Bibliografia românească modernă

Autori - Litera K
  101) Kirchen-Geschichte
 • Opera
 • Imagini
Kirchen-Geschichte
30546. ~ [Kirchen-Geschichte. Vol. I-II. Curs ascultat de G. Timuş, fost episcop de Argeş, la Facultatea de Teologie de la Universitatea din Cernăuţi], [1882]. (34 x 21,5). 203, 141, 87 p. (I); 130, 234, 34 p. (II) (Facultatea de Teologie de la Universitatea din Cernăuţi) (III 54879)
Litografiat. Anul, la finalul vol. II.

Nu exista imagini
  102) KIRCULESCU, DIMITRIE (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
KIRCULESCU, DIMITRIE (1861-?)
30547. ~ Inalienabilitatea dotei în dreptul roman şi român. Subiect tratat pentru Examenul General de Licenţă în Drept susţinut de Maiorul D. Kirculescu din Regimentul Resboeni No. 15 la 1 Noembrie 1905. Peatra-N. (Imprimeria Judeţului Neamţ), 1905. (23 x 15,5). 36 p. (Facultatea Juridică din Iaşi) (II 3281)
30548. ~ Reorganisarea Justiţiei Militare se Impune, [de] Maior Dimitrie Kirculescu. Piatra (Imprimeria Judeţului Neamţu), 1906. (21 x 13,5). 10 p. (II 6747)

Nu exista imagini
  103) KIRIAC
 • Opera
 • Imagini
KIRIAC
Vezi şi: CHIRIAC

Nu exista imagini
  104) KIRIAC, ATANASE N.
 • Opera
 • Imagini
KIRIAC, ATANASE N.
30549. ~ Despre possesiune în dreptul romanu şi în dreptulu românu. Tesa pentru licenţia susţinută la... 1877 de Atanase N. Kiriac. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1877. (24 x 15,5). 128 p. (Facultatea de Dreptu din Bucuresci) (II 15825)

Nu exista imagini
  105) KIRIAC, CONSTANTIN D. (1871-?)
 • Opera
 • Imagini
KIRIAC, CONSTANTIN D. (1871-?)
30550. ~ Studiu asupra excepţiunilor în dreptul roman şi român. Tesă pentru licenţă de Const. D. Kiriac. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1896. (23,5 x 15,5). 1 f., 110 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 70810)

Nu exista imagini
  106) KIRIAC, DUMITRU (1866-1928)
 • Opera
 • Imagini
KIRIAC, DUMITRU (1866-1928)
(Georgescu)
30551. ~ Despre neretroactivitatea legilor. Teză pentru licenţă de D. G. Kiriac. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1892. (24,5 x 16,5). 87 p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (BCU-CIN 172737)
30552. ~ Solfiatorul. Solfegii în tablouri mobile. Metoda lui Georges Pantillon asupra învâţămîntului musical elementar, de D. G. Kiriac. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1916. (19 x 12). 27 p. cu il. (Muzeul Pedagogic al Casei Şcoalelor) (Extras din Buletinul Muzeului Pedagogic al Casei Şcoalelor. Vol. III) (I 48412)

În colaborare:
30553. ~ Cântece şi coruri şcolare pentru uzul copiilor din şcoalele primare. [Colecţie alcătuită de D. Kiriac, profesor la Conservatorul de Muzică din Bucureşti, N. Bănulescu, Maestru de muzică la cursul secundar şi N. Sasu, Institutor]. Bucureşti, Edit. Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl S-r Ion St. Rasidescu), 1909. (21,5 x 14,5). IV, 242 p. (II 21509)
Autorii, în prefeţei.

Vezi şi:
CECROPID, D., ş.a. Prima carte de religie. Bucureşti, 1901.
Prefeţe, editări de texte:
BRENDEL, F. Istoria muzicei în Italia. Pref. de ~. Bucureşti, 1900.
FIRA, G. Cântece şi Hore. Ed. de ~. Bucureşti, 1916.

Nu exista imagini
  107) KIRIAK, GEORGE D.
 • Opera
 • Imagini
KIRIAK, GEORGE D.
30554. ~ Raportul la succesiune în Dreptul Roman şi Român. Thesa pentru Licenţă. Susţinută la... 1891 de George D. Kiriak. Iaşi (Tip. Universala), 1891. (22,5 x 15,5). XXXX, 94[-96] p. (Facultatea de Drept din Jassy) (II 56591)

