Bibliografia românească modernă

Autori - Litera K
  201) KONYA, SAMUEL G. (1845-1940)
 • Opera
 • Imagini
KONYA, SAMUEL G. (1845-1940)
30838. ~ Alimentarea oraşului Iaşi cu apă din Prut. Raport presentat Societăţei de Medici şi Naturalişti, în şedinţa din 28 Octombre 1900, de Dr. S. G. Konya. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (24 x 16,5). 24 p. 50 bani. (II 50871)
Descriere după copertă.
30839. ~ Alimentarea oraşului Iaşi cu apă potabilă. (Ultimele studii hidrologice, chimice şi bacteriologice.) De Dr. S. Konya. Iaşi (Tipografia Naţională), 1899. (22 x 15). 24 p. 50 bani. (Extr. din Buletinul Societăţii de Medici şi Naturalişti) (II 50879)
30840. ~ Alimentation de la ville de Jassy en eau du Pruth, [par] Dr. S. Konya. (Étude critique). Iassy (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (24 x 16,5). 25 p. (Extr. du Bull. de la Société des Médécines et des Naturalistes de Jassy) (ECU-ClN 111778)
Descriere după copertă.
30841. ~ Analiza apelor şi prospectul Băilor de la Strunga, districtul Roman, lângă gara Târgu-lui Frumos, [de Dr. Konya]. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1891. (22,5 x 15,5). 8 p. cu il. (II 412392)
Cuprinde: 1) "Analisa apelor minerale sulfuroase de la Strunga, jud. Roman făcută de d. dr. Conya din Iaşi", şi 2) "Băile minerale de la Strunga Judeţul Roman. Prospect". Descriere după copertă.
30842. ~ Analisa chimică a izvorului Alexandru de la Slănic, de Dr. S. Konya. Analyse de la source de Alexandre de Slanic, par Dr. S. Konya. Iaşi (Tipografia Naţională), 1887. (26 x 19). 17 p. (Extr. din Buletinul Soc. de Medici şi Naturalişti din Iaşi. Extr. du Bull. de la Soc. des Médecins et Naturalistes de Jassy) (BCU-ClN 111957)
Descriere după copertă. Text in l. română şi franceză.
30843. ~ Analisa chimică a isvorului mineral din Vailutza lăngă Iaşi, de Dr. S. Konya. Cu o mică precuventare. Iaşi (Tip. Anton Scarlat Savul), 1880. (22 x 15,5). 24 p. (II 466911)
30844. ~ Analisa himica a pămentului din Scheia lângă Roman. Essecutatu de Dr. S. Konya în Iassi. Bucuresci (Noua tip. a Laboratorilor Români), 1878. (20,5 x 13). 15 p. (Extr. din Revista Sciinţifică) (II 22403)
30845. ~ *Analisa chimică a mineralelor Augit-Porfir din Cauzacoli, Quarzo-porfirit de Pellegrino, Plagioklas Porfir din Torocko în Transilvania. Olivinfels din Karlstätten, [de] S. Konya Die Porfirgesteine Österreichs aus der mittleren geologischen Epoche. Opu Premiat din partea Academiei de sciinţe de Dr. G. Tschermak. Vienne, 1866. (Konya. Cercetări, cop. 4 ; Konya-Cantemir, v. p. de titlu ; Konya, cop. 3)
30846. ~ Apa de la Repedea, de Dr. S. Kenya. Iaşi (Tipografia Naţională), 1895. (17 x 12). 15 p., 1 h. (Extr. din Buletinul Soc. de Medici şi Natur. din Iaşi) (I 123763)
30847. ~ O apă minerală purgativă. Descoperită la Bréazu[!] (lîngă Iaşi), de Dr. S. Konya. Iaşi (Tipografia Naţională), 1888. (17 x 12). 36 p. 1 leu. (Extr. din Buletinul Societăţei de Medici şi Naturalişti din Iaşi) (I 268913)
Vezi şi ed. în l. franceză: "Un eau minérale purgative. Jassy, 1888".
30848. ~ Apele de la Slănic. Critica recentelor analise chimice asupra isvoarelor minerale No. I şi III de la Slănic (Moldova), de Dr. S. Konya. Comunicare făcută în şedinţa societăţii de medici şi naturalişti din Iaşi, în sara de 12 Iunie 1895. Iaşi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1895. (22,5 x 15). 15 p. 50 bani. (II 109185)
30849. ~ *Apele minerale Nastasache dela Târgul-Ocna, de S. Konya. Iaşi, 1883. 16°. 13 p. (Crăiniceanu, p. 291)
