Bibliografia românească modernă

Autori - Litera J
  1) Jack spintecătorul
 • Opera
 • Imagini
Jack spintecătorul
29999. • Jack spintecătorul. [Bucureşti] (Tip. I. Binder), [189?]. (16,5 x 10,5). 8 p. 15 bani. (I 384761)
Cuprinde două poezii: "Spintecarea cucónei preotese" şi "Jack la Poliţie".

Nu exista imagini
  2) JACLOT, J.
 • Opera
 • Imagini
JACLOT, J.
30000. ~ Doppia Scriptură. Sau Ţinerea Catastişelor. În partidă simplă şi în partidă îndoită, alcătuită în douăzeci şi una de lecţii, care să se poată înţelege şi de aceia ce n’au nici o idee de această ştiinţă, fără învăţător; de J. Jaclot, Profesor de contabilitate comercială în Paris. [Traducere de: D. M. Iarcu]. Partea I-II. Bucuresci (În tipografia lui Eliade), 1844-1845.(19,5 x 13). XII p., 272 p. (I) ; XI p., p. 275-452, 2 tab., 1 f. (II). (I 411645)
Cu caractere chirilice. Prefaţa semnată de traducător.

Nu exista imagini
  3) JACOB, LAZAR
 • Opera
 • Imagini
JACOB, LAZAR
30001. ~ *Căsătoria a doua a preoţilor. Arad (Tipografia Diecezană), 1911. 48 p. (Bibliogr. Hung. 1911-1920, I, p. 410)

Nu exista imagini
  4) JACOB, PAUL
 • Opera
 • Imagini
JACOB, PAUL
Vezi:
FRANCE, A. Afacerea Crainquebille. Il. de ~. Lyon, 1904.

Nu exista imagini
  5) JACOBITZ, căpitan
 • Opera
 • Imagini
JACOBITZ, căpitan
Vezi:
ELIADE RADULESCU, I. Păunaşul Codrilor. Musica de ~. Bucureşti, 1883.

Nu exista imagini
  6) JACOBSEN, JENS PETER
 • Opera
 • Imagini
JACOBSEN, JENS PETER
30002.~ Doamna Fonss, [de] J. P. Jacobsen. Echegaray, José: Sfaturile unui tată. Bucureşti, Edit. Luceafărul, [1911]. (18,5 x 11,5). 32 p. 20 bani. (Biblioteca Luceafărul, nr. 21) (BCU-ClN 191807/21)
Datat după reclama de la cop. 4: "A apărut noua ed. 1911 din...".
30003.~ Şase nuvele, [de] J. P. Jacobsen. Precedate de portretul autorului şi de o notiţă biografică, traducere de I. Hussar. Craiova, Inst. de Edit. Ralian şi Ignat Samitca (Tipo-Lit. Naţionale, Ralian şi Ignat Samitca), [1895]. (16,5 x 11). 126[-128] p., 1 portr. 30 bani. (Biblioteca de popularizare pentru literatură, ştiinţă, artă, nr. 5) (I 275159)
Datat după alte numere ale colecţiei.

Nu exista imagini
  7) JACOBSOHN, SIMON
 • Opera
 • Imagini
JACOBSOHN, SIMON
30004. ~ Contribuţiune la studiul alienaţilor criminali din punctul de vedere medico-legal. Teză pentru Doctorat în Medicină şi Chirurgie susţinută în Octombrie 1904 de Simon Jacobson. Iaşi (Tipografia Naţională), 1904. (23 x 16). 56[-59] p. (Facultatea de Medicină din Iasi, nr. 190) (II 3864)

