etc. [Pe cop. şi: Conţine şi: Etiologia şi Pathologia Microbiană. Lege pentru Practicarea chirurgiei dentare. Pagini din Istoria Dentisticei Române]. Bucureşti (Tip. Mihail M. Antonescu), 1910. (21 x 13,5). 80 p. 1,50 lei. (II 24992)
33597. ~ Descoperirea glandei dentare care secretează liquidul Lymphadont, de Dr. Dent. Pavel Macarovici-Jassy de la Facultatea de medicină din Constantinopol 1876, Fost Dentist al Cassei Spitalelor Sf. Spiridon şi al garnisoanei Iaşi 1883-90, Fundatorul şi Ex-Preşedintele primei Societăţi ai[!] dentiştilor din România, 1890, Vice-Preşedinte onorific al Congresului Dentar Internaţional din Chicago (USA) 1893, Colaborator la Transactions of the World's Columbian Dental Congress Chicago 1894, Membru şi Colaborator al Congresului Dentar Internaţional din Madrid 1898, etc. etc. Comunicare făcută şi dedicată Corpului dentistic din ţară cu ocazia sărbătorirei jubileului meu de 30 ani de practică dentară, de către celebrităţile dentare internaţionale şi colegii din ţară la 29 aprilie 1906. Publicată în număr festiv în Rivista italiana di Odontoiatria din Neapole No. 9, din Septembrie 1906 p. 103. Bucureşti (Tip. Mihail M. Antonescu), 1909. (24 x 16). 16 p. cu il. 5 lei. (II 15881)
33598. ~ Ueber Zahnärzte und die Behandlung von Zahnkrankheiten vom prophylaktischen Standpunkte der Vorbeugung vieler innerlicher Krankheiten. Eine general-hygienische Betrachtung. Vortrag gehalten am internationalen Zahnärztlichen Congress zu Madrid, April 1898, von Dr. Dent. Pavel Macarovici-Iassy von der medicinischen Fakultät Konstantinopol 1876. Ex-Zahnarzt des Spitals St. Spiridon, sovie Militär-Zahnarzt der Garnison zu Iassy. Gründer und Ex-Präsident der zahnartzlichen Vereine von Rumanien 1890, Ehren Vice-Präsident des internationalen Zahnärztlichen Congresses zu Chicago, USA, 1893. Mitarbeiter der Transactions of the World's Columbian Dental Congress, 1894. Mitglied des Internationalen Zahnärztlichen Congress zu Madrid, 1898, etc. Bukarest (Buchdrukerei J. Binder), [1908]. (24,5 x 17). 29 p. (II 11704)
33599. ~ 1909-1912. Darea de seamă a primei şcoli superioare dentare din România, cuprinzînd: istoricul, activitatea şi starea ei dela Fondare 15 Octom. 1909-1912, de Prof. Dr. dent. Pavel Macarovici-Iaşi, Directorul Şcoalei Superioare Dentare din România, Membru de onoare de la Societe Odontologique de France. Preşedinte de onoare de la Societa Odontologica Napoletana Italia, Ex-Vice-Preşedinte de onoare al Congresului Dentar Internaţional din Chicago, 1893. Fost dentistul Cassei Spitalelor Sft. Spiridon din Iaşi şi al Garnizoanei Iaşi. Fundatorul şi Ex-Preşedintele Primei Societăţi ai[!] Dentiştilor din România (Iaşi) 1890 etc. etc. Bucureşti (Tip. A. Grossmann), 1912. (23 x 16). 48 p. (II 508374)

Nu exista imagini
  8) MACAULAY, TH. B.
 • Opera
 • Imagini
MACAULAY, TH. B.
33600. ~ Despre drepturile civile ale Israeliţilor, de Lord Th. B. Macaulay, tradus de Dimitrie Ion Ghica. Bucuresci (Tip. Thiel & Weiss), 1872. (18,5 x 13,5). VI, 22 p. (Societatea de publicaţiuni pentru cultura Israeliţilor Români) (I 392363)
33601. ~ Discursuri, [de] Lord Macaulay. Traduse din limba engleză şi adnotate de Ang. Demetriescu, Directorul Liceului Sf. Gheorghe. Bucureşti (Lito-Tip. L. Motzătzeanu & P. Lambru), 1895. (22,5 x 15). XX p., 1 f., 640 p. 7 lei. (II 117812)
33602. ~ Frederic cel Mare, [de] Lord Macaulay. Traducere din englezeşte de Victor Anestin. Bucureşti, Librăria Nouă, Carol P. Segal (Tip. I. E. Engelleiter), [1918]. (21,5 x 14,5). 111 p. (II 50600)
Cu o prefaţă a traducătorului despre autor. Tipografia menţionată la sfîrşitul textului (p. 111).

