Bibliografia românească modernă

Autori - Litera K
  171) KOCHANOWSKI, ADOLF DEMETER
 • Opera
 • Imagini
KOCHANOWSKI, ADOLF DEMETER
30689. ~ Die Grundzüge des moldauischen Civil-processes in Vergleichung mit dem französischen Cod.`de procédure civ. und den öster[r]eichischen Gerichtsm und Civil- Process-Ordnungen dargestellt, von Adolf Demeter Kochanowski, Rechtsanwalte zu Bottoschan in der Moldau. Jena (Druck von Schreiber u. Söhne), 1858. (21,5 x 13). vI-36 p. (II 64593)

Nu exista imagini
  172) KOCIU, NICOLAE (1876-?)
 • Opera
 • Imagini
KOCIU, NICOLAE (1876-?)
30690. ~ Teorii pentru soldaţii din cavalerie, [de] Locotenentul N. Kociu. Ed. I. Bârlad (Tip. Modernă şi Legătorie de Cărţi), 1908. (17 x 10,5). 52 p. (I 14744)
Lipsă coperta.

Nu exista imagini
  173) KOCK, HENRY de
 • Opera
 • Imagini
KOCK, HENRY de
30691. ~ Marea otrăvitoare [La Grande empoisonneuse]. I. Tigrul Gresivodanului [II şi III. Crimele Tofanei], [de] Henry de Koch. Traducţiune din limba francesă. [Bucuresci (Tip. Dor. P. Cucu), 1880]. (25 x 17,5). 446 p. cu il. 15 bani fasc. (Amicul Litteraturei) (II 171041)
Pentru an, vezi: BR, 2(1880), nr. 5, p. 182.
30692. ~ Trei-spre-dece nopţi ale unei femei galante. [Les treize nuits de Jane], [de] Henri de Kock. [Pe copertă: Traducţiune din franţuzeşte de I. Spartali]. Tergovisce (Typ. Theodor Michaiescu), 1882. (21,5 x 13). 1 f., 174 p. 1,50 lei. (I 410182)

Nu exista imagini
  174) KOCK, CHARLES PAUL de
 • Opera
 • Imagini
KOCK, CHARLES PAUL de
30693. ~ Un băiat amabil sau Trebuinţa d'a ne alege Amici, [de] Paul de Koch. [Un bon enfant]. Traducţiune de Ioan Pappazu. Vol. I-III. Focşani, Edit. Librăriei Ştefănescu & Charras (Tip. Comerciala, Ignace Charras), [1881]. (18,5 x 12). 190 p., 1 f. (I) ; 195 p. (II) ; 161 p. (III). (I 190358)
Lipsă coperta. Datat după: BR, 3(1881), nr. 3, mart., p. 292.
30694. ~ Bărbieriul de Paris. [Le Barbier de Paris de Paul de Kock]. Tradus de T. Vartic. Tom I-IV. Iaşii (Tip. Francezo-Română), 1852-1853. (16,5 x 10,5). 1 f., 171 p. (I); 175 p. (II) ; 196 p. (III) ; 1 f., 186 p. (IV). (I 73038)
Cu alfabet de tranziţie.
30695. ~ Curiosităţi parisiene. [Moeurs parisiennes, de] Paul de Kock. Baia la domiciliu - Strada Saint-Denis. - Moda. - O ploaie cu furtună. Trad. de P. U. Bucureşti, Edit. Luceafărul, [191?]. (17,5 x 11). 33 p. (Bibl. Luceafărul, nr. 47) (BCU-Iaşi I 26798)
Apărută între 1913-1915. Pe p. de titlu este o înregistrare a cărţii din 1919.
30696. ~ Domnul Scump-amic, [de] Ch. Paul de Kock. Traducere din limba francesă. No. 1-23. Bucuresci (Tip. Thiel & Weiss), 1878. (20 x 15). 367 p. cu il. 10 bani numărul. (Romane ilustrate) (I 166520)
Lipsă coperta.
30697. ~ *Femeele, jocul şi vinul, de Paul de Kock. Ediţiune ilustrată. Focşani, Charras, 1885. (16 x 12). 235 p. 1,50 l. (BR, 7, 8,9 (1885, 1886, 1887), p. 28)
30698. ~ Gustav Craidonul, [de] Paul de Kock. [Gustave le mauvais sujet]. Traducere de C. N. Bour. Galaţi, Librăria G. D. Nebuneli şi Fii (Tip. Timoleon Nebuneli), [190?]. (17,5 x 11). 475 p. 2,50 lei. (I 408920)
30699. ~ Lăptăriţa din Montfermeil. [La Laitière de Montfermeil], de Paul de Kok[!]. Tradusă din franţozeşte de I. M. Bujoreanu. Bucureşti, Librariu-Edit. George Ioanid (Impr. lui Ferdinand Om), 1855. (20,5 x 14,5). 379 p. (II 73568)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
30700. ~ Madelena. [Madeleine], de Paul de Kok[!]. Tradusă din franţodeşte de I. M. Bujoreanu. Bucureşti, Librariu-Edit. George Ioanid, 1857. (20,5 x 14). 483 p. (II 129356)
Cu alfabet de tranziţie. Cuprinde şi: "Pantofulu roşu" de Contesa Dash, "Nu te atinge de regina" şi "Diavolulu în infern" de Boccacio.
Lipsă coperta.
30701. ~ Nuvelle, [de] Paul de Kock. Traducere şi versificaţiune de N. Gherghi. Bucuresci (Typ. Stephan Rassidescu), 1865. (19 x 12,5). 192 p. (BCU-Iaşi II 6064)
Lipsă coperta.
30702. ~ Scrierile lui Ch. Paul de Kock. [Vol. I]. Andrei Savoiardulu [André le Savoyard]. Traducere de D. Popescu. Bucuresci (Tip. Romanulu, Carol Göbl), 1878. (22,5 x 16,5). 312 p. (II 170586)
Lipsă coperta. Numerotarea vol. după: Popescu. Siese ani, p. 33.
30703. ~ Idem. [Vol. II. Féta mare din Belleville. Traducţiune de D. Popescu]. [Bucuresci, Fraţii Ioniţiu, 1878]. (23,5 x 16). 289 p. cu il. (II 170586)
Exemplar deteriorat în BAR. Descriere după: Popescu. Siese ani, p. 33.
30704. ~ Sora Ana. [Soeur Anne, de] Ch. Paul de Kock. Tradusă de N. T. Orăşanu. Vol. III. Bucureşti (Tipografia Naţională a lui Iosif Romanow et Comp.), 1856. (18,5 x 12,5). 276 p. (I); 328 p. (II) (I 56311)
Cu alfabet de tranziţie.
30705. ~ *Tablouri şi istoriore, de Paul de Kock, traduse de M. N. A. Seria I. Galaţi (Typ. Danubiană-Hubert), 1876. 12°. 60 p. (BR, 1(1879), nr. 6, iunie, p. 64; Popescu. Siese ani, p. 33)

Nu exista imagini
  175) KOFFLER, EMIL
 • Opera
 • Imagini
KOFFLER, EMIL
30706. ~ Contribuţiuni la studiul peritonitei prin perforaţie în febra tifoidă a copiilor. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie. Prezentată şi susţinută în Martie 1905 de Emil Koffler. Iaş, (Tip. H. Goldner), 1905. (25 x 17,5). 48 p. (Facultatea de Medicină din Iaşi, nr. 206) (II 3146)
Descriere după copertă.

