Bibliografia românească modernă

Autori - Litera K
  211) KORNE, CAROL M.
 • Opera
 • Imagini
KORNE, CAROL M.
În colaborare:
VERON, P. şi ~. Soluţiuni practice în chestia agrară. Bucureşti, 1907.

Nu exista imagini
  212) KORNÉ, MIHAIL D. (1838?-1901)
 • Opera
 • Imagini
KORNÉ, MIHAIL D. (1838?-1901)
30883. ~ Lege asupra taxelor de timbru şi înregistrare, promulgată la 23 Februarie 1900 şi pusă în vigoare la 1 Martie 1900. Cuprindând: un tablou alfabetic de taxele şi scutirile cuprinse prin ea, terminele şi penalităţile prescrise, aranjate de Mihail D. Cornea, şef de Secţiune în serviciul exterior al financelor statului, cum şi un vocabular de terminini, estras din călăusa D-lui Th. Miller. Piatra-N., Edi. Tip. Unirea (I. Koppel), 1900. (23 x 16). 94 p. t lei. (II 119109)
30884. ~ Poésies, de Michel D. Korné. Jassy (Impr. de la Soc. Junimea), 2868. (17 x 11). 4 f., 135 p. 4 fr. (I 43531)
30885. ~ Violarea art. 25 din Constituţiune, [de] Korné M. D. Urmărirea începută pe baza unei telegrame al cărei secret a fost violat, este nulă. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), [1895]. (23,5 x 16). 36 p. (II 410116)
Data dedusă din text, p. 36.

Nu exista imagini
  213) KÖRNER, THEODOR
 • Opera
 • Imagini
KÖRNER, THEODOR
30886. ~ Nuvele şi povestiri duioase, [de] Theodor Körner. Traduse de Ricard D. Ioan. Bucureşti, Edit. Biuroului universal, Atanasie I. Niţeanu (Tip. Poporul), 1910. (15,5 x 10). 60[-63] p. cu portr. (1511521)
La p. 61-62: "Poezii ostăşeşti".

Nu exista imagini
  214) KOROLENKO, VLADIMIR
 • Opera
 • Imagini
KOROLENKO, VLADIMIR
30887. ~ Două nuvele, [de] W. Korolenko. Marea. Trad. de G. Carp. Noaptea de Paşte. Trad.de Quidam [=Anton C. Bacalbaşa]. Bucureşti, Edit. Lumen, [1911]. (16,5 x 12,5). 32 p. 15 bani. (Biblioteca Lumen, nr. 75) (I 23238)
Datat după exemplarul din BCU Cluj, cota 176603/75, care are dată certă 1911.
30888. ~ Muzicantul orb, [de] V. Korolenko. Piatra N. (Tip. Mathilde C. Gheorghiu), 1905. (20,5 x 13,5). 98 p. 30 bani. (Autorii celebri. Literatură şi Ştiinţă Popularisată. Colecţiunea Mathilde & C. D. Gheorghiu) (II 348604)
30889. ~ Idem. Traducere de El. Socor. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1908. (15 x 10,5). 157 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, nr. 373) (I 12251)
30890. ~ Nuvele siberiene, [de] Vladimir Korolenko. Cu o notiţă biografică asupra autorului traduse de I. Hussar. Craiova, Inst. de Edit. Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Litografia Naţionale Ralian şi Ignat Samitca), [1895]. (17 x 11). 105 p. 30 bani. (Biblioteca de popularizare, nr. 1) (I 171998)
Anul, cu cerneală, pe exemplarul din BAR.
30891. ~ Idem. Ediţiune nouă. Craiova, Inst. de Edit. Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Litografia Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca) [1895?]. (16,5 x 10). 117 p. (Biblioteca de Popularizare pentru Literatură, Ştiinţe, Arte) (I 421352)
30892. ~ Idem. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1908. (15,5 x 10,5). 147 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 405) (I 15311)
30893. ~ Visul lui Macar. Legendă iacută, [de] V. Korolenko. Traducere de N. Dunăreanu. Bucureşti, Edit. Libr. Leon Alcalay (Tip. Fortuna), [1912]. (15 x 10,5). 94[-96] p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 758) (I 29588)

Nu exista imagini
  215) KOSLINSKY, ALEXANDRU (1863-?)
 • Opera
 • Imagini
KOSLINSKY, ALEXANDRU (1863-?)
30894. ~ La cocaina in chirurgia come anestesico ed analgesico locale. Tesi di laurea per Alessandro Koslinsky (di Bucarest). Torino (Vincenzo Bona, Tip. di S.M. e de Reali Principi), 1886. (23,5 x 15,5). 67 p. (Facoltà di Medicina e chirurgia di Torino) (BCU-ClN 202019)
30895. ~ Curs de mică chirurgie, întocmit conform Programului Direcţiunei Generale Sanitare de Doctorul A. Koslinsky, Vechiu medic primar de spitale, Profesor la Şcoala de sub-chirurgi. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1906. (21 x 14,5). 203 p. 3 lei. (II 2983)
30896. ~ *Cysticercus Cellulosae şi Taenia solium, 1880. 32 p. (Crăinicianu, p. 192)
30897. ~ Glutolul un nou antiseptic. Studiu clinic şi experimental de Doctorul A. Koslinsky, Medic Primar al Spitalului. Lucrare presentată Societă.ei de Chirurgie din Bucuresci în 1901. Bucuresci (Tip. Viitorul Nicolae N. Voicu), 1902. (23 x 15,5). 24 p. (Spitalul Vidra (Putna)) (BCU-ClN 198569)

Prefeţe:
URSESCU, D. I. Conferinţe sanitare populare. Pref. de ~. Călăraşi, 1906.

