Bibliografia românească modernă

Autori - Litera L
  1) La aniversarea de 150 ani
 • Opera
 • Imagini
La aniversarea de 150 ani
31068. • La aniversarea de 150 ani a regimentului de infanterie ces. şi reg. Imperatul Leopold al II-lea Nr. 33. 1741-1891. Arad (L. Réthy & Fils), [1891]. (23 x 15). 12 p. (BCU-ClN 194790)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  2) La Arme
 • Opera
 • Imagini
La Arme
31069. • La Arme. Cântecele ostaşului, culese de G.T.N.-Libri. Marsilieza franceză. Voluntarul francez. Deşteaptă-te Române. Pe-al nostru steag. Treceţi batalioane. Gornistul. Biruitori. Soldaţii. Hora dela [!] Silistra. Hora Cadrilaterului. Ruga mamei. Ce te legeni codrule. Mândruliţa de la munte. La noi. La oglindă. Numai una. Gaudeamus şi multe altele. Bucureşti (Tip. N. Stroilă), 1916. (15 x 11,5). 59, II p. 30 bani. (I 48682)
Cuprinde poezii de: Şt. O. Iosif, V. Alecsandri, Andrei Mureşianu, A. Bârsan, I. U. Soricu, I. Neniţescu, M. Eminescu, Ştefan Iulian, Oct. Goga, G. Coşbuc şi Rouget de L'Isle.

Nu exista imagini
  3) La Balul mascat al presei
 • Opera
 • Imagini
La Balul mascat al presei
31070. • La Balul mascat al presei. Rostul lumei. Cupeu de dame. Istoria unui meşteşugar. Descrieri foarte interesante. Bucuresci, Edit. Typ. Universul, L. Cazzavillan, [1898]. (19 x 13). 101 p. 35 banii. (Biblioteca Economică a ḑiarului Universul, nr. 1). (I 424053)
Descriere după copertă. Titlurile povestirilor sînt: "Viaţa casnică sau La Balul Presei" ; "Rostul lumei" ; "Vedenia lui Babuc descrisă de el însuşi".

Nu exista imagini
  4) La botezul unui copil
 • Opera
 • Imagini
La botezul unui copil
31071.• La botezul unui copil. Preocupările unui părinte afectuos. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1910. (18 x 12). 16 p. (I 21695)

Nu exista imagini
  5) La ce nu răspunde Cernăianu
 • Opera
 • Imagini
La ce nu răspunde Cernăianu
31072. • La ce nu răspunde Cernăianu [de P. C.]. Bucureşti (Tip. N. Stroilă) 1915. (16 x 12). 16 p. (I 45148)
Descriere după copertă. La sfârşitul textului, iniţialele: P. C.
La ''Ierarhia Românilor din Ardeal şi Ungaria''

Vezi:
[PUŞCARIU, ION]. La ''Ierarhia Românilor''...Sibiu, 1905

Nu exista imagini
  6) La Ivangorod
 • Opera
 • Imagini
La Ivangorod
31073. • La Ivangorod. Vitejilor români din regementul de infanterie Nr. 50 din Ardeal [Versuri]. Cluj (Tip. Carmen, Petru P. Bariţiu), 1915. (15 x 10,5). 16 p. (BCU-ClN 163498)
Lipsă copertă şi p. de titlu. Descriere după titlul de la începutul textului, completată cu datele editoriale de la p. 16. Cuprinde poezii de Velcean, sergent-major; nesemnate; "Răvaş în tabără"; "Copilul" de Livia Rebreanu ; "Codrule măria ta!" de Ovidiu Hulea.
Nu exista imagini
  7) La mormântul Floricăi Strajan
 • Opera
 • Imagini
La mormântul Floricăi Strajan
31074. • La mormêntul Floricăi Strajan elevă a şcoalei centrale din Craiova repausată în 13 August 1892 în etate de 13 ani. Craiova, 1892. 16 p. (I 7754)
Fişă completată după catalogul alfabetic al BAR

