Bibliografia românească modernă

Autori - Litera L
  241) LAPEDATU, ALEXANDRU (1876-1936)
 • Opera
 • Imagini
LAPEDATU, ALEXANDRU (1876-1936)
31584. ~ Activitatea istorică a lui Nic. Densuşianu (1846-1911), de Alex. Lăpĕdatu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1912. (23,5 x 16). 63 p. (II 30976)
31585. ~ Catagrafia bisericilor Bucureştene la 1810, publicată de Alex. Lăpĕdatu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1907. (23,5 x 16.5). 59 p. (Extr. din Biserica Ortodoxă Română, XXXI). (II 9531)
31586. ~ Câte-va idei conducătoare în vieaţa noastră românească. Conferinţă ţinută la Societatea istorică a studenţilor în litere dela Universitatea din Bucureşti, dumineca 25 Noemvrie 1901, de Alexandru Lăpĕdatu. Arad (Tip. Tribuna Poporului), 1902. (16 x 10). 30 p. (I 88575)
Lipsă cop. 3-4.
31587. ~ Cetatea Sucevii, [de] Alex. Lăpĕdatu. Conferinţă istorică-arheologică ţinută la Ateneul Român din Bucureşti la 27 Martie 1914. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1914. (24 x 16,5). 32 p., 2 pl. (II 36592)
31588. ~ Curtea de Argeş et ses monuments, [de Alex. Lăpedatu]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1909. (16 x 24). 14 p. cu il. (Administration de la caisse de l'Église. Bureau de la Commission des monuments historiques). (I 16808)
Numele autorului, menţionat de mână pe coperta exemplarului din BAR; vezi şi : Cugetarea, p. 475.
31589. ~ Damaschin Episcopul şi Dascălul, Traducătorul cărţilor noastre de ritual, [de] Alex. Lăpĕdatu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (24,5 x 17,5). 21 p. 0,80 lei. (Extr. din "Convorbiri literare", an XL). (II 151250)
31590. ~ Din zilele de cădere ale lui Mihai-Vodă Viteazul, [de] Alex. Lăpĕdatu. XVI naraţiuni istorice. (18 Sept. 1600 - 19 Aug. 1601-17 Iul. 1603). Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1909. (15,5 x 11). 171[-173], III p., cu portr. 60 bani. (Biblioteca pentru toti, 469-470). (I 15338)
31591. ~ Documentele istorice din Arhivele Braşovului. Răspuns la o critică a D-lui G. I. Ionescu-Gion, [de] Alex. Lăpĕdatu. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1903. (23,5 x 16). 30 p. 1 leŭ. (II 1515)
Pe verso p. de titlu, menţiunea: "Paginile ce urmează s'aŭ tipărit mai întîi în foiletonul ziarului Epoca, 1903, No. 78-9, 82-5".
31592. ~ Documente şi lămuriri istorice cu privire la desfacerea proprietăţilor moldovene de peste Prut după pierderea Basarabiei 16/28 Mai 1812-2/14 Ianuarie 1814, [de] Alex. Lăpĕdatu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1916. (30,5 x 21). 48 p. (Din "Revista pentru Istorie, Arheologie şi Filologie", 1916). (III 48541)
31593. ~ Doi cărturari braşoveni din sec. XVIII şi câteva documente împotriva Unirii, [de] Alex. Lăpĕdatu. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1915. (24 x 16,5). 30 p. (II 48566)
31594. ~ Episcopia Strehaii şi tradiţia scaunului bănesc de acolo. Studiu istoric, [de] Alex. Lăpĕdatu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (24 x 15,5). 30 p. (II 4044)
31595. ~ Inscripţiile Bisericii din Bălineşti, [de] Alex. Lăpĕdatu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl, S-sori), 1912. (31 x 23). 10 p. (Din Buletinul Comisiunii Monumentelor Istorice. Fasc. 16: Octomvre-Decemvre 1911). (III 27104)
31596. ~ Manuscrisele de la Bisericani şi Râşca, [de] Alex. Lăpĕdatu. Descriere, însemnări, note şi escursuri. Bucureşti (Tip. Cărţilor Bisericeşti), 1906. (24 x 16,5). IV, 56 p. (Extr. din rev. Biserica Ortodoxă Română, cu cheltuiala Administraţiei Casei Bisericii). (II 8644)
Lipsă coperta.
