Bibliografia românească modernă

Autori - Litera K
  1) KACSÓH LAJOSNÉ
 • Opera
 • Imagini
KACSÓH LAJOSNÉ
(Lukács, Róza)
Traduceri:
CARMEN SYLVA. A szenvedés földi vándorlása. Forditótta ~. Kolozsvárt, 1890.

Nu exista imagini
  2) KAEGI, ADOLF
 • Opera
 • Imagini
KAEGI, ADOLF
Traduceri:
Vezi:
PETIŞ, G. I. Carte de exerciţii pentru morfologia greacă. După ~. Bucureşti, 1897.

Nu exista imagini
  3) KAHANE, HILLEL
 • Opera
 • Imagini
KAHANE, HILLEL
30363. ~ Geliloth Ha-Arez. Opu didacticu de Geografia. Cuprindîndu cosmografia, geografia, matematica, fisicală şi politică; cu numerose tabele; cu figuri astronomice, geometrice, geologice, paleontologice şi fisicalice imprimate în tecst, şi cu o chartă de planiglobu în limba ebraică după isvoarele cele mai noue în doue părţi de Hillel Kahane Directorele şcolei primare israelite-romăne-germane din Botoşani. Partea I. Bucuresci, Editura autorului (Tip. Hajoetz), 1880. (23 x 15). XLII, 288 p., 1 h. (II 416620)
Text în l. ebraică.
30364. ~ Idem. [Botoşani (Tip. Segal şi Marcu), 188?]. (22 x 15). 1 f., LII, 302 p., 1 h., 1 f. portr. (II 416603)
Text ebraic. Descriere după o notă de pe exemplarul din BAR şi după ed. de la Bucureşti.

Nu exista imagini
  4) KAHANE, I.
 • Opera
 • Imagini
KAHANE, I.
30365. ~ Tratamentul Nevralgiei Sciatice cu injecţiuni de aer sterilisat. Teză pentru doctorat în medicină şi chirurgie, presintată şi susţinută la 18 Martie 1903 de I. Kahane. Bucuresci (Typo-Litografia "Dacia"), 1902. (23 x 16). 63[-67] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, no. 670) (II 423119)

Nu exista imagini
  5) KAHN, ZADOK
 • Opera
 • Imagini
KAHN, ZADOK
30366. ~ *Isidore Loeb, biografie cu portret de Zadok Kahn, Mare rabin al Franţei. Traducere şi introducere de Dr. E. Schwarzfeld. Bucureşti, 1893. 1 leu. (Ediţie separată din Anuar în numai 100 exemplare) (Eg, 4 (1893), nr. 18, mai 7, p. 146; Schwarzfeld. Ganjavrel, v. p. de titlu)

Nu exista imagini
  6) KAIDANOV, IVAN
 • Opera
 • Imagini
KAIDANOV, IVAN
30367. ~ Istoria imperii rosiene, compusă de consilierul de stat şi cavaler Ivan Kaidanov. Tradusă de Aga Gheorghie Asachi. Mădular Academii de Roma. Partea I -II. Eşii (în Privileghieta Tipografie a Albinei) 1832-1833. (22 x 14). 8 f., XV, 228 p. (I) ; 1 f., p. 229-436, XIII p., 1 tab. (II). (II 81015)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  7) Kaisermemorandum der siebenbürger Rumänen
 • Opera
 • Imagini
Kaisermemorandum der siebenbürger Rumänen
30368. • Das Kaisermemorandum der siebenbürger Rumänen. [Bucarest] (Druck von Carol Göbl), [1893]. (26 x 19). 8 p. (II 72639)
Lipsă coperta. Descriere după titlul de la începutul textului. Datat după ultimul an din text (p. 2), 1893.
30369. • Idem. 1 Iuni 1892. [Bukarest (Druck von Carol Göbl), 1894]. (26 x 20,5). 8 p. (II 148182)
Descriere după titlul de la începutul textului. Reeditare, cu adăogiri, a ediţiei din [1893]. Printre cei care au întocmit, editat şi difuzat memorandumul: Dr. Ioan Ratziu, President des Centralausschusses, Georg Pop von Baseschti, Dr. Vasile Lucaciu (Priester), Dimitrie Comscha, Dr. Daniel P. Barcianu, Nicolaus Cristea (Priester), Julius Coroian, Dr. Teodor Mihali, Aurel Suciu, Mihail Veliciu, Rubin Paticia [Patiţa], Gersaim Domide (Priester), Dionisius Roman, Patricius Barbu.

Nu exista imagini
  8) KAKUJAY, C.
 • Opera
 • Imagini
KAKUJAY, C.
Vezi:
TUDUCESCU, I. *Legendar (Abc) magiar-român. După ~. [1889?].

Nu exista imagini
  9) KALICKI KOTWICZ, STANISLAW G.
 • Opera
 • Imagini
KALICKI KOTWICZ, STANISLAW G.
30370. ~ Despre importanţa feredeilor de fluvii şi de mare şi a lor potrivită întrebuinţare. Lămurirea îndeobşte şi cu de amănuntul a Hidropatie sau Spiritul şi tâlcuirea modului de vindecarea ei. Producere de sudoare prin băuturi şi aburi ferbinţi recomandat de Hidropaţi (Doctori curanţi cu apă) ca mijloace vindecătoare pentru boale hronice şi inflamatorice. Tristele urmări a ei, spre învăţătură pentru fiecine, care ştie a ceti şi a găndi de D-tor Stanislav Kotviţ de Kaliţki, Medic fisioterapeutic şi autor a mai multor uvrajuri medicinale, din acel despre Holeră publicat în Academia Imperială din Paris, s'au acceptat de cătră mai mulţi celebri Monarhi Europieni, şi s'au onorat cu Adrese de mulţumire. Iaşii (Tip. lui Adolf Bermann), 1859. (20 x 13). 1 f., 39 p. (II 580262)
Lipsă coperta. Cu alfabet de tranziţie.