Nu exista imagini
  8) La noi ca-la nimeni
 • Opera
 • Imagini
La noi ca-la nimeni
31075. • La noi ca-la nimeni: Atâtea rele aduse de modă! [De] D'ai lui Ţepeş. Bucureşti, Depozitul General ''La Librăria Stănciulescu'' (Stabiliment de Arte Grafice Energiea), 1915. (19 x 12,5). 14[-16] p. 50 bani. (I 54573)

Nu exista imagini
  9) La şcoala crimei
 • Opera
 • Imagini
La şcoala crimei
31076. • La şcoala crimei. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz, [1909]. (23 x 16,5). 64 p. 40 bani. (Revista Romanelor Criminale. Din documentele secrete ale lui Sherlock Holmes, nr. 44). (II 58490)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  10) La şezătoare la Moş Tudor
 • Opera
 • Imagini
La şezătoare la Moş Tudor
31077. • La şezătoare la Moş Tudor. II, [de] A. C. Focşani (Tip. Gh. A. Diaconescu), 1913. (20 x 13). 40 p. (I 48980)

Nu exista imagini
  11) La poartă la Moş Tudor
 • Opera
 • Imagini
La poartă la Moş Tudor
31078. • La poartă la Moş Tudor. III, [de] A. C. Focşani (Tipografiile Unite ,,Sporul”), 1914. (20 x 13). 29 p. (I 51545)

Nu exista imagini
  12) La vatră : pilde şi glume ţărăneşti
 • Opera
 • Imagini
La vatră : pilde şi glume ţărăneşti
31079. • La vatră (pilde şi glume ţărăneşti). Cluj (Tip. Carmen, Petru P. Bariţiu), 1912. (14,5 x 11). 1 f., 48 p., 3 f. pl. (BCU-ClN 285906)
Cuprinde: "Judecata vulpii" de P. Ispirescu; "Glume"; "Se scutură frunzele..." de E. R.; "Povestea unui om leneş" de Ion Creangă; "Mi-a bătut un moş la poartă..." de Oct. Goga; "O scrisoare la vlădica" de I. Agârbiceanu; "Despre cei ce plâng de copii" de A. Pann; "Nu fugiţi de meşteşug" de Petru Gh. Savin; "Urmele păcatului" de Vaida Receanul; "Cântece" culese de I. Câmpian; "Veleatul omului" de Tudor Pamfile; "Despre vorbire" de A. Pann; "Cursa" de Ion Ciocârlan; "Despre beţie" de I-O-Z.

Nu exista imagini
  13) La Văcăresci fără bicicletă şi fără graphophon...
 • Opera
 • Imagini
La Văcăresci fără bicicletă şi fără graphophon...
31080. • La Văcăresci fără bicicletă şi fără graphophon, sau furtul de la Sinagoga Mare. Bucuresci (Tip. Griviţa, M. M. Antonescu), 1901. (16 x 12). 10[-13] p. (I 520477)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  14) LABBÉ, H.
 • Opera
 • Imagini
LABBÉ, H.
În colaborare:
31081. ~ Metabolismul purinelor la gutoşi, de H. Labbé şi V. Hâncu. Lucrare făcută în laboratorul de chimie biologică din spitalul Laennec serviciul prof. Landussy, Paris. (Urmare). Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (21,5 x 13). 3 p. (II 16532)
Se poate ca lucrarea să fie continuarea celei apărute în l. franceză: *Troubles....
31082 ~ *Troubles dans le métabolisme purique au cours des etats goûteux, par H. Labbé et V. Hâncu. Paris, 1909. (Extr. des Comptes rendus. Société de Biologie. 2 Mai 1909). (Hâncu. Mem, p. 9 ; Hâncu. Elem, cop. 4).

Nu exista imagini
  15) LABEZERIN, pseud.
 • Opera
 • Imagini
LABEZERIN, pseud.
Traduceri:
KARDEC, Allan. Resumat asupra legei fenomenelor spiritiste. [trad. de ~.] Bucureşti, 1905.