Nu exista imagini
  9) MACAVEY, AUREL D.
 • Opera
 • Imagini
MACAVEY, AUREL D.
33603. ~ Cauzele şi efectele divorţului în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă în drept, susţinută de Aurel D. Macavey. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi, Marinescu & Şerban), 1900. (24,5 x 16). 68 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 422756)

Nu exista imagini
  10) MACAVEI, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
MACAVEI, CONSTANTIN
33604. ~ Contribuţiuni la studiul spondylosei rhizomelice sau boala lui Marie. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 2 Decembrie 1904 de Constantin Macavei. Bucureşti (Tip. Munca), 1904. (24,5 x 17). 58[-60] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 762) (II 3571)

Nu exista imagini
  11) MACAVEI, I. V. (1859-1894)
 • Opera
 • Imagini
MACAVEI, I. V. (1859-1894)
Vezi:
• [Noua Bibliotecă Română]. Tomul liric. Braşov, 1882.

Nu exista imagini
  12) MACAVEI, MIHAIL (1882-1965)
 • Opera
 • Imagini
MACAVEI, MIHAIL (1882-1965)
33605. ~ *Le crédit agricole et le crédit foncier en Roumanie. (Thèse). Paris, Larose et Tenin, 1912. 8°. 199 p. (Rally, I, p. 184)
33606. ~ Le crédit agricole et le crédit foncier en Roumanie. Par Michel Macavei, Docteur en droit. [Paris], Libr. de la Société du Recueil Sirey (Mayenne, Impr. Charles Colin), 1912. (25 x 16,5). 1 f., 199 p. (II 490459)

Vezi de asemenea:
PARTIDUL Muncii. Manifestul şi programul... [Semnează: ~]. Iaşi, 1917; [1917].

Nu exista imagini
  13) MACDUFF, D. I. R.
 • Opera
 • Imagini
MACDUFF, D. I. R.
33607. ~ Vitania. Un lăcaş liniştit plin de dragoste şi suferinţă, [de] D. I. R. Macduff. Traducere de I. E. Torouţiu. Tipărită pentru Societatea Creştină Română. Solca (Tipografia Modernă), 1913. (16 x 11,5). 104 p. (I 465465)

Nu exista imagini
  14) MACE, I.
 • Opera
 • Imagini
MACE, I.
Vezi:
BĂLTEANU, Eniu D. Istoria unui dumicat de pâine. Prelucrare [după ~]. Bucuresci, [1891]. (Bibl. Populară)

Nu exista imagini
  15) Macédonie aux Macédoniens
 • Opera
 • Imagini
Macédonie aux Macédoniens
• La Macédonie aux Macédoniens. Vezi: SOCIÉTÉ Macédo-Roumaine de culture Intellectuelle. La Macédoine... Bucarest, 1912.

Nu exista imagini
  16) MACEDON, ALEXANDRU
 • Opera
 • Imagini
MACEDON, ALEXANDRU
33608. ~ Moneda fiduciară, [de] Alexandru Macedon. Lucrare prezentată pentru obţinerea titlului de licenţă în ştiinţe de Stat. Bucureşti (Tip. Aurora), 1907. (24,5 x 16,5). 30[-32] p. (II 5861)

Nu exista imagini
  17) MACEDONSCHI, ALEXANDRU D. (1816-1869)
 • Opera
 • Imagini
MACEDONSCHI, ALEXANDRU D. (1816-1869)
Traduceri:
• Instrucţie pentru împuşcarea în ţintă. Trad. din rusesce şi adăogată cu note desluşitoare de ~. Bucureşti, 1852.
• Reglement ostăşesc de slujba infanterii. Cartea I. Trad. din ruseşte de ~. Bucureşti, 1850-1851.
• [Reglement ostăşesc de slujba infanterii]. Suplement în Şcoala recruţilor de pedestrime... Trad. din ruseşte de ~. Bucureşti, 1851.

