Bibliografia românească modernă

Autori - Litera K
  161) KNAPP, L.
 • Opera
 • Imagini
KNAPP, L.
30660. ~ Manual pentru moaşe, spre studierea şi învăţarea cercetării pe dinăuntru şi pe dinafară a femeilor însărcinate şi născătore, [de] Profesor Dr. L. Knapp. Cu 34 obrazuri în text. Praga, Edit. Carol Bellmann, 1911. (24 x 16,5). 42 p. cu il. (II 189444)

Nu exista imagini
  162) KNECHT, J. FR.
 • Opera
 • Imagini
KNECHT, J. FR.
30661. ~ *Prescurtare de istoria sacră, cu 47 de figuri, prelucrată după Istoria sacră a lui Schuster-Ney, de Dr. J. Fr. Knecht. Tradusă de Păr. I. M. Malinowski. Freiburg, Herder, 1887. (17 x 12). 86 p. 60 b. [40 pfenigi]. (BR, 10(1888), nr. 2, p. 24; CdC, 1912, p. 96; 1913, cop. 3)

Nu exista imagini
  163) KNECHTEL, WILHELM (1837-1924)
 • Opera
 • Imagini
KNECHTEL, WILHELM (1837-1924)
30662. ~ Curs de entomologie. [Curs predat de Dl. Prof. Wilhelm Knechtel. Redactor Stefi Gh. Dimitrescu]. [Herăstrău, 1905]. (26,5 x 20,5). 123 p. (Scoala Superioară de Agricultură) (BCU-Iaşi IV 9431)
Legat împreună cu 40 de p. dintr-un curs de "Viticultură" predat tot de Wilhelm Knechtel şi scris de Stefi Gh. Dimitrescu, datat 26 sept. 1905. Multigrafiat. Descriere după copertă, completată cu titlul de la începutul textului şi semnăturile de la final. Localitatea, menţionată în catalogul BCU-Iaşi.
30663. ~ Epidemiile insectelor, de W. Knechtel. Bucureşti (Tip. Voinţa Naţională), 1894. (23 x 16). 12 p. (II 133997)
Lipsă coperta.
30664. ~ Grădinile peisagere, [de W. Knechtel]. [Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899?], (16 x 11,5). 48 p. (I 408893)
Descriere după titlul de la începutul textului. Autorul şi datele editoriale, la p. 48. În: Ec N, 22(1899), nr. 3, martie, p. 251 este menţionată în lista cărţilor intrate pentru recenzii.
30665. ~ O inscripţiune inedită, [de] W. Knechtel. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1913. (23 x 16,5). 5 p., 1 f. (Extr. din "Revista Catolică") (II 33443)
30666. ~ O monedă scythică a Regelui Kanitu, [de] W. Knechtel. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1912. (23,5 x 16). 8 p. (Extr. din "Revista Catolică") (II 27581)
30667. ~ Monete barbare din România, [de] W. Knechtel. Bucureşti (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1913. (22,5 x 16). 10 p., 1 f. pl. (Extr. din Buletinul Soc. Numismatice Române, 1913) (II 48250)
30668. ~ Monete inedite sau puţin cunoscute din oraşele noastre pontice, [de] W. Knechtel. Bucureşti (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1915. (23 x 15,5). 12 p. cu il., 1 f. pl. (Extr. din Buletinul Soc. Numismatice Române) (II 48251)
Descriere după copertă.
30669. ~ Plumburi bizantine, [de] W. Knechtel. Bucureşti (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1915. (23 x 16). 20 p. cu il. (Extr. din Buletinul Soc. Numismatice Române 1915) (II 44535)
30670. ~ Trandafirul, de W. Knechtel. Bucureşti (Tip. Ziarului Cronica ThomaBasilescu), 1905. (23,5 x 16). 28 p. (Extr. din Revista Viticolă, Horticolă şi Agricolă) (II 6575)
Lipsă coperta.
În colaborare:
30671. ~ Insectele vătămătoare din România şi mijloacele de combaterea lor, de W. Knechtel, Profesor la Şcoala Centrală de agricultură dela Herăstrău, şi W. C. Knechtel, absolvent cu diplomă dela Şcoala de Agricultură dela Herăstrău şi dela Şcoala Superioară de Agricultură dela Hohenheim. Bucureşti, Albert Baer, 1909. (25,5 x 19). 2 f., II, 124 p. cu il., 3 f. pl. (II 14576)