31597. ~ Un mănunchi de cercetări istorice, de Alex. Lăpĕdatu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (24,5 x 17,5). 173[-175] p. 2 lei. (II 44724)
31598. ~ Mihai-Vodă Viteazul, de Alex. Lăpĕdatu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (15,5 x 11). 128 p. cu portr. 20 bani. (Biblioteca Societăţii Steaua, nr. 44). (I 42896)
31599. ~ Monumentele noastre istorice în lecturi ilustrate alese, orânduite şi publicate pe seama tinerimei şcolare, de Alex. Lăpedatu, cu 115 ilustraţii în text. Bucureşti (Inst. de Edit. şi Arte Grafice Flacăra), 1914. (23 x 16). XXIV, 431 p. cu il., l pl. 4 lei. (Din publicaţiile Casei Şcoalelor. Biblioteca Secundară, No. 5). (II 41409)
31600. ~ O nouă naraţiune a luptelor dintre Movileşti 1606-1607 şi sigiliile Romanului şi Câmpulungului Muntean, [de] Alex. Lăpĕdatu. Comunicare. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (23 x 16). 13 p. cu il. (Extr. din "Convorbiri Literare", an XL). (II 5530)
31601. ~ O nouă publicaţie de Documente slavo-române cu privire la relaţiile Ţerii Româneşti şi Moldovei cu Ardealul în secolul XV şi XVI, [de] Alex. Lăpĕdatu. Recenziune. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (23,5 x 16). 45 p. (Extr. din "Convorbiri Literare", An XL şi XLI). (II 33190)
Recenzie la lucrarea lui Şt. Nicolaescu: "Documente slavo-române...".
31602. ~ Radul cel Frumos. (Iunie 1462 Ianuarie 1474), [de Alexandru Lăpĕdatu]. [Bucureşti, 190?]. (23,5 x 15). p. 13-39. (II 296411)
Textul însoţit de următoarea notă: "Lucrare pregătită în Seminarul de Istorie veche a Românilor de pe lângă Facultatea de filosofie şi litere a Universităţii din Bucuresci, de sub direcţia D-lui profesor Dr. D. Onciul".
31603. ~ Răsboiul Românilor pentru Neatârnare, [de Alex. Lăpĕdatu]. Vol. I-III. Bucureşti, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1902-1903. (12 x 8,5). 63 p. (I) ; 62 p., l f.(II) ; 72 p. (III). 15 bani [fiecare vol.]. (Biblioteca Populară Minerva, nr. 20, 21, 22). (I 424420)
Autorul identificat după: R Bibliogr., 1 (1903), nr. 3, mai-iunie, p. 57.
31604. ~ Idem. Vol. I, III. Bucureşti, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1908. (12 x 8,5). 63 p (I) ; 72 p. (III). 15 bani nr. (Biblioteca Populară, nr. 20, 22). (I 656048)
Nu am văzut vol. II, apărut în nr. 21 al colecţiei.
31605. ~ Scurtă privire asupra cestiunii conservării şi restaurării monumentelor istorice în România, de Alex. Lăpĕdatu, Secretarul Comisiunii Monumentelor Istorice. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu) 1911. (22,5 x 16). 24. (II 27658)
Tipărită mai întîi în publicaţia omagială "Lui Sp. C. Haret".
31606. ~ Ştefan-cel-Mare, de Alex. Lăpĕdatu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1904. (15,5 x 11). 96 p. cu il. 15 bani. (Biblioteca Societăţii Steaua, nr. 9). (I 101817)
31607. ~ Vlad-Vodă Călugărul. 1482-1496. Monografie istorică, de Alex. Lăpĕdatu. Bucureşti (Atelierul grafic I. V. Socecŭ), 1903. (24 x 16). 77[-79] p. 1,75 lei. (Extr. din "Convorbiri Literare", anul XXXVII, cu cheltuiala Fundaţiunei Universitare Carol I). (II 101614)
În colaborare
31608. ~ Câteva cuvinte asupra bisericilor Sf. Nicolae-Domnesc şi Trei-Ierarhi din Iaşi, [de Alex. Lăpĕdatu şi A. Lecomte de Noüy]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion Rasidescu), 1904. (26 x 18). 59[-61] p., 8 f. pl. (Administraţia Casei Bisericii). (II 87104)
Precuvîntare semnată de: P. Gârboviceanu, Administratorul Casei Bisericii. Din prefaţă reiese că partea istorică a fost redactată de Alex. Lepĕdatu, secretarul Comisiei Monumentelor istorice, iar descrierea artistică a acestor biserici a fost făcută de A. Lecomte de Noüy.

