Bibliografia românească modernă

Autori - Litera K
  91) KIFALOV, MIHAIL (1783-1868)
 • Opera
 • Imagini
KIFALOV, MIHAIL (1783-1868)
30529. ~ Culegere de tractate de pace, încheiate între Înnaltele Curţi Otomană şi Rusească, cum şi de alte osebite Acte, atingătoare de Principatele Valahiei şi Moldavie. Traduse în limba Românească de M. Chifalov. Bucureşti (Tip. lui Iosef Copainig), 1850. (18 x 12). XIX, 79 p. (I 1018)
Pe copertă: "Culegere de tractate dintre Curţile Otomană şi Rusească". Din "Precuvîntare" reiese că M. Chifalov este autorul Culegerii. Cu alfabet de tranziţie.

Traduceri:
• Povaţă nouă împotriva holerii. Trad. de ~. Bucureşti, 1847.

Nu exista imagini
  92) KIHAIA
 • Opera
 • Imagini
KIHAIA
Vezi şi: CHIHAIA

Nu exista imagini
  93) KIHAIA, CONSTANTIN, I. (1867-?)
 • Opera
 • Imagini
KIHAIA, CONSTANTIN, I. (1867-?)
30530. ~ Divorţul în dreptul roman şi român. Teză pentru licenţă susţinută de Const. I. Kihaia. Bucureşti (Stabilimentul Grafic I. A. Ţăranu & Co.), 1899. (24 x 16,5). 221 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 409254)

Nu exista imagini
  94) KIMEL, SAUL
 • Opera
 • Imagini
KIMEL, SAUL
30531. ~ Contribuţiuni la Studiul Emostasei prin injecţiuni sub-cutanate cu ser gelatinos. Tesă pentru doctorat în medicină şi chirurgie presintată şi susţinută la 16 Martie 1902 de Saul Kimel. Bucureşti (Tipo-Litografia Dacia), 1902. (22,5 x 16). 100[-105] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 627) (II 257953)
30532. ~ Curs complect pentru învăţarea limbii esperanto în puţine lecţiuni, de Dr. S. Kimel. Preşedinte al cercului de propagandă Esperanto, Profesor al primelor cursuri publice de limba Esperanto în Bucureşti. Gramatică şi aplicaţii. Bucureşti (Tip. Dor. P. Cucu), 1908. (19 x 12,5). VIII, 92[-94] p. 80 bani. (Esperanto Limbă ajutătoare internaţională) (I 11387)
Cu menţiunea: "Vânzarea se face în folosul mişcării esperantiste".
30533. ~ Idem. Ed. II. Revăzută şi corectată. Bucureşti (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1908. (17 x 11,5). VIII, 93[-96] p. 80 bani. (Esperanto Limbă ajutătoare internaţională) (I 12390)
30534. ~ Idem. Gramatică şi aplicaţii. (Cuvinte de învăţat, exerciţii, traduceri, tablouri de cuvinte, crestomaţie (proză şi poezii) şi vocabular complect esperanto-român). Ed. III. Prelucrată şi adăugată. Tipărită sub auspiciile Federaţiei societăţilor esperantiste din România. Galaţi, Edit. Esperantistă Română, 1909. (18 x 12). VIII, 119[-123] p. 1 leu. (I 14671)
30535. ~ Cheie. Traduceri din ediţia III-a a manualului: Curs complect şi practic pentru învăţarea limbii esperanto, de Dr. S. Kimel, Preşedintele societăţii Esperanto şi primul profesor public de limba Esperanto în Bucureşti. Bucureşti (Stabilimentul grafic Basilescu), 1909. (18,5 x 12). 24 p. 50 bani. (Esperanto limbă ajutătoare internaţională) (I 14710)
Cu menţiunea: "Vânzarea se face în folosul propagandei esperantiste".
50536. ~ Mic vocabular esperanto-român Extras din ediţia III-a a manualului: Curs complect şi practic pentru învăţarea limbii esperanto, de Dr. S. Kimel. Bucureşti, Sub auspiciile societăţii Esperanto (Tip. Horia Carp & Marinescu), 1909. (17,5 x 11). 28 p. Preţul 30 bani. (BCU-Iaşi I B 1256)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  95) KIMET, ŞTEFAN G.
 • Opera
 • Imagini
KIMET, ŞTEFAN G.
30537. ~ Elemente de Istoria Sacră a Testamentului Vechiu şi Nou, pentru classele primari, de Institutorele Ştefan G. Chimetu, editată de Dimitrie S. Ştefanescu. Aquéstă operă este priimită dreptu carte religiosă de Inaltu Pre-Sânţitulu Episcopu alu Dunărei de Josu Eminentia Sa Domnulu Melchisedec. Dedicată Dómnei Ana Ghyca. Galaţi (Typ. Otto Bielig & Thiel), 1872. (24 x 15,5). 86 p. 1 leu nou. (II 413175)
30538. ~ Idem. Aprobată de onoratul minister al Cultelor şi Instrucţiunei Publice prin decretul No. 726 din 23 ianuarie 1876, şi Premiată drept carte religiosă de Presinţitul Episcop al Dunărei de jos, Eminenţa Sa Domnulu Melchisedec. Ed. II. Galatz (Tip. Comercială J. Schenk), 1877. (20 x 15). 80 p. 80 bani. (I 408987)
30539. ~ Idem. Ed. III. Galatz (Tipo-Lithografie J. Schenk), 1887. (20 x 14,5). 72 p. 60 bani. (I 408988)
30540. ~ Elemente de Geografie pentru Clasa III şi IV primară de ambele sexe (conform programei), de Ştefan G. Kimet, Institutore. Galaţi (Tipografia Română), [1880]. (19,5 x 12). 69 p. [55 bani]. (I 408995)
Datat după: BR, 2(1880), nr. 7, iulie, p. 198.
30541. ~ *Geografia districtului Covurlui. [Ed. I. 187?], 30 bani ; ed. IV, [188?], 30 bani. (Kimet, p. 4 ; Kimet, Elemente, cop. 4)
30542. ~ Mici cunoscinţi de dreptulu administrativu, pentru usulu scóleloru primare, prelucratu dupe cei mai buni autori, de Ştefan G. Kimet, Institutore Superioru. Galaţi, Librăria G. D. Nebuneli (Tip. Ion G. Nebuneli), 1886. (10,5 x 13,5). 24 p. 35 bani. (I 64310)
Lipsă coperta.
30543. ~ Noţiuni Elementarii de Geografia districtelor Dobrogei, de Ştefan G. Kimet, Institutore. Galaţi, Librăria G. D. Nebunelii & fii (Tip. Naţională), 1880. (18,5 x 13,5). 29 p. [35 bani]. (I 380234)

