Bibliografia românească modernă

Autori - Litera K
  131) KIŞ, PAUL
 • Opera
 • Imagini
KIŞ, PAUL
30631. ~ Modul învăţerii spre Folosul Invăţetorilor Cetăţenesci şi Sătenesci, scris de Paul Kiş, Preot lumesc, Crescătorul şi a mai multor învăţate Soţietăţi Mădulariu iară pe romaine prin Petru Maller intors. Tamtas módja a' Várasi, és falusi iskolamesterek számára. Irta Kis Pál Világi Pap. nevelö, és több tudós Tarsaságok' tagja. În Buda (Cu Tipariul Cr. Tipografii a Universităţei Ungureşti), 1831. (19 x 12). XVII, 367 p. (I 80807)
Lipsă coperta. Text paralel în l. română (cu caractere chirilice) şi maghiară.

Nu exista imagini
  132) KITZ, G.
 • Opera
 • Imagini
KITZ, G.
Vezi: CHIŢU, GH.

Nu exista imagini
  133) KITZESCU, ELISA (1870-?)
 • Opera
 • Imagini
KITZESCU, ELISA (1870-?)
30632. ~ Idei generale asupra istoriei poporului român. Conferinţă ţinută de d-ra Elisa Kitzescu, institutoare în Bucureşti. Bucureşti (Tip. Corpului Didactic, C. Ispăsescu & G. Brătănescu), 1900. (16,5 x 19,5). 34 p. (I 408876)

Nu exista imagini
  134) KITZO, LUCILE P.
 • Opera
 • Imagini
KITZO, LUCILE P.
Vezi GHIŢIU, LUCIA P.

Nu exista imagini
  135) KIŢU, ENEA (1852-?)
 • Opera
 • Imagini
KIŢU, ENEA (1852-?)
30633. ~ Studiu asupra guşei exoftalmice. Cu 4 fotografii în textu. Tesa pentru doctoratu în medicină şi chirurgie de Enea Kiţu, Bacalaureatu în ştiinţe şi litere. Presentată şi susţinută la... 1886. Bucureşti (Tipo-Litogr. St. Mihalescu), 1886. (24,5 x 15,5). 41[-45] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. [149]) (II 409250)
Numărul tezei, completat după: Crăinicianu, p. 191 ; Teze. Fac. Med.-B. p. 124.

Nu exista imagini
  136) KITZULESCU, GEORGE (1883-?)
 • Opera
 • Imagini
KITZULESCU, GEORGE (1883-?)
30634. ~ Reflexul conjunctiv mentonier (Obregia). Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie Prezentată şi susţinută de George Kitzulescu. Ploeşti (Inst. de Arte Grafice Progresul), 1910. (23 x 16). 89 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. [1165]) (II 20562)
Numărul tezei, completat după: Teze. Fac. Med.-B., p. 164.

Nu exista imagini
  137) KIUSTENGEANU, PERICLE P.
 • Opera
 • Imagini
KIUSTENGEANU, PERICLE P.
30635. ~ Manual pentru usul băilor de mare. Opusul forte necesar şi indispensabil atât familielor cât şi particularilor ce fac sau voesc a usa de băile de mare, după diferite scrieri de celebrităţi medicale. Tradus şi localisat de Pericle P. Kiustengeanu. Bucureşti (Typo-Litogr. Dor. P. Cucu), 1881. (20 x 13,5). 53[-56] p. 1,50 lei. (I 12456)

Traduceri:
CONDOGEORGI, P. Constantinopole dupe anthologia hellena. Trad. de ~. Constanţa, 1881.

Nu exista imagini
  138) KIVU, ALEXANDRU I. (1886-?)
 • Opera
 • Imagini
KIVU, ALEXANDRU I. (1886-?)
30636. ~ Apendicita şi anexita. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie. Prezentată şi susţinută la... Iunie 1916 de Alexandru I. Kivu. Bucureşti (Inst. de arte grafice Carmen Sylva), 1916. (23 x 15,5). 31 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1493) (II 48252)

Nu exista imagini
  139) KIVU, ATANASIE C. (1842-?)
 • Opera
 • Imagini
KIVU, ATANASIE C. (1842-?)
30636bis. ~ Despre filiaţiunea copiiloru legitimi în Dreptulu romanu şi Dreptulu românu. Tesa pentru licenţia Presentată şi susţinută la 12 Juniu 1872 de Atanasie C. Kivu, născutu în Foxani. Bucureşti (Typografia Curţii (Lucrătorii associaţi)), 1872. (22,5 x 15). VIII, p. 5-88, III p. (Facultatea de Dreptu din Bucureşti) (Bj-DrTS 12746)
În colaborare:
30637. ~ Colecţiunea generală a legilor României. Cuprinde: legile, convenţiunile, aranjamentele, decretele, regulamentele, deciziunile ministeriale, etc. cu adnotări istorice şi de concordanţă de At. C. Kivu, consilier la Înalta Curte de Casaţiune şi Justiţie, Dem. C. Bădulescu, avocat, G. St. Bădulescu, prim-grefier la Înalta Curte de Casaţiune şi Justiţie, I. Ionescu-Dolj, judecător de instrucţie la tribunalul Ilfov, G. D. Nedelcu, directorul afacerilor judiciare din Ministerul de Justiţie, Victor Raţiu, avocat, At. Ştefănescu-Galaţi, avocat, stenograf la Senat, Const. Ţunescu, avocat. Lucrare onorată cu subscripţie de către Consiliul de Disciplină al Baroului de Ilfov. Anul 1906. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice şi Editură Minerva (Tiparul Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva), 1908. (26,5 x 22). XI, 759 p. 20 lei. (II 157231)

Nu exista imagini
  140) KIVU, CONSTANTIN I.
 • Opera
 • Imagini
KIVU, CONSTANTIN I.
30638. ~ Despre mandat. Teză pentru Licenţă în Drept de Constantin I. Kivu. Focşani (Tip. Modernă, M. T. Dumitrescu), 1905. (23 x 16). 39 p. (Facultatea de Drept din Bucureşti) (II 3813)

Nu exista imagini