Traduceri, edit. de texte:
ROMSTORFER, K. A. Cetatea Sucevii...Publicată în rom. de ~. Bucureşti, 1913
BALCESCU, N. Românii sub Mihai-Vodă Viteazul. Ediţie nouă de ~. Bucureşti, 1908.
Vezi de asemenea:
• Lui Ion Bianu. [Omagiu] Bucureşti, 1916.
• Prinos lui D. A. Sturdza. Bucureşti, 1903.

Nu exista imagini
  242) LĂPEDATU, ION A. (1844-1878)
 • Opera
 • Imagini
LĂPEDATU, ION A. (1844-1878)
31609. ~ Asupra situaţiunei. Articole şi foişóre [publicate în Orientulu Latinu], de Iónu A. Lapĕdatu. Braşovu (Tip. lui Römer & Kamner), 1877. (15 x 11). 2 f., 193[-195] p. 60 cr.v.a. (I 183194)
31610. ~ Încercări în literatură, de Iónu A. Lăpĕdatu. Brasiovu (Tip. lui Römer & Kamner), 1874. (16 x 11). 4 f, 198 p. 1 fl., èr pentru România 3 lei n. (I 8373)
31611. ~ *Mira fată de împărat. Sibiu, Luceafărul, 1909. (Dicţ. Lit. Rom. -Iaşi, p. 486)
31612. ~ Nuvele istorice. Amor şi răsbunare şi O tragedie din zile bătrâne, de Ioan Al. Lăpĕdatu. (1844-1878). Cu o notiţă biografică şi cu portretul autorului. Sibiiu, Edit. Asociaţiunii, 1905. (18 x 13). 68 p. 20 fil. (Biblioteca Poporală a Asociaţiunii, nr. 21). (I 31406)
Cu un portret. Prefaţa de Andrei Bârseanu.
31613. ~ Idem. Moartea lui Aslan şi O duşmănie cu bun sfîrşit, de Ioan Al. Lăpĕdatu. (1844-1878). Sibiiu, Edit. Asociaţiunii, 1906. (18 x 13). 116 p. 30 fil. (Biblioteca Poporală a Asociaţiunii, nr. 22). (I 31406)

Vezi şi:
• Poesii ale scriitorilor din epoca Unirii... Vălenii de Munte, 1909.
TĂSLĂUANU, Adelina. Biblioteca copiilor. Vol. IV. Sibiiu, 1908.

Nu exista imagini
  243) LĂPEDATU, IOAN I. (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
31628. ~ *Studii practice de bancă, de Ioan I. Lăpĕdatu, secretarul Institutului de credit Ardeleana (Cuprinzînd rezultatul studiilor practice făcute la unele bănci mai mari din Cluj şi Budapesta). Sibiiu, Edit. Revistei economice (Tip. arhidiecezană), 1906. 2 cor. (Biblioteca Băncilor Române, nr. 5-8). (Drap, 6 (1906). nr. 105, sept. 23/6 oct., p. 3: Bibliografie ; Uni, 16 (1906), nr. 42, oct. 13, p. 331: Noutăţi; RE, 8 (1906), nr. 37, sept. 16, p. 338: Bibliografie)
31629. ~ Teoria Asigurărilor asupra vieţei, [de] Ioan I. Lăpĕdatu. Braşov (Tip. Ciurcu & Comp.), 1902. (23 x 16). 144 p. (II 22500)