Nu exista imagini
  176) KOGĂLNICEANU, CONSTANTIN (1855-1938?)
 • Opera
 • Imagini
KOGĂLNICEANU, CONSTANTIN (1855-1938?)
30707. ~ Cercetări critice cu privire la Istoria Românilor, de Constantin Kogălniceanu. Basarab I, zis Negru-Vodă Întemeietorul Ţărei Româneşti. Fascicola I. Bucureşti, Minerva, Inst. de arte grafice şi Editură, 1908. (23,5 x 15,5). 17 p. 0,30 lei. (II 113129)
30708. ~ Dragoş şi Bogdan sau Întemeierea Principalului Moldovei. Cercetare istorică, de C. Kogălniceanu. Bucureşti (Stab. grafic Socecu & Teclu), 1886. (22,5 x 14,5). 25 p. 1 leu. (II 384997)
30709. ~ Istoria Românilor, de Constantin Cogălniceanu. Vol. I. Istoria veche şi istoria medie, partea I. De la părăsirea Daciei lui Traian de Aurelian până la Ştefan cel Mare. Iaşi (Tip. editore Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1903. (23,5 x 16). XXVIII, 282[-286] p. 6 lei. (II 253401)
30710. ~ Tabloul Genealogic şi cronologic al Basarabilor Domni ai Ţării Româneşti, 1310-1659, cu adnotaţiuni critice şi tabloul cronologic al tuturor Domnilor Ţării Româneşti, [de] C. Kogălniceanu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1912. (23,5 x 16,5). 29 p., 1 tab. (II 27747)
30711. ~ Tabloul genealogic şi cronologic al Dragoşeştilor, Bogdăneştilor, Kariatoviceştilor şi Muşăteştilor Domni ai Moldovei, 1352-1668, cu adnotaţiuni critice şi tabloul cronologic al tuturor Domnilor Moldovei, [de] C. Kogălniceanu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1913. (24,5 x 17). 32 p., 1 f. tab. (II 31197)

Nu exista imagini
  177) KOGĂLNICEANU, ENAKI ([1713?-1795)
 • Opera
 • Imagini
KOGĂLNICEANU, ENAKI ([1713?-1795)
30712. ~ Letopiseţul Ţerei Moldovei, [de] Enaki Kogălniceanu. Cu notiţe lexicografice. Ediţiune şcolară aprobată de Ministerul Instrucţiunii Publice şi al Cultelor. Bucuresci, Edit. Librăriei Socecu & Comp. (Stab. grafic I. V. Socecu), 1895. (15,5 x 10,5), 128 p. 50 bani. (Autorii Români, vechi şi contimporani) (I 82180)

Vezi de asemenea:
KOGĂLNICEANU, M. Letopisiţile Ţării Moldovii. Tom. III. Iaşi, 1846.