Nu exista imagini
  10) KALIDASA (03..-04..), poet şi dramaturg
 • Opera
 • Imagini
KALIDASA (03..-04..), poet şi dramaturg
30371. ~ Sacontala. Traducere liberă după Calidasa, de George Coşbuc. Bucureşti, Editura Librăriei C. Sfetea, 1898. (24 x 16). 191 p. cu il. (II 103864)
Vezi şi:
BETTELHEIM, J. Sacuntala. Dramatische Feerie... Bucureşti, [188?].

Nu exista imagini
  11) KALINDERU, IOAN L. (1840-1913)
 • Opera
 • Imagini
KALINDERU, IOAN L. (1840-1913)
(Un paysan du Danube)
30372. ~ Affaire des héritiers Jean Ottélélechano contre Jean Kalindéro. Consultations de M. M. Beudant, Calmet de Santerre, Bufnoir et Ralin-Jacquemyns. - Conclusions. - Jugement. Bucarest (Imprimerie de la Cour Royale, F. Göbl Fils), 1889. (21,5 x 14). 155 p. 3 francs. (II 274868)
Préface par Jean Kalindéro.
30373. ~ August şi literaţii de Ioan Kalinderu, Doctor în Drept de la Facultatea din Paris. Membru al Academiei Române. Cu ilustraţiuni în text. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1897. (28 x 21,5). 36 p. cu il. (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XIX. Memoriile Secţiunii Istorice) (II 84004)
Diferă de următoarea prin tipar.
30374. ~ Idem. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1897. (27,5 x 21,5). 1 f., 32 p. cu il. 35 bani. (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XIX. Memoriile Secţiunii Istorice, p. 161-192) (Academia Română) (II 382567)
30375. ~ Consiliul Imperaţilor la Roma şi la Constantinopol de Ion Kalinderu. Bucureşti, Ig. Haiman, Librar-Edit. (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1887. (23,5 x 16,5). 150[-153] p. (II 61751)
Lipsă copertă.
30376. ~ Cuvînt de Slăvire lui Ştefan cel Mare Domnul Moldovei, [de] Ion Kalinderu 1904. [Bucureşti, Göbl, 1904]. (17,5 x 13). 20 p., 2 f. pl. (I 2672)
Datele editoriale din: JL, 2 (1905), nr. 3, martie, p. 48: Notiţe bibliografice.
30377. ~ Cuvântări ţinute la serbările de fine de an ale Institutului Ion Otteteleşanu dela Măgurele Ilfov, [de] I. Kalinderu, urmate de cuvîntările rostite la înmormîntarea răposatului I. Kalinderu şi de acte privitoare la Institut. Ediţiunea Academiei Române (Deciziunea din 27 Maiu 1914). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1915. (23 x 16,5). 156 p., 4 pl. (II 41843)
Cuvântările ţinute de: I. Kalinderu la p. 5-36; de St. C. Hepites la p. 37-54; la p. 89-90: lista lucrărilor lui I. Kalinderu; lucrările referitoare la Institut pe cop 4. Cuvântările rostite la înmormântare de: C. I. Istrati, C. C. Arion, Vasile Missir, Sabba Ştefănescu, Petre Antonescu, G. Adamescu, Em. Nicolau, Florin Davidescu, etc., raportul lui D. A. Sturdza.
30378. ~ De la compétence des tribunaux et particulièrement des tribunaux prussiens dans toute contestation relative aux biens mobiliers qu'un état étranger peut posséder en Prusse, [par Ioan Calinderu]. Berlin, Édit. et impr. Otto Dreyer, 1882. (22,5 x 15). 52 p. (II 83783)
Autorul, pe copertă. Anul, la finalul textului.
30379. ~ De la non-rétroactivité des lois par Jean Kalindéro Docteur en Droit. Paris, Marescq Ainé, Libraire-Editeur (Imprimé par Charles Noblet), 1864. (24 x 16). 1 f., 234[-239] p. (II 9979)
30380. ~ Din viaţa romană. Podobele, toaleta şi petrecerile unei elegante de Ion Kalinderu Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, Ssor I. St. Rasidescu), 1903. (27,5 x 21,5). 63 p. cu il. 50 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom XVI. Memoriile Secţiunii Istorice, No. 3, p. 45-107) (II 410370)
Descriere după copertă.
30381. ~ Idem. Podobele, toaleta şi petrecerile unei elegante. Societatea înaltă pe vremea lui Pliniu cel Tînăr de Ion Kalinderu, Doctor în drept de la Universitatea din Paris, Membru al Academiei Romane. Cu ilustraţiuni. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1904. (23 x 17). 229 p. cu il., 2 pl. (II 195377)
30382. ~ Idem. Societatea înaltă pe vremea lui Pliniu-cel-Tînăr de Ion Kalinderu... Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (27,5 x 21,5). 53 p. cu il. 1 leu. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Seria II. Tom. XVI. Memoriile Secţiunii Istorice, No. 8, p. 207-259) (II 410375)
Descriere după copertă.
30383. ~ Discours prononcé le 23 Juin (6 Juillet) 1901 par Monsieur Jean Kalindéro, Membre de l'Académie Roumaine, Docteur en droit de la Faculté de Paris, Grand Croix de l'ordre de l'Etoile de Roumanie, grand officier de la Légion d'honneur, à l'occasion de la distribution des prix du lycée français en réponse à l'allocution de Mr. C. Albert Léautey, Directeur du lycée. Bucarest (Impr. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (22,5 x 16). 24 p. (II 58606)
30384. ~ Doi antagonişti romani [Pompeiu şi Cesar], de Ion Kalinderu, Membru corespondent al Academiei Române. Bucureşti (Tip. Curţi[i] Regale, F. Göbl Fii), 1892. (26 x 19). 35 p. cu il. (II 73392)
30385. ~ Droit prétorien et réponses des prudents, par Jean Kalindéro, Docteur en Droit de la Faculté de Paris, Grand croix de l'ordre de l'Étoile de Roumanie. Paris, Chevalier-Marescq Libraire-Éditeur (Impr. G. Rougier), 1885. (22 x 14,5). 2 f., 219 p. (II 79376)