Nu exista imagini
  96) KIND, FRIEDRICH
 • Opera
 • Imagini
KIND, FRIEDRICH
Vezi:
BRAUN, C. O noapte în Granada. După ~. Sibiiu, 1886.

Nu exista imagini
  97) KIOSS, JEAN
 • Opera
 • Imagini
KIOSS, JEAN
Vezi:
PILLAT, N.-J. Portraits. Il. de ~. Paris, 1913.

Nu exista imagini
  98) KIPLING, RUDYARD
 • Opera
 • Imagini
KIPLING, RUDYARD
30544. ~ Amintiri din pension, [de] Rudyard Kipling. Traducere din englezeşte de Radu F. Soreanu. [Bucureşti], Alcalay & Co. (Tip. Tipoglob), [1918]. (20 x 13). 32 p. 50 [modificat 75] bani. (Biblioteca Luceafărul, nr. 8) (I 52006)

Nu exista imagini
  99) KIPPER, MICHAEL
 • Opera
 • Imagini
KIPPER, MICHAEL
Vezi CHIPER, MIHAIL

Nu exista imagini
  100) KIR, pseud.
 • Opera
 • Imagini
KIR, pseud.
30545. ~ Cuplete şi duete, de Kir. Din Revistele: Foi de viţă, La noi la Iaşi şi Spre Bucureşti. Cântate cu mare succes în toată ţara de Dna Mărioara Cinsky, Dl. C. Tănase, Niculescu-Buzeu şi Bulandra etc. Vol. I. Huşi (Tip. C. S. Leţcae succesor Gh. Jorică), 1918. (16,5 x 12,5). 8 p. (I 112623)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini