Bibliografia românească modernă

Autori - Litera K
  111) KIRILEANU, GH. TEODORESCU (1871?-1960)
 • Opera
 • Imagini
KIRILEANU, GH. TEODORESCU (1871?-1960)
30575. ~ Cel mai vechiu Cod silvic românesc. Orîndueala de pădure pentru Bucovina dată de împăratul Iosif al II-lea în 1786. Publicată cu o mică introducere şi un indice de Gh. T. Kirileanu. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1908. (24,5 x 17). 56 p. (II 11713)
30576. ~ De la ţară, [de Gh. T. Kirileanu]. S.l. [1910]. (24 x 16,5). 16 p. (Din "Convorbiri Literare", 1910) (II 17760)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului; autorul şi data la p. 16.
30577. ~ Proprietatea minelor. Teză de licenţă a lui Gh. Teodorescu-Kirileanu. Iaşi (Tip.-Editoare Dacia, P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (23,5 x 15,5). 72 p. (Facultatea de Drept din Iaşi) (II 343977)
Cu menţiunea: "Tipărită de Fundaţiunea Universitară Carol I".
În colaborare:
30578. ~ Cartea ţeranului român, de Gh. Teodorescu Kirileanu, Student în drept şi filosofie, şi C. Brudariu, învăţător la Podu-Iloaiei. Absolvenţi ai şcoalei normale Vasile Lupu. Publicată prin îngrijirea d-lui C. Meissner, Inspector general al învăţămîntului primar. Bucureşti, Editura Casei Şcoalelor (Impr. La Roumanie, E. S. Cerbu), 1901. (21 x 13,5).340 p., 1 f., II p. (II 64635)
La unele exemplare, pe copertă: "Administraţiunea Casei Şcoalelor. Biblioteca Rurală".

Vezi şi:
LUPESCU, M. şi ~. Bisericile din comuna Broşteni... Bucureşti, 1906.
POPOVICI, A. şi ~. Descrierea moşiei Broşteni, jud. Suceava. Bucureşti, 1906.
PROCA, G. şi ~. Cercetări asupra hranei ţăranului. Bucureşti, 1907.
• HRANA ţăranului. Bucureşti, 1906.

Prefeţe, editări de texte:
CONACHI, C. Testamentul şi pomelnicul marelui logofăt. Ed. de ~. Bucureşti, 1909.
CREANGĂ, I. Amintiri din copilărie. Ed. de ~. Iaşi, 1918.
~. Opere complete. Pref. de ~ ş.a. Ed. II. Bucureşti, 1906 ; ed. III, 1909 ; ed. IV, 1915.
EMINESCU, M. Icoane vechi şi icoane nouă. Ed. de ~. Vălenii-de-Munte, 1909.
GANE, S. Călătoria la munte din 1833. Ed. de ~. Bucureşti, 1909.

Nu exista imagini
  112) KIRILEANU, S. TEODORESCU (1879-1926)
 • Opera
 • Imagini
KIRILEANU, S. TEODORESCU (1879-1926)
30579. ~ Amintiri ale poporului despre Ştefan-cel-Mare, [de] S. Theodorescu-Kirileanu. (Desemnuri de P. Polonic). Bucureşti, Edit. Ministerului de Instrucţie Publică, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1904. (19 x 13).190 p. cu il. 70 bani. (A 29121)
În prezent, lipsă BAR.
30580. ~ Din viaţa Regelui Carol I şi a Reginei Elisabeta. Pentru săteni, [de] S. Teodorescu-Kirileanu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1916. (20 x 13). 93 p., 1 f. pl. (Biblioteca Populară a Administraţiunei Domeniului Coroanei. Cărticica XLIX) (I 60633)
30581. ~ *Păcală, întâmplări din viaţa sa, de S. T. Kirileanu. (Scrisă în grai popular după o traducere evreiască din fraţii Schot). Braşov, Edit. librăriei Ciurcu, 1899. (Kirileanu, cop. 4; Mrejeriu, p. 4; Tuţescu, v. p. de titlu)
30582. ~ Poveşti populare de cuprins moral, culese de S. Teodorescu-Chirilean. Braşov, Edit. Librăriei Ciurcu (Tip. Ciurcu & Comp.), 1899. (17 x 11). 1 f., 36 p. (Din Literatura Poporală) (I 143173)
30583. ~ Idem. Folticeni (Tip. Gutenberg I. Bendit), 1909. (21,5 x 14). 80 p. 1 leu. (II 13613)
Erata, pe cop. 3.
30584. ~ Ştefan Vodă cel Mare şi Sfînt. Istorisiri şi cîntece populare, strînse la un loc de S. Teodorescu-Kirileanu. Focşani (Tip. Aurora, Gh. A. Diaconescu), 1903. (19,5 x 13,5). 2 f., IV p.. 1 f., p. 11-230[-238]. 2 lei. (Din Comoara Poporului) (II 261191)
Pe copertă: "Tipografia, Stereotipia şi Legătoria Gh. A. Diaconescu, 1904".

