Bibliografia românească modernă

Autori - Litera K
  121) KIRITZESCU, N.
 • Opera
 • Imagini
KIRITZESCU, N.
30613. ~ Conferinţa asupra manevrelor de cavalerie în Germania, ţinută în presenţa M. S. Regelui, la Clubul Militar, de Colonelul Kiritzescu, Comandantul Brigadei 2-a de Cavalerie (11 Martie, 1899). Bucureşti (Tipo-lit. Eduard Wiegand), 1889. (22,5 x 16). 18 p. 1 leu. (II 423572)
30614. ~ O ochire asupra cavaleriei rusesci. Conferinţa ţinută la Cercul Militar la 22 Martie şi 5 Aprilie 1886, în presenţa M. S. Regelui, de Colonel N. Kiriţescu, Comandantul Brigadei 2 de Cavalerie. Bucureşti (Tipo-Lit. Ştefan Mihalescu), 1886. (24 x 16). 46 p. 1 leu. (II 109014)
30615. ~ Studiul critic asupra organizărei călăraşilor. Conferinţă ţinută la Clubul Militar la 21 Ianuarie 1881, în prezenţa ASR Domnitorului, de Colonelul N. Kiritzescu, Comandantul Reg. 2 Roşiori. Comentariile foiei Ostaşul şi răspunsul la aceste comentarii. Bucureşti (Typographia Curţii, Propr. F. Göbl), 1881. (22,5 x 15,5). 41 p. (II 379395)

Nu exista imagini
  122) KIRIŢESCU, NICOLE (1875-?)
 • Opera
 • Imagini
KIRIŢESCU, NICOLE (1875-?)
În colaborare:
30616. ~ Pilotul Dunării. Lucrare în formaţie după notele adunate de mai mulţi ofiţeri [Căpitan N. Kiriţescu şi Căpitan E. Oprişan].Bucureşti (Stab. grafic Albert Baer), 1907. (20 x 13). 1 f., IV p., 123[-126] p., II p., 1 f. (erata) (Marina militară. Şcoala de Pilotagiu şi Hidrografie) (II 7220)
Note preliminare, semnate de Căpitanii N. Kiriţescu şi E. Oprişan. Lipsă coperta.

Vezi şi:
BOTEZ, E. şi ~. Răsboiul pe Dunăre. Vol. I. Bucureşti, 1904 ; ed. II, 1905.

Nu exista imagini
  123) KIRITZESCU, ŞTEFAN (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
KIRITZESCU, ŞTEFAN (1865-?)
30617. ~ Cestiuni de educaţiune şi de didactică experimentală, [de] Ştefan Kiritzescu, Institutor titular în Capitală, Diplomat în pedagogie din Elveţia. Bucureşti, Libr. edit. Leon Alcalay (Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură), 1907. (19,5 x 13,5). 237 p. (I 5116)
30618. ~ Chestiuni de psihologie aplicată la educaţiune, de Ştefan Kiritzescu, Absolvent al facultăţei de litere şi diplomat în pedagogie de la Universitatea din Lausanne, institutor şi director la şcoala de băeţi "Petrache Poenaru" din Capitală. Bucureşti, Libr. edit. Leon Alcalay (Inst. grafic Minerva), 1905. (19,5 x 13). 190 p. 2 lei. (Din Biblioteca Pedagogică a Cercului Cultural Şcoala Română) (I 2485)
30619. ~ Cuvântare rostită la serbarea şcolară dela şcoala de băeţi No. 9 "C. A. Rosetti" din Capitală cu prilejul zilei de 24 Ianuarie 1914, de Ştefan Kiritzescu, Institutor. Bucureşti (Tipografie Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1914. (23 x 15,5). 10 p. 30 bani. (II 36454)
30620. ~ Enric Pestalozzi Leonard şi Gertruda (Scopul şi utilitatea acestei opere), de Ştefan Kiritzescu, Fost Revizor şcolar, Institutor-Director la Şcoala General N. Golescu din Capitală [Pe copertă: Cuprinsul: Cap. I. Biografia şi activitatea lui Pestalozzi. Cap. II. Starea socială a Elveţiei în acea vreme şi influenţa predecesorilor asupra lui Pestalozzi. Cap. III. Pestalozzi ca scriitor şi educator. Cap. IV. Analiza literară a cuprinsului operei Leonard şi Gertruda. Cap. V. Scopul şi utilitatea acestei opere pentru şcoală şi familie. Cap. VI. Concluziuni finale]. Bucureşti (Atel. Grafice Socec & Co.), 1912. (23 x 16). 34 p. cu il. 50 bani. (Din subiectele puse la Cercurile Culturale) (Extras din Revista "Albina") (II 27604)
30621. ~ *Nomenclatura cătunelor şi comunelor din România, de Ştefan Chiriţescu. Bucuresci (Tip. Românul, Carol Göbl), 1883. (Rom-B, 27(1883), sept. 27, p. 867: Bul. bibilogr.)
30622. ~ Teoria educaţiunei, de Ştefan Kiritzescu Absolvent al Facultăţei de litere, secţia filosofico-pedagogică, de la Universitatea din Lausanne, diplomat în pedagogie, Director şi institutor la scóla de băeţi No. 5 din Capitală. Bucuresci (Tip. Corpului didactic, C. Ispasescu & G. Bratanescu), 1901. (19 x 13). 245, II p. Preţul 3 lei. (Biblioteca Pedagogică) (II 141998)

În colaborare:
TOCILESCU, GR. G. ş.a. Carte de citire, cl. III-a prim. urb. Ed. I. Bucureşti, [190?].
~. Idem, cl. IV-a prim. urb. Ed. I. Bucureşti, 1899.
~. Idem, div. III-a rur. an I. Ed. I. Bucureşti, [190?].
~. Idem, div. III-a rur. an II. Ed. I. Bucureşti, 1899.
~. Didactica specială. Poveţuitor la Cartea de citire, cl. IV prim. urb. şi anul II div. III rur. Bucureşti, 1899.

