Bibliografia românească modernă

Autori - Litera L
  581) Legi de şcoală şi deprindere la analiză gramaticală
 • Opera
 • Imagini
Legi de şcoală şi deprindere la analiză gramaticală
32263. • *Legi de şcoală şi Deprindere la analisa gramaticală. Bucureşti?, 1850. (VeR, 14 (1850), p. 384, col. II).

Nu exista imagini
  582) Legile din 1912 în româneşte
 • Opera
 • Imagini
Legile din 1912 în româneşte
32264. •* Legile din 1912 în româneşte. Au apărut, în traducere românească legile din anul 1912 între cari cea mai însemnată este noua Lege militară. Ele se pot comanda la Budapesta. Preţul 18 cor. 90 fil. (Drap, 13 (1913), nr. 78, iul. 16/29, p. 3: Informaţiuni).

Nu exista imagini
  583) Legile în temeiul cărora a fost constituită şi funcţionează Banca Agricolă
 • Opera
 • Imagini
Legile în temeiul cărora a fost constituită şi funcţionează Banca Agricolă
32265. • Legile în temeiul cărora a fost constituită şi funcţionează Banca Agricolă, Societate anonimă. Statutele societăţei. Bucureşti (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1913. (24 x 16,5). 36 p. (II 563859)

Nu exista imagini
  584) Legi Militare pentru organizarea Armatei
 • Opera
 • Imagini
Legi Militare pentru organizarea Armatei
32266. • Nouile legi Militare pentru organizarea Armatei. Privitoarea [!] la modificarea unor articole din legea pentru înaintare în armată. Privitoare la modificarea unor articole din Legea pentru reangajarea gradelor inferioare în armată. Votate de Cameră şi Senat. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Euf. B. Miulescu), 1908. (24 x 16). 16 p. 25 bani. (II 9961)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  585) Legi pentru modificarea unor articole din Codul de comerţ din anii 1900-1902
 • Opera
 • Imagini
Legi pentru modificarea unor articole din Codul de comerţ din anii 1900-1902
32267. • [Legi pentru modificarea unor articole din Codu de comerţ din anii 1900-1902]. [Bucureşti, 1902]. (24,5 x 17). 81 p. (II 44734)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  586) Legi, regulamente şi instrucţiuni sanitare militare
 • Opera
 • Imagini
Legi, regulamente şi instrucţiuni sanitare militare
32268. • [Legi, regulamente şi instrucţiuni sanitare militare]. [Bucureşti, 1888]. (24,5 x 16). 278[-286] p. (II 544405)
Lipsă coperta şi p. de titlu. Descriere după: Crăinicianu, p. 323.

Nu exista imagini
  587) Legi şi regulamente privind organizarea poştei, a telegrafului şi a telefoanelor
 • Opera
 • Imagini
Legi şi regulamente privind organizarea poştei, a telegrafului şi a telefoanelor
32269. • [Legi şi regulamente privind organizarea poştei, a telegrafului şi a telefoanelor]. s.l., [188?]. (28,5 x 19). p. 33-360. (A 15328/5)
Exemplar incomplet.

Nu exista imagini
  588) Legi şi Regulamente propuse de Ministerul Industriei şi Comerţului
 • Opera
 • Imagini
Legi şi Regulamente propuse de Ministerul Industriei şi Comerţului
32270. • [Legi şi Regulamente propuse de Ministerul Industriei şi Comerţului. Ministru M. G. Orleanu]. [Bucureşti, 1910]. (23 x 16). 587[-590] p., 31 p. Anexă (II 534378)
Lipsă coperta şi pagina de titlu. Cuprinde: "Legea asupra asociaţiilor; Legea pentru cooperativele de muncitori şi meseriaşi; Legea măsurilor de siguranţă pentru cazane etc.: Regulament pentru aplicarea legei măsurilor de siguranţă; Legea pentru construirea de locuinţe ieftine şi sănătoase; Regulament pentru aplicarea legei locuinţelor ieftine; Legea repausului duminical; Legea pentru încurajarea industriei naţionale; Proiect de lege pentru contractul muncei şi asigurări pentru muncitori; Regulamentul muzeului comercial; Legea pentru modificarea unor articole din Legea pentru exploatarea staţiunilor balneare ale Statului: Proiect de lege pentru modificarea art. 104 din Legea minelor".

Nu exista imagini
  589) Legile asupra burselor, mijlocitorilor de schimb şi de mărfuri...
 • Opera
 • Imagini
Legile asupra burselor, mijlocitorilor de schimb şi de mărfuri...
32271. • Legile asupra burselor, mijlocitorilor de schimb şi de mărfiri, dokurilor şi intrepositelor; taxelor comunei Bucureşti şi creditelor agricole. Bucuresci, Edit. Tip. Gregorie Luis, 1881. (19 x 13,5). 56 p. 80 bani. (I 105675)

Nu exista imagini
  590) Legile de tocmeli agricole 1865-1907
 • Opera
 • Imagini
Legile de tocmeli agricole 1865-1907
32272 • Legile de tocmeli agricole 1865-1907. [Bucureşti (Carol Göbl), 1907]. (47 x 32,5). 73 p. (III 8429)
Datele editoriale menţionate de mână pe coperta exemplarului din BAR.

