Bibliografia românească modernă

Autori - Litera K
  51) KÄSTENBAUM, M.
 • Opera
 • Imagini
KÄSTENBAUM, M.
30495. ~ Despre obligaţiunile locatarului. Tesa pentru licenţă. Susţinută la... 1901 de M. Kästenbaum. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (24,5 x 16,5). 34 p. (Şcóla Superioră de Sciinţe de Stat) (II 408560)

Nu exista imagini
  52) Katalog
 • Opera
 • Imagini
Katalog
• Katalog...
Vezi: • Catalog...- Bibliotecă/Bibliothek - Bücherverzeichnis

Nu exista imagini
  53) KATONA GELEJINUS, STEPHANUS
 • Opera
 • Imagini
KATONA GELEJINUS, STEPHANUS
30496. ~ Canones Ecclesiastici ex veteribus qua Hungariensibus qua Transilvaniensibus in unum collecti, plerisque tamen aliis etiam pro temporis ratione, aucti, ac in paulo meliorem ordinem redacti. Cum benigna constitutione Josephina de caussis matrimonialibus, et articulo 26-to Diaetae Anni 1791. De negotio religionis in Hungaria [Stephanus Katona Gelejinus, Ministrorum Orthodoxorum in Transilvania degentium Episcopus,`sen Superettendeus, suo, et reverendorum dominorum Seniorum, ac reliquorum omnium Confratrum nomine]. Maros Vásárhellyini, Impressit Simeon Kali (Typis Collegii Reformatorum), 1842-do. (19,5 x 12,5).1 f., 130 p. (I 176709)
Lipsă coperta. Autorul, în prefaţă.

Nu exista imagini
  54) KATZ
 • Opera
 • Imagini
KATZ
Vezi şi: CATZ

Nu exista imagini
  55) KATZ, JACQUES
 • Opera
 • Imagini
KATZ, JACQUES
30497. ~ Ierusalimul acum 2000 de ani. Schiţă istorică [de] Jacques Katz. Licenţiat în litere. Bucureşti (Stabilimentul Grafic Rosenthal & Gold), 1911. (20 x 13). 8 p. 20 bani. (II 24014)
30498. ~ *Peste Ocean. Roman de I. Katz. Cu o prefaţă de Dr. I. Niemiro wer. Bucureşti, [1912]. 8°. 56 p. 1 leu. (Eg, 23(1912), nr. 41, oct. 26, p. 330: Bibliografie)

Nu exista imagini
  56) KATZENELSOHN, I. L.
 • Opera
 • Imagini
KATZENELSOHN, I. L.
30499. ~ Cântecul privighetorii, [de] Dr. I. L. Katzenelsohn. Nuvelă. Traducere din ebraică de Iacob Braunştein. Focşani, Editura Asociaţiei tineretului intelectual evreesc din România (Tip. şi Legatoria de cărţi Gh. A. Diaconescu), 1910. (15,5 x 11,5). 96 p. 40 bani. (Biblioteca Hatikvah, 6-7) (I 20101)
La p. 93-96: "Statutul Asociaţiunei Tineretului Intelectual Evreesc din România (Constituită în Focşani în 16 august 1909)".

Nu exista imagini
  57) KAUFMAN
 • Opera
 • Imagini
KAUFMAN
Vezi şi: CAUFMAN

Nu exista imagini
  58) KAUFMANN, BENJAMIN L.
 • Opera
 • Imagini
KAUFMANN, BENJAMIN L.
Traduceri:
SCHILLER, F. Misiunea lui Moisi. Trad. de ~. Craiova, 1888.

Nu exista imagini
  59) KAUFMANN, JACQUES
 • Opera
 • Imagini
KAUFMANN, JACQUES
30050. ~ Deux propositions modestes et opportunes et Appel aux Roumains de tous les rites, [par] Jacques Kaufmann. Jassy (Imprimerie H. Goldner), 1879. (22,5 x 15,5). 19 p. (II 268485)
Lipsă coperta.
30501. ~ Doue propuneri modeste şi oportune şi Apel la Românii de toate riturile. Iassy (Tipo-Litografia H. Goldner), 1879. (21 x 15). 18 p. (II 487439)
Traduceri:
LINDENBERG, P. Regele Carol al României... Trad. de ~. Leipzig, 1909.

Nu exista imagini
  60) KAUFMANN, JOSEPH
 • Opera
 • Imagini
KAUFMANN, JOSEPH
30502. ~ Evrei luptători în Revoluţiunea Românilor din anul 1848 sau O pagină din Istoria Evreilor Români. Schiţe istorico-biografice, de Joseph Kaufmann. Piatra-Neamţ (Tip. Progresul, L. Şerţer), 1900. (18 x 12,5). 64 p. 50 bani. (I 34337)
Cuprinde date despre: Daniel Rosenthal, Şaie Senders (Sanders), Lăzărică Zaraful, Davicion Bally, Iehuda Barbu Iscovescu şi alţii.

Nu exista imagini