Traduceri:
ROUSSELET, P. Pedagogia. Trad. de ~ ş.a. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  124) KIRKPATRICK, EDWIN A.
 • Opera
 • Imagini
KIRKPATRICK, EDWIN A.
30623. ~ Bazele studiului copilului, [de] Edwin A. Kirkpatrick. Traducere făcută cu învoirea autorului de G. I. Simeon. Bucureşti, Edit. Librăriei H. Steinberg (Tip. "Providenţa", H. Steinberg), 1915. (19,5 x 13). XIV, 386 p. (I 42529)

Nu exista imagini
  125) KIRVAI, VAZUL
 • Opera
 • Imagini
KIRVAI, VAZUL
Vezi: CHIRVAI, VASILE L. (1884-?)

Nu exista imagini
  126) KISELEFF, PAVEL DIMITRIEVICI
 • Opera
 • Imagini
KISELEFF, PAVEL DIMITRIEVICI
30624. ~ Cuvînt al Ec. S. D. de plin înputernicitului prezident al Divanurilor Moldavii şi Valahii General Lentinant[!] Grl. Adiotant şi al mai multor ordine, Cavaler P. Dimitrievici Kiselef, glăsuit în Sf. Mitropolie la Deschiderea Ecstraordinarei obşteştii adunări a Ţări Rumâneşti la anul 1831 Martie 10. În Bucureşti, [1831]. (21 x 15). 1 f., 18 p. (II 80899)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie. Titlul de la începutul textului: "Cuvânt la deschiderea Ecstraordinarei obşteştii adunări".
30625. ~ Cuvânt la deschiderea ecstraordinarei obşteştii adunări, [de P. Dimitrievici Kiseleff]. [Bucureşti, 1831]. (18,5 x 13,5). 1 f., 18 p. (I 294356)
Autorul şi datele editoriale, identificate după o altă ediţie apărută în acelaşi an (II 80899). Anul, cu cerneală, pe coperta exemplarului din BAR. Cu alfabet de tranziţie.
30626. ~ Discours de SEP Dimitrievitch Kisseleff, Président Plénipotentiaire des Divans de Moldavie et de Valachie, Lieutenant Général, Aide de camp Général de SM l'Empereur de toutes les Russies, Chevalier grand-croix de plusieurs ordres; tenu dans la Métropole à l'occasion de l'ouverture de l'Assemblée générale extraordinaire de Valachie le 10 Mars 1831. A Bukarest, [1831]. (19 x 15). 14 p. (I 45650)
Descriere după copertă.
30627. ~ Discours tenu à l'occasion de l'ouverture de l'assemblée générale extraordinaire de Moldavie, le 8 mai 1831. Par SE Monsieur de Kiseleff, Président... A Jassy, 1831. (27 x 20,5). 4 p. (II 81445)
Descriere după copertă. Text paralel în l. română (cu caractere chirilice) şi franceză.

Nu exista imagini
  127) KISSELHOFF, S.
 • Opera
 • Imagini
KISSELHOFF, S.
30628. ~ Cântecul popular evreesc, de S. Kisselhof. Traducere de Gustav M. Finkelstein. Bucureşti (Tip. Progresul), [1916], (21,5 x 14,5). 24 p. 20 bani. (Societatea culturală Saron Bucureşti) (Publicatiunile soc. culturale Saron, nr.12) (II 48269)

Nu exista imagini
  128) KISS, ÁRON
 • Opera
 • Imagini
KISS, ÁRON
Vezi:
FENEŢEANU, A. Istoria Ungariei, cl. V. După ~. Budapesta, 1885.
~. Manuducere la propunerea Istoriei în .colele poporale. După ~ ş.a. Budapesta, 1885.

Nu exista imagini
  129) KISTEMAECKERS, HENRY
 • Opera
 • Imagini
KISTEMAECKERS, HENRY
30629. ~ Instinctul, [de] Henry Kistemaeckers. Piesă în 3 acte. Traducere de Lucia Sturza. Bucureşti, Edit. Librăriei Leon Alcalay, [1911], (14,5 x 10). 96 p. 30 bani. (Biblioteca pentru toti, 698) (I 24777)
La p. 87-96, catalogul Bibliotecii pentru toţi.
30630. ~ Nelegitima. Romanul unei femei, [de] Henry Kistemaeckers. Traducere de I. Gr. Perieţeanu. Bucureşti, Alcalay & Co., [191?]. (16 x 12). 200 p. (I 171961)

Nu exista imagini
  130) KIŞ
 • Opera
 • Imagini
KIŞ
Vezi şi: CHIŞ

Nu exista imagini