Nu exista imagini
  164) KNECHTEL, WILHELM KARL (1884-1967)
 • Opera
 • Imagini
KNECHTEL, WILHELM KARL (1884-1967)
30672. ~ Phlyctaenodes Sticticalis: Un vătămător al tutunului, de Wilhelm K. Knechtel. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (23 x 16). 18 p. cu il. (Extr. din Buletinul Regiei Monopolurilor Statului) (II 46998)
30673. ~ Pythium de Baryanum Hesse ca provocator al unei boale de răsad de tutun, de Wilhelm K. Knechtel. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1914. (23 x 16,5). 48 p., 7 f., 7 f. pl. (Supliment la Buletinul Regiei Monop. Statului) (II 46727)
Descriere după copertă.
30674. ~ Studiu asupra unor specii din Ordinul Thysanoptera, de Wilhelm K. Knechtel. Bucureşti (Tip. Vocea Poporului, Alexandru Agapie), 1911. (23,5 x 16). 18 p. cu il. (Biblioteca Revistei "Viaţa Agricolă") (II 24960)

În colaborare:
KNECHTEL, W. şi ~. Insectele vătămătoare din România. Bucureşti, 1909.

Traduceri:
PETERS, Leo ş.a. Boalele şi Insectele vătămătoare Tutunului. Trad. de ~. Bucureşti, 1916.
PETERS, Leo ş.a. Maladii şi vătămări cauzate tutunului. Trad. de ~. Bucureşti, 1915.

Nu exista imagini
  165) KNEIPP, SEBASTIAN
 • Opera
 • Imagini
KNEIPP, SEBASTIAN
30675. ~ Cura de apă. Cum trebuie să trăiţi. Testamentul meu şi conferinţe publice, învăţături necesare pentru vindecarea boalelor şi conservarea sănătăţii scrise după experienţe practice făcute în timp de 46 de ani, de Preotul Sebastian Kneipp. Ed. III îmbogăţită cu tratamentul altor maladii precum: tusea măgărească, cancer, spaima şi sughiţul după mai multe celebrităţi medicale, etc. Traducere G. Adolph. Bucureşti, Edit. Librăriii Ignatz Hertz, [1893]. (16 x 12). 640, XI p., 1 f. pl. 3 lei. (I 260933)
Lipsă coperta. Pentru an, vezi: Const, 5(1893), nr. 1171, iul. 4/16, p. 3 şi reclamele de la sfirşitul vol.
30676. ~ Idem. Ed. IV, îmbogăţită cu tratamentul altor maladii precum: tusea măgărească, cancer, cârcei, spaima şi sughiţul, după mai multe celebrităţi medicale, etc, etc. Traducere G. Adolph. Vol. I-II. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz (Lito-Tip. L. Motzătzeanu), [189?]. (16,5 x 12). 608, XI p. cu il., 1 f. (I-II). (I 408910)
Apărută după 1894 (vezi reclama pentru "Calendarul rev. Lumea ilustrată" de la finalul volumului).
30677. ~ Idem. Ed. V îmbogăţită cu tratamentul altor boli precum: tusea măgărească, cancer, cârcei, spaima şi sughiţul, după mai multe celebrităţi medicale, etc. etc. Vol. I-[II]. Bucureşti, Edit. Librăriei Ignatz Hertz, [1915]. (16 x 12). 608, X p. cu il. 4 lei. (I 391603)
Anul, dedus după reclama de la finalul textului.
30678. ~ Cura mea de apă după o practică de peste 37 ani scrisă pentru vindecarea boalelor şi păstrarea sănătăţei. Igiena şi medicina populară, [de] Preotul Sebastian Kneipp. Iaşi, Edit. Librăriei Scoalelor Fraţii Şaraga (Stab. grafic Miron Costin), 1895. (19 x 12,5). VII, 465 p. cu il., 1 f. pl. (I 408960)
30679. ~ Idem. Iaşi, Edit. Librăriei Şcoalelor, Fraţii Şaraga (Stab. grafic Miron Costin), 1896. (18 x 12). VII, 465 p. cu il. (I 443936)
Lipsă coperta.
30680. ~ Codicil la testamentul meu pentru sănătoşi şi bolnavi, de Preotul Sebastian Kneipp. Tradusă de G. Adolf. Vol. I-II. Bucuresci, Edit. Libr. Ign. Hertz (Tip. Munca), [1904]. (17 x 13). 652 p. cu il. 3 lei (I 2670)
Ambele volume legate la un loc: 4 lei.
30681. ~ Sfaturi asupra sănătăţii copiilor sau îngrijirile ce trebuesc date copiilor bolnavi şi sănătoşi, de Preotul Kneipp. Traducţie de D. Stăncescu. Bucureşti, Edit. Librăriei Ig. Hertz (Tip. Al. Lefteriu & C. Ispăsescu [pe copertă: Tip. Eminescu]). [1890]. (15,5 x 11,5), 1 f., II p., 201[-208] p. 10 lei. (I 82176)
Coperta, după toate probabilităţile, după anul 1890, datat la BCU-ClN.
30682. ~ Trăiţi astfel sau Înştiinţări şi sfaturi practice pentru a trăi sănătoşi şi a tămădui boalele, [de] Preotul Sebastian Kneipp (Autorul Curei de Apă). Iaşi, Edit. Librăriei Ţcoalelor Fraţii Şaraga (Tipo-Litogr. H. Goldner), 1895. (19 x 12). XII, 420 p., 1 f. portr. 2 lei. (I 480449)

