Bibliografia românească modernă

Autori - Litera K
  261) KRIES, FR.
 • Opera
 • Imagini
KRIES, FR.
Vezi:
STAMATI, T. Fizica elementară. După ~. Iaşi, 1849.

Nu exista imagini
  262) KRISTU, S.
 • Opera
 • Imagini
KRISTU, S.
Traduceri :
GAISBERG, baron de. Cartea portativă a monterului instalaţiunilor electrice. Trad. de ~ ş.a. Câmpina, 1910.
RILLER. Cartea portativă a strungarului în metal. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  263) KROPOTKIN, PETRE
 • Opera
 • Imagini
KROPOTKIN, PETRE
31024. *~ Bogăţiile noastre, [de] P. Kropotkin. Brăila (Tip. Victoria), [1912]. (15 x 10). 31 p. 10 bani. (Cercul Francisco Ferrer, nr. 2) (I 26833)
31025. ~ Cătră tineri, de Petru Kropotkin. Iaşi (Tipo-Litografia H. Goldner), 1886. (24,5 x 16). 24 p. 40 bani. (Extr. din "Revista socială", 8, 9, 10, 11) (II 520624)
31026. ~ *Idem. [Bucureşti, 1907]. Broşură tipărită de Revista Ideei. (RI, nr. LXIII-LXIV, 3-4, p. 52: Bibliografie)
31027. ~ Idem. Lucrare revăzută de P. Muşoiu. [Ed. IV]. Bucureşti (Tip. G. Ionescu), [1916]. (19,5 x 12,5). 30 p. 50 bani. (Biblioteca Revistei Ideei) (I 70651)
Descriere după copertă. Ediţia şi anul, în prefaţă.
31028. ~ Legea, [de] P. Kropotkin. Brăila (Tip.Victoria), [1912]. (14,5 x 10). 14 p. 5 bani.(Cercul Francisco Ferrer, nr. 3) (I 26834)
Pentru an, vezi: Bl, [1912] nr. 112, 113, p. 24.
31029. ~ Legea şi autoritatea, [de] P. Kropotkin, în româneşte de Gh. Varlam Ghiţescu. Galaţi, Biblioteca Tribunei ştiinţifice (Bucureşti, Tip. Jubileu), [1910]. (19 x 12). 31 p.50 bani. (I 493958)
Lipsă coperta. Pentru an vezi: RI, 1910, nr. 98, 8, p. 116: Primiri la redacţie.
31030. ~ Munca intelectuală şi munca manualăsau al VIII-lea Capitol din lucrarea: Champs, Usines et Ateliers, [de] P. Kropotkin. Traducerea e făcută din franţuzeşte, cu învoirea autorului, de Lelia Pavlovici. Bucureşti, Depozitul General la Cercul de Editură Socialistă (Tip.Cooperativă Poporul), [1913]. (18,5 x 12). 48 p.30 bani. (I 32444)
Pentru an, vezi: RI, [1913], nr. 123, p. 38.
31031. ~ Puşcăriile, [de] P. Kropotkine. Bucuresci (Lito-Tip. M. Tickes), 1898. (17 x 11). 59 p. (I 372836)
Cu o notă introductivă de P. Muşoiu.
31032. ~ Rezboiul, [de] P. Kropotkine. În româneşte de Diriguitorul Revistei Ideei [= P. Muşoiu]. Bucureşti, Biblioteca Revistei Ideei (Tipografia Românească), 1912. (14,5 x 10). 30 p. (I 30789)
Traducător şi prefaţator: P. Muşoiu. Anul, în prefaţă.
31033. ~ Rolul istoric al statului. Statul modern, [de] P. Kropotkin. în româneşte de P. Ţărnă. Bucureşti, Biblioteca Revistei Ideei, [1913]. (17 x 11). 191 p. (I 272760)
31034. ~ Unde poate ajunge agricultura, [de] P. Kropotkin. În româneşte de P. Muşoiu. Bucureşti, Biblioteca Revistei Ideei, [190?]. (15 x 11,5). 122[-125] p. 2 lei. (I 458411)
31035. ~ Vremuri noi, [de] P. Kropotkine. În româneşte de I. Neagu. Bucureşti (Tip. Lucrătorilor Asociaţi Marinescu & Şerban), 1899. (17 x 11). 61 p. (Biblioteca Mişcărei Sociale) (I 465430)

Nu exista imagini
  264) KRUG, WILHELM TRAUGOTT
 • Opera
 • Imagini
KRUG, WILHELM TRAUGOTT
31036. ~ Manual de filosofiă şi de literatură filosofică, de W. Traug. Krug. Tradussu după a treia editione de A. Treb. Laurianu, Professorul de Filosofiă. În trei Tomuri. Tom. I. Bucuresci (Cu tip. Collegiului Naţional), 1847. (21 x 13,5). XII, 248 p. (II 415638)
Vezi de asemenea:
CIPARIU, T. Elemente de filosofie. După ~. Blaj, 1861-1803.

Nu exista imagini
  265) KRUKOVSKAIA, L. J.
 • Opera
 • Imagini
KRUKOVSKAIA, L. J.
Traduceri:
CARMEN, SYLVA. Подъ роднымъ кровомъ. Trad. de ~. Petrograd, [191?].

Nu exista imagini
  266) KRUMMACHER, FRIED. ADOLF
 • Opera
 • Imagini
KRUMMACHER, FRIED. ADOLF
31037. ~ Parabole, de Fr. Adolf Krummacher. (Traduceri) [de] Mihail Velea. Iaşi (Tipografia Naţională, I. S. Ionescu & M. M. Bogdan), 1914. (24 x 16). 14 p. 50 bani. (II 36571)

Nu exista imagini
  267) KRUPENSKI
 • Opera
 • Imagini
KRUPENSKI
(Krupenschi)
Vezi şi: CRUPENSCHI

Nu exista imagini
  268) KRUPENSKI, LEON
 • Opera
 • Imagini
KRUPENSKI, LEON
31038. ~ Anomaliile legii de organizare judecătorească. Judecătorul unic. Observaţiuni asupra acestei instituţiuni, de Leon Krupensky, fost Procuror general, Avocat. Galaţi (Tip. David Kessler), 1909. (20,5 x 13). 8 p. (I 17920)
31039. ~ Observaţiuni critice asupra legei libertăţei individuale. Discurs rostit de Leon Krupenski, procuror general la Curtea de Apel din Galaţi cu ocaziunea deschiderei anului judecătoresc 1904-1905. Galaţi (Tipo-Lit. I. Schenk Succesori), [1905]. (23,5 x 15,5). 29 p. (II 118686)
31040. ~ Observaţiuni critice asupra procedurei civile. Discurs rostit de Leon Krupenski, Procuror la Curtea din Galaţi. Cu ocasiunea deschiderei anului judecătoresc 1901/1902 - 1901 Septembrie 1. Galatz (Tipo-Lit. I. Schenk), 1901. (20,5 x 13,5). 62 p. (I 118273)
31041. ~ Resumat de modificările şi adăogirile ce sunt de părere a se introduce în procedura civilă, de Leon Krupenschi. Procuror la Curtea de Apel din Galaţi. Galaţi (Tip. Buciumul Român), 1899. (21,5 x 14). 39 p. (II 118505)

Nu exista imagini
  269) KRUPENSKY, NICOLAE G. (1857-1921)
 • Opera
 • Imagini
KRUPENSKY, NICOLAE G. (1857-1921)
31042. ~ Medaliele române sub regele Carol I, de N. G. Krupensky. Bucureşti (Impr. Monetăriei şi fabricei de timbre), 1894. (23 x 15). 116 p., 21 pl. (II 410326)
31043. ~ Medaliele Române sub Regele Carol I şi alte câteva medalii mai vechi, de N. G. Krupensky. Ediţie nouă. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (22,5 x 15,5). 3 f. 206[-208] p., 73 f. pl. 10 lei. (II 56576)
31044. ~ Idem. [Pe copertă doar: Medaliele Române 1889-1895], de N. G. Krupensky. Ediţie nouă cu îndreptări şi numeroase adăogări. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894 [pe copertă: 1895]. (22 x 15). 206[-208] p., 90 pl. 10 lei. (II 416623)
Diferă de precedenta prin copertă.

Traduceri:
CICERO. Dialog asupra amiciţiei. Trad. de ~. Bucureşti, 1894.

Nu exista imagini
  270) KRUPENSKI, V. A.
 • Opera
 • Imagini
KRUPENSKI, V. A.
31045. ~ [Dreptul romanu : Despre contractulu de pignu. Dreptul civil românu: Despre amanetu]. Tesa pentru licenţia sustienuta de V. A. Krupenski. Iaşi (Tipografia Curţei Regale, Pr. Th. Balassan), 1882. (25,5 x 13,5). 34 p. (Facultatea Juridică din Iassi) (I 205329)

Nu exista imagini