30386. ~ Episcopulu Melchisedec. Discursu de recepţiune. Rostitu în şedinţa solemnă a Academiei Române sub Preşedinţia M. S. Regelui la 25 Martie 1894, de Ioanu Kalinderu, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (26,5 x 21). 87 p., 1 pl. (II 181322)
30387. ~ Idem, cu respunsulu D-lui Dimitrie A. Sturdza, Membru alu Academiei Române. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1894. (27,5 x 21,5). 93[-95] p., 1 portr. Lei 1. (II 152660)
30388. ~ Essai sur les sources du Droit Romain. De la non-rétroactivité des lois. [Thèse] Par Jean Kalindéro. Paris, Imprimé par Charles Noblet, 1864. (19,5 x 14). 378 p. (Faculté de Droit de Paris) (BCU-Iaşi II 33761)
30389. ~ Essai sur les sources du droit romain. Jean Kalindéro Docteur en Droit. Paris (Imprimé par Charles Noblet), 1864. (23,5 x 16). 2 f., 133[-137] p. (II 9980)
30390. ~ Étude sur le Régime Municipal Romain, par Jean Kalindéro, Docteur en droit de la Faculté de Paris, Grand Croix de l'Ordre de l'Étoile de Roumanie. Bucureşti (Impr. de la Cour Royale, F. Göbl Fils), 1887. (24,5 x 16,5). 46 p. 1,50 lei. (Extr. de la "Revue Générale du Droit et des Sciences Politiques" T. I., Livraison 3) (II 12866)
30391. ~ Fundaţiunea Ioan Otteteleşanu şi Academia Română, de Ion Kalinderu, Membru al Academiei Române. (Cu o vedere a Castelului Măgurele). Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1894. (26,5 x 20). 53 p., 1 pl. (II 168422)
30392. ~ Îndrumări date agenţilor Domeniului Coroanei de către Ion Kalinderu, Doctor în Drept... [Vol. I]. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1900. (22 x 14,5). 1 f., 225 [-227] p. (Biblioteca Populară a Administraţiunii Domeniului Coroanei. Cărticica XV-a) (II 50984)
30393. ~ Idem. Vol. II, 1900-1909. Bucureşti (Tip. Gutenberg, J. Göbl S-sori), 1910. (20 x 14). XIV, 360 p. (II 50984)
30394. ~ Înfiinţarea albinăritului pe Domeniile Coronei de Ion Kalinderu. Ed. II. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1899. (20,5 x 13). 24 p. (Biblioteca Populară a Administraţiunei Domeniului Coroanei. Cărticica a IV-a) (II 411817)
30395. ~ Literaţii oposanţi sub Cesari, de Ioan Kalinderu, Doctor în drept... Cu ilustraţiuni în text. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1898. (27,5 x 21). 23 p. cu il. (Extr. din Analele Acad. Rom. Ser. II. Tom. X. Memoriile Secţ. Istorice) (II 195249)
Diferă de următoarea prin tipar.
30396. ~ Idem. Cu 10 ilustraţiuni în text. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (27 x 21). 1 f., 19 p. cu il. 30 bani. (Extr. din Analele Acad. Rom. Ser. II. Tom. X. Memoriile Secţ. Istorice, p. 255-273) (Academia Română) (II 422319)
30397. ~ Memoire über die Verlegung des Sitzes der Rumänische Eisenbahnen-Actien-Gesellschaft von Berlin nach Bucarest, [von Ion Kalinderu]. Berlin (Druck von Otto Dreyer), [1881]. (22,5 x 14,5). 32 p. (II 148859)
30398. ~ Memoriu asupra transferărei scaunului Societăţei acţionarilor Căilor ferate Române de Berlin în Bucuresci, [de: Ion Kalinderu]. [Berlin] (C. Berg. & V. Holten), [1881]. (22,5 x l5,5). 40 p. (II 17123)
Autorul, la p. 7, 37 şi 40; localitatea şi tipografia la finalul textului; anul la p. 7.
30399. ~ Moştenirea Tronului Romaniei cu un portret al A.S.R. Principe Ferdinand al Romaniei, moştenitor presumptif al Coroanei, [de Ion Kalinderu]. Bucureşti, Tipografi Editori F. Göbl Fiii (Tip. Curţei Regale, F. Göbl Fiii), [1890]. (19 x 14). 154 p., 1 f. portr (I 60692)
Descrierea completată după: Teodorescu-Kirileanu, ultima filă ; Adamescu II, p. 229.
30400. ~ Notă despre un studiu al D-lui Millet [Portraits byzantins], de I. Kalinderu, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1912. (27 x 21). 6 p. 20 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Acad. Române. Seria II. Tom. XXIV. Memoriile Secţ. Istorice Nr. 17, p. 1025-1030) (II 28417)
Descriere după copertă.
30401. ~ Notice juridique sur un testament [de Jean Ottétélechano]. Par Jean Kalindéro, Docteur en droit de la Faculté de Paris, Grand Croix de l'Ordre de l'Etoile de Roumanie. Paris, Librairie Maresq Ainé Chevalier Maresq et Cie, Éditeurs (Impr. A. Lahure), 1889. (22,5 x 14,5). 2 f., 80 p. (II 157454)
30402. ~ Notiţă asupra Societăţilor prin acţiuni după codul general de comerciu german. Berlin, 1879. 8°. (Kalinderu, Etude, cop. 3 ; Kalinderu. Patrie, fila 2 ; Roman-Enescu, cop. 4)
30403. ~ Observaţiuni în procesul moştenitorilor I. Oteteleşanu, de Ion Kalinderu. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1890. (21 x 13). 74 p. (BCU-CIN 41666)
30404. ~ Patrie, éducation et travail, par Jean Kalindéro, Docteur en Droit... Bucarest (Impr. de la Cour Royale, F. Göbl Fils), 1896. (25 x 20). 1 f., 256[-259] p. (II 45403)
30405. ~ Portul barbei şi perului la Romani, de Ion Kalinderu, Doctor în drept... Cu ilustraţiuni în text. Bucuresci (Inst. de Arte grafice Carol Göbl), 1900. (27,5 x 22). 34 p. cu il. (Extr. din Analele Academiei Române. Ser. II. Tom. XII. Memoriile Secţ. Istorice) (II 52045)
