Bibliografia românească modernă

Autori - Litera K
  221) KOSTACHE, MATHEIU C.
 • Opera
 • Imagini
KOSTACHE, MATHEIU C.
30905. ~ Inalienabilitatea dotei în dreptul roman şi român, de Matheiu C. Kostache. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1892. (23 x 15,5). 68 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 61816)

Nu exista imagini
  222) KOSTOPOL, V.
 • Opera
 • Imagini
KOSTOPOL, V.
Vezi: COSTOPOL, V.

Nu exista imagini
  223) KOTTOVITZ, I. E.
 • Opera
 • Imagini
KOTTOVITZ, I. E.
30906. ~ [Cotillonul. 80 figuri de cotillon. Quadrille française şi Quadrille des Lanciers, de I. Kottovitz]. [Iaşi, 1882]. (15 x 11). 62 p., erată. [2 lei]. (BCU-Iaşi I 33057)
Lipsă coperta şi p. de titlu. Descris după datele din "Prefacia", semnată I. Kottovitz şi datată: "Iaşi în Aprilie 1882". Vezi şi: BR, 4, 5, 6, (1882-1883-1884), p. 13.

Nu exista imagini
  224) KOTZEBUE, AUGUST de
 • Opera
 • Imagini
KOTZEBUE, AUGUST de
30907. ~ *Ceasul de seară, traducere din Kotzebue de Iancu Văcărescu. Bucureşti, 1839. (Ist. lit. rom., II, p. 206)
30908. ~ Cruciatzi de Kotzebue. Dramă în cinci acte, tradusă de Constantin Leca Profesor în Shcoala centrală din Craiova. Craiova (Tip. lui Constantin Leca), 1839. (19,5 x 12). 136 p. (I 428708)
Cu caractere chirilice. P. de titlu, cu alfabet mixt (latin şi de tranziţie).
30909. ~ Don Ranudo de Colibrados. Comedie în patru acte, din ale lui Koţebu. Tradusă din nemţeşte de Doctoroia A. Rasti. Bucureşti (Tip. lui C. A. Roseti şi Vinterhalder), 1847. (17 x 11,5). 92 p. (I 120004)
Cu alfabet de tranziţie.
30910. ~ Dumnezeul seracilor sau Visitiul lui Petre al III-lea. Melodramă într'un act, tradusă din limba germană de Marius I. Rosenherg. Craiova, Librar Editor şi Tipograf Filip Lazăr, 1889. (18,5 x 12). 48 p. 1 leu. (I 408945)
30911. ~ Fiiul perdut dramă în 1 act depe a lui A. de Koţebue, tradusă de A. G. Asachi. [Pe copertă: Şi întăia oară reprezentată în 14 Decemvrie 1837 de Elevii Conservatorului]. Eşii (Tipografia Albinei), 1839. (20 x 13,5). 1 f., 30 p. (I 67059)
Cu caractere chirilice.
30912. ~ Gredinaru orb sau Aloiul înflorit, [de Aug. de Kotzebue]. Comedie cu cântece în două acte. Tradusă de D. Marele Logofăt I. Văcărescul. Bucureşti (Tip. lui Eliad), 1836. (19,5 x 12,5). 48 p. (I 61504)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul, identificat după: Iarcu, p. 36 ; Călinescu, p. 113.
30913. ~ Mizantropia şi pocăintza. Dramă în cinci acte, dela Kotzebu. Tradusă de D. Maiorul Voinescul II. Bukuresti (Tipografia lui Eliad), 1837. (21,5 x 14). 1 f., 162 p. (Colecţie din autorii clasici, XVII-XVIII) (II 64669)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta. P. de titlu cu alfabet mixt (latin şi de tranziţie).
30914. ~ *Petulantulu, comedia în 5 acte, după Augustu Kotzebue, tradusa în limba romana de Ioan St. Siulutiu. Gherla, Edit. Amicului familiei (Tip. Georgiu Lazar), [1881]. 30 cr. (Lumin, 2 (1881), nr. 102, 23 dec/4 ian. 1882, p. 3: Varietăţi Bibliografice: Cat. Aurora, p. 3)
30915. ~ Robii. Istorie dramatică în trei acte, de A. de Koţebue. Tradusă din limba Germană de Iancu Ganea. Iaşii, La Cantora Foiei Săteşti, 1842. (17 x 11). VIII-119 p. (BCU Iaşi I 7456) (BCU-ClN Sion 1609)
Cu alfabet de tranziţie. Exemplar deteriorat în BAR (I 119996).
30916. ~ Ştefu [pe copertă: Şteful] Nerod sau Ce ştii, aceasta la ce bună. Farsă într'un act, după a lui Kotzebue. Tradusă de I. Nitescu [pe copertă şi: Tipărită prin mijloacele Fontului D. N. Daniilopulu]. Bucureşti (Tip. lui Eliad), 1835. (18,5 x 11,5). 60 p. (Repertoriul Teatrului Naţional) (I 61419)
Cu alfabet de tranziţie.
30917. ~ Uniforma feldmarşalului Velington. Comedie în un act. Alcătuită în Limba Germană de August de Koţebue. Acum întăia dată tălmăcită şi tipărită în Limba Românească. De Samuil Botezat, Profesor Limbii Ghermană în Ghimnazia Vasiliană. Cu Autorizaţia Ţenzurei. Iaşii (Tip. mitropoliei din Iaşi), 1835. (15 x 11). 1 f., 43 p. (I 61269)
Cu caractere chirilice. Legată împreună .cu: Junger, I. F. "Amestecătoriul în toate. Comedie în cinci acturi. Alcătuită în limba ghermană de ~. Acum întăia dată tălmăcită şi tipărită în limba românească de Samuil Botezat, Profesor limbei ghermane în Gimnazia Vasiliană. Iaşii, 1835", sub copertă comună: "Din alcătuirile poetului August de Koţebue. Uniforma feldmarşalului Veligton. Amestecătoriul în toate".