Nu exista imagini
  178) KOGĂLNICEANU, MIHAIL (1817-1891)
 • Opera
 • Imagini
KOGĂLNICEANU, MIHAIL (1817-1891)
(M. C. Arbure ; L. N. ; Georges Dairnvaell)
30713. ~ Acte, scrieri din tinereţă, discursuri, [de] Mihai Kogălniceanu. Kogălniceanu candidat la domnie. Împroprietărirea ţăranilor. Kogălniceanu şi Macedonenii. Kogălniceanu şi Ardelenii. Kogălniceanu şi Carmen-Sylva. Kogălniceanu avocat. Fereşte-te mamă dragă. Moldova şi Muntenia. Pauperismul. Din Iluzii pierdute. Cuvânt introductiv la cursul de Istorie Naţională. Discursul lui Kogălniceanu la alegerea lui Cuza. Discurs la moartea lui Cuza. [Pe copertă: Cu o notiţă introductivă de Petre V. Haneş]. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1908. (15,5 x 10,5). VI -104 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 403) (I 15309)
Cu portretul autorului.
30714. ~ Acte şi Documente din corespondenţa diplomatică a lui Mihail Kogălniceanu relative la Resboiul Independenţei României, 1877-1878, publicate de Vasile M. Kogălniceanu. Actes et Documentes extraits de la correspondance diplomatique de Michel Kogalniceano relatifs à la Guerre de l'Indépendance Roumaine, 1877-1878, publiés par Basile M. Kogalniceano. Vol. I. Fasc. I. Vol. II. Fasc. I. Cu 1 facsimilă. Anul 1877. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1893-1894, 15 sept. (22,5 x 16,5). 630 p., 4 f. facs. (I) ; 160 p., 1 facs. 3,50 lei. (II) (II 50836)
La Vol. II, descriere după copertă.
30715. ~ Album istoric şi litteraru, de M. Cogalniceano. Illustratu cu 12 litografii. Iassii, Libraria-Noua, [1854]. (20,5 x 13). 2 f., p. 17-199 [-204], 9 f. pl. (II 103371)
Text cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta. Retipărire, cu acest titlu, a "Calandarului pentru poporul românesc" pe 1845 (vezi nota semnată de Th. Codrescu & C-ie).
30716. ~ Angelegenheit Strousberg. Rede gehalten in der Deputirten-Kammer zu Bukarest, von M. Kogălniceanu Deputirter des 1-sten Collegium von Falciu in der Sitzung von 15/27 December 1871 Bukarest (Buchdruck, des Iohann Weiss), (21,5 x 14). 40 p. (II 17689)
Vezi şi ediţia în l. română: "Cestiunea Strousberg".
30717. ~ Apărarea Ministerului din 30 Aprilie 1860 înaintea Adunării elective din Iaşi, rostită de D. M. Cogălniceanu, în Şedinţele din 15 şi 17 Februarie 1861. Iassi (Tip. Buciumului Romanu, Proprietari T. Codrescu & D. Gusti), 1861. (20 x 13). 123 p. (II 4028)
Cu alfabet de tranziţie. Vezi şi ed. în limba franceză: "Défense du Ministère...".
30718. ~ Autobiografie. Desrobirea ţiganilor. Ştergerea privilegiilor boiereşti. Emanciparea ţăranilor, [de] Mihai Kogălniceanu. Cu o notiţă introductivă de Petre V. Haneş, Profesor Secundar. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Profesională, D. C. Ionescu), [1908]. (15 x 10). 94[-96] p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 394) (I 12263)
Datat după anul depozitului legal. La p. 85-96: Catalogul Bibliotecii pentru toţi.
30719. ~ Idem. Ed. a II-a. Bucureşti, Edit. Librăriei Universale Leon Alcalay Alcalay & Co., [1911]. (14,5 x 10,5). 96 p. (I 48668)
Datat după reclama de pe cop. 4. La p. 85-96, reclamele cărţilor noi din Biblioteca pentru toţi.
30720. ~ Căinţa încrederei în boierii aristocraţi şi sfînta hotărâre de a nu-i mai crede cu o Protestaţie. De Mihail Kogălniceanu. Iaşi 1848. Reeditată din nou de Vasile M. Kogălniceanu. Bucuresci (Tip. Voinţa Naţională), 1894. (23,5 x 16). 20 p. 1 leu. (II 79105)
Prima ediţie, 1848, apărută sub iniţialele M. K. şi N. I., greşit atribuită lui M. Kogălniceanu de către editor (vezi: Protestaţie, Cernăuţi, 1848), a fost înregistrată în Bibliografie, la titlu (v. tom. I, p. 619, titlul 11245).
30721. ~ Ce este un rege constituţional. Studii extrase din Alegetorul liber, organul coaliţiunii de la Mazar-Paşa, de M. C. Arbure [=Mihail Kogălniceanu]. Bucuresci (Tip. Alexandru A. Grecescu) 1883. (23,5 x 15,5). 63 p. 1 leu. (II 7449)
Autorul, identificat după: Acte... 1864, cop. 4 ; Simonescu, p. 868.
30722. ~ Cestiunea Dunărei. Discursuri, rostite în siedintiele Camerei Deputaţilor din 1 şi 2 Maiu 1882, de M. Kogălniceanu deputat colegiului IV de Mehedinţi. Bucuresci (Tipografia Statului), 1882. (15,5 x 10,5). 74 p. 1 leu. (I 17856)
30723. ~ Cestiunea Dunării, de M. Kogălniceanu. Partea I-II. Bucuresci (Tipografia Academiei Române), 1882. (23 x 15,5). 2 f., 73[-75] p. (I) ; 2 f., 71 p. (II). (II 84228)
30724. ~ Idem. Ed. revedută. Bucuresci (Tipografia Academiei Române (Laboratorii Români)), 1882. (23 x 15). IV, 145 p. 4 lei noui. (II 179716)
30725. ~ Cestiunea Strousberg. Cuvintu rostiţu în Adunarea Deputaţiloru de M. Kogălniceanu, Deputatu Collegiului ănteiu de Fălciu. (Şedinţa din 15/27 Decemvrie 1871). Jassy (Tip. H. Goldner), 1872. (20 x 12,5). 38 p. (I 103259)
30726. ~ Cestiunea Universităţii de Iaşi înaintea Senatului. Cuvinte rostite în şedinţele din 1, 2 şi 4 Februarie 1877, de M. Kogălniceanu, Senator al colegiului I de Roman. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1877. (26,5 x 19). 50 p. (II 33104)
30727. ~ Circulara Ministrului de Interne M Kogălniceanu cătră toţi prefecţii din ţară dată la 13 Noembrie 1864, relativ la Biletele de Identitate personale. Iaşi (Tipografia Naţională, Ioan S. Ionescu). 1910. (17 x 10,5). 8 p. (Extr. din Monitorul Oficial din Noemvrie[!] 1864) (I 21685)
30728. ~ Correspondence respecting the Affairs of Roumania, [by Mihail Kogălniceanu]. Presented to both Houses of Parliament by Command of Her Majesty 1878. London (Printed by Harrison and Sons), 1878. (32 x 21). 9 p. Price 1 1/2 d. (Turkey, nr. 30 (1878)) (III 451382)
Lipsă coperta. Text în l. franceză şi engleză. Mai cuprinde (p. 9) o notă prin care ministrul de externe al Angliei, Salisbury, trimite colonelului Mansfield cele două note diplomatice ale lui Kogălniceanu.
30729. ~ Cronicele României seu Letopiseţele Moldaviei şi Valahiei. Ed. II revedută, îndestrată cu note, biografii şi facsimile, cuprindendu mai multe cronice nepublicate încă; şi, ca adaosu: Tablele istorice ale Romăniei de la 1766 până la 11 Februarie 1866 de Michail Kogălniceanu. Tom. I. Prefaçie. Cuventu introductivu la Istoria Naţională. De Michail Kogălniceanu. Carte pentru descălecatul d'ânteiu alu Moldovei. De Miron Costin. Carte pentru descălecatul danteiu alu Moldovei. De Nicolai Costin. Fragmentul Cronicei atribuită lui Nicolai Milescu. Domnii Moldovei (1354-1594). De Vornicul Grigori Urechi. Letopiseţul Moldovei (1594-1662). De logofătul Miron Costin. Apendicse. Bucuresci (Imprimeria Naţională, C. N. Rădulescu), 1872. (25 x 17,5). XLIII + 501 p. (II 104002)
Titlul la ed. I: "Letopiseţele Ţării Moldovei...". Lipsă coperta.
30729a. ~ Idem. Tom. II. Letopiseţul Moldovei (1662-1711), de Logofătul Nicolae Costin. A doua Domnie a lui Nicolae A. Mavrocordatu în Moldova (1711-1716), de Acsinti Uricarul. Letopiseţul Moldovei (1662-1793), de Ion Neculce, Vornicu de Ţera de susu. Bucuresci (Imprimeria Naţională, C. N. Rădulescu), 1872. (25 x 17,5). 2 f., 425 p. (II 104002)
Lipsă coperta.
30729b. ~ Idem. Tom. III. Prefaciă. Letopiseţul Moldaviei (1662-1729) atribuitu lui Nicolae Muste. Cronica anonimă a Moldovei (1662-1733) tradusă în grecesce, de A. Amiras. Letopiseţul Moldovei (1741-1769), de Spătarul Ion Canta. Letopiseţul Moldovei. (1733-1774), de Enaki Kogălniceanu. Stihuri asupra tăiarei Domnului Grigori Ghika VV al Moldovei, de Enaki Kogălnicenu. Stihuri asupra peirei boierilor Moldovei Bogdan şi Cuza, de Enaki Kogălnicenu. Condica obiceiurilor vechi şi nuoi (Ceremonialul Curţei) ale Domnilor Moldovei, de Gheorgaki al doilea Logofetu, 1762. Tragodia seu Eteria Grecilor din 1821, de Vornicul Alexandru Beldiman. Tractaturile închiăiate de către Bogdan VV. al Moldovei cu Sultan Bajazet II, de Logofătul Nicolai Costin. Apendice. Bucuresci (Imprimeria Naţională, C. N. Rădulescu), 1874. (25 x 17,5). 2 f. IV, 535 p. (II 104002)
Lipsă coperta.
30730. ~ Cuvînt asupra proiectului de organisarea militară, rostit de D. M. Kogălniceanu, Preşedinte alu Consiliului de Miniştri, în Şedinţa Adunărei de la 7 Favruariu 1864. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1864. (19,5 x 12,5). 16 p. (I 66990)
Vezi şi ediţia în l. franceză cu titlul: "Discours sur le projet d'organisation militaire...". 30731. ~ Cuventu contra adresei rostitu în Camera Deputaţiloru şedinţa din 5/17 Iunie 1875 de M. Kogălniceanu, Deputatu Colegiului II-a de Galaţi. Bucuresci (Typographia Naţionala, Antreprenoru: C. N. Rădulescu), 1875. (24,5 x 16,5). 27 p. (II 103985)