Diferă de următoarea prin tipar.
30406. ~ Idem, [pe copertă şi: Cu ilustraţiuni în text]. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1900. (27,5 x 21,5). 30 p. 50 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Ser. II. Tom. XII. Memoriile Secţ. Istorice, p. 37-66) (II 410369)
30407. ~ Portul perucilor şi bărbierii la Romani, de Ion Kalinderu Membru al Academiei Române. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (27 x 21,5). 17 p. cu il. 20 bani (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Ser. II. Tom. XIII. Memoriile Secţ. Istorice, p. 339-355) (II 410368)
Diferă de următoarea prin tipar.
30408. ~ Idem. Cu ilustraţiuni în text. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (22 x 15). 28 p. cu il. (Extr. din Analele Academiei Române. Ser. II. Tom. XIII. Memoriile Secţ. Istorice) (II 64722)
30409. ~ Proces dintre moştenitorii Ioan Otetelişanu şi D. Ioan Kalinderu. Consultaţiuni ale D-lor Beudant, Calmet de Santerre, Bufnoir şi Rolin Jacquemyns. Conclusiuni. Sentinţă. Bucuresci (Tipografia Curţii Regale, Proprietari F. Göbl Fii), 1889. (22,5 x 15).
181 p. (II 79355)
Precuvîntare de Ioan Kalinderu.
30410. ~ [Le régime dotal en droit romain et en droit civil français]. Thèse pour la licence. L'acte public sur les matières ci-après sera soutenu, le 11 juillet 1860, par Jean L. Kalindéro, Né à Bucharest. (Principautés-Unies). Paris (Imprimerie de Moquet,) 1860, (23 x 14,5) 102 p. (Faculté de Droit de Paris) (II 9948)
30411. ~ Rolul înveţătorului în formaţiunea generaţiunilor noi. Discurs ţinut la inaugurarea şcoalei din cătunul Piscu (Domeniul Coroanei Cocioc (Ilfov) la 6 Decembrie 1895, de Ion Kalinderu, Membru al Academiei Române. Bucureşti (Tip. Miulescu), 1896. (20 x 13). 20 p. (Biblioteca Populară a Administraţiunei Domeniului Coroanei. Cărticica a 8-a) (I 122292)
30412. ~ Romanii călători, de Ioan Kalinderu, Doctor..., Membru al Societăţei Geografice Române. Bucureşti (Stabilimentul Grafic I. V. Socecu), 1895. (24 x 16,5). 2 f., 52 p. cu il. (Extr. din Buletinul Societăţei Geogr. Române. Anul XVI, Trim. I şi II, 1895) (II 107115)
30413. ~ Studiu asupra Legei Celoru XII Tabule, de Ioanu Calenderu Membru corespondentu alu Academiei Române. Bucureşti (Tip. Academiei Române), 1888. (27 x 21). 1 f., 59 p. 60 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Ser. II, Tom. X. Memoriile Secţ. Istorice, p. 29-87) (II 413742)
30414. ~ La succession au trône de Roumanie, [par Jean Kalindéro]. Bucarest (Impr. Charles Göbl), 1886. (17 x 12,5). 1 f., 56 p. (I 151903)
Autorul, identificat după: Kalinderu. August, p. 2.
30415. ~ Idem, avec un portrait de SAR le Prince Ferdinand de Roumanie, héritier présomptif de la Couronne. [Par Jean Kalindéro]. Bucarest, Editeurs F. Göbl Fils (Impr. de la Cour Royale, F. Göbl Fils), [1890]. (19,5 x 13,5). 3 f., 150 p., 1 f. portr. (II 17666)
Autorul, identificat după: Kalindéro. Patrie, p. [IV]; Kalinderu. August, p. 2. În: Rally I, p. 168: anul 1889.
30416. ~ Tabloul localurilor de şcoli construit de administraţia Domeniului Coronei pe domeniile ce-i aparţin. (Relaţiunea D-lui Ion Kalinderu administratorul Domeniului Coronei). [Bucureşti (Tip. Joseph Göbl), 1891]. (31,5 x 25). IV, 562[-564] p. (III 268125)
Descriere după p. de titlu falsă; anul la p. 562.
30417. ~ Un ţeran harnic [Vasile Cosma din Dobrovăţ]. (Cuvîntare şcolară), de Ioan Kalinderu, Membru al Academiei Române, cu 2 ilustraţiuni. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1898. (18,5 x 13). 23 p., 2 pl. (I 64363)
30418. ~ Viaţa municipală la Pompei, de Ion Kalinderu, Membru corespondent al Academiei Române. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1890. (25 x 17,5). 123 p. cu il. 4 lei. (II 84168)
30419. ~ [La vie et les oeuvres de sa Grandeu-l'évêque Melchisedec]. Discours de réception prononcé à l'Académie Roumaine le 18 Mars 1894 par M. Jean Kalindéro et Réponse de Démétre Stourdza au nom de cette Académie. Bucarest (Impr. G. A. Lazareano), 1894. (24,5 x 17). 82 p. (II 105054)
30420. ~ Vilegiatura şi reşedinţele de vară la Romani, de Ioan Kalinderu Membru al Academiei Române. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (27 x 20,5). 34 p. cu il. 50 bani. (Academia Română) (Extr. din Analele Academiei Române. Ser. II. Tom. XVII. Memoriile Sec.. Istorice, p. 159-190) (II 385113)
Diferă de următoarea prin tipar.
30421. ~ Idem. Bucureşti (Lito-Tip. Carol Göbl), 1895. (24,5 x 16,5). 45 p. (Extr. din Analele Academiei Române, Ser. II, Tom. XVII)) (II 107114)
În colaborare:
30422. ~ Une poignée de vérités à nos prétendants, par Un paysan du Danube [=Jean Kalindéro et Candiano-Popescu]. Bucarest, 1888. (23 x 15,5). 15 p. 50 Centimes. (II 195711)
Autorii, cu cerneală, pe exemplarul din BAR, cu trimitere la: Rally, I, p. 175. Vezi şi: Cugetarea, p. 161 ; Adamescu II, p. 229.