Vezi de asemenea:
ALEXI, T. Zăpăciţii. După ~. Braşov, 1892.
ASACHI, GH. Lapeirus... Eşii, 1837.
~. Pedagogul. Comedie vodevil. După ~. Esii, 1839.
DARABANT, C. Calea dreaptă. După ~. Gherla, 1899.
~. Crescătorul. Comedie într-un act. După ~. Gherla, 1899 ; 1900.
DARALANT, C. Discreţia fără voie. Trad. după ~. Gherla, 1899.
~. Disiraşii. Localizare după ~. Gherla, 1900.
JUNGER, I. F. Amestecătoriul Iaşii, 1835.
PĂCĂTIAN, T. V. Nepotul răsfăţat. După ~. Sibiiu, 1907.
SONEA-BOGDAN, IRINA. *Prin morte la victoria. Comedie într-un act de ~, localisată. Gherla, 1893.
SONEA-BOGDAN, I. *Proba de foc. Comedie într-un act de ~ localisată. Gherla, 1893.

Nu exista imagini
  225) KOTZEBUE, WILHELM de
 • Opera
 • Imagini
KOTZEBUE, WILHELM de
30918. ~ Din Moldova, [de] W. de Kotzebue. Descrieri şi schiţe (Traducere din limba germană) [de Anna Rosetti]. Bucureşti, Ig. Haimann, Librar-Editor (Tip. Curţii Regale, Propr. F. Göbl Fii), 1884. (19 x 12,5). VII, 185 p. 2 lei. (I 12994)
Pentru traducător, vezi: Maiorescu II, p. 218-219.
30919. ~ Lascăr Viorescu. O icoană a Moldovei din 1851, de Wilhelm de Kotzebue. Tradus din limba germană de A. M. [= Anna Maiorescu]. Bucuresci, Ig. Haimann, Librar-Editor (Noua Tipografie Ioan Weiss), 1892. (13 x 12,5). 1 f., 268[-270] p. (I 16640)
Pentru traducător, vezi: Maiorescu II, p. 219.

Traduceri:
ALECSANDRI, V. Rumänische Volks-poesie... Trad. de ~. Berlin, 1857.
Vezi de asemenea:
IOSIF, ŞT. O. Tablouri culturale din trecutul romînilor... Bucureşti, 1913.

Nu exista imagini
  226) KOVÁCS, JÁNOS
 • Opera
 • Imagini
KOVÁCS, JÁNOS
În colaborare:
KOCH, FERENC şi ~. Chemia şi mineralogia... Budapest, 1915.

Nu exista imagini
  227) KOVÁCS, KÁROLY
 • Opera
 • Imagini
KOVÁCS, KÁROLY
Traduceri:
SLAVICI, I. A szerencsemalom. Trad. de ~. Makó, 1898.

Nu exista imagini
  228) KOZAC, CORNEL
 • Opera
 • Imagini
KOZAC, CORNEL
În colaborare:
30921. ~ Heimatskunde der Bukowina zum Get brauche für Schulen und zum Selbstunterrichtherausgegeben von Professor Cornel Kozak und Gend.-Rittm. Eduard Fischer. Mit 10 Illustrationen und 3 Landkarten. Czernowitz, K. K. Universitäts-Buchhandlung H. Pardini (Engel & Suchanka) (Buchdruck. E. Kanarski), 1900. (23,5 x 15,5). 2 f., 112 p. cu il., 1 f. pl., 3 h. Preis gebunden 2 k 5 h. (II 4808)

Nu exista imagini
  229) KOZAK, EUGEN A. (1857-1933)
 • Opera
 • Imagini
KOZAK, EUGEN A. (1857-1933)
30922. ~ Die Inschriften aus der Bukovina. Epigraphische Beiträge zur Quellenkunde der Landes- und Kirchengeschichte. Herausgegeben von Dr. Eugen A. Kozak, Profesor an der K. K. Universität Czernowitz. I. Teil: Steinschriften mit 27 Textillustrationen. Wien, Im Selbstverlage (Druck von Adolf Holzhaussen), 1903. (28,5 x 22). XIV, 215 p. cu il. (III 229449)
30923. ~ Die ateste Urkunde des Klosters Putna zur vierhundertjährigen gedenkfeier des Todes Stephans des Grossen. Herausgegeben von Prof. Dr. Eugen A. Kozak. Mit Original Photographie. Czernowitz (Bukowinaer Vereinsdruckerei), 1904. (27,5 x 19). 7 p., 1 f. pl. (II 7611)

Nu exista imagini
  230) KOZMA
 • Opera
 • Imagini
KOZMA
Vezi: COSMA

Nu exista imagini