30850. ~ Aus einem Vortrage, gehalten in der Gesellschaft der Aerzte und Naturforscher in Jassy, über Roentgens Photographie, von Dr. S. Konya. Wien, Verlag der Wochenschrift Pharm. Post (Druck von Ferdinand Brück & Söhne), [1896]. (21 x 14). 3 p. (Sonder-Abrudck aus Phaim. Post, 1896, Nr. 9) (BCU-ClN 111217)
Descriere după titlul de la începutul textului.
30851. ~ Băile de la Slănic. Doue conferinţe ţinute în Societatea medicilor militari din Iaşi, de Dr. S. Konya. [Iaşi, 1885]. (22,5 x 15). 24 p. (II 109193)
Descriere după titlul de la începutul textului.
30852. ~ Idem. Ed. II. Iaşi (Tipografia Naţională). 1887. (20 x 14). 146 p., 3 f. pl., 3 h., 1 f. tab. (I 64290)
30853. ~ Băile de la Slănic. Respuns la Raportul D-lui Dr. C. Codrescu adresate onor. Epitropiei casei St. Spiridon şi publicat în Voinţa Naţională Nr. 1185 din 19 aug. 1888. De Dr. S. Konya, Chimist. Jassy (Tip. Lucrătorilor Români Asociaţi), 1888. (18 x 12,5). 22 p. (Extr. din "Epoca", No. 840, 847, 848) (I 153677)
30854. ~ Cercetări şi analise chimice asupra apelor minerale de la Slănic, de S. Konya. Doctor în chimie, Licenţiat în farmacie, decorat cu ordinul Imperial al Rusiei St. Stanislaw, Conservator Museului naţional din Iaşi şi membru mai multor societăţi scientifice din ţeară şi streinătate. Jassy (Tipo-Lit. H. Goldner), 1881. (22 x 14). 71 p., 1 tab., 2 pl. (II 466673)
30855. ~ Chemische Untersuchung der Mineralquellen zu Slanik in Rumänien. Von Dr. S. Konya in Jassy. Wien, Selbstverlag des Verfassers (Druck von L. Bergmann & Comp.), 1881. (26 x 16,5). 1 f., 32 p. (II 385105)
30856. ~ Chemische Untersuchung der Mineralquellen zu Weilutza bei Jassy. Von Dr. Samuel Konya. (Vorgelegt in der Sitzung am 7 Jänner 1870). Wien (Aus der K. K. Hof- und Staatsdruckerei in Wien), 1870. (22 x 14). 12 p. (Ausd. LXI. Bdc. d. Sitzb. d.K. Akad. d. Wissensch. II Abth. Jän-Heft. Jahrg. 1870) (II 453764)
Descriere după titlul de la începutul textului.
30857. ~ Chemische Untersuchung eines bituminösen Standsteines aus dem Districte Ploesti in Rumänien. Von Dr. S. Konya. Wien, Verlag der Wochenschrift Pharm. Post (Druck von F. Brück & Söhne), [1896]. (23 x 14). 2 p. (Sonder-Abdruck aus der Pharm. Post 1896, Nr. 49) (BCU-ClN 110604)
Descriere după titlul de la începutul textului. Datat după anul revistei din care s-a făcut extrasul.
30858. ~ Compte-rendu des travaux du XII-ème Congrès International de Médecine, tenu à Moscou du 7-14 Août 1894, Section de Pharmacie et de Pharmacognosie, par le Dr. S. G. Konya, Délégué de la Société des Médecins et des Naturalistes de Iassy. Iassy (Imprimerie Nationale), 1897. (23 x 15,5). 25 p. (Extr. du Bulletin de la Société des Médecins et des Naturalistes de Iassy) (11 409140)
30859. ~ Congresul de agricultură şi sylvicultură din Viena (Septembre 1890). Raportul ştiinţific relatat de delegatul Societăţei de Medici şi Naturalişti din Iaşi, Dr. S. Konya. Jassi (Tipografia Naţională), 1891. (18,5 x 12). 88 p. 1 leu. (Extr. din Buletinul Societăţei de medici şi naturalişti din Iaşi) (I 408946)
30860. ~ Une eau minérale purgative. Trouvée à Brézu (près Jassy). Par Le Dr. S. Konya. Jassy (Imprimerie Nationale), 1888. (17,5 x 12,5). 38 p. (Publications du Bulletin de la Société des Médecins et Naturalistes de Jassy) (I 467754)
Vezi şi ed. în l. română: "O apă minerală purgativă". Iaşi, 1888.
30861. ~ Les eaux minérales et les stations climatériques de la Roumanie. Par le Dr. A. Saabner-Tuduri. Compte-rendu du Dr. S. Konya. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (24 x 16). 4 p. (II 466504)
30862. ~ *Proiect pentru desinfectarea câmpului de resbel, tabele în limba română şi rusă. Iaşi, 1877. (Konya-Cantemir, v. p. de titlu ; Konya, cop. 3 ; Konya. Congresul, cop. 3 ; Konya. Alimentarea, cop. 3)