Traduceri, prefeţe, editări de texte:
ALECSANDRI, V. Ostaşii noştri. Pref. de ~. Bucureşti, 1912.
CÂRNU-MUNTEANU, V. Lumina şi silvicultura. Pref. de ~. Bucureşti, 1889.
CRIŞAN, GR., A. ONEANU şi A. CANDALE. Expoziţia internaţională şi Congresul agricol şi silvic din Viena. Pref. de ~. Bucureşti, 1891.
• Deciziunea Curţei de Apel... Ed. de ~. Bucureşti, 1891.
DEMETRESCU, E. M. Învăţămîntul menajer 1900-1911... Pref. de ~. Bucureşti, 1913.
DRAGOSLAV, I. Învăţaţi şi meserii. Pref. de ~. Bucureşti, 1911.
FELIX, Dr. I. Laptele. Pref. de ~. Bucureşti, 1904.
~. Poveţe pentru creşterea păsărilor de curte. Pref. de ~. Bucureşti, 1913.
GALFARD, M. Notiţe asupra vermilor de mătase. Trad. de ~. Bucureşti, 1889 ; ed. II, 1905.
IONESCU, D. G. Cultura arborilor roditori. Pref. de ~. Bucuresci, 1899.
• Monografiile şcoalelor din Gherghiţa, Ruşeţu... Pref. de ~. Bucureşti, 1907.
POPESCU, D. Confecţionarea pălăriilor de paie ... Pref. de ~. Ed. III. Bucuresci, 1901.
POPOVICI, Dr. MAXIMILIAN. Uscarea prunelor. Pref. de ~. Bucureşti, 1904.
RADIANU, S. P. Creşterea porcilor ... Pref. de ~. Bucureşti, 1910.
RAICULESCU, I. V. Biserica. Pref. de ~. Bucureşti, 1903. (Bibl. Pop. a Ad-ţiei Domeniului Coroanei, XV).
~. Liturgica Bisericii ortodoxe. Pref. de ~. Bucureşti, 1905.
RĂDULESCU, D. În plaiu. Pref. de ~. Bucureşti, 1908.
Vezi de asemenea:
• Cuvinte rostite la inaugurarea colecţiilor istorico-artistice ale Comisiunii monumentelor istorice... Bucureşti, 1911.
• Th. G. PETRARU. Bucureşti, 1898.