LĂPEDATU, IOAN I. (1876-?)
31614. ~ Banca Austro-Ungară, de Ioan I. Lăpĕdatu, profesor de ştiinţe comerciale. Sibiiu (Tip. Arhidiecesana), 1904. (25 x 17). 2 f., 41 p. (II 181283)
31615. ~ *Banca generală de asigurare, înfiinţarea şi numirea ei. De Ioan I. Lăpĕdat. (Conferinţă informativă ţinută la 17 Martie a.c. în Sălişte). Sibiiu (Tip. Arhidiecezană), 1912. 8° mic, 20 p. 50 fil. (Biblioteca Băncilor Române, nr. 12). (RE, 14 (1912), nr. 18, mai 4, p. 236: Bibliografie; Drap, 12 (1912), nr. 48, apr. 24, p. 3: Bibliografie ; Uni, 22 (1912), nr. 72, iul. 9, p. 7).
31616. ~ Băncile în noua reformă a dărilor, [de] Ioan I. Lăpĕdatu. Orăştie (Tipografia Nouă), 1908. (19,5 x 12,5). 38 p. (I 9482)
31617. ~ Efectele publice, de Ioan I. Lăpĕdatu. Sibiiu, Edit. Revistei economice (Tip. Arhidiecezană), 1905. (20 x 13). 62 p., l f. 1 cor. (Biblioteca Băncilor Române, nr. 3-4). (I 14637)
31618. ~ La chestiunea băncii de asigurare. Raport prezentat în şedinţa plenară din 19 Decemvrie st. n. 1909 a direcţiunii Solidarităţii prin Ioan I. Lăpĕdatu. Sibiiu (Tip. arhidiecezană), 1910. (31,5 x 23,5). [20] p. (BCU-ClN 149696)
Cu menţiunea: "Confidenţial". Cu un Cuvînt înainte de Partenie Cosma, preşedintele direcţiunii Solidarităţii.
31619. ~ La chestiunea băncii culturale, [de] Ioan I. Lăpĕdatu. Orăştie (Tipografia Nouă), 1908. (30,5 x 23,5). 15 p. (III 11365)
31620. ~ Monografia Institutului de credit şi de economii Ardeleana Societate pe acţii în Orăştie, 1885-1910, [pe copertă: Ardeleana institut de credit şi de economii. 1885-1910]. [De Ioan I. Lăpĕdatu]. Sibiu (Tip. Arhidiecezană), 1912. (30 x 23). 218[-222] p. cu il., 2 tab. (III 524054)
Din "Cuvînt înainte" de Ioan I. Lăpĕdatu, reiese că el este autorul.
31621. ~ Politica de discont, de Ioan I. Lăpĕdatu, secretarul institutului de credit şi economii Ardeleana. Sibiiu (Tipografia arhidiecezană), 1905. (25,5 x 17). 39 p., l f. erata. (II 21876)
31622. ~ Probleme sociale şi economice, de Ioan I. Lăpĕdatu, Profesor. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1904. (18,5 x 11,5). 40 p. (Retipărire din Gazeta Transilvaniei, cu cheltuiala despărţămêntului I (Braşov) al Asociaţiunei pentru literatura română şi cultura poporului român). (I 14709)
31623. ~ *Problemele viitoare ale băncilor noastre, de Ioan I. Lăpĕdatu, conferinţă ţinută la adunarea generală a Solidarităţii dela 22 Iunie 1913 în Sebeşul săsesc. Sibiiu (Tipografia Poporului), 1913. 28 p. 50 fil. (Biblioteca Băncilor Române, nr. 14). (RE, 15 (1913), nr. 34, aug. 24, p. 400: Bibliografie; Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 79).
31624. ~ Pro Domo. Cuvinte rostite în adunarea acţionarilor Băncii Generale de Asigurare, ţinută la 7 Maiu 1918 în Sibiiu, de Ioan I. Lăpĕdatu. Sibiiu (Tipografia Arhidiecezană), 1918. (20 x 13). 28 p. (I 180741)
31625. ~ Românii seceleni. Causele decadenţei lor economice şi mijlócele de îndreptare. Disertaţiune de Ioan I. Lăpădat. Tipărită cu cheltuiala despăr. I (Braşov) al Asociaţiunei pentru lit. română şi cultura poporului român. Braşov (Tip. A. Mureşianu), 1899. (18 x 13). 22 p. (I 261016)
31626. ~ *Sistemul de economie politică a lui Adam Smith. Budapesta, 1903. (Lăpĕdatu. Probleme, cop. 4 , Lăpĕdatu, p. 2).
31627. ~ Studii de contabilitate, de Ioan I. Lăpĕdatu. Sibiiu, Edit. Revistei economice (Tip. Arhidiecesană), 1904. (20 x 13). 36 p. 50 bani. (Biblioteca Băncilor Române, nr. 1). (I 14636)
Nu exista imagini
  244) LĂPUŞNEANU, GEORGE C. (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
LĂPUŞNEANU, GEORGE C. (1865-?)
31630. ~ Manual practic pentru conducĕtorii de maşini, de George Lăpuşneanu. Căpitan-Mecanic de Marina Militară, Profesor la Şcóla de Marină. Constanţa (Tip. Română Nicolescu), 1901. (24 x 16,5), 144 p. 2,50 lei. (II 422853)
31631. ~ Maşina electrică Turbo-Motor Sistem Parson. Conferinţă ţinută la bordul Crucişetorului Elisabeta de George Lăpuşneanu Căpitan mecanic în Marina Militară. Constanţa (Tip. Ovidiu H. Vurlis), 1902. (23 x 16). 27 p., III pl. (II 423073)

Nu exista imagini
  245) Lăsata secului
 • Opera
 • Imagini
Lăsata secului
• Lăsata secului...
Vezi: POPESCU, Maria, n. Bogdan. Lăsata secului. Braşov, 1908.