Nu exista imagini
  108) KIRIAC, I. (1853-1930)
 • Opera
 • Imagini
KIRIAC, I. (1853-1930)
(Ionescu Chiriac)
30555. ~ Album chirurgical, de Dr. I. Kiriac. Plăgi produse prin explosiunea bombelor aruncate din aeroplane. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice C. Sfetea), 1916. (22,5 x 31,5). 32 p. cu il. 1 leu (II 49268)
Pe copertă menţiunea: "Se vinde în folosul Societăţei Crucea Roşie".
30556. ~ A propos du traitement du prolapsus utérin. Par le D-r J. Kiriac. Chirurgien en chef du service gynécologique des hôpitaux de Bucarest. [Paris, 1903]. (22,5 x 15). 10 p. ([Extrait de la Semaine gynécologique de Paris No. 13, Mars 31, 1903]) (BCU-Iaşi III B 21267)
Lipsă coperta şi p. de titlu. Descriere după titlul de la începutul textului şi nota din subsol, p. 1.
30557. ~ Atlas de gynécologie de Dr. I. Kiriac, Medic primar al serviciului gynecologic din Spitalul Filantropia. Bucureşti (Atelierele grafice Socec&Co.), 1908. (21,5 x 28). 48 p. cu il. (II 12033)
30558. ~ Câte-va cuvinte asupra sifilisului ereditaru la copii. Tesă pentru doctoratu în medicină presentată şi susţinută în diua de 20 noembrie 1882 de Ionescu Chiriac, Doctoru în medicină, Bacalaureatu în litere şi sciinţe. Internu alu spitaleloru civile. Preşedintele societăţii studenţiloru în medicină. Membru fondatoru, şi membru în comitetulu de redacţie alu revistei studenţiloru în medicină Spitalulu. Bucureşti (Tip. Academiei Române (Laboratorii Romani)), 1882. (23,5 x 15,5). 2 f., 104 p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 104) (II 385055)
30559. ~ Curs clinic de patologie chirurgicală, de Dr. I. Kiriac. Lecţiuni profesate la Institutul de Chirurgie. Vol. I Cu [pe copertă: 100] figuri în text şi planşe colorate. Bucureşti (Stabilimentul Grafic I. V. Socecu), 1892. (23,5 x 17,5). VI p., p. 3-552 cu il., 9 f. pl. 10 lei. (II 73413)
30559a. ~ Idem. Vol. II cu 134 figuri în text. Bucureşti (Noua Tip. Populară), 1893. (23,5 x 17,5). 2 f., 551 p. cu il. (II 73413)
30559b. ~ Idem. Vol. III cu 228 figuri în text (continuare şi fine). Bucureşti (Stabilimentul de Arte Grafice Elzevir, G. Ionescu, Stork & Müller), 1898. (24 x 17). 1 f., IV, 768 p. cu il. (II 73413)
Lipsă coperta.
30560. ~ Idem. Vol. IV. Tratat special de gynecologie cu 188 figuri în text. Bucureşti (Stabilimentul Grafic I. V. Socecu), 1899. (23,5 x 17). VIII p., 1 f., 863[-867] p., 1 f., cu il. (II 73413)
Lipsă coperta.
30561. ~ Idem. Vol. V. Boalele coloanii vertebrale şi ale măduvii spinării. Partea I. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Universala, Iancu Ionescu), 1910. (25 x 17). 288 p. cu il. (II 73413)
Lipsă coperta.
30562. ~ Descreşterea voluntară a populaţiunii noastre şi mijloace de îndreptare, de Dr. I. Kiriac, Medic primar al Eforiei Spitalelor Civile. (Conferinţă ţinută la Cercul de Studii al Partidului Naţional Liberal în ziua de 9 Noembrie 1911). Bucureşti, Edit. Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu (Tip. Profesională, Dim. C. Ionescu), 1912. (24,5 x 16,5). 86 p., 1 f. (II 27725)
30563. ~ *Despre răzuirea uterului, 1894. (Citată, cu asterisc în: Crăiniceanu, p. 146)
30564. ~ *Greffes épithéliales de l’Agneau à l'Homme de dr. I. Kiriac, Medic-secondar al spitalelor. Lucrare extrasă din Arhives Roumaines de Médecine et de chirurgie dirigeată de prof. Assaky. (Sp, 7(1887), nr. 10, oct., p. 404: Publicaţiuni primite ; Crăiniceanu, p. 146)
30565. ~ Încercări literare, de Dr. I. Kiriac. Partea I. Proverbe, maxime şi expresiuni celebre latineşti luate din diferiţi autori. Unele din ele au notiţe istorice iar altele explicţiuni gramaticale scolastice şi toate sunt astfel traduse, ca să fie cât mai mult pentru înlesnirea amatorilor în momente recreative. Partea II. Fabule originale în versuri şi răspunsul poetului Oreste la întrebarea făcută de autor. Recapitulare şi reculegere. Partea III. Cap. I. Noţiuni de Mitologie. Cap. II. Serbările şi jocurile ce se celebrau la Roma. Cap. III. Note complimentare. Bucureşti (Tipografia profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1917. (23 x 16). 228 p. 3 lei. (I 48235)