Nu exista imagini
  16) LABICHE, EUGÈNE
 • Opera
 • Imagini
LABICHE, EUGÈNE
Vezi:
BAIULESCU, Maria. Un om buclucaş. Comedie de Marc Michel şi~Localisată. Braşov, 1898. (Bibl. Teatrală, nr. 4)
LAHOVARY, G. I. Pentru ochii lumii localizată de Gil după ~ Braşov, 1901. (Bibl. Teatrală, nr. 8)
POIANA, Dinu C. Panamana. Operetă. Libreul (după o comedie de ~). Caracal, 1913.
ROSETTI, D. R. Moştenire de la răposata. Prelucrare după ~ [Ed. I] 1898; Bucureşti, [1910] (Bpt, 109).
ROSETTI, D. R. Un leu şi un zlot. Localizare [după ~]. Bucureşti, [1910]. (Bpt, 120).

Nu exista imagini
  17) LABIENUS, C.
 • Opera
 • Imagini
LABIENUS, C.
31083. ~ Le Bouquet Ministeriel, [par C. Labienus]. Bucarest (Impr. Thiel & Weiss), 1877. (17 x 12,5). 46 p. (I 466798).
Numele autorului, la sfârşitul textului.

Nu exista imagini
  18) LABIN, B.
 • Opera
 • Imagini
LABIN, B.
31084. ~ O reminiscenţă la timp. Memoriu la Cestia Evree. Adresat la 1870 fostului Prim Ministru Manolache Costache Epureanu de cătră B. Labin. Publicat în câte-va ḑiare din Iaşi şi Bucuresci şi retipărit de Un amic al dreptăţei. Botoşani (Tipografia Naţională, C. Hudişteanu), 1885. (22 x 15). 32 p. (II 412459).

Nu exista imagini
  19) Laboratorul de clinică chirurgicală al Dlui Profesor Assaky
 • Opera
 • Imagini
Laboratorul de clinică chirurgicală al Dlui Profesor Assaky
31085. • Laboratorul de clinică chirurgicală al Dlui Profesor Assaky. Vol. I. Conferinţe ţinute de d-nii Kiriac, Tzonciu, Georgescu Rappaport, Varnaly, Savini. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1887. (23,5 x 16). IV, 209, p. cu il. (II 340378)
Prefaţa semnată Dr. G. Assaky. Din prefaţă reiese că Dr. Assaky este editorul volumelor. Cuprinde: Dr. Kiriac: "Despre inflamaţie"; G. Tzonciu şi S. Georgescu: "Creolina"; G. Tzonciu: "Despre castraţie la femei"; S. Rappaport: "Despre canule"; Dr. Kiriac: "Contribuţiune la studiul amputaţiei penisului"; Varnaly: "Rectotomie şi Rectectomie"; Savini: "Nevralgia sciatică".
31086. • Idem. Vol. II. Conferinţe ţinute de D-nii Kiriac,Varnaly, Calalb, Tzonciu, Romanov, Rappaport. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1888. (23,5 x 16). 1 f., 281 p. cu il. (II 340378).
Cuprinde: Dr. Kiriac: "Inflamaţie"; Varnaly: "Operaţiunea lui Alexander"; Calalb: "Buza de epure complicată"; Dr. Kiriac: "Răzuirea uterului"; Tzonciu: "Laparatomia exploratrice"; Romano: "Trei ovariotomii"; Rappaport: "Sozoisdolul"; Calalb: "Acidul diiodosalicilic".

Nu exista imagini
  20) Laboratorul de fizică Profesor Dr. Hurmuzescu
 • Opera
 • Imagini
Laboratorul de fizică Profesor Dr. Hurmuzescu
31087. • Laboratorul de fizică Profesor Dr. Hurmuzescu. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1906. (22,5 x 15). 52 p., 5 f. pl., 1 tab. (II 7906) (Universitatea din Iaşi).
La p. 7 a prefeţei semnate de Dr. Hurmuzescu, se menţionează: "publicaţiunea de faţă, făcută cu osteneala D-lui N. Patriciu, şeful de lucrare...". La finalul textului semnat N. Patriciu, şef de lucrări. Cuprinde istoricul laboratorului.
31088. • Laboratorul de fizică Căldura şi electricitatea (Electricitatea industrială). Iaşi. (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Comp.), 1909. (23 x 15,5). 58 p. cu il. (Extr. din ''Anuarul Universităţii'' 1906-1907 şi 1907-1908). (II 14177)

Nu exista imagini