Nu exista imagini
  246) LĂSCĂRESCU, ION I.
 • Opera
 • Imagini
LĂSCĂRESCU, ION I.
31632. ~ Contribuţiuni la studiul curei radicale al hemoroizilor. (Procedeul Whitehead modificat de D-l Prof. Dr. Angelescu). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... de Ion I. Lăscărescu. Bucuresci (Tip G. A. Lăzăreanu), 1908. (25 x 16,5). 37[-39] p. cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1034). (II 10626)

Nu exista imagini
  247) LAŢESCU, IOAN
 • Opera
 • Imagini
LAŢESCU, IOAN
Traduceri:
GABORIAU, Èmile. *Degringolada. I-II. Trad. de ~. Iaşi, 1879-1880.

Nu exista imagini
  248) LĂZĂREANU, BARBU (1881-1957)
 • Opera
 • Imagini
LĂZĂREANU, BARBU (1881-1957)
31633. ~ Const. G. Radovici. Aghatha Bârsescu. Nora Marinescu. Drumeţii din 1899, de Barbu Lăzăreanu. Bucureşti (Agenţia de publicitate şi Tip. I. Brănişteanu), 1917. (16 x 12). 24 p. 50 bani. (I 48539)
31634. ~ *Puţină archeologie teatrală şi Pagini de istoria antică, o broşură scrisă de B. Lăzăreanu. Bucureşti, 1918. (M, 20(1918), nr. 90, apr. 19, p. 1: Litere, Arte, Varia).

Nu exista imagini
  249) LĂZĂREANU-METTEY, EMMA
 • Opera
 • Imagini
LĂZĂREANU-METTEY, EMMA
31635. ~ Emile Zola. Conferinţă ţinută în aula liceului Laurian din Botoşani la 2 Februarie 1904, de D-na Emma Lăzăreanu Mettey. Botoşani (Tip. Reînvierea, Segall & Marcu, [1904]. (16 x 10,5). 19 p. (I 13368)

Nu exista imagini
  250) LĂZĂRESCU, ALEXANDRU (1828-1876)
 • Opera
 • Imagini
LĂZĂRESCU, ALEXANDRU (1828-1876)
(Laerţiu)
31636. ~ George sau Un amor românesc. Vodevil în trei acte, compus de A. Lăzărescu. Bucureşti (Tip. lui Iosef Copainig), 1851. (18 x 11,5). 69 p. (I 77002)
Cu alfabet de tranziţie.
31637. ~ Massimu pictorele. Melodramă în cinci acte şi patru tablouri, de A. Lăzărescu. Bucuresci (Impr. Mitropolitului Nifon), 1858. (21,5 x 13,5). 135 p. (II 53495)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
31638. ~ Ore de repaosŭ. Poesii, de A. Lăzărescu. Bucuresci (Impr. Santei Mitropolii), 1852. (19,5 x 13). 2 f., III p., p. 9-127[-131]. (I 101914)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
31639. ~ Alfredo. Ore de repaosŭ. Poesii, de A. Lăzărescu. A duoa serie. Bucureşti, Librariu-Editoriu G. Ioannide (Impr. lui Ferdinand Om), 1854. (22, 14,5). 197 p. (II 53561)
Cu alfabet de tranziţie.
31640. ~ Sanuto. Dramă în cinci acte, de A. Lăzărescu. Bucuresci (Tip. lui C. A. Rossetti şi Vinterhalder), 1851. (21 x 14,5). 150 p. (II 379546)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
31641. ~ Stroie Corbeanul, de Alexandru Lăzărescul (Laerţiu). [Partea] II. Opera posthumă precedată de viaţa şi operele autorului, de Teodor I. Focşăneanul. Bucuresci (Tip. C. Petrescu-Conduratu), 1885. (24 x 16). XLVIII, 150 p. 2 lei (II 385065)
După cum se arată în Prefaţă, partea I a romanului a fost publicată "în foiţele unuia din ḑiurnalele ce apărea în capitalĕ".în 1867.

Nu exista imagini
  251) LĂZĂRESCU, ALEXANDRU EMIL
 • Opera
 • Imagini
LĂZĂRESCU, ALEXANDRU EMIL
(Laerţiu III)
31642. ~ Des droits du conjoint survivant, par Alexandre-Emile Lazaresco, Docteur en Droit, Avocat. Paris, Jouve & Cie, Editeurs (Impr. Jouve et Cie), 1917. (24 x 15,5). 200 p. (II 261498)
31643. ~ Ore de repaos. Poezii, [de] Alexandru E. Lăzărescu (Laërtiu III). Vol. I. s.l., [1910]. (16,5 x 12). 24 p. (I 22216)
Lipsă coperta. Autorul, probabil nepot al lui Alexandru Lăzărescu, care a semnat Laertiu şi a publicat două volume de versuri cu titlul: "Ore de repaos". Poeziile din acest volum au fost scrise de autor în cursul anului 1909.