Nu exista imagini
  12) KALINDERU, NICOLAE (1835-1902)
 • Opera
 • Imagini
KALINDERU, NICOLAE (1835-1902)
30423. ~ De la céphalotripsie intra-cranienne par la méthode de M. le Dr. Guyonson – son exposé – sa critique. Thèse pour le doctorat en médecine. Présentée et soutenue le 24 juin 1870, Par Nicolas Kalindero, Né à Bukarest (Principautés Unies), Ancien interne en médecine et en chirurgie des hôpitaux de paris, Membre de la Société d'Anthropologie, médaille des hôpitaux (externat, 1864. – internat, 1867). Le Candidat repondra aux questions qui lui seront faites sur les diverses parties de l'enseignement médical. Paris (A. Parent, Imprimeur de la Faculté de Médecine), 1870. (28 x 22,5). 2 f., 60 p. cu il. (Faculté de Médecine de Paris, No. 150) (III 22974)
30424. ~ De la lèpre anesthèsique. Ses lésions médullaires, son espression[!] clinique, ses rapports avec la syringomyélie et la maladie de Morvan. Par N. Kalindero (Bucarest). Berlin (Gedruckt bei L. Schumacher), [1898]. (23,5 x 15,5). 27 p. cu il. (Sonder-Abdruck aus der Lepra-Conferenz 1897. III. Bd) (II 33488)
Descriere după titlul de la începutul textului. Anul publicării extrasului, dedus din text (p. 8).
30425. ~ De la Lèpre en Roumanie, sa Distribution, son Extension. Par Kalindero de Bucarest. [Berlin, 1897]. (23,5 x 16,5). 25 p. cu il. (Sonder-Abdruck aus der Lepra- Conferenz. 3. Bd.) (II 33490)
30426. ~ De la méningite tuberculeuse chez l'adulte. Communication de M. le prof. Kalindero (de Bucarest). Paris, G. Masson, Editeur-Libraire de l'Académie de Médecine (Typ. G. Chamerot), 1889. (22,5 x 14,5). 6 p. (Extr. des Comptes rendus du Congrès pour l'étude de la tuberculose chez l'homme et chez les animaux. 1re session du 25 au 31 juillet 1888 à Paris) (II 264493)
Descriere după copertă.
30427. ~ Despre cosmetice cu baza de plumb şi efectele lor nuisibile asupra sănătăţei, de Doctorulu Kalenderu [pe copertă şi: Membrul Consiliului medical superior, Medic şef la Spitalul Brâncovenesc]. Bucuresci (Tip. Romanulu, Carol Göbl), 1879. (25,5 x 17,5). 25 p. (II 385101)
30428. ~ Despre meningita tuberculoasă la adulţi, de Dr. N. Kalenderu, Membru Consiliului Medical Superior al Spit. Brâncovenesc, etc. etc. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1884. (23,5 x 16). 13 p., 1 pl. (II 74894)
30429. ~ Despre pleuresia purulentă şi în particularu despre tratamentul ei, de Dr. N. Kalenderu fost intern alu Spitaleloru Parisului, Membru alu Societăţii de Antropologie din Paris. Bucureşti (Noua Typ. a Laboratorilor Romani), 1874. (24 x 15,5). VI-62 p. (II 141792)
30430. ~ Domnu Temistocle Alexandrescu faţă cu alinierea Stradelor Polonă şi Scaune, [de Dr. N. Kalinderu]. Bucuresci (Tipo-Litogr. F. Göbl Fii), [1899]. (23,5 x 16). 25 p., 1 pl. (II 465342)
Autorul, la p. 24.
30431. ~ Introducţie la Clinica Medicală din Spitalul Brâncovenesc, de Doctorul Kalenderu, Profesor de Clinică Medicală la Facultatea de Medicină din Bucuresci. Bucuresci (Tip. Eduard Wiegand, Succesorul Firmei Ştefan Mihalescu), 1887. (24 x 16). 16 p. (II 74893)
30432. ~ Lecţiune clinică asupra modului examinărei unui bolnav, de Dr. N. Kalenderu. Bucuresci (Tipo-Litogr. Ed. Wiegand), 1888.(24 x 16,5). 16 p. (II 14408)
Descriere după copertă.
30433. ~ Lecţiuni de Clinica Medicală de Profesorul N. Kalenderu, Medic-şef la Spitalul Brâncovenesc, Fost Intern al Spitalelor din Paris, Membru corespondent al Academiei Române, Membru corespondent al Academiei de Medicină din Paris, Membru titular al Societăţei de Dermatologie şi Sifiligrafie din Paris, Membru corespondent al Societăţei de Anatomie şi Antropologie din Paris. Membru corespondent al Societăţei de Dermatologie din Viena, etc. Vol. I. Cu mai multe figuri în text. Note adunate şi publicate de Doctorul Luca, Şef de Clinică la Facultate, Medic la Spitalul Brâncovenesc. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1893. (28,5 x 20). XXVII, 303 p., 1 f. Erata (III 74724)
30434. ~ Lepra anestesică. Lesiunile sale medulare. Expresiunea sa clinică, raporturile sale cu siringomielia şi cu bola lui Morvan. Memoriu comunicat congresului international de la Berlin din anul 1897, asupra leprei de doctor N. Kalinderu, membru al Consiliului sanitar superior, profesor la Facultatea de medicină din Bucuresci, membru corespondent al Academiei de medicină din Paris, delegat al Guvernului Român la Congresul de la Berlin din anul 1897, asupra leprei. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1898. (23,5 x 16). 28 p. cu il. (Congresul internaţional de la Berlin din anul 1897, asupra leprei) (II 408615)
30435. ~ La lèpre en Roumanie par le prof. Kalindero de Bucarest. Membre correspondant de l'Académie Roumaine... etc. etc. Communication faite au deuxième Congrès international de`Dermatologie et de Syphiligraphie, tenu à Vienne du 5 au 10 Septembre 1892. Vienne. II Congrès International de Dermatologie, Editeur (Impr. Frédéric Jasper à Vienne), 1892. (23 x 15,5). 15 p. (II 126953)
30436. ~ Mémoire sur la céphalotripsie intra-cranienne par la méthode de M. le Dr. F. Guyon. Son exposé, sa critique, par Le Dr. Nicolas Kalindero, ancien interne en médecine et en chirurgie des hôpitaux de Paris. Membre de la Société d'Anthropologie, médaille des hôpitaux (Externat, 1864 – Internat, 1867). Paris, Libraire-Editeur Alexandre Coccoz (D. parent, impr. de la Faculté de Médecine), 1870. (24 x 15,5). 60 p. (II 408583)
30437. ~ Studiu asupra leprei în România. Raport adresat d-lui ministru de interne şi memoriul asupra leprei în România, asupra distribuţiunei şi întinderei sale, presentat congresului internaţional de la Berlin din anul 1897, de Doctor N. Kalinderu, membru al Consiliului sanitar superior, profesor la Facultatea de medicină din Bucuresci, membru corespondent al Academiei de Medicină din Paris, delegat al Guvernului Român la congresul de la Berlin din anul 1897, asupra leprei. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Göbl), 1898. (23,5 x 16). 27 p. (Congresul internaţional de la Berlin din anul 1897, asupra leprei) (II 408614)
30438. ~ Traitement des anévrismes de l'aorte par la gélatine en injections sous-cutanées. Leçon clinique faite à l'hôpital Brancovenesc de Bucarest. Clermont (Impr. Daix frères), 1900. 8°. 6 p. (Extr. de Archives orientales de médecine et de chirurgie) (Rally I, p. 169)
30439. ~ Zona Zoster, de Dr. N. Kalindero, 1886. (Crăinicianu, p. 65)
În colaborare:
30440. ~ Memoriu asupra leprei în România, de Profesorii Kalinderu şi Babeş. Bucuresci (Tip. Curţii Regale, proprietari F. Göbl Fii), 1889. (24 x 16). 29 p. (Extr. din ziarul "Progresul medical roman") (II 111373)
30441. ~ Résultats obtenus par les injections de Lymphe de Koch dans les différentes formes de lèpre. Par les Drs. N. Kalindero et V. Babeş, Professeurs a la Faculté de médecine de Bucarest. Paris, Félix Alcan, Editeur, [1891]. (23 x 15). P. 817-838. ("Revue de Médecine". Tom XI, oct. 1891. Extr.) (II 597369)
Descriere după titlul de la începutul textului şi după copertă. Exemplar incomplet în BAR (lipsă p. 839 şi urm.).
30442. ~ Serviciul nostru sanitar. Modificarea legei sanitare. Redigeată de Dnii Kalenderu, Grigorescu şi Manolescu. Bucureşti (Tip. Alexandru A. Grecescu), 1885. (24 x l4). 12 p. (Extr. din Revista Analelor Medicale Române pe Ianuarie 1885) (BCU-CIN 185675)
30443. ~ 1. zwei Fälle von mehrere Wochen lang andauernder Allgemeinreaction bei Leprösen, nach einmaliger Einspritzung von 0,8 mg Tuberkulin. Von Prof. N. Kalindero und Prof. V. Babeş zu Bukarest. 2. Bemerkungen über die Wirkungsweise des Tuberkulins, gestützt auf die vorstehenden Beobachtungen. Von Prof. V. Babeş. Berlin (Gedruckt bei Julius Sittenfeld), [1891]. (21,5 x 14,5). 11 p. (Sonderabdruck aus der Deutschen Medicinischen Wochenschrift 1891, No. 14) (II 508705)
Descriere după titlurile de la începutul textelor. Al doilea articol, la p. 7-11.
Vezi şi:
BABEŞ, V. şi ~. Un cas de maladie d'Addison. Paris, 1890.
~. Lésions tuberculeuses. Havre, 1893.
~. Memoriu asupra sarcomului cutanat pigmentar multiplu idiopatic. Bucureşti, 1889.
~. Note sur la distribution du bacille de la lèpre dans l'organisme. Paris, 1895.
~. Ueber die Wirkung des Koch'schen Heilmittels bei Lepra. Berlin, 1891.