Nu exista imagini
  8) JACOBSON, GRIGORE (1873-?)
 • Opera
 • Imagini
JACOBSON, GRIGORE (1873-?)
30005. ~ Cum trebuie să hrănim copiii, de Dr. Grigore Jacobson. Vălenii-de-Munte (Tip. Neamul Românesc), 1909. (17,5 x 11,5). 32 p. (Direcţiunea Generală a Serviciului Sanitar) (Biblioteca Poporală Medicală, nr.13).(I 494590)
30006. ~ Idem. Bucureşti, Minerva. Inst. de Arte Grafice şi Editura, 1913. (18 x 13). 32 p: (Aşezămintele Brâncoveneşti. Consultaţiunile gratuite. Secţia copii) (I 30627)
30007. ~ Idem. Ploeşti (Progresul, Inst. de Arte Grafice), 1915. (18 x 11,5;). 34 p. (Aşezămintele Brâncoveneşti. Consultaţiunile Gratuite. Secţia Copii) (I 48397)
30008. ~ Curs de igienă, predat de D. Dr. G. Iacobson, 1900. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900.(23 x 16).78 p.(Şcóla de gendarmi. Bucuresci) (II 255646)
Lipsă coperta.
30009. ~ Expunerea titlurilor şi lurărilor sciinţifice ale Doctorului Grigore Jacobson, Fost intern al spitalelor din Paris. Bucuresci (Tip. şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1899. (24 x 16). 19 p. (II 413309)
30010. ~ *Nouvelle contribution à l'étude des tubercules et cavernes biliaires chez l'enfant. Thèse, [par] Grégore Jacobson. Paris, Steinheil, 1898. 8° 192 p. (Jacobson, p. 12 ; Rally I, p. 165)
30011. ~ Sanatoriile maritime, [de] Doctor Grigore Iacobson. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1908. (22,5 x 15,5). 23 p. (Il 12006)
În colaborare:
30012. ~ Cercetări asupra semnului banului (signe du son Pitres-Sieur) la adult în stare normală şi patologică, [de] Grigore Jacobson şi D. Danielopolu. Bucureşti (Tip. modernă Cultura), 1911. (23 x 15,5). 20 p. cu il. (Extr. din "Revista Ştiinţelor Medicale", No. 5, Maiu 1911) (II 507424)
30013. ~ Contribuţie la studiul semnului lui Toplik în rugeolă, [de] Dr. Grigore Jacobson, Medic şi G. Băltăceanu, Externi ai Policlinicei Aşezămintelor Brâncoveneşti. Bucureşti. Tip. Modernă, fost Gr. Luis), 1909. (23 x 16). 27 p. (Extras din "Revista Ştiinţelor Medicale", No. 7, Iulie 1909) (II 19410)
30014. ~ Despre tecnica întrebuinţărei laptelui de femee muls la noii născuţi debili, [de] Dr. Grigorie Iacobson şi Dr. H. Slobozianu. Bucureşti (Tip. Modernă Cultura), 1916. (23 x 15). P. 382-385 cu il. (Medicina Practică. Clinica obstetricală a F. de medicină: Prof. N. Gheorghiu) (Extr. din "Revista Ştiinţelor medicale", anul XII, vol. I, nr. 5, Maiu 1916) (II 340389)

Nu exista imagini
  9) JACOBSON, I.
 • Opera
 • Imagini
JACOBSON, I.
30015. ~ Consideraţiuni asupra excisiunei şancrului indurat ca mijloc preventiv al infecţiunei sifilitice. Tesa pentru doctorat în medicină şi chirurgie de J. Jacobson, vechiu intern al spitalelor civile, membru redactor al revistei medicale Spitalul. Bucuresci (Lito-Tip. Carol Göbl), 1891. (22,5 x 15,5). 3 f., 87[-89] p. (Facultatea de Medicină din Bucureşti, nr. 268) (II 412283)

Nu exista imagini
  10) JACOBSON, M.
 • Opera
 • Imagini
JACOBSON, M.
30016. ~ *Contribution à l'étude de l'origine bucco-naso-pharyngienne de la méningite. Thèse, [par] M. Jacobson. Paris, Jouve et Boyer, 1900. 8°. 80 p. (Rally I, p. 165)

