Bibliografia românească modernă

Autori - Litera K
  1) KACSÓH LAJOSNÉ
 • Opera
 • Imagini
KACSÓH LAJOSNÉ
(Lukács, Róza)
Traduceri:
CARMEN SYLVA. A szenvedés földi vándorlása. Forditótta ~. Kolozsvárt, 1890.

Nu exista imagini
  2) KAEGI, ADOLF
 • Opera
 • Imagini
KAEGI, ADOLF
Traduceri:
Vezi:
PETIŞ, G. I. Carte de exerciţii pentru morfologia greacă. După ~. Bucureşti, 1897.

Nu exista imagini
  3) KAHANE, HILLEL
 • Opera
 • Imagini
KAHANE, HILLEL
30363. ~ Geliloth Ha-Arez. Opu didacticu de Geografia. Cuprindîndu cosmografia, geografia, matematica, fisicală şi politică; cu numerose tabele; cu figuri astronomice, geometrice, geologice, paleontologice şi fisicalice imprimate în tecst, şi cu o chartă de planiglobu în limba ebraică după isvoarele cele mai noue în doue părţi de Hillel Kahane Directorele şcolei primare israelite-romăne-germane din Botoşani. Partea I. Bucuresci, Editura autorului (Tip. Hajoetz), 1880. (23 x 15). XLII, 288 p., 1 h. (II 416620)
Text în l. ebraică.
30364. ~ Idem. [Botoşani (Tip. Segal şi Marcu), 188?]. (22 x 15). 1 f., LII, 302 p., 1 h., 1 f. portr. (II 416603)
Text ebraic. Descriere după o notă de pe exemplarul din BAR şi după ed. de la Bucureşti.

Nu exista imagini
  4) KAHANE, I.
 • Opera
 • Imagini
KAHANE, I.
30365. ~ Tratamentul Nevralgiei Sciatice cu injecţiuni de aer sterilisat. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie, presintată şi susţinută la 18 Martie 1903 de I. Kahane. Bucuresci (Typo-Litografia "Dacia"), 1902. (23 x 16). 63[-67] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, no. 670) (II 423119)

Nu exista imagini
  5) KAHN, ZADOK
 • Opera
 • Imagini
KAHN, ZADOK
30366. ~ *Isidore Loeb, biografie cu portret de Zadok Kahn, Mare rabin al Franţei. Traducere şi introducere de Dr. E. Schwarzfeld. Bucureşti, 1893. 1 leu. (Ediţie separată din Anuar în numai 100 exemplare) (Eg, 4 (1893), nr. 18, mai 7, p. 146; Schwarzfeld. Ganjavrel, v. p. de titlu)

Nu exista imagini
  6) KAIDANOV, IVAN
 • Opera
 • Imagini
KAIDANOV, IVAN
30367. ~ Istoria imperii rosiene, compusă de consilierul de stat şi cavaler Ivan Kaidanov. Tradusă de Aga Gheorghie Asachi. Mădular Academii de Roma. Partea I -II. Eşii (în Privileghieta Tipografie a Albinei) 1832-1833. (22 x 14). 8 f., XV, 228 p. (I) ; 1 f., p. 229-436, XIII p., 1 tab. (II). (II 81015)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  7) Kaisermemorandum der siebenbürger Rumänen
 • Opera
 • Imagini
Kaisermemorandum der siebenbürger Rumänen
30368. • Das Kaisermemorandum der siebenbürger Rumänen. [Bucarest] (Druck von Carol Göbl), [1893]. (26 x 19). 8 p. (II 72639)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului. Datat după ultimul an din text (p. 2), 1893.
30369. • Idem. 1 Iuni 1892. [Bukarest (Druck von Carol Göbl), 1894]. (26 x 20,5). 8 p. (II 148182)
Descriere după titlul de la începutul textului. Reeditare, cu adăogiri, a ediţiei din [1893]. Printre cei care au întocmit, editat şi difuzat memorandumul: Dr. Ioan Ratziu, President des Centralausschusses, Georg Pop von Baseschti, Dr. Vasile Lucaciu (Priester), Dimitrie Comscha, Dr. Daniel P. Barcianu, Nicolaus Cristea (Priester), Julius Coroian, Dr. Teodor Mihali, Aurel Suciu, Mihail Veliciu, Rubin Paticia [Patiţa], Gersaim Domide (Priester), Dionisius Roman, Patricius Barbu.

Nu exista imagini
  8) KAKUJAY, C.
 • Opera
 • Imagini
KAKUJAY, C.
Vezi:
TUDUCESCU, I. *Legendar (Abc) magiar-român. După ~. [1889?].

Nu exista imagini
  9) KALICKI KOTWICZ, STANISLAW G.
 • Opera
 • Imagini
KALICKI KOTWICZ, STANISLAW G.
30370. ~ Despre importanţa feredeilor de fluvii şi de mare şi a lor potrivită întrebuinţare. Lămurirea îndeobşte şi cu de amănuntul a Hidropatie sau Spiritul şi tâlcuirea modului de vindecarea ei. Producere de sudoare prin băuturi şi aburi ferbinţi recomandat de Hidropaţi (Doctori curanţi cu apă) ca mijloace vindecătoare pentru boale hronice şi inflamatorice. Tristele urmări a ei, spre învăţătură pentru fiecine, care ştie a ceti şi a găndi de D-tor Stanislav Kotviţ de Kaliţki, Medic fisioterapeutic şi autor a mai multor uvrajuri medicinale, din acel despre Holeră publicat în Academia Imperială din Paris, s'au acceptat de cătră mai mulţi celebri Monarhi Europieni, şi s'au onorat cu Adrese de mulţumire. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1859. (20 x 13). 1 f., 39 p. (II 580262)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  10) KALIDASA (03..-04..), poet şi dramaturg
 • Opera
 • Imagini
KALIDASA (03..-04..), poet şi dramaturg
30371. ~ Sacontala. Traducere liberă după Calidasa, de George Coşbuc. Bucureşti, Editura Librăriei C. Sfetea, 1898. (24 x 16). 191 p. cu il. (II 103864)
Vezi şi:
BETTELHEIM, J. Sacuntala. Dramatische Feerie... Bucureşti, [188?].

Nu exista imagini