Nu exista imagini
  13) KÁLLAI, EMANOIL
 • Opera
 • Imagini
KÁLLAI, EMANOIL
30444. ~ Catechésul Visătorilor de morţi, [de Dr. Emanuil Kallai, medicu cerc. judeţ şi
carcer. în Oravitia, şi physicus onor. al comitatului Carasiu]. Biseric'a-alba (Tiparitu la J.
Wunder), 1879. (17 x 12). 40 p. cu errata. (BCU-CIN 181612)
Autorul, la p. 5.

Nu exista imagini
  14) KALLOY, GEORGE A.
 • Opera
 • Imagini
KALLOY, GEORGE A.
30445. ~ Libertatea mărilor. Tesă de licenţă. George A. Kalloy. Focşani (Tip. Modernă, M. T. Dumitrescu), 1898. (23 x 16). 95 p. (II 408664)

Nu exista imagini
  15) KAMBORIANU, ADAM P.
 • Opera
 • Imagini
KAMBORIANU, ADAM P.
30446. ~ Despre poterea parintesca. Tesa pentru Licenţia sustienuta de Adam P. Kamborianu. Iassi (Tip. Societăţii Junimea), 1870. (20,5 x 14). 113, IV p. (Facultatea Juridica) (I 155821)

Nu exista imagini
  16) KAMINKER, ARNOLD
 • Opera
 • Imagini
KAMINKER, ARNOLD
30447. ~ Paroles pour l'esprit et le Coeur. Ouvrage recueilli et publié par Arnold Kaminker. Reproduction interdite. Jassy (Impr. d'Adolphe Bermann), 1861. (17 x 11). 4 f., 159 p. (I 73691)