Nu exista imagini
  216) KOSLINSKY, EM.
 • Opera
 • Imagini
KOSLINSKY, EM.
30898. ~ Asupra Importanţei relative a Substantielor explosibile moderne. (Nitroglycerina, dynamita, pirozilina, etc. etc). Traducţiune cu adăogire de Locotenent Em. Koslinsky din Corpul Flotilei. Bacalaureat în litere şi ştiinţe. Vechiu elev al scólei navale din Brest (Francia). Vechiu elev al scólei speciale de torpile din Cronstadt (Rusia). Galatz, Librăria G. D. Nebuneli et Fii (Typ. Naţională), 1879. (20 x 14). 78 p., 1 f. pl. (Biblioteca Militară) (I 348998)
În "Introducţiune" (p. 3) autorul menţionează: "În compunerea ei m-am condus în cea mai mare parte de o broşură a D-lui Lt. Colonel Şuleacenco".

Nu exista imagini
  217) KOSLINSKY, LUCA
 • Opera
 • Imagini
KOSLINSKY, LUCA
30899. ~ Ortografia franceză. Metod practic de a studia singur sau a preda ortografia cuvintelor francese, mai mult usitate, cu înlesnire şi siguranţă, de Luca Koslinsky, dupe S H. Bahic, autorul Manualului universal al sciinţelor, literilor şi artelor. Fascicula intèiaa doua. Bucuresci (Tipo-litogr. Dor. P. Cucu), 1888. (19,5 x 14). 36 p. (I-II). 25 bani.
(I); 15 bani (II) (I 408982)

Nu exista imagini
  218) KOSLOFF, V.
 • Opera
 • Imagini
KOSLOFF, V.
30900. ~ Dare de seamă asupra serviciului sanitar rus pe timpul resbelului 1877-78, de V. Kosloff, Ex. Medic inspector general. Extras de S... Bucuresci (Tipo-Litogr. şi Fonderia de Litere Dor P. Cucu), 1892. (22,5 x 15). 32 p. (Cercul Publicaţiunilor Militare. A 50-a Publicaţiune) (II 73494)
Descriere după copertă. În: Crăinicianu, p. 231, identificat ca fiind dr. Gr. Petrescu.

Nu exista imagini
  219) KOSMUTZA, HERMIL
 • Opera
 • Imagini
KOSMUTZA, HERMIL
30901. ~ Die deutsche Pontoniervorschrift vom 17 Mai 1910. Besprochen von Hermil Kosmutza Hauptmann des Pionierbataillons Nr. 12, kommandiert im k.u.k. Reichskriegsministerium (Hie[r]zu Tafel 13). [Wien], 1911. (23,5 x 15,5). 14 p., 1 pl. (Sonderabdruck aus den Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie und Geniewesens Jahrgang 1911, sechstes Heft) (II 203800)
30902. ~ Die Motorbootfahrt Regensburg-Wien. Von Hermil Kosmutza, k.u.k. Oberleutnant des Pionierbataillons Nr. 12, kommandiert im Reichskriegsministerium. Mit 1 Tabelle, 3 Textfiguren und 2 graphischen Beilagen (Nr. 10 und 11). [Wien], 1910. (24 x 16). p. 1569-1592 cu il., 2 pl. (Sonderabdruck aus Streffleurs Militärische Zeitschrift zugleich Organ der militärwissenschaftlichen Vereine. 1910. II. Band, 10. Heft) (II 203835)
Descriere după titlul de la începutul textului.
30903. ~ Die neuen Technischen Unterrichte für die Infanterie und Kavallerie. Mit 1 Beilage (nr. 19), [von Hauptmann Kosmutza]. [Wien], 1911. (24 x 16). p. 657-674. (Sonderabdruck aus Streffleurs Militärische Zeitschrift zugleich Organ der militärwissenschaftlichen Vereine, 1911. I. Band, 4. Heft) (II 203860)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul, la finalul textului.
30904. ~ Technische Ausrüstung der Infanterie. (Hierzu Tafel 33 und 34) [von Hauptmann Kosmutza]. [Wien, 1912]. (23,5 x 15,5). 8 p., 2 pl. (Sonderabdruck aus den Mitteilungen über Gegenstände des Artillerie- und Geniewesens, Jahrgang 1912, fünftes Heft) (II 203779)
Descriere după titlul de la începutul textului.

Nu exista imagini
  220) KOSSAK, M.
 • Opera
 • Imagini
KOSSAK, M.
Vezi:
• Poesii şi Nuvele. Orăştie, 1902.

Nu exista imagini