Nu exista imagini
  591) Legile Excepţionale votate în vederea marilor evenimente ce se vor desfăşura
 • Opera
 • Imagini
Legile Excepţionale votate în vederea marilor evenimente ce se vor desfăşura
32273. • Legile Excepţionale votate în vederea marilor evenimente ce se vor desfăşura. Sumarul: Legea Moratorului. Legea Familia Luptătorilor. Legea Timbrului de ajutor cu circulara Ministerului de Finanţe pentru aplicarea timbrului. Legea pentru îndestularea publicului. Bârlad (Tip. şi Legătoria de Cărţi, Toriceli Slobozeanu), 1915. (16,5 x 12). 52 p. (I 42767)

Nu exista imagini
  592) Legile noastre pentru dreptul la pensie şi proiectul nou depus în Cameră
 • Opera
 • Imagini
Legile noastre pentru dreptul la pensie şi proiectul nou depus în Cameră
32274. • Legile nóstre pentru dreptul la pensie şi proiectul noŭ depus în Cameră. De P... Fost magistrat. Bucuresci (Tip. si Libr. Şcoalelor, Eniŭ D. Bălteanu), 1890. (17,5 x 11,5). 36 p. (I 424136).

Nu exista imagini
  593) Legile pentru asezarea contribuţiunilor directe
 • Opera
 • Imagini
Legile pentru asezarea contribuţiunilor directe
32275. • Legile pentru aseḑarea contribuţiunilor directe; legea pentru constatarea şi perceperea contribuţiunilor directe. Regulament pentru constatarea şi perceperea veniturilor directe. Circulara D-lui ministru de finance către D-nii prefecţi de judeţie. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1871. (22 x 14). 68 p. (II 350165)
32276. • Legile pentru aşeḑarea contribuţiunilor directe; Legea pentru constatarea şi perceperea contribuţiunilor directe; Ordinul circular cu No 19242 din 12 Maiŭ 1871 al D. Ministru de Finance către D. D. Prefecţi de judeţe şi Instrucţiunile pentru facerea recensămêntului generale al periodului 1872-1876. Bucuresci (Imprimeria statului), 1871. (21 x 14). 67 p. (II 557634)
La sfârşitul textului, semnează: Ministru, P. Mavrogeni, Director, Const. S. Marcovici.

Nu exista imagini
  594) Legile pentru autentificarea actelor şi pentru autentificarea şi legalizarea actelor
 • Opera
 • Imagini
Legile pentru autentificarea actelor şi pentru autentificarea şi legalizarea actelor
32277. • Legile pentru autentificarea actelor şi pentru autentificarea şi legalisarea actelor relative la imprumuturile creditelor agricole (Promulgate la 1 Septembrie 1886) cu circulara No 9028 către primarii comunelor rurale. Ediţie oficială. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1893. (20 x 13). 29 p. 30 bani. (I 522451)

Nu exista imagini
  595) Legile pentru contribuţiunile fonciară şi transmitere
 • Opera
 • Imagini
Legile pentru contribuţiunile fonciară şi transmitere
32278. • Legile pentru contribuţiunile fonciară şi transmitere. Legile pentru constatarea şi perceperea contribuţiunilor directe de la 19 Martiŭ 1871 şi 10 Iuliŭ 1878. Regulament pentru constatarea şi perceperea veniturilor directe. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1879. (23 x 15,5). 47 p. (II 422244)

Nu exista imagini
  596) Legele pentru înfiinţarea gardei orăşăneşti
 • Opera
 • Imagini
Legele pentru înfiinţarea gardei orăşăneşti
32279. • Legele pentru înfiinţarea gardei orăşenesci. Iaşii (Tipo-Lit. H. Goldner), 1877. (18,5 x 12). 17 p. 25 bani. (I 101915)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  597) Legile pentru înstrăinarea bunurilor statului şi răscumpărarea embaticurilor...
 • Opera
 • Imagini
Legile pentru înstrăinarea bunurilor statului şi răscumpărarea embaticurilor...
32280. • Legile pentru înstrăinarea bunurilor statului şi rĕscumpĕrarea embaticurilor de la 1864 până la 1881 cu regulamentele lor de aplicare. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1905. (31 x 24). 60[-67] p. (III 169977)
32281. • Idem. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1905. (32 x 24). 46 p. (III 523893)

Nu exista imagini
  598) Legile politico-bisericesci din 1894 şi 1895 împreună cu respectivele ordinaţiuni ministeriale...
 • Opera
 • Imagini
Legile politico-bisericesci din 1894 şi 1895 împreună cu respectivele ordinaţiuni ministeriale...
32282. • Legile politico-bisericesci din 1894 şi 1895 împreună cu respectivele ordinaţiuni ministeriale traduse, edate şi comentate la ordinul Preaveneratului Consistor metropolitan de la Alba-Iulia şi Făgăraş. Blaş (Tip. Seminarului archidiecesan), 1895. (24 x 16). 267[-272] p. 1 fl. 20 cr. (II 422858)

Nu exista imagini
  599) Legile şi misterele iubirei
 • Opera
 • Imagini
Legile şi misterele iubirei
32283. • […] Legile şi misterele iubirei. Traducere de Ion S. Spartali [pe copertă : Dupe traducerea din Talmud de I. S. Spartali]. Bucuresci (Tip. de Lux, Adolf I. Feldman), 1898. (12,5 x 18,5). 150 p., 2 f. 4 lei [pe p. de titlu], 2 lei [pe copertă]. (I 409684)
La p. 4 este o altă pagină de titlu: "Legile şi misterele iubirei. Traducere de Alexandru Weill".

Nu exista imagini
  600) Legile şi regulamentele Creditului Agricol
 • Opera
 • Imagini
Legile şi regulamentele Creditului Agricol
32284 . • Legile şi regulamentele Creditului Agricol. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (21 x 13). 68 p. 2 lei. (II 423669)
32285. • Idem. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1901. (18,5 x 12). 64 p. (I 521180)

Nu exista imagini