Bibliografia românească modernă

Autori - Litera K
  31) KAPSCHA
 • Opera
 • Imagini
KAPSCHA
Vezi: CAPŞA

Nu exista imagini
  32) KARACAŞ
 • Opera
 • Imagini
KARACAŞ
Vezi şi: CARACAŞ

Nu exista imagini
  33) KARACAŞ, ALEXANDRU I.
 • Opera
 • Imagini
KARACAŞ, ALEXANDRU I.
30476. ~ Teoria culpelor în dreptul roman şi culpabilitatea în dreptul penal modern. Thesa pentru licenţă susţinută în diua de... 1892 de Alexandru I. Karacaş. Bucureşti (Tip. Curţei Regale, F. Göbl Fii), 1892. (23 x 15,5). 58, III p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 70800)

Nu exista imagini
  34) KARACAŞ, TITU
 • Opera
 • Imagini
KARACAŞ, TITU
30477. ~ Instituţiunea Ministerului Public. Teza pentru licenţă de Titu Karakaş. Susţinută în diua de... 1896. Bucureşti (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1896. (23,5 x 16). VI-79, III p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 408618)

Nu exista imagini
  35) KARALEVSKIJ, CHIRIL
 • Opera
 • Imagini
KARALEVSKIJ, CHIRIL
Vezi: CHARON, CYRILLE

Nu exista imagini
  36) KARAMICIU, D.
 • Opera
 • Imagini
KARAMICIU, D.
30478. ~ Dare de Seamă asupra domeniilor prinţului C. D. Soutzo din judeţele Brăila şi Rîmnicu-Sărat, făcută cu ocaziunea Expoziţiunii Generale din România în anul 1906, de D-nul Administrator D. Karamiciu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (21 x 14). 48 p. (II 5763)

Nu exista imagini
  37) KARATSIONI, CAROL
 • Opera
 • Imagini
KARATSIONI, CAROL
Vezi: CARATSIONI (CRĂCIUN), CAROL

Nu exista imagini
  38) KARDAŞ, CONSTANTIN
 • Opera
 • Imagini
KARDAŞ, CONSTANTIN
Vezi: CARDAŞ, CONSTANTIN

Nu exista imagini
  39) KARDEC, ALLAN
 • Opera
 • Imagini
KARDEC, ALLAN
30479. ~ Resumat asupra Legei Fenomenelor Spiritiste după Allan Kardec, [tradus de Labezerin]. Bucureşti (Tip. Aurora), 1905. (16,5 x 10,5). 41 p. cu il. 2 lei. (Societatea română din Bucureşti Pentru studiul ştiinţelor oculte) (I 2787)
Cu "recomandaţie de Dr. D. Pădeanu, Preşedinte şi Director efectiv al societăţei române din Bucureşti Pentru Studiul Ştiinţelor Oculte". Traducătorul, la finalul textului.
Vezi de asemenea:
TRIFAN, P. M. Expunere succintă asupra spiritismului... Bucureşti, 1910.

Nu exista imagini
  40) KARKAVITSAS, ANDREAS
 • Opera
 • Imagini
KARKAVITSAS, ANDREAS
30480. ~ Dreptatea mării, [de] Andreas Karkaviţa. Nuvele. Traducere din greceşte de V. Kostopol. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1909. (15 x 10,5). 117[-119] p. cu il. 30 bani. (Biblioteca românească enciclopedică Socec, nr. 37. Biblioteca culturală (autori moderni străini). Revistă periodică) (I 13470)
Cu portretul autorului şi o notiţă bio-bibliografică.
30481. ~ Puterea mării, Icoana şi alte nuvele, [de] A. Karkavitza. Traduse din greceşte de Vasile Costopol. Bucureşti, Editura Librăriei Alcalay & Co., [1915]. (16 x 10,5). 92 p., 2 f. 30 bani. (Biblioteca pentru toti, 926) (I 45090)
Pe copertă numai: "A. Karkavitza. Puterea mării. Traducere de V. Costopol".

Nu exista imagini