Nu exista imagini
  252) LĂZĂRESCU, AMEDEU A.
 • Opera
 • Imagini
LĂZĂRESCU, AMEDEU A.
31644. ~ Despre novaţiune în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă de Amedeu A. Lăzărescu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), [1900]. (24 x 16,5). 92 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci). (II 422867)
Datat după: An B, 1905, p. 134.

Vezi de asemenea:
• Despreţuirea proprietăţei urbane. Chestiuni desbătute de d-nii avocaţi...Bucureşti, 1902.

Nu exista imagini
  253) LĂZĂRESCU, ANDREI (1869-?)
 • Opera
 • Imagini
LĂZĂRESCU, ANDREI (1869-?)
31645. ~ *Asupra unei metode pentru a citi şi scrie formulele chimice, 1899. (Lăzărescu, cop. 4; Pompeiu-Lăzărescu, cop. 4).
31646. ~ Catalogul Bibliotecei Ştiinţifice, publicat sub îngrijirea D-lui Andrei Lăzărescu, Profesor la Liceul din Craiova. Craiova (Tip. Fulgerul), 1907. (16 x 12). 16 p. (I 17816)
31647. ~ Europa, cu lecturi geografice, pentru clasa a II-a secundară precum şi pentru clasa II-a a şcoalelor elementare de comerţ şi pentru clasa III-a a şcoalelor normale primare, [de] Andrei Lăzărescu, Profesor la liceul Sf. Sava. Ed. V aprobată. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co. (Atelierele Socec), 1911. (21 x 14). 182 p. cu il., 3 h. 3 lei. (Cursul de geografie. Învăţămîntul secundar). (II 24146)
31648. ~ Europa cu lecturi geografice, pentru clasa a III-a secundară precum şi pentru clasa a II-a a şcoalelor elementare de comerţ şi pentru clasa III-a a şcoalelor normale primare, [de] Andrei Lăzărescu [...] Ed. VI. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1918. (20 x 13). 182 p. cu il., 3 h., 14 pl. 4.30 lei. (Cursul de Geografie. Învăţămîntul secundar). (I 507626)
31649. ~ Europa şi noţiuni de cosmografie, pentru clasa a III-a secundară, de Andrei Lăzărescu, Profesor [la liceul Carol I-iŭ din Craiova]. Ed. III. Bucureşti, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Atelierele I. V. Socecu), 1905. (20 x 13). 177[-180] p., 10 f. pl., 2 h. 3,25 lei. (Cursul de geografie. Învăţământul secundar). (I 2427)
31650. ~ Faţa economică a pământului. Studiu de geografie economică, întocmit de către Andrei Lăzărescu. Partea I: a) Omul şi natura, b) Evoluţia comerţului, c) Marile căi de comunicaţiune. Craiova (Tip. Fulgerul), 1907. (21 x 14). 103 p. 1,30 lei. (Biblioteca ştiinţifică). (II 297904)
31651. ~ Geografia Europei. Întocmită conform programei officiale de studii pentru scólele secundare (Licee, Gimnasii şi şcoalele secundare de fete de gradul I), de Andrei Lăzărescu, Profesor. Ed. II. Poesci (Tip. Fabricei Progresul), 1901. (23,5 x 16). 117, XXV p., p. A-C. (Cursul de Geografie. Învĕţămĕntul secundar). (II 170773)
31652. ~ Geografie generală, pentru clasa I-a secundară de băeţi şi fete precum şi pentru clasa I-a şcoalelor elementare de comerţ şi clasa I-a a şcoalelor normale primare, [de] Andrei Lăzărescu, Profesor la Liceul Sf. Sava. Ed. I aprobată. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Comp., 1911. (20,5 x 13,5). 140 p. cu il., 1 f. erata, 8 h. 2,75 lei. (Cursul de geografie. Învăţământul secundar). (II 24145)
31653. ~ *Introducere în studiul Geografiei. Studii critice, de Andrei Lăzărescu, 1901. (Biblioteca revistei Publicările unui grup de iubitori ai literaturei şi ai ştiinţei). (Lăzărescu, cop. 4).