În colaborare:
30863. ~ Băile minerale de la Bălţăţeşti (Judeţul Neamţu Romania). Analiza chimică, de Dr. S. Konya. Partea medicală, de Dr. Cantemir. Peatra (Impr. Judeţului Neamţu), 1884. (23,5 x 15,5). 2 f., 56 p; (II 81582)

Nu exista imagini
  202) KOÓS, FERENCZ
 • Opera
 • Imagini
KOÓS, FERENCZ
În colaborare:
30864. ~ *Abecedar seu antai'a carte de cetire şi scriere pentru învetiarea limbei magiare de Fr. Koós, inspector scolariu şi consilieriu reg. şi Ioan Dariu înveţătoriu. Brasiov, Edit. librăriei N. I. Ciurcu, [1890]. (Lumin, 11(1890), nr. 55. aug. 30(18), p. 3: Bibliografie. Au apărut... ; FD, 6(1891), nr. 37, sept., 15/27 p. 8)
30865. ~ Abecedar şi ântâia carte pentru deprinderea limbei maghiare în şcoalele poporale române. Pe basa planului ministerial de înveţăment, de Francisc Koós, inspector şcolar în pensiune şi consilier regesc şi Vasile Goldiş, prof. gimn. Braşov, Edit. Librăriei Nicolae I. Ciurcu (Tip. A. Mureşianu), 1894. (19 x 12.5). 72 p. Preţul 20 cr. (40 bani). (BCU-ClN 114143)
30866. ~ Abecedar şi ântâia carte pentru deprinderea limbei maghiare în şcolele poporale. Pe basa planului ministerial în înveţăment de Francisc Koós, inspector şcolar în pensiune şi consilier regesc, şi Vasile Goldiş, prof. gimn. Ed. II. Braşov, Edit. Librăriei Nicolae I. Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1897. (20,5 x 13). 72 p. (I 444500)
Lipsă coperta.
30867. ~ Idem. Ed. III, Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1900. (20 x 13,5). 72 p. (Editura Cărţilor şcolare) (I 143529)
30868. ~ Idem. Carte aprobată de Înaltul ministeriu reg. ung. de culte şi instrucţiune publică prin ord. Nr. 2285 din 1894. Ed. IV. Brass.; Edit. Librăriei H. Zeidner (Tiparul tip. A. Gust), 1903. (21 x 13,5). 72 p., 4 f. (Catalogul edit.). 40 fil. (BCU-ClN 159199)
30869. ~ Idem. Ed. V (Prelucrată) [Pe coperta şi: Cu ortografia nouă a Academiei]. Brass., Edit. Llibrăriei H. Zeidner (Tip. Fraţii Schneider & Feminger), 1905 [pe copertă 1906]. (20,5 x 13). 101 p., 1 f. (II 31944)
30870. ~ Idem. Carte aprobată de Înaltul ministeriu reg. ung. de culte şi instrucţiune publică prin ordinul Nr. 32124 din 1906. Ed. VI. (Prelucrată). Brass., Edit. Librăriei H. Zeidner (Tiparul tip. Fraţii Schneider & Feminger), 1908. (20 x 13,5). 101 p., 3 p. reclame (BCU-ClN 159374)
Lipsă coperta.
30871. ~ A doua carte pentru deprinderea limbei maghiare în şcolele poporale române. Pe basa planului ministerial de înveţăment, de Francisc Koós, inspector şcolar în pensiune şi consilier regesc, şi Vasile Goldiş prof. gimn. Braşov. Edit. Niculae I. Ciurcu (Tip. Alexi), 1894. (19 x 12,5). 116[-120] p. Preţul 25 cr. (50 bani) (BCU-ClN 109414)
30872. ~ A doua carte pentru Deprinderea Limbei Maghiare în şcolele poporale române. Pe basa planului ministerial de înveţăment de Francisc Koós, inspector şcolar în pensiune şi consilier regesc şi Vasile Goldiş, prof. gimn. în pensiune, secretar consistorial. Ed. II. corectată. Braşov, Edit. Librăriei H. Zeidner (Tip. A. Gust), 1902. (19 x 13). 108[-112] p. (I 31790)
30873. ~ Idem. Ed. III corectată. Brass.. Edit. Librăriei H. Zeidner (Tip. H. Hentschel), 1910. (20 x 13). 108[-112] p. (BCU-ClN 419043)

Traduceri :
GROÓ, V. Manuducere pentru învăţarea limbei ungurească. Trad. de ~ ş.a. Partea I, cl. I şi II. Budapest, 1903 ; 1904.

Nu exista imagini
  203) KOPECZEK, EMIL
 • Opera
 • Imagini
KOPECZEK, EMIL
În colaborare:
BIRÓ de SZENTKATOLNA, B. şi ~. Cartea antistiilor comunale. Lugoş, 1909.