30732. ~ Cuvânt introductiv la cursul de istorie naţională şi câteva din discursurile în Divanul Ad-hoc al Moldovei, [de] Mihail Kogălniceanu. Prefaţă de Petre V. Haneş, Profesor secundar. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, 1909. (15,5 x 10,5). IV-95 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 438) (I 15152)
30733. ~ Cuventu în contra adresei rostitu în şedinţia Adunării Generale a României din 9 Februariu 1863 de M. Cogalniceanu, Deputatu Oraşului Focsiani. Bucuresci (Typographia Statului Niphon şi Sf. Savva), 1863. (20 x 13,5). 115 p. (I 64344)
30734. ~ Cuvântu în contra alegerii şi a eligibilităţii D-lui Alecsandru C. Moruzi, în însuşire de deputatu al alegătoriloru primari din districtulu Vaslui. Rostitu în şedinţa din 9 Dechemvrie 1861 de M. Cogălniceanu, Deputatu oraşului Focşani. Iaşii (Tip. Buciumului Romanu), 1861. (20 x 13). 32 p. (Adunarea electiva a Moldovei) (I, 64303)
Cu alfabet de tranziţie.
30735. ~ Cuvent în contra primirei în Senat a D-lui N. Voinov rostit în şedinţa senatului din 23 Fevruarie 1877, de M. Kogălniceanu, Senator al Colegiului I de Roman. Bucuresci (Tip. Thiel & Weiss), 1877. (16 x 11). 30 p. (I 102961)
30736. ~ Cuvănt pentru deschiderea cursului de Istorie naţională în Academia Mihăileană rostit în 24 noiembrie 1843, de M. Kogălniceanu. Iaşii, La Cantora Foaiei Săteşti, 1843. (25 x 20). 14 p. (BCU-Iaşi IV B 347)
Cu alfabet de tranziţie. Lipsă coperta.
30737. ~ Cuvînt pentru Deschiderea cursului de Istorie Naţională în Academia Mihăileană rostit în 24 Noemvrie 1843. Din istoria Românilor: Gheorghe Şincai, Ioan Albrecht şi Ştefan cel Mare, de Mihail Kogălniceanu, Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1909. (15 x 10,5). 64 p. 30 bani. (Biblioteca româneasca enciclopedică Socec, nr. 52. Bibl. cult. (autori români clasici): Revistă periodică) (I 13478)
Cu o "Notiţă critică şi bibliografică" de Em. Gârleanu. Cuprinde şi: "Bibliografia scrierilor lui Mihail Kogălniceanu culeasă şi publicată de d. Vasile M. Kogălniceanu".
30738. ~ *Défense du Ministère du 30 Avril 1860, prononcé par M. Kogălnicean devant l'Assemblée de Moldavie dans les séances du 15 et du 17 Février 1861. Jassi (Impr. d'Adolphe Bermann), 1861. (20 x 13). 103 p. (II 64637)
30739. ~ Desrobirea ţiganiloru. Ştergerea privilegiilor boeresci. Emanciparea ţeraniloru. Discursu rostitu în Academia Română. Şedinţa solemnă dela 1(13) Aprilie 1891, de M. Kogălniceanu, Membru alu Academiei Romane. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1891. (25 x 20). 49 p. 1 leu. (II 101669)
30740. ~ Idem. Cu o precuvîntare de Vasile M. Kogălniceanu şi două portrete. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1908. (15,5 x 10,5). 110 [-112] p., 2f. pl. 30 bani. (Biblioteca românească enciclopedică Socec, nr. 25. Bibl. Cult. (autori români clasici). Revistă periodică) (I 13462)
Cu 2 portrete ale autorului şi o "Introducere autobiografică".
30741. ~ Discours sur le projet d'organiation militaire, pronocé par M M. Kogalniceano Président du Conseil des Ministres dans la Séance du 7 Février 1864. Bucarest (Imprimerie de l'état), 1864. (20 x 12,5). 17 p. (I 17935)
30742. ~ Discuţiunea asupra proiectului de respuns la mesagiul Regelui. Discurs rostit în şedinţele da la 5 şi 7 Decembre 1890, de M. Kogălniceanu, Deputat al Colegiului I-iu de Iaşi. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1891. (22,5 x 16). 68 p. (Camera Deputaţilor. Sesiunea anului 1890-1891) (II 101230).
30743. ~ Dorinţele Partidei Naţionale în Moldova, [de M. Kogălniceanu]. [Cernăuţi (Tip. Ekhard)], August 1848. (18 x 12,5). 104 p. (I 103096)
Lipsă copertă şi p. de titlu. Cu alfabet de tranziţie (p. de titlu falsă cu caractere latine). Autorul şi datele editoriale, completate după ed. apărută la Iaşi în 1883. (II 60098)
30744. ~ Idem. Redactate în Bucovina, în anul 1848, de D-nul Mihail Cogălniceanu, şi publicate la Cernăuţi, în Tipografia Ekhard. Reeditate acum din nou de Comitetul Oposiţiunei-Unite din Iaşi. Cu o prefaţă şi note de George Mărzescu împreună cu apelul comitetului oposiţiunei-unite din Iaşi cătră alegători. Iaşi (Tipografia Naţională), 1883. (22,5 x 15,5). XVI, 64 p. (II 60098)
30745. ~ Doă femei împrotiva[!] unui bărbat. Comedie într'un act, prelucrată de L*** N*** [=Mihail Kogălniceanu]. Înfăţoşată pentru ănteiaşi dată pe[!] Teatrul Naţional din Iaşi, Sâmbătă în 7 Dechembrie 1840. Iaşii (La Cantora Foaiei Sătesci), 1840. (16,5 x 11). 32 p. 2 1/2 lei. (Repertoriul Teatrului Naţional din Iaşi, nr. 5) (I 68661)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul, identificat după: Adamescu I, p. 73.
30746. ~ Esquisse sur l'histoire, les moeurs et la langue des Cigains connus en France sous le nom de Bohémiens suivie d'un recueil de sept cents mots cigains, par Michel de Kogalnitchan. Berlin, Librairie de B. Behr (Imprimé chez L. W. Krause), 1837. (21 x 13,5). IV, 46[-49] p.(II 60218)
Lipsă coperta. Vezi şi ed. în l. germană cu titlul: "Skizze einer Geschichte der Zigeuner". În româneşte, a apărut cu titlul: "Schiţe despre Ţigani".
30747. ~ Fragments tirés des Chroniques Moldaves et Valaques pour servir à l'histoire de Pierre-Le-Grand, Charles XII, Stanislas Leszczynski, Démètre Cantimir et Constantin Brancovan. Par le Major M. Kogalnicean. I-II Parties. Jassy (Au bureau de la feuille communale), 1845. (21 x 13,5). XIX p., l f., 225 p. (I) ; 171[-175] p. (II). (II 103501)
Lipsă coperta.
30748. ~ Idem [I-partie. Ed. de luxe]. [Iassi, 1845]. (22,5 x 18,5). 240 p. (I 103986)
Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 241 şi urm. cu anexele G-M). Descriere după p. de titlu şi însemnarea manuscrisă de pe exemplarul din BAR. Vezi şi ed. din acelaşi an, apărută la Iaşi, "au bureau de la feuille communale".
30749. ~ Histoire de la Valachie, de la Moldavie et des Valaques Transdanubiens, par Michel de Kogalnitchean. Tome I. Histoire de la Dacie, des Valaques Transdanubiens et a la Valachie. (1241-1792). Berlin, Librairie de B. Behr (Imprimé chez L. W. Krause), 1837. (21,5 x 13,5). XX, 471 p. (II 50407)
Ed. următoare a apărut cu titlul schimbat: "Histoire de la Dacie...".
30750. ~ Histoire de la Dacie, des Valaques Transdanubiens et de la Valachie, par Michel de Kogalnitchan. Nouvelle éd. Berlin, Librairie B. Behr (Imprimé chez L. W. Krause), 1854. (21 x 13,5). XVI, 470 p., 1 f. (II 25392)
Lipsă coperta.
30751. ~ Illusii perdute. Un întăiu amor, de M. Kogălnicean. Iaşii (La Cantora Foiei Săteşti) 1841. (16,5 x 12). 1 f., 83[-85] p. (I 101825)
Cu alfebet de tranziţie.
30752. ~ Idem. Schiţe. Întâiul amor. Fisiologia provincialului în Iaşi. Scene pitoreşti din obiceiurile poporului. Cu un portret, inedit, din 1835. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1908. (15 x 10,5). 84 p., 1 f. portr. 30 bani. (Biblioteca românească enciclopedică Socec, nr. 28. Biblioteca Culturală (autori români clasici). Revistă periodică) (I 13464)
Cu "Câteva cuvinte asupra scrierilor din tinereţe ale lui M. Kogălniceanu" de Em. Gârleanu. Cu portretul autorului.
30753. ~ Interpelaţiunea privitore la expulsarea Românilor de peste Carpaţi adresată guvernului, de M. Kogălniceanu, Deputat al colegiului I din Brăila (Şedinţa Camerei deputaţilor din 11 Februarie 1886). Bucuresci (Imprimeria Statului). 1886. (20 x 13,5). 36 p. (I 102050)
30754. ~ Îmbunătăţirea sortei ţeranilor. Caventu[!] rostitu în Adunarea Generală a României. Şedinţa din 25 Maiu 1862, de M. Kogălniceanu, Deputat oraşului Focşani. Bucuresci (Typografia Statului, Nifon şi Sf. Sawa), 1862. (19 x 12,5). 88 p. (I 60523)
Lipsă copertă.
30755. ~ Idem. Al II-lea Cuventu rostit în Adunarea Generală a României Şedinţa dela 1 Iuniu 1862, de M. Cogalniceanu Deputatu oraşului Focşani. Bucuresci (Typographia Statului, Nifon şi Sf. Sava), 1862. (19 x 11,5). 59 p. (BCU-ClN 199909)
Lipsă coperta.
30756. ~ Idem. Două discursuri rostite în Parlament de Mihail Kogălniceanu în zilele de 25 Mai şi 1 Iunie 1862, cu o prefaţă de Petre Grădişteanu, publicate de Vasile M. Kogălniceanu. Bucureşti (Tip. M. S. Niculescu & Co.), 1905. (15 x 11). XXXI, 159 p. 1 leu. (I 872)
La p. 152-159: "Din scrierile lui Mihail Kogălniceanu - bibliografie".
30757. ~ Idem Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay (Tip. Profesională Dim. C. Ionescu), [1909]. (15 x 10). 176 p. 60 bani. (Biblioteca pentru toţi, 415-416) (I 15320)
Datat după anul depozitului legal în BAR. La p. 166-176: Catalogul Bibliotecii.
30758. ~ Îmbunătăţirea soartei ţăranilor. Cuvântări [pe copertă: Două cuvântări] ţinute în Adunarea Generală în zilele de 25 Mai şi 1 Iunie) 1862, [de] Mihail Kogălniceanu. Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & Co., 1909. (15,5 x 10,5). 180 p., 1 f. pl. 55 bani. (Biblioteca românească enciclopedică Socec, nr. 39-40. Bibl. cult. (autori români clasici). Revistă periodică) (I 13472)