31654. ~ Lămuriri asupra celor publicate în Solidaritatea, Buletin lunar al Uniunii Corpului didactic de toate gradele Solidaritatea din Dolj. Anul II. No. 6-9 din Septemvrie-Decemvrie 1905. Scrisoare adresată d-lui N. Cantuniar preşedintele Uniunei Solidaritatea, de către d-1 A. Lăzărescu, profesor la liceu. Craiova (Stabilimentul Inst. de Arte grafice Ralian şi Ignat Samitca), 1905. (22 x 15,5). 8 p. (II 16916)
31655. ~ Noţiuni de geografia Europei şi noţiuni de cosmografie, de Andrei Lăzărescu, Profesor. Programul oficial de studii pentru şcólele secundare Clasa III-a (licee, gimnasii şi şc. secundare de fete gr. I-iŭ). [Pe copertă şi: Cartea coprinde: numeróse bucăţi de citire geografică; 24 de hărţi fisice, politice şi economice; 45 de imagini, cari ne arată cele mai renumite monumente din Europa; şi 42 de figuri pentru înţelegerea lecţiunilor de Cosmografie]. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecŭ & Comp. (Stabilimentul grafic IV. Socecŭ), 1903. (20 x 13). 196 p. cu il., l f., XXXXVIII f. pl. 4 lei. (Cursul de geografie. Învĕţămêntul secundar). (I 2302)
31656. ~ Noţiuni elementare de cosmografie. Întocmită conform cu programa officială de studii pentru scólele secundare (Licee, Gimnasii şi şcó1ele secundare de fete de gradul I-iu), de Andrei Lăzărescu, Licenţiat în Şciinţele Fisice. Profesor. Ed. I cu numeróse figuri. Ploesci (Tip. Lumina), 1901. (23,5 x 15,5). 1 f., III p., p. 7-61[-63],4 pl. 1 leu. (Geografia matematică. Învĕţămêntul secundar). (II 465966)
În colaborare:
31657. ~ *Geografia Asiei, Africei, Americei şi Oceaniei, pentru clasa III sec. (Aprobată), de Lăzărescu Andrei şi Nico1ae Iacobes-cu (Lăzărescu. Geografia, cop. 4 ; Lăzărescu-Iacobescu, cop. 4).
31658. ~ Geografia economică a României, a Europei cu posesiunile europene din cele-l-alte continente, şi a Americei, de Andrei Lăzărescu şi Nicolae Iacobescu, Profesori. Programul official de studii pentru şcólele secundare, clasa VI de liceŭ. Ed. I. Ploesci (Tip. Lumina), 1902. (23 x 15,5). 1 f., III, 290 p. (Cursul de geografie. Învĕţămêntul secundar). (II 493374)
31659. ~ Geografia economică a României, a Europei şi Americei, de Andrei Lăzărescu şi Nicolae Iacobescu, Profesori. Ed. III. În conformitate cu programul oficial de studii pentru şcoalele secundare, clasa VI de liceu. Craiova, Librăria şi Tipografia Sache Pavlovici, 1908. (20 x 13). 259 p. 3 lei împreună cu atlasul. (II 11067)
Atlasul apărut sub titlul: Hărţi pentru studiul Geografiei economice. România, Europa şi America, întocmite de A. Lăzărescu şi N. Iacobescu, Profesori. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1908. (23 x 15,5). 16 hărţi.
31660. ~ A. Geografia economică a României, Europei şi Americei. B. Geografia generală. Întocmite de către Andrei Lăzărescu şi Nicolae Iacobescu, Profesori secundari. Ed. IV. În conformitate cu programul oficial de studii pentru şcoalele secundare, clasa V-a de liceu şi clasa III-a a şcoalelor comerciale superioare. Craiova (Tip. Fulgerul), [1910]. (20 x 13). 237[-240] p. cu il. 3,25 lei. (Cursul de Geografie. Învăţămîntul secundar). (I 20271)
31661. ~ Idem. Ed. V. Bucureşti (Craiova. Tip. Fulgerul). [1912]. (21 x 13,5). 234[-238] p. (Cursul de Geografie. Învăţămîntul secundar). (II 28927)
31662. ~ Geografia fisică. Clasa V-a secundară, întocmită de Andrei Lăzărescu şi Nicolae Iacobescu, Profesori. Partea I. Introducere în studiul Geografiei. Partea II-a, Litosfera. Craiova (Librăria şi Tip. Sache Pavlovici), 1909. (20,5 x 13,5). 62 p. cu il. (Cursul de Geografie. Învăţământul secundar) (II 12575)