Nu exista imagini
  11) JACOLLIOT, LOUIS
 • Opera
 • Imagini
JACOLLIOT, LOUIS
30017. ~ În ţara Fachirilor, [de] Louis Jacolliot. [Fakirs et bayadères]. Traducere de Nicolae Pandelea. Bucureşti, Minerva. Inst. de Arte grafice şi Editură, 1909. (15 x 10,5). 116 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 27) (I 13443)
30018. ~ Vânătorii de robi. [Les Chasseurs d'esclaves]. Dealungul Nilului albastru, [de] Louis Jacolliot. Partea I. Traducere de Mihail Gh. Ionescu. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte grafice şi Editură, 1914. (15 x 10). 83 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 154) (I 36052)
30018a. ~ Idem. Vol. II. Dela Cair la Minieh. Traducere de Mihail Gh. Ionescu. Bucureşti, Minerva Inst. de Arte grafice şi Editură, 1915. (14,5 x 10). 100 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 178) (BCU-ClN 176601/178)
30018b. ~ Idem. Vol. III. Dela Khartum la Omdurman Ţara Mahadiştilor. Traducere de Mihail Gh. Ionescu. Bucureşti, Minerva. Inst. de Arte grafice şi Editură, 1915. (14,5 x 10). 83 p. 30 bani. (Biblioteca Minervei, nr. 179) (BCU-ClN 176601/179)
Vezi de asemenea:
BOUSSENARD, L. ş.a. Trei nuvele. Trad. de Caion. Bucureşti, 1898.
TIRUVALLUVA. Cartea datoriilor... Din limba indiană de ~. Bucureşti, 1876.

Nu exista imagini
  12) JACOMI
 • Opera
 • Imagini
JACOMI
Vezi: IACOMI

Nu exista imagini
  13) Jacomo
 • Opera
 • Imagini
Jacomo
30019. • Jacomo sau Banditul în Calabriea. Istorie dramatică tradusă de Eughenie Filipescu Dubău, Elevu din clasa a IV Gimnazială a Academiei. Iaşi (Tip. A Bermann), 1858. (21,5 x 13,5). 77[-80] p., 2 pl. (II 412042)
Cu caractere chirilice.

Nu exista imagini
  14) JACUBOUVICI
 • Opera
 • Imagini
JACUBOUVICI
Vezi şi: IACUBOVICI

Nu exista imagini
  15) JACOUBOVITSCH, NINA
 • Opera
 • Imagini
JACOUBOVITSCH, NINA
30020. ~ De la formule leucocytaire dans la pneumonie. Thèse présentée à la Faculté de Médecine de l'Université de Genève pour obtenir la grade de docteur en médecine par Nina Jacoubovitsch. Genève (Impr. Reggiani et Renaud), 1910. (25,5 x 16,5). 32 p. (Faculté de Médecine de l'Université de Genève, No. 250) (II 22801)

Nu exista imagini
  16) JACOVENCO, P.
 • Opera
 • Imagini
JACOVENCO, P.
Vezi: IACOVENCO, P.

Nu exista imagini
  17) JAGER, I.
 • Opera
 • Imagini
JAGER, I.
Vezi: LUCACIU, VASILE

Nu exista imagini
  18) JÄGER, OSCAR
 • Opera
 • Imagini
JÄGER, OSCAR
30021. ~ Istoria Romanilor, [de] Oscar Jäger. Traducere [de Ioan Gorun]. Bucuresci (Tip. Romanul, Carol Göbl), 1885. (24 x 17). 1 f., IV p., 1 f., 620 p., 1 h. (II 58641)
Lipsă coperta. Traducătorul, identificat după o însemnare cu cerneală pe exemplarul Bibl. Centr. Univ. din Iaşi (III 10484). Cu un Indice de numele şi materiale cuprinse în acestă scriere (p. 577-617), Tabla cronologică a Istoriei Romanilor de la întemeierea cetăţei pană la căderea imperiului roman de vest (p. 569-576) şi 1 f. erata.

Nu exista imagini
  19) JAHN, FR. K.
 • Opera
 • Imagini
JAHN, FR. K.
În colaborare:
VUCICOVIEL, GH. şi ~. Carte de reţete pentru Depositari de vinuri. Bucureşti, 1904.

Nu exista imagini
  20) JAKISCH, ALOYS
 • Opera
 • Imagini
JAKISCH, ALOYS
30022. ~ Eserciţii de traducere din româneşte în latineşte, pentru lycee cursul inferior, de Aloys Jakisch profesor la Institutul Academic. Iassy (Tipo-lit. H. Goldner), 1877. (21 x 14). 72 p. 1,50 lei. (II 412149)

Nu exista imagini