Volumul reproduce o fotografie a deputaţilor săteni, dăruită de Kogălniceanu lui C. A. Rosetti, cu autograful: "Temelia casei".
30759. ~ Întâmplările din Moldova în luna lui Martie 1848, [de Mihail Kogălniceanu ?]. S.l., [1848? ]. (25,5 x 20,5). 12 p. (II 523825)
Cu alfabet de tranziţie. Anul, dedus din titlu. Pentru autor, vezi: Zub. Scrieri, p. 80-82; Zub, p. 37, titl. 240.
30760. ~ Letopisiţile Ţării Moldovii, publicate pentru întâiaşi dată de M. Kogălniceanu. Tom. I. Notiţii biografice a Cronicarilor, de M. Kogălniceanu. Cuvânt introductiv la Istoriea Naţională, de M. Kogălniceanu. Carte pentru descălecatul dintîi a Moldovei, de Miron Costin. Carte pentru descălecatul dintâi a Moldovei, de Neculai Costin. Domnii Moldovii şi vieaţa lor, de Vornicul Grigori Urechi (1354-1501). Letopisiţul Logofătului Miron Costin (1594-1662). Apendicse. Iaşii, La toate libreriile, 1852. (27 x 21,5). 3 f., XXXVIII, 355, 126 p., 1 f., IV p. (II 49912)
Pe v. p. de titlu falsă, menţiunea: "Textul tomului I este tipărit la Kantora Foiei Săteşti şi Institutul Albinei Româneşti, acum întrunite". Prefaţa şi Apendicele, la Tipografia "Buciumului Românu". Cu caractere chirilice. Lipsă coperta.
30760a. ~ Idem. Tom. II. Letopisiţul Logofătului Neculai Costin (1662-1711). Domniea adoua a lui Neculai Mavrocordat VV, de Acsinti Uricarul (1711-1716). Letopisiţul Vornicului Ioan Neculce (1662-1743). Iaşii, La Kantora Foaiei Săteşti, 1845 [pe copertă: 1846]. (26,5 x 21,5). 2 f., 464 [-468] p. (II 49912)
Cu caractere chirilice.
30760b. ~ Idem. Tom. III. Letopisiţul lui Neculai Mustea (1662-1729). Hronică anonimă, tradusă de Slugerul Alecsandru Amiras (1662-1733). Letopisiţul Spătarului Ioan Canta (1741-1769). Letopisiţul lui Enachi Kogălniceanu (1733-1774). Obiceiurile Curţii Moldovii de Gheorgachi V. Logofăt. Iaşii (La Cantora Foiei Săteşti [pe copertă: Tip. Institutul Albinei]), 1846 [pe copertă: 1847]. (25 x 22). 328[-333]p. (II 49912)
Cu caractere chirilice.
30761. ~ Mihail Sturza, Partida Naţională şi Comisia [de Mihail Kogălniceanu?]. S.l., [1848]. (19 x 12,5). 20 p. (I 49172)
Cu alfabet de tranziţie. Autorul, identificat după: Zub, Scrieri, p. 82-83. În: Actes... 1859, cop. 2, se menţionează că ar fi apărut la Cernăuţi.
30762. ~ *Mihai Viteazul şi boierul Brîncovean, prelucrată de Mihail Kogălniceanu. Iaşi (Tip. Sf. Mitropolii la Cantora Daciei literare),1840. 1 vol. in 8°. (Ralet, cop. 4 ; Actes... 1859, cop. 2 ; Zub, p. 447, titl. 6136)
30763. ~ Moldau und Wallachei. Romanische oder Wallachische Sprache und Literatur von Michail Kogălniceano Berlin, 18. Januar 1837 mit rumänischer Uebersetzung [pe copertă şi: (Mit Portrait)]. Herausgegeben von Vasile Kogălniceano. Moldova şi Valahia. Limba şi Literatura Românescă sau Valahică de Mihail Kogălniceanu. Berlin, 18 Ianuarie 1837. Cu traducere din nemţesce [pe copertă şi: (Cu portret)] publicată de Vasile Kogălniceanu. Bucuresci (Druck von Carol Göbl), 1895. (23 x 16). 44 p., 1 f. portr. Preţul 1 leu. (II 103940)
30764. ~ *Moldavie. Récit des troubles de Jassy pendant les journées du 24, 25, 26 Janvier 1846 [par] Georges Dairnvaell [= Mihail Kogălniceanu]. (Zub. Kog., p. 19)
30765. ~ Note de M. le Ministre de l'Intérieur de Roumanie [M. Kogălniceanu] adressée à son Collègue, M. le Ministre des Affaires étrangères, en réponse à la Note du 15 Juin, de M. l’Agent et Consul général de France, a Bucarest [concernant l'expulsion d'un certain nombre d'Israélites des Communes rurales de Moldavie]. [Bucarest ?, 1869]. (26 x 17,5). 28 p. (II 104033)
Descrierea după titlul de la începutul textului, completată cu datele de la p. 1 şi 14. În anexă: cinci scrisori.
30766. ~ Noul Acatist a Marelui Voevod Mihail Grigoriu [Sturdza], [de Mihail Kogălniceanu]. [Cernăuţi, 1848]. (19 x 13). 18 p. (I 75075)
Cu caractere chirilice.
30767. ~ Noul acatist al Marelui Voevod Mihail Sturdza, de Mihail Kogâlniceanu. Cernăuţi 1848. Reeditat din nou de Vasile M. Kogâlniceanu. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere, Thoma Basilescu), 1894. (21 x 14). 18 p. 50 bani. (II 103429)
Descriere după copertă. În: Adamescu, I, p. 74, este citată şi o ed. a treia, fără loc. şi an. 30768. ~ Les ports-francs de Galatz et Brăila. Rapport de M. Kogalniceanu. Député du I-er collège de Braila et plusieurs fois député de Galatz. Traduit par M. Frédéric Damé. Bucarest (impr. de l'Indépendance Roumaine), 1885. (22,5 x 15,5). 62 p. (Chambre des députés. Session de 1884-1885) (II 385009)
Ediţia în l. rom., cu titlul: "Raportul privitor la projectul de lege pentru reînfiinţarea porturilor france Galaţi şi Brăila".
30769. ~ Programa de la Mazar-Paşa aplicată de guvernul Domnului Ion C. Brătianu. Cuvînt rostit în şedinţele Camerei Deputaţilor din 26 şi 27 Ianuar 1883, de M. Kogălniceanu Deputatul colegiului IV de Mehedinţi. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1883. (23,5 x 16). 113 p. 1 leu. (II 2516)
30770. ~ *Proiect de constituţie pentru Moldova, de M. Kogălniceanu. Cernăuţi, 1848. (Zub. Scrieri, p. 80 ; Zub, p. 39, titl. 248)
30771. ~ Proiectu de Constituţiunea Principateloru-Unite Moldavia şi Ţerra Românească. Elaboratu de Comissiunea Centrală şi Protocolele Comissiunei Centrale atingătore de Constituţiune, publicate de M. Kogălniceanu, Deputatu de Focşani şi fostu membru al Comisiunei Centrale din partea Adunării Moldaviei. Vol. I. Proiectul de Constituţiune şi discuţiunea generală. Iassi (Tip. Minervei), 1861. (20,5 x 12,5). VIII, 252 p. 14 lei. (II 103402)
Cu alfabet de tranziţie.
30772. ~ Protestaţie! [De M. Kogălniceanu]. [Cernăuţi (Tip. Rudolf Eckhard), 1848]. (20 x 13).13 p. (I 102049)
Cu caractere chirilice. Autorul, la finalul textului (p. 12). Descriere după titlul de la începutul textului, completată după: Zub, p. 37, titl. 242. Anul menţionat în text. M. Kogălniceanu demonstrează că nu este autorul pamfletului: Căinţa încrederii în Boerii Aristocraţi şi Sfânta hotărîre a nui[!] mai crede care a apărut sub numele său şi a lui N. Istrati la Bucureşti în 1848.
30773. ~ Raportul privitor la projectul de lege pentru reînfiinţarea porturilor france Galaţi şi Brăila presentat în numele Comisiunei delegaţilor, de M. Kogălniceanu, Deputat al Colegiului I de Brăila şi fost mai multe ori representant al Galaţilor. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1885. (32,5 x 24). 26 p. (Camera Deputaţilor. Sesiunea 1884-1885) (III 100953)
30774. ~ Rapt de la Bukovine d'après des documents authentiques, [par M. Kogălniceano]. [Paris], Guillaumin et Co, Libraires (Typ. A. Parent), 1875. (21,5 x 14,5). 78 p. (Archives Diplomatiques. Politique allemande en Orient) (II 106333)
Lipsă coperta. Autorul, în nota manuscrisă pe exemplarul din BAR; vezi şi Adamescu, I, p. 74. Ar fi apărut în colaborare cu Dem. Sturdza (v. BR, 1 (1879), nr. 7, iulie, p. 92).
30775. ~ Răpirea Bucovinei după documente autentice 7 mai (25 aprilie) 1775, [de M. Kogălniceanu]. Bucuresci (Stab. Litho-Typ. Socecu, Sander & Teclu), 1875. (20,5 x 13,5). XXI, 75 p. (II 51147)
Autorul, menţionat în notă manuscrisă pe copertă; vezi şi: Adamescu, I, p. 74. Ar fi fost scrisă în colaborare cu Dem. Sturdza (v. BR, 1 (1879), nr. 7, iulie, p. 92 şi 2 (1880), nr. 3, martie, p. 163).
30776. ~ Răpirea Bucovinei, [de M. Kogălniceanu]. Ed. II (După cea din 1875), 1910. Bucureşti (Vălenii-de-Munte, Neamul Românesc, Tipografie, Editură, Legătorie de Cărţi), 1910 [pe copertă: 1911]. (22 x 12,5). 24 p., 1 f. pl. 15 bani. (I 103150)
30777. ~ Schiţe despre Ţigani, [de M. Kogălniceanu. Traducere de Gh. Ghibănescu, Profesor. Iaşi (Tip. Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (16,5 x 10,5). 1 f., 66 p. 60 bani. (I 103053)
30778. ~ Scrisori, 1834-1849, [de] M. Kogălniceanu. Cu o prefaţă, un indice de lucruri, de nume proprii şi de cuvinte de Petre V. Haneş, Profesor secundar. Bucureşti, Minerva Inst de Arte Grafice şi Editură, 1913. (21,5 x 14,5). XIX, 268 p., 3 f. portr., 8 f. pl. 2 lei. (II 50024)
Cu portretul autorului.
30779. ~ Skizze einer Geschichte der Zigeuner, ihrer Sitten und ihren Sprache, nebst einem kleinen Wörterbuche dieser Sprache, von Michael von Kogalnitchean. Aus dem Französischen übersetzt und mit Anmerkungen und Zusätzen begleitet von Fr. Casca. Stuttgart, I. F. Gast'sche Buchhandlung (Cannstatt, Gedruckt bei C. F. Richter), 1840. (20 x 12,5). IV, 72 p. (I 103258)
Lipsă coperta.
30780. ~ Tocmelile Agricole. Cuvent rostit în şedinţa Camerii Deputaţilor din 11 Februarie 1882 de M. Kogălniceanu. Deputat al Colegiului IV de Mehedinţi. Bucuresci (Tipografia Statului), 1882. (18,5 x 12). 37 p. 1 leu nou. (I 380232)