Vezi şi:
POMPEIU, D. şi ~. Essai sur le calcul des indices de réfraction... Ploeşti, 1899.

Prefeţe:
DAVY, HUMPHRY. Apologia chimiei. Trad de T. Tănăsescu. [Pref. de ~]. Craiova, 1907 .

Nu exista imagini
  254) LĂZĂRESCU, DEMETRIU
 • Opera
 • Imagini
LĂZĂRESCU, DEMETRIU
31663. ~ *Despre distribuţia avuţiilor, de D. Lăzărescu. Bucureşti, 1878. 8°. (BR, 1 (1879), nr. 6, iunie, p. 65 ; Popescu. Siese ani, p. 35).
31664. ~ Noua Lege a timbrului şi înregistrărei cu notte explicative, de Demetriu Lăzărescu, Absolventŭ allŭ scóllei de administraţiă din Bucuresci, impiegatŭ în Ministerulŭ Financelorŭ serviciulŭ timbrului şi înregistrărei. Bucureşti (Noua Typ. a Laboratorilorŭ Români), 1874. (20 x 13,5). 53 p. 80 bani. (I 534044)Nu exista imagini
  255) LĂZĂRESCU, DUMITRU G. (1894-?)
 • Opera
 • Imagini
LĂZĂRESCU, DUMITRU G. (1894-?)
31665. ~ Contribuţiuni la studiul kystelor supurate ale ovarului. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la 28 Iunie 1916. De Dumitru G. Lăzărescu. Bucureşti (Tip. modernă Cultura), 1916. (23 x 16). 33[-37] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, 1495). (II 580154)

Nu exista imagini
  256) LĂZĂRESCU, EDUARD
 • Opera
 • Imagini
LĂZĂRESCU, EDUARD
31666. ~ *Du recel ou du divertissment dans les successions. These par Edouard Lazaresco. Paris, A. Pedone, 1914. 8°. 128 p. (Rally I, p. 177).

Nu exista imagini
  257) LĂZĂRESCU, EMIL ALEXANDRU (1866-1943)
 • Opera
 • Imagini
LĂZĂRESCU, EMIL ALEXANDRU (1866-1943)
31667. ~ Aşeḑămintele Nifon Mitropolitul. Replică la Cartea Galbenă a D-lui Petru Grădişteanu, [de] Emil Al. Lăzărescu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1897. (23 x 15). 15 p. (II 53711)
La p. 15, menţiunea: "Veḑi ḑiarul Românul din 23 Februarie 3, 4, 5, 6, 7 şi 8 Martie 1897".
31668. ~ Idem. Bucuresci (Institutul de Arte Grafice, Carol Göbl), 1897. (19,5 x 13). 17 p. (I 64298)
Lipsă coperta. Autorul menţionat la p. 14.
31669. ~ Cassa rurală şi cestiuni ţărănesci, [de] Emil Al. Lăzărescu. Sociologie, Economie, Politică. Bucuresci (Tip. Munca), 1903. (23 x 15,5), 32 p. (II 67632)
31670. ~ Discursul rostit în şedinţa Senatului de la 23 Martie 1911 cu ocazia răspunsului la mesaj, [de] Em. Lăzărescu. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1911. (16,5 x 10,5). 79 p. (I 23224)
31671. ~ Studiu asupra condiţiunei copiilor naturali în legislaţiunea română comparată cu a Romanilor şi cu acea a tutulor state [!] ale Europei, de Emil Alexandru Lăzărescu [licenţiat în drept]. Bucuresci (Tipo-Litografia Dor. P. Cucu), 1888. (24,5 x 16). 294, VI p. (II 422761)

Nu exista imagini
  258) LĂZĂRESCU, ER.
 • Opera
 • Imagini
LĂZĂRESCU, ER.
31672. ~ Lecţiune de deschidere a cursului de salubritate publică ţinut la Şcoala de arhitectură din Bucuresci, în ziua de 30 Noiembrie 1901, de Er. Lăzărescu, Arhitect. Bucuresci (Typ. Miulescu), 1901. (16 x 10). 29 p. (I 54139)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  259) LĂZĂRESCU, EUGENIA
 • Opera
 • Imagini
LĂZĂRESCU, EUGENIA
31673. ~ Consideraţiuni asupra sarcinei şi facerei la primiparele în vârstă. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Decembrie 1913 de Eugenia Lăzărescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Speranţa), [1914]. (23 x 15,5). 47 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1319). (II 33608)

Nu exista imagini
  260) LĂZĂRESCU, H.
 • Opera
 • Imagini
LĂZĂRESCU, H.
31674. ~ Consideraţiuni asupra utilizărei combustibililor în maşinele termice în general şi motorul Diesel în special. Importanţa motorului Diesel pentru industria noastră de petrol, [de] H. Lăzărescu, Inginer. Bucureşti (Tip. Kooperativă), 1912. (23 x 16). 18 p. cu il. (Extr. din Buletinul Societăţei Politecnice, An XXVIII, No. 12). (II 30900)
31675. ~ Despre gazele naturale. Proprietăţile, captarea şi utilizarea lor în industrie, [de] H. Lăzărescu, Inginer. Bucureşti, 1913. (23 x 16). 21 p. cu il. (Extr. din Buletinul Societăţei Politecnice. An XXIX, No. 1). (II 33557)

Nu exista imagini