În colaborare:
MREJERIU, L. şi ~. Cuza Vodă. Piatra-Neamţ, 1909.
RĂDULESCU-CODIN, C, ş.a. Cântece voiniceşti şi ostăşeşti. Bucureşti, 1910.
TUŢESCU, ŞT. şi ~. Frământările de limbă (Păcălituri). Craiova, 1913.

Vezi de asemenea:
MALCAN, G. Glume din lume adunate... Cine dă un ban. Poveste de ~ . Brassó, 1907.

Nu exista imagini
  113) KIRILOV, EMIL G. (1886- ?)
 • Opera
 • Imagini
KIRILOV, EMIL G. (1886- ?)
30585. ~ Consideraţiuni asupra simulaţiunii în accidentele muncii interesând organul vederei. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie prezentată şi susţinută la... Mai 1914 de Emil G. Kirilov, Fost extern al spitalelor Eforiei. Bucureşti (Tip. Cultura), 1914. (23 x 15,5). 39 p.cu il. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 1341) (II 37289)

Nu exista imagini
  114) KIRILOV, GHEORGHE (1844?-1908)
 • Opera
 • Imagini
KIRILOV, GHEORGHE (1844?-1908)
30586. ~ Curs de Algebra Superioră şi Analitică. Profesor G. Kirilov. Bucuresci, 1881-82. (26 x 21). 1 f., V, 168 p. (Scola Specială de Artilerie şi Geniu) (II 422316)
Litografiat.
30587. ~ Curs de Mecanica Raţională, predat de D-lu Profesor G. Kirilov. 1891-1892. [Bucureşti, 1892]. (27 x 21). 1 f., 439, V, XXIX p. (Şcola de Poduri şi Şosele)
(II 229718)
Litografiat.

Nu exista imagini
  115) KIRILOV, NICOLAE
 • Opera
 • Imagini
KIRILOV, NICOLAE
30588. ~ Divorţul în Dreptul roman şi în dreptul român. Tesa pentru licenţă. Susţinută la [2 Mai 1881] de Nicolae Kirilov (Născut în satul Pănteceştii-Paraschiveni, jud. Putna). Bucuresci (Tip. Ştefan Mihalescu), 1881. (21,5 x 14). 125 p) (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 384957)
30589. ~ Rescumperarea Căilor Ferate Române. Un respuns D-lui C. S. Marcovici. Comptabilul creditului funciar rural, de N. Kirilov. Bucureşti (Typ. Ştefan Mihălescu), 1879. (20 x 13). 46 p. (I 410316)

În colaborare:
30590. ~ Manualul Bursei, de N. Kirilov. Licenţiat în drept, subdirectorul Casii de depuneri, şi A. C. Demetrian, Bancher. Partea I. Bucureşti (Tip. Ştefan Mihălescu), 1882. (18 x 11). paginaţie diferită. 4 lei. (I 51077)

Vezi de asemenea:
• Centenarul revoluţiunei române de la 1784. Bucuresci, 1884.

Nu exista imagini
  116) KIRILOVICI, ANDREI K.
 • Opera
 • Imagini
KIRILOVICI, ANDREI K.
30591. ~ [Despre parentela în dreptulu romanu. Despre filiaţiune în dreptulu privatu romanu]. Tesa pentru licenţia sustienuta de Andrei K. Kirilovici. Iassi (Tip. Anton Sc. Savul), 1879. (22 x 15). 90 p. (Facultatea Juridică din Iassi) (II 409048)

Nu exista imagini
  117) KIRITIA, CONSTANTIN I.
 • Opera
 • Imagini
KIRITIA, CONSTANTIN I.
30592. ~ Despre domiciliu. Tesa pentru licenţia susţinută de Constantin I. Kiritia. Iassy (Tipografia Naţionala), 1873. (21,5 x 14,5). 38 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 409035)

Nu exista imagini
  118) KIRIŢESCU
 • Opera
 • Imagini
KIRIŢESCU
Vezi şi: CHIRIŢESCU