În colaborare:
EPUREANU, M. ş.a. Dare de semă către alegatorii loru. Bucureşti, 1875.
NEGRUZZI, C. şi ~. 200 reţele cercate de bucate... Iaşii, 1841 ; ed. II, 1842 ; ed. III, 1846.

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
CARAGIALE, C. O repetiţie Moldovenească. Pref. de ~. Bucureşti, 1845.
• Corespondintsa secretă a Domnului Vogoride. Ed. de ~. Paris, 1875.
HRISOVERGHI, A. Poezii. Ed. de ~. Iaşii, 1843.
• Orbul fericit. Comedie tradusă de ~. Iaşii, 1840.
STOWE, H. B. Coliba lui Moşu Toma. Pref. de ~. T. I-II. Iaşii, 1853.
STURDZA, A. Etudes religieuses, morales et historiques. Pref. de ~. Iassi, 1842.

Vezi de asemenea:
• Acte relative la 2 Maiu 1864. Bucureşti, 1894 ; ed. II, 1894.
BRĂTIANU, I. şi ~. Discursurile în discuţia proectului de adresă spre respunsu la discursulu Tronului. Bucureşti, 1868.
IOSIF, ŞT. O. Tablouri culturale din trecutul românilor culese din mai mulţi autori. Bucureşti, 1913.
• Istoricii români. [Culegere de texte]. Bucureşti, 1909.
LIVESCU, IOAN I. Mihail Kogălniceanu. Bucureşti, 1891.
• Marea întrunire a oposiţiunei-unite la Iaşi. Bucureşti, 1883.
30781. • Mihail Kogălniceanu, scriitor şi bărbat de stat. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1901. (13 x 9). 68 p. cu portr. 15 bani. (Biblioteca Populară Minerva, nr. 9) (I 102920)
30782. ~ Idem, [pe copertă: Ed. II]. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, 1907. (12 x 8). 64 p. 15 bani. (Biblioteca Populară Minerva, nr. 9) (I 563624)

Nu exista imagini
  179) KOGĂLNICEANU, MIHAIL I. (1888-1961)
 • Opera
 • Imagini
KOGĂLNICEANU, MIHAIL I. (1888-1961)
30783. ~ Teoria modernă a banului şi politica economică a Statului Român. [De] M. I. Kogălniceanu. Partea I. Craiova (Inst. de Arte Grafice Samitca), 1916. (23,5 x 16). 40 p. 1,50 lei. (I 113061)
La finalul textului, menţiunea: "Va apare partea II-a a acestei lucrări: Politica economică a statului nostru", care se pare că nu a mai apărut.

