Bibliografia românească modernă

Autori - Litera K
  81) KERNBACH
 • Opera
 • Imagini
KERNBACH
Vezi şi: CHERNBACH

Nu exista imagini
  82) KERNBACH, GEORGE I. (1859-1909)
 • Opera
 • Imagini
KERNBACH, GEORGE I. (1859-1909)
(Gheorghe din Moldova)
30518. ~ Expoziţia jubiliară, [de] George Kernbach. Iaşi (Tip. Dacia, Iliescu, Grossu & Co.), 1906. (25 x 17). 24 p. (Extr. din revista "Viaţa Romînească") (II 7885)
Descriere după copertă.
30519. ~ Poezii (1880-1889), [de] Gheorghe din Moldova. Bucureşti, Edit. Tipografiei nouă, Gr. Panaitescu (Tipografia nouă, Gr. Panaitescu), 1894. (15 x 11). 159 p. Preţul trei lei. (I 103013)
30520. ~ Principiul neretroactivităţei legilor în dreptul roman şi român. Studiu de George I. Chernbah. Bucureşti (Tip. Moderna, Gr. Luis), 1884. (22 x 11.5). 95 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 76350)
30521. ~ Versuri şi Proză, [de] Gh. din Moldova (George Kernbach). Iaşi, Edit. revistei Viaţa Românească (Tip. Dacia, P. & D. Iliescu), 1912. (18 x 11). 2 f., 261, IV p., 1 f. portr. 2 lei. (I 28097)

Vezi de asemenea:
• Centenarul revoluţiunei române de la 1784. Bucuresci, 1884.
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  83) KERNBACH, CORNELIA (1866-1933)
 • Opera
 • Imagini
KERNBACH, CORNELIA (1866-1933)
(Cornelia din Moldova)
30522. ~ Câte au fost. [Versuri], de Cornelia din Moldova. [Desenuri de I. Steriade şi Al. Satmary], Bucureşti, Inst. de editură şi arte grafice Flacăra, 1916. (14,5 x 7,5). 205 p. cu il. 2,50 lei. (I 47760)
Ilustratorii, la p. 6.
30523. ~ Convulsiuni infantile. Studiu experimental şi clinic. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Cornelia Chernbach bacalaureat în litere şi ştiinţe. Vechiu intern al Spitalelor civile. Bucuresci (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1893. (23 x 15,5). 85 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 334) (II 76405)
Numărul tezei, completat după: Teze Fac. Med.-B, p. 131.
30524. ~ Noţiuni de medicină şi farmacie populară, de Doamna Dr. Cornelia Kernbach (Tatuşescu), Fost intern şi medic secundar al Eforiei Spitalelor Civile, Profesoară de Higienă. Lucrare întocmită după programul oficial. Manual aprobat în 1912 de Ministerul Instrucţiunii Publice, pentru uzul şcoalelor secundare de gradul al 2-lea, seminare, etc. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1912. (21,5 x 14). 1 f., 373[-375] p. cu il., 5 f. pl. 3,50 lei. (II 28500)
30525. ~ Idem. Ed. II. Lucrare întocmită după programul oficial. Bucureşti (Tip. Jockey-Club, Ion C. Văcărescu), 1918. (21,5 x 15,5). 391 p. cu il. 3,75 lei. (Din publicaţiunile Cassei Şcoalelor) (II 52350)
Cu prefaţă de Prof. Dr. Alex. Obregia. Bibliografie, la p. 391.

Vezi de asemenea:
ROSETTI, R. D. Cartea Dragostei. [Antologie]. Bucureşti, 1896.

Nu exista imagini
  84) KERRN, HERMANN
 • Opera
 • Imagini
KERRN, HERMANN
30526. ~ Monilia, o nouă boală a pomilor. De Herman Kerrn. Sibiiu, Edit. Reuniunei române de agric. din comit. Sibiiului (Tipografia Poporului), 1913. (15 x 11,5). 16 p. cu il. 10 bani. (Biblioteca Reuniunei române de agricultură din comitatul Sibiiului, nr. 17) (I 34507)
Numărul colecţiei, completat după exemplarul de la BCU-ClN 105435, care are copertă.

Nu exista imagini
  85) KERSCHENSTEINER, GEORG
 • Opera
 • Imagini
KERSCHENSTEINER, GEORG
30527. ~ Educaţia cetăţenească a tineretului, [de] Dr. Georg Kerschensteiner, Consilier Regal de studii, Consilier şcolar municipal al oraşului München, Deputat în Parlamentul Imperiului german. Traducere după a 5-a ediţie germană de Dr. phil. Alfred Bernhard, Directorul şcoalei comerciale superioare a comunităţii evanghelice din Bucureşti, Profesor la această şcoală, şi Const. I. Bondescu, Profesor la liceul Unirea din Focşani. Bucureşti, Editura Cassei Şcoalelor, 1916. (21 x 14). 147 p., 1 f. portr. 1,10 lei. (Din publicaţiunile Cassei Şcoalelor. Biblioteca Pedagogică, nr. 11) (II 48270)
Cu portretul autorului.

Nu exista imagini
  86) KESSLER, I.
 • Opera
 • Imagini
KESSLER, I.
Vezi:
BĂLAN, N. "Îndrăsniţi, eu am biruit lumea". Predici prelucrate după ~. Sibiiu, 1915 (Bibl. Bunului păstor, nr. 6).

Nu exista imagini
  87) KEVIT THEBANUL (0001?-0100?)
 • Opera
 • Imagini
KEVIT THEBANUL (0001?-0100?)
Vezi CEBES THEBANUS (0001?-0100?)

Nu exista imagini
  88) KIAJNA
 • Opera
 • Imagini
KIAJNA
Vezi CÂMPINIANU, IRÈNE

Nu exista imagini
  89) KIENZL, HERMANN
 • Opera
 • Imagini
KIENZL, HERMANN
Prefeţe, editări de texte:
• Die Fäulnis Rumäniens im Lichte rumänischer Dichter. Pref. de ~. München, 1917.
KREMNITZ, M. Mutter unbekannt. Roman. Ed. de ~. Leipzig, 1917.

Nu exista imagini
  90) KIETZELL, KARL von
 • Opera
 • Imagini
KIETZELL, KARL von
30528. ~ Gradele inferioare ale companiei de infanterie, instrucţia lor teoretică şi practică înarmata germană, [de] Karl von Kietzell, Locotenent în Regimentul 3 de Infanterie al Gărzii prusiane. Traducere cu autorisaţia autorului de Locotenent Diamandi Dumitru din Batalionul 3 Vânători. Galaţi (Tipo-Lit. Schenk-Burbea), 1908. (24,5 x 16,5). 211[-220] p. 2 lei. (II 10675)
Pe p. de titlu falsă: "Manualul suboficerului. Prelucrat după principiile celor mai noi Regulamente, pentru folosinţa şi instrucţia suboficerului de infanterie şi a înlocuitorilor săi. Tot de odată a III-a ediţie a Călăuzei: Gradele inferioare ale Companiei de Karl von Kietzell, Locotenent...".

Nu exista imagini