Descriere după copertă. Au apărut în acelaşi an şi exemplare (II 67780) cu o copertă diferită, pe care se anunţa şi: "Partea IV. Cap. I. Index mitologic. Cap. II. Index cronologic al marilor căpitani. Cap. III. Rezumat din tabla de materie şi legătura între serbările noastre cu ale Romanilor", parte care de fapt nu apare.
30566. ~ Încercări literare, de Dr. I. Kiriac. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1918. (22,5 x 15,5). 414 p. cu errata. (BCU-CIN S 11588)
30567. ~ *Le lavage du péritoine au sublimé, [par le] Dr. J. Kiriac. Clermont (Impr. de Daix frères), [1901?]. 8°. 7 p. (Extrait des Archives orientales de médecine et de chirurgie, No. 11, nov. 1900) (Rally, I, p. 170)
30568. ~ Memoriu adresat Domnului I. G. Duca Ministru al Instrucţiunii Publice şi al Cultelor, de Dr. I. Kiriac. Bucureşti (Tipografia Profesională, Dim. C. Ionescu), 1914. (22 x 15). 12 p. (II 35132)
Autorul cere reînfiinţarea catedrei de clinică ginecologică şi numirea lui ca profesor. 30569. ~ Memoriu de titlurile, publicaţiunile şi lucrările ştiinţifice presentate pentru candidatura la a III-a catedră de clinică chirurgicală a Facultăţei de Medicină din Bucuresci, de Dr. I. Kiriac, Medic primar de spitale. Bucuresci (Tip. G. A. Lăzăreanu), 1902. (23 x 16). 104 p. cu il. (II 255662)
Lipsă coperta.
30570. ~ Protest adresat Domnului Ministru al Cultelor şi Instrucţiunei publice, [de] dr. I. Kiriac. Bucuresci (Tip. G. A. Lazareanu), 1903. (23,5 x 15,5). 14 p. (II 66593)
Protest împotriva raportului comisiei, formată din prof. Severeanu, Romniceanu şi Toma Ionescu, însărcinată cu examinarea titlurilor şi operelor autorului, presentate la concursul pentru catedra la a III-a clinică chirurgicală de la Facultatea de Medicină din Bucureşti.
30571. ~ *Quelques considérations sur l'antisepsie et l'asepsie. Le rôle du sublimé corrosif dans les laparatomies, [par le] Dr. J. Kiriac. Germont (Impr. de Daix frères), 1902. 8°. 12 p. (Extr. des Archives orientales de médecine et de chirurgie) (Rally, I, p. 170)
30572. ~ Sur le traitement de l'infection puerpérale aigue et l’ystérectomie[!]. Par le D-r J. Kiriac, Chirurgien en chef du service de gynécologie des hôpitaux de Bucarest. [Paris, 1903]. (23 x 16). 15 p. (Travaux originaux) (Extr. de la "Gazette de Gynécologie", Paris No. 408 du 15 Juin 1903) (II 22713)
Descriere după copertă.
30573. ~ Tratamentul prolapsului băşicei la femee prin isterocisto-ventro-pexie, de Dr. I. Kiriac. Memoriu pentru postul de Medic Primar în Chirurgie în Spitalele On. Eforii Civile din Bucuresci. Concurs publicat pentru diua de 5 Aprilie 1893. Bucuresci (Stab. Grafic I. V. Socecu), 1893. (24,5 x 16,5). 79 p. (I 74839)

Vezi de asemenea:
INSTITUTUL de Chirurgie sub Direcţia Prof. Assaky. Lucruri originale. [Culegere]. Vol. II. Bucureşti, 1892.
LABORATORUL de Clinică Chirurgicală al D-lui Prof. Assaky. Conferinţe ţinute de Dnii... Vol. I-II. Bucureşti, 1887-1888.

Nu exista imagini
  109) KIRIAK, N. B.
 • Opera
 • Imagini
KIRIAK, N. B.
Editări de texte:
KRETZULESCU, S. Memoriu adresat D-lor Commissari ai puterilor semnatare tractatului de la Paris. [Publicat de ~]. Jassi, 1859.

Nu exista imagini
  110) KIRIACESCU, OSCAR C.
 • Opera
 • Imagini
KIRIACESCU, OSCAR C.
30574. ~ Incapabilii. Eserciţiul drepturilor lor civile în Dreptul Roman şi Român. Thesa pentru Licenţă de Oscar C. Kiriacescu. Bucuresci (Tipografia Curţei Regale, F. Göbl Fii), 1893. (23 x 16). V-83, IV p. (Facultatea de Drept din Bucuresci) (II 74838)

Nu exista imagini