Nu exista imagini
  180) KOGĂLNICEANU, VASILE M. (1863-1941)
 • Opera
 • Imagini
KOGĂLNICEANU, VASILE M. (1863-1941)
30784. ~ Die Agrarfrage in Rumänien seit dem Bauernaufstand vom März 1907. Von Vasile M. Kogălniceanu. Tübingen, Verlag von J. C. B. Mohr (Paul Siebeck) (Druck von H. Laupp), 1911. (23 x 16). p. 793-822. (Archiv für Soziahvissenschaft und Sozialpolitik. Separat-Abdruck aus Band XXXII, Heft 3 (Mai-1911) (II 84246)
Descriere după copertă.
30785. ~ Agrarienii şi industriaşii în urma unui discurs. Un scurt respuns la discursul ministrului de finanţe, d. Emil Costinescu, ţinut la banchetul oferit de industriaşii şi comercianţii din Capitală în ziua de 25 Martie 1903 de Vasile M. Kogălniceanu. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1903. (16 x 10). 46[-48] p,. Se împarte gratuit. (Biblioteca ziarului Agrarul, nr. 5) (I 410821)
30786. ~ O campanie urâtă pe o chestie mică. În contra libertăţii comerţului, de Vasile M. Kogălniceanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1909. (19,5 x 12,5). 23 p. (I 16564)
Descriere după copertă.
30787. ~ Cestiunea Dobrogei înaintea Parlamentului. Cuvînt rostit în Adunarea Deputaţilor de Vasile M. Kogălniceanu, deputat al colegiuluial III-lea de Roman. (Şedinţa de la 29 Ianuarie 1899). Bucuresci (Tipo-Lit. Universala), 1899. (15 x 10). V, 23 p. (I 204349)
Pe v. p. de titlu, indicaţia: "Această broşură se distribuie gratuit". Bibliografie, pe cop. 3-4.
30788. ~ Cestiunea israelită română. Discurs rostit de deputatul Vasile M. Kogălniceanu la întrunirea publică a reserviştilor israeliţi. Sala Orfeu 9/21 Februarie 1897. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1897. (24 x 17). 16. p. (II 467511)
Cu 1 portret al autorului. Vezi şi ed. în l. germană: "Die Judenfrage in Rumänien".
30789. ~ Chestiunea ţărănească, [de] Vasile M. Kogălniceanu. [Partea I]. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1906. (23 x 16). 109 p. (II 2075)
30789a. ~ Idem. Anexe conţinând rapoartele şefilor de trupe asupra cauzelor care au provocat răscoala ţăranilor din 1888. Bucureşti (Stab. de Arte Grafice Universala), 1906. (23 x 16), 1 f., 68 p. (II 2075)
Descriere după p. de titlu falsă.
30790. ~ Idem. Două lumi. Deosebirea dintre oraşe şi sate. Pătrunderea civilizaţiunei de la oraşe la sate. - Deosebirile adânci dintre cele două lumi. - În ce constau aceste deosebiri. - Atitudinea greşită de până acum. - Ce ar trebui de făcut de azi înainte. - În loc de două lumi, o lume românească. Bucureşti (Tip. Munca), 1906. (18 x 12,5). 15 p. (I 5175)
Lipsă coperta.
30791. ~ O chestiune la ordinea zilei: Docurile, de Vasile M. Kogâlniceanu. Bucureşti (Tip ziarului Cronica, Thoma Basilescu), 1903. (15,5 x 10). 42 p. Gratuit. (I 7098)
30792. ~ O criză Naţională. România şi Conflictul Balcanic, [de] Vasile M. Kogâlniceanu. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie G. Ionescu), 1913. (19 x 14). 48 p. (I 31425)
30793. ~ Un cuvânt asupra învoelilor agricole. Conferinţa ţinută la Ateneul din Bucureşti în seara de 2 Februarie 1907, la serbarea Cercului Şezătoarea Săteanului, de Vasile M. Kogâlniceanu. Fost deputat al colegiului ţărănesc din judeţul Roman. Bucureşti (Noua Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1907. (18 x 12,5). 32 p. Se împarte gratuit. (I 5969)
30794. ~ Dobrogea, 1879-1909. Drepturi politice fără libertăţi, de Vasile M. Kogălniceanu. Anexe: Interpelarea din 29 Ianuarie 1897 asupra chestiunei Dobrogei. Tablou de hotărâri contradictorii în materie electorală. Hotărâri juridice importante privitoare la cetăţenia dobrogeană. Lege pentru organizarea Dobrogei din 9 Martie 1888. - Lege pentru regularea proprietăţei imobiliare în Dobrogea din 3 Aprilie 1882. Lege pentru acordarea drepturilor politice locuitorilor din judeţele Constanţa şi Tulcea din Aprilie 1909. - Înalt ordin de zi către Oaste din 14 Novembre 1878. (Clişeuri şi text). Bucureşti, Edit. Librăriei Socec & C-ie (Tip. şi Stab. de Arte Grafice George Ionescu), 1910. (19,5 x 13,5). 2f., 335 p. cu il. 3,50 lei. (I 16117)
30795. ~ Domnia lui Bibescu-Vodă judecată de contimporanul seu Mitropolitul Neofit al Ungro-Vlahiei în 1847 şi O variantă a stihurilor lui Enaki Kogâlniceanu asupra Domnului Grigorie Ghica Voevod al Ţerei Moldovei 1777, publicate de Vasile M. Kogâlniceanu. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1894. (24,5 x 16,5). 16 p. 1 leu. (II 61029)
Descriere după copertă. Cuprinde: "Mémoire secret adressé à son Excellence Monsieur le Comte de Kisseleff par Son Eminence Monseigneur Néophyte le Métropolitain, asupra administraţiei lui George D. Bibescu, Prinţul Valahiei" (p. 1-8), şi "Stihuri asupra Domnului Grigorie Ghica Voevod al Ţerei Moldovei, ce s'au săverşit în anul 1777 Oct. 1" de E. Kogălniceanu (p. 9-16).
30796. ~ *Două ţări agricole Ungaria şi România. Schiţe economice, de Vasile M. Kogălniceanu inspector agricol. Bucureşti, Edit. Ministerului de Agricultură (Tip. Motzătzeanu), 1901. 96 p. (Extr. din Buletinul Ministerului de Agricultură) (Kogălniceanu V. Înv. agric, cop. 2 ; Kogălniceanu V. Criză, cop. 2)
30797. ~ Drepturile Dobrogenilor. Mihail Kokâlniceanu[!] şi Dobrogea. Starea de faţă a Românismului în Dobrogea. Popularea Deltei.-Drepturile politice. De Vasile M. Kogâlniceanu (Articol apărut în ziarul Epoca de Duminică 21 Mai 1906). Bucureşti (Tip. Munca), 1906. (16,5 x 10). 14 p. Gratuit. (BCU-Iaşi I B 1708)
Lipsă coperta.
30798. ~ *Expulzările. Interpelare adresată d-lui Ferichide, ministru de interne, în şedinţa Camerei de la 1 Martie 1899. Bucureşti (Tip. Universală), 1899. (Supliment la "Steaua Dunărei", nr. 86) (Kogălniceanu V. Înv. agric, cop. 2 ; Kogălniceanu V. Criză, cop. 2)
30799. ~ Ferma model Laza, de la înfiinţare şi pînă în prezent, de Vasile M. Kogâlniceanu, inspector agricol. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere, Thoma Basilescu), 1900. (24 x 18). 122 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor) (II 409272)
30800. ~ Galaţi-Constanţa. Porto-franc, de Vasile M. Kogâlniceanu. Bucureşti (Tip. Thoma Basilescu), 1903. (15,5 x 11,5). 26[-28] p. Se împarte Gratuit. (Biblioteca Ziarului Agrarul,nr. 4) (I 408887)
30801. ~ Industrializarea Fructelor (câteva considerente), [de Vasile M. Kogâlniceanu]. Memoriu prezentat D-lui Ion N. Lahovari, Ministrul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor. Bucureşti (Tip. Gutenberg Joseph Göbl), 1906. (17 x 10,5). 24 p. (I 22211)
Memoriu semnat: "Vasile M. Kogâlniceanu, Fost Inspector agricol" (p. 4).
30802. ~ *Ion Kalinderu şi Operile sale. Portret şi schiţă, de Vasile M. Kogălniceanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1903. 51 p. (Biblioteca ziarului "Agrarul", nr. 3) (Kogălniceanu V. Înv. agric, cop. 2 ; Kogălniceanu V. Criză, cop. 3)
30803. ~ Istoricul chestiunei ţărăneşti. Discurs rostit la Întâiul Congres de Ştiinţe Sociale din România în Prima şedinţă generală de la 24 Septembrie 1906, de Vasile M. Kogâlniceanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (23,5 x 16,5). 14, II p. 30 bani (II 6618)
30804. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carol Göbl, S-r Rasidescu), 1907. 23,5 x 15,5). 14, II p. Gratuit. (II 5380)
Se pare că această broşură a stat la baza arestării lui Vasile Kogâlniceanu la Giurgiu, în martie sau aprilie 1907 (v. Drap, 8(1908) nr. 42, apr. 10/23, p. 3: Din România).
30805. ~ Împroprietăririle ţărăneşti. Două articole publicate în ziarul Epoca din 30 Iulie şi 6 August 1906, de Vasile M. Kogălniceanu, Fost deputat al Colegiului III-lea de Roman. Bucureşti (Tip. Regală), 1906. (15,5 x 10,5). 32 p. Gratuit. (I 5285)
30806. ~ Împroprietăririle ţărăneşti în România. Rezultatele adunărilor date de împroprietăriri. Articole publicate în Gazeta Transilvaniei din 2, 4, 5, şi 7 Iulie 1909, de Vasile M. Kogălniceanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Eminescu), 1909. (19 x 12). 18 p. Gratuit. (I 14663)
30807. ~ Die Judenfrage in Rumänien. Vortrag des Abgeordneten Vasile M. Kogălniceanu in der von den üdjischen Reservisten im Orpheum-Saal am 9/21 Februar 1897 eimberufenen Versammlung. In's deutsche übertragen von Leon Schönfeld. Bucarest (Inst. der graphischen Künste Carol Göbl), 1897. (23 x 16). 19 p. Wird gratis ausgetheilt. (II 151399)
30808. ~ Legislaţia Agrară şi măsurile luate în favoarea agriculturei. De la 1864 până azi, de Vasile M. Kogâlniceanu, Fost deputat. Bucuresci, Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva, 1902. (22,5 x 15,5). 123 p. 2 lei. (II 261369)
30809. ~ Liga culturală. Nepăsarea naţională. - Vina politicianismului. - Direcţia în care ar trebui să se lucreze pe calea culturală.-Românii din Ungaria şi Macedonia. - Starea actuală a Ligei. - Ce e de făcut pentru viitor. De Vasile M. Kogâlniceanu. Bucureşti (Tip. Munca), 1906. (16,5 x 10). 15 p. Gratuit. (BCU-Iaşi I B 1546)
Lipsă coperta.
30810. ~ Patru-zeci de ani de civilizaţiune românească. Cât am propăşit în vremea aceasta, de Vasile M. Kogâlniceanu. Bucureşti (Tip. Munca), 1906. (19,5 x 12,5). 14 p. (Articol apărut în ziarul Epoca de Duminică 14 Mai 1906) (I 264696)
Lipsă coperta.
30811. ~ Politica Românilor faţă de Unguri, [de] Vasile M. Kogâlniceanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1910.(23 x 15,5). 14 p. Gratuit. (Extr. din "Revue de Roumanie", No. 5, Iunie-Iulie, 1910) (II 20531)
La începutul textului, titlul: "Politica Românilor faţă de Unguri după alegeri". La p. 13-14: "Lista operelor lui Vasile M. Kogălniceanu". Vezi şi ediţia în l. franceză: "Roumains et Hongrois".
30812. ~ Poveţe despre grădinile de legume, de V. M. Kogâlniceanu, Fost inspector agricol la Ministerul de Agricultură, Redactorul ziarului Agrarul (Organul Societăţii Agrare a marilor proprietari din România). Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1902. (20 x 13). 72 p, 1 pl. (Biblioteca Populară a Administraţiunei Domenului Coroanei. Cărticica XXIII-a) (I 122293)
30813. ~ Presa şi Societatea Agrară. Articol publicat în ziarul Agrarul No. 24 din 15 Aprilie 1902, de V. M. Kogâlniceanu. Fost inspector agricol la Ministerul de Agricultură. Redactorul Ziarului Agrarul Organul Societ. Agrare a marilor proprietari din România. Bucureşti (Tip. şi Fonderia de litere Thoma Basilescu), 1902. (16,5 x 12,5). 22 p. (Biblioteca Ziarului Agrarul No. 1) (Supliment gratuit la ziarul Agrarul) (I 221737)
30814. ~ *La question agraire en Roumanie. Paris, 1906. (Extr. du "Courrier Européen") (Kogălniceanu V. Înv. agric, cop. 3)
30815. ~ Respuns ziarului Pester Lloyd. Două articole extrase din Românul de la 29 şi 30 Septembre, [de V. M. Kogâlniceanu]. [Bucureşti] (Tip. Românul), 1895. (15,5 x 11). 29 p. (1 204374)
Lipsă coperta. Autorul, menţionat la finalul textului, se pronunţă pentru politica pacifistă a românilor, propagată de ziarul "Românul" şi pentru Tripla Alianţă, la care guvernul român a aderat.
30816. ~ *Rezoluţiuni luate de primul Congres agricol în România. Bucureşti (Tip. Gutenberg), 1903. (Kogălniceanu V. Criză, cop. 3)
30817. ~ Roumains et Hongrois après les dernières élections de Hongrie, [par] Vasile M. Kogâlniceanu. Bucarest (Atel. Graphiques Socec & Co.), 1910. (23 x 16). 13 p. (Article extrait de la Revue de Roumanie, N-os 5 et 6, Mai-Juin 1910) (II 23484)
Descriere după copertă.