Nu exista imagini
  18) MACEDONSKI, ALEXANDRU AL. (1854 -1920)
 • Opera
 • Imagini
MACEDONSKI, ALEXANDRU AL. (1854 -1920)
33609. ~ Bronzes. Vers, [par] Alexandre Macédonski. Préface par Mr. Alex. Bogdan-Piteşti. [Bucureşti, Chez l'auteur (Imprimeria Populară), 1897]. (8,5 x 13,5). 5 f., LII p., p. 9-250, 10 francs. (I 100159)
Anul, pe copertă. Descriere completă după: Rally, I, p. 184.
33610. ~ *Bronzes. Vers. Préface par Bogdan-Piteşti. [Bucureşti], Chez l'auteur, 1904, pet. in-32. (Rally, I, p. 184)
33611. ~ *Le calvaire de feu. Paris, Sansot et Cie, 1906. 18°. 256 p. (Rally, I, p. 184 ; Adamescu, I, p. 129)
33612. ~ Cartea de Aur a lui Alexandru Macedonski. [Proză]. Bucureşti (Stab. Graphyc Albert Baer), 1902. (17 x 13). 301[-306 ] p. 5 lei. (I 100012)
Cuprinde şi: "Despre Alexandru Macedonski. Note biografice şi critice", semnate: "Un discipol".
33613. ~ Dramă banală. Nuvelă, [de] Alexandru Macedonski. Bucureşti, Ediţia Literatorului, 1886. (23,5 x 16). 15 p. (II 100474)
Lipsă coperta.
33614. ~ Excelsior. Poesii, [de] Alexandru Macedonski. Bucuresci (Typ. de Lux Noua Concordia), 1895. (17 x 13). 256 p. (I 60802)
33615. ~ [Excelsior, de Al Macedonski]. [Ed. nouă... Coprindend poesii ce nu se află în ediţiile precedente]. [Bucuresci, 1897]. (15 x 11). 250 p. [numerotate greşit]. (I 269014)
Lipsă cop. şi p. de titlu. La p. 5, pe exemplarul din BAR, lipită o p. pe care e scris de Macedonschi: "De cât poet român, mai bine sacagiu. Al. Macedonschi".
33616. ~ Falimentul clerului ortodox român, de Alexandru Macedonski. Bucureşti (Typ. Vocea Înveţătorilor), 1898. (24,5 x 16). 15 p. 1 leu. (II 100363)
33617. ~ Flori sacre. Poezii, de Alexandru Macedonski. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1912. (20 x 15). 148 p., 1 f. pl. 1,75 lei. (Cărţile albe) (I 29702)
Cu portretul autorului.
33618. ~ Ithalo. Poemă, [de] Al. A. Macedonski. Bucuresci, Editor Grigore Michailescu (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1878. (21 x 14,5). 32 p. (I 99805)
Lipsă coperta.
33619. ~ *Mişcarea noastră literară în cei din urmă 10 ani. (Pressa 17 şi 18 martie 1878). A apărut şi în broşură. (Adamescu, III, p. 146)
33620. ~ *Nicu Dereanu. Nuvelă, de Alexandru Macedonski. Bucureşti, Societ. Revist. lit., 1885. (22 x 15). 18 p. 50 b. (BR, 7-9 (1885-1886-1887), p. 30)
33621. ~ Parizina. [De] Al. A. Macedonski. (Dupe Lord Byron). Bucuresci, Editor: Grigore Michailescu (Typ. Alessandru A. Grecescu), 1878. (23,5 x 15). 18 p. 50 bani (II 100480)
33622. ~ Poesii. [De] Al. A. Macedonski. Precedate de o privire critică asupra poesiei. Bucureşti, Librari-Editori Ig. Haimann & Schönfeld (Tip. Curţii Regale, Proprietar F. Göbl), 1882. (18 x 12). XXIII, 411 p. (I 91478)
33623. ~ Prima-Verba. Poesii, de Al. A. Macedonski, Student în Litere. Bucuresci (Typ. E. Petrescu-Conduratu), 1872. (18 x 12). 2 f., 68 p. 3 lei noui. (I 54667)
33624. ~ *Zi de August. Nuvelă, de Alexandru Macedonski. Bucureşti, Soc. Rev. lit., 1886. (22 x 15). 16 p. 50 b. (BR, 7-9 (1885-1886-1887), p. 30)

Prefeţe:
CANTILLI, C. Bertha. Pref. de ~. Bucuresci, 1899.
DAN, M. Apus în Flăcări. Pref. de ~. Bucureşti, 1907.
DEMETRESCU, T. Poezii. Pref. de ~. Craiova, 1885.
GRIGORIU, T. Omul cu inima de piatră. Pref. de ~. Bucureşti, 1913.
IONESCU-OLT, C. Primele acorduri. Cu o scrisoare de ~. Bucureşti, 1908.
IORGULESCU, A. Stoguri blonde. Pref. de ~. Bucureşti, 1900.
RUSSE ADMIRESCU, G. Vise roze. Pref. de ~. Bucureşti, 1897.
SAVINESCU, F. Albumul timpului. Vol. I. Pref. de ~. Bucureşti, 1913.
STAMATESCU-GEST, G. Din lumea celor mici... Pref. de ~. Bucureşti, 1905.
STOENESCU, T. M. Poezii 1880-1883. Pref. de ~. Bucureşti, 1883.
THEODORIAN, C. Petale. Pref. de ~. Bucureşti, 1891.
VINEŞIU, B. A. Preludiu. Pref. de ~. Bucureşti, 1875.

Vezi de asemenea:
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. [Antologir]. Bucuresci, 1896.

Nu exista imagini
  19) MACEDONSKY II, MIHAIL D.
 • Opera
 • Imagini
MACEDONSKY II, MIHAIL D.
33625. ~ Buchetul prima-verei. Poesii de M. D. Macedonsky II. Bucuresci, Libraru-Editoru George Ioanid (Typ. Stephan Rassidescu), 1862. (14,5 x 11). 140 p. 1 sfanţ. (I 7172)
Text cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  20) MACEDONSKI, PAVEL AL. (1894-1949)
 • Opera
 • Imagini
MACEDONSKI, PAVEL AL. (1894-1949)
33626. ~ Fluturi de azur. Nuvele, [de] Pavel Al. Macedonski. Bucureşti (Tip. Mihail M. Antonescu). 1916. (16,5 x 12). 108 [-115] p. 2 lei.(I 48655)
Cu o prefaţă de Oreste.

Nu exista imagini