Nu exista imagini
  17) KAMINSKI, ALEXANDRU (1861-?)
 • Opera
 • Imagini
KAMINSKI, ALEXANDRU (1861-?)
30448. ~ Contribuţiuni la studiul tuberculosei ganglionare. Tesă pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Alexandru Kaminski, Bacalaureat în Litere şi Sciinţe. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1890. (22,5 x 16). 123[-127] p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 241). (II 255630)
În colaborare:
30449. ~ Causele mortalităţei primei copilării în România şi mijlocele de a le combate, de Dr. Alexandru Kaminski, Medic Primar al Judeţului Tutova, Fost şef al Serviciului Statisticei medicale, [şi] Nicolae T. Ionescu, Licenţiat în Drept, Funcţionar în Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar. Lucrare premiată de Universitatea din Bucuresci din Fondul Hillel. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1901. (23 x 15,5). VI, 53 p. 1 leu. (II 272326)

Nu exista imagini
  18) KAMINSKI, ERMINA (1864-1946)
 • Opera
 • Imagini
KAMINSKI, ERMINA (1864-1946)
(născ. Walch)
30450. ~ Câteva cuvinte despre examenul de absolvire, de D-na Dr. Ermina Kaminski. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1910. (25,5 x 18). 8 p. (Extr. din "Revista Generală a Învăţămîntului", No. 1, Anul VI) (II 20447)
Descriere după copertă.
30451. ~ Conferinţe medicale, ţinute membrelor eleve ale Şcoalei Crucei Roşii a doamnelor din România, de Doamna Dr. Ermina Kaminski, Membră fondatoare a Societăţei. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1909. (20 x 13,5). 406 p. cu il. 6 lei exemplarul broşat, 7,50 lei exemplarul legat. (Societatea Crucea Roşie a doamnelor din România) (I 14691)
Prefaţa de prof. dr. Demosthen.
30452. ~ Influenţa mobilierului şcolar asupra deviaţiunilor coloanei vertebrale, de Dr. Ermina Kaminski. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu), 1908. (25 x 17). 16 p. (Extr. din "Revista Generală a Învăţămîntului", Anul IV, No. 4) (II 11685)
Lipsă coperta.
30453. ~ Inteligenţa şi sentimentele la animale. Conferinţă ţinută la Ateneul Român în seara de 5 Martie 1906, de D-na Dr. Ermina Kaminski, Profesoară la[!] ştiinţele fiziconaturale şi igienă la Liceul-Externat de fete din Bucureşti, Medic la fabricile de Tutun şi Chibrituri. Bucureşti (Atelierele grafice Socec & Co.), 1910. (20,5 x 13,5). 73 p. 1 leu. (Societatea pentru protecţia animalelor, nr. 9) (II 21443)
30454. ~ Mijloace educative, de dr. Ermina Kaminski. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1909. (23 x 16). 7 p. (Extr. din "Revista Generală a Învăţămîntului", Anul IV, No. 10) (II 14397)
30455. ~ Miopia în şcoalele secundare de fete, de Dr. Ermina Kaminski. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-r I. St. Rasidescu, 1909. (25 x 17). 13 p. (Extr. din "Revista Generală a Învăţămîntului", Anul IV, No. 5) (II 12850)
Lisă coperta.
30456. ~ Primele ajutoare. [De dr. Lardy şi farmacistul Finck din Geneva. Tradusă cu autorizaţia autorilor şi adăugită de dr. Ermina Kaminski, membră fundatoare a societăţii Crucea Roşie a Doamnelor din România]. [Bucureşti] (Atelierele Socec), [1909]. (16,5 x 10). 52 p. 50 bani. (I 15365)
Cu menţiunea: "Se vinde în folosul Societăţii Crucea Roşie a doamnelor din România". Autorii, la finalul textului. Datat după anul depozitului legal în BAR.
30457. ~ Studiu asupra stărei higienice a şcoalelor publice din Bucuresci. Teza pentru doctorat în medicină şi chirurgie de Hermina Walch Bacalaureată în litere şi sciinţe, Absolventă a Facultă.ei de Sciinţe Naturale. Profesoră de sciinţele naturale şi fisicochimice şi de higienă la externatul secundar de fete No. 2. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (23 x 16). 3, 212 p. (Facultatea de Medicină din Bucuresci, nr. 240) (II 251998)
Lipsă coperta.

În colaborare:
30458. ~ Curs elementar de economie casnică, pentru usul şcoalelor secundare de fete, de Dr. Ermina Kaminski şi Ortensia Buzoianu. Botoşani, Edit. Impr. Moldova de Sus, 1897. (18,5 x 12). 1 f., XI, 121 p. 2,50 lei. (I 408792)
La p. 121 menţiunea: "Sfîrşitul Părţei I-a".

Nu exista imagini
  19) KAMPF, LEOPOLD
 • Opera
 • Imagini
KAMPF, LEOPOLD
30459. ~ Seara cea grozavă (Le grand soir), [de] Leopold Kampf. Piesă în 3 acte. Traducere de Francesca Rozan. Bucureşti, Edit. Libr. Leon Alcalay, [1910]. (15,5 x 11). V-79 p. cu il. 30 bani. (Biblioteca pentru toţi, 576) (I 20057)
În prefaţă, date biografice despre autor.

Nu exista imagini
  20) KANITZ, AUGUST (1843-1896)
 • Opera
 • Imagini
KANITZ, AUGUST (1843-1896)
30460. ~ Plantas Romaniae hucusque cognitas enumerat Augustus Kanitz. [pe copertă: Pars I]. Claudiopoli, apud E. Demjén R. Universitatis Bibliopolam, Londoni, Dulau & Co., Vindobone am Graben, apud W. Braumuller et fil. (Claudiopoli, Typ. Hered Nic. K. Papp), 1879-1881. XIII, 268 p. (Melléklet a Magyar Növénytani Lapok III-V Evfolyamához) (II 438750)

Nu exista imagini