Nu exista imagini
  204) KOPERNICKI, J.
 • Opera
 • Imagini
KOPERNICKI, J.
30874. ~ Quelques mots sur le nouvel établissement anatomique de l'Hôpital Colza à Bucarest, par le Dr. J. Kopernicki, Préparateur du musée pour la prochaine Faculté de Médecine, ancien chef des travaux anatomiques à la Faculté de Médecine de Kiew, membre associé étranger de la société d’Anthropologie de Paris, membre correspondant de la Société Anthropologique de Londres, et caet. Bucarest (Impr. des ouvrier associés), 1868. (21 x 14). 36 p. (II 50985)

Nu exista imagini
  205) KÖPKE, REINHOLD
 • Opera
 • Imagini
KÖPKE, REINHOLD
30875. ~ Metrica versurilor lirice ale lui Horaţiu, de Dr. Reinhold Köpke. Traducere dupe ediţiunea a cincea germană de George Popa[-Lisseanu], Profesor la Liceul Lazăr. Bucuresci (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (21 x 13,5). 32 p. (II 106309)

Nu exista imagini
  206) KOPP, IOSEF
 • Opera
 • Imagini
KOPP, IOSEF
30876. ~ Chestiunea israelită după Dosariul procesului Rohling-Bloch, de Dr. Iosef Kopp
Avocat pe lăngă Curţile de Justiţie din Viena, Deputat în Parlamentul austriac şi membru
în Dieta Austriei de jos... Traducere de S. I. Grossmann. Iassi (Tipo-Lit. H. Goldner), 1886. (22,5 x 16). 1 f., 223 p. [2 lei]. (II 409056)

Nu exista imagini
  207) KOPPEN, A.
 • Opera
 • Imagini
KOPPEN, A.
30877. ~ Comandantul de vardă. Îndatoriri pentru subofiţerul şi soldatul de infanterie la vardă şi posturi în garnisiune şi în câmp, după prescrisele din regulamentele de serviciu pentru armata c.r. Edat de A. Koppen major în 99-lea regiment de infanterie. În proprietatea traducătorului S. Blasiu, locotenente în regimentul No. 64. Sibiiu (Tipărit în Institutul tipografic), 1884. (14,5 x 11,5). VI[-VIII], 63 p. Preţul 30 cr. (BCU-ClN
96572)
30878. ~ Puşcasiul. Manual pentru subofiţer în instruirea soldatului la puşcat. După prescrisele instrucţiunei de puşcat şi ale instrucţiei de arme pentru trupa de infanterie şi de vânători, precum şi după regulamentul de exerciţiu pentru trupele pedestre c.r. Compus de A. Koppen maior c.r. în regimentul de infanterie Nr. 99. În proprietatea traducătorului S. Blasiu, locotenent în regimentul de infanterie Nr. 64. Sibiiu (Institutul tipografic, soc. pe acţii.), 1885. (14,5 x 10). X, 56 p. 30 cr. (BCU-ClN 76602)

Nu exista imagini
  208) KOPYSTYNSKA, OLGA
 • Opera
 • Imagini
KOPYSTYNSKA, OLGA
30879. ~ Despre hepatita sifilitică terţiară. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută la 23 Iunie 1901 de Olga Kopystynska. Bucuresci (Stab. grafic I. A. Ţăranu & Co.), 1901. (21,5 x 15). 64 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 599) (II 481222)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  209) KORMOS, ALFRED
 • Opera
 • Imagini
KORMOS, ALFRED
30880. ~ Drepturile, datorinţele şi responsabilitatea membrilor de direcţiune, de Alfred Kormos. Traducere de Constantin Popp, funcţionar la Centrala institutului de credit şi de economii Albina. Sibiiu (Tip. archidiecesană), 1899. (24 x 16,5). [VIII], 186 p. 1,50 fl. (3 coroane) (BCU-ClN 253328)
30881. ~ Drepturile, datorinţele şi responsabilitatea membrilor comitetului de supraveghere, de Alfred Kormos. Traducere autorisată de Constantin Popp, funcţionar la Centrala institutului de credit şi de economii Albina. Sibiiu (Tipografia archidiecesană), 1904. (23,5 x 16). 4 f., 128 p. 1,50 K. (II 151300)

Nu exista imagini
  210) KORN, HEINRICH
 • Opera
 • Imagini
KORN, HEINRICH
30882. ~ Contribuţiuni la studiul terapeutic al acetanilidei. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie 1893 de Heinrich Korn, bacalaureat în şciinţe şi în litere, intern al spitalelor civile. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1893. (23 x 16). 2 f., 45 p., 1 f. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 329) (II 74969)

Nu exista imagini