Nu exista imagini
  119) KIRITZESCU, CONSTANTIN (1876-1965)
 • Opera
 • Imagini
KIRITZESCU, CONSTANTIN (1876-1965)
30593. ~ Contributions à la faune des Batraciens de Roumanie, par Const. Kiritzescu, Professeur secondaire. Bucuresci (Tip. Speranţa), 1903. (26,5 x 18,5). 23 p. (Extr. du Bulletin de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie. An. XII, No. 3 et 4) (II 152680)
Descriere după copertă.
30594. ~ Contributions à l'étude de la faune herpétologique de Roumanie. Par Const. Kiritzescu, Chef des travaux à l'Institut de Physiologie. Bucarest (Imprimerie de l'Etat), 1901. (27,5 x 19). 1 f., p. 303-328. (Bull. de la Société des Sciences de Bucarest-Roumanie. An X, No. 3 şi 4) (II 152653)
30595. ~ Distribuţia geografică a reptilelor şi batracienelor în România şi raporturile lor cu faunele ţerilor învecinate, de Const. Kiriţescu, Profesor la Liceul Matei-Basarab. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1905. (30 x 21,5). 10 p. (Extr. din vol. Dare de seamă a lucrărilor Congresului II-lea al Asociaţiunei Române pentru Înaintarea Ştiinţelor ţinut în Bucureşti, Septembre 1903) (III 2018)
30596. ~ Igiena în programa gimnaziilor, [de Const. Kiriţescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl S-r I. St. Rasidescu), 1908. (23,5 x 16). 14 p. (Extr. din "Revista Generală a Învăţămîntului", An. III, No.10) (II 9965)
30597. ~ Instrucţie civică. Drept uzual şi Economie politică. Manual pentru clasa IV a gimnazială, de Const. Kiriţescu, Profesor la liceul Matei Basarab şi la Seminarul pedagogic universitar. Bucureşti, Edit. Soc. Coop. Librăria Naţională (Ploeşti, Stab. de arte grafice Progresul), 1906. (20 x 13). VII, 127 p. 2 lei. (I 5697)
Cu menţiunea: "Aprobat de Onor. Minister al Instrucţiunei şi al Cultelor".
30598. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (20 x 12,5). 132 p. 2,50 lei. (I 20258)
30599. ~ Idem. Ed. III. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1912. (20 x 13). 132 p. 2,50 lei. (I 29762)
30600. ~ Învăţămîntul elementar al ştiinţelor naturale în şcoalele noastre secundare, [de] Const. Kiriţescu. Bucureşti [pe copertă:Bucureşti] (Tipografia Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1904. (24 x 16). 19 p. (Extr. din vol. de "Omagiu" al D-lui C. Dimitrescu-Iaşi) (II 1818)
30601. ~ [Pentru îmbunătăţirea învăţământului ştiinţelor fizico-chimice şi naturale în şcolile secundare]. Raportul d-lui Inspector C. Kiriţescu No. 136 din 18 Martie 1909, înregistrat sub No. 20591. [Bucureşti] (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), [1909]. (23,5 x 16). 8 p. (II 14396)
Descriere după titlul de la începutul textului.
30602. ~ Sur la présence d'Eryx Jaculus en Roumanie, par Const. Kiritzescu, Chef des travaux pratiques à l'Institut de Physiologie. Bucarest (Imprimerie de l'Etat), 1903. (26 x 18). 1 f., p. 620-626. (Bull. de la Soc. des Sciences de Bucarest-Roumanie. An XI. nr. 5 et 6) (II 410038)
În colaborare:
30603. ~ Anatomia şi fiziologia omului cu aplicaţie la higienă, pentru clasa IV-a secundară, de Const. Kiriţescu şi A. Popovici-Bâznoşanu. Bucureşti, Edit. Librăriei Naţionale (Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură), 1909.(20 x 12,5). 113 p. cu il., 1 f. pl. 2,50 lei. (I 15722)
30604. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ioan St. Rasidescu), 1911. (20 x 13). 126 p. cu il. 2,50 lei. (I 23887)
30605. ~ Idem. Carte aprobată de Ministerul Instrucţiunii Publice şi Cultelor. Ed. IV. Premiată de Academie. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r Ion St. Rasidescu), 1915. (20 x 13). 126 p. cu il. 2,50 lei. (II 45338)
30606. ~ Botanică, pentru clasa II-a secundară, de Const. Kiriţescu şi A. Popovici-Bâznoşanu. Profesori. [Pe copertă: Cu 2 planşe în culori şi 140 figuri în text]. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1910. (19,5 x 12,5). 206 p. cu il., 2 f. pl. 3,75 lei. (I 21820)
30607. ~ Idem. Carte aprobată de Ministerul Instrucţiunii şi al Cultelor. Premiată de Academie. Ed. II. Cu 143 figuri în text şi 4 planşe colorate. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1914. (21,5 x 14). 205, II p., cu il., 4 f. pl. 3,75 lei. (II 41017)
30608. ~ Zoologie, pentru clasa I-a secundară, de Const. Kiriţescu şi A. Popovici-Bâznoşanu. Bucureşti, Edit. Librăriei Naţionale, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1909. (20 x 13). 220 p. cu il., 1 f. pl. 3,75 lei. (I 14688)
30609. ~ Idem. Ed. II. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1910.(19,5 x 13). 239 p. cu il., 4 f. pl. 3,75 lei. (I 21821)
30610. ~ Idem. Premiată de Academie. Ed. III. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1912. (20 x 13). 224 p.cu il., 5 pl. 3,75 lei. (II 507615)
Pe copertă: "Kiriţescu-Bâznoşanu. Zoologie".
30611. ~ Idem. Ed. VI. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1914. (21,5 x 14). 224 p. cu il., 5 f. pl. 3,75 lei. (II 41016)

Nu exista imagini
  120) KIRITZESCU, DIMITRIE (1865-?)
 • Opera
 • Imagini
KIRITZESCU, DIMITRIE (1865-?)
30612. ~ Curs de Geografie Militară. Economică. Predat de Capit. Dimitrie Kiritzescu 1899-1900. Bucureşti, [1900]. (24 x 16,5). 1 f., XII, 324, 96 p., 1 pl. (Scola Militară de Administraţie Anul II) (II 170826)
Litografiat. La finalul textului menţiunea: "Scris de Elevul D. Simniceanu".

Nu exista imagini