Nu exista imagini
  166) KNOBLICH, FR. WILLIBALD
 • Opera
 • Imagini
KNOBLICH, FR. WILLIBALD
30683. ~ Curs de limba germană, de Fr. Willibald Knoblich. Bukarest, Konig Carol Verlag (Druck v. Bücherei Stelle Staats Druckerei), 1916. (21 x 14). 87[-89] p. (Ii 118350)
30684. ~ Deutsches Sprach- und Lesebuch. II. Teil. Im Anschluss an die Neue deutsche Fibel von Fr. Willibald Knoblich. Durch hohen Ministerial-Erlass vom 2 April 1916 Zahl 32924/ 916 zum Gebrauche an Privat Volkschulen mit deutscher Unterrichtssprache zulässig erklärt. Bukarest (Graphische Kunstanstalt C. Sfetea), 1916. (20 x 13). 173 p. 2 lei. (I 48312)
Pe copertă: "Ministerielle genehmigt".

Nu exista imagini
  167) KOBB, WILLIAM
 • Opera
 • Imagini
KOBB, WILLIAM
30685. ~ Misterele New-Yorkului. [De] William Kobb. Traducţie de Dem. C. Stamatopulo. Partea I. Dolarul triumfător. Partea II. Go Ahead. Iassi, Editor: Th. Balassan (Tip. Th. Balassan), 1878. (18,5 x 12,5). 156 p. (I) ; 198 p. (II). (BCU-Iaşi 4901)
Lipsă coperta. Cu p. de titlu separată pentru fiecare parte.

Nu exista imagini
  168) KOBICI, RICHARD
 • Opera
 • Imagini
KOBICI, RICHARD
30686. ~ Păcura ca Combustibil, de Richard Kobici, Inginer Sub-Inspector în serviciul Tracţiunei CFR. Bucuresci, 1900. (25 x 16). 1 f., IV, IV, 151 p. (II 409104)
A apărut şi un "Album", ca ilustrare a cărţii, de format 23,5 x 32, cu 2 f., 22 pl. (II 409104).

Nu exista imagini
  169) KOCH, ADOLPH
 • Opera
 • Imagini
KOCH, ADOLPH
30687. ~ Prinţul Alesandru al Bulgariei. Domnia, traiul şi detronarea lui, narate de Adolph Koch, Fost Predicator al Curţei Princiare la Sofia. Cu portretul Prinţului şi alte gravuri interesante. Bucuresci, Edit. Tipo-Litografiei Dor. P. Cucu, 1887. (24,5 x 17). 1 f., XIII, 231 p. cu il., 2 f. il. 3 lei. (II 25761)

Nu exista imagini
  170) KOCH, FERENC
 • Opera
 • Imagini
KOCH, FERENC
În colaborare:
30688. ~ Chemia şi mineralogia, pentru Institutele pedagogice şi alte Institute de învăţămînt, [de] Dr. F. Koch şi Dr. J. Kovacs. Traducere şi prelucrare din limba maghiară în româneşte de Nicolae Mihulin, profesor. Manual tipărit cu ajutorul Înaltului Ministeriu ung. reg. de culte şi instrucţiune publică prin ord. Nr. 153, 864/1914. Budapest (Tip. Franklin-Társulat), 1915. (24 x 16). IV, 166 p. cu il. (BCU-ClN 237113)
Pe cop. 4, menţiunea: Editor, Nicolae Mihulin.

Nu exista imagini