Bibliografia românească modernă

Autori - Litera K
  71) KELLNER, A.
 • Opera
 • Imagini
KELLNER, A.
Vezi:
BOBANCU, I. *Doi prinşi în cursă. După ~. Braşov, 1901.

Nu exista imagini
  72) KEMÉNY, IÁNOS
 • Opera
 • Imagini
KEMÉNY, IÁNOS
30512. ~ Memoriile lui Kemény Iános (Traducerea şi adnotarea pasagiilor privitoare la Români). Teză de licenţă în istorie de Neagoe Popea. Imprimată cu spesele Fundaţiunei Universitare Carol I. Bucureşti, Inst de Arte grafice şi Editură Minerva Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăseşcu, 1900. (24 x 16,5). 60 p. (Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucuresci). (II 289686)

Nu exista imagini
  73) KEMINGER, D.
 • Opera
 • Imagini
KEMINGER, D.
Vezi:
CLIMESCU, C. M. şi ~. Povăţuitor pentru transformarea măsurilor vechi de lungime. Bacău, 1906 ; ed. II, 1907.

Nu exista imagini
  74) KEMNITZ, ALBIN
 • Opera
 • Imagini
KEMNITZ, ALBIN
Vezi:
MAURER, I. Curs teoreticu şi practicu de limba franceză. După ~. Ploeşci, 1887.

Nu exista imagini
  75) KEMPNY, PETER
 • Opera
 • Imagini
KEMPNY, PETER
30513. ~ Beitrag zur Meuropteroidenfauna Rumäniens von Dr. Peter Kempny (Sutenstern, Miederösterreich). Notes supplémentaires pour la faune nevropterologique de la Roumanie par A. L. Montandon. Bucarest (Imprimerie de l'état), 1906. (26,5 x 18,5). P. 665-679. ((Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie, An XIV, No. 6) (II 422533)

Nu exista imagini
  76) KENEDI, G.
 • Opera
 • Imagini
KENEDI, G.
Vezi:
• Ungarn in Wort und Bild. Bearbeitet von ~. Zürich [189?].

Nu exista imagini
  77) KENNAN, GEORGE
 • Opera
 • Imagini
KENNAN, GEORGE
30514. ~ Închisorile ruseşti, [de] George Kennan. Traducere din englezeşte de C. I. Bondescu. Bucureşti, Edit. Biroului Universal At. I. Niţeanu (Tip. Eminescu), 1905. (18 x 12). 144 p. lei 1. (BCU-Iaşi II 23536)

Nu exista imagini
  78) KERCEA, DUMITRU (1845-?)
 • Opera
 • Imagini
KERCEA, DUMITRU (1845-?)
30515. ~ Étude sur le chlorhydrate de pilocarpine, par Démètre Kercéa, docteur en médecine de la faculté de Paris, lauréat de la Faculté de Médecine de Torin, licencié en médecine de bucharest, ancien interne des Hôpitaux de Bucharest. Paris, Alphonse Derenne (Imp. A. Derenne, Mayenne-Paris), 1877. (25,5 x 17). 53 p. (Ii 261491)
Menţionat ca teză în: Rally, I, p. 170 (după: Bengesco).

Nu exista imagini
  79) KERCEA, NICOLAE (1887-?)
 • Opera
 • Imagini
KERCEA, NICOLAE (1887-?)
30516. ~ Die Staatsgrenze in den Grenzflüssen. Völkerrechtliche Abhandlung. Ein Beitrag zu der Lehre von der Staatsgrenze. Inaugural-Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde genehmight von der Juristischen Fakultät der Königlichen Friedrich- Wilhelm-Universität zu Berlin und zugleich mit der angehängten Thesen öffentlich verteidigt am 24. März 1916, von Nicolae Kercea aus Brăila (Rumänien). Berlin (Emil Ebering), [1916]. (24 x 16). XXVI p., lf., 183[-186] p. (II 144567)
Lebenslauf, la p. 186.

Nu exista imagini
  80) KEREKES, PAUL
 • Opera
 • Imagini
KEREKES, PAUL
30517. ~ Fericesci. Una convorbire în folosulu Lucrătoriloru de Pamentu, scrisa de Paulu Kerekes. Adm. BGC dein Maëru Albei-Juliei şi Prof. de Limb'a Rom. în Gym. Rom. Cat. Dein Alba-Julia. Clusiu (Tip. Liceului R. Catholicu), 1860. (18 x 11,5). 29 p. 10 hr. în v.a. (Mz B-S I 21342)
Lipsă coperta. La p. 29, menţiunea: "Venitulu curatu e menitu pentru scola înnotatoria dein Alba-Julia".

Nu exista imagini