Bibliografia românească modernă

Autori - Litera K
  141) KIVU, MIHAI-GH. I. (1882-?)
 • Opera
 • Imagini
KIVU, MIHAI-GH. I. (1882-?)
30639. ~ Autoritatea lucrului judecat în Dreptul roman, în dreptul vechiu romănesc şi civil romăn. Lucrare prezentată ca teză de licenţă de Mihai-Gh. I. Kivu. Martie 1905. Bucureşti (Tip. Clemenţa), 1905. (23 x 15,5). 79 p., III p. (II 532113)

Nu exista imagini
  142) KIVU, NICOLAE I.
 • Opera
 • Imagini
KIVU, NICOLAE I.
30640. ~ Memoriu asupra Restabilirii circulaţiei pe linia ferată Ploeşti-Predeal la Podul Conciu (Klm. 55, 730) în Iunie 1910, [de] Nicolae I. Kivu, Inginer Şef de Divizie la Căile Ferate Române. Bucureşti (Tipografia Kooperativă), 1911. (23 x 15,5). 26 p. cu il., 6 f. pl., 5 pl. (Extr. din Buletinul Societăţei Politecnice, Anul XXVII, No. 9 şi 12) (II 27632)

Nu exista imagini
  143) KIZIS, MEYER (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
KIZIS, MEYER (1883-?)
30641. ~ Zur Konstitution der Nitrosohydrazine und deren Salze. Inaugural Dissertation zur Erlangung der Doktorwürde der mathematisch-naturwissenschaftlichen Fakultät der Kaiser Wilhelms-Universität Strassburg im Elsass vorgelegt von Meyer Kizis, aus Kilia, Bessarabien-Russland. Galatz (Druck Progresul, M. Srulowitz), [1910]. (23 x 16). 33 p. (II 458235)
Lebenslauf la p. 33.

Nu exista imagini
  144) KLAUSNER, IOSEPH
 • Opera
 • Imagini
KLAUSNER, IOSEPH
30642. ~ Noile curente în literatura ebraică modernă, [de] Dr. I. Klausner. Traducere din limba ebraică de M. Schechter-Fălticeni. Cu o prefaţă şi o introducere de Dr. I. Nacht. [Focşani], Edit. Asociaţiei Tineretului Intelectual Evreiesc din România (Iaşi, Tip. Progresul, A. Grünberg), 1909. (16 x 11). 61 p., 1 f. (catalog lit. sionistă). 25 bani. (Biblioteca Hatikvah) (I 15406)
30643. ~ Trupa rămasă, de Dr. Ioseph Klausner. Iaşi, Edit. Beneli, [1907]. (24 x 16). 4 p. 10 bani. (Biblioteca Ibrish pentru cultura şi răspîndirea limbei ebraice, sub direcţiunea D-lui Heinrich Rosenbaum, nr. 2) (II 9164)

Nu exista imagini
  145) KLECKNER, IOSEF E.
 • Opera
 • Imagini
KLECKNER, IOSEF E.
30644. ~ De vorbă cu funcţionarii de birou şi de bancă. Cauzele eşecurilor asociaţiunilor funcţionăreşti. Educaţiunea morală, profesională-intelectuală şi fizică. Solidaritate, [de] Iosef E. Kleckner. Brăila, Edit. Librăriei Viitorul, Apostol N. Ciuntu (Tip. Victoria, Brăila), 1915. (16,5 x 12,5). 30 p. 35 bani. (I 48442)

Nu exista imagini
  146) KLEIN, DANIEL C.
 • Opera
 • Imagini
KLEIN, DANIEL C.
30645. ~ Aniversarea unirii ţerilor surori (Dare se seamă a serbări[i] care a avut loc în Bacău în diua de Duminică 24 Ianuar 1899), de Daniel C. Klein, Inginer silvic. Bacău (Tip. Progresul), 1899. (27 x 21). 55 p. 1 f. portr. (II 108854)
30646. ~ Câteva cuvinte în chestiunea ţărănească, de Daniel C. Klein. Inginer silvic [membru al Ligei pentru unitatea culturală a tuturor Românilor]. Bucureşti (Stab. grafic Clemenţa), 1906. (17,5 x 10,5). 16 p. (I 3463)
Cu o prefaţă de Vasile M. Kogălniceanu.

Nu exista imagini
  147) KLEIN de SADU, IOAN INOCENŢIU (1692-1768)
 • Opera
 • Imagini
KLEIN de SADU, IOAN INOCENŢIU (1692-1768)
30647. ~ Românii din Transilvania la 1733. Conscripţia Episcopului Ioan In. Klein de Sadu, publicată după manuscriptul aflător în Museul Brukenthal din Sibiiu de Nicolau Togan, preot şi catichet român gr.-cat., bibliotecar al Asociaţiunii pentru literatura română şi cultura poporului român. Sibiiu (Tipografia Archidiecesană), 1898. (26 x 18,5). 1 f., 45 p. (Retipărire din "Transilvania", an. XXIX) (II 410027)

Nu exista imagini
  148) KLEIN, LUDWIG
 • Opera
 • Imagini
KLEIN, LUDWIG
Traduceri:
CARAGIALE, I. L. Sünde... Übersetzt von ~. Leipzig, [190?].

Nu exista imagini
  149) KLEIN, SACHE
 • Opera
 • Imagini
KLEIN, SACHE
30648. ~ O infamie. Răspuns Comitetului Societăţii Excelsior, [de] Sache Klein. Craiova (Libr. şi Tip. S. Pavlovici), [1916]. (16 x 12). 8 p. (I 48441)
Protest împotriva excluderii lui din clubul Societăţii.

Nu exista imagini
  150) KLEINE, F. SMIT
 • Opera
 • Imagini
KLEINE, F. SMIT
Traduceri:
CARMEN, SYLVA. *En gebed... Une Prière. Trad. de ~. Amsterdam, 1899.
~. Jehova. Trad. de ~. Utrecht, 1882.

Nu exista imagini