În colaborare:
VĂLESCU, A. şi ~. Către săteni. Bucureşti, 1906.
Prefeţe, editări de texte:
• Actes et documents relatives[!] à l'Union de la Hongri. avec la Roumanie. Ed. de ~. Fasc. I. Bucureşti, 1895.
• Acte relative la 2 Maiu 1864. Ed. de ~. Bucureşti 1894 ; ed. II, 1894.
BABEŞ, V. Studiile făcute asupra pelagrei. Pref. de ~. Bucureşti, 1902.
KOGĂLNICEANU, M. Acte şi Documente din corespondenţa diplomatică. Vol. I-II. Ed. de ~. Bucureşti, 1893-1894.
~. Căinţa încrederei... Ed. de ~. Bucureşti, 1894.
~. Cuvînt pentru deschiderea cursului de Istorie naţională. Ed. de ~. Bucureşti, 1909.
~. Desrobirea ţiganilor. Pref. de ~. Bucureşti, 1908.
~. Îmbunătăţirea soartei ţăranilor. Ed. de ~. Bucureşti, 1905 ; 1909.
~. Moldau und Wallachei. Pref. de ~. Bucureşti, 1895.
~. Noul acatist al Marelui Voevod Mihail Sturdza. Cernăuţi, 1848. Ed. de ~. Bucureşti, 1894.

Nu exista imagini